AnasayfaBlogCoğrafya Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Coğrafya Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

15 Nisan 2021
Haritanın ortasında beyaz bir S harfi bulunan bir kürenin yakın çekim görüntüsü gösterilmektedir. Küre siyah bir arka planla çevrilidir ve sol üst köşede bir kişinin yüzü görülmektedir. Harita bir dünya haritasıdır ve okyanusları, kıtaları ve çok sayıda ülkeyi içermektedir. S harfi siyah arka planda göze çarpıyor ve çizgiler, daireler ve diğer şekillerle detaylandırılmış. Köşedeki kişi beyaz bir gömlek giyiyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Bu resim Dünya gezegeninin güzelliğini ve küresel manzaranın karmaşıklığını yansıtıyor.
TanımGörevleriEk Bilgiler
Coğrafya ÖğretmeniCoğrafya dersine girer ve öğrencilere coğrafya bilgisi verir.9 ve 10. sınıflarda zorunlu ders olan coğrafyayı 11 ve 12. sınıflarda ise seçmeli olarak okuturlar.
Coğrafya BilimleriYeryüzünü beşeri, fiziki, ekonomik ve siyasi yönlerden incelemekCoğrafya Fen (Fiziki) Bilimlerinde; Astronomi, Meteoroloji, Fizik, Zooloji, Biyoloji, Ekoloji, Botanik, Pedoloji(Toprak Bilimi), Jeodezi, Jeoloji, Hidroloji gibi bilimlerden faydalanır.
Coğrafya dersiÜlkemizin ve dünyanın coğrafi özelliklerini öğrencilere anlatmak1915 yılından beri Türkiye'de okutulmuştur.
Coğrafya ders öğretim programıÖğrencilere coğrafya biliminin temel kavram ve araştırma yöntemlerini kazandırmakMilli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanır.
Arazi çalışmalarıÖğrencilerin coğrafi olayları yerinde görmesini sağlamakCoğrafya öğretmeni tarafından organize edilir.
Okul disiplini ve düzeniCoğrafya öğretmeninin nöbetçi olduğu günlerde okul disiplinini ve düzenini sağlamakÖğretmenlerin temel görevlerindendir.
Mesleki gelişimBilgi ve teknolojik imkanların gelişmesine paralel olarak coğrafya öğretmeni mesleki gelişimini sürdürmeliÖğretmenlerin sürekli bilgi ve beceri güncellemeleri gerekmektedir.
Öğretim materyalleriKullanacakları materyalleri hazırlamak ve derslerinde kullanmakÖğrencilere sunum, etkinlik ve proje gibi çeşitli öğretim metotlarıyla bilgi aktarırlar.
SınavlarÖğrencilerin başarı durumlarını ölçmek için sınav yapmakSınav sonuçları öğrencilerin başarılarının ölçülmesinde önemlidir.
Öğrencilerle ilişkilerÖğrencilerle etkili ve verimli bir iletişim kurmakÖğretmenin öğrencilerle ilişkileri, öğrenme-öğretme sürecini doğrudan etkiler.

Coğrafya Öğretmeni, öğrencilere coğrafya dersini anlatan kişidir. Coğrafya kelimesi Yunanca "gaia(yer)’’ ve "graphein(betimlemek)’’ kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Türkçesi "Yer çizim’’ olarak çevrilir. Coğrafya terimini ilk kullanan kişi MÖ 276-MÖ 194 yılları arasında Eratosthenes olmuştur. Coğrafya yeryüzünü beşeri, fiziki, ekonomik ve siyasi yönlerden inceleyen bilim dalıdır. Genel olarak 3 bölüme ayrılır:

 • Genel Coğrafya (Fiziki ve Beşeri-Ekonomik Coğrafya)

 • Yerel Coğrafya (Ülkeler-Kıtalar-Bölgeler Coğrafyası)

 • Matematik Coğrafyası( Kartoğrafya- Fotoğrafimetre- Coğrafi İstatistik)

Coğrafya yaşadığımız dünyayı ele alır. Dünyayı insan ve çevre bazında inceler. Dünyayı insan açısından incelemesi Beşeri Coğrafyayı, çevre yönünden incelemesi ise Fiziki coğrafyayı oluşturur. Coğrafya Sosyal Bilimler arasında yer alan bir bilim olmasına rağmen Fiziki Coğrafya konularıyla Fen Bilimleri içine de girer. Yani Sosyal Bilimler ve Fen Bilimlerinin kesişim kümesinde Coğrafya Bilimi yer alır diyebiliriz.

