AnasayfaBlogNoter Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Noter Nedir? Ne İş Yapar?

08 Nisan 2021
Ucu sağa dönük siyah bir kalemin yakın çekimi. Kalemin parlak metal bir gövdesi ve hafifçe görülebilen plastik bir kapağı var. Kalem beyaz bir yüzey üzerinde durmaktadır ve gölgesi arka planda görülebilmektedir. Arka planda bir kişinin yüzünün ve bir elinin bulanık bir görüntüsü var. Yüzün geniş bir alnı, büyük gözleri ve küçük bir burnu vardır. Elin uzun ince parmakları vardır. Görüntünün odak noktası, keskin bir şekilde tanımlanmış ve profesyonel bir görünüme sahip olan kalemdir.
Noterlik KonusuNoterlik DetayıEk Bilgi
Noter Nedir?Güvenlik ve anlaşmazlık önleme adına kişilerin işlemlerini kanunlara uygun olarak belgelendiren kişiye noter denir.Resmi işlemlerin yapılmasında bulunmaları gerekir ve devlet memuru sayılmazlar.
Noter Ne İş Yapar?Vasiyet, emanet işlemleri yapar. Hukuki güvenliği sağlar ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkları önler.Gerekirse çeviri işlemleri de yaparlar ve vatandaşların istediği resmi belgeleri hazırlarlar.
Noterlik YasaklarıNoterler ticaret yapamaz, kefil olamaz, borsa oynayamaz ve kendi aralarında ücret değişikliği yapamazlar.Kanunlara aykırı işlem yapamazlar ve işlemleriyle ilgili öğrendikleri sırrı kanun emretmedikçe açıklayamazlar.
Noter MaaşlarıNoterler yaptıkları işlem başına para kazanırlar, devletten maaş almazlar.Yapılan işleme göre kazançları değişebilir.
Noter Olma ŞartlarıNoter olabilmek için yasaların belirlediği belli başlı şartları taşımak gereklidir.Özellikle hukuki bilgiye sahip olmak ve belirli bir eğitim düzeyine ulaşmış olmak gereklidir.
Noterlik TarihçesiNoterlik, tarihsel olarak eski bir meslek olup çeşitli değişimlerden geçmiştir.Tanzimatla birlikte sistemli olarak noterliğin ilk adımları atılmış, 1926'da Noterlik Kanunu adını almış ve 1972'de son halini almıştır.
Noterlerin Çalışma Saat ve GünleriNoterler sadece resmi iş gün ve saatlerde çalışır ve hafta sonları sadece özel durumlarda çalışabilirler.10 yıldan az çalışmışsa 30 gün, 10 yıldan fazla çalışmışsa 40 gün yıllık izin kullanırlar.
Noterlerin Çalışma AlanlarıNoterler asliye ve sulh hukuk mahkemelerinin olduğu her yerde çalışabilirler ve özel bir durum oluşmadığı sürece ofis ortamında çalışırlar.Bir bölgede birden fazla noterlik de olabilir.
Noterlerin İletişim GücüNoter olacak kişilerin yorumlama ve değerlendirme özellikleri yüksek olmalı, insanlara yardım etmeyi seven ve iletişimi kuvvetli bireyler olmalıdır.Yabancı dili ileri düzeyde olmalıdır ve değişen kanunları takip etmeleri gerekir.
Noterlik Üzerine Genel BilgiNoterin hem çalıştığı kişi hem de çalışılan yeri ifade ettiği nadir mesleklerden biridir.Noter kişilerin istediği işlemleri yasaların izin verdiği ölçüde ve belli ücretler karşılığında yapar.

Günlük hayatımızda sık sık gördüğümüz, güvenirlik gerektiren her işte yanına gittiğimiz ama nasıl olduğunu bilmediğimiz için gizemini koruyan bazı meslekler vardır. Noter bu mesleklerin en başında gelir. Hemen hemen hepimiz hayatımızda bir defa da olsa notere gitmişizdir. Gitmesek de adını duymuşuzdur. Pek çok işimizi hallettiğimiz, huzurunda alım-satım yaptığımız, onayına ihtiyaç duyduğumuz kişiler noterlerdir. Bu kadar işlem yapıp da noter nasıl olunuyor ki ya da aylık kazancı ne kadar diye kafasından geçirmeyen yoktur.

