AnasayfaBlogEnerji Yönetimi Bölümü
Bölümler

Enerji Yönetimi Bölümü

13 Kasım 2020
Bir kişi sağ eliyle bir ampul tutuyor, yüzü arka planda hafifçe bulanık. Ampul yanıyor gibi görünüyor ve yeşil bir su damlacığının yanı sıra sarı bir altıgenle çevrili. Ön planda, yeşil dişli benzeri bir nesneyi tutan bir el görülüyor. Ayrıca arka planda bir klavyenin yakın çekimi var ve ortada bir kişinin elleri kağıtların üzerinde görülüyor. Sarı altıgen beyaz metin ve nesneler içeriyor.
Enerji Yönetimi Bölümüİş İmkanlarıNelere Dikkat Etmeli
Üretim ve kullanım sürecindeki enerji sorunlarını belirleyip sürdürülebilir çözümler üretir.Sanayi tesisleri, büyük inşaatlar, ETKB ve diğer devlet kuruluşlarıİletişim ve sayısal beceri yanında, enerji üretimi ve yönetimi konusunda bilgi ve ehliyet gereklidir.
Mühendislik disiplinlerinden yararlanarak yeni yönetsel sistemlerin kurulmasını sağlar.AR-GE yapan enerji kuruluşları, enerji santralleri ve tesislerin kurulum ve yönetiminde rol alır.Lider potansiyeli ve etkin ağlar kurma yeteneği önemlidir.
Enerji kaynakları ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlar.Nükleer enerji firmaları, yenilenebilir enerji firmaları, geri dönüşüm üzerine çalışmalar yapan şirketlerde çalışma imkanı bulunmaktadır.Enerji sektörüne yönelik derinlemesine bilgi ve istekli olunmalıdır.
Türkiye'deki enerji ihtiyacı ve ithalat oranlarına yönelik çözümler sunar.Enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, çevrenin korunması ve enerji israfının önlenmesi amacıyla iş imkanı sağlar.Ekonomik ve politik konulara hakim olmak, enerji kanunları ve piyasa şartlarını iyi bilmek gerekir.
Fosil yakıt, petrol gibi ithal edilen enerji kavramlarına alternatifler sunar.Enerji ithalatına bağlı firmalar ve devlet kurumları.Enerji sektöründeki gelişmeler ve dünyadaki enerji politikalarını takip etmek önemlidir.
Enerji verimliliği ve kayıp önleme konusunda uzmandır.Enerji üretim ve dağıtımı konularında çalışan şirketler.Enerji atıklarının değerlendirilmesi ve ekonomik kalkınmayı engellememesi hususlarına dikkat etmek gereklidir.
Yeni yönetsel sistemlerin kurulması ve sürdürülebilirliği sağlar.Enerji kaynaklarına yatırım yapan şirketler ve yardım kuruluşları.Sürdürülebilirlik konusunda detaylı bilgi ve tecrübeye sahip olmak gereklidir.
Üretim kalitesi ve güvenlik konusunda enerjinin verimli kullanılmasını sağlar.Enerji maliyetlerini azaltmak ve enerji performansını arttırmak isteyen her türlü şirket ve sektör.Üretim ve enerji kullanımı arasındaki bağlantıları anlamak ve iş veya üretim süreçlerini iyileştirmek için enerjiyi nasıl daha verimli kullanabileceğini bilmek önemlidir.
Enerji yönetimi politikalarının ve stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olur.Devlet kurumları, özel sektör, ulusal ve uluslararası enerji ajansları.Enerji politikaları ve yasaları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu konularda karar verme becerisine sahip olmak gereklidir.
Verimli enerji kullanımı ve enerji tasarrufu konularında bilgi ve eğitim sağlar.Enerji danışmanlık firmaları, enerji verimliliği hizmetleri sunan şirketler.Enerji tasarrufu ve verimlilik konularında bilgi ve deneyim gereklidir.

Günümüz dünyasında enerjiye olan ihtiyaç sonsuzdur. Enerjiye olan ihtiyacın her geçen gün arttığı günümüz dünyasında ise yapmamız gereken şey enerjiden maksimum düzeyde verim almaktır. Enerji, günümüzde üretimin temel girdilerinden biri olarak kabul edilir. Türkiye Cumhuriyetinde enerji ihtiyacının %85’i ithal edilmektedir. Fosil yakıt, petrol vb. bakıldığı zaman ise bu oran daha da yükseklere çıkıyor. Durum bu kadar vahim olduğu için enerji kavramı gittikçe önem kazanıyor. Enerjinin nerede ve ne kadar verimli kullandığımız hakkında bilgilenmemiz gerekiyor. İşte burada devreye enerji yönetimi giriyor.

Enerji yönetimi, gerekli olan 3 ampulden birini söndürmek değil de akıllı mühendislik çözümleri uygulayarak elde edilebilir. Peki, enerji yönetimi nedir? Enerji yönetimi, mühendislik çözümleri uygulayarak enerjinin en verimli kullanılması durumunu ifade eder. Enerji yönetimi, enerji verimliliğinin arttırılması ve var olan enerji kayıplarının önlenmesi ile ortaya çıkar. Aynı zamanda enerji atıklarının değerlendirilmesi sonucu tüketilen enerjinin ekonomik kalkınmayı engellememesi demektir.

