AnasayfaBlogDüşünmeyi Öğretmek Nedir?
Eğitim

Düşünmeyi Öğretmek Nedir?

16 Ekim 2018
Bir adam yoğun bir odaklanma ile bir dizüstü bilgisayara bakarken görülüyor. Elini alnına dayamış ve başını hafifçe eğmiş. Dizüstü bilgisayar yakın plandadır ve siyah bir ekran ile gümüş renkli bir klavyeye sahiptir. Arka planda bir bitkinin yanı sıra beyaz gömlekli bir adam ve bir çanta görülüyor. Adamın saçları da arkada görülebiliyor ve biraz odak dışı görünüyor. Genel olarak, görüntü önemli bir şeye konsantre olan bir adamın yakın çekimidir.
KonuAçıklamaÖrnekler ve Detaylar
Düşünmeyi ÖğretmekBireye kendi düşüncelerini oluşturabilme ve bu düşünceleri ifade edebilme yeteneği kazandırmayı amaçlarBilgiyi parçalama ve ilişkileri anlama(analiz), bilgi parçalarını birleştirme (sentez), bilgiyi değerlendirme
Düşünme BecerileriProblem çözme, eleştirel düşünme, analiz ve yaratıcı düşünme gibi becerileri kapsarKonuyu ya da problemi çok yönlü değerlendirme, farklı perspektiflerden bakma
Düşünmeyi Öğretmenin FaydalarıBireysel ve toplumsal düzeyde pek çok fayda sağlarKarar verme yeteneği, problem çözme kapasitesi, eleştirel bakış açısı
Bilinçli ToplumDüşünmeyi öğrenen bireylerden oluşan toplumlar, kendi haklarını ve sorumluluklarını daha iyi bilirlerDemokratik süreçlerin daha sağlıklı işlemesi
YenilikçilikDüşünen bireyler, toplumun karşılaştığı sorunlara yaratıcı çözümler üretebilirlerToplumun sürekli olarak gelişmesi ve yenilenmesi
Bireyler Arası AnlayışFarklı düşüncelere sahip bireylerin bir araya gelmesi, toplumun daha toleranslı ve anlayışlı olmasını teşvik ederDaha hoşgörülü bir toplum inşa etme
Eleştirel DüşünmeBireyin bilgiyi sorgulamasını, analiz etmesini ve değerlendirmesini sağlarBilgiye karşı eleştirel bir tutum geliştirmek
Yaratıcı DüşünmeBireyin bilinen bilgileri kullanarak yeni fikirler ve çözümler üretmesini teşvik ederKarşılaştığı sorunlara farklı perspektiflerden yaklaşabilme
Bireyin PotansiyeliDüşünmeyi öğretmek, bireyin kendi potansiyelini en iyi şekilde kullanmasına yardımcı olurYaşam kalitesinin artırılması, karşılaşılan zorlukların üstesinden gelme
Toplumun BilinçlenmesiDüşünmeyi öğretmek, toplumun daha bilinçli ve anlayışlı hale gelmesini sağlarBilinçli bireylerin oluşturduğu bir toplumun geleceği daha parlaktır

Düşünmek, bireyin bilgileri işlemesini, anlamasını ve bu bilgileri kullanarak yeni fikirler oluşturmasını sağlayan zihinsel bir süreçtir. Peki ya bu süreci öğrencilere nasıl öğretiriz? Ve neden bu kadar önemli? Günümüzde, bilgiye erişim daha önce hiç olmadığı kadar kolay. Ancak bu bilgiyi eleştirel bir şekilde değerlendirip, anlamlandırarak kullanma yeteneği her bireyde doğuştan gelmez. İşte burada düşünmeyi öğretmek devreye girer.

Eğitimin amacı, bireyleri bilgili ve yetenekli hale getirmekten öte, onlara kendi başlarına düşünebilmeleri için gereken araçları sağlamaktır. Öğretmek ve düşünmeyi öğretmek arasındaki fark budur. İlkinde bilgi aktarılırken, ikincisinde bireye kendi düşüncelerini oluşturabilme ve bu düşünceleri ifade edebilme yeteneği kazandırılır. Bu, bireyin hem kişisel hem de profesyonel yaşamında karşılaştığı sorunları çözme kapasitesini artırır ve onu toplumun aktif bir üyesi haline getirir.

