AnasayfaBlog6 Sigma Nedir? 6 Sigmanın Amacı Nedir?
Nedir?

6 Sigma Nedir? 6 Sigmanın Amacı Nedir?

21 Ocak 2020
Resimde gözlük takan bir kadın görülüyor. Açık tenli ve sarı saçlıdır. Mavi bir gömlek giymektedir ve yüzü beyaz noktalı siyah bir arka planla çevrilidir. Doğrudan kameraya bakıyor, gözleri hafifçe kısılmış ve ağzı hafifçe açık. Boynunda bir ben var ve küpe takıyor. Görüntüde ayrıca beyaz noktalı siyah zemin üzerinde sarı bir metin ve sarı bir harf yer alıyor. Kadın odaklanmış ve kendinden emin görünüyor. Resim, kadının yüzüne ve göğsüne detaylı bir bakış sunan yakın bir perspektiften çekilmiştir.
6 Sigma Nedir?6 Sigmanın Amacı6 Sigmanın Faydaları
İş performansını ve karlılığı arttıran, kalitesizliğin neden olduğu maliyetleri azaltan, müşteri tatmini ve beklentilerini karşılayan bir büyüme stratejisi. İki türü vardır: ölçen ve analiz eden ve tasarlayan ve doğrulayanMüşteri odaklı çalışarak memnuniyetin arttırılması ve bununla bağlantılı olarak işletmenin kar oranını ve rekabet avantajlarını arttıran bir kültür değişimi yaratmak. İş süreçlerinde hatalarını azaltarak müşteri memnuniyetini arttırmayı hedefler.Müşteri memnuniyetinde artış, ürün maliyetlerin azalması, pazar payının artması, üretkenliğin artması, hata payının azalması, hizmet geliştirme, ürün kalitesi artar, yüksek performans, devamlı başarı
Süreçlerin kalitesini ölçen ve iyileştiren bir metodoloji. İşletmenin üretim süreçlerinin devamlı iyileştirmesini hedefler.Hataları bulmayı ve 6 sigmayı geliştirmek ve iyileştirmek. Bu sistemin temel amacı, işletmenin amaç ve hedefleri, maliyet ve hata oranını mümkün olan en az seviyede tutmaktır.Kültürel anlamda gelişmeler, ortak dili konuşma, çalışanlar için performans hedefi sağlar, müşterilere değeri arttırır, iyileştirme ve gelişme hızını arttırır, bilgi alışverişini artırır, öğrenme hızını artırır, yenilik ve değişimi kolaylaştırır, kalite performansı artar
6 sigma işlemi, en yakın şartların limitinden altı standart sapma olan bir işlem ortalamasıdır. Çeşitlilik süreci ve şartname sınırları arasında yeterli tampon sağlar.İş sürecinin kötü sonuçlarından iyi olanı ayıran bütün şartların yerine getirilmesi. İş hedeflerini verimli bir şekilde karşılamak için uygulanır.Sağlık, finans, askeri, telekomünikasyon, eğitim ve diğer çeşitli sektörlerde başarı ile uygulanmıştır.
6 sigma sistemi DMAIC metodolojisine göre işler. Bu: Tanımlamak, Ölçmek, Analiz etmek, İyileştirmek ve Kontrol etmek anlamına gelir.İş akışlarını iyileştirmek için uygulanan istatistiksel yönlendiren bir metodoloji.İş analiz yapma, iyileştirme sonuçlarını denetleyebilme, iş hedeflerini ve beklentilerini karşılayabilme

Hızla küreselleşen bir dünyada ekonomi sınırları da giderek kaybolmaya başlamıştır. Günümüzde hemen hemen bütün şirketler de dünya koşulları içerisinde maliyetlerini düşürmeye çalışmaktadır. Aynı zamanda müşteri odaklı çalışmaya devam edip, müşteri memnuniyeti sağlamak hedefleridir. Müşteriler yüksek kalitedeki ürünleri, hesaplı fiyata ve doğru zamanda aldıklarında mutlu olmaktadırlar. Bu da müşteri tatminini sağlamaktadır. İşte tamda bu aşamada 6 sigma devreye giriyor. Müşteri odaklı şirketlerin kullanabileceği en etkin yöntem olarak düşünülüyor.

