AnasayfaBlogDijital Çağda Öğrenim Becerileri
Online Eğitim

Dijital Çağda Öğrenim Becerileri

30 Ekim 2019
Önünde bir dizüstü bilgisayar ve bir kalemle masada oturan bir kişi. Kişi beyaz bir tişört giyiyor ve sağ elini dizüstü bilgisayarın üzerine koymuş. Dizüstü bilgisayar kirli beyaz renktedir ve kalem siyahtır. Masa koyu renkli ahşaptan yapılmıştır ve dizüstü bilgisayarın solunda beyaz bir kağıt vardır. Dizüstü bilgisayarın arkasında ahşap bir masanın bulanık bir görüntüsü vardır. Dizüstü bilgisayarın sağında siyah bir kalem tutan bir elin yakın çekimi var. Kişinin üzerinde bir çift güneş gözlüğünün yakın çekimi yer alıyor. Arka plan bulanık ve ışık parlaktır.
BeceriTanımıÖnemi
İletişim BecerileriGörsel, sözlü ve yazılı iletişim becerisi, geniş kitlelere ulaşma yeteneği, sosyal medya kullanabilme.Bireylerin düşüncelerini ve bilgilerini etkin bir şekilde ifade etme ve paylaşma yeteneği.
Kendi Kendine Öğrenme BecerileriBilgiyi nerede ve nasıl bulacağını çözümlemek, öğrenme sürecini kişisel olarak yönetmek.Sürekli gelişen ve değişen bilgi sistemine uyum sağlama ve bireysel gelişim.
Etik ve Sorumlulukİnternet ve sosyal medya platformlarında etik kurallara uyma ve sorumluluk bilinci taşıma.Güvenli bir ortam oluşturma ve sosyal uyum.
Takım Çalışmasıİş birliği ve bilgi paylaşımında bulunma becerisi, esneklik ve kolektif eylem kapasitesi.Verimli çalışma ortamı ve problemleri kolektif olarak çözümleme.
Düşünme BecerileriEleştirel düşünme, inovatif yaklaşımlar, problem çözme, özgün olma, strateji oluşturmaÇözüm odaklı olma, yenilikçi düşünme ve stratejik planlama becerisi.
Dijital BeceriBilgisayar ve çeşitli dijital araçları kullanabilme, bilişim teknolojilerinden yararlanabilme.Dijital çağda bilgiye hızlı ve etkili bir şekilde ulaşabilme, bilgiyi paylaşabilme ve analiz edebilme.
Dil BecerileriBir veya birkaç yabancı dili akıcı ve etkin bir şekilde kullanabilme.Küresel iletişimi sağlama ve yabancı kaynakları kullanabilme.
Araştırma BecerileriBilgi arama, analiz etme, eleştirel düşünme ve çıkarımlarda bulunabilme.Yeni bilgiler edinebilme ve bilgili kararlar alabilme.
Yönetim BecerileriZamanı, enerjiyi, kaynakları ve insanları etkin bir şekilde yönetme.Verimli ve başarılı sonuçları elde etme.
Uygulamalı BecerilerÖğrenilen teorik bilginin pratikte uygulayabilme yeteneği.Bilginin somut sonuçlara dönüştürülmesinde önemli rol oynar.

​​​​​​​Dijital bilgi nedir? Dijital bilgi birbirinden farklı fakat birbirine bağımlı iki bileşenden oluşur. İçerik ve beceri. İçeriği becerilerden ayıramayız çünkü entelektüel becerilerin geliştirilmesini teşvik eden içeriktir.

Beceriler ve İçerik

İçerik nedir? İçerik belli birtakım olguları, ilkeleri, düşünceleri, tanımlamaları, bir işin ya da durumun sürecinin bir plan dahiline yazımı veya anlatımını içerir. Günümüzde birçok eğitmen içerik açısından son iyi eğitilmiş, öğrettikleri konu alanına hakim kişilerden oluşur. Beceri gelişiminde uzmanlık sahibi olmak ise farklı bir eğitim ve bilgi gerektirir. 

