AnasayfaBlogMarkalaşma Süreci ve Marka Ruhu
Markalaşma

Markalaşma Süreci ve Marka Ruhu

21 Ekim 2019
Bir grup insan, büyüteçle aydınlatılmış yakın plan bir perspektiften görülüyor. Grup, bir erkek ve iki kadından oluşan üç kişiden oluşuyor ve hafif bir toplanma halinde duruyorlar. Adam mavi beyaz çizgili bir gömlek giyerken, iki kadın koyu yeşil ve kırmızı üstler giymektedir. Kadınlardan biri parmağını büyütece doğru uzatıyor. Arka planda siyah ve turuncu bir nesnenin, mavi ve turuncu bir nesnenin ve yeşil ve kırmızı bir figürün yakın çekimi görülebiliyor. Ayrıca ön planda beyaz zeminli mavi bir daire görülüyor. Tüm nesneler büyütecin odak noktası gibi görünüyor.
TerimlerAçıklamalarÖnemleri
MarkaBir şirketi diğerlerinden ayırmaya yarayan ve o şirketin tüm sahip olduklarını temsil eden ayırt edici unsurdur.Şirketin pazardaki konumlanması ve tüketiciye ürünün nereden geldiğini ve kalitesini gösteren bir tanıtım simgesidir.
MarkalaşmaŞirketin tüketici kitlesi tarafından doğru anlaşıldığı ve takdir edildiği süreçtir.Tüketici kendiyle özdeşleştirdiği bir markayı kolay unutmaz ve başka bir marka arayışına girmez.
Marka OluşturmaBir marka oluşturmak, bugün start-up şirketlerin, girişimcilerin ve yeni pazarların erişilebilirliği sayesinde yaygın hale gelmiştir.Her markalaşma yoluna giden şirketin başarılı bir şekilde bu süreci tamamlayabildiği anlamına gelmez.
Markalaşma SüreciSağlam bir strateji hazırlama ve bu strateji üzerine planlama sürecini içerir.Bu yolculuk marka özünün belirlenmesi ve marka imajının oluşumunda büyük rol oynamaktadır.
VizyonŞirketin gelecek hedeflerini belirler.Vizyon iyi belirlenmeli ve marka özü ile iyi uyuşmalıdır, çünkü bu markanın yapı taşlarından biridir ve sabit kalmalıdır.
Marka AlgısıMarka özünün tüketiciye yaratmak istediği algı ve duygusaldır.Tüketici algısının genişlemesi, markanın pazardaki payının ve dominant gücünün artmasına katkıda bulunur.
Marka ÖzüMarkalaşma süreci ve imaj yaratmanın en önemli parçasıdır. Marka özü tutarlı ve net olmalıdır; tüketicinin kafa karışıklığına yol açan ya da marka imajı ile özünün uyuşmayan markalar hedef kitle tarafından benimsenmez.
Marka SadakatiTüketicinin bir markaya karşı oluşturduğu bağlılık ve marka için tekrarlayan alışveriş düzenidir.Marka sadakati, şirket için düzenli bir müşteri portföyü oluşturur ve markanın sürekliliğini kolaylaştırır.
Kişisel ve Mesleki İmaj Eğitimiİstanbul İşletme Enstitüsü’nün vermiş olduğu ücretsiz online eğitimler kapsamında yer alır.Markalaşma sürecinde ne anlattığınız kadar onu nasıl sunduğunuz da çok önemlidir.
Online EğitimlerEğitimler, belirli konular üzerinde bilgiler ve teknikler öğreten çeşitli çevrimiçi platformlar aracılığıyla alınabilir.Bu eğitimler, kişilere marka oluşturma ve markalaşma konularında önemli bilgiler sağlar.

Markalaşmayı incelemeden önce bunun yapı taşını oluşturan marka nedir ve ne ifade eder onu anlamak önemlidir. Marka bir şirketi diğerlerinden ayırmaya yarayan ve o şirketin tüm sahip olduklarını temsil eden ayırt edici unsurdur. Marka şirketin pazardaki konumlanması için büyük önem taşıyan karakter ve imajdır. Ayırt edici unsur olması sebebiyle parmak izine de benzetilebilir. Tüketiciye ürünün nereden geldiğini ve kalitesini gösteren bir tanıtım simgesidir. 

Markalaşma Nedir?

Markalaşma, şirketin tüketici kitlesi tarafından doğru anlaşıldığı ve takdir edildiği anlamına gelir ve bu noktadan sonra yükselmeye başlar. Çünkü tüketici kendiyle özdeşleştirdiği bir markayı kolay unutmaz ve başka bir marka arayışına girmez. Markalaşma süresinin önemli kısmı da ürünün ya da hizmetin tüketici tarafından kabullenilmesi ve güvenilmelidir.

