AnasayfaBlogÜretim Yöneticisinde Olması Gereken Özellikler
Üretim Yönetimi

Üretim Yöneticisinde Olması Gereken Özellikler

29 Ocak 2015
Bir kadın park yerinde kollarını kavuşturmuş, dümdüz önüne bakarak duruyor. Üzerinde uzun kollu bir gömlek ve mavi bir kot pantolon var ve yüz ifadesi ciddi. Arkasında birkaç araba sıra halinde park etmiş. En yakındaki araba odak dışında, farları belli belirsiz görünüyor. Daha uzakta, biri siyah diğeri beyaz iki araba daha nettir. Kadın onların önünde duruyor, silueti arabaların parlak renkleriyle keskin bir kontrast oluşturuyor. Görüntünün odağı olan kadının varlığı sahneye bir sakinlik duygusu katıyor.
KonuÜretim YöneticisiÜrün Yöneticisi
Temel SorumlulukÜretim sürecini denetlemek ve ürünlerin zamanında ve spesifikasyonlara uygun olarak yapılmasını sağlamak.Bir ürünün ilk geliştirmeden nihai kullanıma sunulmasına kadar yaşam döngüsünü yönetmek.
Odaklanma AlanıOperasyonel kaygılar.Stratejik kaygılar ve müşteri talepleri.
Piyasa BilgisiPiyasada neler olup bittiğinin farkında olmak.Müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya ve pazarda iyi satacak yeni ürünler geliştirmeye odaklanır.
İşlem SüreciSüreçleri optimize etmek ve düzene koymak.Geliştirdikleri ürünlerin müşteri talebiyle uyumlu olmasını sağlamak.
EtkileşimÖncelikle mühendislik kadrosu ve muhasebe departmanıyla birlikte çalışır.Pazarlama, satış ve satın alma gibi diğer departmanlarla da işbirliği yapar.
VerimlilikÜretim yönetimi tamamen verimlilikle ilgilidir.Geliştirdikleri ürünlerin etkin ve efektif olmasını sağlar.
Sorun Çözme BecerisiÜretim sürecini yolunda tutmak için sorunları giderebilmeli ve hızlı kararlar verebilmelidir.Ürün geliştirme ve pazarlama süreçlerinde karşılaşılan sorunları çözebilmelidir.
GereksinimlerÜretim yönetimi ilkeleri ve kavramlarına hakim olmak.Ürün geliştirme ve pazarlama süreçlerini derinlemesine anlamak.
Bilgi SetiÜretim teknikleri, maliyet kontrolü ve kalite kontrolünde derin bilgi.Müşteri ihtiyaçları, ürün geliştirme, pazarlama ve satış stratejileri konusunda geniş bilgi.
BecerilerGüçlü iletişim ve liderlik becerilerine, baskı altında iyi çalışabilme yeteneğine sahip olmalıdır.Ürün tasarımı ve geliştirmesi, pazar analizi, işbirliği ve liderlik becerilerine ihtiyaç duyarlar.

İş dünyasında "üretim yöneticisi" ve "ürün yöneticisi" terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılır. Eskiden daha çok olmakla birlikte şimdilerde de az da olsa görülen "halka ilişkiler ve insan kaynakları" birimlerinin aynı işi yaptığı düşünülen bir karıştırma gibi... Ancak bu iki rol birbirinden oldukça farklıdır.

Bir üretim müdürü, üretim sürecini denetlemekten ve ürünlerin zamanında ve spesifikasyonlara uygun olarak yapılmasını sağlamaktan sorumludur. Buna karşılık, bir ürün yöneticisi, bir ürünün ilk geliştirmeden nihai kullanıma sunulmasına kadar yaşam döngüsünü yönetmekten sorumludur. Her iki rol de ürün geliştirme sürecinin derinlemesine anlaşılmasını gerektirirken, üretim yöneticileri operasyonel kaygılara odaklanırken, ürün yöneticileri stratejik olanlara odaklanır. Sonuç olarak, her pozisyon benzersiz bir beceri ve bilgi seti gerektirir.

Üretim yöneticisinin rolü, ürün yöneticisinden oldukça farklıdır. En zıt fark, üretim müdürünün gözünün her zaman içeride, ürün yöneticisinin gözünün dışarıda olmasıdır. Ürün yöneticileri müşteriyi dinlemek, anlamak ve müşterinin taleplerini öğrenmek zorunda oldukları için dışarıya bakmak zorundadırlar. Üretim yöneticisi ise ürün veya hizmetin nasıl iyileştirileceği üzerinde çalışır.

