AnasayfaBlogBulanık Mantık Nedir? Nasıl Uygulanır?
Bilişim

Bulanık Mantık Nedir? Nasıl Uygulanır?

17 Nisan 2020
Canlı bir pembe ve mor renk düzenine sahip bir beynin yakın çekim görüntüsü gösterilmektedir. Beyaz çizgiler beynin içinden geçerek benzersiz bir desen oluşturuyor. Sol tarafta beyin, iki lobu birbirine bağlayan beyaz çizgilerle belirgin bir şekle sahiptir. Sağ tarafta ise beynin merkezini çevreleyen beyaz çizgilerden oluşan daha karmaşık bir desen görülebiliyor. Merkezde, görüntüye ek bir unsur ekleyen beyaz bir metin görülebilir. Genel olarak bu, canlı renk düzeni ve karmaşık ayrıntılarıyla büyüleyici bir beyin görüntüsüdür.
Bulanık Mantık KonseptiAçıklamaÖrnek Uygulama Alanları
Bulanık Mantığın TanımıKesin olmayan belirsiz seçenekleri, belirli kurallar çerçevesinde derecelendirme yeteneğine sahip olan bir mantık sistemidir.Big data, iş zekası
Bulanık Mantık Ne Demektir?Lotfi A. Zadeh tarafından ortaya atılan ve insan davranışlarını taklit edecek biçimde akıl yürüten bilgisayar destekli yapay zeka odaklı uygulamaları ifade eder.Yapay zeka
Bulanık Mantığın Çalışma İlkeleriTamamen doğru ya da tamamen yanlış değerlere dayanmaz. Kısmi derecelendirmelere ve belirsiz seçeneklere dayanır.Bilgisayar sistemleri, yazılım
Bulanık Mantığın Başlangıcı1965 yılında 'Bulanık Mantık ve Bulanık Kümeler Kuramı' adlı makale ile ortaya çıktı ve 1970'li yıllarda popüler oldu.Akademik araştırmalar
Bulanık Mantığın KullanımıBelirsiz cümlelerin derecelendirilmesini sağlar ve problemlerin çözülmesine yardımcı olur.Metin analizi, doğal dil işleme
Bulanık Mantık ve Esnek HesaplamaGüçlü olasılıklara ve tahminlere dayalı matematiksel modeller sunar.Çamaşır makineleri, sanayi otomasyonu
Bulanık Mantık İlkelerinin EsnekliğiKlasik mantık ilkelerinde bulunan ve kesinlik bildiren alternatifleri esnetir.Karmaşık problem çözümü, veri modellemesi
Bulanık Mantık ve Akıllı SistemlerGünümüzde her alanda uygulama alanı bulur.Akıllı ev sistemleri, otomatik sürüş teknolojileri
Bulanık Mantık ve Yapay ZekaBulanık mantık, yapay zekanın bir alt dalcı olarak kullanılmaktadır.Bilgisayar oyunları, robotlar
Bulanık Mantığın AvantajlarıZaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak, karmaşık ve çok boyutlu problemlerin çözümü ve yönetilebilir hale gelmesini hedefler.Endüstriyel süreçler, optimizasyon uygulamaları

Her insan yaşadığı ortam ve buna bağlı ortaya çıkan ilişkiler sonucunda, algıladığı dünyaya farklı bir gözlükle bakar. Böylece insanlığın doğasında var olan birtakım kompleks ve anlaşılması zor tutum ve davranışlar sergileriz. Ancak algıladığımız ölçüde karar veriyor ve anladığımız kadarıyla yorum yapabiliyoruz. Bu doğal davranış biçimleri, inişli çıkışlı evreler yaşamamıza ve çoğu zaman net kestirimler yapamadığımız durumların oluşmasına neden oluyor. Sonuç itibariyle kesinliğe yakın çoklu seçenekler çoğaldığında, oluşan durumlar sadece sayısal ifadelerle açıklanamaz hale gelebiliyor. Bu durum, insanları bu konuda tatmin edecek kararların alındığı mekanizmalarının oluşmasını sağlayan sistemleri bulma arayışına yönlendirmiştir.