Marka Oluşturma

Günümüzde bir marka oluşturmak ve markalaşma önceye göre çok yaygın bir hale geldi. Start-up şirket kavramının yaygınlaşması girişimcilerin artan sayısı ve gelişen çağa bağlı olarak oluşan farklı pazarlar/iş alanları bir marka oluşturmayı birçok insan için daha erişilebilir kılıyor. Fakat yaygınlaşması tabi ki her markalaşma yoluna giden şirketlerin başarılı bir şekilde bu süreci tamamlayabildiği anlamına gelmiyor. 

Markalaşma süreci nedir?

Markalaşma süreci de farklı basamaklardan oluşan ve her zaman hızlı ilerlemeyen bir süreçtir. Bu yolculuk öncelikle sağlam bir strateji hazırlamakla ve bunun üzerine plan yapmakla başlar. Belirlenmesi gereken en önemli nokta ise markalaşma ve marka imajının çekirdeği olan marka özü ya da marka ruhudur. Bu bir markanın oluşmasında çok önemli bir rol oynar çünkü markanın ilerleyişi bu özün ne derecede müşteriye hitap ettiğine, oluşturacağı imaj ile uyumlu olup olmadığına ve bağlıdır. Daha sonra netleşmesi gereken şey ise şirketin vizyonu ve misyonudur. 

Vizyonun Önemi

Vizyonun iyi belirlenmesi ve marka özü ile iyi uyuşması önemlidir zira bu belirlenen vizyon marka için en tutarlı yapı taşlarından biridir ve sabit kalmalıdır. Her markanın hedefleri olması gerekir ki ilerlemeyi ve markalaşma yolunun haritası bu hedeflerle oluşsun. Genel olarak diyebiliriz ki şirketin başarısı ve sürdürülebilirliği, başlangıçtan itibaren bu temeller üzerine kurulmalıdır. Bu sayede markalaşma süreci çok daha hızlı ilerleyecek ve markanın pazardaki yeri daha iyi konumlanacaktır.

Markalaşma için eğitim almak mümkün mü?

Markalaşma sürecinizde ne anlattığınız kadar onu nasıl sunduğunuz da çok önemlidir. İstanbul İşletme Enstitüsü’nün vermiş olduğu ücretsiz online eğitimler kapsamında yer alan Kişisel ve Mesleki İmaj Eğitimi size bu konuda çok fayda sağlar.

Marka Algısı ve Marka Sadakati İlişkisi

Marka özü diye bahsettiğimiz olgunun en önemli amacı tüketicide bir marka algısı yaratmaktır. Bu yaratım süreci tüketicinin zihninde ortaya çıkan duyusal bir olaydır. Olaya aynı zamanda tüketicinin algılayacağı bir marka karakteri ya da kişiliği yaratmak şeklinde de bakabiliriz. Başka bir deyişle tüketicinin marka için bir his sahibi olması anlamına gelir. 

Tüketici uzun bir karar verme sürecinden sonra yine hislerine ve algısına göre seçim yapar. Marka algısı pazarda sahip olunan pay ile doğrudan ilişkilidir çünkü marka imajı ve algısının geniş olması markanın hacminin büyüklüğüyle ve pazarda dominant güç oluşuyla sağlanır.

Marka Özü 

Markalaşma süreci ve imaj yaratma sırasında şirketlerin başarısız olma sebeplerinin en başında oluşturulan marka özünün net olmaması ve tüketiciye yanlış yansıtılması gelir. Karışık mesajlar veren ya da imajı ile özü uyuşmayan markalar hedef kitle tarafından benimsenmez ve tüketici sadakati kazanmak zorlaşır. Ancak doğru oluşturulan tüketici algısı ile başarılı bir marka devamlılığı elde edilir.

Marka sadakati ya da tüketici sadakati denilen olgu ise tüketicinin kendini bir markaya adaması ve tekrarlayan alışveriş düzeni sergilemesi şeklinde açıklanabilir. Yaratılan bu sadakat ise şirket için düzenli bir müşteri portföyü oluşturur ve markanın devamlılık yolculuğunu kolaylaştırır. Bu yüzden başarılı bir markalaşma için tutarlı marka özü yaratmak çok önemlidir ki tüketiciye ürün ya da hizmete ek olarak eşsiz bir deneyim ve his yaşatılsın. Böylece kişi ürün ya da hizmetten önce bu hissi tekrar tatmak için markaya ulaşsın.

