AnasayfaBlogDünyada Konuşulan İlk Dil Nasıl Ortaya Çıktı?
Nedir?

Dünyada Konuşulan İlk Dil Nasıl Ortaya Çıktı?

08 Mayıs 2021
Bir kadın beyaz bir fonun önünde duruyor ve elinde büyük, sarı bir tabela tutuyor. Yüz ifadesi kararlı ve ciddi, gözleri uzaktaki bir şeye odaklanmış. Ağzı hafifçe açık ve kahverengi saçları geriye doğru toplanmış, yüzünü ortaya çıkarıyor. Mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giymiştir. Elindeki tabelada büyük siyah blok harflerle bir mesaj yazıyor.
Mitolojik Dil Kökeni AnlayışlarıBilim İnsanlarının Dilin Oluşumu Hakkındaki KuramlarıDilin Kökenini Bulma Denemeleri
Çin: Kaplumbağanın imparatora yazıyı öğrettiği inancı. Hint: İnsan dili tanrısı Vâk'ın insanlara dili öğrettiği inanışı. İbrani: Babil Kulesi Efsanesi'nde dillerin karışmasıyla farklı dillerin ortaya çıktığı anlayışı.Max Müler: Yansıma kuramı, dili doğanın taklidi olarak açıklanması. Otto Jespersen: Müzik kuramı, dil ve müziğin aynı kökten geldiği anlayışı. Kvergiç: Dili ilk olarak jestlerin oluşturduğu ve Türkçenin ilk dil olabileceği savunan Güneş- Dil kuramı.Psammatikus: İki yeni doğmuş bebeği izole ederek ilk kelimeyi belirlemeye çalışma, 2. Frederik: Bebekleri tamamen izole ederek dilin doğuşunu gözlemleme deneyi. Akbar, Sağır ve dilsiz bir annenin yanında bebeklerin yetiştirilmesi yöntemi.
Hint: İnsan dili tanrısı Vâk'ın insanlara dili öğrettiği inanışı.Otto Jespersen: Müzik kuramı, dil ve müziğin aynı kökten geldiği anlayışı.2. Frederik: Bebekleri tamamen izole ederek dilin doğuşunu gözlemleme deneyi.
İbrani: Babil Kulesi Efsanesi'nde dillerin karışmasıyla farklı dillerin ortaya çıktığı anlayışı.Kvergiç: Dili ilk olarak jestlerin oluşturduğu ve Türkçenin ilk dil olabileceği savunan Güneş- Dil kuramı.Akbar, Sağır ve dilsiz bir annenin yanında bebeklerin yetiştirilmesi yöntemi.

İnsanların birbiri ile iletişim kurabilmesini, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmesini sağlayan temel yetenek dili kullanabilme yeteneğidir. Bizler için bu kadar önemli olan dilin nasıl ortaya çıktığı meselesi ise her dönemde felsefe, dilbilim ve tarih gibi bilim dallarının popüler tartışma konularından olmuştur. "Dünyadaki ilk konuşulan dil hangisiydi?" sorusu, geçmişte olduğu gibi gelecekte de aklımızı kurcalayan gizemli bir soru olacaktır.

Tarihin ilk dönemlerinde insanlar mitlerden ve inançlarından hareketle dilin kökenini açıklamaya çalışmıştır. Örneğin Çin inancına göre, bir kaplumbağa imparatorun önüne gelir ve sırtındaki çizgili şekillerle imparatora yazıyı öğretir. Hint inancına göre insan dilinin Tanrısı Vâk aracılığı ile insanlar dili öğrenmiştir. Babil Kulesi Efsanesi olarak da bilinen İbrani inanışına göre, Tufan'dan sonra tüm insanlar aynı dilde konuşmakta, birlikte mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Fakat insanlar Tanrı'ya ulaşmak için bir kule inşa etmeye karar verir, böylece mutlulukları çok uzun sürmez. Tanrı bir fırtına ile insanları dünyanın dört bir tarafına dağıtır ve hepsinin dillerini karıştırır. Böylelikle günümüzdeki diller ortaya çıkar.

Bu efsanelerin yanı sıra bilim adamları da ilk dilin ortaya çıkışı ile ilgili kuramlar üretmişlerdir. Max Müler, dillerin insanların doğayı taklit etmesiyle ortaya çıktığını söylemiş ve yansıma kuramını ortaya atmıştır. Otto Jespersen; müzik kuramını savunmuş ve dil ve müziğin aynı kökenden geldiğini savunmuştur. Kvergiç'e göre dil ilk olarak jestlerden oluşmuştur. Güneş- Dil kuramı olarak bilinen bu görüşe göre Kvergiç, Türkçenin bilinen ilk dil olabileceğini öne sürmüştür. Bu kuramların yanı sıra, dilin tepkilerden, mimiklerden ya da ortaklaşa iş yaparken ortaya çıktığı gibi görüşler de mevcuttur.

