AnasayfaBlogBiyomedikal Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Biyomedikal Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

17 Mayıs 2021
Biyomedikal Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

İnsanlık tarihi boyunca hastalıkların ortadan kaldırılması ve insanların sağlığına kavuşturulması toplumların önemli sorumlulukları arasında yer almaktadır. Biyomedikal uzmanlığı batı toplumlarında 50 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Ülkemizde henüz yeni bir alan biyomedikal mühendisliği, oldukça önemli bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Biyomedikal alanında kullanılan ürünlerin %90 ithal edilmektedir. Cihazların bu denli ithal edilmesi, bu cihazların yedek parça temini, bakım ve onarımı gibi ihtiyaçlar yurt dışına olan bağımlılığı artırmaktadır. Bu nedenle biyomedikal mühendisliğinin ülkemizdeki önemi giderek artığını belirtebiliriz. İlgili yazımızda merak edilenlere cevap bulmaya çalıştık.

Biyomedikal Uzmanı Nedir?

Tıp ve teknoloji alanında çalışmaları bir araya getiren tanı ve tedavi yöntemlerinin gelişmesini sağlayan çalışma düzeni karmaşık olan cihazların (üç boyutlu röntgenler gibi) çalışmasını sağlayan ayrıca cihazların ortaya çıkabilecek yazılım sorunlarını çözen kişi olarak tarif edilebilir. Gelişen teknolojinin beraberinde getirmiş olduğu yenilikler sağlık sistemi uygulamalarına da önemli katkılarda bulunmuştur. Biyomedikal uzmanlığı sayesinde tıp ve teknolojinin bir araya getirilmesi nedeniyle tanı ve sonrasında tedavi süreçlerinin daha hızlı hale getirildiği önemli bir gerçektir. Bir mühendislik olanı biyomedikal uzmanlığı önemi önemi giderek artmaktadır.

Sağlık sektöründe ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik diğer mühendislik alanlarının bilgi ve pratiğini kullanılırken son çeyrek yüzyılda özel bir alan olarak kabul edilen biyomedikal mühendisliği bölümünden faydalanılmıştır. Bu alan sadece tıp bölümü ile sınırlandırılmamalıdır. Aynı zamanda veterinerlik, beden eğitimi, spor ve diş hekimliği, rehabilitasyon gibi alanlara da önemli katkılar vermiş halen vermeye de devam etmektedir. Özellikle hastane sayısının giderek artması, bu yataklı tedavi kurumlarında yer alan biyomedikal cihaz sayısının çeşitliğinin yükselmesine neden olmuştur. Mühendisler tarafından hastanelerde kullanılan çok basit araçlardan çok karmaşık araçlar diyebileceğimiz manyetik rezonans ( MR), röntgen v.b. araçların tamamı mühendisler tarafından üretilmektedir.

İnsanlık tarihi boyunca hastalıkların ortadan kaldırılması ve insanların sağlığına kavuşturulması toplumların önemli sorumlulukları arasında yer almaktadır. Biyomedikal uzmanlığı batı toplumlarında 50 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Ülkemizde henüz yeni bir alan biyomedikal mühendisliği, oldukça önemli bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Biyomedikal alanında kullanılan ürünlerin %90 ithal edilmektedir. Cihazların bu denli ithal edilmesi, bu cihazların yedek parça temini, bakım ve onarımı gibi ihtiyaçlar yurt dışına olan bağımlılığı artırmaktadır. Bu nedenle biyomedikal mühendisliğin ülkemizdeki önemi giderek artığını belirtebiliriz.

Biyomedikal Uzmanı Ne İş Yapar?

Biyomedikal uzmanının birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu görev ve sorumluluklar hastanelerde bulunan medikal cihazların bakım ve onarımından kalibrasyon ve güvenlik testlerine kadar planlama, uygulama ve uygulatma gibi çalışmalar şeklinde ifade edilebilir. Bu görev ve sorumluluklar daha da detaylı bir şekilde değerlendirilmesi kapsamında aşağıda yer alan şekilde göstermek mümkündür;

 • Medikal cihazların satın alınmadan önce yeni cihaz taleplerini değerlendirir.

