AnasayfaBlogRestorasyon ve Konservasyon Bölümü
Bölümler

Restorasyon ve Konservasyon Bölümü

20 Temmuz 2020
Bu, iskele, kalaslar ve çapraz şekilli kirişlerle inşaat halindeki bir binanın yakın çekimidir. Ahşap yapı binanın duvarına karşı inşa edilmiştir ve renkli arka plan üzerindeki beyaz metin sahneye bir kontrast katmaktadır. İskele ahşaptan yapılmış ve binanın etrafında uzanıyor, kalaslar merdivende bir haç oluşturuyor. Ahşap kirişler ön planda görülebiliyor ve hepsi birlikte güçlü bir inşaat ve ilerleme hissi veriyor. Arka plandaki parlak renkler görüntüye canlılık katarak binanın ilerleyişinin özünü yakalayan benzersiz bir atmosfer yaratıyor.
KonuTanımÖnemi
RestorasyonOrijinal özelliklerini ve parçalarını kaybetmiş, yıpranmış, bozulmaya veya yok olmaya başlamış olan mimarî eserlerin yeniden yapılması işlemi.Yıpranmış veya bozulmuş tarihî eserlerin orijinal hallerini koruma ve yeni nesillere aktarma.
KonservasyonMimarî yapının orijinalliğini koruma ve zaman veya çevresel koşullar sebebiyle üzerinde herhangi bir oynama yapılmadan bozulmayı önleme işlemi.Tarihî ve miras değeri olan yapılara zarar vermeden onları koruma ve gelecek nesiller için sağlam bir şekilde kalmasını sağlama.
Restorasyon ve Konservasyon BölümüBölümde, eski uygarlıklardan günümüze kadar gelen mimarî ve tarihî eserlerin onarımı ve yenilenmesi üzerine eğitimler verilmektedir.Bu alanda uzmanlaşmış profesyoneller yetiştirerek, tarihî eserlerin korunmasını sağlamak ve kültürel mirasın sürekliliğini temin etmek.
Disiplinlerarası ÇalışmaRestorasyon ve konservasyon çalışmalarında Mimarlık, Sanat Tarihi ve Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım gibi bölümlerden destek alınması.Bu disiplinler arası birliktelik, farklı bakış açıları kazandırarak daha geniş ve sağlam perspektifler oluşturmaya yardımcı olur.
İş İmkânlarıRestorasyon ve Konservasyon Bölümü mezunlarının genellikle Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanı.Sektördeki ihtiyaçları karşılamak ve aynı zamanda kariyer imkanları yaratmak.
Bölüm SayısıÜlkemizdeki Restorasyon ve Konservasyon bölümü sayısının ve kontenjanlarının artması gerekliliği.Ülkemizin zengin tarihî eser varlığını koruma ve yönetme becerisini arttırmak.
Eşit Ağırlık Puan TürüBölüme öğrenci kabulünde kullanılan Eşit Ağırlık puan türüne sahip olmak.Tarihî ve Mimarî eserlerin onarımı ve korunması amacıyla yetişmiş uzmanlar yetiştirmek.
Çift Anadal ve YandalBölüm öğrencilerinin başka bölümlerde de anadal veya yan dal eğitimi alabilmeleri.Çok yönlü perspektifler ve yetenekler geliştiren, esneklik ve adaptasyon yeteneği artıran bir beceridir.
Kamu ve Özel SektörRestorasyon ve Konservasyon Bölümü mezunlarının kamu veya özel sektörde iş bulma olanağı.Mesleki adaptasyon ve kapsamlı kariyer imkanları sağlamak.
Geniş AlanlarBölümde verilen farklı eğitim alanları; sanat tarihi, kimya, biyoloji, mimarlık, resim ve teknik çizim.Farklı yetenekler ve bilgi tabanları oluşturarak kariyer yolu seçimlerinde esneklik kazandırmak.

