AnasayfaBlogAdli Tıp Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Adli Tıp Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

04 Mart 2021
Bir adam omzunda el izi olan bir kağıt parçasına bakıyor. Dikkatle incelediği şeye odaklanırken kollarını hafifçe bükmüş ve başını hafifçe aşağı doğru eğmiş bir şekilde duruyor. Yüz ifadesi ciddi ve duruşu sert. Arka plan bulanık, ancak görüntünün köşesinde bir kişinin yüzü seçilebiliyor. Kağıt üzerindeki el izi açıkça görülebiliyor ve birkaç leke ve koyu mürekkep lekesinden oluşuyor gibi görünüyor.
Adli Tıp Uzmanının TanımıAdli Tıp Uzmanının GörevleriAdli Tıp Uzmanı Olma Yolu ve Maaşları
Yargı organlarına tıbbi alanda bilirkişi hizmeti veren kişiler.Suç mahallinden toplanılan bulgu ve kanıtları tıbbi yöntemlerle analiz etmek.Tıp fakültesini bitirenlere ve belirli eğitimler sonrasında gerekli yeteneklere sahip olan kişilere bu unvan verilir, maaşları ortalama 9 bin 200 lira civarındadır.
Özellikle suç mahallinden alından bulgu ve kanıtları çeşitli tıbbi yöntemlerle inceler.Belgelerin, DNA'lının, kan, idrar, kıl ve doku örneklerinin incelenmesi, otopsi ve kimlik tespit incelemelerinde bulunmak.Yüksek lisans ve doktora sonrası alınan sertifikalar ve tamamlanan staj sonrasında olunur, maaşları genellikle 4 bin 600 ile 17 bin 200 lira arasında değişir.
Hakim, savcı, avukat ve psikoloğa tıbbi alanlarda kanıt sunarak yardımcı olan kişiler.Hukuki problemlerin çözümünde bilimsel teknikler uygulamaktır.Lisans eğitimini tamamlamış olan ve belirli bir tecrübeye sahip olan kişilere bu unvan verilir, maaşları görev ve tecrübeye göre değişkenlik gösterir.
Suçlunun tespitinde, suçun kanıtlanmasında ve toplum düzeninin sağlanmasında önemli bir role sahip kişiler.Kanıt analizleri yapmak ve rapor hazırlamak, laboratuvar malzemelerinin bakım ve gözetimini yapmaktır.Tıp fakültesinden mezun olunmasının ardından alınan özel eğitimler ve sertifikalar sonucunda bu unvan elde edilir, deneyime ve yetkilere bağlı olarak maaşları değişebilir.
Tıbbi kanıtları yargı organlarına sunarak suçların çözülmesine yardımcı olan kişiler.Hakim ve savcılara danışmanlık hizmeti vermek, suç mahalli ve suçlular ile ilgili tıbbi kanıtlar sunmaktır.Tıp fakültesinden mezun olup, adli tıp alanında uzmanlaşmayı hedefleyen kişiler için belirli bir staj ve eğitim süreci vardır, maaşları en düşük 4 bin 600 lira, en yüksek 17 bin 200 lira olarak bilinmektedir.
Suçları çözmek ve suçluları bulmak için gereken tıbbi delillere ulaşabilen profesyoneller.Olay mahallinden bulgu ve kanıtlar toplamak, bu kanıtları tıbbi yöntemleri kullanarak incelemek ve analiz etmektir.Bu unvana sahip olabilmek için tıp fakültesini bitirmiş olmak ve belirli sertifikaları almış olmak gerekmektedir, maaşları iş yükü ve deneyime göre değişebilir.
Bilimsel teknikler uygulayarak, olay mahallerinde buldukları bulgu ve kanıtları yargı organlarına sunan kişiler.Suçlu ya da şüpheliden alınan kan, idrar, kıl ve doku örneklerini toplamak ve bunların testini yapmaktır.Adli tıp uzmanı olmak için tıp fakültesini bitirdikten sonra adli tıp alanında yüksek lisans veya doktora yapmak gerekmektedir, maaşları giriş seviyesi için ortalama 4 bin 600, ilerleyen seviyeler için ise 17 bin 200 lira civarındadır.
Yargısal süreçlerde yer alan ve tıbbi bilgileri, teknikleri uygulayarak kanıtlar sunan kişiler.Adli analiz sonuç raporlarının hazırlanması ve güvenilirliğinin arttırılmasıdır.Adli tıp uzmanı olmak için tıp fakültesinden mezun olmak ve sonrasında alınacak özel eğitimler ile gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak gerekmektedir, maaşları bulundukları göreve, deneyim seviyelerine ve iş yüklerine göre belirlenir.
Suçluların bulunmasında ve suçların kanıtlanmasında kilit role sahip kişiler.DNA analizi yapmak ve babalık tespiti gibi kimlik tespit incelemeleri yapmak.Tıp fakültesi mezunları, adli tıp uzmanı olmak için gereken yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayıp, gerekli stajları bitirdikten sonra bu unvana sahip olabilirler, ortalama maaşları 9 bin 200 lira civarındadır.
Adli ve tıbbi bilgi ve becerileri kullanarak, suç olaylarının çözümünde ve adaletin sağlanmasında önemli bir rol oynayan kişiler.Olay yeri incelemesi yapmak, kanıt toplamak, kanıtlar üzerinde tıbbi analizler gerçekleştirmek ve bu analiz sonuçlarını rapor etmek.Adli tıp uzmanı olabilmek için, öncelikle tıp fakültesinden mezun olmak gerekmektedir. Ardından, tıbbi yöntemler ve adli bilimler hakkında belirli bir uzmanlık seviyesine ulaşmak için gerekli eğitimleri tamamlamalıdır. Giriş seviyesinin maaşı genellikle 4 bin 600 lira iken, tecrübe ile birlikte maaşları 17 bin 200 liraya kadar çıkabilmektedir.

