AnasayfaBlogÇalışma Hayatı ve Kariyer Hedefleri Arasında Denge Kurmak
Kariyer Hedefi

Çalışma Hayatı ve Kariyer Hedefleri Arasında Denge Kurmak

13 Ocak 2019
Genç bir kadın, yüzünde yoğun ve odaklanmış bir ifadeyle dizüstü bilgisayarının önünde oturuyor. Gözlerini ekrana dikmiş, ellerini klavyenin üzerine koymuş, kendini tamamen yaptığı işe kaptırmış gibi görünüyor. Kıvırcık saçları yüzünden geriye doğru toplanmış, üzerinde beyaz bir gömlek ve siyah bir pantolon var. Dizüstü bilgisayar ekranında siyah zemin üzerinde beyaz bir D harfi ve siyah zemin üzerinde iki beyaz harf daha var. Dizüstü bilgisayarda bir şeyler yazıyor gibi görünüyor ve doğruluğundan emin olmak için zaman ayırıyor. Dizüstü bilgisayarın ötesinde, arka planda odanın sakinleştirici atmosferine katkıda bulunan bir bitki var. Odaklanmış ve sıkı çalışıyor ve görevinden keyif alıyor gibi görünüyor.
Konu BaşlığıTanımÖnemli Bilgiler
Çalışma HayatıEğitim hayatının devam niteliğinde olan, gündelik hayatın sürdürülmesi için gerekli olan kazancı elde etmeye yönelik süreçÇalışma hayatı ve kariyer hedefleri arasındaki denge, tükenmişliği engeller ve kariyer hedeflerine ulaşmayı sağlar
Kariyer HedefiBireylerin gelecekteki profesyonel yaşamlarıyla ilgili olarak kendileri için belirledikleri hedefKısa vadeli veya uzun vadeli olabilir. Bireylerin becerileri, ilgi alanları ve değerlerine göre belirlenir.
Yönetim BecerileriBir işin yürütülmesi ve organize edilmesindeki etkinlikİş dünyası geliştikçe, yeni beceri türleri gerektiren yeni zorluklar ortaya çıkar.
Đş YüküÇalışanların üstlenmek zorunda olduğu iş miktarıYetenek arttıkça, iş yükünün de artabileceği dikkate alınmalı
Yetenek KullanımıBireysel becerilerin ve yeteneklerin iş yaşamında ne derece kullanıldığıBir işi iyi yapma yeteneği, bir işi iyi yönetme yeteneği kadardır.
Eğitim SistemiBireylerin yetenek ve becerilerini geliştirmek için geçtiği süreçEğitim sistemi, bireylerin yeteneklerini ve becerilerini keşfetmelerine yardımcı olmalıdır.
Mizahi YaklaşımlarÇalışma hayatına dahil olan bazı ironik ve komik durumlarMizahi ögelere rağmen, herkesin aileden ve çevreden edindiği bir kariyer hedefi vardır.
Bireysel GelişimBireyin fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi süreciGelişim süreci, bireyin yeteneklerini ve becerilerini keşfetmesine ve geliştirmesine yardımcı olur.
İyi Organize Edilmiş Bir İşyeriVerimli ve etkin bir iş akışına sahip bir işyeriÇalışma ortamının düzeni ve organizasyonu, çalışanların motivasyonu ve verimliliği üzerinde büyük etkiye sahiptir.
Hayatın Dengeİş yaşamı ve kişisel yaşam arasında sağlıklı bir dengenin kurulmasıUygun bir denge kurulması, hem hedeflere ulaşmayı hem de kendini iyi hissetmeyi sağlar.

İş yaşamı ile kariyer hedefleriniz arasında sağlıklı bir denge kurmak önemlidir. Çok fazla çalışmak tükenmişliğe yol açabilir ve diğer ilgi alanlarınızı takip etmek veya sevdiklerinizle vakit geçirmek için zamanınız olmayabilir. Ancak, yalnızca kariyer hedeflerinize odaklanır ve yeterince çalışmazsanız, bu hedeflere ulaşamayabilirsiniz.

Önemli olan, size uygun bir denge bulmaktır. Örneğin, kariyerinizde ilerlemek istiyorsanız, işte fazladan saatler geçirmeniz gerekebilir. Ancak ihtiyaç duyduğunuzda mola verdiğinizden emin olun ve her hafta özel hayatınız için biraz zaman ayırmaya çalışın.

Ayrıca, uzun vadeli hedeflerinizi aklınızda tutun, böylece günlük işlere kendinizi fazla kaptırmazsınız. İşiniz ve hayatınızın geri kalanı arasında bir denge kurabilirseniz, kariyer hedeflerinize ulaşma olasılığınız artarken aynı zamanda kendinizi iyi hissetmeye devam edersiniz.