Dünyada Konuşulan İlk Dili Tespit Edebilmek Mümkün Mü?

Mısır hükümdarı Psammatikus M.Ö. 7. yüzyılda, günümüzde bizim halâ cevabını merak ettiğimiz o soruyu kendine sormuştu: Dünyada konuşulan ilk dil hangisiydi?

Bu sorunun cevabını bulmak için iki yeni doğmuş bebeği bir çobanın yanına verdi ve kimsenin bebeklerle konuşmamasını emretti. Böylece bebeklerin ilk söylediği kelime hangi dile aitse, dünyada konuşulan ilk dil de o olacaktı. Bebeklerin söylediği ilk kelime "be" olunca, hükümdar konuşulan ilk dilin Frikçe olduğunu düşündü. Çünkü Frikçede "bekos" ekmek anlamına geliyordu. Fakat gözden kaçan bir detay vardı, belki de bebekler çobanın koyunlarının seslerini taklit etmişti.

13. yüzyılda, 2. Frederik, benzer bir deney yapmaya karar vermişti. Bebekler hapis olarak tutuluyor ve bakıcılar bebeklerle sadece yemek ve yıkanmaları için ilgileniyorlardı. Fakat bu deneyin sonucunda bebekler ölünce, deney sonuçsuz kalmıştı.

Moğol hükümdarı Akbar ise Frederik'in deneyinin başarısız olmasının sebebini, bebeklerin anne sevgisinden mahrum kalması olarak görmüştü ve bebeklerin sağır ve dilsiz bir annenin yanında yetiştirirse hangi dili konuşacağını görmek için başka bir deney yapmaya karar vermişti. Fakat bu deneyin sonucunda da bebekler dilsiz olunca bir deney daha amacına ulaşamamış oldu.

Daha sonraki yıllarda, ormanlık alanlarda insanlardan izole olarak büyümüş bazı çocuklar bulundu. Fakat bu çocuklar konuşmuyor, hayvan sesleri çıkarıyorlardı. Sonuç olarak "ilk dilin hangisi olduğu" sorusu bir gizem olarak kalmaya devam etti. 

Dilin Kökeni ile İlgili Okuma Önerileri

Dilin kökeni, ilk insanın konuştuğu dilin ne olduğu, insanların dili nasıl kullanmaya başladığı ile ilgili birçok soru var. Fakat günümüz imkanları ile bu sorulara ispatlanabilir cevaplar bulmamız çok zor. Meraklıları için dilin kökenini ve gelişimini konu alan sayısız içerik bulmamız da mümkün.

  • Dilin Kısa Tarihi - David Crystal 

  • Dilin Aynasından (Kelimeler Dünyamızı Nasıl Renklendirir?) - Guy Deutscher 

  • Dilin Kökenleri - Jean L. Dessalles 

  • Dilin En Güzel Tarihi - Ghislaine Dehaene , Pascal Picq , Cécile Lestienne , Laurent Sagart 

  • Dilin Tarihi - Steven Roger Fischer 

  • Dillerin Şifresi - Yusuf Gedikli 

  • Dilin Kökeni - Ernest Renan 

  • Dilin Kökeni (Ana Dilin Evriminin İzinde) - Merrit Ruhlen 

  • Dillerin Kökeni Üstüne Deneme - Jean Jacques Rousseau kaynaklardan bazıları.

M.Ö. 4. yüzyılda Aristo dil bilgisi kategorileri üzerine düşünüyordu. Yine milattan önce yaşamış olan Dionysios, Grek dil bilgisi ile ilgili çalışmalar yapıyordu. 5. yüzyılda yaşamış olan Hesikios, Mısırca, Galatça, Akadça gibi dillerden derlemeler yapıp sözlük oluşturmaya çalışıyordu. Dünyanın dört bir yanında insanlık yüzyıllardan beri dil denen mucizeye anlam yüklemek için zihnini meşgul ediyordu. Yüzyıllar sonra bizler bu satırları yazarken ya da okurken, hâlâ dil denen mucize ile ilgili bu gizemli süreci merak ediyoruz. “Dil aileleri nasıl oluştu? İlk insan hangi dilde konuşuyordu? Gelecekte yeni diller oluşacak mı, ya da diller kaybolacak mı?” gibi sorular insanlık var oldukça gündemimizi meşgul etmeye devam edecek gibi duruyor.