İnsanların belirsiz düşünce ve karar verme yeteneğinin yapay zeka teknolojisiyle birleştiği nokta, bulanık mantık sistemlerini oluşturdu. İnsanların karmaşık akıl yürütme biçimi, onları taklit edebilen ve aynı onlar gibi öğrenip karar verebilen makinelere aktarıldı. Böylece insanlığın doğal deneyimleri ve yetenekleri makinenin matematiksel sistemiyle birbirine yaklaştıkça kesinliğe yakın durumlar açıklanabilir hale geldi.

Bulanık mantık derecelendirme yaparken big data ya da veri ambarı gibi yapay zekaya dayalı iş zekası uygulamalarını kullanıp işlenmiş veriyi oluşturabilir. Bulanık mantığın asıl amacı, anlamlı bilgiyi kullanarak insan düşüncesine yakın modelleme biçimleriyle denetim ve karar verme süreçleri oluşturmaktır. Fakat yazılım ve bilişim araçlarıyla desteklenip zenginleştirildiği takdirde bu tarz akıllı sistemler, hem veriyi işleyip hem de kontrol ya da karar verme süreçlerini aynı anda yapabilecek kapasiteye sahiptir.

İlgili eğitim kategorisi: Yazılım ve Bilişim Eğitimleri

Bulanık Mantık Ne Demektir?

Bulanık Mantık kavramı ilk olarak Lotfi A. Zadeh tarafından 1965 tarihinde yayımlanan “The Theory of Fuzzy Logic and Fuzzy Sets” (Bulanık Mantık ve Bulanık Kümeler Kuramı) adlı makalede ortaya atıldı. Fakat daha sık dile getirilen bir terim olarak kullanılması 1970’li yıllarda gerçekleşti. 1980’li yıllarda Japonların üretiminde bulanık mantık ilkelerini kullanmasıyla birlikte çok daha fazla popüler hale geldi.

Puslu mantık olarak ta ifade edilen bulanık mantık (fuzzy logic) uygulamaları insan davranışlarını ve doğanın işleyişini taklit edecek biçimde akıl yürüten bilgisayar destekli yapay zeka odaklı uygulamalardan oluşur. İnsanlar tarafından üretilmiş, günlük dilde kullanılan kesinlik bildirmeyen cümlelerin derecelendirilmesini sağlar. Örneğin, “biraz soğuk”, “hemen hemen yanlış”, “çok yavaş” gibi belirsiz cümleler, problemlerin çözülmesine yardımcı olmasına rağmen sayısal olarak ifade edilemezler. Bulanık mantık algoritması bu gibi durumlarda insan aklını taklit ederek belirsiz çözümlemeler ve sayısal modellemeler ortaya çıkarır.

Bulanık Mantık Nasıl Çalışır?

Bulanık mantık ilkeleri klasik mantık ilkeleri gibi çalışmaz. Bilgisayarlarda görülen ikili çalışma sistemi gibi değildir. Örneğin, “etinizin nasıl pişmesini arzu edersiniz?” şeklinde garson tarafından gelecek bu tarz bir soruya cevap olarak, “kesinlikle 0.67 oranında pişmiş olsun” şeklinde bir cevap vermeyiz. Bulanık mantık ilkelerinde tamamen doğru ya da tamamen yanlış değerler yoktur. Bunun yerine yanlışa veya doğruya yakın kısmen doğru, kısmen yanlış gibi kesin olmayan belirsiz seçenekler de işin içine dahil edilir ve belli kurallar çerçevesinde derecelendirilir.Bulanık mantık uygulamaları ile klasik mantık ilkelerinde bulunan ve kesinlik bildiren alternatifler esnetilir. Böylece daha belirsiz durumları da kapsayan modeller aracılığıyla alternatifler çoğaltılır ve değişkenler belli kurallar ışığında derecelendirilir. Kesin olmayan, birbirleriyle çelişkili ve muğlak gözüken değişkenlere ilişkin karmaşık ve çok boyutlu problemlerin çözümü ve yönetilebilir hale gelmesi hedeflenir.