6 sigma iş performansını ve karlılığı arttıran, kalitesizliğin neden olduğu maliyetleri azaltan, müşteri tatmini ve beklentilerini karşılayan şirket verimliliğini maksimum düzeye getiren büyüme stratejisidir. 6 sigmanın işletmelerdeki tanımı, müşteri odaklı çalışarak memnuniyetin arttırılması ve bununla bağlantılı olarak işletmenin kar oranını ve rekebet avantajlarını arttıran kültür değişimidir.

6 Sigma Nedir?6 Sigma Ne Değildir?
İstatistiksel ve metodolojik bir yaklaşımSadece bir istatistik kavramı
Süreçlerin ve ürünlerin kalitesini artırma yöntemiKısa vadeli bir çözüm veya hızlı bir düzeltme
Süreçleri analiz etme ve iyileştirme aracıSadece üretim veya mühendislik alanlarına özgü bir yöntem
Müşteri memnuniyetini artırmak için kullanılırYalnızca maliyet azaltmaya odaklanan bir yaklaşım
DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) ve DMADV (Define, Measure, Analyze, Design, Verify) gibi yapılandırılmış süreçleri içerirBelirsiz veya yapılandırılmamış bir süreç
İş süreçlerinin hatalarını ve maliyetlerini azaltmaya yönelikSadece kalite kontrol veya denetim odaklı
Şirket kültürü ve sürekli iyileştirme felsefesiYalnızca bir kalite belgesi veya sertifikası

İki tür 6 sigma süreci vardır. Ölçen ve analiz eden yani mevcut süreci tanımlayan, kontrol eden, iyileştiren süreç birincisidir.  İkinci süreç ise analiz eden, tasarlayan ve doğrulayan olan süreçtir. Mevcut durumun sürekliliği, hataların ne zaman oluşacağını belirlenmesi sürecin yeterliliğinin, ne seviyede olduğunu gösterir. Yüksek kaliteli süreçler, kaliteli ürünleri zamanında ve en düşük maliyetle üretildiğini gösterir.

6 sigma İlk olarak 1970 li yıllarda bir Japon şirketi olan Matsushita ‘ya, Motorola ve Quasar adlı televizyon şirketinin, kar düşüklüğü, hata payının üst seviyesinde olmasından kaynaklanan verimsizlik nedeniyle satılmasıyla başlamıştır. Mathuhita, fabrikaya çok radikal bir değişiklik yaparak bu sistemle hata payını %3 e kadar düşürmüştür. Bu durum birçok şirket açısından fark edilmiştir.

Yapılan çalışmalarda süreçlerde fazlaca sapmalar olduğu ve müşteri ihtiyaçlarının karşılanamadığı görülmüştür. Bunun üzerine 4 aşamalı sorun odaklı ölçme, analiz etme, geliştirme, kontrol etme yaklaşımı geliştirilmiştir. Bu yöntemle 6 sigma seviyesine ulaşılmıştır. 1987 yılında ilk olarak Motorola uzun dönem şirket politikasını belirleyen 6 sigma kalite programını uygulamaya geçirmiştir. Sonrasında 6 sigma Allied Signal, Sony, Whirlpool, General Electric, Texas Instruments gibi uluslararası firmalar tarafından kullanılmıştır.

6 Sigmanın Faydaları

Günümüzde sürekli olarak gelişen ve değişen pazarlara yetişebilmenin en önemli yolu yenilenmek ve değişen şartlara uyum sağlamaktır. 6 sigma şirketin sürekli değişen şartlarda yenilenebilmesi için gerekli kültür ve yeteneği yaratır. 6 sigmanın faydaları aşağıdaki şekildedir:

 • Müşteri memnuniyetinde artış

 • Ürün maliyetlerin azalması

 • Pazar payının artması

 • Kültürel anlamda gelişmeler

 • Üretkenliğin artması

 • Hata payının azalması

 • Hizmet geliştirme

 • Ürün kalitesi artar

 • Yüksek performans

 • Devamlı başarı

 • Ortak dili konuşma

 • Çalışanlar için performans hedefi sağlar.

