AnasayfaBlogİletişim Beceri İster
İletişim

İletişim Beceri İster

27 Nisan 2019
İki kadın ateşin yanında oturuyor, birinin elinde mavi beyaz bir fincan var. Soldaki kadın kahverengi saçlı ve gülümsüyor, sağdaki kadın ise fincanı havaya kaldırıyor. Her iki kadın da sıcak tutan giysiler giyiyor ve ateşin alevleri yüzlerini aydınlatıyor. Soldaki kadın bir ağaç gövdesine yaslanmış, sağdaki kadın ise yerde oturuyor. Ateş çıtırdıyor ve hava sıcaklık ve rahatlık hissiyle doluyor.
KonuAçıklamaÖnem
İletişimBir varlıktan diğerine bilgi aktarma eylemi.Kişisel ve profesyonel yaşamda güçlü ilişkiler kurma ve çatışmaları çözme olanağı sağlar.
Sözlü İletişimBir mesajı iletmek için sözlü kelimelerin kullanılması.Belirgin ve doğrudan bilgi paylaşımı sağlar, anlamını net bir şekilde aktarır.
Sözsüz İletişimBir mesajı iletmek için beden dili, yüz ifadeleri ve/veya el hareketlerinin kullanılması.Söylenen sözlerin duygusal yönünü ve alt metnini ifade eder.
Göz TemasıKonuşurken diğer kişiyle göz teması kurma.Güven verir ve konuşmacının konuşmaya dahil olduğunu gösterir.
Ses YüksekliğiKonuşma sırasında ses yüksekliğinin ayarlanması.Konuşmanın dinleyiciler tarafından net bir şekilde duyulabilmesini sağlar.
Jestler ve Yüz İfadeleriKonuşma sırasında uygun jestlerin ve yüz ifadelerinin kullanılması.Sözlü iletişimi tamamlar ve duygusal anlamı aktarır.
İçsel İletişimKişinin kendi içinde gerçekleşen iletişim.Kişinin kendini anlaması ve kişisel çözümlemeler yapabilmesi için önemlidir.
Kişiler Arası İletişimİki veya daha fazla kişi arasında gerçekleşen iletişim.Sosyal etkileşim ve ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi için hayati öneme sahiptir.
Kitle İletişimiGeniş bir kitleye ulaşan iletişim.Bilgi yayma, fikirlerin yayılması ve geniş ölçekte etkileşim için gereklidir.
Etkili İletişimAmaç ve hedeflerin net bir şekilde tanımlanarak genellikle göndericinin mesajını alıcı tarafından doğru bir şekilde çözülebilecek şekilde kodlanması.Anlaşılabilirlik ve doğruluk sağlar, yanlış anlamaları ve çatışmaları önler.

İletişim, bir bireyden diğerine bilgi aktarma eylemidir. En temel haliyle iletişim, her iki tarafın da bilgi ve anlayış paylaştığı iki yönlü bir süreçtir. Ancak iletişim her zaman bu kadar basit değildir. İletişim kurma şeklimiz kültürümüz, çevremiz, başkalarıyla olan ilişkilerimiz ve hatta kendi duygularımız gibi birçok faktörden etkilenebilir.

Zorluklara rağmen, iletişim hem kişisel hem de profesyonel yaşamlarımız için çok önemlidir. Etkili bir şekilde iletişim kurabildiğimizde, güçlü ilişkiler kurabilir, çatışmaları çözebilir ve hedeflerimize daha kolay ulaşabiliriz. Bu nedenle, mesajımızın doğru bir şekilde iletildiğinden emin olmak için iletişimin çeşitli unsurlarının farkında olmak önemlidir.

İletişim Nedir? 

i̇letişim, bir varlıktan diğerine bilgi aktarma eylemidir. bu, en yaygın olarak konuşma, beden dili veya yazılı sözcükler aracılığıyla olmak üzere çeşitli şekillerde yapılabilir. i̇letişimin etkili olabilmesi için, ilgili tüm tarafların iletilen mesajı anlayabilmesi gerekir. bu anlayış genellikle ortak dil ve/veya jestlerin kullanılmasıyla sağlanır.

