AnasayfaBlogTüp Bebek Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Tüp Bebek Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar?

14 Temmuz 2021
Bir kişi beyaz bir laboratuvar önlüğü ve eldiven giymiş ve mikroskoba bakıyor. Kişi eldivenli elinde plastik bir nesne tutmaktadır. Nesne, siyah bir üst kısmı ve beyaz bir tabanı olan metal bir silindirdir. Kişinin yüzü yoğun bir konsantrasyonla odaklanmıştır ve gözleri gözlüklerinin arkasından görülebilmektedir. Nesneyi aydınlatmak için bir ışık kullanıyorlar ve mikroskop ayrıntıları ortaya çıkarmak için nesneyi büyütüyor. Görüntü nesnenin ve kişinin elinin yakın çekimidir. Arka plan bulanık ve odak dışıdır.
Tüp Bebek Hemşiresi Nedir?Tüp Bebek Hemşiresi Ne İş Yapar?Tüp Bebek Hemşiresi Maaşları
Tüp bebek alanında çalışan ve çiftlerin ihtiyaçlarını tıbbi bilgiler doğrultusunda dikkate alır. Tedavide koordinasyonu sağlar ve çiftin tedavi sürecine aktif olarak katılımını teşvik eder.Çiftin tedavi sürecindeki bütün aşamalarında aktif rol alır; bilgilendirme, eğitim, destek, koordinasyon gibi görevler üstlenir. Ayrıca hem hastanın hem de kliniğin yanında olur ve tedavide merkezi bir role sahiptir.Özel sağlık kuruluşlarında maaşlar genellikle 4.000-6.000 TL arasında değişmektedir. Maaşlar, hastanenin kurumsal kimliği, hemşirenin tecrübe yılı, nöbet sayısı gibi faktörlere bağlıdır.
Tedavi süreci boyunca çiftin iletişim kurması beklenen sağlık personeli. Çiftin infertilite süreci boyunca yaşadığı psikososyal durumla mücadelelerine yardımcı olur.Kişilerin krizleriyle mücadele etmelerinde yardımcı olur ve kriz önleme çalışmalarına katılır. Belirli işlemler ve ilaçlar konusunda hastaya eğitim verir.Kamu sağlık kuruluşlarında maaş politikası, özel sağlık kuruluşlarından daha farklıdır ve genellikle daha standarttır.
Lisans eğitimini tamamlamış, sağlık tesislerinde tüp bebek ünitelerinde görev yapan sağlık çalışanıdır.Çalıştığı sağlık tesisinin politikalarına uygun şekilde hareket eder ve hastaların tedavisi süresince tıbbi bakım ve destek sağlar.Bir hemşirenin maaşı, tecrübesi ve klinikteki rolüne bağlı olarak değişebilir.
Embriyo transferi, oositlerin alınması gibi süreçlerde aktif rol alır ve tedavinin her aşamasında çiftle bilgi paylaşır.Tedavi sürecinde çiftin yanında olur, sorularını yanıtlar ve çiftin tıbbi sürece olan katılımını teşvik eder.Özel ve kamu sağlık kuruluşları arasında maaşlar farklılık gösterebilir.

İnfertilite bir sağlık sorunudur, hastalık olarak kabul edilmemektedir. Bu sebeple tüp bebek hemşiresi olarak da bilinen infertilite hemşiresi, infertil hastada ilk olarak yaşamı olumsuz yönde etkileyen sağlık sorunları ile değil de içinde yer almış oldukları psikososyal durumla mücadele etmelerine gerek duyulan istek, güç ve bilgiyi kazandırmakla ilgilenir. İnfertil çiftler için tüp bebek hemşiresi aile olabilme hayallerinin bir bağlantısı olarak kabul görmektedir. Tedavi süreci boyunca ebeveyn adalarının iletişim kurması beklenen temel sağlık personeli tüp bebek hemşireleridir. Tedavilerinin farklı noktalarında koordinasyonu ve ciftin tedaviye gösterecekleri gayretlerinin tesis edilmesinden önemli katkıları bulunur. 

Bu yazımızda tüp bebek hemşirelerine yer verdik

Tüp Bebek Hemşiresi Nedir?

Tüp bebek alanında çalışan hemşireler çiftlerin başvurduğu zaman itibariyle tanın ortaya koyulması, tedavi ve aynı zamanda izlem süreçlerinin bütününde klisyen/uygulayıcı faaliyetleri gerçekleştirirler. Tüp bebek hemşireleri bu rolleri ile tıbbi bilgileri doğrultusunda çiftlerin ihtiyaçlarını kapsayıcı bir bakış açısıyla dikkate alarak değerlendirir ve sorunları saptar. Daha sonra bakım uygulamalarına karar vererek planlar ve uygulamaya çalışır. Bıkımın nihai sonucunu yönetim bilgi ve becerisini kullanarak değerlendirir.