Enerji yönetimi, ürün kalitesinden, güvenlikten ve çevresel koşullardan fedakarlık etmeden ve üretimi azaltmadan enerjinin verimli kullanılmasıdır. Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere yürütülen eğitim, planlama, izleme, etüt ve uygulama faaliyetleridir. Enerjinin etkin kullanılması, çevrenin korunması, israfın önlenmesi ve enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi için yapılan çalışmalardır. Yazıya giriş yaptıktan sonra bu alanın akademik boyutu olan enerji yönetimi bölümü hakkında bilgi sahibi olalım.

Enerji Yönetimi Bölümü Nedir?

Enerji yönetimi bölümü, enerji üretimi ve kullanımı sürecinde ortaya çıkan sorunları disiplinler arası bir bakış açısıyla belirleyecek ve sürdürülebilirlik alanında çözümler üreten nitelikli elemanlar yetiştiren bir bölümdür. Enerji yönetimi bölümü, enerji üretimi ve kullanımında verimliliği arttırma yolları üzerine araştırma ve incelemeler yapan bir bölümdür. Mühendislik disiplinlerinden yararlanarak yeni yönetsel sistemlerin kurulmasını sağlayan bir bölümdür. Enerji yönetimi bölümü, mühendislik disiplinleriyle yakın olduğu kadar kamu, çevre ve dış politikalar disiplinleriyle de yakın ilişki içerisindedir.

Enerji yönetimi bölümü, ülkemizde sosyal yaşamın vazgeçilmezi olan enerjinin, piyasa şartları ve kanunları tarafından düzenlenmesi gerektiğini bilmektedir. Tam da bu noktada, ülkemizin ihtiyacı olan bu düzenlemeleri gerçekleştirebilmek, disiplinler arası iş gücünü karşılamak ve enerji yönetimi ve teknolojileri alanında uzmanlar yetiştirmek gerekmektedir. Enerji yönetimi bölümü de ülkemize gerekli olan ve bu değişiklikleri yapabilecek uzmanları yetiştiren bir bölümdür. Günümüzde enerji sektöründe sayıları ve büyüklükleri giderek artan şirketler bulunmaktadır.

Bu durum bölüme duyulan ihtiyacı gözler önüne sermektedir. Özellikle enerji üretimi ve dağıtımı, verimliliği ve teknolojisi alanında çalışabilecek uzmanlar gerekmektedir. Bu ihtiyacı da uygulamalı ve teorik bilgilerle donanımlı uzmanlar yetişmesini sağlayan enerji yönetimi bölümü karşılamaktadır. Enerji yönetimi bölümü okumak isteyen kişiler, iletişim becerileri, sayısal becerileri, lider potansiyeli, etkin ağlar kurma yeteneği, enerji üretimi ve yönetimi konusunda bilgi sahibi ve ehliyeti olması gerekir. Bu bölümün en temel amacı; enerji üretimi ve yönetimi, sektörel ilişkiler ve sürdürülebilirlik sayesinde yönetsel açığın kapanmasına yardımcı olacak elemanlar yetiştirmektir. Bölüm hakkında bilgi sahibi olduktan sonra enerji yönetimi bölümü iş imkanları hakkında bilgi sahibi olalım.

Enerji Yönetimi Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Enerji yönetimi bölümü iş imkanları kamu ve özel sektörü kapsamaktadır. Enerji yönetimi bölümü iş imkanları arasında sanayi tesislerinde çalışmak yer alır. Ancak yıllık enerji tüketimi 1.000 ton Eşdeğer Petrol ve üzeri olan tesislerde çalışabilirler. Enerji yönetimi bölümü iş imkanları arasında konut dışı binalarda çalışmak yer alır. Ancak toplam inşaat alanı 20.000 metre kare olan veya enerji tüketimi 500 TEP olan ticari binalar vb. çalışabilirler. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu, EÜAŞ, TPAO, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi de enerji yönetimi bölümü iş imkanları arasında yer alır.

Enerji sektöründe AR-GE yapan kuruluş, dernek vb. yerlerde de çalışabilirler. Enerji yönetimi bölümü iş imkanları arasında enerji santralleri ve tesislerine yatırım yapan şirketlerde çalışmak yer alır. Enerji yönetimi bölümü iş imkanları arasında nükleer enerji firmaları, yenilenebilir enerji firmaları, geri dönüşüm üzerine çalışmalar yapan şirketler ve yardım kuruluşları yer alır. Bu konu hakkında bilgi verdikten sonra şimdi de enerji yönetimi bölümü mezunları ne iş yapar başlığını inceleyelim.

Enerji Yönetimi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Enerji yönetimi bölümü mezunları, “enerji yöneticisi” olarak mezun olurlar. Enerji yönetimi bölümü mezunları, enerji tüketimi yapan ekipmanların bakımlarını yapar ve verimliliklerini incelerler. Çalıştıkları yerdeki enerji tüketimi durumunu izler ve bu durumu raporlarlar. Enerji yönetimi bölümü mezunları, enerji tüketimi durumunu izlemek için gerekli malzemelerin tedariklerini yaparlar. Enerji tüketimi yapan sistemlerin gerekli olan bakımları yapar ve uygulamalarını planlarlar.