Marka, Bir şirketi diğerlerinden ayırmaya yarayan ve o şirketin tüm sahip olduklarını temsil eden ayırt edici unsurdur, Şirketin pazardaki konumlanması ve tüketiciye ürünün nereden geldiğini ve kalitesini gösteren bir tanıtım simgesidir, Markalaşma, Şirketin tüketici kitlesi tarafından doğru anlaşıldığı ve takdir edildiği süreçtir, Tüketici kendiyle özdeşleştirdiği bir markayı kolay unutmaz ve başka bir marka arayışına girmez, Marka Oluşturma, Bir marka oluşturmak, bugün start-up şirketlerin, girişimcilerin ve yeni pazarların erişilebilirliği sayesinde yaygın hale gelmiştir, Her markalaşma yoluna giden şirketin başarılı bir şekilde bu süreci tamamlayabildiği anlamına gelmez, Markalaşma Süreci, Sağlam bir strateji hazırlama ve bu strateji üzerine planlama sürecini içerir, Bu yolculuk marka özünün belirlenmesi ve marka imajının oluşumunda büyük rol oynamaktadır, Vizyon, Şirketin gelecek hedeflerini belirler, Vizyon iyi belirlenmeli ve marka özü ile iyi uyuşmalıdır, çünkü bu markanın yapı taşlarından biridir ve sabit kalmalıdır, Marka Algısı, Marka özünün tüketiciye yaratmak istediği algı ve duygusaldır, Tüketici algısının genişlemesi, markanın pazardaki payının ve dominant gücünün artmasına katkıda bulunur, Marka Özü, Markalaşma süreci ve imaj yaratmanın en önemli parçasıdır,  Marka özü tutarlı ve net olmalıdır; tüketicinin kafa karışıklığına yol açan ya da marka imajı ile özünün uyuşmayan markalar hedef kitle tarafından benimsenmez, Marka Sadakati, Tüketicinin bir markaya karşı oluşturduğu bağlılık ve marka için tekrarlayan alışveriş düzenidir, Marka sadakati, şirket için düzenli bir müşteri portföyü oluşturur ve markanın sürekliliğini kolaylaştırır, Kişisel ve Mesleki İmaj Eğitimi, İstanbul İşletme Enstitüsü’nün vermiş olduğu ücretsiz online eğitimler kapsamında yer alır, Markalaşma sürecinde ne anlattığınız kadar onu nasıl sunduğunuz da çok önemlidir, Online Eğitimler, Eğitimler, belirli konular üzerinde bilgiler ve teknikler öğreten çeşitli çevrimiçi platformlar aracılığıyla alınabilir, Bu eğitimler, kişilere marka oluşturma ve markalaşma konularında önemli bilgiler sağlar
marka markalaşma markalaşma süreci marka oluşturma
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü, içinde bir fincan kahve bulunan beyaz bir kupanın yakın çekimini göstermektedir. Kupanın yanına bir pipet yerleştirilmiştir. Kupanın üzerinde uzun saçlı bir kadın logosu basılıdır. Arka planda bir fincanın bulanık görüntüsü görülüyor. Kupa görüntünün ortasında yer almakta ve açık renkli bir arka planla çevrelenmektedir. Görüntü iyi aydınlatılmış ve renkler parlak ve canlı. Kupa parlak bir yüzeye sahip gibi görünüyor. Kupadaki kahvenin dumanı tütüyor gibi görünüyor ve pipet canlı bir sarı renkte.
Markalaşma

Marka Nedir? Marka Tescili Nedir?

06 Ocak 2020
Bir grup insan bir masanın etrafında oturmuş bir haritaya bakmaktadır. Ortadaki adam takım elbise giymiş ve bir kağıda bir şeyler yazıyor. Onun solunda bir kadın dizüstü bilgisayarına bakmaktadır. Masanın üzerinde bir fincan kahve ve bir tablet var. Adamın sağında dizüstü bilgisayar kullanan başka bir kişi var. Herkes masanın ortasındaki harita hakkında tartışıyor. Haritayı analiz ederken ve sunduğu farklı olasılıkları tartışırken strateji belirliyor gibi görünüyorlar.
Markalaşma

Markalaşma Planı İçin 10 Yöntem

01 Temmuz 2019
Bir kişi dizüstü bilgisayarın önünde oturmakta ve ekranı işaret etmektedir. Dizüstü bilgisayar açık ve ekranda bir grafik görülüyor. Kişi çizgili kumaştan bir gömlek giymekte ve diğer eliyle bir fincan tutmaktadır. Dizüstü bilgisayarın klavyesinin yakın çekimi ve masanın üzerindeki bir kart görülüyor. Kişi dikkatle odaklanmıştır ve parmakları doğrudan dizüstü bilgisayar ekranını işaret etmektedir. Fincan bir kenarda durmakta ve gömleğin kumaşı ön planda görünmektedir. Dizüstü bilgisayar parlak bir şekilde aydınlatılmışken, diğer öğeler buna kıyasla loş bir şekilde aydınlatılmıştır. Kişi dizüstü bilgisayar ekranında görüntülenen grafiği analiz etme sürecindedir.
Markalaşma

Marka Olma Gücünün İlkeleri

03 Ekim 2019