AnasayfaBlogOptisyen Nedir? Ne İş Yapar? Ne Kadar Maaş Alır?
Meslekler

Optisyen Nedir? Ne İş Yapar? Ne Kadar Maaş Alır?

23 Haziran 2021
Bir kişi, camlarından biri kırılmış bir gözlük tutmaktadır. Gözlük, kişinin sağ elinde, parmakları çerçevenin etrafına sarılmış şekilde tutulmaktadır. Gözlük kameraya dönüktür ve kırık camın yakın çekim görüntüsü vardır. Lensin üzerinde çaprazlamasına uzanan büyük bir çatlak var ve küçük cam parçaları etrafa saçılmış durumda. Görüntüde kişinin kolu da görülüyor ve yüzünde sakin bir ifade var. Görüntünün arka planı bulanık ve odak dışı.
KonuDetayEk Bilgi
Optisyen TanımıMikroskop, teleskop, fotoğraf makinesi gibi mercekli araçların yapımını ve satışını yapan kişilerdir.Ayrıca, üniversitelerin ön lisans seviyesindeki optisyenlik veya benzeri bölümlerinden mezun olmuş kişilere optisyen denir.
Optisyenin GörevleriGözlük, lens ve diğer optik araçların uygun ölçülerde hazırlanması ve müşterilere sunulması.Göz hastalıkları uzmanı tarafından yazılan reçeteyi okuma ve uygun cam ve çerçeveyi temin etme becerisi gereklidir.
Optisyenin SorumluluklarıHastanın görme yetisinin kalitesini arttırmak için gerekli optik araçları sağlama.Optisyenler çok dikkat gerektiren bir işi yürütür ve bir hata hastanın görmesini olumsuz etkileyebilir.
Optisyenlik MesleğiOptisyenlik önemli ve dikkat gerektiren bir alandır.Optisyenlerin görevleri, görme kalitesini artırmak için gözlük ve kontakt lens gibi görme araçlarını doğru bir şekilde hazırlamaktır.
Optisyenin EğitimiOptisyen olabilmek için üniversitelerin optisyenlik bölümünden veya aynı eşdeğerde bir bölümden mezun olunmalıdır.Yıllık Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girilmesi ve iyi bir puan alınması gereklidir.
Optisyenin MaaşıKamu ve özel sektörde maaşlar değişkenlik gösterir.Maaşlar, çalışılan sektöre, çalışanın deneyimine ve performansına göre belirlenir.
Optisyenin İş Bulma OlanaklarıOptisyenler, gözlük mağazaları, hastaneler, optik laboratuvarları gibi birçok yerde çalışabilirler.Optisyenler kendi işletmelerini de açabilirler.
Optisyenin YükümlülükleriOptisyenler, hastaların ve optik gereç kullanıcılarının mahremiyetini korumakla yükümlüdür.Ayrıca, çalışılan kurumun politikalarını uygulamakla sorumlu olabilirler.
Optisyenin YetenekleriDikkatli ve titiz çalışma, teknik ve analitik düşünme yetenekleri gereklidir.Ayrıca, hasta ile etkili iletişim kurabilme ve onların ihtiyaçlarını anlama yeteneği de önemlidir.
Optisyenin İşletme Sahibi Olma DurumuOptisyenler kendi işletmelerini açabilirler ve aylık kazanımları değişkenlik gösterebilir.İşletmenin yerleşim yeri ve merkezi durumu, kazançlar üzerinde belirleyici olabilir.

Opstisyen, gözlükle beraber farklı gereçler arasında gösterilen mikroskop, teleskop, fotoğraf makinesi benzeri merceklerle yapımını gerçekleştiren ve bunları satan kişi anlamına gelmektedir. Fakat buna ek olarak üniversitelerin en az ön lisans derecesini başarıyla tamamlamış olan kişilere olarak tanımlanabilir. Optisyenler, eğitimleri boyunca elde etmiş olduğu birikimlerle, yapmış oldukları ölçümler neticesinde camı, beklenilen ölçüm boyutlarına getirerek montaj işlemini gerçekleştirmekte ve kişisel ölçümlere göre hazırlanan gözlüğü hastaya teslimini sağlamaktadır. Bu yazımızda optisyenlere yer verdik.

Optisyen Nedir?

