AnasayfaBlogSPSS Nedir? SPSS Programı Nedir?
Bilişim

SPSS Nedir? SPSS Programı Nedir?

07 Ocak 2020
Bir kadın masa başında oturmuş dizüstü bilgisayarında yazı yazıyor. Siyah bir iş kıyafeti giyiyor ve elleri klavyeye odaklanmış durumda. Yüzü görünüyor ve yüz ifadesi yoğun bir konsantrasyona sahip. Gözleri ekrana odaklanmış ve uzun, ince parmakları yazmaya devam ediyor. Bileğinde altın bir saat var ve saçları topuz yapılmış. Arka plan nötr bir renkte ve ışık yumuşak ve yumuşak. Görüntü yoğun bir odaklanma ve üretkenlik anını yakalıyor.
ÖzellikAçıklamaÖrnekler
SPSSSosyal Bilimler için İstatistik Paketi. Analiz ve tahmin edici modellemeler için kullanılan geniş kapsamlı bir yazılım platformu.Anket şirketleri, devlet kurumları, pazar araştırmacıları
SPSS Programı1968 yılında oluşturulan ve 2009 yılında IBM tarafından satın alınan bir veri analitik programı.MS Excel tabloları, Csv, Txt metin dosyaları
Büyük Veri AnaliziDevasa boyutlara ulaşan verinin incelenmesi ve nitelikli sonuçlara dönüştürülmesi.İşletme veri tabanı kayıtları, sunucu günlük dosyaları
İstatistikVerilerin bilgiye dönüştürülmesi süreci; belirsizliği ölçen ve kontrol eden bilim dalı.Deneyler, anketler, istatistiksel analizler
IBM SPSS StatisticsTemel istatistiksel yöntemler sunan bir program. Verileri anlamak, trendleri değerlendirmek ve tahminler yapmak için kullanılır.Frekanslar, çapraz tablolama, iki değişkenli istatistikler
IBM SPSS ModelerAraştırmacılara tahmin modelleri oluşturma ve doğrulama imkânı sağlayan bir platform.Müşteri verilerinden tahminler çıkarmak, makine öğrenme modeli oluşturmak
Text Analytics ProgramıYapılandırılmamış metin verilerini işleyebilen ve düzenlemek için doğal dil işleme teknolojisi kullanan bir program.Metin veri analizi, temel kavramların çıkarılması
Visualization DesignerAraştırmacıların çok çeşitli görseller oluşturmak için kullanabilecekleri bir araç.Yoğunluk grafikleri, radyal grafikler
Pyhton ve R entegrasyonuSPSS Statistics yazılımı, Python ve R dilleri ile tam entegrasyon sağlayabilir.Özelleştirilmiş eklentiler, istatistiksel analizler
Veri Analiz YöntemleriSPSS, çok çeşitli veri analiz tekniklerini kullanır.Regresyon analizi, çapraz tablo analizi

Sosyal Bilimler için istatistik paketi anlamına gelen SPSS, araştırmacılar tarafından karmaşık istatistiksel veri analizi için kullanılır. Çeşitli kaynaklardan elde edilen verilerin işlenmesi, analiz edilmesi gerekir. Anket şirketleri, devlet kurumları, pazar, eğitim, sağlık araştırmacıları, veri madencileri tarafından kullanılır. Pek çok araştırma ajansı, anket verilerini analiz etmek ve metin verilerini incelemek için SPSS'yi kullanır. Böylece araştırma projelerinden en iyi şekilde yararlanabilmeyi hedeflerler.

SPSS Programı Nedir?

SPSS programı 1968 yılında SPSS Inc firması tarafından piyasaya sürülmüş ve 2009 yılında IBM tarafından satın alınarak IBM SPSS Statistics adı ile dağıtımına devam edilmiştir. Güçlü bir istatistiksel yazılım platformudur. Sosyal bilimlerde, istatistiksel analiz ve işletmelerin karar süreçlerini etkileyecek tahminlerde bulunmak amacıyla geliştirilmiş olmasına rağmen potansiyeli nedeniyle büyük veri (big data) analistleri tarafından da yaygın olarak kullanılan bir programdır.

