AnasayfaBlogBiyomedikal Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Biyomedikal Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

17 Mayıs 2021
Laboratuvar önlüğü ve eldiven giymiş bir kadın elinde şeffaf kapaklı bir petri kabı tutuyor. Üzerinde beyaz bir önlük, mavi eldivenler var ve elinde içinde sıvı olan bir kap tutuyor. Petri kabını elinde tutmaktadır ve yüzünde ciddi bir ifade vardır. Arka planda beyaz zemin üzerine siyah harflerle yazılmış bir tabela var. Ayrıca bir beherin üzerindeki logonun yakın çekimi ve ön planda bir yüz maskesi var. Kadın bir laboratuvar ortamındadır ve petri kabı sahnede çok önemli bir unsurdur.
Biyomedikal Uzmanının GörevleriBiyomedikal Uzmanlarının Çalışma AlanlarıBiyomedikal Mühendisliğinin Önemi
Medikal cihazların satın alınmadan önce değerlendirilmesi ve kontrol işlemlerini gerçekleştirme.Hastaneler, veterinerlik, beden eğitimi, spor ve diş hekimliği, rehabilitasyon gibi alanlarÜlkemizde biyomedikal alanda kullanılan ürünlerin %90'ı ithal edildiği için, bu alandaki mühendislik çalışmalarının önemi artmaktadır.
Cihaz kullanımıyla ilgili eğitim çalışmalarını planlamak ve kontrol etmek.Medikal cihaz üreticileri, yazılım çözüm firmalarıYeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, karmaşık cihazların çalıştırılması ve yazılım sorunlarının çözülmesi.
Sorumluluğunda bulunan medikal cihazların bakım faaliyetlerinin planlamasında ve sürekliliğin sağlanmasında görevler alır.Bakım ve onarım hizmetleri sağlayan firmalar ve hastanelerCihazların bakım ve onarım ihtiyaçları yurt dışına olan bağımlılığı artırdığı için bu alandaki uzmanlık ve servis hizmetlerinin önemi giderek artmaktadır.
Medikal cihazların kalibrasyon işlemlerini gerçekleştirme.Kalibrasyon hizmeti veren laboratuvarlar ve firmalarCihazların düzgün ve doğru çalışması için kalibrasyon işlemleri büyük önem taşır.
Cihaz kullanımıyla ilgili eğitim çalışmalarını planlamak ve kontrol etmek.Tıbbi cihaz eğitimleri veren kurumlarCihazların doğru kullanımı ve verimli kullanımının sağlanması bu uzmanların görevleri arasındadır.
Bakımı ve onarımı yapılan cihazların çalışır durumda olup olmadığını kontrol etmekHastane ya da klinik gibi sağlık kuruluşlarıHasta güvenliğinin ön planda tutulduğu sağlık sektöründe, cihazların düzgün çalışması büyük önem taşır.
Medikal cihaz envanterinin oluşturulması ve güncellenmesiHastaneler, klinikler, medikal cihaz üreticileriMedikal cihaz envanteri, hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan ekipmanları doğru şekilde takip etmek için gereklidir.
Satın alınacak medikal cihazların teknik şartnamelerinin hazırlanmasıMedikal cihaz üreticileri, tedarik firmalarıCihazların uygun şekilde seçilmesi ve kullanılması, yanlış cihaz seçiminden kaynaklanabilecek mali ve sağlık risklerini önler.
Dışardan temin edilecek bakım-onarım hizmetleri için sözleşmelerin yapılmasını ve değerlendirilmesinde bulunmak.Bakım ve onarım hizmetleri sağlayan firmalarCihazların bakım ve onarım hizmetlerinin en uygun şekilde sağlanması, maliyetlerin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur.
Bakım ve onarım çalışmalarında kullanılacak malzemelerin stok yönetimini yapmakStok yönetimi sağlayan firmalarEtkin stok yönetimi, bakım ve onarım süreçlerinin aksamaması için büyük önem taşır.

