AnasayfaBlogSigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü
Bölümler

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü

21 Şubat 2021
Beyaz bir kalem tutan bir kişinin elinin yakın plan görüntüsünde, şemsiyeli kırmızı bir nesne çizdiği görülüyor. Nesne, karmaşık detaylara ve şemsiye için ayrıntılı bir sapa sahip bir heykel gibi görünüyor. Kişinin eli sabit ve hassas, nesneyi kalemle dikkatlice çiziyor. Keçeli kalem kişinin elinde sıkıca kavranmış ve ucu hassasiyetle kontrol ediliyor. Kırmızı nesnenin ana hatları canlı bir renkle çizilmiş ve şemsiye ince ayrıntılarla çizilmiş. Arka plan bulanıklaştırılarak şemsiyeli nesnenin çizimine odaklanılıyor.
Konu BaşlığıDetaylarEk Bilgiler
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik BölümüDisiplinlerarası bir alandır, sigortacılık ve sosyal güvenlik konusunda uzman yetiştirilir.Türkiye’de sadece iki üniversitede bulunan bir bölümdür.
Bölümün Amacıİktisat, finans, ticaret, hukuk gibi alanlarla kesişen bir uzmanlık alanıdır.Bölüm, sigorta sektörünün büyümesine ve sosyal güvenlik alanındaki dönüşüme paralel olarak uzman yetiştirmeyi hedefler.
İş İmkanlarıSigorta kuruluşları, bankalar ve kamu kurumlarının muhasebe ve finans bölümlerinde çalışabilirler.Özel sektörde ve kamu sektöründe sigorta ve emeklilik şirketlerinde, bankalarda, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişliği ve Maliye Müfettişliği gibi alanlarda iş bulabilirler.
Sigortacılık Sektöründeki BüyümeKüresel düzeyde üretilen prim rakamıyla 5 trilyon 168 milyar doları buluyor.Bu sektör, tüm sektörlere çözüm ortaklığı sunar ve hemen her konuda iletişim halindedir.
Sosyal Güvenlik SistemiDemografi, işgücü ve istihdam sorunları, yoksulluk ve dışlanmanın önlenmesi konularını ele alır.İşgücü piyasalarındaki değişiklikler, sosyal güvenlik alanında yeni çözümler üretilmesini gerekli kılar.
Lisans EğitimiBölüm, Eşit Ağırlık puan türüyle öğrenci alır ve 4 yıllık bir eğitim verilir.Bu bölümü okumayı düşünen öğrencilerin sayısal becerileri ve sosyal ilişkileri güçlü olmalıdır.
Sosyal Güvenlik Uzmanı OlmakAB ve diğer küresel uygulamalar hakkında bilgi sahibi olunur.Türk Sosyal Güvenlik sistemi ve bu sisteme yönelik yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olunması gerekir.
Bölüm Mezunlarının GörevleriSigortacılık ve sosyal güvenliği ilgilendiren konularda danışmanlık yaparlar.Sigorta ve sosyal güvenlik konularında gelişim ve dönüşüm sağlamak ve dezavantajlı grupların sosyal güvenliğini sağlamak da mezunların sorumlukları arasındadır.
Sektördeki İhtiyaçTürkiye’de bölüm sayısı sınırlı ve sektörde ihtiyaç da fazla olduğu biliniyor.Bu durum mezunların kolaylıkla iş bulabileceğine işaret ediyor.
Eğitim İçeriğiMali tabloların analizi, sigorta satış teknikleri gibi konular bu bölümün eğitim alanları arasındadır.Ayrıca sosyal güvenlik açısından dezavantajlı grupların durumu da bölümde ele alınan konular arasındadır.

Dünya genelinde sigortacılık oldukça gelişmiş ve önemli bir yere sahiptir. Sigorta sektörü küresel düzeyde üretilen prim rakamıyla 5 trilyon 168 milyar doları buluyor. Bu rakama ulaşan sigortacılık, hemen her konuda ve bütün sektörlerle iletişim halinde olduğundan, ulaşım, turizm, finans, mühendislik gibi sektörler başta olmak üzere tüm sektörlere çözüm ortaklığı sunar.