Adli tıp uzmanı, çeşitli yargı organları için tıbbi olarak bilirkişi hizmeti ve raporu veren kişilere denir. Suç mahallinde yer alan bütün bulgu ve kanıtlar toplanır ve tıp alanında delil elde edebilmek üzere adli tıp uzmanına teslim edilir. Adli tıp uzmanları bu veriler neticesinde yargı organlarına tıbbi alanda kanıtlar sunarak, bilirkişi hizmeti verir. Özellikle suç mahallinden alınan bulgu ve kanıtlar çeşitli tıbbi yöntemler uygulanarak analiz edilir. Tüm bu analizlerin sonuçlarının hepsi yargı organlarında kullanılmaktadır.

Bilimsel teknikler uygulanarak hukuki açıdan problemlerin çözülmesi aşamasında adli tıp uzmanları önemli bir role sahiptir. Uzmanlar ellerindeki verilere göre bilimsel teknikler kullanılarak kanıtlar sunulmasını sağlar. Bu alanda çalışan tüm adli tıp uzmanları gerekli tespitleri yapabilecek bilgi ve donatımla yetiştirilir. Oldukça disiplinli ve dikkatli olmayı gerektiren bir meslek dalıdır. Alacakları eğitim sonrasında yerine getirmeleri gereken önemli şartlarda bulunur.

Aşağıda adli tıp uzmanı kimdir? Nasıl olunur? Detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Adli Tıp Uzmanı Nedir?

Adli Tıp Uzmanları ülkemizde yer alan yargı organlarına tıbbi alanda bilirkişi hizmeti vermektedir. Suç mahallinden toplanılan bulgu ve kanıtlar, adli tıp uzmanları tarafından tıbbi bilgi ve yöntemler uygulanarak analiz edilir. Yapılan analizler neticesinde yargı organlarında kullanılmak üzere rapor edilir.

