AnasayfaBlogSpor Kulübü Yönetiminde Çağdaş Uygulamalar
İşletmelerde Temel Yetenek

Spor Kulübü Yönetiminde Çağdaş Uygulamalar

01 Aralık 2018
Bir adam, üzerinde bir grafik görüntülenen dokunmatik bir ekranın önünde oturuyor. İşaret parmağıyla ekrana dokunuyor. Grafik, veri noktaları içeren çok sayıda mavi ve beyaz çubuktan oluşmaktadır. Arka planda mavi ve beyaz bir hız göstergesi ve mavi ve beyaz bir dijital ekran var. Adam siyah bir gömlek giymiş ve siyah bir kravat takmıştır ve alçak bir çömelme pozisyonundadır. Bacakları ön planda görünür ve açık gri bir kumaşla kaplıdır. Yüzü görünmemektedir.
Yönetim SüreciİşlevUygulamalar
Ticari İş GeliştirmePazarlama araçlarının etkin kullanımıYan şirketler kurma, merchandising yolu ile başka şirketlere kullanım hakkı verme
Reklam ve PazarlamaMarkanın oluşumu ve sürekliliğiReklam, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim stratejileri
Ekonomi-FinansKulübün ekonomik yapısının güçlendirilmesiSabit gelir kaynakları oluşturma, uzun vadeli sponsorluk anlaşmaları yapma
Kurumsal İletişim-MedyaKurumun imajının yönetilmesi ve tanıtılmasıMedya ile etkin iletişim, sosyal medya kullanımı
Taraftar İle İlişkilerTaraftar sadakatinin artırılması ve kulüple bağını güçlendirmeTaraftar mağazacılığı, üyelik sistemleri, etkinlikler düzenleme
Profesyonel TakımSportif başarının artırılmasıİyi bir takım kadrosu oluşturma ve yatırımları yapma, mutlaka transfer bütçesi oluşturma
Sporcu Yetiştirme-Alt YapıKulübün geleceğine yatırım yapmaSpor okulları kurma, genç yetenekleri keşfetme ve geliştirme
Spor Tesisleri YönetimiKulübün tesislerinin en verimli şekilde kullanılmasıTesislerin bakımı, yeni tesislerin kurulması, tesislerin çeşitli faaliyetler için kullanılması
PlanlamaKulübün stratejilerinin belirlenmesiUzun ve kısa dönemli hedeflerin belirlenmesi, stratejik planlar yapma
DenetlemeKulübün faaliyetlerinin gözden geçirilmesiPerformans ölçümü, sonuçların planlanan amaçlarla karşılaştırılması, gerekli düzeltmelerin yapılması

İnsan ve materyallerin mal ve hizmet üretmek amacıyla örgütlenmesi, sevk ve idaresi hem kamu, hem de özel işletme (eğitim ve spor vb) gibi organizasyonlarda amaçları farklı olsa da yönetim uygulamalarında bir farklılık bulunmamaktadır.

Spor Endüstrisi içinde, sporu yönetenlerin; bilim ve spor ilişkisini referans alarak, öncelikle kendi bünyesi içinde etki sahasında bulunan idare heyeti, futbolcu ve teknik personeli "personel idaresi konularında", örgütsel amaçların planlanması, eyleme dönüştürülmesi ve kontrol edilmesi gibi konularda ‘organizasyonun yapısı’ ile, pazarlama, ürün geliştirme ve etkinlik düzenlemesi gibi hususlarda ise ilgi alanını (taraftar-camia) yani çevresini dikkate alması önem arz eder.(Breuer,2011)

Spor Yönetimlerince, öngörülen misyona ulaşabilmek maksadıyla; "Planlama, Örgütlenme, Yöneltme, Koordinasyon ve Denetleme" görevlerini tam olarak yerine getirebilmeleri için organizasyon tasarımında;

  • Ne gibi işler yapılacağını, bunların hangi sıraya göre, nasıl yapılacağını ve ne zamana kadar tamamlanacağının bilinmesi,

  • Gösterilen çabaların birleştirmesi ve bütünleşmesi ve zaman bakımından ayarlanması,

  • Yapılan uygulamaları izleme, gerçekleşen sonuçları planlanan amaçlarla karşılaştırma ve eğer gerekli ise, düzeltici eylemlerde bulunulmasına çalışılmalıdır.

