AnasayfaBlogCEO Markası ve Dijital CEO Çağı
Bilişim

CEO Markası ve Dijital CEO Çağı

02 Ocak 2019
Koyu renk takım elbise giymiş ve kravat takmış bir adam beyaz bir arka planın önünde gülümsüyor. Büyük bir sırıtışla doğrudan kameraya bakıyor ve gözleri sevinçle kırışıyor. Kravatı soluk mavi ve üzerinde küçük beyaz puantiyeler var ve takım elbisesi vücuduna tam oturacak şekilde dikilmiş. Saçları geriye doğru taranmış ve yüzü bakımlı görünüyor. Arka plan parlak beyazdır ve sağ köşede kravatın küçük bir yakın çekimi vardır. Fotoğraf iyi aydınlatılmış ve profesyonelce çekilmiş gibi görünüyor. Adam kendinden emin ve profesyonel görünüyor ve gülümsemesi sıcak ve davetkâr.
KonseptAçıklamaÖnem
CEOEn üst düzey yönetici unvanıdır, bir şirketin tüm başarı ve başarısızlıklarından ilk sorumlu olan kişidir.Şirketin kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak, planlamak ve yürütmek, itibarını yükseltmek, markasını konumlandırmaktan sorumludur.
Dijital CEOCEO'nun dijitalleşen dünyada aldığı yeni rol, teknolojiyi kullanarak şirketin iş yapış şekillerini düzenler ve müşteri beklentilerini karşılar.Müşteri beklentilerini karşılayabilme, teknolojiyi kullanarak iş yapış şekillerini düzenleyebilme yeteneklerine sahip olmak gerekir.
Dijital DönüşümTeknolojik ilerlemelerin iş süreçlerine entegrasyonu ve şirketlerin iş yapış biçimlerinin değişimiHem verimliliği hem de karlılığı artırabilir, yeni iş fırsatları ve rekabet avantajı sağlar.
CDODijital dönüşüm sürecini yöneten ve liderlik eden kişiŞirketin dijitalleşme sürecinde itici güç olur ve dijital stratejiyi belirler.
Marka DeğeriMarkanın pazardaki ve hedef kitle üzerindeki etkisinin ölçülmesiMarka değeri, müşteri algısını, sadakatini ve markaya yönelik genel tutumu belirler.
SürdürülebilirlikUzun vadeli başarı ve istikrar için şirketlerin çevresel, sosyal ve ekonomik faktörleri dikkate almasıSürdürülebilir bir şirket, hem mevcut hem de potansiyel müşterilere değer sunar.
Rekabet AvantajıŞirketin diğerlerinin önüne geçmek için kullandığı özel yetenekler veya çözümlerBir şirketin pazarda var olabilmesi ve başarılı olabilmesi için önemli bir stratejik unsurdur.
Yapay ZekaMakinaların, insan gibi düşünme ve öğrenme yeteneğine sahip olmasıVerimliliği artırabilir, iş süreçlerini otomatikleştirebilir ve karar verme süreçlerine yardımcı olabilir.
BlockchainDijital işlemlerin güvenli, şeffaf ve değiştirilemez bir şekilde saklandığı bir kayıt sistemidir.Veri güvenliğini sağlar, dolandırıcılığı önler ve operasyonel verimlilik sağlar.
Nesnelerin İnternetiBirbirine bağlı, internet üzerinden veri paylaşabilen fiziksel cihazların ağıdır.Veri toplama, analiz ve otomasyon yeteneklerini iyileştirerek iş süreçlerini geliştirir.

Dilimize icra kurulu başkanı olarak yerleşmiş olan CEO kavramı; İngilizce kökenli Chief Executive Officer unvanının baş harfleri alınarak oluşturulmuş ve yerleşmiş bir kelimedir. Bir şirkette icra kurulu yapısı mevcut olmasa bile şirket ya da firmanın en üst düzey yöneticisi olarak ifade edilen genel müdür adı ile beraber kullanıldığı görülmektedir. Çok uluslu dev şirketlerin yönetimleri incelendiğinde CEO kavramı küresel yönetim anlamı da taşımaktadır.

Türkiye’de işletmeler 2000’li yıllara geçişle birlikte zamanla büyüdü. Bir zamanlar “Koordinatör” unvanı ile atanan üst düzey yönetimin günümüzdeki iş yapış şekillerine yaptırım ve yürütme gücü azaldığı için sadece koordine edebilen kişiler olarak görülmeye başlandı.

