AnasayfaBlogKültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Bölümler

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

19 Temmuz 2020
Kenarlarına arabalar park edilmiş bir grup bina banliyö ortamında yer alıyor. Görüntüdeki en büyük binanın birçok balkonu var ve köşede kırmızı ve sarı bir yel değirmeni görülebiliyor. Ön planda yapraksız bir ağaç ve daha uzakta mavi bir arka plan tutan bir kişi görülüyor. Mavi zemin üzerinde beyaz bir harf var ve binanın üzerinde metin görülebiliyor. Gökyüzü canlı bir mavidir ve görüntüde hafif bir bulanıklık vardır.
KonuDetaylarÖnemli Notlar
Kültür Varlıklarının KorunmasıAnadolu topraklarının tarihsel ve kültürel zenginlikleri, koruma ve onarım gerektirir.Uzman akademisyenler, bilimsel ve teknik metodlar kullanarak bu koruma ve onarım sürecinde aktif roller almalıdır.
Müzelerin RolüKültür ve sanat eserlerinin korunmasında devlet müzeleri ve özel vakıflara bağlı müzeler önemli rol oynar.Kültür ve sanat eserlerinin korunması ve onarılması konusunda faaliyet gösteren kuruluşlar genellikle müzelerdir.
Anadolu UygarlıklarıAnadolu, birçok tarihi ve sanatsal eserlere ev sahipliği yapmış olan eski uygarlıkların topraklarıdır.Bu eserler, dönemlerinde yaşamış olan insanların duygularını, düşüncelerini ve yaşam tarzlarını anlamamızı sağlar.
Onarım ve Koruma TeknikleriKültür varlıklarının onarım ve korunmasında bilimsel ve çağa uygun teknikler kullanılmalıdır.Yanlış onarım ve koruma teknikleri, eserlerin kalıcı ve sağlıklı bir şekilde korunmasını engeller.
Arkeoloji ve Sanat Tarihi BölümleriArkeoloji ve sanat tarihi bölümleri, kültür varlıklarının onarım ve korunmasında önemlidir.Onarım ve koruma faaliyetlerinde bu bölümlerin akademisyenleri aktif rol almalıdır.
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım BölümüBu bölüm, Anadolu’da yaşamış olan eski uygarlıklardan bize kalan kültür varlıklarının ve tarihî eserlerin korunması ve onarılmasıyla ilgili eğitim verir.Bölüm öğrencileri Sanat Tarihi, Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji, Müzecilik, Mimarlık, Restorasyon gibi ilgili bölümlerde de lisans veya yüksek lisans eğitimi almalıdırlar.
Çift Anadal ve Yandal UygulamalarıKültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü öğrencileri, tercih ettikleri üniversitede çift anadal ve yandal uygulamalarından faydalanabilirler.Çift diplomayla mezun olunabilir, böylece kültürel ve tarihsel mirasa daha geniş bir bakış açısı kazanılabilir.
Ders ProgramlarıBölümde kimya, biyoloji, sanat tarihi, mimarlık, resim ve bilgisayar gibi çok farklı alanlarda bilgi sahibi olunmasını amaçlayan dersler bulunmaktadır.Bu dersler, mezunların ileriki kariyerlerinde kullanabilecekleri pratik bilgiler kazanmalarını sağlar.
İş İmkanlarıKültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü mezunları, ülkemizdeki müzeler ve ören yerleri gibi alanlarda çalışma imkânı bulabilirlerÜlkemizde özellikle bu alanda çalışabilecek nitelikli kişilere oldukça büyük bir ihtiyaç vardır.
Tarihi Eserlerin Kaçışı ve TahribiYurtdışına kaçırılan tarihi eserler ve yurtiçindeki tahrip edilen veya yanlış onarılan tarihsel miraslar büyük bir sorun oluşturmaktadır.Bu nedenle koruma ve onarım faaliyetlerine daha fazla önem verilmeli ve gereken önlemler alınmalıdır.

Kültür varlıkları ve tarihî eserler konusunda oldukça zengin topraklara sahibiz. Anadolu’nun her yöresinde, yeraltı ve yer üstünde tarihsel zenginlikler bulunmaktadır. Toprak altında bulunan ve keşfedilmeyi bekleyen daha nice tarihî eser ve nice kültürel mirasımız bulunuyor. Ülkemizin birçok şehrinde antik kent, höyük ve ören yeri gibi alanlarda bu kültür varlıklarını ortaya çıkarmak için çalışan çok sayıda uzman kişi var. Bu uzmanlar; kültür varlıklarımızı, tarihî eserlerimizi günyüzüne çıkarmak, onarmak ve korumak için özenli ve yoğun bir çalışma temposu içindeler.