Multidisipliner bir durum olan tedavide, hasta ve ekibin doğru yerde doğru zamanda yer almasına imkan sağlamak, ek olarak tedavi sonuçlarıyla ilgili gerekli kayıtların işlenmesi de hemşirenin sorumluluk alanına girmektedir. İlgili hususların kombinasyonu, tedavinin süreçlerine göre daralır veya genişler. Hemşirenin aktif rol alacağı bu süreçler; bilimsel danışmanlık, ön görüşmede tedavi siklusun planlanması, bilgi verme, siklusun takibinde bilgilendirme ve destek, embriyo transferi, oositlerin alınması, siklusun sonucuna göre gebelik testinin gerçekleştirilmesi ve sürecin sonuç bilgisini çift ile paylaşılması ile tamamlanmış olunur.

İnfertilite tanı ve tedavisi esnasında yaşanan deneyimler ve tamamından gebelik durumu ile neticelensin ya da neticelenmesin tedavinin sonucu durumsal anlamda kriz oluşturabilecek bir etkendir. Tüp bebek hemşiresi tedavinin neredeyse bütün safhalarında kriz önleme ve kişilerin krizleriyle mücadele etmelerinde ihtiyaç duyulan yardımı sağlamada bilgi ve birikime sahiptir. Tüp bebek hemşiresi, lisans eğitimini hemşirelik bölümünde tamamlayan sağlık tesislerinde tüp bebek ünitelerinde görev yapan, tedavisi yapılması beklenen çiftlerin, ilgili tedavilerinin her aşamasında bulunan sağlık çalışanlarıdır.

Tüp Bebek Hemşiresi Ne İş Yapar?

Tüp bebek hemşiresi pratikte hastanın, teoride kliniğin yanında olan sağlık çalışanıdır. Hastalar ağırlıklı olarak merak edilen pek çok konu hakkında bilgi elde etmek amacıyla hemşireleri kendilerine daha yakın hissettikleri için soru sorarlar. Netice olarak tüp bebek hemşireliği diğer alanlardaki hemşireler gibi özveri, yenilik ve farkındalık arzulayan bir meslektir. Bunlarla beraber tüp bebek hemşireliği, hastalık sorunuyla karşılaşan kişilerin, yaşamış oldukları sorun ve sıkıntılara ortak olabilecek bunları yerinde çözüme kavuşturabilecek yeterliliğe sahip olması beklenir. Diğer görev ve sorumluluklar şöyledir;

  • Üniteye gelen hastanın dosyasına bakar ve ilk değerlendirmede bulunur.

  • Hastanın tetkiklerinin olup olmadığını sorgulayarak anemnez alır. Ameliyat olması bekleniyorsa anestezi hekimine bilgilendirmede bulunur. Şayet ameliyat olmaması durumunda ise hekimi ile irtibata geçer.

  • KİST ASPİRASYONU, IUI, TESA, ET, OPU işlemi yapılacak hastaları hazırlar ve bu işlemlerde sorumlu hekime eşlik eder. İşlem öncesi veya sonrasında bakım ve tedavilerini gerçekleştirir.

  • Hastanın muayene edildiği sırada rahat etmesine yardımcı olmak.

  • Folikül büyütülmesi amacıyla gerek duyulan hormon ilaçlarının kullanımını, bu kapsamda hastaya gerekli eğitim ve uygulamanın verilmesine yardım eder.

  • Gerçekleştirilen folikülometri ölçümünde hekim ve hastanın yanında bulunur.

  • Yumurtaları biraraya getirme işlemi kapsamında HCG enjeksiyonunun zamanında ve doğru bir şekilde yapılması için hastaya eğitim verir ve bu eğitimin ilgili formlara kaydeder.

  • Bütün işlemlerde hekim ve hastanın yanında bulunur.

  • Transferin yapılmasından sonra hastaya bekleme sürecinde ve ilgili süreçte kullanılan ilaçlar hakkında bilgilendirmede bulunur.

  • Görev yapmış olduğu sağlık tesisinin politika ve hedefleri doğrultusunda talimatlara uygun davranır.

Tüp Bebek Hemşiresi Maaşları

Tüp bebek hemşirelerinin maaş alımlarını özel ve kamu sağlık tesisleri olarak ikiye ayırabiliriz. Özel sağlık tesislerinde verilen maaşlar, hastanenin kurumsal kimliği, tüp bebek hemşiresinin mesleki tecrübe yılı, bir ay içinde kalınan nöbet sayısı gibi faktörlerden dolayı değişmektedir. Özel sağlık tesislerindeki maaşlar en düşük 4.000 TL en yüksek 6.000 TL ortalama ise 5.000 TL seviyelerinde. Örneğin 20 yıllık kurumsal geçmişe sahip olan, 7 yıllık bir hizmet geçmişi olan, bir ay içinde 2 defa nöbete kalan tüp bebek hemşiresinin alabileceği maaş 5.300 TL’dir.