Anlaşılması zor gözüken değerler, veri gecikmelerinde kullanıldığından dolayı kesin girdilere ulaşmanın mümkün olmadığı doğrusal olmayan durumlarda güçlü olasılıklara ve tahminlere dayalı matematiksel modeller sunabilirler. Örneğin, bulanık mantığın bilgisayar yöntemlerine aktarılması sonucu oluşan “soft computing” (esnek hesaplama) kavramı 1991 yılında çamaşır makinelerinde uygulandı. Çamaşırların ne kadar ağır olduğu, kirlilik oranı, niteliği, suyun sıcaklığı, kullanılan temizlik ürünlerinin çeşitliliği ve yıkanılacak ürünün cinsi gibi değişkenler dikkate alındıktan sonra makine, en uygun optimizasyonda otomatik olarak yıkamaya başlıyordu.

Böylece algoritma desteği ve sensörler sayesinde insan müdahalesine gerek kalmadan makinenin belirlediği değerlere göre yıkama yapılarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlandı.

Bulanık Mantık Uygulama Alanları

Bulanık mantık teknolojileri gittikçe yaygınlaşan akıllı sistemler ve yapay zeka uygulamaları sayesinde günümüzde her alanda uygulama alanı bulan sistemlerden oluşmaktadır. İlk gündeme geldiği 70’li yıllarda buhar makinesinde kullanılan bulanık mantık, takip eden yıllarda çimento fabrikasında maddeyle ısı ayarının yapılmasında kullanıldı. Günümüzde artık otomatik denetime dayalı akıllı sistemler, bilgi tabanlı algoritmalar, görüntü işleme ve fonksiyonel optimizasyon gibi birçok işlevsel özelliği bir arada barındırıyor.

Dünyanın en gelişmiş metro ağına sahip Japonya’da trenlerin işleyişi ve kontrolü bulanık mantık denetleyicileri sayesinde yapılmıştır. Böylece dünyanın en hızlı trenlerinde yapılan seyahatlerde yolcular en ufak bir sarsıntıyı hissetmeyecek şekilde rahat ve huzurlu bir ortamda yolculuk yapabiliyorlar. Japonya bulanık mantıkla ilk tanışan ülkelerden birisidir. Tanıştığı andan itibaren büyük bir bilim kadrosuyla sıkı çalışmalar yaparak kısa bir süre içerisinde bulanık mantık teknolojisiyle desteklenmiş elektronik cihazlar üretmeyi başarmıştır. Böylece çok daha iyi odaklanabilen ve net görüntü sağlayan videolar ve fotoğraf makineleri üretebilmiştir. Daha sonra dünya genelindeki birçok ülkede yaygınlaşan bulanık mantık uygulamalarıyla birlikte entegre olmuş televizyon ve beyaz eşya gibi birçok cihaz üretilmiştir.

Bulanık mantık ilkeleri doğrultusunda oluşan akıllı sistemler ve yapay zeka tarafından zenginleştirilen algoritmalar sayesinde günümüzde artık asansörler ve trafik lambaları rahatlıkla programlanabilir. Ayrıca otomobillerin motor, süspansiyon ve fren sistemleri kontrol edilebiliyor. Hatta Tokyo’da bir mühendisin yaptığı robot bir çiçeği ince bir çubuğun içine düşmeyecek şekilde koyabilmeyi başarmıştı. Bu bahsedilen çalışmanın 1987 yılında yapıldığını dikkate aldığımızda, bugün bulanık mantık sistemlerinin hangi noktada olduğuyla ilgili fikir sahibi olabiliriz.

Bulanık mantık uygulamaları gelişen dijital çağda gittikçe kullanım alanı yaygınlaşan internet ortamındaki karakter ve el yazısı tanıyan teknoloji, kalp pillerinin üretimi, kronik ve yaşlı hastalarda acil durum tespiti, çeşitli ev aletleri, aydınlatma sistemlerinin ortama göre ayarlanması, bilgisayar sistemlerinin soğutulması, uzay ve havacılık sektörü gibi alanlarda uygulanmaktadır. Aynı zamanda deniz arama kurtarma çalışmaları sırasında kullanılacak insansız helikopterlerin kontrolü ve uçaklarda arızalı olan parçanın tespiti yapılırken de bulanık mantık denetleyicilerinden yararlanılmaktadır.