CEO; bir kuruluşun eldeki kaynaklarını en verimli şekilde kullanan, planlayan ve yürüten aynı zamanda karlılığını sağlayan, kuruluşun itibarını yükselten, kuruluşu konumlandıran tüm başarı ve başarısızlıklardan ilk sorumlu olan kişidir.

CEO bir işletme kadar bir Markanın’ da ana sözcüğüdür. Bir markanın kitleler üzerinde yaratacağı en büyük etki, onun nasıl işlendiği, nasıl bir vizyonla yönetildiği, markanın insanlar üzerinde yaratacağı etki ve algının temelini belirler.

İç paydaşta çalışanları ile pazarda hedef kitle tarafından tutarlı bulunmayan bir marka değer bulamaz. Bundan yola çıkarak günümüzde birçok CEO, şirketlerinin sunduğu ürün ve hizmetten çok sürdürülebilirlik ilkelerini anlatarak marka değerlerini ön planda tutmayı tercih etmiştir. Bu nedenle markalar bir CEO tarafından yönetilmeli bağlantılı hedeflerle temsil ettikleri markayı da vizyonu ile yönlendirmelidir.

En birinci görevi şirket karlılığını sağlamak olan CEO’lar eskiden finans kökenli seçilirdi. Para işinden anlayan karı maksimize edecek olan kişiler CEO koltuğuna otururdu. Günümüzde ise bu görevine ek soyut anlamda; iletişimi güçlü, liderliği yüksek, güçlü bir hikaye anlatıcısı, ilham kaynağı, empati yeteneği yüksek gibi rolleri de içinde özümseyen CEO’lar topluma anlam katabilme ve şirketler içinde kendi sürdürülebilirliğini sağlama yarışına katıldı.

Peki ya şimdi?

Hızla Gelişen Teknoloji İle Birlikte Sürekli Değişen Dünyada Ceo'ları Nasıl Bir Dönüşüm Bekliyor?

Tüm dünyada başlayan dijital dönüşüm ile birlikte şirketler dijitali yakalamaya çalışmaya başladı. Bir çok farklı iş pozisyonları ile karşılaştılar. Bu alanda istihdamın artmasını sağlayan bir ortam oluştu. Dijitalleşme ile birlikte kaynaklarını arttırmadan gelir ve karlılığını sektörleri üzerinden büyüttüler. Veriler ile ihtiyaçlarını karşılamayı öğrendiler. Tüm bunların hepsi Dijital Dönüşüm Direktörleri CDO-Chief Digital Director adı ile anılan CDO pozisyonlarının varlığını bize bildirdi.

Dijitalleşme iş süreçlerinde rahatlık sağlarken rekabeti bu çevrede hızlandırdı. Artık birçok şirket dijital yönetime önem vermeye başladı. Rekabet avantajı, Dinamizm, Marka imajını güçlendirme, Yeni gelişmelere uyum, Sosyal Medya Gücü, İnovasyon, Müşteri Bağlılığı, Farklılaşma, Verimlilik, karlılık bu süreçte dijital yönetimin hedeflediği alanlar içerisine girdi.

Geleceğin pozisyonu olarak görünen CDO Nasıl olmalı?

  • Dijital Dönüşüme liderlik eden

  • Dijital altyapıyı bilen

  • Teknolojiyi kullanarak iş yapış şekillerini düzenleyen ve gerektiğinde bünyesine uyarlayabilen

  • Müşteri beklentilerini karşılayabilen

  • CIT olarak anılan bilgi işlem yönetiminden farklı olarak şirketin her kademesinde nasıl dijitalleşebilineceğinin yolundan giden

  • Pazarlama ve teknolojiyi iyi bilen bir yönetici olmalıdır.

İlgili eğitim: Liderlik Eğitimi

Tüm bu süreç içinde bu pozisyonun hangi departmandan doldurulacağı yönünde belirsizlikler görülmekte. Eskiden olduğundan farklı CEO koltuğuna oturacak CDO’lar işlevini biraz bilgi işlem’e biraz pazarlama’ya bırakmakta. Yöneticilerin bir bölümü dijital işe hakimiyet yönünden "Bilgi Teknolojileri Direktörü" (CIO) nün CDO pozisyonu için uygun olduğunu belirtirken, diğer bir bölüm dijitaleşmenin en çok pazarlama faaliyetlerini etkilediği ve müşteriye ulaşmanın daha fazla tecrübe gerektirmesinden ötürü Pazarlama Direktörü (CMO) pozisyonunun daha uygun olduğunu belirtmektedir.