Bir üretim müdürü için piyasada neler olup bittiğinin farkında olmak önemlidir, ancak asıl odak noktaları şirketlerinin süreçlerini optimize etmek ve düzene koymaktır. Bu, üretim tekniklerini iyileştirmeyi, ürünleri daha az malzeme kullanacak şekilde yeniden tasarlamayı veya atıkları azaltmanın yollarını bulmayı içerebilir. Buna karşılık, ürün yöneticileri müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya ve pazarda iyi satacak yeni ürünler geliştirmeye odaklanmıştır. Geliştirdikleri ürünlerin müşteri talebiyle uyumlu olmasını sağlamak için satış ve pazarlama ekipleriyle yakın çalışırlar.

Sonuç olarak, üretim yöneticileri ve ürün yöneticilerinin çok farklı öncelikleri ve sorumlulukları vardır. Bununla birlikte, her ikisi de bir şirketin sorunsuz ve verimli çalışmasını sağlamada önemli roller oynar.

Üretim yönetimi nedir?

Üretim yönetimi, bir mal veya hizmet üretmeyi amaçlayan herhangi bir işletmenin hayati bir bileşenidir. Tanım olarak üretim yönetimi, bir işletmenin malzeme, makine ve insan gücü kaynaklarını, belirli bir miktarda ürünü istenilen niteliklerde (kalitede), istenilen zamanda üretecek şekilde bir araya getirme sanatı ve bilimidir. Başka bir deyişle, üretim yönetimi tamamen verimlilikle ilgilidir.

Üretim yönetimi kuru bir konu gibi görünse de, işletmeler üzerindeki etkisi derindir. Gerçekten de, üretim yönetimi, günümüzün son derece rekabetçi pazarında başarı ve başarısızlık arasındaki farktır. Gelişmek isteyen işletmeler için üretim yönetimi ilkelerini anlamak çok önemlidir.

Üretim Yöneticisi Kimdir?

Üretim yöneticisinin rolü, herhangi bir teknolojik veya teknolojik olmayan ürünü geliştirmek ve başarılı sonuçlar elde etmektir. Üretim sürecini tasarlamak ve denetlemek için mühendislik kadrosuyla birlikte çalışırlar. Ürünün müşterinin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak için pazarlama, satış ve satın alma gibi diğer departmanlarla da işbirliği yaparlar.

üretim müdürü, kalite kontrolünden ve ürünün güvenli olduğundan ve tüm yasal gereklilikleri karşıladığından sorumludur. ayrıca maliyetleri kontrol etmek ve ürünün karlı olmasını sağlamak için muhasebe departmanıyla birlikte çalışırlar. başarılı olmak için üretim yöneticilerinin güçlü iletişim ve liderlik becerilerine sahip olması ve baskı altında iyi çalışabilmesi gerekir.

İlgili eğitim: Yöneticilik Ve Liderlik Eğitimi

Üretim müdürü olmak asla kolay değildir. Özellikle üretim yönetimi ilke ve kavramlarına hakim olmak gerekir. Üretim yönetiminin amacı, üretim sürecinin verimli ve etkili olmasını sağlamaktır. Bu, üretimde yer alan çeşitli adımların yanı sıra kullanılan farklı ekipman ve malzeme türlerinin tam olarak anlaşılmasını gerektirir. Ek olarak, üretim yöneticileri, üretim sürecini yolunda tutmak için sorunları giderebilmeli ve hızlı kararlar verebilmelidir. Her ne kadar zor olsa da, başarılı bir üretim yöneticisi olmak isteyen herkes için üretim yönetimi ilkelerine hakim olmak çok önemlidir.

Aşağıda maddeler halinde sıralanmış olan bilgilerin tamamının iyi bir şekilde biliniyor olunması gerekir.