Sigortacılık, ekonomik, ticari ve mesleki faaliyetler, doğal felaketler, sağlık ve gelir güvencesi gibi alanlarda oluşabilecek potansiyel risklere karşı modern bir risk dağıtma yöntemidir. Bu alanda verilen hizmetler giderek çeşitlenmekte, yeni yöntemler geliştirilmekte ve çeşitli kurumsal düzenlemeler yapılmaktadır.

Dünya genelinde sigorta sektörünün büyümesine paralel olarak, sigortalama potansiyeli yüksek, dinamik ekonomiye sahip ve gelişmekte olan ülkelere yapılan yatırımlar artıyor. Türkiye büyüyen ekonomisi ve artan nüfusuyla gelişmekte olan ülkeler içinde ciddi bir potansiyel taşıyor. Türkiye’de lisans düzeyinde sadece iki üniversitede bulunan sigortacılık ve sosyal güvenlik bölümü, özgün bir bölüm ve uzun süre bunu korumaya devam edecek. Bu potansiyel, bölüm mezunlarının önünü açıyor.

Sigortacılık ve sosyal güvenlik, disiplinler arası bir bölüm olarak, finansın bir alanı olan sigortacılık ile her bireyi ilgilendiren sosyal güvenliğin tek bir çatı altında toplandığı ve bu alanlardaki yasal ve akademik bilgilerin lisans seviyesinde verildiği bir programdır.

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Nedir?

Sigortacılık ve sosyal güvenlik, popülerliği giderek artan, sigortacılık ve sosyal güvenlik alanlarına uzman ve nitelikli eleman yetiştiren bir bölümdür.

Disiplinler arası bir alan olan sigortacılık ve sosyal güvenlik, sigorta sektörünün ülkemizde gösterdiği büyümenin, sosyal güvenlik alanındaki gelişim ve dönüşümün gerektirdiği nitelikte uzmanlar yetiştirilmesini amaçlayan bir programdır. İktisat, finans, ticaret, hukuk gibi alanlarla kesişen bir uzmanlık alanıdır.

Sigortacılık, bütün dünyada hızla büyüyen önemli sektörlerden biridir. Uzmanlık düzeyinde eğitim alanlar, spesifik bir alanda uzmanlaşmanın sağlayacağı istihdam imkanlarından yararlanırlar.

Sosyal güvenlik, tüm dünyada modern ekonomilerin en önemli konularındandır. Demografi, işgücü ve istihdam sorunları, yoksulluk ve dışlanmanın önlenmesi, daha geniş çerçevede sosyal siyaset, kamu dengesi gibi konuları sosyal güvenlik açısından ele alıp analiz etmek zorunlu hale gelmiştir. Küresel düzeyde yaşanan ekonomik kriz, ekonomi politikaları açısından sosyal güvenliğin ne kadar belirleyici olduğunu göstermiştir.

İşgücü piyasalarındaki önemli değişiklikler, sosyal güvenlik alanında yeni çözümler üretilmesini gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla bu alanda lisans düzeyinde bir programdan mezun olmak spesifik bir uzmanlık sağlayacaktır.

Bölümden mezun olan öğrenciler, Türk Sosyal Güvenlik sistemi ve bununla ilgili yasal düzenlemeye hâkim olmakla birlikte konuyla ilgili AB ve diğer küresel uygulamalar hakkında da bilgi sahibi olurlar.

Sigortacılık ve sosyal güvenlik bölümü Eşit Ağırlık puan türüyle öğrenci alımı yapar, 4 yıllık lisans eğitimi verilir. Bu bölümü okumayı düşünen öğrencilerin, sayılarla uğraşmayı sevmesi, sosyal ilişkileri ve iletişim gücü yüksek olması gerekir.

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü İş İmkanları Nelerdir? 