Ülkemizde yeni yeni oturan dijital iş kavramlarına ek dijital dönüşümü düşünen yöneticiler dışında bu yönde bir pozisyon henüz bulunmamakta. Kısa sürede tüm dünyadaki dönüşüme paralel bu pozisyonunda ön plana çıkacağı söylenebilir.

Sizce hangi departman ve iş yapış şekilleri göz önüne alındığında Dijital Dönüşüm Liderliği pozisyonuna göz kırpabilir?

İş dünyasını ilgilendiren en önemli konu kripto paralar -Blockchain, Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti ve birçoğu hızla geliyor. Nasıl dijitale dönüşüyoruz birlikte göreceğiz.

CEO, En üst düzey yönetici unvanıdır, bir şirketin tüm başarı ve başarısızlıklarından ilk sorumlu olan kişidir, Şirketin kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak, planlamak ve yürütmek, itibarını yükseltmek, markasını konumlandırmaktan sorumludur, Dijital CEO, CEO'nun dijitalleşen dünyada aldığı yeni rol, teknolojiyi kullanarak şirketin iş yapış şekillerini düzenler ve müşteri beklentilerini karşılar, Müşteri beklentilerini karşılayabilme, teknolojiyi kullanarak iş yapış şekillerini düzenleyebilme yeteneklerine sahip olmak gerekir, Dijital Dönüşüm, Teknolojik ilerlemelerin iş süreçlerine entegrasyonu ve şirketlerin iş yapış biçimlerinin değişimi, Hem verimliliği hem de karlılığı artırabilir, yeni iş fırsatları ve rekabet avantajı sağlar, CDO, Dijital dönüşüm sürecini yöneten ve liderlik eden kişi, Şirketin dijitalleşme sürecinde itici güç olur ve dijital stratejiyi belirler, Marka Değeri, Markanın pazardaki ve hedef kitle üzerindeki etkisinin ölçülmesi, Marka değeri, müşteri algısını, sadakatini ve markaya yönelik genel tutumu belirler, Sürdürülebilirlik, Uzun vadeli başarı ve istikrar için şirketlerin çevresel, sosyal ve ekonomik faktörleri dikkate alması, Sürdürülebilir bir şirket, hem mevcut hem de potansiyel müşterilere değer sunar, Rekabet Avantajı, Şirketin diğerlerinin önüne geçmek için kullandığı özel yetenekler veya çözümler, Bir şirketin pazarda var olabilmesi ve başarılı olabilmesi için önemli bir stratejik unsurdur, Yapay Zeka, Makinaların, insan gibi düşünme ve öğrenme yeteneğine sahip olması, Verimliliği artırabilir, iş süreçlerini otomatikleştirebilir ve karar verme süreçlerine yardımcı olabilir, Blockchain, Dijital işlemlerin güvenli, şeffaf ve değiştirilemez bir şekilde saklandığı bir kayıt sistemidir, Veri güvenliğini sağlar, dolandırıcılığı önler ve operasyonel verimlilik sağlar, Nesnelerin İnterneti, Birbirine bağlı, internet üzerinden veri paylaşabilen fiziksel cihazların ağıdır, Veri toplama, analiz ve otomasyon yeteneklerini iyileştirerek iş süreçlerini geliştirir
CEO Markası ve Dijital CEO Çağıbilişim ceoceo nedir ceo ve marka işletme marka teknoloji yönetim
Bu, yüzünde canlı bir gülümseme olan bir kadının yakın çekim portresidir. Sarı saçları yana ayrılmış ve gevşek dalgalarla şekillendirilmiş. Yumuşak, mavi gözleri parlak ve büyüleyici. Parlayan cildi neredeyse ışıl ışıl ve yanakları gülümsemenin verdiği keyifle hafifçe kızarmış. Üzerinde yüksek yakalı beyaz bir gömlek ve boynunda zarif bir kolye var. Duruşu rahat ve kendinden emin, neşeli bakışları memnuniyet ve huzur yayıyor. Güzelliğin ve neşenin vücut bulmuş hali olan gülümsemesi onu gören herkese ışık ve sıcaklık getiriyor.
Bahar Beşer
Blog Yazarı

Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezundur. Muğla Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde eğitim görmüştür. İstanbul İşletme Enstitü blog bölümünde içerik üretmektedir. Online eğitim, markalaşma, kişisel gelişim alanlarında yazılar yazmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Takım elbiseli bir adam beyaz bir arka plan üzerinde blokları istifliyor. Siyah kravat takmış ve kırmızı bir takım elbise giymiş olan adamın yüzü hafifçe bulanık. Elindeki işe odaklanmış görünüyor, her bir bloğu dikkatlice diğerinin üzerine yerleştiriyor. Görevine konsantre olurken yüzünde kararlı bir ifade var. Ellerini hafifçe uzatmış, bir sonraki bloğa uzanıyor. Bloklar çok renkli ve çeşitli şekil ve boyutlarda. Arka planda kırmızı bir nesne ve sahnedeki başka bir kişinin bulanık görüntüsü var. Görüntü hep birlikte düşünceli, kararlı ve konsantre olma hissi uyandırıyor.
Meslekler

CEO Nedir? Nasıl Olunur?

