AnasayfaBlogDil ve Konuşma Terapistliği Nedir?
Meslekler

Dil ve Konuşma Terapistliği Nedir?

16 Temmuz 2020
Dil ve Konuşma Terapistliği Nedir?

Dil ve konuşma terapistliği, çeşitli seviyelerde konuşma, iletişim ve dil sorunları olan bebek, çocuk ve yetişkinleri tedavi etmek için uğraşan bir meslektir. Aynı zamanda dil ve konuşma terapistliği, yutma, içme ve yeme zorluğu bulunan kişilerin tedavisinden de sorumludur. Son zamanlarda dil ve konuşma terapistliği adından oldukça bahsettirmektedir. Gelişen teknoloji ve dil ve konuşma terapistliği alanında yetişen nitelikli eleman sayısındaki artış bu alanın duyulmasını sağlamıştır. Dil ve konuşma terapistliği sayesinde sorunları çözmede yakalanan başarı oranı da bu alanın duyulmasında ve etkili olmasında önemli ölçütlerdendir.

Dil ve Konuşma Terapisti Nedir?

Dil ve konuşma bozuklukları bireylerin yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak erken teşhis ve bireye uygun müdahaleler sayesinde bireylerin yaşamındaki sorunlar azaltılabilmektedir. Doğru tanıyı koymak ve uygun müdahaleyi uygulamak ise uzmanlık gerektirir. Bu noktada tam da dil ve konuşma terapistliği ortaya çıkmaktadır. Bireylerin iletişimi, gelişimi ve bozukluklarının tanımlanması, değerlendirilmesi ve tedavisi ile ilgilenen kişiler dil ve konuşma terapistliği alanında çalışan bağımsız meslek elemanlarıdır. Bu kişilere dil ve konuşma terapisti adı verilir.

Dil ve konuşma terapisti, dil ve konuşma bozuklukları tanısı ve tedavisinden sorumlu olan kişidir. Dil ve konuşma terapisti farklı ülkelerde dil ve konuşma patoloğu, dil ve konuşma bozuklukları uzmanı, vb. unvanlar ile anılmaktadır. Ülkemizde ise dil ve konuşma terapistliği alanında çalışan kişilere dil ve konuşma terapisti ve dil ve konuşma bozuklukları uzmanı unvanları daha sık kullanılmaktadır. Dil ve konuşma terapistliği, sözel ve sözel olmayan hastalık gruplarından, yutma ve yeme sorunları olan kişilerin terapistliğine kadar çok geniş bir alanı kapsamaktadır.

Dil ve Konuşma Terapistinin Çalışma Alanları

Dil ve konuşma terapistliği, ses sorunları, dil bozuklukları, artikülasyon bozuklukları, dudak ve damak yarıklıklarına bağlı gelişen konuşma bozuklukları, kekemelik vb. sorunlar çalışma alanıdır. Bu sorunların yanı sıra dil ve konuşma terapistliği çalışma alanları dil edinimi gerçekleştikten sonra bireyin bir kaza sonucu geçirdiği beyin kanaması sonrası ortaya çıkan konuşma bozulması, edinilmiş yutma sorunları olarak sıralanabilir. Dil ve konuşma terapisti çok geniş bir alanda çalışmalarını sürdürür. Dil ve konuşma terapisti çalışma alanı çok geniş olduğu için bu kişilere düşen sorumluluk da oldukça büyüktür.

Dil ve konuşma bozukluğu terapistliği iletişim sorunlarının önlenmesi, tanılanması ve çözüm bulması konularında çalışır. Bu yüzden klinik ve eğitsel programlar hazırlar. Hazırlamış olduğu bu programı geliştirir ve terapi programı uygular. Elde edilen sonuçları değerlendirir ve ailelere veya ilgili meslek gruplarına danışmanlık hizmeti sunar. Yaptıkları işlerden dolayı dil ve konuşma terapisti olan kişiler toplumda saygın kişiler olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde dil ve konuşma terapistliği mesleği yeni yeni gelişmektedir. Dil ve konuşma terapisti olabilmek için 4 yıllık lisans bölümünden mezun olmak gerekir. Lisans eğitimi tamamlandıktan sonra dil ve konuşma terapistliği alanında yüksek lisans yapılması önerilir. Yüksek lisans yapılan üniversitenin belirlediği klinik uygulamaları yapmak gerekir. Bu sayede dil ve konuşma terapistliği mesleğini en iyi şekilde yapabilirsiniz. Dil ve konuşma terapistliği mesleğinde bilgi sahibi olduktan sonra dil ve konuşma terapisti maaşları hakkında bilgi sahibi olalım.