Beceriyi kendi içinde tanımlarken bir beceriye sahibim ya da bir beceriye sahip değilim şeklinde söyleyemeyiz. Beceriler ve yeterliliklerle ilgili tanımlamalar yaparken acemi, orta düzey, uzman ve usta gibi terimlerden söz edilir. Beceri sürekli ve düzenli alıştırma ve uygulama gerektirir. 

Becerilerde içerikler gibi bir varış noktası yoktur. Burada önemli olan eğitmenlerin öğrencilere sağladığı birtakım becerilerle onlara yardımcı olacak yardımcı düşünsel becerilerin geliştirilmesinin de aynı oranda olup olmadığını araştırmaktır. Bilgi toplumu olarak yaşadığımız bu evrede kendimizde olan ve doğru bir şekilde kullanmamız gereken birtakım becerilerin de farkında olmalıyız.

İletişim Becerileri

Geleneksel beceri olarak adlandırılan okuma, konuşma, net, kurallara uygun bir şekilde yazabilme gibi yeteneklerimize artık sosyal medya ve iletişim becerilerini de eklemeliyiz. Bir görselin anlatımı, bir başarı konuşmasını video haline getirip YouTube’da paylaşma becerisi, fikirlerini duyurmak için geniş kitlelere ulaşma çabası, farklı görüşleri değerlendirmek, doğru şekilde bilgi paylaşmak için artık iyi bir İnternet kullanma becerisine sahip olmamız gerekmektedir.

Kendi Kendine Öğrenme Becerisi

Bu beceri herhangi bir konuda neyi ne kadar bilme ihtiyacınız olduğuna odaklanmak ve o bilgiyi nerede bulacağınızı çözümleyebilme sorumluluğunu kendi üzerine almak demektir. Bilgi sürekli değişen ve gelişen bir sistem içinde yer alır. Öğrenme ihtiyacımız için belli alanlarda uzmanlaşmış eğitimciler vardır. Bize gerekli olan, tüm eğitimciler içinden bize gerekli olanı seçerek uygun eğitimci bulmak ve istediğimiz bilgiyi almak için bir eğitim planına sahip olmamızdır. Etik ve Sorumluluk

İnformal olarak tanımlanan tüm sosyal ağlarda internette bulunduğumuz her an güven inşa etmek için de sorumluyuz. Özellikle farklı kimselerin yer aldığı bu platformlarda kendi hedeflerimize ulaşmak için büyük ölçüde başkalarına da güvenmemiz gerekir. Sorumluluk duygusu ve etik sosyal medyada da herkesin uyum içinde yer almasını sağlar.

Takım Çalışması

Çalışanlar kendi işlerinde ve diğer kişi ve kurumlarla sürekli iş birliği ve bilgi paylaşımında bulunurlar. Küçük şirketlerde çalışanların birbirlerine yakın çalışmaları, örgüt için de aynı vizyona sahip olmaları beklenir. Çalışan herkes çalışma arkadaşlarıyla, müşterileriyle veya ortaklarıyla hem sanal olarak hem de iş birliği içerisinde nasıl çalışacaklarını bilmelidir. Kolektif bilginin birleştirilmesi problem çözme, bir işin uygulama görevlerinin yerine getirilmesi takım çalışması ve esneklik becerilerine sahip olmayı gerektirir. Dolayısıyla bunların hepsine bir de düşünme becerileri eklenmektedir.

Düşünme Becerileri Nedir ve Neden Önemlidir?

eleştirel düşünme, inovatif yaklaşımlar, problem çözme, özgün olma, strateji oluşturma kavramlarının hepsi düşünme becerileri adı altında işlenir. bilgi toplumunda gereken en önemli becerilerden biridir. bu beceriler sadece yönetim kademelerinde görev yapanlar için geçerli değildir. ticaretle uğraşan kişiler, girişimciler, akademik ortamda veya bir kamu dairesinde çalışanlar belli standart kalıpları izlemek yerine olası bir sorunla karşılaştıklarında anında problem çözücü de olmalıdırlar.