Çekilişlerin başında duran, oyları herkesten önce öğrenen, arabamızı satarken “tamam satabilirsin” diyen noterleri biraz daha yakından tanıyalım. Noter nedir? Nasıl çalışır? Hangi işlemleri yapar? Noter olmak için ne okumak gerekir?

Noter Nedir?

Noterlik meslek tarihindeki en eski mesleklerden biridir. Günümüzde noterler tarafından yapılan işlemler milattan önce kölelere ya da ücretli katiplere yaptırılırdı. Beylikler ve imparatorluklar dönemlerinde bile hükümdarlar tarafından görevlendirilen, resmi işlemleri kayıt altına alan görevliler vardır. Her dönemde var olmuştur. Tanzimattan önce İslam hukukuna göre noterlik işlemleri yürütülürken tanzimatla birlikte sistemli olarak noterliğin ilk adımları atılmıştır. Eski dönemlerde kâtibiâdil olarak adlandırılan noter, zamanla kurum haline gelerek günümüzdeki şeklini almıştır. Cumhuriyet dönemiyle birlikte 1924 yılında Kâtibiâdil Kanunu yürürlüğe girmiştir. 1926 yılında Noterlik Kanunu olarak adı değiştirilmiş ve 1939 yılına kadar kullanılmıştır. Yıllar içinde ihtiyaçlara göre değişikliklere uğrayan ve şekillenen bu kanun 1972 yılında son halini almıştır.

Latincede yazmak not tutmak anlamında kullanılan notâre sözcüğü Fransızcaya notaire olarak geçmiştir. Dilimizde de noter olarak karşılığını bulmuştur. Güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek adına yapılan işlemleri kanunlara uygun olarak belgelendiren kişiye noter denir. Özellikle resmi olarak yapılan işlemlerde bulunmak zorunda olduğundan önemli bir meslek grubudur. Noterde çalışan kişiler devlet memuru sayılmazlar. Noterlik resmi bir kurumdur. Sadece resmi gün ve saatlerde çalışır. Ancak serbest meslekten sayılır. Dilimizde meslekle çalışılan kurumun adının aynı olduğu nadir mesleklerdendir. Noterin çalıştığı yer noterlik olarak adlandırılsa da halk arasında hem çalışan kişi hem de çalışılan yer noter olarak kullanılır.

Noter kişilerin istediği işlemleri yasaların izin verdiği ölçüde ve belli ücretler karşılığında yapar. Noterlik serbest bir meslektir ancak noter olabilmek için belli başlı şartları taşımak gerekir. Noterler Türkiye Noterler Birliği’ne bağlı olarak çalışır. 10 yıldan az bir süre çalışmışsa 30 gün 10 yıldan fazla çalışmışsa 40 gün yıllık izin kullanırlar. Bir nedeni olmadan ve herhangi bir bildirim yapmadan izin gününü 15 gün geçirmiş olanlar istifa etmiş sayılırlar.

Noter Ne İş Yapar?

Noterler asliye ve sulh hukuk mahkemelerinin olduğu her yerde çalışabilirler. Bu mahkemelerin işlerini görmek üzere Adalet Bakanlığı tarafından mahkemelerin çevresinde noterlikler kurulur. Bir bölgede birden fazla noterlik de olabilir. Noterler özel bir durum oluşmadığı sürece ofis ortamında çalışırlar. Vasiyet, ölüm ya da çekiliş gibi durumlarda hafta sonu da çalışmaları gerekebilir.

