AnasayfaBlogKamu Personeli Olmak İçin Ne Yapmalı?
İş Bulmak

Kamu Personeli Olmak İçin Ne Yapmalı?

01 Ocak 2020
Bir grup insan aydınlık bir odada durmaktadır. Işık sağ duvardaki bir pencereden gelmektedir. Odanın sol tarafında, takım elbiseli bir kadın elleri kalçalarında durmaktadır. Kadının solunda takım elbiseli bir adam vardır. Odanın en sağ tarafında, duvara yaslanmış bir insan silueti durmaktadır. Odanın ortasında, parlak ışığın yarattığı gölge ile karanlıkta bir kişinin silueti görülebiliyor. Arka planda bir grup insan daire şeklinde bir arada durmaktadır. Hepsi resmi kıyafetler giymiş ve sohbet ediyor gibi görünüyorlar.
AdımAçıklamaNotlar
KPSS SınavıKamu personeli olmak için ilk adım, KPSS sınavına girmektir.Sınavdan en az 70 puan almak gerekmektedir.
İlanları Takip EtmeKamu kurumlarından personel alım ilanlarını takip etmek gereklidir.İlanlar yıllık planlar dahilinde geçici veya kadrolu personel olarak yayınlanmaktadır.
Mülakata KatılmaKPSS sınavı sonrası, başarıya ulaşılması durumunda mülakata katılım gereklidir.Mülakata katılma ve başarılı olma, kamu personeli olmak için son aşamadır.
Genel ŞartlarKamu personeli olmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını doldurma ve eğitim derecesine uygun olma şartlarını taşıma gereklidir.Ayrıca, görev yapmaya engel olabilecek bir durumun olmaması gerekmektedir.
Özel ŞartlarBelirli pozisyonlar için, kurumların belirlediği özel şartların da yerine getirilmesi gerekmektedir.Bu şartlar, işle ilgili tecrübe veya belirli becerilere sahip olma gibi özellikler olabilir.
Kamu Nedir?Kamu, bir ülkedeki insanları veya kamu hizmeti veren devlet kurumlarını ifade eder.Kamu hizmetlerini gerçekleştiren kişilere kamu personeli denir.
Kamu KurumlarıKamu kurumları, halkın güvenliği, sağlığı ve huzuru bakımından kamu hizmeti veren kuruluşlardır.Üniversiteler, RTÜK, TRT, DSİ, Rekabet Kurumu, kamu kurumlarına örnektir.
Kamu Personeli AlımıÇeşitli kamu kurumları tarafından kamu personeli alımı yapılır ve ilgili ilanlar kurumların web sitesinde yayımlanır.Başvuru için genellikle kimlik belgesi, fotoğraf ve belirtilen evraklar gereklidir.
KPSS KategorileriKPSS sınavları, öğrenim derecesine göre iki farklı kategoride ele alınır: ön lisans ve ilk öğretim, lisans mezunları.Mülakata katılacak adayların bu kategorilere göre değerlendirilme yapılmaktadır.
Üst yaş sınırıKamu personeli olmak için belirlenen bir üst yaş sınırı olabilir, bu ilgili kurum ve pozisyonlara bağlı olarak değişir.Üst yaş sınırının olup olmadığı ilanlarda belirtilir.

KPSS sınavlarının kamu personeli olmak için gerekli olduğunu bilmeyen yoktur. Özel sektöre kıyasla kamu sektörü pek çok avantaj sağlıyor. Kamu kurumları talep ettikleri kamu hizmeti pozisyonlarını ilan ile duyurulur. Kamu personeli olmak isteyen kişiler bu ilanları takip etmelidir. Bu ilanlar yıllık planlar dahilinde geçici olarak istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel ilanları olabildiği gibi boşalan kadrolar için kadrolu personel ilanları da olabilir. KPSS sınavına katılmayan kişilerin kamu kurumları bünyesinde istihdam edilmeleri söz konusu değildir. Sınava katılabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) kapsamınca belirlenen şartları taşıma zorunluluğu buluyor.

bu sınavdan başarılı olup, en az 70 puan almak gerekir. i̇lgili kuruma yapılan başvuru sayıları en yüksek puana göre değerlendirilir. bu nedenle bu sınavdan olabildiğince yüksek puan almak gerekir. sınavda başarılı olduktan sonra kamu personeli olmak için mülakata katılmak ve başarılı olmak gerekir. kpss sınavları, öğrenim derecesine göre iki farklı kategoride ele alınır. i̇lki ön lisans ve ilk öğretim, ikincisi de lisans mezunlarıdır.

