AnasayfaBlogMarkalaşma Süreci ve Marka Ruhu
Markalaşma

Markalaşma Süreci ve Marka Ruhu

21 Ekim 2019
Markalaşma Süreci ve Marka Ruhu

Markalaşmayı incelemeden önce bunun yapı taşını oluşturan marka nedir ve ne ifade eder onu anlamak önemlidir. Marka bir şirketi diğerlerinden ayırmaya yarayan ve o şirketin tüm sahip olduklarını temsil eden ayırt edici unsurdur. Marka şirketin pazardaki konumlanması için büyük önem taşıyan karakter ve imajdır. Ayırt edici unsur olması sebebiyle parmak izine de benzetilebilir. Tüketiciye ürünün nereden geldiğini ve kalitesini gösteren bir tanıtım simgesidir. 

Markalaşma Nedir?

Markalaşma, şirketin tüketici kitlesi tarafından doğru anlaşıldığı ve takdir edildiği anlamına gelir ve bu noktadan sonra yükselmeye başlar. Çünkü tüketici kendiyle özdeşleştirdiği bir markayı kolay unutmaz ve başka bir marka arayışına girmez. Markalaşma süresinin önemli kısmı da ürünün ya da hizmetin tüketici tarafından kabullenilmesi ve güvenilmelidir.

Marka Oluşturma

Günümüzde bir marka oluşturmak ve markalaşma önceye göre çok yaygın bir hale geldi. Start-up şirket kavramının yaygınlaşması girişimcilerin artan sayısı ve gelişen çağa bağlı olarak oluşan farklı pazarlar/iş alanları bir marka oluşturmayı birçok insan için daha erişilebilir kılıyor. Fakat yaygınlaşması tabi ki her markalaşma yoluna giden şirketlerin başarılı bir şekilde bu süreci tamamlayabildiği anlamına gelmiyor. 

Markalaşma süreci nedir?

Markalaşma süreci de farklı basamaklardan oluşan ve her zaman hızlı ilerlemeyen bir süreçtir. Bu yolculuk öncelikle sağlam bir strateji hazırlamakla ve bunun üzerine plan yapmakla başlar. Belirlenmesi gereken en önemli nokta ise markalaşma ve marka imajının çekirdeği olan marka özü ya da marka ruhudur. Bu bir markanın oluşmasında çok önemli bir rol oynar çünkü markanın ilerleyişi bu özün ne derecede müşteriye hitap ettiğine, oluşturacağı imaj ile uyumlu olup olmadığına ve bağlıdır. Daha sonra netleşmesi gereken şey ise şirketin vizyonu ve misyonudur. 

Vizyonun Önemi

Vizyonun iyi belirlenmesi ve marka özü ile iyi uyuşması önemlidir zira bu belirlenen vizyon marka için en tutarlı yapı taşlarından biridir ve sabit kalmalıdır. Her markanın hedefleri olması gerekir ki ilerlemeyi ve markalaşma yolunun haritası bu hedeflerle oluşsun. Genel olarak diyebiliriz ki şirketin başarısı ve sürdürülebilirliği, başlangıçtan itibaren bu temeller üzerine kurulmalıdır. Bu sayede markalaşma süreci çok daha hızlı ilerleyecek ve markanın pazardaki yeri daha iyi konumlanacaktır.

Markalaşma için eğitim almak mümkün mü?

Markalaşma sürecinizde ne anlattığınız kadar onu nasıl sunduğunuz da çok önemlidir. İstanbul İşletme Enstitüsü’nün vermiş olduğu ücretsiz online eğitimler kapsamında yer alan Kişisel ve Mesleki İmaj Eğitimi size bu konuda çok fayda sağlar.

Marka Algısı ve Marka Sadakati İlişkisi

Marka özü diye bahsettiğimiz olgunun en önemli amacı tüketicide bir marka algısı yaratmaktır. Bu yaratım süreci tüketicinin zihninde ortaya çıkan duyusal bir olaydır. Olaya aynı zamanda tüketicinin algılayacağı bir marka karakteri ya da kişiliği yaratmak şeklinde de bakabiliriz. Başka bir deyişle tüketicinin marka için bir his sahibi olması anlamına gelir. 

Tüketici uzun bir karar verme sürecinden sonra yine hislerine ve algısına göre seçim yapar. Marka algısı pazarda sahip olunan pay ile doğrudan ilişkilidir çünkü marka imajı ve algısının geniş olması markanın hacminin büyüklüğüyle ve pazarda dominant güç oluşuyla sağlanır.

Marka Özü 

Markalaşma süreci ve imaj yaratma sırasında şirketlerin başarısız olma sebeplerinin en başında oluşturulan marka özünün net olmaması ve tüketiciye yanlış yansıtılması gelir. Karışık mesajlar veren ya da imajı ile özü uyuşmayan markalar hedef kitle tarafından benimsenmez ve tüketici sadakati kazanmak zorlaşır. Ancak doğru oluşturulan tüketici algısı ile başarılı bir marka devamlılığı elde edilir.

Marka sadakati ya da tüketici sadakati denilen olgu ise tüketicinin kendini bir markaya adaması ve tekrarlayan alışveriş düzeni sergilemesi şeklinde açıklanabilir. Yaratılan bu sadakat ise şirket için düzenli bir müşteri portföyü oluşturur ve markanın devamlılık yolculuğunu kolaylaştırır. Bu yüzden başarılı bir markalaşma için tutarlı marka özü yaratmak çok önemlidir ki tüketiciye ürün ya da hizmete ek olarak eşsiz bir deneyim ve his yaşatılsın. Böylece kişi ürün ya da hizmetten önce bu hissi tekrar tatmak için markaya ulaşsın.

marka markalaşma markalaşma süreci marka oluşturma
Konuk Yazar
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Marka Nedir?
Markalaşma

Marka Nedir? Marka Tescili Nedir?

06 Ocak 2020
Markalaşma Planı İçin 10 Yöntem
Markalaşma

Markalaşma Planı İçin 10 Yöntem

01 Temmuz 2019
Marka Olma Gücünün İlkeleri
Markalaşma

Marka Olma Gücünün İlkeleri

03 Ekim 2019