Çalışma hayatı nedir? Çalışma hayatı eğitim hayatının devam niteliğinde olup, amaç gündelik hayatın sürdürülmesi için gerekli olan kazancı elde etmektir. Eğitim sürecimiz ise, 5-7 yaşlarında başlayıp, 23-25 yaşlarında biten ve bizi yeteneklerimizle değil de ezberciliğimizle ve nokta karalamamızla geçmekte. Bireysel yeteneklerimizin pek dikkate alınmadığı, yabancı dilde “this is a pencil” ve matematikte de çarpım tablosunu ezberlemekten öteye geçemeyen eğitim süreci bittiğinde biz de bitmiş oluyoruz.

Kariyer hedefi nedir?

Kariyer hedefi, bireylerin gelecekteki profesyonel yaşamlarıyla ilgili olarak kendileri için belirledikleri bir hedeftir. Kariyer hedefleri, belirli bir pozisyon veya unvan elde etmek gibi kısa vadeli olabileceği gibi, bir firmada ortak olmak veya daha üst düzey bir pozisyona yükselmek gibi uzun vadeli de olabilir.

Bireyler kariyer hedeflerini genellikle becerilerine, ilgi alanlarına ve değerlerine göre belirler; ancak mevcut iş piyasası veya ekonomi gibi bazı faktörler de bireyin kariyer hedeflerini etkileyebilir. Bireyin kariyer hedefi zaman içinde değişebilse de, bu hedefe ulaşma yolunda ilerleme kaydetmek için akılda net ve odaklanmış bir hedefin olması önemlidir.

Ayrıca, bireyler kariyer hedeflerini aktif bir şekilde takip etmek için adımlar atmalı ve bu hedefe ulaşmalarına yardımcı olacak bir eylem planı oluşturmalıdır. Bu adımları atarak, bireyler arzu ettikleri kariyer hedeflerine ulaşma şanslarını artırırlar.

Doktor, mühendis, pilot, subay, polis, öğretmen ve hemşire gibi hepimizin aileden ve çevreden edindiği bir kariyer hedefi var. Ebeveynlerin genel kanısına göre bu meslekleri seçenlerin hem hayatları kurtulmuş oluyor hem de mevkileri yükseliyor. Örneğin “kızımı ne mühendisler, doktorlar istedi de vermedik” cümlesini buna örnek verebiliriz. 

Bu işin mizah kısmı tabi. Bireysel gelişimizin en temel yansıması, öğrendiğimiz ya da öğretilen bilgilerin günün sonunda bizi bir meslek sahibi yapması. Zaten tüm eğitim sürecindeki maksat da meslek sahibi olmak ve işletmelerde temel yeteneklerimizi kullanarak yükselmek.

İşletmelerde Yeteneklerinizle mi Yükselirsiniz?

Genel kanı bu yönde olsa da pratikte pek öyle olmuyor. Çalışanların (kamu ya da özel fark etmiyor) bireysel yetenekleri işin özüne yönelik arttıkça daha fazla iş yükü ve daha fazla standart davranış biçimlerinin doğmasına sebep oluyor. Liyakat ve yetenek demek işi iyi yapan demek oluyor. Çok sayıda yönetici ile bu konuda fikir alışverişinde bulundum ve görev adamı olarak tanımlanan bu kişilerin yeteneklerini en üst seviyede kullanmayı bir başarı olarak görüyorlar. Bu arada yeteneği bir işi yapabilme becerisi olarak ele alıyorum. 

İşletmelerin yönetim kademeleri neler?

her işte, yönetim becerileri başarı için gereklidir. açık ve net konuşma, görevleri verimli bir şekilde delege etme ve iyi organize edilmiş bir işyeri sağlama becerisi, kurumsal merdivenin tepesine kimin yükseleceğini belirlemede önemli faktörlerdir.

Ancak, yönetim becerilerinin statik olmadığını unutmamak önemlidir. İş dünyası geliştikçe, yeni beceri türleri gerektiren yeni zorluklar ortaya çıkacaktır. Yönetim tarzlarını bu zorlukları karşılayacak şekilde uyarlayabilenler, uzun vadede başarılı olanlar olacaktır. Bu nedenle, bir yönetici olarak öğrenmeyi ve büyümeyi asla bırakmamak önemlidir.

Sürekli yeni beceriler geliştirerek, eğrinin önünde kalabilir ve işletmenizin her zaman rekabetçi kalmasını sağlayabilirsiniz.

Yönetim becerisi

İşini çok iyi yapan birini yönetebilen yöneticinin yeteneği işin üretim kısmında yetersiz olabilir fakat onun yönetim becerisi ya da yeteneği bu eksikliğini örterek ona avantaj sağlıyor. Benzer bir durum, yönetim ve sunum becerisi olmayan fakat işini çok iyi yapan çalışan içinde geçerli. Aslına bakarsanız, çalışma hayatında yeteneklerin kullanımı eğitim hayatındaki çarpıklıklardan pek farklı değil. 