Spor Kulüplerinin, yoğun rekabet koşullarında faaliyet alanlarını, iki ana süreç ve 8 fonksiyonel alana ayırarak yönetme çabasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Spor Kulüplerinin Yönetme Süreçleri Neler?

İdari yönetim süreci ve yönetme süreci olarak iki ana başlık altında toplanır.

İdari yönetim süreçleri neler? (1)Ticari iş Geliştirme, (2) Reklam ve Pazarlama,(3) Ekonomi-Finans, (4) Kurumsal İletişim-Medya, (5) Taraftar ile ilişkiler

Sportif yönetim süreçleri neler?  (6)Profesyonel Takım, (7) Sporcu Yetiştirme -Alt Yapı, (8) Spor Tesisleri Yönetimidir. Söz konusu faaliyet alanları içinde son dönemde yaşanan gelişmeler aşağıya çıkarılmıştır. 

Ticari İş Geliştirme

Geleneksel spor yönetiminden modern spor yönetimine geçişi belirleyen en önemli gösterge, hiç şüphesiz pazarlama araçlarının kullanımının giderek daha fazla anlam kazanmasıdır. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren spor kulüplerinin taraftarına ürün ve hizmetlerini pazarlayabilmek maksadıyla; yan şirketler kurmaları ve/veya merchandising yolu ile başka şirketlere kullanım hakkı vererek pazarlamaları, en önemli ticari kazançlarından birisi haline gelmektedir.

Kulüp tarafından üretilen ürünler; izleyicilere giriş biletleri; yatırımcılara hisse senetleri, diğer kulüplere satılan futbolcular, ticari ürünler, reklam hakları, medya hakları, sponsorluklardır.

Reklam ve Pazarlama

Bir markanın oluşumunda, reklam, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim önemli olduğu kadar, kurumun tüm birimleri ile uzun yıllar birlikte göstereceği performansın sürekliliği de önem kazanmaktadır. Tüketicilerin marka düşkünlüğünün artmasıyla, markalaşma, fiyat rekabetleri karşısında çok önemli bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Güçlü markaların, piyasada daha az tanınan markalara göre çok daha fazla güven yaratma duygusu Sportif alanın en önemli gelir yaratma özelliğidir.

Ekonomi - Finans

Kulübün kendi ayakları üzerinde duracak, güçlü bir ekonomik yapısı için, sabit gelir kaynakları ile uzun vadeli sponsorluk anlaşmaları yapılmaktadır. Sponsorluk Faaliyetlerinde; reklam ve pazarlama stratejileri ile sosyal medya teknolojilerini yoğun olarak uygulayan ve yeni ticari fırsatları arayan bir anlayış gelişmektedir.

Taraftar Mağazacılığın geliştirilmesi ve bunların hızla franchising modeli ile yaygınlaştırılması ekonomik kaynak oluşturulmanın temeli haline gelmektedir. Seyirci / taraftarın sayısal artışına çalışılması ve kulüp üyelik sistemi ile giriş aidatı geliştirilmesi bir diğer ekonomik faaliyet alanı olarak belirlenmektedir. En önemli bütçe kalemi olan stat gelirinin artırılması için, statların fiziki yapısı çağdaş özelliklere göre yeniden düzenlenmektedir. Futbol dışı alanlarda ticari işbirlikçiler geliştirilmekte, gelir ortaklığı projeleri olarak taraftara yönelik kulübün ismi ile kredi kartı, Sigorta, CELL ile İnternet TV gündeme alınmaktadır.

Profesyonel Takım

Her profesyonel kulüp için en hayati konunun, iyi bir takım kadrosu-iskeleti oluşturmak ve onun devamlılığını sağlayacak yatırımları yapmak olduğu değerlendirilmektedir. ünkü iyi takımın, sportif başarıyı getireceği, sportif başarı ise markanın değerlenmesine ve taraftar sayının artmasına dolayısıyla, futbol pazarından daha fazla ekonomik kaynak alabilme imkanına yol açmaktadır. Özellikle çağdaş spor kulüplerinde Sportif başarı ile elde edilecek ekonomik kaynak, nitelikli futbolcu transferi ve sportif alt yapının geliştirilmesi için kullanılmaktadır.