İstatiksel analizin yanı sıra mevcut verilerden nitelikli yeni veriler oluşturmak, durum tespiti yapmak ve yeniden yapılandırılmış veri dosyaları oluşturmak için de kullanılmaktadır. Program ile düzenlenecek ya da analiz edilecek veriler, hemen her türlü kaynaktan elde edilmiş olabilir. Çeşitli bilimsel araştırmalar, işletme veri tabanı kayıtları, sunucu günlük dosyaları örnek olarak verilebilir.

Büyük Veriye Genel Bakış

Devam etmeden önce veriden bahsedelim. Veri tek başına bir anlam ifade etmeyen, pek çok kaynaktan elde edilen bilgi parçasıdır. Zamanla farklı kaynaklardan elde edilen veri devasa boyutlara ulaşır. Buna big data denir. Elde edilen bu verilerin analiz edilerek işe yarar, nitelikli sonuçlara dönüştürülmesi gerekir. Bu veriler çok farklı kaynaklardan elde edildikleri için temel olarak 3 gruba ayrılır; yapısal, yarı yapısal ve yapısal olmayan veri. SPSS programı, aşağıda bahsedilen, yapılandırılmış veriler için kullanılan dosya biçimleri ile rahatça çalışabilmektedir.

  • MS Excel ya da OpenOffice tabloları

  • Csv, Txt gibi düz metin dosyaları

  • SQL Server, MySQL gibi ilişkisel veri tabanları

  • State ve SaS

Yazılım, işletmelerin müşterileri, çalışan veya kurucularının gelecekteki davranışlarını isabetli şekilde tahmin edebilmek için yapılandırılmamış verilerin de analiz edilmesini sağlar. Bu bilgileri demografik ve işlem verileri (veri tabanı işlemi) gibi yapılandırılmış verilerle birleştirilmesine olanak tanır.

Temel SPSS Fonksiyonları

SPSS, karmaşık veri analiz ihtiyaçları için araştırmacılara yardımcı olan dört program sunmaktadır.

IBM SPSS Statistics

SPSS istatistik programı, frekanslar, çapraz tablolama ve iki değişkenli istatistikler gibi çok sayıda temel istatistiksel yöntemler sunar. Verileri anlamak, trendleri değerlendirmek ve isabetli tahminler yapmak için kullanılır.

IBM SPSS Modeler

Modeler programı, araştırmacıların gelişmiş istatistiksel yöntemler kullanarak tahmin modelleri oluşturmasına ve doğrulamasına olanak tanıyan tahmin odaklı, grafiksel veri bilimi platformudur. Müşteri verilerinden isabetli ve işe yarar tahminler çıkarmak için makine öğrenme modeli oluşturma imkânı sağlar.

Anketler için Text Analytics Programı

Text Analytics programı, çok çeşitli kaynaklardan elde edilen yapılandırılmamış metin verilerini hızlı bir şekilde işlemek, bu verilerden temel kavramlar çıkarmak ve düzenlemek için gelişmiş dil teknolojileri ve Doğal Dil İşleme (NLP) teknolojisini kullanan güçlü bir metin analitik programıdır.

İlgili eğitim: Nlp Eğitimi

Visualization Designer

Visualization Designer, araştırmacıların verilerini yoğunluk grafikleri ve radyal grafikleri gibi çok çeşitli görseller oluşturmak için kullanmalarına olanak tanır.

İstatistik Nedir?

İstatistik, verilerden bilgi almanın bir yoludur. Büyük miktarlarda veri toplama, verilerden öğrenme, belirsizliği ölçme, kontrol etme ve analiz etme bilimidir. Veri analizi gerçekleştirilmesine ve sunulmasına yardımcı olan matematiksel tekniklerin bir koleksiyonudur. İstatistikler ayrıca deney, anket tasarlama, veri toplama ve analizini planlama gibi ilgili görevlerde de kullanılır.

