AnasayfaBlogSpor Endüstrisinin Geleceği
İşletme Yönetimi

Spor Endüstrisinin Geleceği

19 Aralık 2020
Bir futbolcu futbol topunun üzerinde durmakta, bacaklarını iki yana açmış ve ayaklarını sıkıca yere basmaktadır. Sol ayağında siyah bir ayakkabı, sağ ayağında ise kırmızı bir çorap var. Sağ ayağı görüntüde yakından kırpılarak ayakkabısının bağcıkları ortaya çıkarılmış. Arkasında, çimenler, çizgiler ve işaretlerle birlikte büyük bir futbol sahası görülüyor. Üzerinde durduğu top, dokusu ve şekliyle yakın plandadır. Topu çevreleyen beyaz kauçuk malzeme gibi dikişler de açıkça görülebiliyor. Boyutu ve şekli onu oyun sırasında tekmelemek ve fırlatmak için ideal kılıyor.
KonuDetaylarGelecekteki Etki
Spor Endüstrisinin BüyüklüğüGünümüzde spor endüstrisi, milyarlarca dolarlık bir ekonomik büyüklüğe sahip.Yatırımların ve ilginin artmasıyla spor endüstrisinin büyüklüğü daha da artacak.
Spor Sektörünün DeğişkenliğiSpor sektörü, teknolojik gelişmeler ve yeni spor trendlerine hızlı bir şekilde uyum sağlama yeteneğine sahip.Bu özellik spor endüstrisinin gelecekte de varlığına devam etme şansını artırır.
SponsorluklarBüyük şirketler ve markalar spor sponsorluklarına büyük ölçüde yatırım yapıyor.Sponsorlukların artmasıyla, spor organizasyonlarına olan finansal destek artacaktır.
Kitle İletişimiSosyal medya ve diğer kitle iletişim araçları, sporun popülaritesini artırıyor.Kitle iletişiminin artması spor endüstrisinin daha da geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacaktır.
Yeni Spor DallarıE-Spor gibi yeni spor dallarıyla sektör sürekli genişlemeye devam ediyor.Yeni spor dallarının ortaya çıkışı spor endüstrisinin çeşitliliğini ve geniş kapsamlılığını garanti ediyor.
Stadyum ve Altyapı YatırımlarıDünya genelinde spor altyapılarına ve stadyumlara yatırım artıyor.Bu yatırımlar, spor sektörünün daha profesyonel ve yerelleşmiş hale gelmesini sağlayacak.
Spor Etkinliklerinin Ekonomiye EtkisiSpor etkinlikleri turizm, otelcilik, ve perakende sektörleri için önemli bir gelir kaynağı.Bu etkinliklerin sayısının artması ekonomiye olumlu yansıyacak.
Spor EğitimiKüresel bazda spor eğitimi ve akademik araştırmaların sayısı artıyor.Spor biliminin gelişmesi, spor endüstrisi ve atlet performansını iyileştirecek.
Kadın SporlarıKadın sporlarının popülaritesi ve görünürlüğü artıyor.Kadın sporlarına olan ilgi ve yatırımların artması, spor sektörünün çeşitliliğini ve geniş kapsamlılığını artıracak.
Teknoloji ve SporSanal gerçeklik, yapay zeka ve biyometrik teknolojiler spor sektöründe büyük bir dönüşüm sağlıyor.Bu teknolojik innovasyonlar, spor deneyimini geliştirecek ve endüstrinin geleceğini şekillendirecektir.

Yaşadığımız çağda spor endüstrisinin parasal büyüklüğüne bakarak, spor sektörünün sosyo-ekonomik olarak varlığını sürdürmeye devam edip etmeyeceğine dair bir değerlendirme yapmak istiyorum.

Business Sports Company’nin, Spor Global Pazar Fırsatları ve Stratejileri 2022 raporuna içinde;

Küresel spor pazarı 2022 yılına kadar yıllık ortalama % 6 artışla yaklaşık 614 milyar dolara yükseleceğinden bahsediyor.

Halen Avrupa’da Spor Sektörü, Avrupa Birliğinin Gayri Safi Milli Hasılasının % 2'den fazlasını, istihdamın % 3'ünü oluşturarak, AB’nin ekonomik gelişimine katkı sağlamaktadır. 

Buna altyapı inşaatı, spor malzemeleri, lisanslı ürünler ve canlı spor etkinlikleri dahildir.

Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin gibi hızlı büyüyen ekonomilerde, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki daha olgun pazarlarda spor endüstrisinin GSYİH'den daha hızlı büyüdüğünü ortaya koymaktadır.

Raporlarda dikkat çeken spor branşı içinde futbol, spor sektörünün lideri olmaya devam edeceği anlaşılıyor..

Şöyleki.. Birazdan vereceğim rakamlardaki artış yüzdelerini özellikle dikkat çekici olduğu için vurgulamak istiyorum.

Futbolun 2009 küresel gelirleri yıllık 28 milyar dolar. Neredeyse tüm ABD sporları içinde, Formula 1 yarışları, tenis ve golf için toplam 32 milyar dolar gelirlerine yakın bir konuma ulaşmış durumdadır.

