AnasayfaBlog6 Sigma Nedir? 6 Sigmanın Amacı Nedir?
Nedir?

6 Sigma Nedir? 6 Sigmanın Amacı Nedir?

21 Ocak 2020
6 Sigma Nedir? 6 Sigmanın Amacı Nedir?

Hızla küreselleşen bir dünyada ekonomi sınırları da giderek kaybolmaya başlamıştır. Günümüzde hemen hemen bütün şirketler de dünya koşulları içerisinde maliyetlerini düşürmeye çalışmaktadır. Aynı zamanda müşteri odaklı çalışmaya devam edip, müşteri memnuniyeti sağlamak hedefleridir. Müşteriler yüksek kalitedeki ürünleri, hesaplı fiyata ve doğru zamanda aldıklarında mutlu olmaktadırlar. Bu da müşteri tatminini sağlamaktadır. İşte tamda bu aşamada 6 sigma devreye giriyor. Müşteri odaklı şirketlerin kullanabileceği en etkin yöntem olarak düşünülüyor.

6 sigma iş performansını ve karlılığı arttıran, kalitesizliğin neden olduğu maliyetleri azaltan, müşteri tatmini ve beklentilerini karşılayan şirket verimliliğini maksimum düzeye getiren büyüme stratejisidir. 6 sigmanın işletmelerdeki tanımı, müşteri odaklı çalışarak memnuniyetin arttırılması ve bununla bağlantılı olarak işletmenin kar oranını ve rekebet avantajlarını arttıran kültür değişimidir.

İki tür 6 sigma süreci vardır. Ölçen ve analiz eden yani mevcut süreci tanımlayan, kontrol eden, iyileştiren süreç birincisidir.  İkinci süreç ise analiz eden, tasarlayan ve doğrulayan olan süreçtir. Mevcut durumun sürekliliği, hataların ne zaman oluşacağını belirlenmesi sürecin yeterliliğinin, ne seviyede olduğunu gösterir. Yüksek kaliteli süreçler, kaliteli ürünleri zamanında ve en düşük maliyetle üretildiğini gösterir.

6 sigma İlk olarak 1970 li yıllarda bir Japon şirketi olan Matsushita ‘ya, Motorola ve Quasar adlı televizyon şirketinin, kar düşüklüğü, hata payının üst seviyesinde olmasından kaynaklanan verimsizlik nedeniyle satılmasıyla başlamıştır. Mathuhita, fabrikaya çok radikal bir değişiklik yaparak bu sistemle hata payını %3 e kadar düşürmüştür. Bu durum birçok şirket açısından fark edilmiştir.

Yapılan çalışmalarda süreçlerde fazlaca sapmalar olduğu ve müşteri ihtiyaçlarının karşılanamadığı görülmüştür. Bunun üzerine 4 aşamalı sorun odaklı ölçme, analiz etme, geliştirme, kontrol etme yaklaşımı geliştirilmiştir. Bu yöntemle 6 sigma seviyesine ulaşılmıştır.1987 yılında ilk olarak Motorola uzun dönem şirket politikasını belirleyen 6 sigma kalite programını uygulamaya geçirmiştir. Sonrasında 6 sigma Allied Signal, Sony, Whirlpool, General Electric, Texas Instruments gibi uluslararası firmalar tarafından kullanılmıştır.

6 Sigmanın Faydaları

Günümüzde sürekli olarak gelişen ve değişen pazarlara yetişebilmenin en önemli yolu yenilenmek ve değişen şartlara uyum sağlamaktır. 6 sigma şirketin sürekli değişen şartlarda yenilenebilmesi için gerekli kültür ve yeteneği yaratır. 6 sigmanın faydaları aşağıdaki şekildedir:

 • Müşteri memnuniyetinde artış

 • Ürün maliyetlerin azalması

 • Pazar payının artması

 • Kültürel anlamda gelişmeler

 • Üretkenliğin artması

 • Hata payının azalması

 • Hizmet geliştirme

 • Ürün kalitesi artar

 • Yüksek performans

 • Devamlı başarı

 • Ortak dili konuşma

 • Çalışanlar için performans hedefi sağlar.