İnsanlık tarihi boyunca hastalıkların ortadan kaldırılması ve insanların sağlığına kavuşturulması toplumların önemli sorumlulukları arasında yer almaktadır. Biyomedikal uzmanlığı batı toplumlarında 50 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Ülkemizde henüz yeni bir alan biyomedikal mühendisliği, oldukça önemli bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Biyomedikal alanında kullanılan ürünlerin %90 ithal edilmektedir. Cihazların bu denli ithal edilmesi, bu cihazların yedek parça temini, bakım ve onarımı gibi ihtiyaçlar yurt dışına olan bağımlılığı artırmaktadır. Bu nedenle biyomedikal mühendisliğinin ülkemizdeki önemi giderek artığını belirtebiliriz. İlgili yazımızda merak edilenlere cevap bulmaya çalıştık.

Biyomedikal Uzmanı Nedir?

Tıp ve teknoloji alanında çalışmaları bir araya getiren tanı ve tedavi yöntemlerinin gelişmesini sağlayan çalışma düzeni karmaşık olan cihazların (üç boyutlu röntgenler gibi) çalışmasını sağlayan ayrıca cihazların ortaya çıkabilecek yazılım sorunlarını çözen kişi olarak tarif edilebilir. Gelişen teknolojinin beraberinde getirmiş olduğu yenilikler sağlık sistemi uygulamalarına da önemli katkılarda bulunmuştur. Biyomedikal uzmanlığı sayesinde tıp ve teknolojinin bir araya getirilmesi nedeniyle tanı ve sonrasında tedavi süreçlerinin daha hızlı hale getirildiği önemli bir gerçektir. Bir mühendislik olanı biyomedikal uzmanlığı önemi önemi giderek artmaktadır.

Sağlık sektöründe ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik diğer mühendislik alanlarının bilgi ve pratiğini kullanılırken son çeyrek yüzyılda özel bir alan olarak kabul edilen biyomedikal mühendisliği bölümünden faydalanılmıştır. Bu alan sadece tıp bölümü ile sınırlandırılmamalıdır. Aynı zamanda veterinerlik, beden eğitimi, spor ve diş hekimliği, rehabilitasyon gibi alanlara da önemli katkılar vermiş halen vermeye de devam etmektedir. Özellikle hastane sayısının giderek artması, bu yataklı tedavi kurumlarında yer alan biyomedikal cihaz sayısının çeşitliğinin yükselmesine neden olmuştur. Mühendisler tarafından hastanelerde kullanılan çok basit araçlardan çok karmaşık araçlar diyebileceğimiz manyetik rezonans ( MR), röntgen v.b. araçların tamamı mühendisler tarafından üretilmektedir.

İnsanlık tarihi boyunca hastalıkların ortadan kaldırılması ve insanların sağlığına kavuşturulması toplumların önemli sorumlulukları arasında yer almaktadır. Biyomedikal uzmanlığı batı toplumlarında 50 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Ülkemizde henüz yeni bir alan biyomedikal mühendisliği, oldukça önemli bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Biyomedikal alanında kullanılan ürünlerin %90 ithal edilmektedir. Cihazların bu denli ithal edilmesi, bu cihazların yedek parça temini, bakım ve onarımı gibi ihtiyaçlar yurt dışına olan bağımlılığı artırmaktadır. Bu nedenle biyomedikal mühendisliğin ülkemizdeki önemi giderek artığını belirtebiliriz.

Biyomedikal Uzmanı Ne İş Yapar?

Biyomedikal uzmanının birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu görev ve sorumluluklar hastanelerde bulunan medikal cihazların bakım ve onarımından kalibrasyon ve güvenlik testlerine kadar planlama, uygulama ve uygulatma gibi çalışmalar şeklinde ifade edilebilir. Bu görev ve sorumluluklar daha da detaylı bir şekilde değerlendirilmesi kapsamında aşağıda yer alan şekilde göstermek mümkündür;

 • Medikal cihazların satın alınmadan önce yeni cihaz taleplerini değerlendirir.

 • Satın alınacak medikal cihazların teknik şartnamelerinin hazırlanmasında bulunur. Bunun için ilgili firmalarla bağlantılar gerçekleştirir ve tekliflerin değerlendirilmesi konularında görev alır.