Bu mesleği yapacak kişilerin yorumlama ve değerlendirme özellikleri yüksek olmalıdır. İnsanlara yardım etmeyi seven ve iletişimi kuvvetli bireyler olmalıdır. Yabancı dili ileri düzeyde olmalıdır. Dikkatli olmaları ve değişen kanunları takip etmeleri gerekir. Meslek etiğine üst düzeyde uymalıdırlar. Sorumluluk sahibi olmalıdırlar. Noterlerin görevleri yasalarla ortaya konmuştur. Yapılması kanunla başka kimseler tarafından resmi olarak bildirilmemiş tüm işlemleri yaparlar. Yapılan işlemleri belgelerle ortaya koyarlar. Özel olarak vasiyet işlemleri, emanet işlemleri ve ölüme bağlı olarak yapılan diğer işlemleri yaparlar. Mesleğin genel görev ve yetkileri arasında şunlar bulunur:

 • Hukuki güvenliği sağlamak

 • Taraflar arasındaki anlaşmazlıkları önlemek

 • Diller arası çeviri işlemleri yapmak

 • Vatandaşların istediği resmi belgeleri hazırlamak

 • Kanunlara uygun olarak hazırlanan evrakları onaylamak

 • Tescil işlemi yapmak

 • Tespit işlemi yapmak

 • İhtarname göndermek

 • İhbarname göndermek

 • Gayrimenkul ve araç satış sözleşmesi hazırlamak

 • Aslı gibidir belgesi vermek

Noterlerin görevlerinin yanında bir de yapmaması gereken, yasaklı oldukları durumlar bulunur. Noterler;

 • Borsa oynayamazlar.

 • Ticaret yapamazlar.

 • Kefil olamazlar.

 • Kendilerine ait işlem ve ücretlerde indirim yapamazlar.

 • Kendi aralarında noter ücretlerinde değişiklik yapamazlar.

 • Kanunlara aykırı işlem yapamazlar.

 • Görevleri ile ilgili öğrendikleri sırrı kanunun emretmesi dışında açıklayamazlar.

 • İşlem yaptıkları evrak ve defterleri kurum dışına çıkaramazlar.

 • Başka işlerde çalışamazlar.

Noter Maaşları

Noterler yaptıkları işlerin karşılığında devletten maaş almazlar. Yaptıkları işlem başına para kazanırlar. Ancak alınacak ücretler noterler tarafından değil Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir. Bu sayede iller ya da bölgeler arasında aynı işlem için alınan ücretler farklılık göstermez. Ayrıca noterler 4 sınıfa ayrılır. Her noterin aylık ya da yıllık geliri birbirinden farklıdır. Sınıf yükseldikçe maaşları da artar. Noterlerin alacağı ücretler Noterlik Kanunu ücret tarifesi ile belirlenir.

Noterler; noter ücreti, düzenleme ücreti, yazı ücreti, çevirme ücreti, karşılaştırma ücreti, tescil ücreti, emanetlerin saklanması ücreti, defter onaylama ücreti, bildirim yazı ücreti ve yol ödeneği alırlar. Noterler noterliklerde yapılan işlemlerden %3 oranında noter hissesi alırlar. Üçüncü bir gelir olarak da ortak cari hesaptan payına düşeni alırlar. Noterlerin gelirleri sınıflarına ve çalıştıkları bölgelere göre değişirler. Üçüncü sınıf bir noterin maaşı daha düşükken birinci sınıf bir noter en çok işlem yapabilme kapasitesine sahip olduğu için maaşı oldukça fazladır. Çalışılan bölge kalabalıksa yapılan işlemler de artar ve bu da maaşı etkiler. Noterlerin ortalama maaşları 30 bin lira ile 150 bin lira arasında değişir.

Noter Nasıl Olunur?

Noter olmak için bazı şartlar gerekir.

 • Hukuk fakültesini bitirmek

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

 • 23 yaşından büyük 50 yaşından küçük olmak

 • Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemek

 • Akıl sağlığı yerinde olmak

 • Avukat, savcı, hakim ve memurluktan men edilmemiş olmak

 • Noterlik dışında başka bir işle uğraşmamak

Belirtilen şartları taşıyan adaylar Adalet Bakanlığı’na noterlik belgesi için başvururlar. Noter belgesini aldıktan sonra noterlik stajını tamamlarlar. Adalet Bakanlığı tarafından boşalan ya da yeni açılan noterlikler için Resmi Gazete’de ilan açılır. Noterlik belgesine sahip olan kişiler bu ilanları takip ederek başvuru yapabilirler. İlanda belirtilen belgeleri hazırlayarak Adalet Bakanlığı’na gönderilmek üzere bulundukları yerin Cumhuriyet Savcılığına verirler. Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülen adaylar arasından atama yapılır. Kararın tebliğinden itibaren 1 ay içinde göreve başlarlar. Bağlı bulundukları asliye hukuk ya da sulh hukuk mahkemesine giderek mesleki ant içerler. Bazen yeni noterlik açılmaması durumunda ya da noterliklerden birinde boşalma olmazsa göreve başlamaları uzun yıllar alabilir.