Adli tıp uzmanları gerek tıp alanında gerek yargı alanında çok önemli roller üstlenirler. Suçluların bulunmasında ve suçların kanıtlanmasında kilit role sahiptirler. Toplum düzenini sağlamak üzere adli tıp uzmanlarına her zaman ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle devlete hizmet vermek üzere çalışan pek çok adli tıp uzmanı bulunmaktadır.

Bu mesleği tercih etmeyi düşünen kişilerin çalışma koşullarını detaylı bir şekilde incelemeleri önemlidir. Meslek göründüğünden çok daha meşakkatli ve özveri gerektiren bir alandır. Çalışmaları detaylı incelemeler gerektirir. Bazı durumlarda uzun saatler ve günler gerektiren araştırmalar yapılır.

Adli Tıp Uzmanı Ne İş Yapar?

Adli tıp uzmanları üstlendikleri önemli sorumluluklarla toplum için büyük bir yere sahiptir. Yaptıkları çalışmaları belli prosedürlere ve çeşitli tıbbi yöntemlere göre yürütmeleri gerekir. Bu alanda çalışmak isteyen pek çok aday mesleği tercih etmeden önce hangi sorumluluklara sahip olacağını bilmesi önemlidir. Birey ve toplumda meydana gelen hukuki sorunlarının çözümlenmesinde, bilimsel yöntemler kullanan ve tıbbi kanıtlar sunan adli tıp uzmanının en temel görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Adli tıp uzmanlarının en temel sorumlulukları arasında olay yeri incelemesi yer alır.

 • Olay mahallinden veya şüpheli bulunan kişilerden; kan, kıl, idrar ve doku örnekleri toplayarak, test yaparlar.

 • Otopsi uygulamasından sorumludurlar.

 • DNA analizi yapmak, babalık tespiti gibi kimlik tespit incelemeleri yapmak diğer önemli görevleri arasındadır.

 • Yazılı belgeleri inceler ve gerçekliklerini doğrularlar.

 • Kriminalistik ve balistik incelemelerde bulunurlar.

 • Tüm laboratuvar protokollerini uygular ve yönetmeliklerinin takip edilmesini sağlarlar.

 • Kanıt analizilerine dayanarak yazılı raporlar hazırlarlar.

 • Adli analiz sonuç raporlarının güvenilirliğini arttırmak üzere; ilgili verilerin, veri tabanlarına girişini yaparlar.

 • Laboratuvar malzemelerinin düzenli olarak bakım ve gözetimini yaparlar.

 • Hakim, savcı, avukat, adli psikolog ve suç soruşturmasında bulunan diğer tüm kolluk kuvvetlerine uzman tavsiyesinde bulunurlar.

 • Adli ekip üyeleri ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği içinde çalışırlar.

Adli Tıp Uzmanı Maaşları

Adli tıp uzmanları için iş imkanlarının oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Adli tıp uzmanları kamu veya özel sektörde yer alan kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedir. Bu iki sektör arasında çok fazla maaş farkı olduğu söylenemez. Adli tıp uzmanları çalışmalarını; tüm laboratuvarlarda, hastanelerde ve sağlık kurumlarında yerine getirebilir. Kriminalistik ve balistik incelemelerde bulunan adli tıp uzmanı doğru raporları hazırlamaktan sorumludur.

Bunun yanında hakim, savcı, avukat ve psikologlara uzman tavsiyesi sunmaktadırlar. Adli tıp uzmanı kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak çalışmalar içinde de önemli roller üstlenirler. Adli Tıp Uzmanı maaşları çalıştıkları kuruma ve yaptıkları göreve göre çeşitlilik gösterir.