Enerji yönetimi bölümü mezunları, çalıştıkları yerin tüketim alışkanlıklarında değişiklik yaparak gerekli olan tasarrufun sağlanmasını sağlarlar. Sektöründeki mevcut ya da yenilenen mevzuatları takip etmeleri ise en önemli görevleri arasında yer alır. Enerji yönetimi bölümü mezunları, yenilebilir ve sürdürülebilir enerji kaynakları hakkında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunurlar. Fosil yakıtların kullanımı yerine alternatif enerji kaynaklarının kullandırarak enerji üretimi ve enerji tüketimi üzerine çalışmalar yaparlar. Enerji yönetimi bölümü mezunları, enerji tüketimi miktarını ölçmek için düzenli aralıklarla ölçüm yaparlar. Bu başlık hakkında bilgi sahibi olduktan sonra bölüm derslerini öğrenelim.

Enerji Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Yukarıda verilen dersler genel olarak verilmiştir. Dersler değişiklik gösterebilir. Dersler hakkında bilgi sahibi olduktan sonra bölümün taban puanları ve sıralaması hakkında bilgi sahibi olalım.

Enerji Yönetimi Bölümü Taban Puanları ve Sıralamaları

Bölümün puanları ve sırlaması hakkında bahsetmeden önce ze birkaç ön bilgi vermek isterim. Bu bölüme girmek için ilk önce YKS sınavına girmeniz zorunludur. Bu bölüm “eşit ağırlık” alanından öğrenci almaktadır. Ülkemizde sadece Karatay Üniversitesi'nde bulunur.

Üretim ve kullanım sürecindeki enerji sorunlarını belirleyip sürdürülebilir çözümler üretir, Sanayi tesisleri, büyük inşaatlar, ETKB ve diğer devlet kuruluşları, İletişim ve sayısal beceri yanında, enerji üretimi ve yönetimi konusunda bilgi ve ehliyet gereklidir, Mühendislik disiplinlerinden yararlanarak yeni yönetsel sistemlerin kurulmasını sağlar, AR-GE yapan enerji kuruluşları, enerji santralleri ve tesislerin kurulum ve yönetiminde rol alır, Lider potansiyeli ve etkin ağlar kurma yeteneği önemlidir, Enerji kaynakları ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlar, Nükleer enerji firmaları, yenilenebilir enerji firmaları, geri dönüşüm üzerine çalışmalar yapan şirketlerde çalışma imkanı bulunmaktadır, Enerji sektörüne yönelik derinlemesine bilgi ve istekli olunmalıdır, Türkiye'deki enerji ihtiyacı ve ithalat oranlarına yönelik çözümler sunar, Enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, çevrenin korunması ve enerji israfının önlenmesi amacıyla iş imkanı sağlar, Ekonomik ve politik konulara hakim olmak, enerji kanunları ve piyasa şartlarını iyi bilmek gerekir, Fosil yakıt, petrol gibi ithal edilen enerji kavramlarına alternatifler sunar, Enerji ithalatına bağlı firmalar ve devlet kurumları, Enerji sektöründeki gelişmeler ve dünyadaki enerji politikalarını takip etmek önemlidir, Enerji verimliliği ve kayıp önleme konusunda uzmandır, Enerji üretim ve dağıtımı konularında çalışan şirketler, Enerji atıklarının değerlendirilmesi ve ekonomik kalkınmayı engellememesi hususlarına dikkat etmek gereklidir, Yeni yönetsel sistemlerin kurulması ve sürdürülebilirliği sağlar, Enerji kaynaklarına yatırım yapan şirketler ve yardım kuruluşları, Sürdürülebilirlik konusunda detaylı bilgi ve tecrübeye sahip olmak gereklidir, Üretim kalitesi ve güvenlik konusunda enerjinin verimli kullanılmasını sağlar, Enerji maliyetlerini azaltmak ve enerji performansını arttırmak isteyen her türlü şirket ve sektör, Üretim ve enerji kullanımı arasındaki bağlantıları anlamak ve iş veya üretim süreçlerini iyileştirmek için enerjiyi nasıl daha verimli kullanabileceğini bilmek önemlidir, Enerji yönetimi politikalarının ve stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olur, Devlet kurumları, özel sektör, ulusal ve uluslararası enerji ajansları, Enerji politikaları ve yasaları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu konularda karar verme becerisine sahip olmak gereklidir, Verimli enerji kullanımı ve enerji tasarrufu konularında bilgi ve eğitim sağlar, Enerji danışmanlık firmaları, enerji verimliliği hizmetleri sunan şirketler, Enerji tasarrufu ve verimlilik konularında bilgi ve deneyim gereklidir
enerji yönetimi bölümü enerji üretimi enerji tüketimi enerji yönetimi enerji yönetimi bölümü mezunları enerji yönetimi bölümü iş imkanları
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.