AnasayfaBlogBiyoloji Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Biyoloji Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

27 Nisan 2021
Biyoloji Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

Biyoloji canlıları inceleyen bilim dalıdır. Bu dalın gelişmesi, gelecek nesillere aktarılabilmesi ve sevdirilebilmesi için çalışan kişiler biyoloji öğretmenleridir. Canlının oluşumu, hayatın evreleri, evrim gibi konular yalnızca okul başarımızı etkiliyormuş gibi görünse de aslında günlük hayatımızı ilgilendiren konulardır. Bütün bunların doğru bir biçimde aktarılabilmesi önemlidir.

İnsanın, hayvanın ve bitkinin kendisini ele alan hatta bazen bunlar üzerinden birebir çalışmalar gerçekleştiren biyoloji öğretmenleri de derslerdeki eğlenceli etkinlikler sayesinde gençlerin ilgisini çekmeyi başarır. Alınan eğitimin kapsamlı olması çalışma alanlarını genişletir. Ancak yine de tercih etmek isteyenlerin kafasında bazı soru işaretleri bulunabilir. Gelin bu soru işaretlerini giderelim.

Biyoloji öğretmeni nedir, görevleri nelerdir, nerelerde çalışabilir, ne kadar maaş alır ve biyoloji öğretmeni olmak için ne yapmak gerekir? Bütün bu soruların cevaplarını verelim.

Biyoloji Öğretmeni Nedir?

Okullarda, dershanelerde, etüt merkezlerinde ve bireysel olarak öğrencilere ya da ilgi duyan kişilere biyoloji dersi anlatmakla yükümlü olan kişilere biyoloji öğretmeni denir. Biyolojiyi anlatabilmek için bağlı olduğu bir müfredat programı bulunur. Bu program dahilinde ders içerisinde teorik bilgiler verir. Bazen de anlattığı konuya göre uygulamalar yaptırır. Genellikle sınıfta ve gün boyu ayakta çalışır. Bu nedenle çalışma ortamı yorucu ve gürültülüdür. Ancak deney, gözlem vb. etkinlikler için laboratuvarı kullanabilir. Burada da ekstra dikkatli olarak sınıf yönetimini sağlayabilmelidir. Sınıfta tahta, defter kitap gibi malzemeler kullanırken laboratuvar ortamında kesici ve yanıcı malzemelerle çalışabilir. Zaman zaman bahçeden topladığı taş, yaprak, böcek gibi şeyleri de dersinin malzemesi haline getirebilir. Biyoloji öğretmeninin temel amacı öğrencilerine canlıların dünyasını öğretmektir. Ders sayısal alanın bir bölümü olmasına rağmen sözel ifade becerileri üst düzeyde kullanılır. Bir biyoloji öğretmeninin sahip olması gereken bazı özellikler bulunur.

 • Fen bilimlerine ilgi duymalı ve bu alanda başarılı olmalıdır.

 • İyi bir gözlem yeteneğine sahip olmalıdır.

 • Görme, işitme ve koku alma duyuları gelişmiş olmalıdır.

 • Dikkatli olmalıdır.

 • Sorumluluk sahibi olmalıdır.

 • Renkleri ayırt edebiliyor olmalıdır.

 • Bildiklerini iyi aktarabilmelidir.

 • İletişim becerileri gelişmiş olmalıdır.

 • Empati kurabilmelidir.

 • Sürekli kendini yenilemelidir.

 • Yaratıcılığı gelişmiş olmalıdır.

 • Herhangi bir problem durumunda çözüm üretebilmelidir.

 • Sabırlı olmalıdır.

 • Planlı ve disiplinli olmalıdır.

 • Hoşgörülü olmalıdır.

 • Doğayı sevmelidir.

 • Canlılara ilgi duymalıdır.

 • Hayvanlardan korkmamalıdır.

 • Bitki yetiştirmeye meraklı olmalıdır.

 • Gerektiğinde hayvanlarla ya da beyin gibi organlarla temas halinde olacağından tiksinmemelidir.

 • Öğrencilerinin ilgisini çekebilmelidir.

 • Alanıyla ilgili gelişimleri takip etmelidir.

 • Öğrencilerini derse dahil edebilmelidir.

 • Ders sırasında aktif rol almalıdır.