08 Temmuz 2020
Takım elbiseli bir adam kollarını kavuşturmuş, doğrudan kameraya bakmaktadır. Beyaz gömlekli ve lacivert kravatlı siyah bir takım elbise giymektedir. Saçları geriye doğru taranmıştır ve gözlerinde kararlı bir ifade vardır. Arkasında turuncu bir duvar görünürken, ön planda siyah bir lamba ve bir telefon vardır. Bir kadın elinde kırmızı bir dosya tutmaktadır ve dosya odak dışı görünmektedir. Ayrıca yerde, içinde bulanık bir el olan küçük kırmızı bir kutu vardır. Adam kendinden emin bir şekilde duruyor, kollarını kavuşturmuş ve yüzünde ciddi bir ifade var.
İnsan Kaynakları

CEO ve İnsan Kaynakları Yönetimi

19 Mayıs 2016
Siyah gömlekli ve gözlüklü bir kadın kameraya bakıyor. Altında çiçek desenli bir gömlek var. Elinde başka bir cep telefonunun ekran görüntüsü olan bir cep telefonu var. Önündeki bilgisayar ekranında beyaz zemin üzerinde bir logo ve siyah ve mor karışımı bir metin var. Gözleri odaktadır ve yüzünde kararlı bir ifade vardır. Odada yalnız, saçları hafifçe dağılmış. Havada yoğun bir konsantrasyon hissi var. Etrafı modern, şık bir ortamla çevrili, arka plandaki duvar kağıdı sakinleştirici bir mavi. Işık yumuşak ve dağınık, sahneye huzurlu bir hava veriyor.
Mülakat - İş Görüşmesi

CEO İle Mülakat Yapmak

06 Eylül 2021
Gözlüklü bir adam gülümsüyor ve doğrudan kameraya bakıyor. Parlak kırmızı kravatlı gri bir takım elbise giyiyor ve yüzü sıcak bir ifadeyle aydınlanıyor. Gözleri gözlüklerin ardında saklı ve ağzı geniş bir gülümsemeyle yukarı doğru kıvrılmış. Yanakları hafif pembe, bu da ifadesini daha da davetkâr kılıyor. Saçları düzgünce taranmış, rahat ve neşeli görünüyor. Kıyafetleri içinde kendinden emin ve rahat görünüyor ve bu görüntü bir neşe ve memnuniyet anını yakalamak için mükemmel.
Mülakat - İş Görüşmesi

CEO İle Mülakat Yapmak (İkinci Bölüm)

18 Temmuz 2016
Takım elbiseli bir grup adam organize bir grafiğin etrafında toplanmış. Ön plandaki adam bir cep telefonuna bakmakta, kravatını gömleğinin ortasına düzgünce sıkıştırmış. Bir başka adam sol elinde sigara tutarken bir kâğıda bakıyor. Ortadaki adamın sakalı var ve aşağıya bakıyor. Arkada yakın çekim bir kravat görülüyor. Adamların hepsi derin düşüncelere dalmış, önlerindeki grafiği analiz ediyor gibi görünüyor.
Kalite Yönetim Sistemleri

İyi ve Kötü Yönetim Arasındaki Fark

19 Kasım 2015
Genç bir kadın yoğun bir konsantrasyon ve düşünce ifadesiyle yukarı bakarken görülüyor. Sağ elini çenesine koymuş, derin düşüncelere dalmış olduğunu yansıtıyor. Kahverengi gözleri bir fikri ya da sorunu düşünürken uzaklara bakıyor. Uzun, siyah saçları yumuşak dalgalar halinde sırtından aşağı dökülüyor. Beyaz yakalı ve bileklerine kadar uzanan uzun kollu lacivert bir elbise giyiyor. Duruşu kendinden emin ve tetikte, yüzü kararlı ve niyetli. Kadın derin ve yoğun bir düşünce halinde, zor bir soruna çözüm arıyor gibi görünüyor.
Başarılı İnsanlar