Coğrafya Fen (Fiziki) Bilimlerinde Astronomi, Meteoroloji, Fizik, Zooloji, Biyoloji, Ekoloji, Botanik, Pedoloji(Toprak Bilimi), Jeodezi( Yerküre boyutları ve şekli bilimi), Jeoloji, Hidroloji gibi bilimlerden faydalanır. Coğrafya Sosyal Bilimlerde ise Antropoloji, Demografi, Ekonomi, Tarih, Tıp, Siyasal Bilimler, Psikoloji, Sosyoloji, Kent Bilimleri gibi çeşitli sözel alanlardan yararlanan çok geniş bir bilim dalıdır. 

Ülkemizde Coğrafya Bilimi araştırmaları Osmanlı döneminde Matematik Coğrafyası ile başlamış. Bu araştırmalar Deniz coğrafyası ve Haritacılık ile devam etmiş. Osmanlı döneminde tasvir coğrafyası şeklinde incelenen bu bilim Cumhuriyet döneminde açıklamalı coğrafya olarak incelenmiştir. Yani olayların coğrafi nedenlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini araştıran günümüz coğrafyası ilkelerine temel teşkil edecek bir incelemeye yönelmiş. Osmanlı döneminden bu yana incelenen Coğrafya Bilimi 1915 yılında liselerde ders olarak okutulmaya başlanmış. O yıllardan bu zamana konuları çağın şartlarına göre değişkenlik gösteren Coğrafya dersi, günümüzde de ortaöğretim(lise) kurumlarında zorunlu ders olarak okutulmaktadır. Coğrafya ile ilgili bilgi paylaşımından sonra gelelim coğrafya öğretmenine.

Coğrafya Öğretmeni Nedir?

Coğrafya öğretmeni, devlet okulları ve özel eğitim kurumlarının ortaöğretim kademelerinde coğrafya dersine giren kişidir. 9. sınıf ve 10. sınıflarda zorunlu ders olarak okutulan coğrafya dersi, 11. sınıf ve 12. sınıflarda "Seçmeli Coğrafya" dersi olarak okutulur. Coğrafya; Sosyal Bilimler Lisesinde ise tüm sınıflarda zorunlu ders kategorisindedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı coğrafya dersi öğretim programı ile öğrencilere şu becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır:

 • Coğrafya biliminin temel kavram ve araştırma yöntemlerini kullanmak

 • öğrendiği yöntemlerle araştırma yapmak 

 • İnsan doğa ilişkisi içerisinde coğrafi beceriler kazanmak

 • Ekosistemin işleyişine yönelik bilinç kazanmak

 • Evrene dair temel kavramları hayatla ilişkilendirmek

 • Doğal ve beşeri sistemlerin işleyiş ve değişimini kavramak

 • Türkiye’nin bölgesel ve küresel konum özelliklerini kavramak

 • Doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek bunlara uygun korunma yöntemleri geliştirmesini sağlamak

 • Doğal ve beşeri kaynakların kullanılmasında tasarruf bilinci oluşturmak

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Tebliğler dergisine göre coğrafya öğretmeni şu dersleri okutur:

Coğrafya Öğretmeni Ne İş Yapar?

Coğrafya öğretmeninin görev ve sorumluluklarını şöyle sıralamak mümkündür;

 • Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı müfredata göre dersleri işlemek

 • Coğrafya öğretim programının uygulamasında konu, ders ve öğrenci seviyesine uygun öğretim materyalleri hazırlamak

 • Okullardaki fiziki ve teknik imkânlara göre öğretmen, Coğrafya Bilgi Sistemi(CBS) uygulamaları geliştirebilir ve uygulayabilir.

 • Öğrencilere harita becerisi, coğrafi gözlem, arazi çalışması, tablo ve diyagram hazırlama, yorumlama becerileri kazandırmak

 • Öğrencilerin araştırmasını, sorgulamasını, problem çözmesini, keşfetmesini sağlamak. Sınıftaki öğrencilerin birbirleriyle çalışmalarına olanak sağlayan ortamlar oluşturmak.

 • Coğrafya öğretmeni sadece ders kitabıyla sınırlı kalmamalı. Sunum, etkinlik, proje gibi öğretim materyalleriyle eğitimi zenginleştirmeli.