Kamu Nedir?

Felsefi ve sosyolojik olarak bakacak olursak kamu, bir ülkedeki insanların tümü olarak tanımlanır. Sosyal bilgiler, trafik, siyaset bakımından, kamu hizmeti veren devlet kurumlarının tümü ve turizm açısından halkın ve devletin tamamı olarak değerlendirilir. Kamu kavramı, yasalarımızda kamu kurumları tarafından sağlanan kamu hizmeti ve kamu personeli olarak çalışacak kişilerin görevlerini tanımlamak için kullanılır. Toplum düzeni, sağlık, asayiş gibi kamu hizmetleri ve bunların uygulanması devlet tarafından sağlanır. Bu kamu hizmetleri devletin kontrolü ile kamu kurumları tarafından gerçekleştirilir.

Kamu kurumları, yasalarca tanımlanan, halkın güvenliği, sağlığı ve huzuru bakımından kamu hizmeti veren kuruluşlardır. Kamu kurumları, merkezi yönetime doğrudan bağlı olmamakla birlikte yasaların sağladığı yetkiler çerçevesinde müdahaleye açıktır. Sosyal, ekonomik, kültürel, eğitim ve idari kuruluşlar olarak kategorize edilebilirler. Üniversiteler, RTÜK, TRT, DSİ, Rekabet Kurumu kamu kurumları olarak örneklendirilebilir. Kamu kurumları tarafından toplumun ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla yapılan faaliyetler, kamu hizmeti olarak tanımlanır.

Kamu Personeli Olma Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes aşağıda belirtilen şartlar kapsamında kamu personeli olma hakkına sahiptir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Genel Şartlar dahilinde kamu personeli olabilmenin ilk koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Yapılan özel düzenlemeler kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasalar da kamu kurumları tarafından kamu personeli olarak görevlendirilebilecek kişiler vardır. Bu kişiler KKTC vatandaşları ve Türk soyundan olan göçmenlerdir.

Kamu kurumları, personel alımı için 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayı şart koşmaktadır. İlgili kamu kurumu yönetmeliğine ve icra edilecek göreve ve bağlı olarak üst yaş sınırı farklı olabilmektedir. Kamu personeli olmak için asgari eğitim derecesi şartı vardır. Her ne kadar tüm kamu kurumları için geçerli olmasa da en az orta öğretim derecesine sahip kişiler kamu personeli olarak görevlendirilirler.

Üst yaş sınırında olduğu gibi, istihdam alanı da eğitim derecesine göre farklı olacaktır. Bu noktada istihdam alanlarına uygun eğitim derecesini bilmek gerekir. Kamu personeli olmak için kişinin TCK’nin 53. maddesi kapsamında belirlenen kamu haklarından mahrum bırakılmamış olması gerekmektedir. Görev yapmaya engel teşkil edecek bir rahatsızlık bulunmaması ve akli dengesinin yerine olması da bir diğer koşuldur.

Bu genel şartlara ek olarak talep edilebilecek özel şartlar da bulunmaktadır. Kamu personeli olmak için talep edilebilecek özel şartlar, Devlet Memurları Kanunu kapsamında açık olarak belirtilmemiştir. Özel şartlar DMK’da ilgili istihdam alanının ihtiyaç duyacağı eğitim derecesine sahip olmak ve ilgili kurumların özel kanun ve mevzuatlarında belirtilen şartları taşımak şeklinde soyut olarak belirtilmiştir. Bu tasarruf kamu kurumları için özel olarak bırakılmıştır. Bu bağlamda kamu kurumları kendi mevzuatlarına aykırı olmayacak şekilde talep ettiği görev için özel şartlar belirleyebilirler. Bu özel şartlar içinde, yapılacak iş ile ilgili tecrübe, ofis programlarının kullanılabilmesi, pazarlama, planlama ya da veri analizi gibi pek şey olabilir.

