AnasayfaBlogBiyoloji Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Biyoloji Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

27 Nisan 2021
Görüntünün ortasında mikroskoptan bakan bir adam görülüyor. Gözlük takıyor ve beyaz bir laboratuvar önlüğü giyiyor. Mikroskobun kendisi siyah ve gümüş rengindedir ve büyük bir merceği vardır. Adamın solunda, içinde mavi bir sıvı olan bir beher var. Sağında, siyah metinli beyaz bir işaret var. Arka planda, açık bir kitabın yakın çekimi ve içinde sarı bir sıvı bulunan bir beher var. Ayrıca içinde açık mavi bir sıvı olan bir bardak, bir fincanın bulanık bir görüntüsü ve bir tabelanın yakın çekimi var. Son olarak, dibinde küçük delikler olan beyaz bir silindir var. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek mikroskopla bir şeyi inceleyen bir adamın ilginç ve bilgilendirici görüntüsünü oluşturuyor.
Biyoloji Öğretmeni TanımıGörevler ve SorumluluklarGerekli Özellikler ve Yetenekler
Okullarda, dershanelerde ve etüt merkezlerinde canlıları inceleyen bilim dalı olan biyolojiyi öğrenmek isteyenlere ders veren kişi.Ders planı hazırlar, sınavlar yapar ve sonuçları değerlendirir, öğrenci ailelerini bilgilendirir, alanındaki gelişmeleri takip eder.Fen bilimlerine ilgi duyma, iyi bir gözlem yeteneği, iletişim ve ifade becerileri, sorumluluk sahibi olma.
Üniversite veya laboratuvarda bilimsel araştırmalar yürüten ve bilimsel gelişmeleri takip eden kişi.Bilimsel araştırmalar yapar, deney ve gözlem yapar, kendi alanında bilimsel gelişmeleri öğrencilere aktarır.Araştırmacı olma, problem çözme becerisi, yaratıcı ve yenilikçi düşünebilme.
İlaç ve gıda firmalarında, Tarım, Orman ve Çevre Bakanlığı'nda çalışan ve bu alanlardaki bilimsel gelişmeleri takip eden kişi.Bilim ve teknolojik gelişmeleri takip eder, geliştirilen ürünler üzerinde çalışır, bu bilgileri öğrencilere aktarır.Araştırmacı ve sorgulayan yapı, bilimi ve teknolojiyi sevme, analitik düşünebilme.
Özel ders veya etüt merkezlerinde ders veren ve öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre eğitim sağlayan kişi.Öğrencinin ihtiyaçlarına göre eğitim programı hazırlar, öğrencinin gelişimini takip eder, ek öğretim planı yapar.Öğrenciyi motive edebilme, empati yeteneği, öğrencinin ihtiyaçlarını anlama.

Biyoloji canlıları inceleyen bilim dalıdır. Bu dalın gelişmesi, gelecek nesillere aktarılabilmesi ve sevdirilebilmesi için çalışan kişiler biyoloji öğretmenleridir. Canlının oluşumu, hayatın evreleri, evrim gibi konular yalnızca okul başarımızı etkiliyormuş gibi görünse de aslında günlük hayatımızı ilgilendiren konulardır. Bütün bunların doğru bir biçimde aktarılabilmesi önemlidir.

İnsanın, hayvanın ve bitkinin kendisini ele alan hatta bazen bunlar üzerinden birebir çalışmalar gerçekleştiren biyoloji öğretmenleri de derslerdeki eğlenceli etkinlikler sayesinde gençlerin ilgisini çekmeyi başarır. Alınan eğitimin kapsamlı olması çalışma alanlarını genişletir. Ancak yine de tercih etmek isteyenlerin kafasında bazı soru işaretleri bulunabilir. Gelin bu soru işaretlerini giderelim.

Biyoloji öğretmeni nedir, görevleri nelerdir, nerelerde çalışabilir, ne kadar maaş alır ve biyoloji öğretmeni olmak için ne yapmak gerekir? Bütün bu soruların cevaplarını verelim.

Biyoloji Öğretmeni Nedir?