Spor Kulüplerinin en önemli bütçe kalemi, transfer bütçesidir. Transferde en önemli kriter ise, profesyonel takımın ihtiyaç duyduğu mevkilere, doğru zamanda, doğru özellikte ve uygun fiyatta futbolcunun temin edilmesidir. Bu bütçenin kulüp değerlerine en uygun şekilde kullanılması için, futbolcu alım sürecini doğru yönetecek, bir birimin kurulması ve bu birimin objektif verilerle çalışmasını sağlayacak bir sistemin geliştirilmesine çalışılmaktadır.

Alt yapı

Spor Kulüplerinin Alt yapıları (sporcu yetiştirme birimleri) niteliksel olarak, çağdaş futbolun gerektirdiği şekilde yapılandırılmaktadır. Futbolcu Yetiştirilmesine imkan sağlayan Futbol Akademilerinin tanınmasına imkan sağlamak amacıyla, özel yarışma organizasyonları (minikler ligi, yıldızlar ligi, A ve B gençler ligi, okul maçları, milli takım seçmeleri, vb) ile gençlik kampları düzenlenmektedir.

Futbol dinamikleri açısından; güçlü alt yapı (tesis, eğitim ve organizasyon) oluşturulmakta, Gençlik Geliştirme Programları ile yetiştirilen oyuncuların mutlaka A takımda etkin bir şekilde kullanılmasına, teknik adam ve oyuncu değişikliklerinde istikrara önem verilmesine, istikrar için hedeflerin; kısa-orta-uzun vade olarak planlanmasına ve ulaşılabilir olmasına çalışılmaktadır.

Taraftar - Halkla ilişkiler

Endüstriyel futbolun en önemli aktif varlığı olan taraftarın müşteriye doğru evrilmekte olduğu görülmektedir. 80’li yılların ortalama seyirci profilinin yerini artık, yıllık gelirinin belirli bir kısmını kulübüne bağlılık temelinde taraftar - tüketici olarak harcayan gelir düzeyi daha yüksek, orta ve üst gelir grubu seyirci almaktadır. Taraftarların kulüplerine bağımlılığını arttırabilmek için öncelikle sağlıklı iletişim kurabilme, rekabetçi piyasada söz sahibi olma, aidiyet hissi yaratma ve yenilikçi düşüncelere açık olma gibi pek çok yöntemin birlikte etkili bir şekilde kullanılmasına çalışılmaktadır.

Bir kulüp, taraftarın istek ve beklentilerine uygun, hizmet kalitesini ne kadar yukarıya taşıyabilirse, kendisini takip eden taraftar sayısının da artmasına, dolayısıyla gelirlerinin de yükselmesine neden olmaktadır.

Kurumsal İletişim

Spor kulüplerinin hizmet sunduğu öncelikli kitle kendi taraftarları olsa da futbolu takip eden, medya yolu ile tüketen ve adına futbolsever diyebileceğimiz çok sayıda seyirci kitlesi de bulunmaktadır. Bu nedenle spor kulüplerinin hizmet sorumluluğunun genişliği, marka bilinirliği çerçevesinde artmaktadır.

Marka değerinin oluşmasına çok önemli katkı sağlayan kurumsal iletişim; kurumun amaç ve hedeflerine ulaşma sürecinde: kurumu oluşturan bölüm ve öğeler arasında eşgüdümü, Bilgi akışını, Motivasyonu, Bütünleşmeyi, Değerlendirmeyi, Eğitimi, Karar almayı, Denetimi sağlamak amacıyla; belli kurallar içinde gerçekleşen bir olgu olarak kabul edilmektedir. Kulüplerin tanıtım faaliyetleri için sosyal medya (Web sitesi, Facebook- Instagram-Youtube ve Twitter) hesapları aktif olarak kullanılmaktadır.

Spor Tesisleri Yönetimi

Spor Tesisleri, spor faaliyetlerinde her spor branşının kendine özgü çalışma, hazırlık antrenmanlarının, ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılabilmesine uygun, spor faaliyetleri öncesi ve esnasında sporcu ve seyircilerin ihtiyaçlarını karşılayacak (saha, tribün, duş, soyunma odası vb.) üniteleri bulunan yapı, saha ve alanlara dönüştürülmektedir. Spor tesisleri, uluslararası normlar göz önünde tutularak büyük organizasyonların ev sahipliği yapılabilmesini sağlayacak şekilde inşa edilmektedir.