 • Satın alımı yapılan cihazların kontrol, muayene ve kabul işlemlerini planlar ve aynı zamanda gerçekleştirir. Alınan cihazların söz konusu birimlere teslim edilmesi kapsamında zimmet kayıtlarını tutar.

 • Satın alınan cihazların muayene, kontrol ve kabul işlemlerini planlar ve gerçekleştirir.

 • Cihaz kullanımıyla ilgili eğitim çalışmalarını planlamak ve kontrol etmek. İnsan kaynakları birimine düzenlenmiş olunan eğitim kayıtlarını teslim etmek.

 • Medikal cihaz envanterinin oluşturulması ve aynı zamanda güncel tutulmasıyla ilgili çalışmalar yaparak bu kapsamdaki süreçleri kontrol eder.

 • Sorumluluğunda bulunan medikal cihazların bakım faaliyetlerinin planlamasında ve sürekliliğin sağlanmasında görevler alır.

 • Kullanılan ve kullanılacak olan medikal cihazların bakım çizelgelerini ve talimatlarının hazırlanması sürecini planlar, uygular ve kontrol eder.

 • Dışardan temin edilecek bakım-onarım hizmetleri için bakım-onarım hizmetlerinin sözleşmelerinin yapılmasını ve değerlendirilmesinde bulunur.

 • Bakımı ve onarımı yapılan cihazların çalışır halde olduklarının kontrolünü sağlayarak, meydana gelmiş olan arızaların sebeplerini ve kullanımla ilgili uyarıları bildirerek görevlendirilen kişiye teslimini yapar.

 • Cihazların bakım ve onarımı çalışmalarında kullanılan malzemelerin stok yönetimi bölünde görev alır.

 • Teknik hizmet amacıyla kurum dışına gönderilen cihazların ilgili süreçlerini takip etmek.

 • Medikal cihazların kalibrasyon çalışmalarını sağlamak için planlar düzenler.

 • Şayet kurum dışında alınan bir kalibrasyon hizmeti varsa bunun kontrolünde görev alır.

 • Sağlık kurumuna ait test, ölçüm ve kalibrasyon ekipmanı ile ilgili ihtiyaçları ortaya koyar.

 • Yapılması beklenen, bakım, onarım ve kalibrasyon çalışmalarını sağlar. Bunun için maliyet analizlerini yaparak, verimlilikleri kontrol eder.

 • Gerçekleştirilen bakım, kalibrasyon formlarının ve arıza kayıtlarının arşivlenmesini yönetmekle görevlidir.

 • Sağlık kurumunda sorumluluğunda bulunduğu medikal cihazların teknik dokümanlarını arşivler

 • İş güvenliği kapsamında çalışılan alanda iş güvenliği esaslarının kontrolünü gerçekleştirir ve görevi kapsamında olan personelin eğitimlerinin verilmesini sağlar.

 • Sağlık kurumunun hasta güvenliğini hedef ve politikaları doğrultusunda çalışmaları destekler ve bu konuda kendisinde birim yöneticisinin veya üst kurulun vermiş olduğu görevleri yerine getirir.

 • Yapmış olduğu çalışmalarla ilgili veya gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili birim yöneticisine bilgilendirmelerde bulunur.

 • Herhangi bir doğal afet durumunda tesis güvenlik prosedürü ve acil eylem planındaki görevlerini bilir ve bu doğrultuda davranır.

Biyomedikal Uzmanı Maaşları

Biyomedikal uzmanlarının maaş alımları çok değişken olabilmektedir. Özellikle kamu hastanelerinde özel hastanelere göre maaşların fazla olduğunu söyleyebiliriz. Kimi özel hastanelerin kurumsal kimlerinin olması nedeniyle verilen maaşlarında yüksek olduğunu belirtebiliriz. Fakat genellikle kamu hastanelerine göre maaşları düşüktür. Mesleki tecrübe yılı ve kendini bilgi anlamında sürekli güncelleyen biyomedikal uzmanlarının maaş alımları elbette daha fazladır. Burada meslek yılının ve elde edilen tecrübenin yansıra edinilen yeni eğitimlerde önemli bir etkendir.