 • Müşterilere değeri arttırır.

 • İyileştirme ve gelişme hızını arttırır.

 • Bilgi alışverişini artırır.

 • Öğrenme hızını artırır.

 • Yenilik ve değişimi kolaylaştırır.

 • Kalite performansı artar.

6 Sigma Kavramları

6 sigma kavramı bir süreç belirleme yöntemi ve performans ölçme yöntemi olarak kabul edilir. Mükemmeliyetçi yapısı olduğu için hataları bulmayı hedefler. Sürecin performansı ölçülüp, bir sonraki hedef, 6 sigmayı geliştirmek ve iyileştirmektir. Firmanın iş süreçlerindeki hatalarını azaltarak müşteri memnuniyetini arttırmayı hedefler.

6 sigma mükemmel kalitede, hatasız olarak bir yönetim ve iş akışı benimseyen, süreçlerin kalitesinin ölçümü ve iyileştirmesinde kullanılan bir metodolojidir. İşletmenin üretim süreçlerinin devamlı iyileştirmesini hedefleyen bir yapıdır. Bu sistemin temel amacı, işletmenin amaç ve hedefleri, maliyet ve hata oranını yönetimin mümkün olan en az seviyede tutmaktır. İş süreci içerisinde toplanan bir değişimin ölçüsü olan standart sapma yaklaşımını temsil eder.

İş sürecinin kötü sonuçlarından iyi olanı ayıran bütün şartların yerine getirilmesi ile tanımlanır. 6 sigma işlemi, en yakın şartların limitinden altı standart sapma olan bir işlem ortalamasına sahiptir. Çeşitlilik süreci ve şartname sınırları arasında yeterli tampon sağlar. Sağlık, finans, askeri, telekomünikasyon, eğitim ve diğer çeşitli sektörlerde kullanılmıştır. Bu sonuçlar 6 sigma yöntemlerinin iş hedeflerini verimli bir şekilde karşılamak için uygun olduğunu kanıtladı.

6 Sigma Kavramının Uygulama Aşamaları

6 sigma sisteminin uygulayıcıları, tanımlamak, ölçmek, analiz etmek, iyileştirmek ve kontrol etmek anlamına gelen DMAIC adlı bir yaklaşımı takip eder. Kullanıcıların 6 Sigma sertifika programıyla eğitim almaları veya şirketlerin iş akışlarını iyileştirmek için uyguladıkları istatistiksel olarak yönlendirilen bir metodoloji kavramıdır. DMAIC metodolojisiyle yorumlayabilme becerisinin ölçülmesi, iş analizi yapılması ve iyileştirme sonuçlarının denetlendiği sistemin kurulmasının sağlanması hedeflenmiştir.

 • Tanımlama: 6 sigma tarafından yönetilen bir ekip, şirketin hedeflerinin, ihtiyaçlarının, amaçları doğrultusunda karar verdikleri, üzerinde çalışacakları bir süreç tanımlar. Bu tanımlama sayesinde proje için gerekli problem, hedef ve çıktılar tanımlanır.

 • Ölçme: İkinci ekip, iş akışında olabilecek sorunların, sıkıntıların, neden olabilecek problemleri belirler ve iş sürecinin performansını ölçer.

 • Analiz:  Söz konusu ekip sürecin her aşamasını ve başarısız olma nedenini bırakarak sorunun temel nedenine ulaşmak için süreci analiz eder.

 • İyileştirme: Analiz neticesinde ekip projedeki hataların sebebini bulur. Bu aşamadan itibaren ekip proje geneli için iyileştirme çalışmalarına girer.

 • Kontrol: Ekip son olarak tüm süreçten emin olmak için kontroller ekler.