İletişim türleri genel olarak iki kategoriye ayrılabilir: sözlü ve sözsüz. Sözlü iletişim, bir mesajı iletmek için sözlü kelimelerin kullanılması iken, sözsüz iletişim bir mesajı iletmek için beden dili, yüz ifadeleri ve/veya el hareketlerinin kullanılmasıdır. İletişimin içsel (kişinin kendi içinde gerçekleşen iletişim), kişiler arası (iki veya daha fazla kişi arasındaki iletişim) ve kitle iletişimi (geniş bir kitleye ulaşan iletişim) gibi çeşitli alt kategorileri de vardır.

İletişimin etkinliği genellikle göndericinin mesajını alıcı tarafından doğru bir şekilde çözülebilecek şekilde kodlama becerisine bağlıdır. Başka bir deyişle, göndericinin bir başkasıyla iletişim kurmaya çalışmadan önce amaç ve hedeflerini net bir şekilde tanımlaması önemlidir. Aynı şekilde, alıcının da dikkatli olması ve konuşmaya aktif olarak katılması önemlidir

Etkili İletişim Nasıl Olmalı?

İletişim, ister kişisel ister profesyonel olsun, her başarılı ilişkinin önemli bir parçasıdır. Etkili iletişim kurmak için, meramınızı net bir şekilde anlattığınızdan emin olmak üzere yapabileceğiniz birkaç şey vardır. İlk olarak, konuştuğunuz kişiyle göz teması kurun. Bu, söylediklerinize güvendiğinizi ve konuşmaya dahil olduğunuzu gösterir. İkinci olarak, sesinizin yüksekliğini gerektiği gibi ayarlayın. Büyük bir gruba konuşuyorsanız, herkesin sizi duyabilmesi için yüksek sesle konuşmanız gerekecektir.

Tersine, sadece bir kişiyle konuşuyorsanız, onları korkutmamak için sesinizi normal bir seviyede tutmak isteyeceksiniz. Son olarak, konuşurken uygun jestler ve yüz ifadeleri kullanın. Bu da yine güven ve bağlılığı gösterir. Eğer söylediklerinizle ilgileniyorsanız, bu beden dilinize de yansıyacaktır. Bu basit ipuçlarını takip etmek, iletişiminizin etkili olmasını ve mesajınızın yüksek sesle ve net bir şekilde alınmasını sağlamaya yardımcı olacaktır.

Jestler ve beden dili mesajların iletilmesinde önemli bir rol oynayabilir, ancak bunların idareli ve uygun şekilde kullanılması önemlidir. Aşırı el, kol ve bacak hareketleri dikkat dağıtıcı olabilir ve gerginlik veya heyecan izlenimi yaratabilir. Benzer şekilde, saçla oynamak veya buruna dokunmak güvensizlik hissi yaratabilir. Öte yandan, elleri ve kolları birleştirmek veya başı öne eğmek güven ve otorite ifade edebilir. Konuşmada vurgu ve netlik de önemlidir ve ses tonu kararlılığın bir göstergesi olarak görülebilir. Özetle, işyerinde etkili iletişim, duruma uygun jestlerin ve beden dilinin kullanılmasını gerektirir.

Etkili iletişim söz konusu olduğunda, ses tonu en az söylenen kelimeler kadar önemlidir. Chicago Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen bir çalışma, daha kalın ve otoriter bir ses tonu kullanan kişilerin başkalarını etkileme ve kararlılıklarını iletme konusunda daha başarılı olduklarını ortaya koymuştur. Çalışmada ince, tiz bir ses tonu kullanan kişiler ile kalın, pes bir ses tonu kullanan kişiler karşılaştırılmıştır.

Sonuçlar, kalın ses tonuna sahip kişilerin lider olarak algılanma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ve başkalarını ikna etme konusunda daha başarılı olduklarını göstermiştir. Çalışmanın sonuçları net olmakla birlikte, bu farkın nedeni hala tam olarak anlaşılamamıştır. Bir teoriye göre insanlar daha kalın bir ses tonunu fiziksel güç ve kuvvetle ilişkilendiriyor ve bu da konuşmacıya müzakerelerde ve etkinin önemli olduğu diğer durumlarda avantaj sağlıyor. Sebep ne olursa olsun, konuşma şeklinizin etkili iletişim kurma beceriniz üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceği açıktır.

