AnasayfaBlogMimarlık ve Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)
Meslekler

Mimarlık ve Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)

03 Temmuz 2019
Bir planın üzerinde kalem tutan bir elin yakın çekimi görülüyor. El, kalemi ve altındaki kağıdı sıkıca kavramaktadır ve kalem doğrudan ozalitin üzerine yerleştirilmiştir. Plan çeşitli işaretler ve semboller göstermektedir ve kağıt açık mavi renktedir. Kalem altın kenarlı siyahtır ve el koyu mavi bir eldiven giymektedir. Görüntünün arka planı bulanık ve odak dışı, alt köşede bir dizüstü bilgisayar klavyesi görünüyor. Görüntü, elin ve kalemin ayrıntılı bir şekilde görülebilmesi için yakın çekim olarak çerçevelenmiştir.
KonuAçıklamaDaha Fazla Bilgi
BIM SistemiBIM, tasarım, uygulama ve maliyet gibi süreç verilerinin tek bir ortamda toplandığı dijital bir platformdur.BIM sayesinde, kentsel dönüşüm, fiziki dönüşüm, ekonomik dönüşüm, çevresel dönüşüm ve sosyal dönüşüm daha kaliteli hale evrilme kapasitesine sahiptir.
BIM ve MimarlıkBIM sayesinde, inşaat projelerindeki karmaşık süreçleri kolaylıkla yönetebilir ve takip edebiliriz.BIM sayesinde herkes eşit sorumluluklar alarak eşit tempoda tek bir model üzerinde eş zamanlı olarak çalışabilir.
BIM'in Türkiye'deki YeriBIM son 3 yılda Türkiye'de önemli bir uygulama ve eğitim alanı bulmuştur.BIM sisteminin Türkiye'deki yaygınlaşması için alt yapı imkanlarının arttırılması, eğitimlerinin yaygınlaşması, mevzuatların bilgi modellemesine göre düzenlenmesi gerekiyor.
BIM ve Klasik YöntemlerBIM, klasik tasarım ve inşaat yöntemlerine kıyasla daha hızlı ve etkili bir süreç sunar.BIM kullanıldı when, tasarım ve yapım süreçlerindeki değişiklikler otomatik olarak tüm ilgili taraflarla paylaşılır, bu da iletişimi ve işbirliğini artırır.
BIM'in Türkiye'deki Dönüşüm SorunlarıAltyapı ve eğitim eksikliği, BIM sistemin Türkiye'deki genel dönüşümünü etkileyen ana sorunlardan biridir.BIM, performans odaklı bir tasarım gerektirir ve bu nedenle uzun odaklı tasarım süreçlerinin terk edilmesi gerekmektedir.
Smart Building KavramıBIM sayesinde 'smart building' veya 'akıllı bina' kavramı inşaat sektöründe yer almaya başlamıştır.Akıllı binalar, enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik ve kullanıcı konforu gibi modern tasarım ilkelerini uygular.
BIM'in GeleceğiBIM'ın farklı dilleri konuşan inşaat sektörünü birleştirme yeteneği, onu gelecekteki projeler için büyük potansiyele sahip bir araç haline getiriyor.BIM, inşaatın tüm aşamalarından sorumlu tüm profesyoneller arasında daha iyi bir işbirliği ve anlayış sağlamak için tasarlanmış bir teknolojidir.
Verimlilik ve MaliyetBIM, proje sürecinde verimliliği ve maliyet kontrolünü artırır.Daha iyi organizasyon ve koordinasyon ile malzeme ve işçilik maliyetlerini düşürme potansiyelini sunar.
BIM ve Vitruvius PrensipleriVitruvius'un dayanıklılık, kullanışlılık ve güzellik prensipleri, modern BIM uygulamalarında hala geçerlidir.BIM, Vitruvius'un bu prensiplerinin uygulanmasını kolaylaştırarak, daha kaliteli ve sürdürülebilir yapılar oluşturmayı mümkün kılar.
BIM UygulamalarıBIM, sadece mimarlar ve mühendisler için değil, aynı zamanda müteahhitler, sahipler ve diğer tüm bina endüstrisi aktörleri için de uygulanabilir.BIM, tüm ekiplerin aynı bilgiye erişmesini sağlar, böylece işbirliği ve iletişim artar.

İnsanlığın varoluşundan beri barınma ihtiyacından doğan inşa etme eylemi daha sonrasında toplumsal yaşama geçme ile birlikte mimarlık mesleğini oluşturmuştur. Yüzyıllarca mesleğin ne olması nasıl olması gerektiğine dair sayısız tanımlama yazılmış. Bunlardan en önemlisi M.Ö. 1.yüzyılda yaşamış olan Vitruvius söylemidir.

Vitrivius’a göre mimarlık eseri “dayanıklılık, kullanışlılık, güzellik” ilkelerine sahip olmalı ve mimarın geometri, fizik, tarih gibi disiplinleri de bilmesi gerektiğine değinmiştir. Teorik ve uygulama bilgileri ışığında ancak başarılı mimari eserler verilebileceğini savunmuştur.