Dil ve Konuşma Terapisti Maaşları Ne Kadar?

Dil ve konuşma terapisti olan bir birey hem kamu hem de özel sektörde çalışabilir. Dil ve konuşma terapistliği mesleği aynı zamanda kişinin kendi kliniğini açarak çalışması şeklinde de gerçekleşebilir. Dil ve konuşma terapisti çalıştığı sektöre ve yıla göre maaşı değişiklik göstermektedir. Dil ve konuşma terapisti maaşları evli olup olmadığı, çocuğu olup olmadığı, asgari geçim indirimi vb. şartlara göre kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Kamu sektöründe çalışan dil ve konuşma terapisti maaşları ortalama 4.500 TL civarındadır. Kamu sektöründe çalışan personellerin derecelerine göre de dil ve konuşma terapisti maaşları değişiklik göstermektedir. Kamu sektörü dil ve konuşma terapisti maaşları şunlardır;

KıdemDeneyimMaaş
Deneyimsiz4.300 TL8/1 derece
5 yıl4.500 TL6/3 derece
10 yıl4.700 TL4/2 derece
15 yıl4.800 TL2/1 derece
20 yıl4.900 TL1/3 derece
25 yıl5.100 TL1/4 derece

Bir kariyer sitesinin paylaştığı verilere göre dil ve konuşma terapisti maaşları hakkında bilgi vermek istedim. Bu kariyer sitesinde 5 dil ve konuşma terapisti bilgi paylaşmıştır. Bu dil ve konuşma terapisti olan kişilerin paylaştığı verilere göre en düşük dil ve konuşma terapisti maaşları 4.500 TL civarındadır. En yüksek dil ve konuşma terapisti maaşları ise 8.250 TL civarındadır. Ortalama dil ve konuşma terapistleri maaşları ise 4.460 TL olarak paylaşılmıştır. Dil ve konuşma terapisti olan kişiler kariyerlerinde ilerleme gösterdikçe aldıkları maaş ortalamaları da artış gösterecektir. Dil ve konuşma terapisti maaşları hakkında bilgi sahibi olduktan sonra dil ve konuşma terapisi bölümü hakkında bilgi sahibi olalım.

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Nedir?

Dil ve konuşma terapistliği, günümüzde en çok tercih edilen mesleklerin başında gelmektedir. Ülkemizde yeni bir meslek olmasına rağmen oldukça fazla tercih edilmektedir. Ülkemizde dil ve konuşma terapisi bölümü çoğu üniversitede yeni açılan bir bölümdür. Dil ve konuşma terapisi bölümü, iletişim, konuşma, dil, ses ve yutma süreçlerinin gelişme ve bozukluklarıyla ilgilenen nitelikli elemanlar yetiştiren bir bölümdür. Dil ve konuşma terapisi bölümü, bireylerin yaşadığı bu sorunların önlenmesi, tespiti, değerlendirilmesi, rehabilitasyonu ve bu alan üzerinde bilimsel araştırmaların yapılması ile ilgilenen bir bölümdür. Dil ve konuşma terapisi bölümü bireylerin yaşam kalitelerinin arttırılmasını sağlayan bir bölümdür.

Dil ve konuşma terapisi bölümü, mesleğini en iyi şekilde icra eden, bilimsel gelişme ve teknolojileri izleyen, işbirliği yapabilen, etik değerler ışığında çalışabilen dil ve konuşma terapisti yetiştirir. Dil ve konuşma terapisi bölümü, yenidoğandan yaşlılık dönemine kadar uzanan geniş bir yelpazede birey yaşamını etkileyen iletişim, dil ve konuşma bozuklukları, ses sorunlarının önlenmesi ve bilimsel incelenmesi için çalışan bir bölümdür. Dil ve konuşma terapisi bölümü, kekemelik, yarı damak, konuşmada yaşanan gecikme ve ses bozuklukları gibi birçok rahatsızlığı içine alan bir bölümdür.

