AnasayfaBlogOdyometri Teknikeri Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Odyometri Teknikeri Nedir? Ne İş Yapar?

22 Haziran 2021
Odyometri Teknikeri Nedir? Ne İş Yapar?

Odyometri teknikeri, konuşma ve saf ses odyometrisi testlerini gerçekleştirebilen, işitme kaybı yaşayan hastaların cihaz kullanımları için uygun kulak kalıbı ölçüsü alabilen, gürültü ve işitme taramalarında ölçümlerinde görev alan, uzman doktor kontrolünde vestibüler testler ile otoakustik emisyon çalışmalarını gerçekleştirebilen, yeteri bilgi ve becerisine sahip, ön lisans eğitimini odyometri alanında başarıyla tamamlayan kişiler olarak tanımlanabilir. Bu çalışmamamızda odyometri teknikerlerine yer verdik.

Odyometri Teknikeri Nedir?

Toplumda işitme sorunlarının görülme sıklığı çok olmasına bağlı olarak, bu alan özgü diyebileceğimiz teknikerlere ihtiyaç duyulmuştur. Odyometri teknikeri, konuşma ve saf ses odyometrisi testlerini gerçekleştirebilen, işitme kaybı yaşayan hastaların cihaz kullanımları için uygun kulak kalıbı ölçüsü alabilen, gürültü ve işitme taramalarında ölçümlerinde görev alan, uzman doktor kontrolünde vestibüler testler ile otoakustik emisyon çalışmalarını gerçekleştirebilen, yeteri bilgi ve becerisine sahip, önlisans eğitimini odyometri alanında başarıyla tamamlayan kişiler olarak tanımlanabilir.

Odyometri oldukça önemli bir alandır. Beş duyu organımızdan biri olarak kabul edilen kulamız, işitme sorunu yaşadığımız andan itibaren tüm süreçlerle ilgili karşımıza çıkan meslek dalı olarak kabul edilmektedir. Yeni doğan bebeklerde işitme testinin yapılması, ileri yaş grubunda yer alan kişilerin kulaklığa ihtiyaç duymalarına varıncaya kadar pek çok çalışmayı yürütmektedir. Bu sebepler bu mesleğin icarasını gerçekleştiren sağlık çalışanlarımızın önemi oldukça büyüktür.

Odyometri teknikeri veya odyometris; işitme kaybı olduğu düşünülen hastalara gerek duyulan testleri yapmaktan işitme cihazı üretimine kadar pekçok farklı alanda çalışabilmektedir. Odyometri teknikeri, özel ve devletleri başta olmak üzere işitme cihazı üretimini veya satışını yapan şirketlerde görev yapabilir. Uzman Kulak Burun Boğaz (KBB) doktorunun hastayı, muayene ettikten sonra işitmeden kaynaklı hastalıklarının tanısı ve tedavisi şeklinin ortaya koyulmasına yardımcı bir laboratuvar hizmeti olan odyolojik testleri yaparak işitme ölçümü gerçekleştirir ve ilgili sonuçları hekime sunar.

Odyometri Teknikeri Ne İş Yapar?

Bir odyometri teknikeri; öncelikle her sağlık çalışanında beklenen en önemli nitelik olan özveriye sahip olması beklenmektedir. Sabırlı, hoşgörülü, insan seven ve aynı zamanda dikkatli olması mesleğin gerektirdiği nitelikler sadece bazılarıdır. Bir odyometri teknikeri, eğitimi boyunca kendini mesleki açıdan geliştirecek yeniliklere açık olması beklenmektedir. Diğer görevleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

 • Saf ses ve konuşma odyometrisi immitansmetri testlerini gerçekleştirir.

 • 4857 Sayılı İş Kanuna tabi olup kanun ve bağlı yönerge, yönetmelik, tüzük gibi mevzuatların tamamına tabiidir.

 • İşitme kaybı, çeşidi, seviyesi ve aynı zamanda hastanın kooperasyonuyla ilgili bilgilerin tamamını test formuna kaydeder.

 • Uzman hekim kontrolünde vestibüler testler ve otoakustik emisyon çalışmalarını gerçekleştirir.

 • İşitme tarama çalışmalarında ve gürültü ölçümlerinde görevleri bulunmaktadır.

 • İşitme cihazı uygulaması kapsamında kulak kalıbı ölçüsü alarak uygun görülen cihazların çıkış ve kazanç değerlerini ölçer ve ayarlamalarını gerçekleştirir.

 • Demirbaş eşyanın muhafaza ve bakımını, tüketim maddelerinin yerinde ve ekonomik olarak kullanımından sorumludur.

 • Alınmış olunan cihazların kayıtlı kaliprasyon değerlerini ya da sertifikaların güncelliğini kontrol ederek cihazları çalıştırma işlemini gerçekleştirir. Cihaz bakım formlarını aylık, haftalık ve aylık olarak takip eder.

 • Mesai saatleri dışında hastane veya kurum tarafından yapılan çağrıya vakit kaybetmeksizin cevap vererek hastane gelir.

 • Gerçekleştirilen hizmet sunumunda, hizmetten yararlanan hastaların bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, insan onurunu, kültürünü ve mahremiyetine saygı gösterir.

 • Meslek kapsamına giren yasal mevzuatları dikkatlice inceleyerek bunların uygulanmasına yönelik her türlü gayreti göstermeye çalışır.