Bir kamu hastanesinde yeni görev başlayan biyomedikal mühendisinin ortalama maaşı 3600 TL şeklindedir. Görev yaparken elde edeceği yeni eğitimlerle beraber fazla çalışma saati maaş alımlarını 6700 TL kadar çıkarmaktadır. Fakat özel bir hastanede yeni göreve başlayanlar için ortalama maaş alımları 3200 TL seviyelerindedir. Burada elbette fazla çalışma mesaisinin olması maaşları da yükseltmektedir. Meslek yılının 5 yıl ve üzeri olan bir biyomedikal uzmanın alabileceği maaş 7600 TL kadar yükselmektedir. Görev yapılan alanın ar-ge olması durumunda ise bu maaşın çok daha fazla olabileceğini belirtebiliriz.

Biyomedikal Uzmanı Nasıl Olunur?

Biyomedikal mühendisi olabilmek için liselerin sayısal bölümünden mezun olmak gerekir. Daha sonra Yüksek Öğretim Kurumunun her yıl düzenlemiş olduğu 2021 yılı için Temel Yeterlilik Testine (TYT) ve sonrasında ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girmek gerekiyor. TYT sınavından başarılı olmanın ötesinde çok iyi bir puan almak gerekmektedir. Daha sonra ise AYT sınavına girerek buradan da alınabilecek iyi bir skorla üniversitelerin biyomedikal mühendisliği bölümü tercih edilmelidir.

Fakat sadece TYT sınavına da girerek Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü ön lisans eğitimi de alınabilir. Ön lisans eğitimi alındıktan sonra Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girerek üniversitelerin biyomedikal mühendisliği bölümlerini tercih edebilirler. Buradan alınabilecek iyi bir eğitim sonrası kamu kurumlarında çalışmak isteyen kişiler KPSS sınavının ilgili puan türünü aldıktan sonra (kamu kurumlarının istemiş olduğu şartlara bağlı olarak) atabilirler. Özel kurumlar için bu şartların biraz daha esnetildiği ve özel bazı eğitimlerle alımların sağlandığını belirtebiliriz.

Biyomedikal Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Biyomedikal uzmanının birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu görev ve sorumluluklar hastanelerde bulunan medikal cihazların bakım ve onarımından kalibrasyon ve güvenlik testlerine kadar planlama, uygulama ve uygulatma gibi çalışmalar şeklinde ifade edilebilir.

Biyomedikal Uzmanı Olmak İçin Dikey Geçiş Yapılabilir Mi?

TYT sınavına da girerek Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans eğitimi de alınabilir. Önlisans eğitimi alındıktan sonra dikey geçiş sınavına girerek üniversitelerin biyomedikal mühendisliği bölümlerini tercih edebilirler.

Biyomedikal Uzmanı Hangi Alanlara Katkılar Sunmaktadır?

Sağlık sektöründe ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik diğer mühendislik alanlarının bilgi ve pratiğini kullanılırken son çeyrek yüzyılda özel bir alan olarak kabul edilen biyomedikal mühendisliği bölümünden faydalanılmıştır. Bu alan sadece tıp bölümü ile sınırlandırılmamalıdır. Aynı zamanda veterinerlik, beden eğitimi, spor ve diş hekimliği, rehabilitasyon gibi alanlara da önemli katkılar vermiş halen vermeye de devam etmektedir.