Başarılı İnsanlardan Tavsiyeler

14 Mayıs 2019
Bu, bir araba logosunun yakın çekim görüntüsüdür. Logo görüntünün ortasına yerleştirilmiş ve sağ üst köşede bir bina yansıması var. Logo dairesel şekildedir, siyah arka planı ve beyaz metni vardır. Logonun ortasında beyaz bir araba silueti yer alıyor ve logonun üst kısmında marka adı yazıyor. Araba logosu kırmızı bir halka ile çevrili ve siyah arka plandan ince beyaz bir çizgi ile ayrılıyor. Görüntünün sağ alt köşesinde koyu renkli bir pencere ve kavisli bir çatı ile binanın yansıması görülüyor. Logo, parlak renkleri ve kalın yazı tipiyle görselde öne çıkıyor.
İtibar Yönetimi

Volkswagen ve İtibar Riskinin Bedeli

16 Mart 2018
Bu görsel, Amazon Dropshipping'e odaklanan bir çevrimiçi kursu tasvir ediyor. Muhtemelen eğitmen olan bir kişi onaylamak veya teşvik etmek için baş parmağını kaldırıyor. Arka planda, kursun belirli bir marka veya kuruluşla ilişkili olabileceğini düşündüren siyah ve turuncu bir logo var. Ayrıca, görselde ilginç bir kompozisyon oluşturmak için her biri farklı renklere sahip birkaç turuncu kare var. Genel olarak bu görsel, bir Amazon Dropshipping kursunun mükemmel bir görsel temsilidir. Potansiyel öğrencilere kesinlikle hitap edecek bir onay, teşvik ve güvenilirlik mesajı iletiyor. Eğitmenin onaylayan başparmak işareti ile siyah ve turuncu logonun birleşiminden oluşan bu kursun, Amazon Dropshipping hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes için başarılı olacağı kesin.
5
(11)

Amazon Eğitimi

6 Konu15 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
9010
Açık mavi gömlek giyen bir adam başparmağıyla onaylıyor. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle sevinçli bir ifade var. Gözleri kapalı ve sakalları düzgünce kesilmiş. Ağzı hafifçe açık ve beyaz dişleri görünüyor. Sağ elini kaldırmış, başparmağını ve işaret parmağını uzatarak başparmak işareti yapıyor. Sol eli yanında, rahat bir şekilde duruyor. Duruşu rahat ve kendinden emin. Arka planda beyaz bir duvarın olduğu aydınlık bir odada duruyor. Odanın ışığı yüzünden yansıyarak sıcak bir parıltı veriyor.
5
(29)

E-Ticaret Eğitimi

25 Konu15 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
13220
Bu görselde, bilgisayar ekranı olan bir çalışma masasının önünde duran bir kadın görülmektedir. Kadın kamera tarafına doğru bakmakta ve sade beyaz bir tişört giymektedir. Saçları açık kahverengi, omuzlarından biraz aşağı uzanır şekildedir ve yüzü ciddi bir ifade taşımaktadır. Görselin sol tarafında, masanın üstünde çeşitli ev bitkileri ve kırtasiye malzemeleri vardır. Duvarın açık mavi renkte olduğu ve çerçeveli bazı tablolar asılı olduğu görülüyor. Görselin sağ tarafında, masanın üzerinde daha fazla bitki ve çerçeveli bir fotoğraf yer almakta. Görselin alt kısmında turuncu ve beyaz renkte, "KORECE EĞİTİMİ" yazısı bulunmaktadır. Bu metin, bir tür eğitim veya kurs reklamı olduğunu düşündürebilir. Genel olarak görsel, düzenli ve profesyonel bir çalışma ortamını yansıtmaktadır.
5
(35)

Korece Eğitimi

7 Konu5 Saat
Resimdeki kadının omuzlarına dökülen uzun, siyah saçları var. Yakalı ve kolları üç çeyrek uzunlukta beyaz bir gömlek giyiyor. Yüz ifadesi nötrdür. Beyaz bir duvarın önünde durmaktadır. Doğrudan kameraya bakıyor, gözleri konsantrasyon içinde hafifçe kısılmış. Dudakları hafifçe ayrılmış ve kaşları hafifçe kalkmıştır. Elleri önündedir, avuç içleri yukarı bakmaktadır. Kendinden emin ve sakin görünüyor. Duruşu rahat ve kendinden emin. Yüz hatları belirgin ve cilt tonu açık bronz.Asuhan Turhal
11020