Spor Endüstrisine ait tesislerin oluşturulmasında;

  • Yatırımlar sporun aktif olarak yapılabileceği tesisler yerine ağırlıkla seyir sporuna imkan veren tesisler üzerinde yoğunlaşılmakta,

  • Tesisler spor işletmeciliği anlayışına uygun olarak, nizami, sıhhi ve ihtiyaca cevap verecek nitelikte yapılmakta,

  • Tesislerin rekreasyon spora da imkan verecek şekilde düzenlenmesine çalışılmaktadır.

Ticari İş Geliştirme, Pazarlama araçlarının etkin kullanımı, Yan şirketler kurma, merchandising yolu ile başka şirketlere kullanım hakkı verme, Reklam ve Pazarlama, Markanın oluşumu ve sürekliliği, Reklam, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim stratejileri, Ekonomi-Finans, Kulübün ekonomik yapısının güçlendirilmesi, Sabit gelir kaynakları oluşturma, uzun vadeli sponsorluk anlaşmaları yapma, Kurumsal İletişim-Medya, Kurumun imajının yönetilmesi ve tanıtılması, Medya ile etkin iletişim, sosyal medya kullanımı, Taraftar İle İlişkiler, Taraftar sadakatinin artırılması ve kulüple bağını güçlendirme, Taraftar mağazacılığı, üyelik sistemleri, etkinlikler düzenleme, Profesyonel Takım, Sportif başarının artırılması, İyi bir takım kadrosu oluşturma ve yatırımları yapma, mutlaka transfer bütçesi oluşturma, Sporcu Yetiştirme-Alt Yapı, Kulübün geleceğine yatırım yapma, Spor okulları kurma, genç yetenekleri keşfetme ve geliştirme, Spor Tesisleri Yönetimi, Kulübün tesislerinin en verimli şekilde kullanılması, Tesislerin bakımı, yeni tesislerin kurulması, tesislerin çeşitli faaliyetler için kullanılması, Planlama, Kulübün stratejilerinin belirlenmesi, Uzun ve kısa dönemli hedeflerin belirlenmesi, stratejik planlar yapma, Denetleme, Kulübün faaliyetlerinin gözden geçirilmesi, Performans ölçümü, sonuçların planlanan amaçlarla karşılaştırılması, gerekli düzeltmelerin yapılması
spor kulübü yönetim spor yönetimi futbol yönetimi takım yönetimi
Dr. Serdar Samur
Dr. Serdar Samur
Blog Yazarı

Spor Yönetimi Uzmanı olan Serdar Samur, Türk spor yönetimi ve kültürünün gelişmesine katkı sağlamak maksadıyla, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Futbol Yönetimine ışık tutacak çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleler yanında 5 kitabı bulunmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir grup erkek bir futbol sahasında toplanmış, ortadaki iki kişi el sıkışmaktadır. Grubun ortasında takım elbiseli bir adam göze çarpıyor, mavi ve kırmızı bir gömlek giymiş ve başka bir adamla el sıkışıyor. Diğer grup üyeleri spor üniformaları giymiş, bir kişi de mavi şort giymiş. Arka planda tezahürat yapan ve olayı kutlayan kalabalık görülüyor. Görüntü, herkesin kutlama yaptığı ve anı paylaştığı grubun yoldaşlığını ve neşesini yakalıyor.
Bölümler

Spor Yönetimi Bölümü (MYO)

23 Ocak 2020
Omuz hizasında kıvırcık saçlı genç bir kadın, kollarını önünde kavuşturmuş, dik bir pozisyonda duruyor. Siyah bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymiştir. Gözleri kapalı ve yüzü düşünceli bir ifadeyle hafifçe aşağıya doğru eğik. Başı hafifçe sol tarafa eğik ve dudakları büzülmüş. Duruşu kendinden emin ve kararlı. Ayakları yere sağlam basmaktadır. Kendinden emin ve kendinden emin görünüyor, sanki önüne çıkan her türlü zorlukla yüzleşmeye hazır.
Bölümler