Medikal cihazların satın alınmadan önce değerlendirilmesi ve kontrol işlemlerini gerçekleştirme, Hastaneler, veterinerlik, beden eğitimi, spor ve diş hekimliği, rehabilitasyon gibi alanlar, Ülkemizde biyomedikal alanda kullanılan ürünlerin %90'ı ithal edildiği için, bu alandaki mühendislik çalışmalarının önemi artmaktadır, Cihaz kullanımıyla ilgili eğitim çalışmalarını planlamak ve kontrol etmek, Medikal cihaz üreticileri, yazılım çözüm firmaları, Yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, karmaşık cihazların çalıştırılması ve yazılım sorunlarının çözülmesi, Sorumluluğunda bulunan medikal cihazların bakım faaliyetlerinin planlamasında ve sürekliliğin sağlanmasında görevler alır, Bakım ve onarım hizmetleri sağlayan firmalar ve hastaneler, Cihazların bakım ve onarım ihtiyaçları yurt dışına olan bağımlılığı artırdığı için bu alandaki uzmanlık ve servis hizmetlerinin önemi giderek artmaktadır, Medikal cihazların kalibrasyon işlemlerini gerçekleştirme, Kalibrasyon hizmeti veren laboratuvarlar ve firmalar, Cihazların düzgün ve doğru çalışması için kalibrasyon işlemleri büyük önem taşır, Cihaz kullanımıyla ilgili eğitim çalışmalarını planlamak ve kontrol etmek, Tıbbi cihaz eğitimleri veren kurumlar, Cihazların doğru kullanımı ve verimli kullanımının sağlanması bu uzmanların görevleri arasındadır, Bakımı ve onarımı yapılan cihazların çalışır durumda olup olmadığını kontrol etmek, Hastane ya da klinik gibi sağlık kuruluşları, Hasta güvenliğinin ön planda tutulduğu sağlık sektöründe, cihazların düzgün çalışması büyük önem taşır, Medikal cihaz envanterinin oluşturulması ve güncellenmesi, Hastaneler, klinikler, medikal cihaz üreticileri, Medikal cihaz envanteri, hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan ekipmanları doğru şekilde takip etmek için gereklidir, Satın alınacak medikal cihazların teknik şartnamelerinin hazırlanması, Medikal cihaz üreticileri, tedarik firmaları, Cihazların uygun şekilde seçilmesi ve kullanılması, yanlış cihaz seçiminden kaynaklanabilecek mali ve sağlık risklerini önler, Dışardan temin edilecek bakım-onarım hizmetleri için sözleşmelerin yapılmasını ve değerlendirilmesinde bulunmak, Bakım ve onarım hizmetleri sağlayan firmalar, Cihazların bakım ve onarım hizmetlerinin en uygun şekilde sağlanması, maliyetlerin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur, Bakım ve onarım çalışmalarında kullanılacak malzemelerin stok yönetimini yapmak, Stok yönetimi sağlayan firmalar, Etkin stok yönetimi, bakım ve onarım süreçlerinin aksamaması için büyük önem taşır
Biyomedikal Uzmanı Biyomedikal Uzmanı nedir Biyomedikal Uzmanı nasıl olunur Biyomedikal Uzmanı maaşları Biyomedikal Uzmanı ne iş yapar Biyomedikal Mühendisliği
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Laboratuvar önlüğü ve eldiven giymiş bir grup insan laboratuvar ortamında bir masa üzerinde birlikte çalışmaktadır. Soldaki kadın beyaz bir önlük ve mavi eldiven giyerken, sağdaki adam beyaz bir cübbe ve eldiven giymektedir. Ortadaki üçüncü kişi gözlük ve eldiven takıyor. Masanın etrafına dağılmış çeşitli alet ve edevatlarla bir tür bilimsel deney yapıyor gibi görünüyorlar. Ortam parlak bir şekilde aydınlatılmış, bu da deneyin büyük önem taşıdığını gösteriyor. Grup, ortak bir hedefe ulaşmak için uyum içinde birlikte çalışarak odaklanmış görünüyor.
Bölümler

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

03 Şubat 2020
Bir kişi elinde, cam bir kabın içinde kırmızı bir sıvı içeren bir pipet tutmaktadır. Pipet yakın çekimdir ve kişinin parmağı çerçevede görülebilir. Pipet, test tüpünde görülebilen parlak kırmızı bir sıvıyla doludur. Cam kap ağzına kadar kırmızı sıvıyla doludur ve kişinin diğer eli arka plandadır. Kişi bir laboratuvar önlüğü giymektedir ve arka plan bir laboratuvar ortamıdır. Işıklandırma parlak ama yumuşaktır ve görüntüye genel olarak sıcak bir his verir.
Meslekler

Biyomedikal Cihaz Teknikeri

12 Nisan 2021
Bir kadın sağ elinde bir test tüpü tutarak mikroskoba dikkatle bakıyor. Mercekten bakarken yüzünde ciddi ve odaklanmış bir ifade var. Saçları sıkı bir topuz yapılmış ve laboratuvar önlüğü düzgünce beline sokulmuştur. Arka planda bir oyuncağın yakın çekimi görülüyor. Renkli bir tasarımı var ve bir tür tren ya da araca benziyor. Kadının etrafı profesyonel ve iyi donanımlı bir çalışma alanı izlenimi veren çeşitli laboratuvar ekipmanlarıyla çevrilidir.
Meslekler

Biyomedikal Mühendisliği Nedir?