SPSS Statistics yazılımı, kapsamlı istatistik araçlar ile tanımlayıcı, gelişmiş istatistikler, regresyon ve benzeri pek çok görevi tek bir uygulama çatısı altında sunar. R ve Python dilleri ile özel ya da hali hazırda mevcut eklentiler sayesinde tam entegrasyon sağlamak mümkün. İstatistiksel veri analizi, çeşitli istatistiksel işlemleri gerçekleştirme prosedürüdür. Verileri ölçmeyi amaçlayan ve tipik olarak bir çeşit istatistiksel analiz uygulayan bir tür nicel araştırmadır. Nicel veriler temel olarak anket verileri ve gözlemsel veriler gibi açıklayıcı verilerdir. İstatistiksel veri analizi yapmak için çeşitli yazılım paketleri vardır. Bu yazılımların en önde gelenleri SAS ve SPSS’dir.

SPSS ile Veri Analiz Yöntemleri

Veriler üzerinde çalışmak karmaşık ve zaman alıcı bir işlemdir, ancak bu yazılım bazı tekniklerin yardımıyla bilgileri kolayca işleyebilir ve kullanabilir. Bu teknikler, farklı veri değişkenleri arasında karakteristik deseni analiz etmek, dönüştürmek ve üretmek için kullanılır. Buna ek olarak, çıktı grafiksel gösterimle elde edilebilir, böylece kullanıcı sonucu kolayca anlayabilir.

Veri Dönüşümü

Bu teknik, verilerin biçimini dönüştürmek için kullanılır. Veri türünü değiştirdikten sonra, aynı veri türünü tek bir yere entegre eder ve yönetimi kolaylaşır.

Regresyon Analizi

Bir veri dosyasında depolanan bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi anlamak için kullanılır. Ayrıca, bağımsız bir değişkenin değerindeki bir değişikliğin bağımlı verileri nasıl etkileyebileceğini de açıklar. Regresyon analizinin birincil ihtiyacı, farklı değişkenler arasındaki ilişkinin türünü anlamaktır.

ANOVA (Varyans analizi)

Olayları, grupları veya süreçleri karşılaştırmak ve aralarındaki farkı bulmak için istatistiksel bir yaklaşımdır. Bir görevi yürütmek için hangi yöntemin daha uygun olduğunu anlamanıza yardımcı olabilir. Sonuca bakarak, belirli yöntemin fizibilitesini ve etkinliğini bulabilirsiniz.

Manova Testi

Bu yöntem, değeri bilinmeyen rasgele değişkenlerin verilerini karşılaştırmak için kullanılır. Manova tekniği farklı popülasyon tiplerini ve seçimlerini hangi faktörlerin etkileyebileceğini analiz etmek için de kullanılabilir.

T-Testleri

T-Testi iki grup arasında ölçülmüş bir fark olup olmadığını belirlemek için gerçekleştirilen istatistiksel bir testtir. Bu analiz, iki grubun ortalamalarını karşılaştırmak istediğinizde uygundur ve özellikle test sonrası iki gruplu rasgele deneysel tasarım analizi için uygundur.

SPSS Eğitimi

Spss eğitimi ile, SPSS’nin adım adım kılavuzlarla pratik olarak nasıl kullanılacağı öğretilir. SPSS verilerinin nasıl yorumlayacağı ve T-Testi, Anova testi, betimsel istatistik gibi konular öğretilir. SPSS çıktı menüsünde birçok farklı tablo oluşturur, bir araştırmacı genellikle bu tablolardan sadece birkaçını raporlar ve yorumlar.