Kamu sağlık tesislerinde verilen maaşlar, hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, mesleki tecrübe yılı, kalınan nöbet sayısı gibi kriterlere göre maaşlar verilmektedir. En düşük maaş alımları 4.600 TL. en yüksek 6.500 TL, ortalama ise 5.500 TL maaş alınmaktadır. Örneğin 5.bölgede bulunan bir sağlık tesisinde, 8 yıllık bir meslek tecrübe yılına sahip olan, bir ay içinde 2 defa nöbete kalan tüp bebek hemşiresinin alabileceği maaş 5.800 TL civarındadır. Maaş alımlarının tamamı 2021 yılı için geçerlidir. Evli veya bekar olunması, çocuk sayısı dahil edilmemiştir.

Tüp Bebek Hemşiresi Nasıl Olunur?

Tüp bebek hemşiresi olabilmek için iyi bir eğitim geçmişine sahip olmak gerekir. Bu eğitim geçmişi lise öğreniminin sayısal bölümlerinden itibaren başlamaktadır. Lise eğitimi sonrasında Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından her yıl yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girerek iyi bir puan alınmalıdır. Bu puanın sonrasında ise aynı yıl içinde yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girerek iyi bir puan elde edilmelidir. Daha sonra lise ağırlıklı ortalama puanı ile beraber TYT ve AYT sınavlarının ilgili yüzdelikleri de eklenerek üniversitelerin sağlık bilimleri fakültesi veya sağlık yüksekokulu bünyelerinde bulunan hemşirelik bölümü tercihinde bulunulmalıdır.

Lisans eğitimi sonrasında bu meslek elde edilmiş olunur. Kamu sağlık tesislerinde çalışmak için KPSS/Lisans sınavının ilgili puan türünden sınava girilmelidir. Özel hastanede çalışmak için herhangi bir sınav yapılmamaktadır. Sağlık tesisinde görev başladıktan sonra hizmet içi eğitimlere katıldıktan sonra tüp bebek hemşiresi olarak ünitelerde göreve başlanılabilir.

Tüp bebek alanında çalışan ve çiftlerin ihtiyaçlarını tıbbi bilgiler doğrultusunda dikkate alır Tedavide koordinasyonu sağlar ve çiftin tedavi sürecine aktif olarak katılımını teşvik eder, Çiftin tedavi sürecindeki bütün aşamalarında aktif rol alır; bilgilendirme, eğitim, destek, koordinasyon gibi görevler üstlenir Ayrıca hem hastanın hem de kliniğin yanında olur ve tedavide merkezi bir role sahiptir, Özel sağlık kuruluşlarında maaşlar genellikle 4000-6000 TL arasında değişmektedir Maaşlar, hastanenin kurumsal kimliği, hemşirenin tecrübe yılı, nöbet sayısı gibi faktörlere bağlıdır, Tedavi süreci boyunca çiftin iletişim kurması beklenen sağlık personeli Çiftin infertilite süreci boyunca yaşadığı psikososyal durumla mücadelelerine yardımcı olur, Kişilerin krizleriyle mücadele etmelerinde yardımcı olur ve kriz önleme çalışmalarına katılır Belirli işlemler ve ilaçlar konusunda hastaya eğitim verir, Kamu sağlık kuruluşlarında maaş politikası, özel sağlık kuruluşlarından daha farklıdır ve genellikle daha standarttır, Lisans eğitimini tamamlamış, sağlık tesislerinde tüp bebek ünitelerinde görev yapan sağlık çalışanıdır, Çalıştığı sağlık tesisinin politikalarına uygun şekilde hareket eder ve hastaların tedavisi süresince tıbbi bakım ve destek sağlar, Bir hemşirenin maaşı, tecrübesi ve klinikteki rolüne bağlı olarak değişebilir, Embriyo transferi, oositlerin alınması gibi süreçlerde aktif rol alır ve tedavinin her aşamasında çiftle bilgi paylaşır, Tedavi sürecinde çiftin yanında olur, sorularını yanıtlar ve çiftin tıbbi sürece olan katılımını teşvik eder, Özel ve kamu sağlık kuruluşları arasında maaşlar farklılık gösterebilir
Tüp Bebek Hemşiresi Tüp Bebek Hemşiresi nedir Tüp Bebek Hemşiresi ne iş yapar Tüp Bebek Hemşiresi maaşları Tüp Bebek Hemşiresi nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.