31 Ağustos 2020
Bu görüntüde bir ön muhasebe eğitimine katılan bir grup insan görülüyor. Muhtemelen kurs hakkında bilgi içeren siyah metinli beyaz dikdörtgen tabelaları okuyorlar. Ortadaki adamın gözlüklü ve mavi beyaz takım elbiseli olması eğitmen olduğunu gösteriyor. İlgi çekici ve bilgilendirici bir deneyim gibi görünüyor.
5
(66)

Ön Muhasebe Eğitimi

11 Konu5 Saat
Özel dikim siyah takım elbise giyen ve kravat takan yakışıklı, iyi giyimli bir adam uzun boylu ve kendinden emin bir şekilde duruyor. Takım elbisesinin altında açık renkli düğmeli bir gömlek vardır ve güçlü çene hattı özenle bakımlı yüz saçlarıyla vurgulanmıştır. Duruşu rahattır ve elleri cebinde durur, bu da ona kendine güvenen bir hava verir. Koyu renk saçları taranarak şekillendirilmiş ve gözleri kararlı bir bakışla doğrudan ileriye bakıyor.Mustafa Kalafat
715482
Kızıl saçlı, sakallı ve beyaz gömlekli bir adam başparmağını kaldırıyor. Yüzü görüntünün odak noktasıdır, arka planda bulanık bir bilezik vardır. Sağında beyaz zemin üzerinde siyah bir yazı ve üstünde içinde beyaz bir tik olan yeşil bir daire var. Adamın geniş bir gülümsemesi var ve yaptığı işten çok memnun görünüyor. Sanki neşesini vurgulamak istercesine etrafı güneşli bir atmosferle çevrili. Gözleri kapalı ve başparmağıyla onay ve pozitiflik ifade eden bir işaret yapıyor. Coşkusu bulaşıcı ve bu resme bakarken iyimserlik hissetmemek mümkün değil.
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
1008464
Bu görüntü SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) hakkında bir çevrimiçi kursu yansıtıyor. Bir ekranın önünde konuşan takım elbiseli bir adam görülüyor. Adam gözlük ve kahverengi bir gömlek giyiyor ve sağ eliyle bir şeyi işaret ediyor. Arka planda, beyaz metinli bir tabelanın yakın çekimi ve beyaz zemin üzerinde sarı bir sayı var. SEO eğitimi ve kursları, işletmelerin web sitelerini ve içeriklerini arama motorları için nasıl optimize edeceklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Doğru SEO teknikleri sayesinde işletmeler arama motoru sonuç sayfalarında daha üst sıralarda yer alarak web sitelerine daha fazla trafik çekebilir ve daha fazla müşteri kazanabilirler. SEO kurslarının yardımıyla işletmeler, anahtar kelimeleri stratejik olarak nasıl kullanacaklarını, arama motoru algoritmalarına hitap eden içerikleri nasıl oluşturacaklarını ve çevrimiçi pazarlamanın nüanslarını nasıl anlayacaklarını öğrenebilirler.
4.9
(28)

SEO Eğitimi

11 Konu5 Saat
Gözlüklü ve kırmızı ceketli beyaz bir adam mavi bir duvarın önünde durmaktadır. Yüzünde ciddi bir ifadeyle dosdoğru ileriye bakıyor. Saçları kısa ve kahverengidir ve gözleri gözlüklerin arkasında gizlidir. Kırmızı ceketinin altında açık mavi bir gömlek, siyah pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Kollarını önde kavuşturmuş ve ayaklarını hafifçe açarak ayakta duruyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında gibi görünüyor.Yemliha Toker
550419