Okullarda, dershanelerde, etüt merkezlerinde ve bireysel olarak öğrencilere ya da ilgi duyan kişilere biyoloji dersi anlatmakla yükümlü olan kişilere biyoloji öğretmeni denir. Biyolojiyi anlatabilmek için bağlı olduğu bir müfredat programı bulunur. Bu program dahilinde ders içerisinde teorik bilgiler verir. Bazen de anlattığı konuya göre uygulamalar yaptırır. Genellikle sınıfta ve gün boyu ayakta çalışır. Bu nedenle çalışma ortamı yorucu ve gürültülüdür. Ancak deney, gözlem vb. etkinlikler için laboratuvarı kullanabilir.

Burada da ekstra dikkatli olarak sınıf yönetimini sağlayabilmelidir. Sınıfta tahta, defter kitap gibi malzemeler kullanırken laboratuvar ortamında kesici ve yanıcı malzemelerle çalışabilir. Zaman zaman bahçeden topladığı taş, yaprak, böcek gibi şeyleri de dersinin malzemesi haline getirebilir. Biyoloji öğretmeninin temel amacı öğrencilerine canlıların dünyasını öğretmektir.

Ders sayısal alanın bir bölümü olmasına rağmen sözel ifade becerileri üst düzeyde kullanılır. Bir biyoloji öğretmeninin sahip olması gereken bazı özellikler bulunur.

 • Fen bilimlerine ilgi duymalı ve bu alanda başarılı olmalıdır.

 • İyi bir gözlem yeteneğine sahip olmalıdır.

 • Görme, işitme ve koku alma duyuları gelişmiş olmalıdır.

 • Dikkatli olmalıdır.

 • Sorumluluk sahibi olmalıdır.

 • Renkleri ayırt edebiliyor olmalıdır.

 • Bildiklerini iyi aktarabilmelidir.

 • İletişim becerileri gelişmiş olmalıdır.

 • Empati kurabilmelidir.

 • Sürekli kendini yenilemelidir.

 • Yaratıcılığı gelişmiş olmalıdır.

 • Herhangi bir problem durumunda çözüm üretebilmelidir.

 • Sabırlı olmalıdır.

 • Planlı ve disiplinli olmalıdır.

 • Hoşgörülü olmalıdır.

 • Doğayı sevmelidir.

 • Canlılara ilgi duymalıdır.

 • Hayvanlardan korkmamalıdır.

 • Bitki yetiştirmeye meraklı olmalıdır.

 • Gerektiğinde hayvanlarla ya da beyin gibi organlarla temas halinde olacağından tiksinmemelidir.

 • Öğrencilerinin ilgisini çekebilmelidir.

 • Alanıyla ilgili gelişimleri takip etmelidir.

 • Öğrencilerini derse dahil edebilmelidir.

 • Ders sırasında aktif rol almalıdır.

Biyoloji Öğretmeni Ne İş Yapar?

Biyoloji öğretmeni lise ve dengi okullarda görev yapar. Kamuya bağlı olarak ya da özel eğitim kurumlarında çalışabilir. Etüt merkezlerinde görev alabilir. Özel ders verebilirler. Üniversitelerde araştırmalarına devam edebilir. Kamuya bağlı laboratuvarlarda ya da özel laboratuvarlarda istihdam edilebilir. Biyoloji hem bir bilim hem de canlılarla bu kadar iç içe olduğundan çalışma alanları geniştir.

İlaç firmaları, gıda firmaları, Tarım, Orman ve Çevre Bakanlığı Biyoloji öğretmenlerinin çalışabilecekleri diğer yerlerdir. Okullarda öğrencileriyle birebir ilgilenerek müfredata ve öğrencilerinin seviyesine uygun ders anlatır. Bu anlattıklarının öğrenip öğrenilmediğini sınamakla yükümlüdür. Buna göre birtakım önlemler alarak dersine devam eder.

Dersini laboratuvarda işlediği zamanlarda üzerine uygun önlük, gözlük, eldiven gibi koruyucu kıyafetler giyer. Biyoloji dersinin dışında seçmeli olarak sağlık bilgisi, çevre ve insan, trafik ve ilk yardım, anatomi gibi derslere girer. Genel olarak biyoloji öğretmeninin görev ve sorumlulukları şöyle sıralanabilir:

 • Dersine gireceği sınıflar için ders planı yapar.

 • Sınav hazırlar ve bunları notlandırır.

 • Öğrencilerin sınavlarını değerlendirerek gerekirse ek öğretim planlar.

 • Öğrencisinin durumu ile ilgili ailesini bilgilendirir.

 • Diğer öğretmenlerle iş birliği içinde alışır.

 • Eğitici kol faaliyetleri yapar.