Kültürel ve tarihsel miraslar konusunda oldukça zengin topraklara sahibiz. Ülkemizin dört bir yanında, sayısız tarihî ve mimarî eser bulunuyor. Birçok şehrimizde bulunan antik kent ve ören yeri gibi tarihî alanların fazlalığından dolayı, buralarda bulunan eserleri onarmak ve korumak için donanımlı uzmanlara her zaman ihtiyaç olacaktır. Kültür varlıklarımızın gelecek kuşaklara orijinal ve sağlam bir şekilde iletebilmek için, bu eserleri bilimsel ve teknik uygulamalarla onarmalı ve özenli bir şekilde korumalıyız. 

Restorasyon ve konservasyon sözcükleri insanlar arasında, genellikle aynı anlamda gibi kullanılmakla birlikte, bu kavramlar arasında bazı farklar olduğunu da belirtmeliyiz.

Bilmeyenler için kısa bir açıklama yapmamız gerekirse: 

Restorasyon; orijinal özelliklerini ve parçalarını kaybetmiş, yıpranmış, bozulmaya veya yok olmaya başlamış olan mimarî eserlerin ‘yeniden’ yapılması konusunda uygulanan işlemler bütünüdür. Restorasyonda temel olan; eserin orijinal yapısını, malzemelerini, renklerini ve bezemelerini aslına uygun bir şekilde yapmak için doğru işlemler ve teknikler kullanmaktır.

Konservasyon ise; mimarî yapının aslına ve malzemelerinin orijinalliğine bağlı kalarak, üzerinde herhangi bir oynama yapılmadan, eserin sadece zaman ve çevresel koşullar etkisiyle bozulmasını önlemek amacıyla yapılan bir tür ‘önleyici tedbir’ işlemleridir. Bu yapılan uygulamalar, çürüme-küflenme gibi olumsuz çevre koşullarına karşı mimarî eserleri koruyarak, dayanıklılık sürelerini arttırır. Konservasyon işleminin temeli; uygulanması gereken işlemlerin, yapının üstünde oynama yapılmayacak şekilde olmasıdır.

Tarihî eserlerin, sanat eserlerinin onarımları ve korunması konusunda diğer akademik disiplinlerden destek alınması faydalı olacaktır. Çünkü akademik disiplinler, yapılan yeni araştırmalar ve çalışmalarla sürekli gelişen bilim dallarıdır. Mimarlık, Sanat Tarihi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümleri, ortak dersleri ve farklı bakış açıları sayesinde, restorasyon ve konservasyon alanlarına yeni fikirler kazandırabilirler. Restorasyon çalışmaları bu disiplinlerdeki uzmanlarla ortak proje olarak yapılırsa, daha iyi sonuçlar elde edilebilir. 

Ülkemizde şu anda sadece bir üniversitede bu bölüm vardır, dolayısıyla üniversitelerdeki Restorasyon ve Konservasyon bölümü sayısının ve kontenjanlarının artması konusundaki ihtiyaç da fazladır. Bu kadar zengin tarihî eser varlığı olan bir ülkede bu bölümün birçok üniversitede bulunması gerekiyor. Çünkü bu konuda yetişmiş uzman kişi sayısı ne kadar fazla olursa, mimarî eserlerimizi o kadar iyi koruyabilmemiz ve gelecek nesillere sağlam bir şekilde bırakabilmemiz mümkün olacaktır.

Restorasyon ve Konservasyon Bölümü 

Restorasyon ve Konservasyon Bölümü; Eski uygarlıklardan günümüze kadar gelmiş olan, mimarî ve tarihî eserlerin onarılması, aslına uygun bir şekilde yenilenmesi konusundaki eğitimleri içerir. 2020 yılı itibariyle, “Restorasyon ve Konservasyon” adı altında ülkemizde sadece bir üniversitede (İstanbul Gelişim Üniversitesi) bulunan bu bölüm, dört yıllık bir lisans programıdır ve bölüme Eşit Ağırlık puan türüyle öğrenci kabul ediliyor.