Geçmişimizdeki tarihsel, kültürel ve sanatsal miraslarımızı gelecek nesillere aktarabilmek için, onları bilimsel yöntemlerle onarmalı ve her türlü olumsuz koşula karşı korumalıyız. Kültür varlıklarımızın, tarihî eserlerimizin ve sanat eserlerinin korunduğu yerlerin başında müzeler gelmektedir. Müzeler hem bir devlet kurumu olarak, hem de özel vakıflara bağlı olarak faaliyet gösterirler. Devletin desteklediği kazılar ve restorasyon çalışmaları, çoğunlukla Kültür Bakanlığı’na bağlı olarak yapılır. Özel müzeler ve kültür-sanat kuruluşları genellikle sanat eserlerinin korunması ve onarılması konusunda faaliyet gösteriyor. 

Ülkemiz açısından baktığımızda, Anadolu’da yaşamış olan uygarlıklardan kalma tarihî eserler ve sanat eserleri oldukça fazla olduğunu görebiliriz. O dönemlerde yaşamış olan insanlarının duygularını, düşüncelerini ve yaşam tarzlarını da bu eserler yoluyla anlayıp hissedebiliriz. Tarihimizin en eski uygarlıklarından günümüze kadar gelen her türlü kültür varlığını, yani kültürel miraslarını korumalıyız. Bu varlıkların bilimsel ve teknik yollarla onarımlarını yapmak son derece dikkat isteyen bir iştir. Bilimsel ve çağa uygun tekniklerle yapılmamış olan onarımlar ver koruma teknikleri yeterli, kalıcı ve sağlıklı olmayacaktır.

arkeolojik eserlerin ve sanat eserlerinin onarım ve korunmasıyla bağlantılı olan iki akademik disiplin, arkeoloji ve sanat tarihi bölümleridir. bu nedenle kültür varlıklarının onarılması ve korunması konusunda bu iki bölümdeki akademisyenlere mutlaka bilirkişi veya danışman olarak danışılmalıdır. hatta onarım ve koruma faaliyetlerinde bu akademisyenler mutlaka aktif rol almalıdır. böylece kültürel varlıklarımız bilimsel ve sağlıklı bir şekilde korunabilecektir. ülkemizdeki onarım ve koruma tekniklerinde eksikler olduğunu söyleyebiliriz. yurtdışına kaçırılan tarihî eserlerimizi, yurtiçindeki tahrip edilen veya yanlış onarım yapılan ve hatta korunamayan onca tarihsel mirasımızı ve kültürel varlıklarımızı düşündüğümüzde, ne yazık ki bu konuda yeterli başarıyı gösteremediğimizi kabul etmek gerekir. 

Kültürel varlıklarımızı koruma ve onarma konusundaki eksiklerimizin, yanlışlarımızın ve yapamadıklarımızın farkına varıp, bu konuda uzman olan akademisyen ve bilirkişilerle ortak projeler yapmalıyız. Bu konuda yapabileceğimiz diğer bir şey de, üniversitelerdeki Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümlerinin sayısını ve kontenjanlarını arttırmaktır. Böylelikle daha çok sayıda uzman kişi yetiştirme şansımız olacak ve kültürel miraslarımızı koruma konusunda daha başarılı olabileceğiz. 

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü 

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü; Anadolu’da yaşamış olan eski uygarlıklardan  bize kalan kültür varlıklarının ve tarihî eserlerin korunması ve onarılmasıyla ilgili eğitim veren dört yıllık bir lisans programıdır. Bu bölüme Eşit Ağırlık puan türüyle ve merkezî yerleştirme sınavlarıyla öğrenci alınmaktadır.

Bölümdeki temel amaç; ülkemizdeki tarihsel ve kültürel varlıkları ortaya çıkarma, ilgili yerlere özenle ulaştırma, bu varlıkların tarihlerini araştırma ve nasıl korunacağını tespit etme konusunda öğrencilerin en iyi ve en donanımlı şekilde eğitilmesidir. 

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü mezunları, bu işi meslek olarak yapmak istedikleri takdirde, lisans düzeyi veya lisansüstü düzeylerinden birinde mutlaka Sanat Tarihi, Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji, Müzecilik, Mimarlık, Restorasyon gibi ilgili bölümlerde de lisans veya yüksek lisans eğitimi yapmalıdır. Hatta tercih ettikleri üniversitede çift anadal ve yandal uygulamaları varsa, iki lisans programını aynı anda okuyup çift diplomayla mezun olunabilir. Böylelikle bu bölümlerden mezun olan bir öğrenci, kültürel ve tarihsel miraslara bakış açısı bakımından çok daha uzman bir hale gelecektir.  