Veri analizi oluştururken ve raporlarken hangi tabloların ve şekillerin kullanılacağı gösterilir. Ayrıca, grafiklerin ve çizelgelerin nasıl yorumlanacağı öğretilir. Enstitü sayesinde pek çok yazılım ve bilişim eğitimleri almak mümkün. SPSS Temel Eğitimi ile yüksek lisans yapanlar, araştırmacılar, doktora eğitimi alanlar, yazılımın kullanılması ve istatistik çalışmaları konusunda ihtiyaç duyacakları eğitimi alacaklar.

SPSS'nin Araştırmalardaki Önemi ve Yararları

SPSS, toplu ve toplu olmayan mantıksal istatistiksel analiz için kullanılan bir yazılım paketidir. Bu yazılım, basit talimatlarla son derece karmaşık veri manipülasyonu ve analizi gerçekleştirebilen en popüler istatistiksel paketlerden biridir. SPSS neredeyse her tür dosyadan veri alabilir ve bunları tablolar halinde raporlar, dağılım ve eğilim çizelge ve grafikleri oluşturur. Betimsel ve karmaşık istatistiksel analizler yapmak için kullanabilir.

SPSS hem nitel hem de nicel veriler için faydalıdır, her iki veri setine de eşit önem verilmektedir. Araştırma uzmanlarının yaklaşık %85'i ileri analizler için nicel veriler taşımaktadır. SPSS yazılımının nicel verilerde nitelden daha faydalı olduğu düşünülebilir. Ancak bu doğru değildir. SPSS, her iki veri setine eşit önem verir. Piyasada nicel verileri analiz etmek için birçok yazılım mevcut olsa bile SPSS diğer yazılımlardan daha fazla tercih edilir. SPSS kullanıcı dostu bir yazılımdır. Bu nedenle yeni başlayanlar için kullanımı kolay olduğundan, veri seti çok büyük olsa bile analizlerde son derece faydalıdır.

SPSS, Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi Analiz ve tahmin edici modellemeler için kullanılan geniş kapsamlı bir yazılım platformu, Anket şirketleri, devlet kurumları, pazar araştırmacıları, SPSS Programı, 1968 yılında oluşturulan ve 2009 yılında IBM tarafından satın alınan bir veri analitik programı, MS Excel tabloları, Csv, Txt metin dosyaları, Büyük Veri Analizi, Devasa boyutlara ulaşan verinin incelenmesi ve nitelikli sonuçlara dönüştürülmesi, İşletme veri tabanı kayıtları, sunucu günlük dosyaları, İstatistik, Verilerin bilgiye dönüştürülmesi süreci; belirsizliği ölçen ve kontrol eden bilim dalı, Deneyler, anketler, istatistiksel analizler, IBM SPSS Statistics, Temel istatistiksel yöntemler sunan bir program Verileri anlamak, trendleri değerlendirmek ve tahminler yapmak için kullanılır, Frekanslar, çapraz tablolama, iki değişkenli istatistikler, IBM SPSS Modeler, Araştırmacılara tahmin modelleri oluşturma ve doğrulama imkânı sağlayan bir platform, Müşteri verilerinden tahminler çıkarmak, makine öğrenme modeli oluşturmak, Text Analytics Programı, Yapılandırılmamış metin verilerini işleyebilen ve düzenlemek için doğal dil işleme teknolojisi kullanan bir program, Metin veri analizi, temel kavramların çıkarılması, Visualization Designer, Araştırmacıların çok çeşitli görseller oluşturmak için kullanabilecekleri bir araç, Yoğunluk grafikleri, radyal grafikler, Pyhton ve R entegrasyonu, SPSS Statistics yazılımı, Python ve R dilleri ile tam entegrasyon sağlayabilir, Özelleştirilmiş eklentiler, istatistiksel analizler, Veri Analiz Yöntemleri, SPSS, çok çeşitli veri analiz tekniklerini kullanır, Regresyon analizi, çapraz tablo analizi
spss istatiksel analiz veri analizi big data spss eğitimi veri
Koyu renk sakallı genç bir adam beyaz duvarlı bir odada durmaktadır. Yüzünde ciddi bir ifade var ve siyah bir tişört ile mavi bir kot pantolon giyiyor. Elleri yanında ve ayakları biraz açık. Kısa, koyu renk saçları ve güçlü bir çene çizgisi vardır. Sakalları kalın ve bakımlıdır. Gözleri derine dikilmiştir ve bakışları yoğundur. Uzun boylu ve gururludur, bir güç ve güven imajı çizer.
Gökşah Taşyürek
Blog Yazarı