Kendini Doğru Anlatmak

Açık ve etkili iletişim kurma becerisi, günümüzün hızlı tempolu ve küreselleşmiş dünyasında kritik bir beceridir. İster bir meslektaşımızla, ister bir müşterimizle ya da bir arkadaşımızla iletişim kuruyor olalım, kendimizi doğru ve öz bir şekilde ifade edebilmemiz önemlidir.

İnsanların iletişim kurarken yaptıkları en büyük hatalardan biri çok fazla konuşmak ve gereksiz ayrıntılara takılmaktır. Bu, karşımızdaki kişiyi hızla soğutabilir ve iletişimden kopmasına neden olabilir. Bunun yerine, konuştuğumuzdan daha fazla dinlemeye çalışmalıyız.

Bu sadece karşımızdaki kişiyi daha iyi anlamamıza yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda onun görüş ve düşüncelerine saygı duyduğumuzu da gösterecektir. Gerçekten dinlemek için zaman ayırdığımızda, ortak bir zemin bulma ve başarılı bir sonuca ulaşma olasılığımız daha yüksektir.

Konuşmak iyi bir şey olsa da dinlemek o kişiye önem verdiğinizi gösterir. Bununla birlikte susmak ve hiç konuşmamak da yapılmaması gereken davranışlar arasındadır. Karşınızdaki kişiler sizin aklınızı okuyamayacağı için hislerinizden bahsetmeli, ne düşündüğünüzü veya neyi kastettiğinizi açıklamalısınız.

İletişim Becerisi Kazanmak

İletişim becerileri kazanmak hayatın pek çok alanında, ama özellikle de iş dünyasında önemlidir. İyi iletişim becerilerine sahip olmak, diğer insanlardan sıyrılmanıza ve daha fazla takdir edilmenize yardımcı olabilir. Bir iş ortamında iletişim, çatışmayı önlemenin ve huzurlu bir ortam yaratmanın anahtarıdır. Çalışanlar veya yöneticiler etkili iletişim kuramazlarsa, bu durum gerginliğe ve anlaşmazlıklara yol açabilir. Nasıl doğru iletişim kurulacağını öğrenerek bu sorunlardan kaçınabilir ve genel iş hayatınızı iyileştirebilirsiniz.

Günümüz iş dünyasında imajınız ve itibarınız çok önemli. Başarılı olmak için etkili iletişim kurabilmeniz gerekir. iienstitü online eğitimleri ile insan hayatının bir gerekliliği olan etkili iletişim becerilerini öğrenebilirsiniz. iienstitü'den sertifika alarak daha sağlıklı insan ilişkileri kurabilir, imajınızı ve itibarınızı geliştirebilirsiniz. Kapsamlı ve kullanıcı dostu olan iienstitü online eğitim programı, size etkili bir iletişimci olmanız için gereken araçları sağlayacaktır.

Enstitü online eğitim programı ile ne demek istediğinizi nasıl söyleyeceğinizi ve meramınızı açık ve etkili bir şekilde nasıl anlatacağınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca etkili bir şekilde nasıl dinleyeceğinizi ve başkalarının söylediklerine nasıl uygun şekilde yanıt vereceğinizi de öğreneceksiniz. iienstitü online eğitim programı, geleceğinize yaptığınız bir yatırımdır ve iş ve yaşamdaki hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Günümüz iş dünyasında imajınız ve itibarınız çok önemli. Başarılı olmak için etkili iletişim kurabilmeniz gerekir. iienstitü online eğitimleri ile insan hayatının bir gerekliliği olan etkili iletişim becerilerini öğrenebilirsiniz. iienstitü'den sertifika alarak daha sağlıklı insan ilişkileri kurabilir, imajınızı ve itibarınızı geliştirebilirsiniz.