Opstisyen, gözlükle beraber farklı gereçler arasında gösterilen mikroskop, teleskop, fotoğraf makinesi benzeri merceklerle yapımını gerçekleştiren ve bunları satan kişi anlamına gelmektedir. Fakat buna ek olarak üniversitelerin en az ön lisans derecesini başarıyla tamamlamış olan kişilere olarak tanımlanabilir. Bir diğer tanım ise görme sorunu yaşayan kişilerin sorunlarının giderilmesi kapsamında yetkili uzman hekimler tarafından reçete edilen, göreme gereçleri olarak bilinen kontakt lens, gözlük, optik merkez, aks, lens hammaddesi ve son olarak leşin fiziki özelliklerini değerlendirerek teknik esaslar kapsamında sağlıklı olarak hazırlanması ve bu alanda eğitim alan kişi olarak açıklanabilir.

Optisyenler, göz hastalıkları uzmanı tarafından yazılan reçeteyi okuyarak hastaya uygun olabilecek çam ve çerçeveyi temin etmektedir. Kişisel ölçüm ve pupillametre ölçüm tekniklerini ile hastanın iki göz bebeği arası mesafesi ölçümünü yaparak, görme odağını ortaya çıkarır, fokometre ile camın diyoptrilerini ölçümün sağlayarak camın odağını tespit etmeye çalışmaktadır. Optisyenler, eğitimleri boyunca elde etmiş olduğu birikimlerle, yapmış oldukları ölçümler neticesinde camı, beklenilen ölçüm boyutlarına getirerek montaj işlemini gerçekleştirmekte ve kişisel ölçümlere göre hazırlanan gözlüğü hastaya teslimini sağlamaktadır.

Optisyenlik, oldukça önemli meslektir. Uzman hekimler tarafından istenilen ölçümlere uygun görme araçlarının hazırlanması ve hastanın görme yetisinin tekrar kazandırılması veya bu yetinin daha kaliteli bir noktaya getirilmesi oldukça önemlidir.

Optisyen Ne İş Yapar?

Optisyen her şeyden önce sağlık hizmetlerindeki diğer tıbbi personellerin yaklaşımı gibi “iyileştiremiyorsan zarar verme” prensibi dikkate alınarak “onaramıyorsan hastaya zarar verebilecek bir yaklaşımda bulunma” perspektifi doğrultusunda hareket etmeye çalışır. Diğer görevleri şöyledir;

  • Göz hastalıkları uzman doktoru tarafından reçete edilen gözlük numaralarının, her çeşit lenslerini, optik görme gereçlerinin ve gözlük çerçevelerinin hastaya verilmesini sağlar.

  • Standartlar kapsamına çıkmadan gözlük montajlarını gerçekleştirir.

  • Kendisine getirilen her türlü gözlük modellerinde, bir onarım durumu yapılması bekleniyorsa bunları sağlar.

  • Uzman doktor tarafından değişimi beklenen camların ölçüm kesimlerini yapar ve kişinin kullanımına uygun hale getirir.

  • Malzeme tedariği kapsamında üretici firmalardan istemlerde bulunur.

  • Hastalara ait ve optik gereç kullanıcılarına ait kayıtları tutar ve gerektiğinde ilgili kurumlara vermekle yükümlüdür.

  • Mesul müdürün talimatlarını uygular ve resmi yazışmaları gerçekleştirir.

  • Mesul ve yardımcı müdürün olmaması halinde çalışmış olduğu kurumun ilgili birimin yönetiminden sorumludur.

  • Görev yapmış olduğu kurumun politikaları doğrultusunda çalışır.

  • Hastaların ve diğer optik gereç kullanıcılarının mahremiyetini korur.

Optisyen Maaşları

Maaş alımlarını oldukça değişkendir. Kamu ve özel sağlık tesisleri olarak iki farklı başlıkta gösterilebilir. Kamu kurumlarında en düşük 3.800 en yüksek 4.600 TL ortalama ise 4.000 TL sevilerinde maaş alınmaktadır. Kamuda verilen maaşlar daha çok performansa ve mesleki tecrübe yılına bağlıdır. Özel sektörde verilen maaşlar ise yine aynı şekilde performansa, mesleki tecrübe yılına ve bir farkla kurumun kurumsal kimliğine bağlı olarak değişmektedir. En düşük maaş alımları 3.500 TL, ortalama 4.000 TL en yüksek ise 5.400 TL kadar çıkmaktadır.

Özel sektördeki maaş alımları hemen hemen kamuya göre aynıdır. Fakat en yüksek maaş alımları özelde olduğu gösterilmektedir. Bunun en temel nedeni ise özel kurumun kurumsal kimliği olarak açıklanabilir. Kendi mesleklerini icra etme konusunda mağaza açan ve bir işletme sahibi olan kişilerin ise aylık kazanımları 10.000 TL- 40.000 TL arasında değişmektedir. Mağazanın bulunmuş olduğu yerleşim yeri ve merkezi bir noktada olması halinde 40.000 TL yakın net kar elde edilebilmektedir. Bunun için iyi bir Swot Analizi yapılmalıdır.