Dengeli olmayan bir eğitim sisteminin içinden çıkıp, benzer dengesizliklerin yaşandığı çalışma hayatına dahil olunca, yeteneklerinizin köreltilmiş fakat bir amaca uygun olan sivriltilmiş yönünü kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Peki bunu aşabilmek mümkün mü? Yani kısıtlanmış ya da bastırılmış yeteneklerimizi açığa çıkartıp, çalıştığımız kurumda yeteneklerimizi sergileyebilir miyiz? 

Yetenek Önemli

Finans işiyle uğraşan birinin yaptığı yağlı boya resmini sergilemesi, fotoğrafçılığa meraklı ve bu konuda yetenekli olan bir başka çalışanın da eserlerini bu sergiye koyması mümkün mü? Pek öyle görünmüyor değil mi? Yeteneği salt bilgi olarak ele aldığımızda kısır bir döngüye girmiş oluyoruz.

Yetenek eğitimle elde edilen bilginin yeniden yorumlanarak farklılık yaratmasıyla açığa çıkan bir beceridir. Ülkemizde salt bilgi ile daha doğrusu ezber bilgiyle yoğrularak çalışma hayatına atılan insanların, klasik kariyer yönetimini dönüştürmesi için çok sayıda fırsata sahip olduğunu bilmesi gerekiyor. 

Bunun için düzenlenen şirket içi eğitimler veya İstanbul İşletme Enstitüsü eğitim kurumunun düzenlediği bireysel ve kişisel gelişim eğitimleri, ücretli veya makul fiyattaki birbirinden farklı online eğitimler ile kariyer hayatlarında dönüşüme gidebilirler. İnternetin bu kadar yoğun kullanıldığı, tüm bilgilerin ve verilerin sınırsızca aktığı dünyada iienstitu eğitim kurumundan online eğitim almak çok mantıklı geliyor. 

Soru şu, kendimizi yeniden ortaya çıkarmaya, yeteneklerimizi geliştirmeye ve farkındalığımızı arttırarak kariyer hedefimizde ilerlemek istiyor muyuz? Eğer cevabımız evetse bunun için hemen harekete geçmemiz gerekiyor. Çünkü, bizi yükseltecek olan tüm araçlar sanal eğitim okulunda mevcut. Tüm bilgi ve eğitim içeriği bir tık ötemizde. Bize düşen ise biraz araştırma ve biraz çaba… Şimdi, sizi tamamlayacak ve yetenekleriniz açığa çıkartacak olan eğitimi arama zamanı, haydi Google’a soru sormaya… "Kariyer geliştirme eğitimleri nelerdir?"

Çalışma Hayatı, Eğitim hayatının devam niteliğinde olan, gündelik hayatın sürdürülmesi için gerekli olan kazancı elde etmeye yönelik süreç, Çalışma hayatı ve kariyer hedefleri arasındaki denge, tükenmişliği engeller ve kariyer hedeflerine ulaşmayı sağlar, Kariyer Hedefi, Bireylerin gelecekteki profesyonel yaşamlarıyla ilgili olarak kendileri için belirledikleri hedef, Kısa vadeli veya uzun vadeli olabilir Bireylerin becerileri, ilgi alanları ve değerlerine göre belirlenir, Yönetim Becerileri, Bir işin yürütülmesi ve organize edilmesindeki etkinlik, İş dünyası geliştikçe, yeni beceri türleri gerektiren yeni zorluklar ortaya çıkar, Đş Yükü, Çalışanların üstlenmek zorunda olduğu iş miktarı, Yetenek arttıkça, iş yükünün de artabileceği dikkate alınmalı, Yetenek Kullanımı, Bireysel becerilerin ve yeteneklerin iş yaşamında ne derece kullanıldığı, Bir işi iyi yapma yeteneği, bir işi iyi yönetme yeteneği kadardır, Eğitim Sistemi, Bireylerin yetenek ve becerilerini geliştirmek için geçtiği süreç, Eğitim sistemi, bireylerin yeteneklerini ve becerilerini keşfetmelerine yardımcı olmalıdır, Mizahi Yaklaşımlar, Çalışma hayatına dahil olan bazı ironik ve komik durumlar, Mizahi ögelere rağmen, herkesin aileden ve çevreden edindiği bir kariyer hedefi vardır, Bireysel Gelişim, Bireyin fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi süreci, Gelişim süreci, bireyin yeteneklerini ve becerilerini keşfetmesine ve geliştirmesine yardımcı olur, İyi Organize Edilmiş Bir İşyeri, Verimli ve etkin bir iş akışına sahip bir işyeri, Çalışma ortamının düzeni ve organizasyonu, çalışanların motivasyonu ve verimliliği üzerinde büyük etkiye sahiptir, Hayatın Denge, İş yaşamı ve kişisel yaşam arasında sağlıklı bir dengenin kurulması, Uygun bir denge kurulması, hem hedeflere ulaşmayı hem de kendini iyi hissetmeyi sağlar
hedefkariyerkişisel gelişimonline eğitimler temel yetenekyönetim becerisiçalışma hayatı
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.