Spor Yöneticiliği Bölümü

09 Ekim 2020
Bir kadın elinde tuttuğu bir kâğıt parçasına bakıyor. Yüzünde, gördüklerinden memnunmuş gibi hoş bir ifade var. Kadının yanında bir odada oturan bir adam var, kafasını bir bilgisayar ekranına doğru çevirdiği için yüzü bulanık. Bilgisayar ekranı bulanık, ancak bir kişinin kafası ve birkaç tuş seçilebiliyor. Kadının diğer tarafında, dikkatle baktığı başka bir bilgisayar ekranı var. Ekran yakından çekilmiş ve üzerinde çeşitli simgeler ve metinler görülebiliyor. Kadın bilgisayar ekranındaki bilgileri incelerken rahat bir ifade takınıyor. Etrafı sıcak ve davetkâr bir atmosferle çevrili, bu da görüntünün uyandırdığı hoş duyguya katkıda bulunuyor.
Stratejik Yönetim

Spor Kulüplerinde Kurumsal Yeniden Yapılanma

07 Aralık 2018
Bu görselde kameraya gülümseyen ve elinde pembe bir işaret tutan bir kadın görülüyor. Muhtemelen başarılı bir yaşam koçu olmanın önemli bir parçası olan yaşam koçluğu sertifikasyon kursuna katılıyor. Gülümsemesi yeni girişimi için duyduğu coşku ve heyecanı ifade ediyor. Boynunun yakın çekimi güven duygusunu ve başarma kararlılığını ortaya koyuyor. Ağzının yakın çekimi kararlılık ve odaklanma hissi verirken, saçlarının bulanık görüntüsü rahat bir atmosfere işaret ediyor. Burnunun yakın çekimi, başarılı bir yaşam koçu için kilit bir özellik olan detaylara verdiği önemi gösteriyor. Sonuç olarak, bu görüntü bir yaşam koçu olmak için gereken tutku ve özveriyi göstermektedir. Doğru eğitimle, bu kadının sertifikalı bir yaşam koçu olma yolculuğunda başarılı olacağından emin olabilirsiniz.
5
(15)

Yaşam Koçluğu Eğitimi

19 Konu16 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
24001340
Bu görsel, fotoğrafçılıkla ilgili bir çevrimiçi kursu tasvir etmektedir. Siyah elbiseli bir kadın, siyah metinli beyaz bir tabelanın önünde durmaktadır. Sahne, öğrenme ve profesyonel eğitim duygusunu yansıtmaktadır. Bu kurs sayesinde öğrenciler, yetkin fotoğrafçılar olmak için gereken bilgi ve becerileri kazanabileceklerdir. Kompozisyon, ışıklandırma, pozlama ve daha fazlası gibi konularla fotoğrafçılığın temellerini öğretmek için tasarlanmıştır. Katılımcılar bu kursa katılarak fotoğrafçılığın yaratıcı potansiyelini keşfedebilir ve çarpıcı görüntüler üretme tekniklerini keşfedebilirler. Doğru rehberlik ve doğru araçlarla herkes fotoğrafçılık sanatını öğrenebilir ve bunu harika fotoğraflar çekmek için kullanabilir.
5
(114)

Fotoğrafçılık Eğitimi

10 Konu5 Saat
Bu, siyah, kolsuz bir elbise giyen genç bir kadının fotoğrafı. Kollarını iki yana açmış, ayakta duruyor ve doğrudan kameraya bakıyor. Saçları kısa küt kesilmiş ve çenesinin hemen altına kadar uzanıyor. Yüzü oval şekilli, küçük bir burnu ve dolgun dudakları var. Gözleri koyu renk ve badem şeklindedir ve kendinden emin bir bakışa sahiptir. Cildi pürüzsüz ve hafif bronzlaşmış. Yüksek yakalı ve düz, dar kesim siyah bir elbise giymektedir. Elbise hafif bir kumaştan yapılmıştır ve belinde ince gümüş bir kemerle tamamlanmaktadır. Düşük topuklu ve ayak bileğinde küçük bir tokası olan siyah ayakkabılar giyiyor. Genel görünümü modern ve şık.Evren Yılbaşı
975411