Sigortacılık ve sosyal güvenlik bölümü mezunları, SGK Müdürlükleri, sigorta kuruluşları, bankalar ile özel ve kamu kurumlarının muhasebe ve finans bölümlerinde çalışabilirler. Bir sosyal güvenlik uzmanına gereksinim duyulan tüm işletmelerde ve sigorta işlemlerinin yapıldığı veya bu işlemlere aracılık eden kuruluşlarda iş imkanları mevcuttur.

Bölüm mezunları, sigorta ve emeklilik şirketlerinde uzman, yönetici, aktüer, broker, eksper, bankalarda sigorta uygulayıcısı, fon yöneticisi olarak görevler alabilirler. KPSS sınavında alınan yeterli puanla, kontenjan verildiğinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından açılan kadrolara atanabilirler.

Sosyal güvenlik uzmanı olarak hem kamuda hem de özel sektörde iş imkanına sahip olabilirler. Serbest Muhasebecilik, Malî Müşavirlik, Yeminli Malî Müşavirlik, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişliği, Maliye Müfettişliği, Hesap Uzmanlığı gibi meslekler de edinebilirler.

Türkiye’de bölüm sayısı sınırlı ve sektörde ihtiyaç da fazla olduğundan mezunların kolaylıkla iş bulabileceğini söylemek mümkündür.

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Kamu sektöründe sigorta şirketlerine danışmanlık yaparlar. Sosyal güvenlik programlarında çalışırlar.

Sigortacılık ve sosyal güvenlik bölümünden mezun olanlar, sigorta ve sosyal güvenlik konularında gelişim ve dönüşüm sağlayabilecek, yeni hizmet alanları üretebilecek uzmanlık kapasitesine sahip olurlar. Dezavantajlı grupların sosyal güvenliğinin nasıl sağlanacağı, mali tabloların nasıl analiz edileceği, sigorta satış tekniklerinin neler olduğu gibi birçok konuda görev ve sorumluluklar alırlar.

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölümde temel düzeyde muhasebe, işletme ve hukuk derslerinin yanı sıra, mesleki uzmanlık düzeyinde şu konular okutulur:

 • Ekonomi ve Sigorta

 • Muhasebe

 • Finansal Matematik

 • Finansal Yönetim

 • Sigorta Muhasebesi

 • Aracı Sigorta İşletmeleri

 • Vergilendirme

 • Risk Yönetimi

 • Emeklilik ve Gelecek Planlaması

 • Finansal Hesaplar ve Hayat Sigortası

 • Sigorta Branşları ve Teknikleri

 • Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Sosyal Güvenlik Sistemleri

 • Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları

 • Sosyal Güvenlik Uygulamaları

 • Bireysel Emeklilik

 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği

 • Aracı Sigorta İşletmeleri

 • Mikro İktisat

 • Örgütsel Davranış

 • Sosyal Politika

 • Sigorta Hukuku

 • İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Toplu İş Hukuku

 • Türk Vergi Sistemi

 • Avrupa Birliğinde Sosyal Güvenlik ve Sigortacılık

 • İşletme Matematiği

 • Dezavantajlı Gruplar Sosyal Güvenliği

 • Sigorta Pazarlaması ve Satış Teknikleri

 • Sigorta İşletmeleri Yönetimi

Ayrıca birçok farklı konuda seçmeli dersler bulunur. Temel derslerin yanı sıra sigortacılık ve sosyal güvenlik alanındaki konuları ihtiva eden derslerin tamamı geniş bir seçmeli ders listesiyle öğrencilere sunulur. Türkiye’nin bu yöndeki düzenlemelerine ilave olarak Avrupa Birliği ülkelerindeki sigortacılık ve sosyal güvenlik sistemleri de müfredatta yer alır.

Öğrencilerin mezuniyet öncesinde sektörü öğrenmeleri ve uyum sağlamaları amacıyla, staj uygulamaları gerçekleştirilir.