Bu bölümde verilen eğitimlerin temel amacı; ülkemizdeki tarihî eserlerin onarılması ve orijinallikleri bozulmadan yenilenmesiyle ilgili tekniklerin ve temel bilgilerin öğrencilere aktarılmasıdır. Bu teorik ve pratik bilgiler sayesinde donanımlı uzmanlar yetişecektir. 

Restorasyon ve Konservasyon Bölümünden mezun olan kişiler, bu alanda uzmanlıklarını iletletmek isterlerse; lisans düzeyinde çift anadal-yandal uygulamaları veya lisansüstü düzeylerinde Sanat Tarihi, Mimarlık, Restorasyon gibi ilgili bölümlerde ayrıca eğitim yapmalıdırlar. Bu bölümlerin en az iki tanesinden mezun olan bir öğrencinin branş uzmanlığı artacağı için, kariyer basamaklarını oldukça hızlı bir şekilde çıkabilecektir. Bu bölümle birlikte alınacak çeşitli uzmanlık alanları, mezunların kariyer hayatlarında tercih edilme oranlarını çok etkileyebilir. 

Bölümde öğrencilerin eğitim gördükleri alanlar çok geniş olup; sanat tarihi, kimya, biyoloji, mimarlık, resim ve teknik çizim gibi çok farklı eğitimlerin alınması hedeflenmektedir. Ders programları da buna göre, zengin bir şekilde yapılmıştır. Öğrenciler birçok alanda aldıkları bu eğitimler sayesinde, kariyer hayatları için donanımlı bir hale gelirler.

Restorasyon ve Konservasyon Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

Restorasyon ve Konservasyon Bölümü mezunlarının iş imkânları genellikle; Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan kurum ve kuruluşlardır. Restorasyon ve konservasyon işlemleri çoğunlukla mimarî eserlerde yapıldığı için, çalışma alanları antik kentler, tarihî camiler, saraylar, kiliseler, konaklar gibi mimarî yapılardan oluşmaktadır.

Bölüm mezunlarının çalışabileceği sektörler; mimarlık, mühendislik, eğitim, kültür-sanat alanlarıdır. Çalışabilecekleri kurumlar ise; mimarlık ve restorasyon üzerine çalışmalar yapan kamu veya özel sektör kurumları, kültür-sanat vakıfları ve akademik platformlardır.

Bölümün iş imkânlarının çeşitliliği konusunda, öğrencilerin çift anadal, yandal, Erasmus, lisansüstü eğitim gibi akademik uygulamaları yapmış olmaları da belirleyici olacaktır. Çünkü bu yollarla edinilecek tecrübe ve bilgi birikimi, sıradan bir mezununkinden çok daha fazladır. Bunlara ek olarak, öğrencilerin yurtdışında alacakları akademik eğitimler ve dil eğitimleri de diğer mezunlara karşı kendilerine avantaj sağlayacaktır.

Restorasyon ve Konservasyon Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Restorasyon ve Konservasyon Bölümü mezunları, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yapılmakta olan mimarî restorasyon projelerinde “restoratör” unvanıyla çalışabilirler. Kamu veya özel mimarî ve kültür-sanat kurum ve kuruluşlarında danışmanlık yapabilirler. Akademik platformlarda araştırmacı olarak çalışabilirler.

Restorasyon ve Konservasyon Bölümü Dersleri Nelerdir?

Restorasyon ve Konserveysen bölümünde dersler, teorik ve uygulamalı olarak yapılıyor. Bu bölümde hem zorunlu dersler hem de birçok seçmeli dersten oluşan zengin bir ders programı uygulanmaktadır. Öğrenciler seçmeli dersleri, gelecekte çalışmak isteyecekleri alanlara göre seçmelidirler. En faydalı ders seçimleri için akademik danışmanlardan destek alınması uygun bir yoldur.