 • Müşterilere değeri arttırır.

 • İyileştirme ve gelişme hızını arttırır.

 • Bilgi alışverişini artırır.

 • Öğrenme hızını artırır.

 • Yenilik ve değişimi kolaylaştırır.

 • Kalite performansı artar.

6 Sigma Kavramları

6 sigma kavramı bir süreç belirleme yöntemi ve performans ölçme yöntemi olarak kabul edilir. Mükemmeliyetçi yapısı olduğu için hataları bulmayı hedefler. Sürecin performansı ölçülüp, bir sonraki hedef, 6 sigmayı geliştirmek ve iyileştirmektir. Firmanın iş süreçlerindeki hatalarını azaltarak müşteri memnuniyetini arttırmayı hedefler.

6 sigma mükemmel kalitede, hatasız olarak bir yönetim ve iş akışı benimseyen, süreçlerin kalitesinin ölçümü ve iyileştirmesinde kullanılan bir metodolojidir. İşletmenin üretim süreçlerinin devamlı iyileştirmesini hedefleyen bir yapıdır. Bu sistemin temel amacı, işletmenin amaç ve hedefleri, maliyet ve hata oranını yönetimin mümkün olan en az seviyede tutmaktır. İş süreci içerisinde toplanan bir değişimin ölçüsü olan standart sapma yaklaşımını temsil eder.

İş sürecinin kötü sonuçlarından iyi olanı ayıran bütün şartların yerine getirilmesi ile tanımlanır. 6 sigma işlemi, en yakın şartların limitinden altı standart sapma olan bir işlem ortalamasına sahiptir. Çeşitlilik süreci ve şartname sınırları arasında yeterli tampon sağlar. Sağlık, finans, askeri, telekomünikasyon, eğitim ve diğer çeşitli sektörlerde kullanılmıştır. Bu sonuçlar 6 sigma yöntemlerinin iş hedeflerini verimli bir şekilde karşılamak için uygun olduğunu kanıtladı.

6 Sigma Kavramının Uygulama Aşamaları

6 sigma sisteminin uygulayıcıları, tanımlamak, ölçmek, analiz etmek, iyileştirmek ve kontrol etmek anlamına gelen DMAIC adlı bir yaklaşımı takip eder. Kullanıcıların 6 Sigma sertifika programıyla eğitim almaları veya şirketlerin iş akışlarını iyileştirmek için uyguladıkları istatistiksel olarak yönlendirilen bir metodoloji kavramıdır. DMAIC metodolojisiyle yorumlayabilme becerisinin ölçülmesi, iş analizi yapılması ve iyileştirme sonuçlarının denetlendiği sistemin kurulmasının sağlanması hedeflenmiştir.

 • Tanımlama: 6 sigma tarafından yönetilen bir ekip, şirketin hedeflerinin, ihtiyaçlarının, amaçları doğrultusunda karar verdikleri, üzerinde çalışacakları bir süreç tanımlar. Bu tanımlama sayesinde proje için gerekli problem, hedef ve çıktılar tanımlanır.

 • Ölçme: İkinci ekip, iş akışında olabilecek sorunların, sıkıntıların, neden olabilecek problemleri belirler ve iş sürecinin performansını ölçer.

 • Analiz:  Söz konusu ekip sürecin her aşamasını ve başarısız olma nedenini bırakarak sorunun temel nedenine ulaşmak için süreci analiz eder.

 • İyileştirme: Analiz neticesinde ekip projedeki hataların sebebini bulur. Bu aşamadan itibaren ekip proje geneli için iyileştirme çalışmalarına girer.

 • Kontrol: Ekip son olarak tüm süreçten emin olmak için kontroller ekler.