İlgili eğitim: Office Programları Kursu

Kamu Personel Alımı

Çeşitli kamu kurumları tarafından kamu personeli alımı ile ilgili ilanlar yayımlanır. Kamu kurumları ile ilgili bu kamu personel alımı ilanları ilgili kurumun web sitesinde yıl içinde yayımlanır. Bu ilanlar kısa süreli olacakları için takip etmek gerekir. İlanlarda belirtilen şartlar çerçevesinde gerekli evraklarla belirtilen noktalara başvurulması gerekir. Genel olarak istenen belgeler, kimlik belgesi, son 6 ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf, talep edilen kurumun istihdam alanına uygun eğitim derecesini gösteren diploma ya da mezuniyet belgesi ve KPSS sonuç belgesidir.

Diploma, mezuniyet belgesinin aslı ile ya da noter onaylı sureti ile başvuru yapılmalı. Bunun dışındaki belgeler kabul edilmez. Başvurular ilgili kurumun bulunduğunuz ildeki şubesine şahsen yapılmalıdır. Başvuru yapan kamu personeli adayı kişiler, KPSS puanına göre sıralamaya tabi tutulacak ve ihtiyaç duyulan kadro sayısının 5 katı aday mülakata davet edilir.

Kamu personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. Maddesinde belirtildiği üzere; memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçilerdir. Daha önce de değindiğimiz gibi kamu personeli alımı ilanlarında kamu kurumları özel şartlar arayabilmektedirler. İcra edilecek kamu hizmeti bu özel şartların belirlenmesini sağlar.

Pek çok şart nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için koşulur. Bu da ihtiyaç duyulabilecek pek çok alanda kendini geliştirmiş kişilerin kamu personeli olmak konusunda daha şanslı olacağı anlamına gelir. Nitelikli kamu personeli, topluma verilen hizmetin kalitesini artıracağı gibi diğer personelin de işlerini layıkıyla yapabilmesi bakımından önemlidir. Bir kamu kuruluşu bünyesinde görev alabilmek için istenebilecek özel şartların niteliği geniş bir yelpazeye yayılır.

Örneğin Kızılay için 2020 yılı itibarıyla aranan özel şartlar;

  • Dijital iletişim uzmanı

  • Veri doğrulama uzmanı

  • İletişim asistanı

  • Grafik tasarım uzmanı

  • Yazılım geliştirme uzmanı

  • İlk yardım eğitimcisi

  • Yazı işleri uzmanı 

Buradan anlaşıldığı üzere kişilerin kendilerini geliştirmeleri hem kamu sektörü hem de özel sektör için vazgeçilmez bir unsurdur. Enstitü bünyesinde yukarıdaki gibi pek çok online eğitim verilmektedir. Bu eğitimler sayesinde kendinizi geliştirebilir ve kariyeriniz boyunca belki de hiç aklınıza gelmeyecek kapıların açılmasını sağlayabilirsiniz.

Belediyede kamu personeli olmak için ne yapmalıyım?

Belediyeler kamu personeli alımı için kurumsal atama ya da merkezi atama yollarını seçebilirler. Bu belediyeler arasında farklılık gösterir. Merkezi atamalar için KPSS şartı aranmaktadır ve yukarıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır.

Kamu hizmeti ilkeleri nelerdir?

Kamu hizmeti için yapılacak net bir tanım yoktur. Toplumu oluşturan bireylerin tek başlarına karşılayamayacağı ihtiyaçlar vardır. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi adına; devamlılık, uyarlama, eşitlik, tarafsızlık ve bedelsizlik gibi ilkeler benimsenmiştir.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Nedir?