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Sigortacılık ve sosyal güvenlik bölümü 2021 yılı taban puanları ve sıralaması aşağıdaki gibidir:

Üniversite  Bölüm  Taban Puan  SırlamaKTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)  Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (Burslu)  259,47977 517.910DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)  Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik 244,61918  631.641DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)  Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (İÖ) 227,39298 788.330KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)  Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (%50 İndirimli)  197,72329 990.749

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü, Disiplinlerarası bir alandır, sigortacılık ve sosyal güvenlik konusunda uzman yetiştirilir, Türkiye’de sadece iki üniversitede bulunan bir bölümdür, Bölümün Amacı, İktisat, finans, ticaret, hukuk gibi alanlarla kesişen bir uzmanlık alanıdır, Bölüm, sigorta sektörünün büyümesine ve sosyal güvenlik alanındaki dönüşüme paralel olarak uzman yetiştirmeyi hedefler, İş İmkanları, Sigorta kuruluşları, bankalar ve kamu kurumlarının muhasebe ve finans bölümlerinde çalışabilirler, Özel sektörde ve kamu sektöründe sigorta ve emeklilik şirketlerinde, bankalarda, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişliği ve Maliye Müfettişliği gibi alanlarda iş bulabilirler, Sigortacılık Sektöründeki Büyüme, Küresel düzeyde üretilen prim rakamıyla 5 trilyon 168 milyar doları buluyor, Bu sektör, tüm sektörlere çözüm ortaklığı sunar ve hemen her konuda iletişim halindedir, Sosyal Güvenlik Sistemi, Demografi, işgücü ve istihdam sorunları, yoksulluk ve dışlanmanın önlenmesi konularını ele alır, İşgücü piyasalarındaki değişiklikler, sosyal güvenlik alanında yeni çözümler üretilmesini gerekli kılar, Lisans Eğitimi, Bölüm, Eşit Ağırlık puan türüyle öğrenci alır ve 4 yıllık bir eğitim verilir, Bu bölümü okumayı düşünen öğrencilerin sayısal becerileri ve sosyal ilişkileri güçlü olmalıdır, Sosyal Güvenlik Uzmanı Olmak, AB ve diğer küresel uygulamalar hakkında bilgi sahibi olunur, Türk Sosyal Güvenlik sistemi ve bu sisteme yönelik yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olunması gerekir, Bölüm Mezunlarının Görevleri, Sigortacılık ve sosyal güvenliği ilgilendiren konularda danışmanlık yaparlar, Sigorta ve sosyal güvenlik konularında gelişim ve dönüşüm sağlamak ve dezavantajlı grupların sosyal güvenliğini sağlamak da mezunların sorumlukları arasındadır, Sektördeki İhtiyaç, Türkiye’de bölüm sayısı sınırlı ve sektörde ihtiyaç da fazla olduğu biliniyor, Bu durum mezunların kolaylıkla iş bulabileceğine işaret ediyor, Eğitim İçeriği, Mali tabloların analizi, sigorta satış teknikleri gibi konular bu bölümün eğitim alanları arasındadır, Ayrıca sosyal güvenlik açısından dezavantajlı grupların durumu da bölümde ele alınan konular arasındadır
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Sigortacılık Sosyal Güvenlik Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Nedir Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü mezunları
Resimdeki kadının yüzünde sıcak bir gülümseme var. Gözlük takmış ve saçlarını geriye doğru toplamış. Gözleri mutlulukla parlıyor ve dudakları neşeli bir ifadeyle hafifçe yukarı kıvrılmış. Açık renkli bir bluz giyiyor ve boynunda küçük bir kolye var. Doğrudan kameraya bakıyor ve bakışları davetkâr. Cildi parlıyor ve rahatlamış ve mutlu görünüyor. Kolları iki yanında duruyor ve iyi bir ruh hali içinde görünüyor. Kendinden emin ve rahat görünüyor.
Neslihan Tatar
Blog Yazarı

Endüstri Yüksek Mühendisidir. Farklı sektörlerde kalite, verimlilik, iş güvenliği, eğitim gibi konularda çalıştıktan sonra aktif iş hayatından ayrıldı. Farklı uğraşlar ve kariyer arayışı ile enstitünün İkna Teknikleri, Yaratıcı Yazarlık, İçerik Editörlüğü ve İçerik Uzmanlığı eğitimlerini aldı. Enstitü blog sayfalarına katkı sağlıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.