Yapı Bilgi Modellemesi Neden Ortaya Çıktı?

Yüzyıllar boyunca mimar, yapının tasarımından uygulamasına kadar sürecin içinde iken günümüzde farklı disiplinler ve kişiler tasarım, inşaat ve kullanım süreçlerinde yer almakta. Dolayısı ile mimarın yeri tasarım ve kontrol aşamaları ile sınırlı kalmakta. Bu çok aktörlü mimarlık ortamında dilbirliği, süreklilik, koordinasyon, verimlilik ve maliyet gibi konular önem kazanmaya başlamıştır. 

Tüm bu farklı süreçleri tek bir yerden kontrol etme gerekliliği için de BIM (Building Information Modelling) ortaya çıkmıştır. Bilgisayar tabanlı olan yapı bilgi modellemesi BIM tüm tasarım, uygulama ve maliyet gibi süreç verilerinin tek bir ortamda toplandığı dijital platformdur. Bir yapı için oluşturulan bu bilgi yönetim sistemine mimar, mühendis, satın lalmacı gibi inşai ve kullanım sürecinin farklı katmanındaki herkes hatta işveren bile istediği anda ulaşabilmekte ve gerekli tüm bilgileri edinebilmektedirler. Bu sayede “smart building” kavramı da inşaat sektörüne girmeye başlamıştır.

BIM Sisteminin Türkiye’deki Yeri

Yapı bilgi modellemesi 1990’larda mimari çizim işlevinin dijital ortamda yapılmaya başlanması ile geliştirilmiş 10 yıl gibi bi süredir tüm dünyada yaygınlaşmış ve Türkiye’de de son 3 yıldır BIM eğitimlerinin yangınlaşması ile birlikte uygulama ortamı bulmuştur. Farklı dilleri konuşan parçalı bir sistem olan inşaat sektöründe BIM sisteminin yaygınlaşması için alt yapı imkanlarının arttırılması, eğitimlerinin yaygınlaşması, mevzuatların bilgi modellemesine göre düzenlenmesi, rol alan tüm disiplinlere göre eğitim verilmesi ve ortak kodların oluşturulması gibi unsurların yapılması gerekmektedir. 

BIM Entegre süreçlerin oluşturduğu görev paylaşımının olduğu bir süreç olduğu için işçi odaklı bir süreçten bilgi odaklı bir sektöre doğru dönüşümdür. Bu süreçte, kentsel dönüşüm, fiziki dönüşüm, ekonomik dönüşüm, çevresel dönüşüm ve sosyal dönüşüm de BIM sayesinde daha kaliteli hale evrilecektir.

BIM Ve Klasik Yöntemler

Klasik yöntemde mimari proje yapılır. Mekanikçilere, elektrikçilere ve inşaat mühendislerine mail süreci başlar ki bu süreçler çok uzun ve zor süreçlerdir. Mimar bir işi yapar. Mühendis beğenmez başka bir şey der, Ardından mekanikçi gelir olmadığını düzeltmeye çalışacağını dile getirir. Yani proje bir türlü sahaya geçemez. Klasik yöntemde böyle durumlar karmaşa içinde devam etmekte uygulayıcılar bu durumdan hoşnut kalmamaktadır.  

Fakat yapı bilgi modellemesi içinde bu işleri yapıyorsanız klasik projeciliği bir kenara bırakmanız gerekir. Bu işte tüm çalışanlar sürecin içerisine dâhil olmaya başlar. Süreç birbirinden ayrı olarak değil tek bir banda dönüşmeye başlar. Herkes eşit sorumluluklar alarak eşit tempoda tek bir model üzerinde eş zamanla çalışmaya başlar. 

İnşaat mühendisinin bilgisayar ortamındaki statik projesinde yük problemi olduğu zaman mimar projesinin aynı anda değiştiğini görür. Böylece mimar hangi yük probleminden hangi elemanın neden değiştiğini otomatik olarak görecektir. Yani yazışmadan git gel durumları olmadan bir mekanikçi ya da bir elektrikçi bu güncellemeleri canlı şekilde görmüş olacaktır.

BIM Sisteminin Türkiye’deki Dönüşüm Sorunları 

Öncelikle altyapı ve eğitim eksikliğinden uygulamaya geçmede yavaş kalınmakta. Performans odaklı bir tasarım gerektirdiğinden de uzun odaklı tasarım süreçlerinin terk edilmesi gerekmekte. Özellikle yurtdışı işler konusunda inovatif yaklaşımlara ihtiyaç var. Bunlara önem verilmediğinde entegre olmakta geri kalınacaktır.