KPSS sınavı, ÖSYM tarafından organize edilen ve kamu kurumlarında hizmet verecek kamu personeli seçmek için gerçekleştirilen sınavların genel adıdır. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları bu sınavlara katılabilmektedir. 2 yıl süre boyunca geçerli olan sınav sonuçları ile kamu personeli istihdamı gerçekleştirilir.

KPSS Sınavı, Kamu personeli olmak için ilk adım, KPSS sınavına girmektir, Sınavdan en az 70 puan almak gerekmektedir, İlanları Takip Etme, Kamu kurumlarından personel alım ilanlarını takip etmek gereklidir, İlanlar yıllık planlar dahilinde geçici veya kadrolu personel olarak yayınlanmaktadır, Mülakata Katılma, KPSS sınavı sonrası, başarıya ulaşılması durumunda mülakata katılım gereklidir, Mülakata katılma ve başarılı olma, kamu personeli olmak için son aşamadır, Genel Şartlar, Kamu personeli olmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını doldurma ve eğitim derecesine uygun olma şartlarını taşıma gereklidir, Ayrıca, görev yapmaya engel olabilecek bir durumun olmaması gerekmektedir, Özel Şartlar, Belirli pozisyonlar için, kurumların belirlediği özel şartların da yerine getirilmesi gerekmektedir, Bu şartlar, işle ilgili tecrübe veya belirli becerilere sahip olma gibi özellikler olabilir, Kamu Nedir?, Kamu, bir ülkedeki insanları veya kamu hizmeti veren devlet kurumlarını ifade eder, Kamu hizmetlerini gerçekleştiren kişilere kamu personeli denir, Kamu Kurumları, Kamu kurumları, halkın güvenliği, sağlığı ve huzuru bakımından kamu hizmeti veren kuruluşlardır, Üniversiteler, RTÜK, TRT, DSİ, Rekabet Kurumu, kamu kurumlarına örnektir, Kamu Personeli Alımı, Çeşitli kamu kurumları tarafından kamu personeli alımı yapılır ve ilgili ilanlar kurumların web sitesinde yayımlanır, Başvuru için genellikle kimlik belgesi, fotoğraf ve belirtilen evraklar gereklidir, KPSS Kategorileri, KPSS sınavları, öğrenim derecesine göre iki farklı kategoride ele alınır: ön lisans ve ilk öğretim, lisans mezunları, Mülakata katılacak adayların bu kategorilere göre değerlendirilme yapılmaktadır, Üst yaş sınırı, Kamu personeli olmak için belirlenen bir üst yaş sınırı olabilir, bu ilgili kurum ve pozisyonlara bağlı olarak değişir, Üst yaş sınırının olup olmadığı ilanlarda belirtilir
kamu personeli kamu kamu hizmeti kamu kurumlarıveri iletişim eğitim ön lisans
Koyu renk sakallı genç bir adam beyaz duvarlı bir odada durmaktadır. Yüzünde ciddi bir ifade var ve siyah bir tişört ile mavi bir kot pantolon giyiyor. Elleri yanında ve ayakları biraz açık. Kısa, koyu renk saçları ve güçlü bir çene çizgisi vardır. Sakalları kalın ve bakımlıdır. Gözleri derine dikilmiştir ve bakışları yoğundur. Uzun boylu ve gururludur, bir güç ve güven imajı çizer.
Gökşah Taşyürek
Blog Yazarı

İzmir Namık Kemal Lisesi mezunuyum. Girişimcilik, Bilgisayar Programcılığı ve Seo eğitimleri aldım. Anahtar kelime çalışması, short-tail ve long-tail keyword kullanımı, anahtar kelime gruplandırması, SEO’yu destekleyen site yapısı, teknik seo, site içi SEO konularında bilgi sahibiyim. 20 yıllık süreç içinde bu konular ile yakından ilgilendim. Pek çok okumalarım oldu. Bu alanlarda içerik üretmekte zorlanmıyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.