 • Satın alınacak medikal cihazların teknik şartnamelerinin hazırlanmasında bulunur. Bunun için ilgili firmalarla bağlantılar gerçekleştirir ve tekliflerin değerlendirilmesi konularında görev alır.

 • Satın alımı yapılan cihazların kontrol, muayene ve kabul işlemlerini planlar ve aynı zamanda gerçekleştirir. Alınan cihazların söz konusu birimlere teslim edilmesi kapsamında zimmet kayıtlarını tutar.

 • Satın alınan cihazların muayene, kontrol ve kabul işlemlerini planlar ve gerçekleştirir.

 • Cihaz kullanımıyla ilgili eğitim çalışmalarını planlamak ve kontrol etmek. İnsan kaynakları birimine düzenlenmiş olunan eğitim kayıtlarını teslim etmek.

 • Medikal cihaz envanterinin oluşturulması ve aynı zamanda güncel tutulmasıyla ilgili çalışmalar yaparak bu kapsamdaki süreçleri kontrol eder.

 • Sorumluluğunda bulunan medikal cihazların bakım faaliyetlerinin planlamasında ve sürekliliğin sağlanmasında görevler alır.

 • Kullanılan ve kullanılacak olan medikal cihazların bakım çizelgelerini ve talimatlarının hazırlanması sürecini planlar, uygular ve kontrol eder.

 • Dışardan temin edilecek bakım-onarım hizmetleri için bakım-onarım hizmetlerinin sözleşmelerinin yapılmasını ve değerlendirilmesinde bulunur.

 • Bakımı ve onarımı yapılan cihazların çalışır halde olduklarının kontrolünü sağlayarak, meydana gelmiş olan arızaların sebeplerini ve kullanımla ilgili uyarıları bildirerek görevlendirilen kişiye teslimini yapar.

 • Cihazların bakım ve onarımı çalışmalarında kullanılan malzemelerin stok yönetimi bölünde görev alır.

 • Teknik hizmet amacıyla kurum dışına gönderilen cihazların ilgili süreçlerini takip etmek.

 • Medikal cihazların kalibrasyon çalışmalarını sağlamak için planlar düzenler.

 • Şayet kurum dışında alınan bir kalibrasyon hizmeti varsa bunun kontrolünde görev alır.

 • Sağlık kurumuna ait test, ölçüm ve kalibrasyon ekipmanı ile ilgili ihtiyaçları ortaya koyar.

 • Yapılması beklenen, bakım, onarım ve kalibrasyon çalışmalarını sağlar. Bunun için maliyet analizlerini yaparak, verimlilikleri kontrol eder.

 • Gerçekleştirilen bakım, kalibrasyon formlarının ve arıza kayıtlarının arşivlenmesini yönetmekle görevlidir.

 • Sağlık kurumunda sorumluluğunda bulunduğu medikal cihazların teknik dokümanlarını arşivler

 • İş güvenliği kapsamında çalışılan alanda iş güvenliği esaslarının kontrolünü gerçekleştirir ve görevi kapsamında olan personelin eğitimlerinin verilmesini sağlar.

 • Sağlık kurumunun hasta güvenliğini hedef ve politikaları doğrultusunda çalışmaları destekler ve bu konuda kendisinde birim yöneticisinin veya üst kurulun vermiş olduğu görevleri yerine getirir.

 • Yapmış olduğu çalışmalarla ilgili veya gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili birim yöneticisine bilgilendirmelerde bulunur.

 • Herhangi bir doğal afet durumunda tesis güvenlik prosedürü ve acil eylem planındaki görevlerini bilir ve bu doğrultuda davranır.