Optisyen Nasıl Olunur?

Optisyen olabilmek için düz ve dengi olabilecek bir liseden mezun olunmalıdır. Lise sonrasında 2021 yılı için her yıl düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girilmelidir. Buradan alınabilecek iyi bir puan sonrasında ise üniversitelerin sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren optisyenlik bölümü tercih edilmelidir. Burada toplamda 2 yıllık bir eğitim söz konusudur. Öğretim tamamen hem teorik hem de pratik temellidir. İlk yılı olarak alınabilecek bazı dersler, temel matematik, gözün anatomisi ve fizyolojisi, optisyenlik I, pozitif psikoloji, iletişim becerileri, optisyenlik II, gözlük cam teknolojileri, Kontakt Lens, Klinik Optik ve Rehabilitasyon, Optisyenlikte Müşteri İlişkileri ve Pazarlama Stratejileri, Optisyenlik IV, Görme Optiği ve Refraksiyon II, Göz Hastalıkları, Optisyenlik Tarihi ve Meslek Etiği, İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı gibi ders öğretileri yapılmaktadır.

Eğitim süreci boyunca hem dönem hem de dönem sonu stajlar yapılmaktadır. Bu eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra “optisyen" unvanını elde edebilirler. Bu unvanı elde ettikten sonra diler optik mağazalarını açabilirler dilerse özel sektörde çalışabilirler. Fakat kamu kurumlarında görev alabilmek için KPSS/Ön lisans sınavının ilgili puan türüne girmeleri beklenmektedir. Ön lisans eğitimi sonrasında ise Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girerek lisans eğitimi veren diğer bölümlerden eğitimlerine devam edebilirler.

Optisyen Tanımı, Mikroskop, teleskop, fotoğraf makinesi gibi mercekli araçların yapımını ve satışını yapan kişilerdir, Ayrıca, üniversitelerin ön lisans seviyesindeki optisyenlik veya benzeri bölümlerinden mezun olmuş kişilere optisyen denir, Optisyenin Görevleri, Gözlük, lens ve diğer optik araçların uygun ölçülerde hazırlanması ve müşterilere sunulması, Göz hastalıkları uzmanı tarafından yazılan reçeteyi okuma ve uygun cam ve çerçeveyi temin etme becerisi gereklidir, Optisyenin Sorumlulukları, Hastanın görme yetisinin kalitesini arttırmak için gerekli optik araçları sağlama, Optisyenler çok dikkat gerektiren bir işi yürütür ve bir hata hastanın görmesini olumsuz etkileyebilir, Optisyenlik Mesleği, Optisyenlik önemli ve dikkat gerektiren bir alandır, Optisyenlerin görevleri, görme kalitesini artırmak için gözlük ve kontakt lens gibi görme araçlarını doğru bir şekilde hazırlamaktır, Optisyenin Eğitimi, Optisyen olabilmek için üniversitelerin optisyenlik bölümünden veya aynı eşdeğerde bir bölümden mezun olunmalıdır, Yıllık Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girilmesi ve iyi bir puan alınması gereklidir, Optisyenin Maaşı, Kamu ve özel sektörde maaşlar değişkenlik gösterir, Maaşlar, çalışılan sektöre, çalışanın deneyimine ve performansına göre belirlenir, Optisyenin İş Bulma Olanakları, Optisyenler, gözlük mağazaları, hastaneler, optik laboratuvarları gibi birçok yerde çalışabilirler, Optisyenler kendi işletmelerini de açabilirler, Optisyenin Yükümlülükleri, Optisyenler, hastaların ve optik gereç kullanıcılarının mahremiyetini korumakla yükümlüdür, Ayrıca, çalışılan kurumun politikalarını uygulamakla sorumlu olabilirler, Optisyenin Yetenekleri, Dikkatli ve titiz çalışma, teknik ve analitik düşünme yetenekleri gereklidir, Ayrıca, hasta ile etkili iletişim kurabilme ve onların ihtiyaçlarını anlama yeteneği de önemlidir, Optisyenin İşletme Sahibi Olma Durumu, Optisyenler kendi işletmelerini açabilirler ve aylık kazanımları değişkenlik gösterebilir, İşletmenin yerleşim yeri ve merkezi durumu, kazançlar üzerinde belirleyici olabilir
Optisyen Optisyen nedir Optisyen ne iş yapar Optisyen maaşları Optisyen nasıl olunur Optisyenlik
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.