Yazar: Müzeyyen Çorbacı

BIM Sistemi, BIM, tasarım, uygulama ve maliyet gibi süreç verilerinin tek bir ortamda toplandığı dijital bir platformdur, BIM sayesinde, kentsel dönüşüm, fiziki dönüşüm, ekonomik dönüşüm, çevresel dönüşüm ve sosyal dönüşüm daha kaliteli hale evrilme kapasitesine sahiptir, BIM ve Mimarlık, BIM sayesinde, inşaat projelerindeki karmaşık süreçleri kolaylıkla yönetebilir ve takip edebiliriz, BIM sayesinde herkes eşit sorumluluklar alarak eşit tempoda tek bir model üzerinde eş zamanlı olarak çalışabilir, BIM'in Türkiye'deki Yeri, BIM son 3 yılda Türkiye'de önemli bir uygulama ve eğitim alanı bulmuştur, BIM sisteminin Türkiye'deki yaygınlaşması için alt yapı imkanlarının arttırılması, eğitimlerinin yaygınlaşması, mevzuatların bilgi modellemesine göre düzenlenmesi gerekiyor, BIM ve Klasik Yöntemler, BIM, klasik tasarım ve inşaat yöntemlerine kıyasla daha hızlı ve etkili bir süreç sunar, BIM kullanıldı when, tasarım ve yapım süreçlerindeki değişiklikler otomatik olarak tüm ilgili taraflarla paylaşılır, bu da iletişimi ve işbirliğini artırır, BIM'in Türkiye'deki Dönüşüm Sorunları, Altyapı ve eğitim eksikliği, BIM sistemin Türkiye'deki genel dönüşümünü etkileyen ana sorunlardan biridir, BIM, performans odaklı bir tasarım gerektirir ve bu nedenle uzun odaklı tasarım süreçlerinin terk edilmesi gerekmektedir, Smart Building Kavramı, BIM sayesinde 'smart building' veya 'akıllı bina' kavramı inşaat sektöründe yer almaya başlamıştır, Akıllı binalar, enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik ve kullanıcı konforu gibi modern tasarım ilkelerini uygular, BIM'in Geleceği, BIM'ın farklı dilleri konuşan inşaat sektörünü birleştirme yeteneği, onu gelecekteki projeler için büyük potansiyele sahip bir araç haline getiriyor, BIM, inşaatın tüm aşamalarından sorumlu tüm profesyoneller arasında daha iyi bir işbirliği ve anlayış sağlamak için tasarlanmış bir teknolojidir, Verimlilik ve Maliyet, BIM, proje sürecinde verimliliği ve maliyet kontrolünü artırır, Daha iyi organizasyon ve koordinasyon ile malzeme ve işçilik maliyetlerini düşürme potansiyelini sunar, BIM ve Vitruvius Prensipleri, Vitruvius'un dayanıklılık, kullanışlılık ve güzellik prensipleri, modern BIM uygulamalarında hala geçerlidir, BIM, Vitruvius'un bu prensiplerinin uygulanmasını kolaylaştırarak, daha kaliteli ve sürdürülebilir yapılar oluşturmayı mümkün kılar, BIM Uygulamaları, BIM, sadece mimarlar ve mühendisler için değil, aynı zamanda müteahhitler, sahipler ve diğer tüm bina endüstrisi aktörleri için de uygulanabilir, BIM, tüm ekiplerin aynı bilgiye erişmesini sağlar, böylece işbirliği ve iletişim artar
yapı bilgi modellemesi mimarlık bım performans dönüşüm yapı
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Uzun, siyah saçlı genç bir kız beyaz bir fonun önünde durmakta ve elinde büyük bir karton parçası tutmaktadır. Kartonun üzerinde mavi okyanuslar ve siyahla çizilmiş beyaz kara parçalarından oluşan canlı ve renkli bir yerküre resmi var. Kız memnun görünüyor ve yüzünde geniş bir gülümseme var, sanat eserini gururla sergilerken kolunu uzatmış. Diğer eli ise hafifçe buruşmuş ve hafifçe bükülmüş olan kartonun alt kısmını tutuyor. Kürenin ortasında, birbirinin etrafında dönen mavi ve yeşil çizgilerle dolu renkli bir daire var.
Satış - Pazarlama

En Etkili Slogan Örnekleri

19 Mayıs 2020
Bir kadın başı arkaya eğik ve gözleri kapalı bir şekilde duvara yaslanmış. Bir elini yanındaki duvara dayamış, diğer eliyle de bir kağıt parçası tutmaktadır. Saçları at kuyruğu şeklinde toplanmış ve omzuna bir mikrofon takmış. Duruşu rahat ve yüzü anlamlı, dudaklarında hafif bir gülümseme var. Huzurlu ve memnun görünüyor. Arkasındaki arka plan düz kirli beyaz renkte ve çerçevede başka hiçbir nesne yok. Kadın derin düşüncelere dalmış gibi görünüyor.
Mobbing

İş Yerinde Mobbing Nedir?

27 Kasım 2019