Noter ataması sınav puanıyla yapılan bir atama olmayıp görevlendirme şeklindedir. İlanda hangi sınıf noter isteniyorsa o sınıftan atama gerçekleştirilir. Noterlik belgesi alanlar üçüncü sınıf noter olarak göreve başlar. Hizmet süresi üçüncü ve ikinci sınıf noterlerde asgari olarak 4 yıldır. 2 yılını dolduranlar bir üst sınıf noterliğe geçebilmek için başvuru yaparlar. Ancak hizmet süreleri bitmeden geçemezler. Süre sonunda Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin olumlu kanaatini alan noterlerin sınıfı yükseltilir. Aynı mahkemeye bağlı noterlikler aynı sınıftan kabul edilir.

Adalet Bakanlığı aynı yerde birden çok noterlik açabileceği gibi noterliklerin kapatılmasına da karar verebilir. Noterin ölmesi sonucu noterlik görevi sona erer. İstifa durumunda noterlik sona erer ve altı ay geçmeden tekrar atama talep edilemez. İkinci bir istifa yaşanırsa tekrar göreve geri dönülemez. Atanmaktan vazgeçme, verilen sürece mazeretsiz olarak göreve başlamama, noterlik şartlarından birini kaybetme de noterliği sonlandıran durumlar arasındadır. 65 yaşını tamamlayan noterler emekliye ayrılma talep edebilirler. Talep etmeyenler de yaş haddinden emekli edilir.

Noter Nedir?, Güvenlik ve anlaşmazlık önleme adına kişilerin işlemlerini kanunlara uygun olarak belgelendiren kişiye noter denir, Resmi işlemlerin yapılmasında bulunmaları gerekir ve devlet memuru sayılmazlar, Noter Ne İş Yapar?, Vasiyet, emanet işlemleri yapar Hukuki güvenliği sağlar ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkları önler, Gerekirse çeviri işlemleri de yaparlar ve vatandaşların istediği resmi belgeleri hazırlarlar, Noterlik Yasakları, Noterler ticaret yapamaz, kefil olamaz, borsa oynayamaz ve kendi aralarında ücret değişikliği yapamazlar, Kanunlara aykırı işlem yapamazlar ve işlemleriyle ilgili öğrendikleri sırrı kanun emretmedikçe açıklayamazlar, Noter Maaşları, Noterler yaptıkları işlem başına para kazanırlar, devletten maaş almazlar, Yapılan işleme göre kazançları değişebilir, Noter Olma Şartları, Noter olabilmek için yasaların belirlediği belli başlı şartları taşımak gereklidir, Özellikle hukuki bilgiye sahip olmak ve belirli bir eğitim düzeyine ulaşmış olmak gereklidir, Noterlik Tarihçesi, Noterlik, tarihsel olarak eski bir meslek olup çeşitli değişimlerden geçmiştir, Tanzimatla birlikte sistemli olarak noterliğin ilk adımları atılmış, 1926'da Noterlik Kanunu adını almış ve 1972'de son halini almıştır, Noterlerin Çalışma Saat ve Günleri, Noterler sadece resmi iş gün ve saatlerde çalışır ve hafta sonları sadece özel durumlarda çalışabilirler, 10 yıldan az çalışmışsa 30 gün, 10 yıldan fazla çalışmışsa 40 gün yıllık izin kullanırlar, Noterlerin Çalışma Alanları, Noterler asliye ve sulh hukuk mahkemelerinin olduğu her yerde çalışabilirler ve özel bir durum oluşmadığı sürece ofis ortamında çalışırlar, Bir bölgede birden fazla noterlik de olabilir, Noterlerin İletişim Gücü, Noter olacak kişilerin yorumlama ve değerlendirme özellikleri yüksek olmalı, insanlara yardım etmeyi seven ve iletişimi kuvvetli bireyler olmalıdır, Yabancı dili ileri düzeyde olmalıdır ve değişen kanunları takip etmeleri gerekir, Noterlik Üzerine Genel Bilgi, Noterin hem çalıştığı kişi hem de çalışılan yeri ifade ettiği nadir mesleklerden biridir, Noter kişilerin istediği işlemleri yasaların izin verdiği ölçüde ve belli ücretler karşılığında yapar
Noter noter nedir noter ne iş yapar noter maaşları noter nasıl olunur
Kadın mavi bir arabanın yanında duruyor. Beyaz bir üst ve mavi bir kot pantolon giyiyor. Saçları uzun ve kahverengidir. Ciddi bir ifadeyle kameradan uzağa bakmaktadır. Kollarını önünde kavuşturmuş. Araba krom aksanlı ve alaşım jantlı dört kapılı bir sedan. Arka planda ağaçların olduğu asfalt bir yola park edilmiş. Güneş parlak bir şekilde parlıyor ve yerde gölgeler yaratıyor.
Seray Akyüz
Blog Yazarı

Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2015 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra çeşitli okullarda edebiyat öğretmeni olarak çalışan Akyüz, pandemi sürecinde İstanbul İşletme Enstitüsü'nde çeşitli eğitimler aldı. Aldığı bazı eğitimler sonucunda ajanslarda içerik üretmeye başladı. Edebiyat, eğitim, sağlık ve dekorasyon gibi konularda yazılar yazmakta.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kadın masa başında bir sandalyede oturmuş, önündeki dizüstü bilgisayara dikkatle bakıyor. Kadının üzerinde renkli bir gömlek var ve dizüstü bilgisayarın ekranı odanın ışığını yansıtıyor. Dizüstü bilgisayarın sağında bir tablet, kadının sağında ise siyah ve turuncu bir nesne var. Görüntü biraz bulanık, ancak arka planda masanın üzerinde bir tür nesne var gibi görünüyor. Kadın önündeki dizüstü bilgisayara odaklanmış ve bir şeyler yazıyor.
Meslekler

Başkatip Nedir? Ne İş Yapar?

18 Mart 2021
Görüntünün ortasında, mavi bir arka planla çevrili sarı bir küp görülüyor. Küpün üzerinde, ortada bir insan kesiti ve ortasında da bir yüz kesiti bulunmaktadır. Küpün sağında mavi bir kutu üzerinde beyaz noktalar, solunda ise mavi bir küp üzerinde beyaz noktalar yer alıyor. Daha solda, beyaz zemin üzerine siyah metin içeren bir logo yakın çekimi var. Görüntünün alt kısmında, bir bilgisayar klavyesinin bulanık bir görüntüsü var. Küpün etrafında mavi bir küp üzerinde beyaz daireler var. Görüntü, detay ve doku dolu, canlı ve göz alıcı bir sahnedir.
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Temel İlkeleri

23 Mart 2021
Aktüerya Bölümü
Bölümler

Aktüerya Bölümü Nedir?

20 Eylül 2020
Bir grup insan bir fabrikada çalışmaktadır; bazılarının üzerinde mavi tulumlar, bazılarının üzerinde ise beyaz gömlekler vardır. Özellikle bir adam mavi bir şapka takmaktadır. Arka planda dairesel bir nesnenin yakın çekimi, bir bilgisayar klavyesi ve kırmızı ve beyaz nesnelerden oluşan bir çizgi vardır. Sahne, makine sesleri, konuşan insanlar, yağ ve ter kokusuyla doludur. İşçiler görevlerine odaklanmıştır ve pencerelerden gelen ışık alanı aydınlatmaktadır. Yoğun ve üretken bir atmosfer.
Performans Değerlendirme

Performans ve Performans Değerlendirme Kavramı Nedir?

