Close
Mobil Menu Bars

Öğretmenler İçin Konsantrasyon Önerileri

30 Mayıs 2020, 803 defa okundu.
Öğretmenler İçin Konsantrasyon Önerileri
öğretmen konsantrasyonu, verimlilik, eğitim sistemi, zihin haritası, iş hayatı

Öğretmenlik çoğu zaman aklımızdaki en kutsal meslek olarak akla gelir. Dünyada ve ülkemizde de saygı duyulan bir meslek icrası sunar. Buna rağmen öğretmenlerin gelişimleri için ne kadar çaba sarf ediliyor, neden kadar önemseniyor bunu da sormak gerekir. Üstelik öğretmenler de kendi meslek ve kişisel gelişimlerine yeteri kadar beslemiyor. Bu durumun birçok sebebi olsa da öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının meslek gereği  donanımlı ve kabiliyetli olması beklenir. Tabii ki bu özellikler için de öğretmenlerin konsantrasyonlarını sağlamaları gerek.

Öğretmen konsantrasyonu, başta kendi iş hayatı olmak üzere öğrencilere doğru bir eğitim süreci yaşatmak için öğretmenin dikkatini yönlendirebilmesidir. İş hayatı içinde önemsenen ve gerekli olan ilgili konuya odaklanma, öğretmenler için de geçerli bir konudur. Özellikle bilgi verme ve öğretme süreçlerinde öğrencilerin derse konsantrasyonunu sağlamak için öğretmeninin de kendi odaklanmasını göstermesi gerekir.

Biliyoruz ki aile ve eğitim kurumu içinde çocuklar ve gençler, model alarak öğrenme yolunu tercih edebiliyor. Böyle bir durumda da öğretmenin dersteki odaklanma ve ilgi eksikliği, öğrencinin ilgi ve dikkatini çekebilir ve bu, normal bir davranış olarak görülebilir. İşte bu gibi durumların önüne geçmek ve öğretmenin kendisini önemseyerek iş hayatında daha da etkin ve yetkin olabilmesi adına bazı tavsiyelerde bulunduk. Öğretmenlerin mevcut durumlarını gözden geçirerek kendi gelişimlerini önemsemeleri, kendi öğrencilerini üzerinde de olumlu bir etki yaratacaktır.

 öğretmen konsantrasyonu, verimlilik, eğitim sistemi, zihin haritası, iş hayatı

Öğretmen Konsantrasyonu İçin Tavsiyeler

Öğretmenlik, sabır ve çaba gerektiren en değerli mesleklerden biridir. Bundan dolayı da mesleğin gerekliliği olarak odaklanma ve verimlilik büyük önem taşıyor. Bazı iç ve dış sebeplerden dolayı zaman zaman öğretmenler, odaklanma güçlüğü yaşayabiliyor ve iş hayatında da verimsiz olabiliyor. Özellikle iş hayatı içinde yaşanabilen birtakım anlaşmazlıklar ve eğitim sisteminde öğretmenlerin durumu öğretmen konsantrasyonunu etkileyebiliyor. Konsantrasyon konusunda dikkat ve ilginin dağılmasında; dikkat eksikliği, uykusuzluk, iş hayatından memnuniyetsizlik, stres gibi sorunlardan da kaynaklanabiliyor.

Burada önemli olan nokta ise öğretmenlerin mevcut odaklanma eksikliklerini fark edip çözüm yollarını araştırmalarıdır. Rahatsızlıkların ve sorunların tespit edilip mevcut durumun gözden geçirilmesi, soruna neden olan alt etkenlerin de çözüme kavuşturulmasına yardımcı olacaktır. Yoksa sorunları görmezlikten gelip bu durumun geçici olduğuna kendinize inandırırsanız bir süre sonra sorunların yol açtığı sonuçlarla da mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.

Bu durumun hiç yaşanmaması adına öğretmenler için iş hayatlarında uygulayabilecekleri bazı önerileri aşağıda sıraladık. Tabii ki önerilerden önce mevcut durumunuzu ve gelişiminizi takip etmeniz daha yararlı olacaktır.