6 Sigmanın Temel İlkeleri Nelerdir?

6 sigmanın en temel amacı mükemmel bir yaklaşımla hataların azaltılmasıdır. Hataların en aza indirilmesi için,  süreçler, müşteriler ve çalışanlar önemlidir. Bir yönetim sistemi olarak tanımlanır. 6 sigmanın temel ilkeleri şunlardır:

 • Gerçeklere ve verilere dayalı yönetim: 6 sigmanın temel konularını hataların bulunması, bulunan hataların ortadan kaldırılması ve çözüme ulaştırılması oluşturur. Karmaşık verilerin toplanması, detaylı analizlerin yapılması önemlidir. Uygulamaların ilk basamağı gerekli anahtar ölçütlerin belirlenerek iş performansının ölçülmesi oluşturur. Sonuçların optimize edilmesinde ve değerlendirilmesinde bu ölçütler kullanılır.

 • Yönetim ve iyileştirme, sürece odaklanma:  6 sigmada süreç, ister ürün veya hizmet tasarımı, ister performans ölçümü, isterse herhangi bir şey olsun süreç başarının anahtarıdır. Süreçler eylemin olduğu yerlerdir.

 • Müşteri odaklılık: 6 sigmanın en önemli ana konusu müşteriye odaklanmadır. Sadece şimdi değil, gelecekte de müşterinin istek ve ihtiyaçları tahmin edilerek işletmede hazırlık yapılmasını sağlar.

 • Sınırsız işbirliği: Hem süreç ve yönetimdeki iş akışını, hem de son kullanıcıların taleplerini 6 sigmayla detaylı bir şekilde anlaşılır.

 • Proaktif yönetim: problemlerin çok önceden görülüp bunlara odaklanarak çözüme ulaşması, başarı için büyük hedefler koymak proaktif yönetimdir. Gerekli araç ve uygulamalardan yararlanarak dinamik, duyarlı ve proaktif yönetme biçimini yerleştirmek için 6 sigma çalışmalar yapar.

 • Mükemmele yöneliş, başarısızlığa karşı hoşgörü: 6 Sigma ile çalışacak her şirket en mükemmeli hedeflemeli, sürekli gelişim içinde olmalı. Bazen karşılaşılan başarısızlıklarda kabul edilmelidir.

İş performansını ve karlılığı arttıran, kalitesizliğin neden olduğu maliyetleri azaltan, müşteri tatmini ve beklentilerini karşılayan bir büyüme stratejisi İki türü vardır: ölçen ve analiz eden ve tasarlayan ve doğrulayan, Müşteri odaklı çalışarak memnuniyetin arttırılması ve bununla bağlantılı olarak işletmenin kar oranını ve rekabet avantajlarını arttıran bir kültür değişimi yaratmak İş süreçlerinde hatalarını azaltarak müşteri memnuniyetini arttırmayı hedefler, Müşteri memnuniyetinde artış, ürün maliyetlerin azalması, pazar payının artması, üretkenliğin artması, hata payının azalması, hizmet geliştirme, ürün kalitesi artar, yüksek performans, devamlı başarı, Süreçlerin kalitesini ölçen ve iyileştiren bir metodoloji İşletmenin üretim süreçlerinin devamlı iyileştirmesini hedefler, Hataları bulmayı ve 6 sigmayı geliştirmek ve iyileştirmek Bu sistemin temel amacı, işletmenin amaç ve hedefleri, maliyet ve hata oranını mümkün olan en az seviyede tutmaktır, Kültürel anlamda gelişmeler, ortak dili konuşma, çalışanlar için performans hedefi sağlar, müşterilere değeri arttırır, iyileştirme ve gelişme hızını arttırır, bilgi alışverişini artırır, öğrenme hızını artırır, yenilik ve değişimi kolaylaştırır, kalite performansı artar, 6 sigma işlemi, en yakın şartların limitinden altı standart sapma olan bir işlem ortalamasıdır Çeşitlilik süreci ve şartname sınırları arasında yeterli tampon sağlar, İş sürecinin kötü sonuçlarından iyi olanı ayıran bütün şartların yerine getirilmesi İş hedeflerini verimli bir şekilde karşılamak için uygulanır, Sağlık, finans, askeri, telekomünikasyon, eğitim ve diğer çeşitli sektörlerde başarı ile uygulanmıştır, 6 sigma sistemi DMAIC metodolojisine göre işler Bu: Tanımlamak, Ölçmek, Analiz etmek, İyileştirmek ve Kontrol etmek anlamına gelir, İş akışlarını iyileştirmek için uygulanan istatistiksel yönlendiren bir metodoloji, İş analiz yapma, iyileştirme sonuçlarını denetleyebilme, iş hedeflerini ve beklentilerini karşılayabilme
6 sigma nedir 6 sigmanın faydaları 6 sigma kavramları6 sigma kavramını uygulama aşamaları 6 sigmanın temel ilkeleri
Uzun, siyah saçlı genç bir kadın mavi ve beyaz çizgili bir gömleğin önünde duruyor. Açık mavi renkteki gömleğin üzerinde hem yatay hem de dikey olarak uzanan beyaz çizgiler var. Saçları başının arkasında topuz yapılmış ve yüzü sol taraftan gelen sıcak bir ışıkla aydınlatılmış. Yüzünde sıcak ve huzurlu bir ifadeyle yana doğru bakıyor. Kollarını göğsünün önünde kavuşturmuş, kendinden emin ve güçlü bir duruş sergiliyor. Yirmili yaşlarının başında gibi görünüyor.
Şule Mikdan
Blog Yazarı