Dil ve konuşma terapisi bölümü, bireylerin dil, konuşma ve ses bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan bir bölümdür. Dil ve konuşma terapisi bölümü yetiştirdiği nitelikli dil ve konuşma terapisti, uzman doktor tarafından teşhisi konulmuş dil ve konuşma bozuklukları, yutkunma vb. rehabilitasyonunu yapmaktan sorumludur. Dil ve konuşma terapisi bölümü, toplumda ve bireylerde dil ve konuşma bozuklukları, ses bozuklukları vb. neden olabilecek risklere karşı farkındalık çalışmaları yapan bir bölümdür. Yetiştirdiği dil ve konuşma terapisti ise uzman doktor tarafından yönlendirilen hastaların, kendi alanı ile ilgili değerlendirilmesini ve rehabilitasyon planlamasını yapar.

Genel olarak dil ve konuşma terapisi bölümü, dil ve konuşma bozuklukları başta olmak üzere ses ve yutma bozukluklarının önlenmesi, bu bozuklukların belirlenmesi ve rehabilitasyonu alanında çalışmalar yapmaktadır. Dil ve konuşma terapisi bölümü disiplinler arası bir bölümdür. Ancak kendi mesleki otonomisine sahip bir meslek olarak tanımlanmaktadır. Dil ve konuşma terapisi bölümü bitiren kişilere dil ve konuşma terapisti ünvanı verilmektedir. Dil ve konuşma terapisi bölümü, dil müdahale faaliyetleri, artikülasyon terapisi ve beslenme ve yutma terapisi alanlarında çalışmalar yürütür. Dil ve konuşma terapisi alanında bilgi sahibi olduktan sonra dil ve konuşma terapistinin görevleri nelerdir inceleyelim.

Dil ve Konuşma Terapistinin Görevleri Nelerdir?

 • Dil ve konuşma terapistinin görevleri arasında ilk sırada sorunun kaynağını tespit etmek yer alır.

 • Aile üyeleri, uzman doktor, öğretmen, fizyoterapist gibi kişilerle görüşmek de dil ve konuşma terapistinin görevleri arasındadır.

 • Bireyler, gruplar ya da aileler ile beraber kontrollü terapi seansları düzenlemek dil ve konuşma terapistinin görevleri arasındadır.

 • Dil ve konuşma terapistinin görevleri arasında hastanın bakımından sorumlu olan kişiye, rehabilitasyon programının uygulanma yöntemleri konusunda bilgi vermek de yer alır.

 • Dil ve konuşma terapistinin görevleri arasında uygulanan tedavi programının ilerleyişini izlemek de yer alır.

 • Her yaştan bireylerle iletişim kurmak, danışanları motive etmek ve onların güvenini sağlamak da dil ve konuşma terapistinin görevleri arasındadır.

 • Danışan bilgilerini ve vaka ile ilgili notları kaydetmek de dil ve konuşma terapistinin görevleri arasındadır.

 • Dil ve konuşma terapistinin görevleri arasında danışan mahremiyetini korumak yer alır.

 • Kekemelik ve akıcılık bozukluğu sorunu olan bireylerin akıcı konuşması için çalışmalar yapmak dil ve konuşma terapistinin görevleri arasındadır.

 • Sesi ile ilgili sorunu olan kişilerde ses terapileri uygulamak dil ve konuşma terapistinin görevleri arasındadır.

 • Fonetik vb. alanlarda sorunu olan kişilerde konuşma seslerinin uygun çıkarılmasını sağlamak da dil ve konuşma terapistinin görevleri arasında yer alır.

 • Dil ve konuşma bozuklukları önleme yolları ile ilgili topluma önerilerde bulunmak dil ve konuşma terapistinin görevleri arasındadır.

 • Dil ve konuşma terapistinin görevleri arasında bireylerin iletişim etkinliğini arttırmak yer alır. Bireylerin günlük iletişim becerileri gelişimi için çalışmalarda bulunurlar.

 • Dil ve konuşma terapistinin görevleri arasında yutma sorunu yaşayan bireylerin değerlendirilmesi ve yutma becerilerinin geri kazanılması için çalışmalar yapmak da yer alır.

Dil ve konuşma terapistinin görevleri hakkında bilgi sahibi olduktan sonra şimdi de dil ve konuşma terapisti iş imkanları hakkında bilgi sahibi olalım.

Dil ve Konuşma Terapisti İş İmkanları Nelerdir?