 • Alanı ile ilgili yeni gelişmelerden öğrencilerini haberdar eder.

 • Öğrencilerinin sorunlarıyla ilgilenir.

 • Nöbetçi olduğu günlerde okulda disiplini sağlamaya yardımcı olur.

 • Sınıf öğretmenliğini yaptığı sınıftaki öğrencileri her yönüyle tanımaya çalışır.

 • Uygun öğrenme ortamları hazırlar.

 • Öğrencilerinin başarılarını arttırıcı tedbirler alır.

 • Öğrencilerinin gelişimlerini takip eder.

 • Dersinde uygun konuları seçerek deney gözlem yaptırır.

 • Laboratuvarda yaparak yaşayarak öğrenmeler gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

 • Laboratuvar malzemelerinin dikkatli ve özenli kullanılmasını sağlar.

 • Laboratuvarın ve içindeki malzemelerin temizliğinden ve bakımından sorumludur.

 • Öğrencilerine performans görevleri verir.

 • Proje yapmalarını sağlar ve yapılan projelere destek olur.

 • Öğrencilerini bilgi yarışmalarına hazırlar.

 • Üniversite sınavlarına hazırlar.

 • Biyoloji dersini ve bilim olarak biyolojiyi sevdirmeye çalışır.

 • Yıllık planlara göre sınıf defterlerini doldurur.

 • Laboratuvarın kullanımı ve malzemeleri hakkında bilgi verir.

Biyoloji Öğretmeni Nasıl Olunur?

biyoloji öğretmeni olabilmek için mezun olunan lisenin bir önemi bulunmaz. ancak matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi sayısal derslerde başarılı olmak gerekir. ayt’de sayısal puanıyla tercih yapılır. biyoloji öğretmenliği yapabilmek için iki yol bulunur. birinci yolda üniversitelerin eğitim fakültelerinin biyoloji öğretmenliği bölümünden mezun olmak gerekir.

İkinci yolda ise üniversitelerin fen edebiyat fakültelerinin ya da fen fakültelerinin biyoloji bölümünden mezun olunarak formasyon eğitiminin alınması gerekir. Her iki şekilde mezun olanlar da 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayarak biyoloji öğretmeni unvanını alırlar.

Üniversitede okurken anatomi, moleküler biyoloji, botanik, hücre biyolojisi, laboratuvar ve deney tekniği gibi dersler görülür. Son senede zorunlu staj yapılarak mesleğe hazırlanılır. Mezun olanlar özel kurumlarda hemen çalışmaya başlayabilir. Ancak kamuya atanmak isteyenlerin kamu personeli seçme sınavına girerek genel kültür genel yetenek, eğitim bilimleri ve biyoloji alan bilgisi testlerinin ortalamasından en az 85 puan almaları gerekir.

Biyokimya teknikerliği, çevre, çevre sağlığı, fen ve tabiat bilgisi gibi ön lisans bölümlerinde okuyanlar da dikey geçiş sınavına girerek eğitimlerini biyoloji lisans bölümünde tamamlayabilirler. Gerekli yeterliliği sağlayanlar öğretmenlik yapabilir. İsteyenler yüksek lisans ve doktoralarını tamamlayarak bir çeşit üniversite öğretmenliği olan akademisyenliği de düşünebilirler.