Özel bir şirkette, finans sektöründe 14 yıl boyunca Kıdemli Şef olarak çalıştım. Sermaye Piyasaları ile ilgili her türlü takas ve operasyon işlemleri yaptım. Kendimi geliştirmek adına İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından aldığım "İçerik Editörlüğü" eğitimi ile hobi olarak başladığım yazma tutkumu geliştirdim. Ardından Enstitü bünyesinde İçerik Yazarı olarak çalışmaya başladım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kişi elinde bir telefon ve kalem tutmaktadır. Telefon sağ elinde, kalem ise sol elinde tutulmaktadır. Odaklanmış, kararlı bir ifadeyle ellerine doğru bakıyorlar. Koyu bir arka planı ve beyaz simgeleri olan telefon ekranı görünür durumdadır. Kalem, hafifçe kıvrılmış bir şekilde tutulan siyah ve gümüş renkli bir kalemdir. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi kot pantolon giymektedir ve arka plan düz beyaz bir duvardır. Fotoğraf yakın bir açıdan çekilmiş, kişinin elleri ve telefonu çerçevenin büyük bir kısmını kaplıyor.
Toplam Kalite Yönetimi

6 Sigma Yöntemini Yakalayın

11 Aralık 2014
Uzun kıvırcık kahverengi saçlı bir kadın siyah bir gömlek giyiyor. Kolyesinde siyah zemin üzerine beyaz bir harf vardır ve ağzı yakından görülebilmektedir. Saçları dalgalı bir şekilde şekillendirilmiş ve doğrudan kameraya bakıyor. Gözleri uzun kirpiklerle çerçevelenmiş ve dudakları hafifçe ayrılmış. Kolyesi karmaşık detaylarla süslü ve ışıkta parlıyor. Yüz ifadesindeki gizemle, düşünceli bir halde kaybolmuş gibi görünüyor. Gömleğinin ince bir deseni var ve kumaş yumuşak bir doku oluşturuyor. Arka planın nötr olması kıyafetindeki detayların ve yüz hatlarının öne çıkmasını sağlıyor.
Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM Nedir? İşletmelere Faydaları Nelerdir?

23 Ocak 2019
Bu görselde muhtemelen bir satış koçluğu eğitimi sırasında bir kalemi tutan bir el görülüyor. Siyah gömlekli adam koç olabilir, beyaz top ise eğitimin amacını sembolize ediyor olabilir. Bulanık mavi ve beyaz nesne ise başarıyı sembolize ediyor olabilir. Genel olarak, satış koçluğu eğitiminin öneminin harika bir görsel temsilidir.
4.9
(17)