Dil ve konuşma terapisti iş imkanları arasında hem kamu hem de özel sektör bulunur. En çok tercih edilen dil ve konuşma terapisti iş imkanları arasında hastaneler yer alır. Dil ve konuşma terapisti iş imkanları arasında devlet, üniversite ve özel hastanelerde çalışmak yer alır. Dil ve konuşma terapisti iş imkanları arasında sadece hastaneler yer almaz. Dil ve konuşma terapisti iş imkanları arasında bireylere yönelik hizmet veren özel eğitim merkezleri de yer alır. Dil ve konuşma terapisti iş imkanları arasında özel rehabilitasyon merkezleri de yer alır.

Dil ve konuşma terapisti iş imkanları arasında en çok merak edilen terapistlerin öğretmenlik yapıp yapamayacaklarıdır. Maalesef dil ve konuşma terapisti iş imkanları arasında öğretmenlik yer almaz. Dil ve konuşma terapisti iş imkanları arasında akademik kariyer yapmak yer alır. Yüksek lisans ve doktora süreçlerini tamamlayan kişiler akademisyen olarak yollarına devam edebilir. Dil ve konuşma terapisti iş imkanları arasında kişinin kendi kliniğini açması da yer alır. Kişi gerekli eğitimleri alarak kendi kliniğini açabilir ve kendi işinin patronu olabilir.

Dil ve konuşma terapisti iş imkanları arasında DİLKOM (Dil ve Konuşma Bozuklukları, Eğitim ve Araştırma Merkezi)’da çalışmak da yer alır. Huzurevlerinde çalışmak da dil ve konuşma terapisti iş imkanları arasında yer alır. Dil ve konuşma bozuklukları üzerine kurulmuş olan özel kliniklerde çalışmak da dil ve konuşma terapisti iş imkanları arasında yer alır. Dil ve konuşma terapisti iş imkanları hakkında bilgi sahibi olduktan sonra dil ve konuşma terapisi bölümü taban puanları ve sıralama hakkında bilgi sahibi olalım.

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Taban Puanları ve Sıralama Hakkında

Dil ve konuşma terapisi bölümü taban puanları ve sıralama yaklaşan tercih günlerinde öğrencilere rehber olacaktır. Bu bölümü okuyabilmek için ilk önce YKS (TYT-AYT) sınavına girmek gerekir. Alınan sınav sonuçlarına göre tercih yapılmaktadır. Tercih yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli şey puandan ziyade başarı sıralamasıdır. Başarı sıralamasına göre tercih yapılmalıdır. Bu bölüm ülkemizde yeni bir bölüm olduğu için diğer bölümler gibi çok fazla bulunmamaktadır. Bu yüzden dil ve konuşma terapisi bölümü taban puanları ve sıralama hakkında daha kolay bilgi sahibi olabilirsiniz. İlk önce ülkemizde hangi üniversitelerde bu bölümün olduğuna bakalım. Ardından da dil ve konuşma terapisi bölümü taban puanları ve sıralama hakkında bilgi sahibi olalım.

Ülkemizde dil ve konuşma terapisi bölümü olan üniversiteler;

 • Anadolu Üniversitesi

 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 • Hacettepe Üniversitesi

 • İzmir Bakırçay Üniversitesi

 • 19 Mayıs Üniversitesi

 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 • Biruni Üniversitesi

 • İstanbul Medipol Üniversitesi

 • İstinye Üniversitesi

 • Üsküdar Üniversitesi

En İyi Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Taban Puan ve Sıralamaları

ÜniversiteTaban PuanSıralama
Hacettepe Üniversitesi435,4257039317
Anadolu Üniversitesi429,9075443041
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi418,6723050744
Sağlık Bilimleri Üniversitesi416,9079652003
19 Mayıs Üniversitesi411,4997355998
İstanbul Medipol Üniversitesi (İng - Burslu)435,7591539095
Üsküdar Üniversitesi (Burslu)423,9985147058
Biruni Üniversitesi (Burslu)418,2287151071
dil ve konuşma terapistliği dil ve konuşma terapisti maaşları dil ve konuşma terapisi bölümü dil ve konuşma terapisti dil ve konuşma bozuklukları dil ve konuşma terapistinin görevleri dil ve konuşma terapisti iş imkanları dil ve konuşma terapisi bölümü taban puanları ve sıralama
Sezer Açiler
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri
Etkili İletişim

Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri

04 Şubat 2020
Etkili Konuşma İçin Yöntemler
Etkili İletişim

Etkili Konuşma İçin Yöntemler

27 Haziran 2021