Sadece Avrupa'da, futbol 22 milyar dolarlık bir iş alanı olarak görülmektedir..

2018 Nielsen'in Dünya Futbol Raporuna göre, dünyadaki 7,7 milyar insanın neredeyse yarısı “güzel oyunla” ilgileniyor ve beşte biri sporu bir şekilde oynadığından bahsediyor..

2014 FIFA Kongresi'nde onaylanan 5 milyar dolarlık başlangıç bütçesi, 2015-2018 döneminde % 28 artışla 6.421 milyar dolara ulaştı.

2020 Mart ayında gerçekleştirilen Amsterdam'daki 44. UEFA Olağan Kongresi'nde 2018-19 sezonu için bir önceki yıla göre % 38 artışla, 3.86 milyar Euro (4.25 milyar dolar ) toplam gelir açıklandı.

UEFA’nın sponsorluklar, lisanslama ve ticari mallardan oluşan ticari hakları 478 milyon Euroya ulaştı.

Deloitte Futbol Para Ligi 2020 Raporuna göre dünyanın en çok gelir elde eden 20 kulübün gelirlerinin toplamı, 2018/2019 sezonunda bir önceki döneme oranla %11’lik artış gösterdi ve 9,3 milyar Euroya ulaştı: 

FC Barcelona 840,8 milyon Euro,
Real Madrid 757,3 milyon Euro,
Manchester United 711,5 milyon Euro gelirle il üç sıradaki kulüpler olarak yer aldı.
Bu sayısal büyüklüğe bakarak sporun nasıl bir değişim ve dönüşüm içinde olduğunu anlayabiliyoruz.

Sonuç olarak, spor sektörü de teknolojideki değişim hızını dikkate alacak olursak, dijitalleşerek evrimleşme sürecine hızla geçecek sektörler arasında olacağını söyleyebiliriz.

Bu kapsamda, sporun küreselleşme olgusu içinde toplumsal hayata yansımasını da değerlendirmek istiyorum. 

Spor, yıllardır, farklı biçimlerde dolaylı ve doğrudan tüm insanların hayatında küçümsenmeyecek bir yere sahip olmuştur.

İnsan ihtiyaçlarının giderilmesi açısından önemli bir işleve sahip olan spor; bugünkü yapısal özelliği ile ekonomik bir unsur olarak karsımıza çıkmaktadır.

Spor, sosyo-ekonomik ve toplumsal özellikleri ile ekonomik dönüşümün en önemli aktörleri içerisinde yer almaya devam etmektedir

Toplumların sporun bu ekonomik yapısal özelliğinden fayda sağlayacakları tedbirler almaya devam ettiklerini de söylememiz gerekir.

Bu kapsamda, spor hizmetleri; bireysel, kurumsal, organizasyon seklinde, genel ekonominin içerisinde yer almakla birlikte; çeşitli hizmetlerin üretimi ve tüketimi açısından önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

O halde sporun genel karakterini yeniden tanımlamak istersek, dünya çapında milyonlarca takipçisi, çalışanları olan ve çok sayıda varlığı oluşturan, katma değer, istihdam yaratan, sosyal bir olgu olarak söylememiz yanlış olmayacaktır.

Günümüzde, küreselleşmenin yanı sıra kurumsallaşma-profesyonelleşme süreci ile kazanma kültürü̈ ve başarı elde etme arzusu sportif değerlerin önüne geçmiş, Spor ekonomisinin en büyük alanını oluşturan futbol ise olimpik anlayıştan hızla uzaklaşarak, alınıp satılabilen bir meta olarak ticari iş kollarından biri haline gelmiştir. 

Bu bağlamda spor ekonomisi ve yönetimi gelişen bir disiplin olarak; tıp, sosyoloji, psikoloji antrenman bilimi ve işletmeciliğin pek çok alt disiplini ile ortak bilgi üretmekte ve bunu her anlamda gelişen ve ülke ekonomileri içinde giderek artan bir yere sahip olan spor endüstrisine sunmaktadır.

Bu durum, spor yönetimine etkin ve yenilikçi yaklaşımlar getirilmesini ve spor ekonomisi ile yönetiminin ülkesel ölçekte etkin bir rol alması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Futbolun endüstriyel bir iş kolu haline gelmesi, ekonomik boyutlarının büyümesi, içinde farklı beklentilere sahip grupları ve kişileri (spor yönetimi, sporcular, teknik ekip, taraftarlar, basın ve spor kamuoyu gibi) barındırması ile ülkemizde dernek yapılarına sahip, birer sportif organizasyon halinde bulunan spor kulüplerinin, sahip olduğu geniş̧ sosyo-kültürel ve ekonomik ortamın gereklerini yerine getirmek ve bu dinamikleri doğru bir şekilde yönetebilmek için, iktisadi-mali, hukuki, yönetim ve organizasyon yapıları bakımından çağdaş özellikler taşıyacak değişimlere ihtiyaçlarının olduğunu düşünüyorum.