Biyoloji Öğretmeni Ne İş Yapar?

Biyoloji öğretmeni lise ve dengi okullarda görev yapar. Kamuya bağlı olarak ya da özel eğitim kurumlarında çalışabilir. Etüt merkezlerinde görev alabilir. Özel ders verebilirler. Üniversitelerde araştırmalarına devam edebilir. Kamuya bağlı laboratuvarlarda ya da özel laboratuvarlarda istihdam edilebilir. Biyoloji hem bir bilim hem de canlılarla bu kadar iç içe olduğundan çalışma alanları geniştir. İlaç firmaları, gıda firmaları, Tarım, Orman ve Çevre Bakanlığı Biyoloji öğretmenlerinin çalışabilecekleri diğer yerlerdir. Okullarda öğrencileriyle birebir ilgilenerek müfredata ve öğrencilerinin seviyesine uygun ders anlatır. Bu anlattıklarının öğrenip öğrenilmediğini sınamakla yükümlüdür. Buna göre birtakım önlemler alarak dersine devam eder. Dersini laboratuvarda işlediği zamanlarda üzerine uygun önlük, gözlük, eldiven gibi koruyucu kıyafetler giyer. Biyoloji dersinin dışında seçmeli olarak sağlık bilgisi, çevre ve insan, trafik ve ilk yardım, anatomi gibi derslere girer. Genel olarak biyoloji öğretmeninin görev ve sorumlulukları şöyle sıralanabilir:

 • Dersine gireceği sınıflar için ders planı yapar.

 • Sınav hazırlar ve bunları notlandırır.

 • Öğrencilerin sınavlarını değerlendirerek gerekirse ek öğretim planlar.

 • Öğrencisinin durumu ile ilgili ailesini bilgilendirir.

 • Diğer öğretmenlerle iş birliği içinde alışır.

 • Eğitici kol faaliyetleri yapar.

 • Alanı ile ilgili yeni gelişmelerden öğrencilerini haberdar eder.

 • Öğrencilerinin sorunlarıyla ilgilenir.

 • Nöbetçi olduğu günlerde okulda disiplini sağlamaya yardımcı olur.

 • Sınıf öğretmenliğini yaptığı sınıftaki öğrencileri her yönüyle tanımaya çalışır.

 • Uygun öğrenme ortamları hazırlar.

 • Öğrencilerinin başarılarını arttırıcı tedbirler alır.

 • Öğrencilerinin gelişimlerini takip eder.

 • Dersinde uygun konuları seçerek deney gözlem yaptırır.

 • Laboratuvarda yaparak yaşayarak öğrenmeler gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

 • Laboratuvar malzemelerinin dikkatli ve özenli kullanılmasını sağlar.

 • Laboratuvarın ve içindeki malzemelerin temizliğinden ve bakımından sorumludur.

 • Öğrencilerine performans görevleri verir.

 • Proje yapmalarını sağlar ve yapılan projelere destek olur.

 • Öğrencilerini bilgi yarışmalarına hazırlar.

 • Üniversite sınavlarına hazırlar.

 • Biyoloji dersini ve bilim olarak biyolojiyi sevdirmeye çalışır.

 • Yıllık planlara göre sınıf defterlerini doldurur.

 • Laboratuvarın kullanımı ve malzemeleri hakkında bilgi verir.

Biyoloji Öğretmeni Maaşları

Maaşlar öğretmenin kamu kurumunda ya da özel kurumda çalışmasına göre farklılık gösterir. Kamuya atanmış bir biyoloji öğretmeni devlet memuru statüsündedir. 6 ayda bir maaş zammı alır. Bunun yanında eş yardımı ve çocuk yardımı alır. Alacağı asgari geçim indirimi tutarı çocuk sayısına göre farklılık gösterir. Yeni atanmış bir biyoloji öğretmeni ek dersler haricinde 4600 lira maaş alır. Buna ek ders ücretleri, hafta sonu kurs ücretleri ve nöbet ücretleri de eklendiğinde bu maaş 6000 liraya ulaşır. Ancak çok zor atanan bir alan olduğu için genellikle mezunlar özel okullarda çalışır.