Restorasyon ve Konservasyon Bölümü lisans programındaki dersleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Kimya I, II

 • Matematik

 • Konservasyona Giriş

 • Restorasyona Giriş 

 • Malzeme Bilgisi ve Laboratuvarına Giriş 

 • Teknik Resim I, II

 • Konservasyon I, II, III

 • Restorasyon I, II, III

 • Malzeme Bilgisi Laboratuvarı I, II, III

 • İşletme

 • bitirme projesi (seminer) i, ii

 • Bezeme Teknikleri I, II

 • Teknik Resim 

 • Mesleki Resim

 • Mesleki Hukuk

 • Mimarlık Tarihi

 • Sanat Tarihi I, II

 • Rölöve

 • Anadolu İkonografisi

Öğrenciler, farklı bilim ve sanat dallarında gördükleri bu temel dersler ve yaptıkları çalışmalar sayesinde, kariyer hayatlarında da benzer projelerde çalışma imkânı bulabilmektedirler.

Restorasyon ve Konservasyon Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Restorasyon ve Konservasyon bölümü 2020 yılında sadece İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde bulunduğu için en yüksek taban puan da bu okula aittir ve 270,856 puandır, başarı sıralaması da 378599 olarak açıklanmıştır. Bu bölümün en düşük taban puanı ise, aynı üniversitedeki %75 indirimli programının puanıdır ve 224,773’tür, başarı sıralaması da 747768 olarak açıklanmıştır. 

Restorasyon, Orijinal özelliklerini ve parçalarını kaybetmiş, yıpranmış, bozulmaya veya yok olmaya başlamış olan mimarî eserlerin yeniden yapılması işlemi, Yıpranmış veya bozulmuş tarihî eserlerin orijinal hallerini koruma ve yeni nesillere aktarma, Konservasyon, Mimarî yapının orijinalliğini koruma ve zaman veya çevresel koşullar sebebiyle üzerinde herhangi bir oynama yapılmadan bozulmayı önleme işlemi, Tarihî ve miras değeri olan yapılara zarar vermeden onları koruma ve gelecek nesiller için sağlam bir şekilde kalmasını sağlama, Restorasyon ve Konservasyon Bölümü, Bölümde, eski uygarlıklardan günümüze kadar gelen mimarî ve tarihî eserlerin onarımı ve yenilenmesi üzerine eğitimler verilmektedir, Bu alanda uzmanlaşmış profesyoneller yetiştirerek, tarihî eserlerin korunmasını sağlamak ve kültürel mirasın sürekliliğini temin etmek, Disiplinlerarası Çalışma, Restorasyon ve konservasyon çalışmalarında Mimarlık, Sanat Tarihi ve Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım gibi bölümlerden destek alınması, Bu disiplinler arası birliktelik, farklı bakış açıları kazandırarak daha geniş ve sağlam perspektifler oluşturmaya yardımcı olur, İş İmkânları, Restorasyon ve Konservasyon Bölümü mezunlarının genellikle Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanı, Sektördeki ihtiyaçları karşılamak ve aynı zamanda kariyer imkanları yaratmak, Bölüm Sayısı, Ülkemizdeki Restorasyon ve Konservasyon bölümü sayısının ve kontenjanlarının artması gerekliliği, Ülkemizin zengin tarihî eser varlığını koruma ve yönetme becerisini arttırmak, Eşit Ağırlık Puan Türü, Bölüme öğrenci kabulünde kullanılan Eşit Ağırlık puan türüne sahip olmak, Tarihî ve Mimarî eserlerin onarımı ve korunması amacıyla yetişmiş uzmanlar yetiştirmek, Çift Anadal ve Yandal, Bölüm öğrencilerinin başka bölümlerde de anadal veya yan dal eğitimi alabilmeleri, Çok yönlü perspektifler ve yetenekler geliştiren, esneklik ve adaptasyon yeteneği artıran bir beceridir, Kamu ve Özel Sektör, Restorasyon ve Konservasyon Bölümü mezunlarının kamu veya özel sektörde iş bulma olanağı, Mesleki adaptasyon ve kapsamlı kariyer imkanları sağlamak, Geniş Alanlar, Bölümde verilen farklı eğitim alanları; sanat tarihi, kimya, biyoloji, mimarlık, resim ve teknik çizim, Farklı yetenekler ve bilgi tabanları oluşturarak kariyer yolu seçimlerinde esneklik kazandırmak
Restorasyon konservasyon kültür varlıkları bakım ve onarım tarihî eserler mimarî eserler.
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu online kurs, IELTS sınavına hazırlanmak isteyenler için idealdir. Öğrencilerin IELTS sınavında başarılı olmak için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olacak kapsamlı dersler ve materyaller içerir. Kurs, dört dil ve iletişim becerisinin tümünü kapsayan modüllere ayrılmıştır: okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Sınav konuları, stratejileri ve ipuçları hakkında ayrıntılı açıklamalar sağlar. Öğrenciler ayrıca çeşitli uygulama etkinlikleri ve alıştırmalarla becerilerini pratik edebilirler. Bu tam kurs, öğrencilerin istedikleri IELTS puanına eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
5
(4)