Bu bölümde; kimya, biyoloji, sanat tarihi, mimarlık, resim ve bilgisayar gibi çok farklı alanlarda bilgi sahibi olunmasını amaçlayan ders programları yapılmıştır. Bu eğitimler sayesinde ilerdeki kariyer hayatlarında kullanılabilecek pratik bilgiler edinilmiş olacaktır. 

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü mezunları ülkemizde iş bulma konusunda sıkıntı yaşamazlar. Ülkemizde müzeler ve ören yerleri çok fazla olduğu için, bu mezunları bu alanlarda çalışma imkânı bulabilirler. Bölüm mezunlarının çalışabileceği sektörler; mimarlık, restorasyon, eğitim, kültür-sanat alanlarıdır. Çalışabilecekleri kurumlar ise; arkeoloji ve restoraston üzerine çalışmalar yapan kamu veya özel sektör kurumları, müzeler, sanat galerileri, kültür-sanat vakıfları ve akademik platformlardır.

Bu bölümün iş imkânlarının çeşitliliği, öğrencinin donanımıyla da yakından ilişkilidir. Çift anadal, yandal, Erasmus, lisansüstü eğitim gibi akademik yolları değerlendiren öğrenciler mezun olduklarında, diğer lisans mezunlarından daha çok tercih edilir olacaklardır. Ayrıca yurtdışı çalışmaları yapan, yurtdışında akademik eğitim ve birden fazla dil eğitimi görmüş olan mezunların kariyerlerinin, diğerlerine göre çok daha parlak olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bu bölüm mezunlarının yapabilecekleri meslekler çok çeşitlidir. Mezunlar, kamu kurumlarına ait ören yerlerinde ve vakıflara ait müzelerin restorasyon projelerinde restoratör olarak; kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda sanat danışmanı olarak; akademik çalışmalarda öğretici veya araştırmacı, yükseköğretim kurumlarında ise ilgili alanlarda eğitmen olarak çalışabilmektedirler.

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Dersleri Nelerdir?

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümünde dersler, teorik ve pratik olarak iki şekilde işlenmektedir. Bu bölümde zorunlu derslerden ve çok sayıda seçmeli dersten oluşan ders programları uygulanmaktadır. Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü lisans programında eğitimi verilen başlıca zorunlu dersler şunlardır:

 • Koruma ve Onarıma Giriş

 • Teknik Resim

 • Arkeolojiye Giriş

 • Bezeme Teknikleri

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Bilgisayar Destekli Çizim

 • Koruma Kuramları ve Mevzuatı

 • Sanat Tarihine Giriş

 • Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri

 • Müzecilik ve Önleyici Koruma

 • Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Koruma

 • Koruma Kimyası

 • Mimarlık Tarihine Giriş

 • Alçı Bezeme Koruma ve Onarım

 • Geleneksel Yapı Teknikleri ve Elemanları

 • Fotoğrafla Belgeleme

 • Taş Koruma ve Onarım

 • Koruma Kimyası

 • Pişmiş Toprak ve Cam Koruma ve Onarım

 • Keşif ve Metraj

 • Malzeme Bilgisi

 • Duvar Resmi-Mozaik Koruma ve Onarım

 • Bitirme Çalışması

 • Koruma Laboratuvarı

 • Staj

Bu bölüm öğrencileri mezun olana kadar çeşitli müze çalışmalarına katılabilmektedir. Öğrenciler, kültürel miras konusunda gördükleri dersler ve yaptıkları çalışmalar sayesinde, mezun olduktan sonra da bu alanlardaki kurum ve organizasyonlarda çalışma imkânı bulabilmektedirler.

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümünün en yüksek taban puanı 279,763 puanla Yıldız Teknik Üniversitesi’ne aittir ve başarı sıralaması da 327776’dır. Bu bölümün en düşük taban puanı ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin puanıdır ve 232,803’tür, başarı sıralaması da 691796 olarak açıklanmıştır. Pamukkale Üniversitesi’nin bu bölümündeki 30 kişilik kontenjanı ise dolmamıştır, dolayısıyla taban puanı ve başarı sıralaması yoktur.