Gelin, düşünmeyi öğretmenin ne olduğuna, nasıl yapıldığına ve neden bu kadar değerli olduğuna daha yakından bakalım.

Düşünmeyi Öğretmenin Temelleri

Düşünmeyi öğretmek, bireylerin zihinsel yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olma sürecidir. Bu, sadece bilgi aktarmakla sınırlı değildir; daha ziyade bireyin kendi bilgisini oluşturmasına, değerlendirmesine ve uygulamasına yardımcı olma sanatıdır. Öğrencilere bilgi yüklemek yerine, onlara bilgiyi nasıl araştırabileceklerini, analiz edebileceklerini ve bu bilgiyi kullanarak kendi sonuçlarına nasıl ulaşabileceklerini öğretmektir.

Düşünmeyi Öğretmenin Tanımı

düşünmeyi öğretmek, bireylerin problem çözme, eleştirel düşünme, analiz ve yaratıcı düşünme gibi düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan eğitimsel bir yaklaşımdır. bu süreçte, öğrencilere bir konuyu veya problemi çok yönlü olarak değerlendirme, farklı perspektiflerden bakma ve sonuçlara bağımsız bir şekilde ulaşma becerisi kazandırılır.

Düşünme Becerileri

Düşünme becerileri birçok alt kategoriye ayrılır, ancak en temel üç kategori şunlardır:  1. Analiz: Bu, bilgiyi parçalara ayırma ve bu parçaların birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu anlama yeteneğini ifade eder. Öğrencilere bir konuyu detaylarına kadar inceleme ve bu detayları daha geniş bir çerçevede değerlendirme becerisi kazandırılır.

  2. Sentez: Bilgi parçalarını bir araya getirerek yeni bir bütün oluşturma yeteneğidir. Bu, öğrencilere farklı bilgileri birleştirme ve bu bilgileri kullanarak yeni bir perspektif oluşturma becerisi kazandırır.

  3. Değerlendirme: Bu, bir bilginin veya argümanın değerini veya geçerliliğini belirleme yeteneğini ifade eder. Öğrencilere, sunulan bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirme ve bu bilgilere dayanarak mantıklı sonuçlara varma becerisi kazandırılır.

Sonuç olarak, düşünmeyi öğretmenin temelleri, öğrencilere sadece bilgi aktarmakla kalmaz, aynı zamanda bu bilgileri analiz etme, sentezleme ve değerlendirme yeteneği kazandırır. Bu beceriler, bireylerin yaşam boyu öğrenenler olmalarına ve karşılaştıkları zorlukları bağımsız ve etkili bir şekilde aşmalarına yardımcı olur.

Düşünmeyi Öğretmenin Faydaları

Düşünmeyi öğretmek, bireysel ve toplumsal düzeyde pek çok fayda sunar. Bu faydaların temelinde, bireyin kendi potansiyelini en üst düzeyde kullanmasını sağlamak yatar.

Bireysel Faydalar:

  1. Karar Verme Yeteneği: Düşünmeyi öğrenen bireyler, karar verme süreçlerinde daha bilinçli ve mantıklı adımlar atarlar. Hızla değişen dünyamızda doğru kararlar alabilmek bireyin başarısını doğrudan etkiler.

  2. Problem Çözme Kapasitesi: Düşünmeyi öğreten eğitim, bireyin karşısına çıkan problemlere farklı açılardan bakabilme yeteneği kazandırır. Bu, hem kişisel hem de iş hayatında büyük bir avantajdır.

  3. Eleştirel Bakış Açısı: Birey, aldığı bilgiyi sorgular, eleştirir ve kendi gerçekliğiyle özdeşleştirir. Bu, yanıltıcı bilgilere karşı korunma ve doğru bilgiye ulaşma kapasitesini artırır.

Toplumsal Faydalar:

  1. Bilinçli Toplum: Düşünmeyi öğrenen bireylerden oluşan toplumlar, kendi haklarını ve sorumluluklarını daha iyi bilirler. Bu, demokratik süreçlerin daha sağlıklı işlemesine yardımcı olur.