Satış Koçluğu Eğitimi

10 Konu5 Saat
Bu, siyah tişört giyen bir adamın görüntüsüdür. Beyaz bir arka planın önünde duruyor. Yüzünde ciddi bir ifade ile dümdüz karşıya bakıyor. Kolları yanlarında rahat bir şekilde duruyor. Yakası v yakalı, vücuda oturan siyah bir tişört giyiyor. Koyu kahverengi saçları yüzünden uzakta geriye taranmış. Koyu renk gözleri yoğun ve odaklanmış görünüyor. Güçlü bir çene çizgisi ve ince bir bıyığı var. Cildi hafif bronzlaşmış. Sol koluna gümüş bir saat takıyor. Kendinden emin ve kontrollü görünüyor.Ali Kayacan
11020
Bu görüntü bir çevrimiçi Satış Yönetimi Kursunu tasvir etmektedir. Bir adam kameraya doğru gülümsüyor ve arkasında mavi bir arka plan var. Görselde ayrıca bir tabela, bir harf, bir logo ve birkaç kağıt parçası yakın plan çekilmiştir. Bu detaylar kursun satış yönetimi konularına odaklandığını gösteriyor. Adamın ifadesi, kursa olan hevesini ve bağlılığını yansıtıyor ve bir coşku ve motivasyon duygusu sergiliyor. Bu görüntü, başarıya ulaşmak için gereken ciddiyet ve adanmışlığı yansıttığı için kursun ideal bir temsilidir. Ayrıca, belirli bir konu hakkında bilgili ve bilgili olmanın önemini de aktarmaktadır. Bu imaj ile kurs, öğrenciye başarılı bir satış yöneticisi olmak için gerekli araçları ve kaynakları sağlamayı amaçlamaktadır. Çevrimiçi bir kurs sunarak, öğrenciler satış yönetimi alanında mükemmelleşmek için gereken bilgi ve becerileri kazanabilirler.
5
(21)

Satış Yönetimi Eğitimi

18 Konu5 Saat
Bu, siyah tişört giyen bir adamın görüntüsüdür. Beyaz bir arka planın önünde duruyor. Yüzünde ciddi bir ifade ile dümdüz karşıya bakıyor. Kolları yanlarında rahat bir şekilde duruyor. Yakası v yakalı, vücuda oturan siyah bir tişört giyiyor. Koyu kahverengi saçları yüzünden uzakta geriye taranmış. Koyu renk gözleri yoğun ve odaklanmış görünüyor. Güçlü bir çene çizgisi ve ince bir bıyığı var. Cildi hafif bronzlaşmış. Sol koluna gümüş bir saat takıyor. Kendinden emin ve kontrollü görünüyor.Ali Kayacan
12450
Bu online Satış Liderliği ve Ekip Çalışması Kursu, becerilerini artırmak ve rekabette bir adım önde olmak isteyen profesyoneller için paha biçilmez bir kaynaktır. Bu kurs sayesinde katılımcılar, etkili satış stratejilerinin yanı sıra ekiplerini başarıya nasıl yönlendireceklerini daha iyi anlayacaklardır. Sunulan materyali inceleyerek, müşterileriyle etkili bir şekilde nasıl iletişim kuracaklarını, ekip üyeleriyle nasıl ilişki kuracaklarını ve satışlarını en üst düzeye çıkarmak için doğru tutumu nasıl geliştireceklerini öğrenecekler. Ayrıca, katılımcılar ekip çalışmasının önemini ve işbirliği ve ortak çalışma ortamının nasıl teşvik edileceğini anlayacaklardır. Eğitimin sonunda katılımcılar, satış liderliği ve ekip çalışması konularında güçlü bir temele sahip olacak ve ekiplerini güvenle başarıya taşıyabileceklerdir.
Bu, siyah tişört giyen bir adamın görüntüsüdür. Beyaz bir arka planın önünde duruyor. Yüzünde ciddi bir ifade ile dümdüz karşıya bakıyor. Kolları yanlarında rahat bir şekilde duruyor. Yakası v yakalı, vücuda oturan siyah bir tişört giyiyor. Koyu kahverengi saçları yüzünden uzakta geriye taranmış. Koyu renk gözleri yoğun ve odaklanmış görünüyor. Güçlü bir çene çizgisi ve ince bir bıyığı var. Cildi hafif bronzlaşmış. Sol koluna gümüş bir saat takıyor. Kendinden emin ve kontrollü görünüyor.Ali Kayacan
4640