İzmir Namık Kemal Lisesi mezunuyum. Girişimcilik, Bilgisayar Programcılığı ve Seo eğitimleri aldım. Anahtar kelime çalışması, short-tail ve long-tail keyword kullanımı, anahtar kelime gruplandırması, SEO’yu destekleyen site yapısı, teknik seo, site içi SEO konularında bilgi sahibiyim. 20 yıllık süreç içinde bu konular ile yakından ilgilendim. Pek çok okumalarım oldu. Bu alanlarda içerik üretmekte zorlanmıyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu online SPSS kursu, güçlü istatistiksel yazılım paketine derinlemesine bir bakış sunmaktadır. Eğitim, verilerin manipüle edilmesi, değişkenlerin oluşturulması ve temel hesaplamaların yapılması gibi temel kavramları tanıtarak başlamaktadır. Daha sonra veri analizi ve hipotez testi gibi daha gelişmiş konulara dalmaktadır. Öğrenciler sonuçları nasıl yorumlayacaklarını ve verileri anlamlı bir şekilde nasıl sunacaklarını öğreneceklerdir. Kurs ayrıca çok sayıda gerçek dünya örneği içerir, böylece öğrenciler becerilerini pratik senaryolara uygulayabilirler. Eğitimin sonunda öğrenciler SPSS hakkında kapsamlı bir anlayışa ve karmaşık problemleri çözmek için SPSS'i nasıl kullanacaklarına dair bilgi sahibi olacaklardır. Bu kurs, yazılımı ve yeteneklerini daha iyi anlamak isteyen herkes için idealdir.
5
(26)

SPSS Eğitimi

13 Konu9 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1257464
Dokunmatik ekrana dokunan bir parmağın yakın çekimi, parmak ekrana hassas bir şekilde dokunuyor. Kişinin eli görülebiliyor ve hafifçe bronzlaşmış. Ekran mavi beyaz bir tasarımla aydınlatılmış, üzerinde bir logo, bir dolar işareti, bir kilit ve bir anahtar deliği ve bir kurdeleyle sarılmış bir kağıt var. Arka plan farklı renk ve şekillere sahip bir grafiktir ve genel görüntü teknoloji tabanlı bir tasarıma sahiptir. Ekranda bir metin de görülebilmektedir. Görüntü çok ayrıntılıdır ve dokunmatik ekranla etkileşime giren bir kişinin ilginç bir görüntüsünü sunmaktadır.
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1257464
Bu resim, üzerinde çeşitli eşyalar bulunan bir masayı göstermektedir. Bir bilgisayar klavyesi, kağıtlar, keçeli kalemler, gözlükler, pembe bir post-it notu, sarı bir fosforlu kalem, turuncu bir fosforlu kalem, sarı bir kare, sarı bir not defteri ve pembe bir kalem var. Görüntünün ortasında bir kişinin klavyedeki elinin yakın çekimi yer alıyor. Kağıtlar yazı ve çeşitli çizimlerle doldurulurken, keçeli kalemler ve fosforlu kalemler belirli kelimeleri veya cümleleri vurgulamak için kullanılıyor. Bardaklar ve post-it notlar ise bilgileri takip etmeye yardımcı olmak için kullanılıyor. Masa dağınıktır, ancak görevleri tamamlamak için gerekli olan eşyalarla doludur.
5
(12)

Nitel Araştırma Eğitimi

14 Konu9 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1139464