Üretim ve Üretim Yönetimi Kavramları

 • Üretimin tanımı

 • Üretim yönetimi ve tarihsel gelişimi

 • İşletmelerde Üretim ve Üretim Sistemleri

Üretim Sistemi Türleri

 • Stoğa Üretim

 • Siparişe Göre Üretim

 • Siparişe Göre Montaj

 • Kesikli Üretim

 • Proje Tipi Üretim

Üretim Yönetimi ve Amaçları

 • Üretim Yönetiminin Kapsamı

 • Üretim Yönetiminin Amaçları

 • Üretim Yönetiminin Temel İşlevleri

 • Üretim Yönetiminin Diğer İşletme İşlevleri ile İlişkileri

Üretim Yönetimi ile İlgili Yaklaşımlar

 • Esnek üretim sistemleri

 • Toplam Kalite Yönetimi

 • Yalın Üretim

 • Süreç Odaklı Yönetim

 • Tedarik Zinciri Yönetimi

 • Tam zamanında üretim

 • Altı Sigma

 • Bilgisayar destekli bütünleşik üretim

Üretim Yönetimi Üzerinde İnternet ve Küreselleşmenin Etkileri

 • E-Pazar kavramı

 • Küresel ölçekte rekabet

Bu bilgilerin kapsamı oldukça geniş olmalıdır. Ancak elbetteki bunlar yeterli değildir. Aşağıda üretim yöneticisinde bulunması gereken özellikleri listeledik. Bu beklentiler bulunması zorunlu olan özellikler elbette değildir. Eğer bu özelliklerden daha fazla özellik bulunması gerektiğini düşünüyorsanız yazının sonuna bunu ekleyebilirsiniz.

Üretim Yöneticisi Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?

Üretim Yöneticisi Stratejik Düşünme Yeteneğine Sahip Olmalıdır.

 • Büyük resmi görmesi,

 • Pazarın genişliğini görmesi, ve tahminlerde bulunması görmesi,

 • İkame ürünler, yeni teknolojiler ve üretimi arttırmayla ilgili yaklaşımlarının bulunması,

 • Üretim değişkenliklerini şirket tarafından açık bir şekilde anlaşılır olmasını sağlamak.

Üretim Yöneticisi Liderlik Yeteneğine Sahip Olmalıdır

 • Gelecekteki üretim vizyonunu belirlemek ve geliştirir,

 • Bu üretim vizyonuna ulaşmak için nasıl bir yol izleyeceğini belirler,

 • Vizyonun gerçekleştirilmesi için çalışanları teşvik etmek ve motive etmek için çalışmalar yürütür,

 • Kritik kararlar alır ve ikna kabiliyeti yüksektir,

 • Teknoloji ve şirket arasında köprü vazifesi görür. Yeni teknolojiyi şirkete adapte etmede öncüdür.

Üretim Yöneticisi Alanında Uzmandır

 • Üretimde gelecekte beklenen tehlikeleri önceden fark eder,

 • Kalite sistemleri, üretim yönetimi ve pazarlama konusuna hakimdir,

 • Kalite yönetimi konusunda uzmandır.

Üretim Yöneticisi İyi Bir İletişimcidir

 • Tüm paydaşlarıyla ve diğer departmanlarla iyi bir iletişim kurar,

 • İkna becerileri ve müzakere yeteneği gelişmiştir,

 • Üretim yönetimi kriterleri hakkında bilgilendirici sunumlar yapar,

 • Üretimle ilgili diğer departmanlara bilgiler verir, stratejilerini açıklar ve diğer departmanları bu konuda bilgilendirir.

Temel Sorumluluk, Üretim sürecini denetlemek ve ürünlerin zamanında ve spesifikasyonlara uygun olarak yapılmasını sağlamak, Bir ürünün ilk geliştirmeden nihai kullanıma sunulmasına kadar yaşam döngüsünü yönetmek, Odaklanma Alanı, Operasyonel kaygılar, Stratejik kaygılar ve müşteri talepleri, Piyasa Bilgisi, Piyasada neler olup bittiğinin farkında olmak, Müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya ve pazarda iyi satacak yeni ürünler geliştirmeye odaklanır, İşlem Süreci, Süreçleri optimize etmek ve düzene koymak, Geliştirdikleri ürünlerin müşteri talebiyle uyumlu olmasını sağlamak, Etkileşim, Öncelikle mühendislik kadrosu ve muhasebe departmanıyla birlikte çalışır, Pazarlama, satış ve satın alma gibi diğer departmanlarla da işbirliği yapar, Verimlilik, Üretim yönetimi tamamen verimlilikle ilgilidir, Geliştirdikleri ürünlerin etkin ve efektif olmasını sağlar, Sorun Çözme Becerisi, Üretim sürecini yolunda tutmak için sorunları giderebilmeli ve hızlı kararlar verebilmelidir, Ürün geliştirme ve pazarlama süreçlerinde karşılaşılan sorunları çözebilmelidir, Gereksinimler, Üretim yönetimi ilkeleri ve kavramlarına hakim olmak, Ürün geliştirme ve pazarlama süreçlerini derinlemesine anlamak, Bilgi Seti, Üretim teknikleri, maliyet kontrolü ve kalite kontrolünde derin bilgi, Müşteri ihtiyaçları, ürün geliştirme, pazarlama ve satış stratejileri konusunda geniş bilgi, Beceriler, Güçlü iletişim ve liderlik becerilerine, baskı altında iyi çalışabilme yeteneğine sahip olmalıdır, Ürün tasarımı ve geliştirmesi, pazar analizi, işbirliği ve liderlik becerilerine ihtiyaç duyarlar
Üretim Yöneticisinde Olması Gereken Özelliklerüretim üretim yönetimi yalın üretim yalın üretim uygulamalarıkalite yönetimiüretim yöneticisi üretim yönetimi eğitimi
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Baret takmış bir kadın gülümsüyor. Yüzünde parlak bir ifade var ve gözleri kapalı. Saçları topuz yapılmış ve beyaz bir gömlek giymiş. Baret turuncu renkte ve önünde ÖNCE GÜVENLİK yazıyor. Arka planda beyaz duvarlar ve kutular olan parlak ışıklı bir odada durmaktadır. Ellerini kalçalarına koymuş ve ayaklarını hafifçe açarak ayakta duruyor. Kendinden emin ve gururlu görünüyor.
Nedir?