Biyomedikal Uzmanı Maaşları

Biyomedikal uzmanlarının maaş alımları çok değişken olabilmektedir. Özellikle kamu hastanelerinde özel hastanelere göre maaşların fazla olduğunu söyleyebiliriz. Kimi özel hastanelerin kurumsal kimlerinin olması nedeniyle verilen maaşlarında yüksek olduğunu belirtebiliriz. Fakat genellikle kamu hastanelerine göre maaşları düşüktür. Mesleki tecrübe yılı ve kendini bilgi anlamında sürekli güncelleyen biyomedikal uzmanlarının maaş alımları elbette daha fazladır. Burada meslek yılının ve elde edilen tecrübenin yansıra edinilen yeni eğitimlerde önemli bir etkendir.

Bir kamu hastanesinde yeni görev başlayan biyomedikal mühendisinin ortalama maaşı 3600 TL şeklindedir. Görev yaparken elde edeceği yeni eğitimlerle beraber fazla çalışma saati maaş alımlarını 6700 TL kadar çıkarmaktadır. Fakat özel bir hastanede yeni göreve başlayanlar için ortalama maaş alımları 3200 TL seviyelerindedir. Burada elbette fazla çalışma mesaisinin olması maaşları da yükseltmektedir. Meslek yılının 5 yıl ve üzeri olan bir biyomedikal uzmanın alabileceği maaş 7600 TL kadar yükselmektedir. Görev yapılan alanın ar-ge olması durumunda ise bu maaşın çok daha fazla olabileceğini belirtebiliriz.

Biyomedikal Uzmanı Nasıl Olunur?

Biyomedikal mühendisi olabilmek için liselerin sayısal bölümünden mezun olmak gerekir. Daha sonra Yüksek Öğretim Kurumunun her yıl düzenlemiş olduğu 2021 yılı için Temel Yeterlilik Testine (TYT) ve sonrasında ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girmek gerekiyor. TYT sınavından başarılı olmanın ötesinde çok iyi bir puan almak gerekmektedir. Daha sonra ise AYT sınavına girerek buradan da alınabilecek iyi bir skorla üniversitelerin biyomedikal mühendisliği bölümü tercih edilmelidir.

Fakat sadece TYT sınavına da girerek Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü ön lisans eğitimi de alınabilir. Ön lisans eğitimi alındıktan sonra Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girerek üniversitelerin biyomedikal mühendisliği bölümlerini tercih edebilirler. Buradan alınabilecek iyi bir eğitim sonrası kamu kurumlarında çalışmak isteyen kişiler KPSS sınavının ilgili puan türünü aldıktan sonra (kamu kurumlarının istemiş olduğu şartlara bağlı olarak) atabilirler. Özel kurumlar için bu şartların biraz daha esnetildiği ve özel bazı eğitimlerle alımların sağlandığını belirtebiliriz.

Biyomedikal Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Biyomedikal uzmanının birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu görev ve sorumluluklar hastanelerde bulunan medikal cihazların bakım ve onarımından kalibrasyon ve güvenlik testlerine kadar planlama, uygulama ve uygulatma gibi çalışmalar şeklinde ifade edilebilir.

Biyomedikal Uzmanı Olmak İçin Dikey Geçiş Yapılabilir Mi?

TYT sınavına da girerek Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans eğitimi de alınabilir. Önlisans eğitimi alındıktan sonra dikey geçiş sınavına girerek üniversitelerin biyomedikal mühendisliği bölümlerini tercih edebilirler.

Biyomedikal Uzmanı Hangi Alanlara Katkılar Sunmaktadır?

Sağlık sektöründe ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik diğer mühendislik alanlarının bilgi ve pratiğini kullanılırken son çeyrek yüzyılda özel bir alan olarak kabul edilen biyomedikal mühendisliği bölümünden faydalanılmıştır. Bu alan sadece tıp bölümü ile sınırlandırılmamalıdır. Aynı zamanda veterinerlik, beden eğitimi, spor ve diş hekimliği, rehabilitasyon gibi alanlara da önemli katkılar vermiş halen vermeye de devam etmektedir.

Biyomedikal Uzmanı Biyomedikal Uzmanı nedir Biyomedikal Uzmanı nasıl olunur Biyomedikal Uzmanı maaşları Biyomedikal Uzmanı ne iş yapar Biyomedikal Mühendisliği
Nevzat Yüksel
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.