Kapsamlı ve kullanıcı dostu olan iienstitü online eğitim programı, size etkili bir iletişimci olmanız için gereken araçları sağlayacaktır. iienstitü online eğitim programı ile ne demek istediğinizi nasıl söyleyeceğinizi ve meramınızı açık ve etkili bir şekilde nasıl anlatacağınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca etkili bir şekilde nasıl dinleyeceğinizi ve başkalarının söylediklerine nasıl uygun şekilde yanıt vereceğinizi de öğreneceksiniz. iienstitü online eğitim programı, geleceğinize yaptığınız bir yatırımdır ve iş ve yaşamdaki hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

İletişim, Bir varlıktan diğerine bilgi aktarma eylemi, Kişisel ve profesyonel yaşamda güçlü ilişkiler kurma ve çatışmaları çözme olanağı sağlar, Sözlü İletişim, Bir mesajı iletmek için sözlü kelimelerin kullanılması, Belirgin ve doğrudan bilgi paylaşımı sağlar, anlamını net bir şekilde aktarır, Sözsüz İletişim, Bir mesajı iletmek için beden dili, yüz ifadeleri ve/veya el hareketlerinin kullanılması, Söylenen sözlerin duygusal yönünü ve alt metnini ifade eder, Göz Teması, Konuşurken diğer kişiyle göz teması kurma, Güven verir ve konuşmacının konuşmaya dahil olduğunu gösterir, Ses Yüksekliği, Konuşma sırasında ses yüksekliğinin ayarlanması, Konuşmanın dinleyiciler tarafından net bir şekilde duyulabilmesini sağlar, Jestler ve Yüz İfadeleri, Konuşma sırasında uygun jestlerin ve yüz ifadelerinin kullanılması, Sözlü iletişimi tamamlar ve duygusal anlamı aktarır, İçsel İletişim, Kişinin kendi içinde gerçekleşen iletişim, Kişinin kendini anlaması ve kişisel çözümlemeler yapabilmesi için önemlidir, Kişiler Arası İletişim, İki veya daha fazla kişi arasında gerçekleşen iletişim, Sosyal etkileşim ve ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi için hayati öneme sahiptir, Kitle İletişimi, Geniş bir kitleye ulaşan iletişim, Bilgi yayma, fikirlerin yayılması ve geniş ölçekte etkileşim için gereklidir, Etkili İletişim, Amaç ve hedeflerin net bir şekilde tanımlanarak genellikle göndericinin mesajını alıcı tarafından doğru bir şekilde çözülebilecek şekilde kodlanması, Anlaşılabilirlik ve doğruluk sağlar, yanlış anlamaları ve çatışmaları önler
doğru iletişimetkili iletişimiletişimiş yaşamaonline eğitimler iletişim becerileri
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Çevresinde bir grup insan bulunan ayrıntılı bir dünya haritası gösterilir. İnsanlar yaş, cinsiyet, ırk ve kültür bakımından çeşitlilik göstermektedir ve bir ağ içinde birbirlerine bağlıdırlar. Harita farklı renklerle ve ülkeleri ve sınırlarını net bir şekilde gösteren etiketlerle doldurulmuştur. Okyanuslar koyu mavi renktedir ve kara kütleleri çeşitli yeşiller, kahverengiler ve mavilerle temsil edilmektedir. Bir grup insan haritayı tartışıyor ve dünyanın güzelliğine hayranlık duyuyor gibi görünüyor. Bir grup insan bir araya gelip dünyanın harikalarını takdir ederken bir barış ve birlik imajı çiziliyor.
İletişim

Sosyal ve Kamusal İletişim

26 Temmuz 2021
Bir grup insan güneşli bir günde resmi kıyafetleriyle dışarıda durmaktadır. Bir kadın sağ elinde bir fincan tutarken, diğeri sol elinde bir fincan tutmaktadır. Takım elbiseli bir adam grubun ortasında durmaktadır ve etrafı diğer insanlarla çevrilidir. Görüntüde beyaz bir fincan tutan bir elin yakın çekimi ve arka planda bir kişinin kolunun bulanık görüntüsü görülüyor. Arka planda elinde fincan tutan bir kadın da duruyor. Koyu renk saçlı ve beyaz gömlekli bir kişinin kafasının yakın çekimi görülüyor. Bir grup insan organize bir şekilde duruyor, konuşuyor ve gülümsüyor.
Etkili İletişim

Etkili İletişim Neden Önemli?

31 Ekim 2019