  2. Yenilikçilik: Düşünen bireyler, toplumun karşılaştığı sorunlara yaratıcı çözümler üretebilirler. Bu, toplumun sürekli olarak gelişmesini ve yenilenmesini sağlar.

  3. Bireyler Arası Anlayış: Farklı düşüncelere sahip bireylerin bir araya gelmesi, toplumun daha toleranslı ve anlayışlı olmasını teşvik eder.

Eleştirel ve Yaratıcı Düşünmenin Rolü:

Eleştirel düşünme, bireyin bilgiyi sorgulamasını, analiz etmesini ve değerlendirmesini sağlar. Bu, bireyin bilgiye karşı eleştirel bir tutum geliştirmesine yardımcı olur. Yaratıcı düşünme ise, bireyin bilinen bilgileri kullanarak yeni fikirler ve çözümler üretmesini teşvik eder. Her iki düşünme tarzı da, bireyin karşılaştığı sorunlara farklı perspektiflerden yaklaşabilmesini sağlar.

Sonuç olarak, düşünmeyi öğretmek, bireyin ve toplumun kendi potansiyelini en iyi şekilde kullanmasına yardımcı olur. Bu, bireyin kendi yaşam kalitesini artırmasının yanı sıra, toplumun daha bilinçli, anlayışlı ve yenilikçi bir yapıya kavuşmasını da sağlar.

Düşünmeyi Öğretmek, Bireye kendi düşüncelerini oluşturabilme ve bu düşünceleri ifade edebilme yeteneği kazandırmayı amaçlar, Bilgiyi parçalama ve ilişkileri anlama(analiz), bilgi parçalarını birleştirme (sentez), bilgiyi değerlendirme, Düşünme Becerileri, Problem çözme, eleştirel düşünme, analiz ve yaratıcı düşünme gibi becerileri kapsar, Konuyu ya da problemi çok yönlü değerlendirme, farklı perspektiflerden bakma, Düşünmeyi Öğretmenin Faydaları, Bireysel ve toplumsal düzeyde pek çok fayda sağlar, Karar verme yeteneği, problem çözme kapasitesi, eleştirel bakış açısı, Bilinçli Toplum, Düşünmeyi öğrenen bireylerden oluşan toplumlar, kendi haklarını ve sorumluluklarını daha iyi bilirler, Demokratik süreçlerin daha sağlıklı işlemesi, Yenilikçilik, Düşünen bireyler, toplumun karşılaştığı sorunlara yaratıcı çözümler üretebilirler, Toplumun sürekli olarak gelişmesi ve yenilenmesi, Bireyler Arası Anlayış, Farklı düşüncelere sahip bireylerin bir araya gelmesi, toplumun daha toleranslı ve anlayışlı olmasını teşvik eder, Daha hoşgörülü bir toplum inşa etme, Eleştirel Düşünme, Bireyin bilgiyi sorgulamasını, analiz etmesini ve değerlendirmesini sağlar, Bilgiye karşı eleştirel bir tutum geliştirmek, Yaratıcı Düşünme, Bireyin bilinen bilgileri kullanarak yeni fikirler ve çözümler üretmesini teşvik eder, Karşılaştığı sorunlara farklı perspektiflerden yaklaşabilme, Bireyin Potansiyeli, Düşünmeyi öğretmek, bireyin kendi potansiyelini en iyi şekilde kullanmasına yardımcı olur, Yaşam kalitesinin artırılması, karşılaşılan zorlukların üstesinden gelme, Toplumun Bilinçlenmesi, Düşünmeyi öğretmek, toplumun daha bilinçli ve anlayışlı hale gelmesini sağlar, Bilinçli bireylerin oluşturduğu bir toplumun geleceği daha parlaktır
düşünmek
Sarı saçlı bir kadın, beyaz arka plan, renkli gözlü
Beyza Keskin
Sosyolog, Blog Yazarı

Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji bölümünden sonra Ege Üniversitesi'nde Sosyal Psikoloji bölümünden de mezun olmuştur. Sonrasında Marmara Üniversitesi'nde Sosyal Psikoloji bölümünü bitirmiştir. 

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.