Üretim Yönetimi Nedir?

20 Şubat 2021
Koruyucu gözlük ve yüz maskesi takan bir adam metal bir nesneyi kesmek için açılı taşlama makinesi kullanıyor. Çeşitli sprey kutularının bulunduğu bir raf da dahil olmak üzere çeşitli alet ve malzemelerin bulunduğu bir tezgahın önünde duruyor. Görüntünün sağ üst köşesinde beyaz bir nesne görülüyor, ancak odak dışında ve seçilmesi zor. Adam işine odaklanmış, çalışırken kıvılcımlar uçuşuyor. Sahne öğütücünün parlak ışığıyla aydınlanıyor.
Üretim Yönetimi

Üretim Yönetimi Nedir? Neden Önemlidir?

29 Ekim 2019
Siyah beyaz gömlek giymiş bir kadın arka planın önünde duruyor. Gözlük takıyor ve kıyafetini beyaz ve siyah çiçek desenli bir gömlek tamamlıyor. Saçları arkadan bağlanmış ve dümdüz karşıya bakıyor. Ön planda bir tabelanın üzerinde mavi ve siyah bir logo var. Kadının etrafı ağaçlar, çalılar ve çimenlerden oluşan doğal bir manzarayla çevrili. Gökyüzü parlak mavi ve güneş parlıyor. Kadın kendinden emin ve bulunduğu ortamdan memnun görünüyor. Kadın görüntünün odak noktası ve varlığı hissediliyor.
Üretim Yönetimi

Esnek Üretim Sistemleri

08 Ekim 2021
Bu görüntü bir fotoğraf için gülümseyen bir adamı gösteriyor. Takım elbise giyiyor ve profesyonel bir ortamda olduğu anlaşılıyor. Boynunun ve yüzünün yakın çekimi neşeli ifadesini gösteriyor ve sakalı ona seçkin bir görünüm veriyor. Ayrıca siyah zemin üzerinde beyaz bir metin var, muhtemelen üretim yönetimi kursuyla ilgili. Genel olarak, bu görüntü kursun önemini aktarıyor ve konuyla ilgili bir güven ve gurur duygusu veriyor.
4.9
(16)

Üretim Yönetimi Eğitimi

24 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
1008411
Bu bir Yalın Üretim Kursu görüntüsüdür. Fotoğraftaki adam kameraya gülümseyerek güven duygusunu ve öğrenme hevesini yansıtıyor. Arka plandaki yeşil ve siyah logo, kursun profesyonelce tasarlandığını ve kaliteli eğitim verdiğini gösteriyor. Mavi harfli sarı daire bir kurs logosu veya kursu sembolize eden bir marka öğesi olabilir. Adamın yüzüne yakından bakıldığında boynu, ağzı ve sakalı görülüyor. Bu da kursun Yalın Üretim'in temel ilkelerini öğrenmeye odaklandığını gösteriyor. Genel olarak bu görsel, Yalın Üretim Kursunun eğlenceli ve ilgi çekici bir öğrenme deneyimi olduğu mesajını iletiyor.
5
(123)

Yalın Üretim Eğitimi

5 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
1112411