Özel kurumlarda ve etüt merkezlerinde maaşlar öğretmenin tecrübesine ve kurumun büyüklüğüne göre değişmekle beraber en az asgari ücret olur. Üst sınırı kuruma bağlıdır. Ortalama olarak 6000 liralara kadar çıktığı söylenebilir. Devlet okullarında ücretli öğretmenlik yapan biyoloji öğretmenleri ise ders başına ücret alırlar. Yani bir ay içerisinde resmi tatil ya da herhangi bir durumda okula gidemezse para alamaz. Bir ders ücreti 18 lira olarak hesaplanır. Aylık olarak ortalama 1800-2000 lira civarında maaş aldıkları söylenebilir.

Özel ders veren bir biyoloji öğretmeni en az 30 lira en çok da 150 liraya ders verebilir. Ortalama olarak da 70 liraya özel ders verilebilir. Özel dersten kazanılacak ücret de öğretmenin tanınmışlığına ve kaç tane öğrencisi olduğuna göre farklılık gösterir.

Biyoloji Öğretmeni Nasıl Olunur?

Biyoloji öğretmeni olabilmek için mezun olunan lisenin bir önemi bulunmaz. Ancak matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi sayısal derslerde başarılı olmak gerekir. Ayt’de sayısal puanıyla tercih yapılır. Biyoloji öğretmenliği yapabilmek için iki yol bulunur. Birinci yolda üniversitelerin eğitim fakültelerinin biyoloji öğretmenliği bölümünden mezun olmak gerekir. İkinci yolda ise üniversitelerin fen edebiyat fakültelerinin ya da fen fakültelerinin biyoloji bölümünden mezun olunarak formasyon eğitiminin alınması gerekir. Her iki şekilde mezun olanlar da 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayarak biyoloji öğretmeni unvanını alırlar.

Üniversitede okurken anatomi, moleküler biyoloji, botanik, hücre biyolojisi, laboratuvar ve deney tekniği gibi dersler görülür. Son senede zorunlu staj yapılarak mesleğe hazırlanılır. Mezun olanlar özel kurumlarda hemen çalışmaya başlayabilir. Ancak kamuya atanmak isteyenlerin kamu personeli seçme sınavına girerek genel kültür genel yetenek, eğitim bilimleri ve biyoloji alan bilgisi testlerinin ortalamasından en az 85 puan almaları gerekir.

Biyokimya teknikerliği, çevre, çevre sağlığı, fen ve tabiat bilgisi gibi ön lisans bölümlerinde okuyanlar da dikey geçiş sınavına girerek eğitimlerini biyoloji lisans bölümünde tamamlayabilirler. Gerekli yeterliliği sağlayanlar öğretmenlik yapabilir. İsteyenler yüksek lisans ve doktoralarını tamamlayarak bir çeşit üniversite öğretmenliği olan akademisyenliği de düşünebilirler.

Biyoloji Öğretmeni Ne İş Yapar?

Biyoloji öğretmeninin ilk görevi biyoloji dersi anlatmaktır. Bunun dışında laboratuvarda çeşitli deney ve gözlem çalışmalarında bulunur. Anlattığı konularla ilgili soru cevap uygulamaları yapar. 

Biyoloji Öğretmeni Olmak İçin Hangi Özelliklere Sahip Olmak Gerekir?

Fen bilimlerine ilgi duymak gerekir. Canlıları sevmek mesleğin daha kolay ve zevkli bir şekilde yapılmasını sağlar. Merak duygusu ön planda olmalıdır.

Biyoloji Öğretmeni Nerelerde Alışabilir?

Biyoloji öğretmeni eğitim kurumlarında görev alabilir. Laboratuvarlarda çalışabilir. Sağlık bakanlığında da iş bulabilir.

Biyoloji Öğretmeni Biyoloji Öğretmeni nedir Biyoloji Öğretmeni ne iş yapar Biyoloji Öğretmeni maaşları Biyoloji Öğretmeni nasıl olunur
Seray Akyüz
Seray Akyüz
Blog Yazarı

Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2015 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra çeşitli okullarda edebiyat öğretmeni olarak çalışan Akyüz, pandemi sürecinde İstanbul İşletme Enstitüsü'nde çeşitli eğitimler aldı. Aldığı bazı eğitimler sonucunda ajanslarda içerik üretmeye başladı. Edebiyat, eğitim, sağlık ve dekorasyon gibi konularda yazılar yazmakta.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.