Bu düşünme becerilerin bir kısmı büyük oranda bilgi tabanlı sorunların çözümü ile teknolojiye bağlıdır ve kullanımı dijital uzmanlık becerisi gerektirir. Dijital beceri, belli düşünsel ve teknik becerilerin geçerli uzmanlık alanının içerisinde harmanlanması ile ortaya çıkar. Radyologların MR sonuçlarını okuyup analiz etmesi, çeşitli dijital veri programları bizi birçok teknik bilgiye uzmanlık dahilinde ulaştıran dijital bilgi becerisi içinde sayılabilir. 

Beceriyi Kendimizde Nasıl Yetkin Hale Getirebiliriz?

  • Belirli bir beceriyi uzmanlık düzeyinde edinebilmek ve tutarlı bir şekilde kullanabilmek için öğrenilen bilgi ile yoğun uygulama yapılması gerekir.

  • Beceriler küçük aşamalarla öğrenilir. Uzmanlık düzeyine yaklaştıkça seviyeler artar, bir problem anlama ve çözme becerisi büyür.

  • Becerilerin hızlı ve etkin bir şekilde öğrenilmesi için, düzenli anlık geri bildirim almaları gerekir. 

  • Beceri bir öğretmenin, bir koçun veya bir teknolojinin yardımı olmadan kişinin bile isteyerek deneme-yanılma yolu seçmesiyle de öğrenilebilir. Buradaki en önemli eşik uygun öğrenme ve öğretme yöntem ve teknolojilerinin kullanılmasıdır.

  • İçerik, farklı medyaları doğru kullanarak da çok etkili bir şekilde verilebilir. Beceri geliştirme ise, mutlaka belli öğretme yaklaşımlarının ve teknolojilerinin işe koşulmasını gerektirir.

Dijital çağın içerisinde iş ve günlük yaşam etkinliklerimiz bize entelektüel ve pratik becerileri geliştirebilmemiz için fırsatlar sunar. Esnek çalışma saatleri, uzaktan öğrenme fırsatları, online kurslar ile de kendimizi sürekli geliştirmeye ihtiyaç duyarız. Ancak bu, yalnızca içerik aktarımıyla başarılabilecek bir şey değildir. 

Alanında yetkin öğretmenler ve öğretim elemanlarının uzmanlık becerisi ile öğrencilerinin hangi becerilere ihtiyaç duydukları, öğrenilmek istenilen konuya bilginin uygunluğu, beceri gelişimini sağlayacak etkinliklerin varlığı ve kaynaklar dahilinde sağlanan geri bildirim ile öğrenciye sağlanabilecek becerilerin doğru değerlendirme çalışmaları da bir arada düşünülerek sunulmalıdır.