 • Coğrafya dersi için uygulama gezileri önemlidir. Arazi çalışmaları ile öğrencilerin coğrafi olayı yerinde görüp incelemesini sağlamak.

 • Lise ve dengi okullarda derse girmek

 • Öğrencilerin başarı durumlarını sınavla ölçmek

 • Sınıf içi disiplini sağlamak

 • Coğrafya bilgisi günümüzde gelişen teknolojik imkânlarla tespit edilebilen bir derstir. Günden güne bilgiler keşfedilir ve yenilenir. Bu nedenle çağın şartlarına uygun olarak coğrafya öğretmeni mesleki gelişimini sürdürmelidir.

 • Nöbetçi olduğu günlerde okul disiplini ve düzenini sağlamak

Coğrafya Öğretmeni Maaşları

Coğrafya öğretmeni devlet okullarında çalışıyorsa onun maaşı kıdem yılı ve derecesine göre değişiklik gösterir.

Kıdem YılıDereceAylık Net Maaş (TL)
1/425 ve üzeri5.459.73
1/3235.450.12
1/1215.430.91
5/194.889.67
6/274.866.84
7/354.820.60
7/134.811.59
9/214.792.96

Bu tabloya baktığımızda devlet okullarında yeni çalışmaya başlayan bir coğrafya öğretmeninin maaşının 2021 yılı itibariyle 4.792.96 tl olduğunu görürüz. Bu hesaplamalar bekâr öğretmen üzerinde yapılmıştır. BES, İLKSAN kesintisi ve sendika yoktur.
Coğrafya öğretmeni haftada 15 saat zorunlu derse girer. 15 saatten sonra girdiği dersler ek ders ücretine göre ücretlendirilir. 2021 yılı ek ders ücreti 19.56 tl olarak açıklanmıştır.

Coğrafya Öğretmeni Nasıl Olunur?

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Tebliğler dergisine göre coğrafya öğretmeni olabilmek için aşağıdaki ilgili fakülteleri bitirmek gereklidir:

Coğrafya öğretmenliği bölümü mezunlarının ihtiyacı karşılamaması durumunda coğrafya bölümü mezunları görevlendirilir. Ancak bölüm mezunlarının atanabilmesi için Pedagojik Formasyon ya da Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitirmeleri gerekli. Coğrafya öğretmenliği, ataması en çok yapılan ilk 10 sözel meslekler arasında. Son 4 yıldaki atama puanlarına baktığımız da KPSS ve sözlü sınavların ortalamasının 80 puan olduğunu görüyoruz. 2020 yılında toplam 285 kişinin ataması yapılmış. Coğrafya öğretmenliği okumak isteyenler üniversite sınavında sözel alan seçmesi gerekiyor. Ayrıca Öğretmen Lisesi mezunlarına bu bölümü seçmeleri halinde ek puan veriliyor.