Okullarda, dershanelerde ve etüt merkezlerinde canlıları inceleyen bilim dalı olan biyolojiyi öğrenmek isteyenlere ders veren kişi, Ders planı hazırlar, sınavlar yapar ve sonuçları değerlendirir, öğrenci ailelerini bilgilendirir, alanındaki gelişmeleri takip eder, Fen bilimlerine ilgi duyma, iyi bir gözlem yeteneği, iletişim ve ifade becerileri, sorumluluk sahibi olma, Üniversite veya laboratuvarda bilimsel araştırmalar yürüten ve bilimsel gelişmeleri takip eden kişi, Bilimsel araştırmalar yapar, deney ve gözlem yapar, kendi alanında bilimsel gelişmeleri öğrencilere aktarır, Araştırmacı olma, problem çözme becerisi, yaratıcı ve yenilikçi düşünebilme, İlaç ve gıda firmalarında, Tarım, Orman ve Çevre Bakanlığı'nda çalışan ve bu alanlardaki bilimsel gelişmeleri takip eden kişi, Bilim ve teknolojik gelişmeleri takip eder, geliştirilen ürünler üzerinde çalışır, bu bilgileri öğrencilere aktarır, Araştırmacı ve sorgulayan yapı, bilimi ve teknolojiyi sevme, analitik düşünebilme, Özel ders veya etüt merkezlerinde ders veren ve öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre eğitim sağlayan kişi, Öğrencinin ihtiyaçlarına göre eğitim programı hazırlar, öğrencinin gelişimini takip eder, ek öğretim planı yapar, Öğrenciyi motive edebilme, empati yeteneği, öğrencinin ihtiyaçlarını anlama
Biyoloji Öğretmeni Biyoloji Öğretmeni nedir Biyoloji Öğretmeni ne iş yapar Biyoloji Öğretmeni maaşları Biyoloji Öğretmeni nasıl olunur
Kadın mavi bir arabanın yanında duruyor. Beyaz bir üst ve mavi bir kot pantolon giyiyor. Saçları uzun ve kahverengidir. Ciddi bir ifadeyle kameradan uzağa bakmaktadır. Kollarını önünde kavuşturmuş. Araba krom aksanlı ve alaşım jantlı dört kapılı bir sedan. Arka planda ağaçların olduğu asfalt bir yola park edilmiş. Güneş parlak bir şekilde parlıyor ve yerde gölgeler yaratıyor.
Seray Akyüz
Blog Yazarı

Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2015 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra çeşitli okullarda edebiyat öğretmeni olarak çalışan Akyüz, pandemi sürecinde İstanbul İşletme Enstitüsü'nde çeşitli eğitimler aldı. Aldığı bazı eğitimler sonucunda ajanslarda içerik üretmeye başladı. Edebiyat, eğitim, sağlık ve dekorasyon gibi konularda yazılar yazmakta.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu çevrimiçi kurs görüntüsü uzun saçlı, mutlu bir şekilde gülümseyen bir kadını gösteriyor. İtalyanca kursundan (A1) keyif alıyor gibi görünüyor. Saçları uzun ve dalgalanıyor ve yüzünde parlak, neşeli bir ifade var. Görünüşe göre bir süredir İtalyanca öğreniyor ve artık becerilerini sergileyecek kadar kendine güveniyor. Kendini dil öğrenme yolculuğuna adamış biri için harika bir örnek. Bunu yaparak başarısını hak etti ve İtalyanca A1 kursunun mükemmel bir temsili.
5
(3)

İtalyanca Kursu (A1)

30 Konu5 Saat
Uzun siyah saçlı güzel bir kadın, beyaz bir bluz giymiş ve yüzünde parlak bir gülümsemeyle kameranın önünde duruyor. Gözleri sevinçle parlıyor ve dudakları hafifçe ayrılmış, neşeli ve memnun görünüyor. Ellerini vücudundan hafifçe uzakta tutarak ayakta duruyor ve ince vücudunu sergiliyor. Bakışları davetkâr ve kendinden emin, ifadesi ise hayat ve enerji dolu. Bu resim onun mutlu ve kaygısız tavrını yansıtıyor ve neşeli ifadesinin ona bakan herkesi gülümseteceği kesin.Duygu Çetin
11750
Bu görselde kollarını kavuşturmuş, kendinden emin ve özgüvenli bir tavır sergileyen bir kadın tasvir edilmiştir. İspanyolca Kursu A2, dili orta seviyede öğrenmek için harika bir yoldur. İspanyolca gramer, telaffuz ve kelime bilgisinin tüm temellerini açık ve anlaşılması kolay bir şekilde öğretir. Kursun ses ve video dosyaları, öğrencilerin pratik yapmalarına ve İspanyolca konuşma becerilerinde güven kazanmalarına olanak tanır. Ayrıca, kurs öğretilen kavramları pekiştirmeye yardımcı olan interaktif alıştırmalar da içermektedir. Bu kurs sayesinde öğrenciler, İspanyolca konuşan kişilerle etkili bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olacak güçlü bir İspanyolca temeli oluşturabilirler. Ayrıca, kursun çevrimiçi eğitmeni öğrencilere kişiselleştirilmiş tavsiye ve geri bildirim sağlamak için hazırdır. Bu kurs, orta seviyede İspanyolca öğrenmek için ideal bir yoldur.
5
(3)

İspanyolca Kursu (A2)

12 Konu5 Saat
Çağla AlperÇağla Alper
12570