Göreve yeni başlayan adli tıp uzmanlarının 4 bin 600 lira maaş aldıkları bilinmektedir. Görev ve sorumlulukların çoğalması ile beraber iş deneyimleri de artmaktadır. Bu nedenle adli tıp uzmanı ortalama maaşları 9 bin 200 lira olarak karşımıza çıkmaktadır. Tecrübeleri ve yetkileri arttıkça adli tıp uzmanlarının en yüksek 17 bin 200 lira maaş alabildikleri de bilinmektedir.

Tıp sektörünün en önemli elemanları içinde yer alan adli tıp uzmanlarından çoğu özel sektörde görev yapmak daha avantajlı olarak değerlendirilmektedir.

Adli Tıp Uzmanı Nasıl Olunur?

Sağlık sektörü tüm sektörler içinde en önemli yere sahip olanıdır. İnsanın canını emanet ettiği bu alanda alınan eğitimler de uzun ve zorludur. Adli tıp uzmanı olmak isteyen adaylar kariyerlerine nasıl yön vereceklerini detaylı olarak araştırıyor. Adli tıp uzmanı olmak için bazı önemli şartları yerine getirmeleri gerekiyor.

Adli tıp uzmanı olmak isteyen kişilerin öncelikle üniversitelerde altı yıl tıp lisans eğitimini başarıyla tamamlamaları gerekiyor. Tıp eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra diplomasını alan kişiler Tıpta Uzmanlık Sınavına katılmaları gerekir. Sınavda başarılı olmaları halinde; bundan sonraki süreçte ise dört yıl boyunca Adli Tıp Uzmanlık eğitimi almaları gerekir.

Tüm bu aşamaları başarıyla tamamladıktan sonra ise adli tıp uzmanı olma hakkı elde edebilirler. Aldıkları eğitim sayesinde hastanın tedavisinde görev yapan doktorla ile de iletişim halinde olarak tedavide rol oynarlar. Adli tıp uzmanı olmak için alınan donanımlı eğitimin yanı sıra bazı kişisel özellik şartları da aranır. Tüm bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 • İyi derecede yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak.

 • Analitik düşünme becerisi sergileyebilmek.

 • Gelişmiş gözlem becerisi göstermek ve detaylar konusunda azami dikkat göstermek.

 • Sabırlı ve yüksek konsantrasyona sahip olmak

 • Sonuçlandırdığı tıbbi analizlerin yasal sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

 • Problem çözme yeteneğine sahip olmalı; mantıksal, tarafsız bir yaklaşım gösterebilmelidir.

 • Stresli zamanlarla ve duygusal durumlarla baş edebilme becerisi sergilemelidir.

 • Takım çalışması için yatkın olmalıdır.

 • Disiplinli olmalıdır.