İletişim Becerileri, Görsel, sözlü ve yazılı iletişim becerisi, geniş kitlelere ulaşma yeteneği, sosyal medya kullanabilme, Bireylerin düşüncelerini ve bilgilerini etkin bir şekilde ifade etme ve paylaşma yeteneği, Kendi Kendine Öğrenme Becerileri, Bilgiyi nerede ve nasıl bulacağını çözümlemek, öğrenme sürecini kişisel olarak yönetmek, Sürekli gelişen ve değişen bilgi sistemine uyum sağlama ve bireysel gelişim, Etik ve Sorumluluk, İnternet ve sosyal medya platformlarında etik kurallara uyma ve sorumluluk bilinci taşıma, Güvenli bir ortam oluşturma ve sosyal uyum, Takım Çalışması, İş birliği ve bilgi paylaşımında bulunma becerisi, esneklik ve kolektif eylem kapasitesi, Verimli çalışma ortamı ve problemleri kolektif olarak çözümleme, Düşünme Becerileri, Eleştirel düşünme, inovatif yaklaşımlar, problem çözme, özgün olma, strateji oluşturma, Çözüm odaklı olma, yenilikçi düşünme ve stratejik planlama becerisi, Dijital Beceri, Bilgisayar ve çeşitli dijital araçları kullanabilme, bilişim teknolojilerinden yararlanabilme, Dijital çağda bilgiye hızlı ve etkili bir şekilde ulaşabilme, bilgiyi paylaşabilme ve analiz edebilme, Dil Becerileri, Bir veya birkaç yabancı dili akıcı ve etkin bir şekilde kullanabilme, Küresel iletişimi sağlama ve yabancı kaynakları kullanabilme, Araştırma Becerileri, Bilgi arama, analiz etme, eleştirel düşünme ve çıkarımlarda bulunabilme, Yeni bilgiler edinebilme ve bilgili kararlar alabilme, Yönetim Becerileri, Zamanı, enerjiyi, kaynakları ve insanları etkin bir şekilde yönetme, Verimli ve başarılı sonuçları elde etme, Uygulamalı Beceriler, Öğrenilen teorik bilginin pratikte uygulayabilme yeteneği, Bilginin somut sonuçlara dönüştürülmesinde önemli rol oynar
beceri dijitaleğitim iletişimliderlik öğrenme
Bu, yüzünde canlı bir gülümseme olan bir kadının yakın çekim portresidir. Sarı saçları yana ayrılmış ve gevşek dalgalarla şekillendirilmiş. Yumuşak, mavi gözleri parlak ve büyüleyici. Parlayan cildi neredeyse ışıl ışıl ve yanakları gülümsemenin verdiği keyifle hafifçe kızarmış. Üzerinde yüksek yakalı beyaz bir gömlek ve boynunda zarif bir kolye var. Duruşu rahat ve kendinden emin, neşeli bakışları memnuniyet ve huzur yayıyor. Güzelliğin ve neşenin vücut bulmuş hali olan gülümsemesi onu gören herkese ışık ve sıcaklık getiriyor.
Bahar Beşer
Blog Yazarı

Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezundur. Muğla Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde eğitim görmüştür. İstanbul İşletme Enstitü blog bölümünde içerik üretmektedir. Online eğitim, markalaşma, kişisel gelişim alanlarında yazılar yazmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görsel dijital pazarlama alanında bir online kursu tasvir etmektedir. Sakallı ve bıyıklı bir adam çerçevenin ortasında parmağıyla işaret ediyor. Beyaz gömleği ve sarı arka planı parlak ve canlı bir kontrast oluşturuyor. Arka planda ayrıca bir bileziğin ve bir adamın yüzünün yakın çekimini görebiliyoruz. Bu görsel, dijital pazarlama kursunun ideal bir temsili olup, ön planda materyalin önemini gösteren bir erkek yer almaktadır. Renklerin, nesnelerin ve yüz ifadelerinin birleşimi, görsele dijital pazarlama için bir coşku ve heyecan hissi veriyor. Bu görsel, dijital pazarlamanın getirebileceği bilgi ve heyecanın mükemmel bir temsili.
4.9
(331)

Dijital Pazarlama Eğitimi

15 Konu5 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
775519
Lacivert takım elbise giyen orta yaşlı bir adam beyaz bir arka planın önünde duruyor. Sakallı ve kalın çerçeveli bir gözlük takıyor. Başı hafifçe eğiktir ve bakışları yukarı doğru yönelmiştir. Kendinden emin bir ifadesi var ve ellerini iki yanında tutuyor. Lacivert takım elbisesinin tek düğmeli, iki düğmeli ve sivri yakalı bir ceketi vardır. Beyaz gömleği ceketin altından görünmektedir ve şal desenli bir kravatla süslenmiştir. Adamın kol saati ve altın bir yüzüğü var. Sonuç olarak, dünyaya meydan okumaya hazır görünüyor.
4.9
(9)

Dijital İK Eğitimi

8 Konu10 Saat