Dikkatinizi Dağıtan Unsurları Ortaya Çıkarın

Bir öğretmen olarak sizin dikkatinizi engelleyen faktörler nelerdir? Ne oluyor da bir anda kendinizi ortamdan ayrı hissedebiliyorsunuz? Bu gibi soruları, insan merkezli mesleklerde bulunan herkesin kendine sorması gerekir. Günümüzün olağan ve olağan dışı pek çok durumu, konsantrasyonu olumsuz etkileyebilecek güce sahip olabiliyor. Yine de öğretmenlik gibi zihnin aktif hâlde çalışması gereken mesleklerde konsantrasyon önemli bir meseledir. 

Öğretmen olarak ilginizi ve dikkatinizi engelleyen faktörlerin sınıf ortamında mı, okul içinde mi yoksa kişisel hayatınızda mı olduğunu gözden geçirmelisiniz. Ayrıca odaklanma şikayeti yaşayanların büyük kısmı o anda değil, başka bir zaman diliminde yaşadıklarından dikkat seviyesi de önemli ölçüde düşebiliyor. Bu durumu neyin, hangi koşulların tetiklediğini bulabilmek adına bir saatinizi yahut bir gününüzü kendi kişisel pozisyonunuzu düşünerek geçirebilirsiniz. Kendinizle zaten sık sık muhatap oluyor ve işin içinden çıkamıyorsanız da konsantrasyon eğitimi alarak durumunuzu düzeltme yolunu seçebilirsiniz.

İlgi Alanlarınızı Keşfedin ve Geliştirin

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleri için kendi ilgi alanlarını keşfetmeleri, odaklanma sıkıntılarını unutarak başka işlerle meşgul olmalarını sağlayacaktır. Öğretmen konsantrasyonu için kişisel gelişime dikkat etmek de önemlidir. Öğretmen, kendi işiyle meşgul olduğu kadar kişisel hayatındaki uğraşlarla da meşguldür. Bundan dolayı da hem kişisel ilgi alanlarında yoğunlaşmak hem de mesleki alanlarda deneyim sahibi olmak, keyifli vakit geçirerek mevcut odaklanma sıkıntısına iyi gelecektir. 

 öğretmen konsantrasyonu, verimlilik, eğitim sistemi, zihin haritası, iş hayatı

Mesleğiniz ve İşiniz İçin Notlar Tutma

Birçok meslekte olduğu gibi öğretmenlikte de not tutma yöntemi, neyi nasıl yapacağınız ile ilgili bir sonuç ortaya çıkarır. Ders içi hakimiyet ve odaklanma için de öğretmenin konuya hakim olması gerekir. Derse girmeden önce konuyu anlamlandırmak ve odaklamanızı sağlamak için konuya özel notlar ve yapılacaklar listesi hazırlayabilirsiniz. Özellikle ders içinde konsantrasyonunuz bozuluyorsa bir sıralama yaparak konunuzu dakika dakika bölebilir ve notlar aracılığıyla ilerleyebilirsiniz. Bu noktada nasıl not tutabileceğiniz ile ilgili bir teknikten söz etmeliyiz.

Pek çok eğitimci ve öğretmen tarafından önerilen zihin haritası yöntemi, öğretmenler için de verimli bir teknik barındırır. Hem ders konularınızı belirleme ve anlatma hem de eksik yönlerinizi keşfederek verimliliği sağlaması bakımından, zihin haritası önemli bir sonuç sunacaktır. 

Yatay duran bir kağıdın ortasına ana başlık ya da konu yazılır, daha sonra ise bu başlıktan alt dallar türetilir. Kağıdın tüm kısımları ana başlıktan türeyen alt konularla dolmuş olur. Konularınızı belirleme ve neyi, ne zaman nasıl anlatacağınızı bu yöntem eşliğinde deneyebilirsiniz. Ayrıca hafızanızı güçlendirmek ve unuttuklarınızı hatırlamak için de not tutmak, son derece etkili bir yoldur. 