YAZAR: BÜŞRA TOLU

Çin: Kaplumbağanın imparatora yazıyı öğrettiği inancı Hint: İnsan dili tanrısı Vâk'ın insanlara dili öğrettiği inanışı İbrani: Babil Kulesi Efsanesi'nde dillerin karışmasıyla farklı dillerin ortaya çıktığı anlayışı, Max Müler: Yansıma kuramı, dili doğanın taklidi olarak açıklanması Otto Jespersen: Müzik kuramı, dil ve müziğin aynı kökten geldiği anlayışı Kvergiç: Dili ilk olarak jestlerin oluşturduğu ve Türkçenin ilk dil olabileceği savunan Güneş- Dil kuramı, Psammatikus: İki yeni doğmuş bebeği izole ederek ilk kelimeyi belirlemeye çalışma, 2 Frederik: Bebekleri tamamen izole ederek dilin doğuşunu gözlemleme deneyi Akbar, Sağır ve dilsiz bir annenin yanında bebeklerin yetiştirilmesi yöntemi, Hint: İnsan dili tanrısı Vâk'ın insanlara dili öğrettiği inanışı, Otto Jespersen: Müzik kuramı, dil ve müziğin aynı kökten geldiği anlayışı, 2 Frederik: Bebekleri tamamen izole ederek dilin doğuşunu gözlemleme deneyi, İbrani: Babil Kulesi Efsanesi'nde dillerin karışmasıyla farklı dillerin ortaya çıktığı anlayışı, Kvergiç: Dili ilk olarak jestlerin oluşturduğu ve Türkçenin ilk dil olabileceği savunan Güneş- Dil kuramı, Akbar, Sağır ve dilsiz bir annenin yanında bebeklerin yetiştirilmesi yöntemi, , ,
dilin kökeni dil dilbilim babil kulesi dilin tarihi Dünyada Konuşulan İlk Dil Nasıl Ortaya Çıktı Dünyada Konuşulan İlk Dili Tespit Edebilmek Mümkün Mü Dünyada konuşulan ilk dil Dilin Kökeni ile İlgili Okuma Önerileri ilk dil Dünyada konuşulan ilk dil nedir
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Ahşap bir masanın üzerinde mavi beyaz bir kürenin yanında farklı boyut, renk ve desenlerde bir dizi kitap duruyor. En yakındaki kitap beyaz sırtlı mavi ciltli bir kitapken, diğer kitaplar mavinin çeşitli tonlarında, bazıları beyaz sırtlı, bazıları da sarı sırtlı. Arka planda, hepsi beyaz sırtlı ve bazıları sarı sayfalı birkaç mavi kitabın yakın çekimi görülebiliyor. Daha arkada, hepsi mavi kapaklı ve bazıları beyaz sırtlı birkaç kitabın başka bir yakın çekimi görülüyor. Son olarak, mavi kapaklı ve sarı sırtlı bir kitabın yakın çekimi görülebilir. Tüm kitaplar ve küre açık kahverengi bir masanın üzerinde durmaktadır.
Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı Dil Öğrenmek Zorunluluk Mudur?

30 Temmuz 2019
Çeşitli şekil ve boyutlarda teknelerle dolu bir limanın pitoresk görüntüsü. Arka planda kırmızı duvarlı ve beyaz kapılı bir bina yükseliyor. Ön plandaki tekneler parlak renklere sahip, özellikle bir teknenin gövdesi mavi ve kapağı yeşil. Kameraya yaklaştıkça suyun üzerinde beyaz bir cisim görülüyor. Gökyüzü masmavi ve güneş limanın üzerinde parlıyor. Tekneler hafif dalgalarda sallanırken bir huzur ve sükûnet duygusu var.
Yabancı Dil Eğitimi

Malta’da Yabancı Dil Eğitimi

04 Mart 2019
Masanın üzerinde oturan bir dizüstü bilgisayar ve onun üzerine dikkatlice yerleştirilmiş bir grup kitap. Görüntünün ön planına siyah klavyeli gümüş renkli dizüstü bilgisayar hakim. Dizüstü bilgisayarın sol tarafında, arkada mavi bir tane olmak üzere farklı boyut ve renklerde birkaç kitap var. Dizüstü bilgisayarın ekranında metin görüntüleniyor. Dizüstü bilgisayarın sağ tarafında, her ikisi de siyah renkli olan bir not defteri ve bir damga var. Resmin arka planı düz beyaz bir duvardır. Sonuç olarak görsel, üzerinde bir grup kitap bulunan bir dizüstü bilgisayarı, dizüstü bilgisayarın yanında bir not defteri ve bir damga ile birlikte sunmaktadır.
Yabancı Dil Eğitimi

Hangi Yabancı Diller Öğrenilmeye Değer?

23 Aralık 2020