 • Mesleği ile ilgili hizmeti içi eğitimlere, seminer, konferanslara kurumunun uygun göreceği şekilde katılır ve katkıda bulunur.

 • Görevi kapsamında üst idare tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

Odyometri Teknikeri Maaşları

Odyometri teknikerlerinin maaş alımları kamu ve özel kurum olarak ikiye ayrılmaktadır. Kamu çalışanları özel sektör çalışanlarına göre daha az maaş almaktadırlar. Kamu çalışanları, hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, mesleki tecrübe yılı, evli ve çocuk sahibi olmalarına bağlı olarak değişmektedir. Kamu sektöründeki en yüksek maaşlar 4.800 TL, en düşük maaş 3.700 TL ortalama ise 4.200 TL’dir. Örneğin 4 yıllık bir hizmeti geçmişi olan, 3. bölge yer alan ve ayda 2 defa nöbete gelen bir odyometri teknikerinin alabileceği maaş 4.500 TL’dir.

Özel sektörde maaş alımları daha çok kişisel performansa ve sektörün kurumsal kimliğine ve meslekteki hizmet yılına bağlı olarak değişmektedir. Özel sektördeki maaş alımları en düşük 3.800 TL, en yüksek 6.000 TL ortalama ise 4.300 TL seviyelerindedir. Örneğin kurumsal kimliğe sahip olan bir hastanede, 4 yıllık bir hizmet geçmişi olan ve bir ay içinde 2 defa nöbete kalan bir odyometri teknikerinin alabileceği maaş yaklaşık 5.200 TL’dir. Kurumsal sektör sadece özel hastanelerden oluşmamaktadır. Cihaz üretimi, satımı ve pazarlamasıyla ilgilenen kişileri de düşünebiliriz. Maaşların tamamı 2021 yılına aittir.

Odyometri Teknikeri Nasıl Olunur?

Odyometri teknikeri bir teknisyen değildir. Teknisyen olabilmek için lise eğitimi yeterlidir. Fakat tekniker olabilmek için üniversitelerin ön lisans mezunu olmak gerekir. Odmetri telknikeri olabilmek için lise eğitimini başarıyla tamamlamak gerekiyor. Lise eğitimi sonrasında ise Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından her yıl yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girerek başarılı olmak gerekir. Sadece başarılı olmak için değil ortanın üzerinden bir puan elde edilmelidir. Daha sonra üniversitelerin sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu alanında faaliyet gösteren odyometri bölümü tercih edilebilir. Ön lisans eğitimi hem teori hem de pratik ağırlıklı bir eğitim sürecidir.

Ön lisans eğitimi sonrasında ise bu unvan elde edilmiş olunur. Kamu hizmetlerinde çalışabilmek için KPSS/ön lisans ilgili puan türünden sınava girilerek iyi bir puan alınmalıdır. Fakat 2021 yılı için iyi bir puan alınsa da günümüzün Türkiye’sinde mülakat getirilmiştir. Özel sektör için bu denli zor değildir. Önlisans eğitimi sonrasında yalnız mülakat yapılmaktadır. Mülakat sonrasında ise göreve başlanılabilir.

Odyometri Teknikerinin En Önemli Görevleri Nelerdir?

Alınmış olunan cihazların kayıtlı kaliprasyon değerlerini ya da sertifikaların güncelliğini kontrol ederek cihazları çalıştırma işlemini gerçekleştirir. Cihaz bakım formlarını aylık, haftalık ve aylık olarak takip eder. Mesai saatleri dışında hastane veya kurum tarafından yapılan çağrıya vakit kaybetmeksizin cevap vererek hastane gelir. Gerçekleştirilen hizmet sunumunda, hizmetten yararlanan hastaların bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, insan onurunu, kültürünü ve mahremiyetine saygı gösterir.

Odyometri Teknikerinin Özel Sektör Maaşları Nasıldır?

Özel sektörde maaş alımları daha çok kişisel performansa ve sektörün kurumsal kimliğine ve meslekteki hizmet yılına bağlı olarak değişmektedir. Özel sektördeki maaş alımları en düşük 3.800 TL, en yüksek 6.000 TL ortalama ise 4.300 TL seviyelerindedir. Örneğin kurumsal kimliğe sahip olan bir hastanede, 4 yıllık bir hizmet geçmişi olan ve bir ay içinde 2 defa nöbete kalan bir odyometri teknikerinin alabileceği maaş yaklaşık 5.200 TL’dir. Kurumsal sektör sadece özel hastanelerden oluşmamaktadır. Cihaz üretimi, satımı ve pazarlamasıyla ilgilenen kişileri de düşünebiliriz. Maaşların tamamı 2021 yılına aittir.

Kamuda Odyometri Teknikeri Olmak İçin Mülakat Var Mıdır?

Kamu hizmetlerinde çalışabilmek için KPSS/ön lisans ilgili puan türünden sınava girilerek iyi bir puan alınmalıdır. Fakat 2021 yılı için iyi bir puan alınsa da günümüzün Türkiye’sinde mülakat getirilmiştir. Özel sektör için bu denli zor değildir. Önlisans eğitimi sonrasında yalnız mülakat yapılmaktadır. Mülakat sonrasında ise göreve başlanılabilir.

Odyometri Teknikeri Odyometri Teknikeri nedir Odyometri Teknikeri ne iş yapar Odyometri Teknikeri nasıl olunur Odyometri Teknikeri maaşları
Nevzat Yüksel
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.