6 Sigmanın Temel İlkeleri Nelerdir?

6 sigmanın en temel amacı mükemmel bir yaklaşımla hataların azaltılmasıdır. Hataların en aza indirilmesi için,  süreçler, müşteriler ve çalışanlar önemlidir. Bir yönetim sistemi olarak tanımlanır. 6 sigmanın temel ilkeleri şunlardır:

 • Gerçeklere ve verilere dayalı yönetim: 6 sigmanın temel konularını hataların bulunması, bulunan hataların ortadan kaldırılması ve çözüme ulaştırılması oluşturur. Karmaşık verilerin toplanması, detaylı analizlerin yapılması önemlidir. Uygulamaların ilk basamağı gerekli anahtar ölçütlerin belirlenerek iş performansının ölçülmesi oluşturur. Sonuçların optimize edilmesinde ve değerlendirilmesinde bu ölçütler kullanılır.

 • Yönetim ve iyileştirme, sürece odaklanma:  6 sigmada süreç, ister ürün veya hizmet tasarımı, ister performans ölçümü, isterse herhangi bir şey olsun süreç başarının anahtarıdır. Süreçler eylemin olduğu yerlerdir.

 • Müşteri odaklılık: 6 sigmanın en önemli ana konusu müşteriye odaklanmadır. Sadece şimdi değil, gelecekte de müşterinin istek ve ihtiyaçları tahmin edilerek işletmede hazırlık yapılmasını sağlar.

 • Sınırsız işbirliği: Hem süreç ve yönetimdeki iş akışını, hem de son kullanıcıların taleplerini 6 sigmayla detaylı bir şekilde anlaşılır.

 • Proaktif yönetim: Problemlerin çok önceden görülüp bunlara odaklanarak çözüme ulaşması, başarı için büyük hedefler koymak proaktif yönetimdir. Gerekli araç ve uygulamalardan yararlanarak dinamik, duyarlı ve proaktif yönetme biçimini yerleştirmek için 6 sigma çalışmalar yapar.

 • Mükemmele yöneliş, başarısızlığa karşı hoşgörü: 6 Sigma ile çalışacak her şirket en mükemmeli hedeflemeli, sürekli gelişim içinde olmalı. Bazen karşılaşılan başarısızlıklarda kabul edilmelidir.

6 sigma nedir 6 sigmanın faydaları 6 sigma kavramları6 sigma kavramını uygulama aşamaları 6 sigmanın temel ilkeleri
Şule Mikdan
Şule Mikdan
Blog Yazarı

Özel bir şirkette, finans sektöründe 14 yıl boyunca Kıdemli Şef olarak çalıştım. Sermaye Piyasaları ile ilgili her türlü takas ve operasyon işlemleri yaptım. Kendimi geliştirmek adına İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından aldığım "İçerik Editörlüğü" eğitimi ile hobi olarak başladığım yazma tutkumu geliştirdim. Ardından Enstitü bünyesinde İçerik Yazarı olarak çalışmaya başladım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
6 sigma yöntemi, 1'den 7'ye kadar olan sigma seviyelerinde en ideal olarak kabul edilen 6'ncı seviyeyi yakalama uygulama yöntemidir.
Toplam Kalite Yönetimi

6 Sigma Yöntemini Yakalayın

11 Aralık 2014
CRM Nedir? İşletmelere Faydaları Nelerdir?
Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM Nedir? İşletmelere Faydaları Nelerdir?

23 Ocak 2019
Satış Koçluğu Eğitimi
4.9
(17)

Satış Koçluğu Eğitimi

10 Konu5 Saat
Ali KayacanAli Kayacan
750209
Satış Yönetimi Eğitimi
5
(21)

Satış Yönetimi Eğitimi

18 Konu5 Saat
Ali KayacanAli Kayacan
750209
Satışta Lider Yöneticilik ve Ekip Çalışması
Ali KayacanAli Kayacan
750209