Zaman Yönetimini Aktif Kullanın

Zaman yönetimi, öğretmenlerin işlerini kontrol etmeleri ve verimli bir çalışma yürütmeleri için kullanmaları gereken bir kavramdır. Mevcut plan ve uygulamaları yerine doğru zamanda yerleştirmek adına zaman yönetiminden faydalanılır. Öğretmen konsantrasyonu söz konusu olduğunda da zamanında işlerinizi yürütebilmek ve arkanızda zihninizi meşgul eden bir iş bırakmamak önemlidir. Yoksa bütün gün aklınız halledemediğiniz işinizde kalacak ve konsantrasyonunuz da düşecektir. Bu durumun önüne geçmek için pek çok zaman yönetimi tekniği var. Bunlardan bazıları; Podomoro tekniği, Eisenhower matrisi, Seiwet ABC analizi ve Pareto ile Parkinson kurallarıdır. 

Temel olarak zaman yönetiminde yapacağınız şey sıralama yoluyla önceliklerinizi belirlemektir. Buna göre işlerinizi çok önemli, az önemli, hiç önemli değil ile acil ve yapılması acil değil yoluyla sınıflandırabilirsiniz. Böylelikle odaklanmanızın önüne geçen zihin yorucu işleri, bir düzene oturtabilirsiniz. Zaman yönetimi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve uygulamalara sahip olmak isterseniz de zaman yönetimi eğitimi alabilir ve iş sürecinizi nasıl yöneteceğinizi öğrenebilirsiniz.

 öğretmen konsantrasyonu, verimlilik, eğitim sistemi, zihin haritası, iş hayatı

Eğitim Sistemi ve Öğretmenler

Dünyada ve ülkemizde eğitimin sürekliliğini ve doğru yönetimini sağlamak adına bir sistem geliştirilir. Okul yönetimi, öğretmen ve öğrencileri içine alan eğitim sistemi, ülkelerin sosyal, kültürel ve çağdaş eğitim anlayışına bağlı olarak şekil alır. Öğretmenler de eğitim sisteminin değişmez bir parçası olarak her tür gelişim ve değişiklikten etkilenir. Odaklanma konusu gibi motivasyon, verimli olma, zaman yönetimini sağlama ve mesleki yeterlilik konuları da öğretmenlerin tek başına halletmesi gereken meseleler olarak görülüyor. Oysaki öğretmenler, toplumun ve eğitim sisteminin bir parçası olarak desteklenmeye ihtiyaç duyan bir meslek icrası yürütür. 

Modern çağın eğitim sistemi, öğretmenlerin sıkıntılarını, mevcut durumlarını anlayama ve çözmeye yönelik pratikleri gösterebilmelidir. Her bir öğretmenin sorununu çözmek, iyi ve doğru bir eğitim sürecinin de başlangıcı olacaktır. Buna yönelik okul yönetiminin de öğretmenin mesleki değerinin farkında olması ve öğretmen konsantrasyonu bozacak olumsuz durumlara yol açmaması gerekir. Bir bütün olarak eğitim sistemine katkı sunacak her unsurun birbirini desteklemesi, gelişen bir eğitim anlayışını da beraberinde getirecektir. 

Konsantrasyon nedir?

Kısaca bir konuya karşı dikkat ve ilginin yoğunlaşmasıdır. İç ve dış etkenlerden bağımsız olarak kişi ilgili nesne ya da konuya odaklanır. Odaklanma süreci, pek çok unsurdan etkilenebilir. 

Öğretmen konsantrasyonu nasıl sağlanır?

Öğretmenlerin odaklanmasını etkileyen birçok iç ve dış unsurlar olabilir. Odaklanma sorunu için öğretmenlerin mevcut durumlarını gözden geçirmeleri gerek. Sorunlar ve eksikler tespit edildikten sonra zaman yönetimini sağlama, not tutarak ders hakimiyetini yürütme, ilgi alanlarını keşfederek zihni olumlu yönde etkilemek gibi yöntemler denenebilir. 

Öğretmenlerin verimliliği neden önemlidir?

Eğitim sisteminde öğretmenlerin verimliliği, doğru ve iyi bir eğitiminin ana kaynaklarındandır. Odaklanma ve verimliliğin sağlanması hem iş hayatında öğretmeni memnun eder hem de bu durum öğrenciye ve kuruma olumlu yansır. Öğretmenin kendi kişisel gelişimi için de verimlilik, güç ve başarı getirir.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

Ankara üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!