Kültür Varlıklarının Korunması, Anadolu topraklarının tarihsel ve kültürel zenginlikleri, koruma ve onarım gerektirir, Uzman akademisyenler, bilimsel ve teknik metodlar kullanarak bu koruma ve onarım sürecinde aktif roller almalıdır, Müzelerin Rolü, Kültür ve sanat eserlerinin korunmasında devlet müzeleri ve özel vakıflara bağlı müzeler önemli rol oynar, Kültür ve sanat eserlerinin korunması ve onarılması konusunda faaliyet gösteren kuruluşlar genellikle müzelerdir, Anadolu Uygarlıkları, Anadolu, birçok tarihi ve sanatsal eserlere ev sahipliği yapmış olan eski uygarlıkların topraklarıdır, Bu eserler, dönemlerinde yaşamış olan insanların duygularını, düşüncelerini ve yaşam tarzlarını anlamamızı sağlar, Onarım ve Koruma Teknikleri, Kültür varlıklarının onarım ve korunmasında bilimsel ve çağa uygun teknikler kullanılmalıdır, Yanlış onarım ve koruma teknikleri, eserlerin kalıcı ve sağlıklı bir şekilde korunmasını engeller, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümleri, Arkeoloji ve sanat tarihi bölümleri, kültür varlıklarının onarım ve korunmasında önemlidir, Onarım ve koruma faaliyetlerinde bu bölümlerin akademisyenleri aktif rol almalıdır, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Bu bölüm, Anadolu’da yaşamış olan eski uygarlıklardan bize kalan kültür varlıklarının ve tarihî eserlerin korunması ve onarılmasıyla ilgili eğitim verir, Bölüm öğrencileri Sanat Tarihi, Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji, Müzecilik, Mimarlık, Restorasyon gibi ilgili bölümlerde de lisans veya yüksek lisans eğitimi almalıdırlar, Çift Anadal ve Yandal Uygulamaları, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü öğrencileri, tercih ettikleri üniversitede çift anadal ve yandal uygulamalarından faydalanabilirler, Çift diplomayla mezun olunabilir, böylece kültürel ve tarihsel mirasa daha geniş bir bakış açısı kazanılabilir, Ders Programları, Bölümde kimya, biyoloji, sanat tarihi, mimarlık, resim ve bilgisayar gibi çok farklı alanlarda bilgi sahibi olunmasını amaçlayan dersler bulunmaktadır, Bu dersler, mezunların ileriki kariyerlerinde kullanabilecekleri pratik bilgiler kazanmalarını sağlar, İş İmkanları, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü mezunları, ülkemizdeki müzeler ve ören yerleri gibi alanlarda çalışma imkânı bulabilirler, Ülkemizde özellikle bu alanda çalışabilecek nitelikli kişilere oldukça büyük bir ihtiyaç vardır, Tarihi Eserlerin Kaçışı ve Tahribi, Yurtdışına kaçırılan tarihi eserler ve yurtiçindeki tahrip edilen veya yanlış onarılan tarihsel miraslar büyük bir sorun oluşturmaktadır, Bu nedenle koruma ve onarım faaliyetlerine daha fazla önem verilmeli ve gereken önlemler alınmalıdır
Kültür varlıkları koruma onarım restorasyon kültürel miras tarihî eser
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Kenarları tırtıklı ve ortasında derin bir çatlak bulunan kırık bir çömlek parçasının yakın plan görüntüsü bir masanın üzerinde duruyor. Çömleğin kenarları açık kahverengi, içi ise açık gri renkte. Çatlak kırık çanak çömlek parçaları ve kırıklarıyla doludur. Masa açık ahşap rengindedir ve görüntünün arka planında hafifçe bulanıktır. Çömlek görüntünün ortasından biraz uzakta, bu da onu görüntünün odak noktası haline getiriyor.
Bölümler

Eser Koruma Bölümü (MYO)

13 Eylül 2020
Bu görüntü, içinde çeşitli bitkilerin yetiştiği bir serayı göstermektedir. Çatı camdan yapılmış ve beyaz tellerle desteklenmiştir. Ön planda, yeşil yaprakları ve gövdeleriyle bazı bitkilerin yakın çekimi var. Daha geride, yine çekimde yer alan metal bir direk var. Arka plandaki bitkiler seranın tamamına yayılmış ve bitkilerin yaprakları ve gövdeleri görülebiliyor. Cam çatıdan süzülen güneş ışığı bitkilere sağlıklı bir parlaklık veriyor. Bitkiler besin açısından zengin toprakta büyüyor ve ılık sıcaklık büyümelerine yardımcı oluyor. Bu, bitkilerin gelişmesi için ideal bir ortamdır.
Bölümler

Bitki Koruma Bölümü Nedir?

21 Mart 2020