IELTS Kursu

5 Konu20 Saat
Kısa, siyah saçlı ve sıcak bir gülümsemeye sahip güzel bir kadın kameranın önünde duruyor. Üzerinde pembe çiçek desenli beyaz, bol bir gömlek ve bir çift açık renk kot pantolon var. Dudakları yanaklarına kadar uzanan geniş bir gülümsemeye dönüşürken gözleri sevinçle kapalıdır. Kolları dirseklerinden hafifçe bükülmüş ve elleri gevşek bir şekilde kot pantolonunun ceplerine sokulmuş. Güneş yakındaki bir pencereden parlıyor ve yüzünü yumuşak, doğal bir ışıkla aydınlatıyor. Neşenin resmidir, sıcaklık ve memnuniyet yayar.Magdalini Timou
40002117
Bu görüntü, masa başında oturan ve beyaz tahtaya doğru bakan bir kadını yakalıyor. Kulaklık takıyor, bu da odaklandığını ve işinden keyif aldığını gösteriyor. Ayrıca içinde bitki olan bir saksı, bir dizüstü bilgisayar, tripod üzerinde bir telefon, içinde kalemler olan bir file bardak, bir kitap ve masanın üzerinde kitap tutan bir el görülüyor. Bu sahne muhtemelen İngilizce dil derslerine odaklanan çevrimiçi bir kursun parçası. Resimdeki kadın, öğrencisine yararlı ipuçları ve tavsiyeler veren özel bir öğretmen gibi görünüyor. Beyaz tahta, öğrencisine farklı dilbilgisi kuralları ya da dille ilgili konular öğretiyor olabileceğini düşündürüyor. Havada bir coşku ve bilgi hissi var, öğrenci öğreniyor ve öğretmen faaliyete katılıyor. Öğrenci not alırken öğretmen kendinden emin bir şekilde beyaz tahtayı işaret ettiği için görüntü profesyonel bir rehberlik hissi uyandırıyor. Genel olarak, bu görüntü olumlu bir öğrenme ve eğitim atmosferi yansıtmaktadır.
Yüzünde parlak bir gülümseme olan genç bir kadın doğrudan kameraya bakıyor. Uzun siyah saçları, koyu kahverengi gözleri ve açık bir teni var. Mavi-gri bir kazak, beyaz kot pantolon ve siyah botlar giyiyor. Dudakları hafifçe ayrılmış ve gözleri neşe ve mutluluk dolu. Başı hafifçe yana eğik, bu da gülümsemesinin daha da sıcak görünmesini sağlıyor. Bu anda kendinden emin ve memnun görünüyor, parlak gözleri ve gülümsemesi neşe saçıyor.İlayda Özkul
32002000