İletişim çağımızın bir parçası olarak düşünme ve akıl yürütme biçimlerimizi geliştirip yön veren buluşlar sayesinde insan hayatını kolaylaştıran birçok yapay zeka odaklı bulanık mantık teknolojileri şüphesiz hayatımızda olmaya, bilişim ve yazılım algoritmalarına dayanan güncel modellerle hayatımızı daha da zenginleştirmeye devam edecektir.

Düşüncenin sınırlarını zorlayarak çift taraflı kesin ifadelerle birlikte esnek aralıklı belirsiz ifadelerini bir arada kullanılmasını bir disiplin haline getiren bulanık mantık uygulamalarıyla, akıl yürütme dünyamızı çok boyutlu ve dinamik hale getirdik ve gelecekte kesinlikle daha fazlasını da yapacağız.

Bulanık Mantığın Tanımı, Kesin olmayan belirsiz seçenekleri, belirli kurallar çerçevesinde derecelendirme yeteneğine sahip olan bir mantık sistemidir, Big data, iş zekası, Bulanık Mantık Ne Demektir?, Lotfi A Zadeh tarafından ortaya atılan ve insan davranışlarını taklit edecek biçimde akıl yürüten bilgisayar destekli yapay zeka odaklı uygulamaları ifade eder, Yapay zeka , Bulanık Mantığın Çalışma İlkeleri, Tamamen doğru ya da tamamen yanlış değerlere dayanmaz Kısmi derecelendirmelere ve belirsiz seçeneklere dayanır, Bilgisayar sistemleri, yazılım, Bulanık Mantığın Başlangıcı, 1965 yılında 'Bulanık Mantık ve Bulanık Kümeler Kuramı' adlı makale ile ortaya çıktı ve 1970'li yıllarda popüler oldu, Akademik araştırmalar, Bulanık Mantığın Kullanımı, Belirsiz cümlelerin derecelendirilmesini sağlar ve problemlerin çözülmesine yardımcı olur, Metin analizi, doğal dil işleme, Bulanık Mantık ve Esnek Hesaplama, Güçlü olasılıklara ve tahminlere dayalı matematiksel modeller sunar, Çamaşır makineleri, sanayi otomasyonu, Bulanık Mantık İlkelerinin Esnekliği, Klasik mantık ilkelerinde bulunan ve kesinlik bildiren alternatifleri esnetir, Karmaşık problem çözümü, veri modellemesi, Bulanık Mantık ve Akıllı Sistemler, Günümüzde her alanda uygulama alanı bulur, Akıllı ev sistemleri, otomatik sürüş teknolojileri, Bulanık Mantık ve Yapay Zeka, Bulanık mantık, yapay zekanın bir alt dalcı olarak kullanılmaktadır, Bilgisayar oyunları, robotlar, Bulanık Mantığın Avantajları, Zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak, karmaşık ve çok boyutlu problemlerin çözümü ve yönetilebilir hale gelmesini hedefler, Endüstriyel süreçler, optimizasyon uygulamaları
bulanık mantık yapay zeka akıllı sistemler bulanık mantık uygulamaları algoritmalar
Parlak bir gülümsemeye sahip yakışıklı bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Koyu kahverengi gözleri, kısa koyu kahverengi saçları ve güçlü bir çene hattı var. Beyaz bir tişört giyiyor ve sol kulağında küçük bir küpe var. Yüz ifadesi rahat ve memnun. Çenesinde hafif bir kirli sakal ve yanaklarında birkaç çil var. Yirmili yaşlarının ortalarında görünüyor ve sağlıklı ve mutlu görünüyor.
Gürcan Puy
Blog Yazarı

Finans Uzmanı olan Gürcan Puy 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini Dumlupınar Üniversitesi İşletme bölümünde, Yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi MBA , Yönetim ve Organizasyon dalında tamamladı. Eğitimi sırasında Örgütsel Davranış ve Yönetim Kuramlarına  ilişkin projeler ve anket çalışmaları yapmıştır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.