Bu bilgiyi podcast olarak da dinleyebilirsiniz . https://anchor.fm/serdar35

Spor Endüstrisinin Büyüklüğü, Günümüzde spor endüstrisi, milyarlarca dolarlık bir ekonomik büyüklüğe sahip, Yatırımların ve ilginin artmasıyla spor endüstrisinin büyüklüğü daha da artacak, Spor Sektörünün Değişkenliği, Spor sektörü, teknolojik gelişmeler ve yeni spor trendlerine hızlı bir şekilde uyum sağlama yeteneğine sahip, Bu özellik spor endüstrisinin gelecekte de varlığına devam etme şansını artırır, Sponsorluklar, Büyük şirketler ve markalar spor sponsorluklarına büyük ölçüde yatırım yapıyor, Sponsorlukların artmasıyla, spor organizasyonlarına olan finansal destek artacaktır, Kitle İletişimi, Sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçları, sporun popülaritesini artırıyor, Kitle iletişiminin artması spor endüstrisinin daha da geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacaktır, Yeni Spor Dalları, E-Spor gibi yeni spor dallarıyla sektör sürekli genişlemeye devam ediyor, Yeni spor dallarının ortaya çıkışı spor endüstrisinin çeşitliliğini ve geniş kapsamlılığını garanti ediyor, Stadyum ve Altyapı Yatırımları, Dünya genelinde spor altyapılarına ve stadyumlara yatırım artıyor, Bu yatırımlar, spor sektörünün daha profesyonel ve yerelleşmiş hale gelmesini sağlayacak, Spor Etkinliklerinin Ekonomiye Etkisi, Spor etkinlikleri turizm, otelcilik, ve perakende sektörleri için önemli bir gelir kaynağı, Bu etkinliklerin sayısının artması ekonomiye olumlu yansıyacak, Spor Eğitimi, Küresel bazda spor eğitimi ve akademik araştırmaların sayısı artıyor, Spor biliminin gelişmesi, spor endüstrisi ve atlet performansını iyileştirecek, Kadın Sporları, Kadın sporlarının popülaritesi ve görünürlüğü artıyor, Kadın sporlarına olan ilgi ve yatırımların artması, spor sektörünün çeşitliliğini ve geniş kapsamlılığını artıracak, Teknoloji ve Spor, Sanal gerçeklik, yapay zeka ve biyometrik teknolojiler spor sektöründe büyük bir dönüşüm sağlıyor, Bu teknolojik innovasyonlar, spor deneyimini geliştirecek ve endüstrinin geleceğini şekillendirecektir
spor endüstrisinin geleceği futbol uefa
Dr. Serdar Samur
Dr. Serdar Samur
Blog Yazarı

Spor Yönetimi Uzmanı olan Serdar Samur, Türk spor yönetimi ve kültürünün gelişmesine katkı sağlamak maksadıyla, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Futbol Yönetimine ışık tutacak çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleler yanında 5 kitabı bulunmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Siyah ceketli ve mayolu bir kadının önderlik ettiği bir grup insan sahil boyunca koşuyor. Ön planda, koşuculardan birinin yakın çekimi bacaklarını hareket halinde gösteriyor. Güneş pırıl pırıl parlıyor ve okyanusun suyu arka planda ışıldıyor. Grup kararlılıkla koşuyor, ayakları kumları tekmeliyor ve saçları rüzgârda uçuşuyor. Görüntü, her bir koşucu hedeflerine ulaşmak için birlikte hareket ederken, o anın neşesini ve heyecanını yakalıyor.
Bölümler

Spor Bilimleri Bölümü

22 Kasım 2020
Bir adam, üzerinde bir grafik görüntülenen dokunmatik bir ekranın önünde oturuyor. İşaret parmağıyla ekrana dokunuyor. Grafik, veri noktaları içeren çok sayıda mavi ve beyaz çubuktan oluşmaktadır. Arka planda mavi ve beyaz bir hız göstergesi ve mavi ve beyaz bir dijital ekran var. Adam siyah bir gömlek giymiş ve siyah bir kravat takmıştır ve alçak bir çömelme pozisyonundadır. Bacakları ön planda görünür ve açık gri bir kumaşla kaplıdır. Yüzü görünmemektedir.
İşletmelerde Temel Yetenek

Spor Kulübü Yönetiminde Çağdaş Uygulamalar

01 Aralık 2018
Bu görüntü, bir masanın üzerine yerleştirilmiş bir çift siyah yüksek topuklu ayakkabının yakın çekimidir. Ayakkabılar kameraya yakın ve derinin karmaşık detayları görülebiliyor. Ayakkabının burnu sivri ve topuk kısmı parlak siyah bir malzemeden yapılmış. Ayakkabının ön tarafında ince bir kayış ve yan tarafında bir bilek tokası var. Ayakkabının topuğunda gümüş bir toka vardır. Arka plan bulanık, ancak ahşap masa tablası görülebiliyor. Masa beyaz bir masa örtüsüyle kaplıdır ve ayakkabılar çerçevedeki tek nesnedir. Görüntü, ayakkabıların ayrıntılarını takdir etmemizi sağlayacak şekilde odaklanmıştır.
Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim ve Spor İlişkisi

19 Ağustos 2018