Coğrafya Öğretmeni, Coğrafya dersine girer ve öğrencilere coğrafya bilgisi verir, 9 ve 10 sınıflarda zorunlu ders olan coğrafyayı 11 ve 12 sınıflarda ise seçmeli olarak okuturlar, Coğrafya Bilimleri, Yeryüzünü beşeri, fiziki, ekonomik ve siyasi yönlerden incelemek, Coğrafya Fen (Fiziki) Bilimlerinde; Astronomi, Meteoroloji, Fizik, Zooloji, Biyoloji, Ekoloji, Botanik, Pedoloji(Toprak Bilimi), Jeodezi, Jeoloji, Hidroloji gibi bilimlerden faydalanır, Coğrafya dersi, Ülkemizin ve dünyanın coğrafi özelliklerini öğrencilere anlatmak, 1915 yılından beri Türkiye'de okutulmuştur, Coğrafya ders öğretim programı, Öğrencilere coğrafya biliminin temel kavram ve araştırma yöntemlerini kazandırmak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanır, Arazi çalışmaları, Öğrencilerin coğrafi olayları yerinde görmesini sağlamak, Coğrafya öğretmeni tarafından organize edilir, Okul disiplini ve düzeni, Coğrafya öğretmeninin nöbetçi olduğu günlerde okul disiplinini ve düzenini sağlamak, Öğretmenlerin temel görevlerindendir, Mesleki gelişim, Bilgi ve teknolojik imkanların gelişmesine paralel olarak coğrafya öğretmeni mesleki gelişimini sürdürmeli, Öğretmenlerin sürekli bilgi ve beceri güncellemeleri gerekmektedir, Öğretim materyalleri, Kullanacakları materyalleri hazırlamak ve derslerinde kullanmak, Öğrencilere sunum, etkinlik ve proje gibi çeşitli öğretim metotlarıyla bilgi aktarırlar, Sınavlar, Öğrencilerin başarı durumlarını ölçmek için sınav yapmak, Sınav sonuçları öğrencilerin başarılarının ölçülmesinde önemlidir, Öğrencilerle ilişkiler, Öğrencilerle etkili ve verimli bir iletişim kurmak, Öğretmenin öğrencilerle ilişkileri, öğrenme-öğretme sürecini doğrudan etkiler
Coğrafya Öğretmeni Coğrafya Öğretmeni nedir Coğrafya Öğretmeni ne iş yapar Coğrafya Öğretmeni maaşları Coğrafya Öğretmeni nasıl olunur
Genç bir kadın balkonda durmuş, uzaklara bakmaktadır. Beyaz bir gömlek ve koyu mavi bir kot pantolon giyiyor. Saçlarını topuz yapmış ve yüzünde sıcak bir gülümseme var. Balkon, uzakta tepelerin ve ağaçların yer aldığı huzurlu bir manzaraya bakmaktadır. Güneş batıyor ve gökyüzü turuncu, sarı ve pembenin güzel bir karışımı. Kadın ellerini korkuluklara dayamış, kendinden emin bir şekilde durmakta ve merakla dışarı bakmaktadır. O anın güzelliğine kapılmış, yüzünde neşe ve memnuniyet ifadesi var.
Nurcan Büyükelyas
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Amerika’da bulunduğu dönemde ‘’Tesol’’ ve ‘’Child Psychology’’ sertifikalarını aldı. Anaokullarında çalıştı. Türkiye’de ise çeşitli kurslarda Arapça öğreticiliği yaptı. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu çevrimiçi kurs görüntüsü uzun saçlı, mutlu bir şekilde gülümseyen bir kadını gösteriyor. İtalyanca kursundan (A1) keyif alıyor gibi görünüyor. Saçları uzun ve dalgalanıyor ve yüzünde parlak, neşeli bir ifade var. Görünüşe göre bir süredir İtalyanca öğreniyor ve artık becerilerini sergileyecek kadar kendine güveniyor. Kendini dil öğrenme yolculuğuna adamış biri için harika bir örnek. Bunu yaparak başarısını hak etti ve İtalyanca A1 kursunun mükemmel bir temsili.
5
(3)

İtalyanca Kursu (A1)

30 Konu5 Saat
Uzun siyah saçlı güzel bir kadın, beyaz bir bluz giymiş ve yüzünde parlak bir gülümsemeyle kameranın önünde duruyor. Gözleri sevinçle parlıyor ve dudakları hafifçe ayrılmış, neşeli ve memnun görünüyor. Ellerini vücudundan hafifçe uzakta tutarak ayakta duruyor ve ince vücudunu sergiliyor. Bakışları davetkâr ve kendinden emin, ifadesi ise hayat ve enerji dolu. Bu resim onun mutlu ve kaygısız tavrını yansıtıyor ve neşeli ifadesinin ona bakan herkesi gülümseteceği kesin.Duygu Çetin
1040411
Bu görselde kollarını kavuşturmuş, kendinden emin ve özgüvenli bir tavır sergileyen bir kadın tasvir edilmiştir. İspanyolca Kursu A2, dili orta seviyede öğrenmek için harika bir yoldur. İspanyolca gramer, telaffuz ve kelime bilgisinin tüm temellerini açık ve anlaşılması kolay bir şekilde öğretir. Kursun ses ve video dosyaları, öğrencilerin pratik yapmalarına ve İspanyolca konuşma becerilerinde güven kazanmalarına olanak tanır. Ayrıca, kurs öğretilen kavramları pekiştirmeye yardımcı olan interaktif alıştırmalar da içermektedir. Bu kurs sayesinde öğrenciler, İspanyolca konuşan kişilerle etkili bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olacak güçlü bir İspanyolca temeli oluşturabilirler. Ayrıca, kursun çevrimiçi eğitmeni öğrencilere kişiselleştirilmiş tavsiye ve geri bildirim sağlamak için hazırdır. Bu kurs, orta seviyede İspanyolca öğrenmek için ideal bir yoldur.
5
(3)

İspanyolca Kursu (A2)

12 Konu5 Saat
Çağla AlperÇağla Alper
1112464