Yargı organlarına tıbbi alanda bilirkişi hizmeti veren kişiler, Suç mahallinden toplanılan bulgu ve kanıtları tıbbi yöntemlerle analiz etmek, Tıp fakültesini bitirenlere ve belirli eğitimler sonrasında gerekli yeteneklere sahip olan kişilere bu unvan verilir, maaşları ortalama 9 bin 200 lira civarındadır, Özellikle suç mahallinden alından bulgu ve kanıtları çeşitli tıbbi yöntemlerle inceler, Belgelerin, DNA'lının, kan, idrar, kıl ve doku örneklerinin incelenmesi, otopsi ve kimlik tespit incelemelerinde bulunmak, Yüksek lisans ve doktora sonrası alınan sertifikalar ve tamamlanan staj sonrasında olunur, maaşları genellikle 4 bin 600 ile 17 bin 200 lira arasında değişir, Hakim, savcı, avukat ve psikoloğa tıbbi alanlarda kanıt sunarak yardımcı olan kişiler, Hukuki problemlerin çözümünde bilimsel teknikler uygulamaktır, Lisans eğitimini tamamlamış olan ve belirli bir tecrübeye sahip olan kişilere bu unvan verilir, maaşları görev ve tecrübeye göre değişkenlik gösterir, Suçlunun tespitinde, suçun kanıtlanmasında ve toplum düzeninin sağlanmasında önemli bir role sahip kişiler, Kanıt analizleri yapmak ve rapor hazırlamak, laboratuvar malzemelerinin bakım ve gözetimini yapmaktır, Tıp fakültesinden mezun olunmasının ardından alınan özel eğitimler ve sertifikalar sonucunda bu unvan elde edilir, deneyime ve yetkilere bağlı olarak maaşları değişebilir, Tıbbi kanıtları yargı organlarına sunarak suçların çözülmesine yardımcı olan kişiler, Hakim ve savcılara danışmanlık hizmeti vermek, suç mahalli ve suçlular ile ilgili tıbbi kanıtlar sunmaktır, Tıp fakültesinden mezun olup, adli tıp alanında uzmanlaşmayı hedefleyen kişiler için belirli bir staj ve eğitim süreci vardır, maaşları en düşük 4 bin 600 lira, en yüksek 17 bin 200 lira olarak bilinmektedir, Suçları çözmek ve suçluları bulmak için gereken tıbbi delillere ulaşabilen profesyoneller, Olay mahallinden bulgu ve kanıtlar toplamak, bu kanıtları tıbbi yöntemleri kullanarak incelemek ve analiz etmektir, Bu unvana sahip olabilmek için tıp fakültesini bitirmiş olmak ve belirli sertifikaları almış olmak gerekmektedir, maaşları iş yükü ve deneyime göre değişebilir, Bilimsel teknikler uygulayarak, olay mahallerinde buldukları bulgu ve kanıtları yargı organlarına sunan kişiler, Suçlu ya da şüpheliden alınan kan, idrar, kıl ve doku örneklerini toplamak ve bunların testini yapmaktır, Adli tıp uzmanı olmak için tıp fakültesini bitirdikten sonra adli tıp alanında yüksek lisans veya doktora yapmak gerekmektedir, maaşları giriş seviyesi için ortalama 4 bin 600, ilerleyen seviyeler için ise 17 bin 200 lira civarındadır, Yargısal süreçlerde yer alan ve tıbbi bilgileri, teknikleri uygulayarak kanıtlar sunan kişiler, Adli analiz sonuç raporlarının hazırlanması ve güvenilirliğinin arttırılmasıdır, Adli tıp uzmanı olmak için tıp fakültesinden mezun olmak ve sonrasında alınacak özel eğitimler ile gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak gerekmektedir, maaşları bulundukları göreve, deneyim seviyelerine ve iş yüklerine göre belirlenir, Suçluların bulunmasında ve suçların kanıtlanmasında kilit role sahip kişiler, DNA analizi yapmak ve babalık tespiti gibi kimlik tespit incelemeleri yapmak, Tıp fakültesi mezunları, adli tıp uzmanı olmak için gereken yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayıp, gerekli stajları bitirdikten sonra bu unvana sahip olabilirler, ortalama maaşları 9 bin 200 lira civarındadır, Adli ve tıbbi bilgi ve becerileri kullanarak, suç olaylarının çözümünde ve adaletin sağlanmasında önemli bir rol oynayan kişiler, Olay yeri incelemesi yapmak, kanıt toplamak, kanıtlar üzerinde tıbbi analizler gerçekleştirmek ve bu analiz sonuçlarını rapor etmek, Adli tıp uzmanı olabilmek için, öncelikle tıp fakültesinden mezun olmak gerekmektedir Ardından, tıbbi yöntemler ve adli bilimler hakkında belirli bir uzmanlık seviyesine ulaşmak için gerekli eğitimleri tamamlamalıdır Giriş seviyesinin maaşı genellikle 4 bin 600 lira iken, tecrübe ile birlikte maaşları 17 bin 200 liraya kadar çıkabilmektedir
adli tıp uzmanı nedir adli tıp uzmanı nasıl olunur adli tıp uzmanı kimdir adli tıp uzmanının görevleri nelerdir
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.