25 Eylül 2018
Bu görsel Excel hakkında bir çevrimiçi kursu tasvir etmektedir. Gözlük takan ve sakallı bir adam, konu hakkında bilgili ve deneyimli olduğunu gösteriyor. Gri arka plan üzerinde Excel Kursu - Excel Öğrenimi yazan metin de bunu doğruluyor. Yüzünün yakın çekimi, konuya olan güvenini gösteriyor. Ayrıca, gri arka plan üzerindeki beyaz metin, kursun kapsamlı ve bilgilendirici olduğunu gösteriyor. Adamın gözlükleri ve siyah gömleği profesyonel olduğunu, burnunun yakın çekimi ise son derece odaklanmış olduğunu gösteriyor. Bu görsel, öğrencinin deneyimli ve bilgili bir eğitmen tarafından verilen kapsamlı ve ilgi çekici bir çevrimiçi Excel kursu alacağını iletir.
4.9
(558)

Excel Eğitimi

10 Konu5 Saat
Bu online kurs, öğrencileri dış ticaret alanında eğitmek için tasarlanmıştır. İthalat ve ihracat ilkelerinin yanı sıra ilgili yönetmelik ve prosedürlerin anlaşılmasını sağlamaya odaklanmaktadır. Kurs, küresel ekonomi ve uluslararası ticaret topluluğuna genel bir bakış sağlamakta ve uluslararası ticaretin zorluklarını ve fırsatlarını araştırmaktadır. Ayrıca tarifeler, vergiler ve ticaret anlaşmaları gibi konuların yanı sıra dış ticarette lojistiğin önemini de kapsamaktadır. Devlet destekli ticaret gibi çeşitli uluslararası ticaret türlerinin yanı sıra belgelerin, formların ve elektronik sistemlerin kullanımı hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Ayrıca, öğrenciler dış ticaretin işletmeler, çevre ve toplum üzerindeki etkilerini anlayacaklardır. Son olarak, kurs öğrencileri dış ticaret sektöründe başarılı olmak için gereken becerilerle donatmaktadır.
4.7
(82)

Dış Ticaret Eğitimi

11 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
16610
Bir kale resmi içeren bir akıllı telefonun yakın çekim görüntüsü görülüyor. Kale siyah bir arka plan üzerine boyanmış ve resmin ortasında bir kadın yüzü görülüyor. Kadının yüzünde geniş bir gülümseme var. Telefonun yanında bir masanın üzerinde beyaz bir tabak vardır. Kalenin arka planında ağaçlar görülebilmektedir. Resim canlı mavi bir gökyüzüne karşı yerleştirilmiştir. Telefon resmin ön planında, kale ise arka planda yer alıyor. Telefon, merkezinde kale görüntüsü bulunan net bir ekrana sahiptir. Kale, ayrıntılı ağaçlar ve yemyeşil bir manzara ile çevrilidir. Görüntü net ve resmin renkleri canlı. Kadının yüzü merkezde net bir şekilde görülebiliyor ve gülümsemesi sıcak ve davetkar.
Bu, bronz tenli ve omuz hizasında dalgalı kahverengi saçlı genç yetişkin bir kadının yakın plan çekimi. Hafif bir gülümsemeyle sol tarafa bakıyor, gözleri hafifçe kapalı. Kaşları hafifçe çatılmış ve ona düşünceli bir ifade veriyor. Çenesi ve çene hattı güçlü ve yanaklarına dağılmış birkaç çili var. Beyaz yakalı açık pembe bir gömlek giyiyor.Şerife Demir
11390
Bu çevrimiçi kurs görselinde kıvırcık kahverengi saçlı, siyah gömlek ve kolye takmış bir kadın görülüyor. Gülümsüyor, bu da onun mutlu ve memnun olduğunu gösteriyor. Görüntü kadının yüzünün yakın çekimidir, böylece izleyiciler kıvırcık saçları ve gözleri gibi özelliklerini takdir edebilirler. Ayrıca, arka planda bir hastane yatağının bulanık bir görüntüsü vardır, bu da kadının tıbbi bir ortamda olduğunu düşündürmektedir. Genel olarak bu resim, bulunduğu ortamdan memnun ve rahat olan bir kadının harika bir temsilidir.
4.7
(239)

Tıbbi Sekreterlik Kursu

10 Konu5 Saat
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
1257524