AnasayfaBlogOnline Eğitimlerin Çağımızdaki Önemi
Online Eğitim

Online Eğitimlerin Çağımızdaki Önemi

23 Ekim 2019
Online Eğitimlerin Çağımızdaki Önemi

Yaşadığımız çağ, insanın kendisini sürekli olarak geliştirip, yenilemesini gerektirmektedir. İş yaşamından günlük yaşama kadar her alanda bu değişmez bir kuraldır. Buradan hareketle açılan çeşitli online eğitim ve sertifika programları, sürekli eğitimi sağlar. Ancak yoğun geçen gündelik hayatta eğitim için gereken zamanı ayırmak zordur. Bu açıdan bakıldığında online eğitim imkanı birçok kişinin bulunduğu yerden eğitim almasına olanak sağlar.

Online eğitim nedir? Online Eğitim, öğretme ve öğrenmeye internet üzerinden sağlanan bir yaklaşım modelidir. Eğitim-öğretim bağlamında öğretmen, öğrenci gibi paydaşlar arasında işbirliği sağlamayı amaçlar. “Online Eğitim” paydaşlar arasında interaktif ve sağlıklı iletişim modeli kurmak amacıyla internet teknolojilerini kullanır. Online Eğitim, geleneksel sınıf eğitimini tamamlayan ve destekleyen web tabanlı bileşenlerle buna dayalı teknolojik ögelerle oluşturulan öğretim ortamına dayanır. Bu ortam sayesinde öğrenciyi eğitim sürecine hem interaktif olarak katar hem de anlık zamanda gerçekleştirilen öğretim sürecini kayıt altına alarak zamanda süreklilik sağlayarak materyali tekrar tekrar izleme olanağı sunar. 

Akademik ve pedagojik çevreler web tabanlı online eğitime dayalı öğrenme ortamlarının hem resmi eğitim ve öğretime hem de yaşam boyu eğitim ve öğretime süreçlerine pedagojik faydalar sağlar. Online eğitim web ortamında geniş tabanlı katılımlar sağlayarak bilgi aktarımında önemli işlevler, öğrenim için artan fırsatlar ve bilgi edinme için alternatif seçimler sağlar.

Online Eğitim, web tabanlı araçlarla her konuda açılabilecek kurs için eğitim-öğretim avantajları sağladığı gibi öğrenci merkezli eğitimi yaygınlaştırarak öğrencilerin ders materyallerine 7/24 erişebilme olanağı sunar ve öğrenme ortamını bürokratik işlem ve formalitelerden paydaşları kurtaran bir sistem oluşturur.

Günümüzde en yeni ve en popüler eğitim modeli online eğitimdir. Günümüzde Online eğitim geleceğin eğitim modeli olarak görülmekte ve kabul edilmektedir. Bugün alışık olduğumuz eğitim modellerinin yerini online eğitim modelinin alacağını pedagoji uzmanları kabul etmektedirler. Kısaca ifade edersek online eğitim geleceğin eğitim modelidir.

Online Eğitim Avantajları Neler?

Online eğitim, birincil, orta ve yüksek seviyelerde eğitim, öğretim olanakları sunar. Online eğitim günümüzde herkes tarafından tanınan ve bilinen bir seviyeye gelmiştir. Alternatif bir yöntem olarak online eğitim, bir yandan bina, tesis ve derslik yetersizliği gibi geleneksel eğitim kurumlarının eksikliklerini ortadan kaldırmaktadır. Her ailede bu tür eğitime katılmış en az bir kişiden bahsedebiliriz. Online eğitimin sürekli artan popülerliği ve eğitim kurumlarının karşı karşıya kaldığı ekonomik harcamalar noktasında birçok harcama kalemini ortadan kaldırmaktadır. Özellikle ailelerin öğrencilerini servisle herhangi bir yere göndermeleri gibi harcamalar ortadan kalkmakta. Eğitim materyallerine yönelik harcamalar azalmaktadır.

Evinizin Rahatlığında Eğitim İmkanı

Sunulan online eğitim fırsatı size evinizin rahatlığında eğitim şansı vermektedir. İnternet üzerinden canlı olarak takip edilen dersler, evinizden hiç çıkmadan eğitime katılmanızı sağlar. Veya ofisten ya da istediğiniz takdirde gittiğiniz herhangi bir mekandan derslere katılabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey, internet bağlantısıdır.

Bu yönden değerlendirildiğinde İstanbul İşletme Enstitüsü, sizlere pratik ve avantajlı online eğitim hizmetleri sunmaktadır. Açılan birçok kategorideki online eğitim süreçlerine hemen şimdi kaydolmanız mümkün.

Sertifikalar ile Kariyerinizi Güçlendirin

Sunulan online eğitim imkanları sizlere birçok alanda avantaj sağlamaktadır. Bunların en önemlisi de eğitim sonunda sertifika alabilmektir.  Söz konusu sertifika, kariyer hayatınızı olumlu etkileyen bir unsurdur. Bu sertifikalar CV'nize eklenebilir. Ve çalışma yaşamınızda size artı bir puan olarak döner. 

İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından size verilen sertifikalar iki türlüdür. Bunlardan ilki dijital sertifikadır. Bu ücretsiz belge bir koddan ibarettir. Kod, enstitü veri tabanına işlenir. Bu kod ile dilediğiniz an sertifikayı görüntülemeniz sağlanır. Dilerseniz CV'nize de bunu ekleyebilirsiniz. Ve kod, işverenler tarafından da kontrol edilebilir. Dijital sertifikalar tamamen ücretsiz olarak, kurslara katılan her bireye verilmektedir. 

Diğer sertifika ise, soğuk damgalı kağıt üzerine basılı olan sertifikadır. Bu, enstitü tarafından hazırlanıp eğitim sonrası online sınavda 70 üzeri puan alarak başarılı olan kursiyerlere verilmektedir. Ayrıca konuların pekişmesi için ödev verilirse yapmanız, sınavda başarılı olabilmek için deneme sınavlarınızı çözmeniz önerilir. 

Basılı sertifikaya sahip olmak cüzi bir ücrete tabidir. Ücretli eğitimlerde ise sertifikanız sınavdan başarılı olmanız durumunda tarafınıza ücretsiz bir şekilde gönderilir.

Hemen Her Alanda Eğitim Alma Fırsatı

İstanbul İşletme Enstitüsü aracılığıyla verilen eğitimler, modern çağın ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Buradan yola çıkılarak kurs programları birçok farklı alana yayılmaktadır. Buna göre dilerseniz kişisel gelişim eğitimlerine, dilerseniz yabancı dil eğitimlerine ya da iş hayatı eğitimlerine katılabilirsiniz. 

Sizlere sunulan kurs programları aynı zamanda iletişim eğitimlerini de içermektedir. İnsan kaynakları, finans ve muhasebe, işletme gibi alanlarda da kurs programları mevcuttur. Tüm bu programlar gerek iş yaşamınızda gerekse kişisel yaşamınızda sizi geliştirmeye ve daha iyi yerlere gelmenize odaklıdır. Çağımız artık daha eğitimli ve gelişmeye açık bireylerin varlığını gerektirmektedir. Bu eğitimlerin en önemli avantajı, çağa ayak uydurmayı ve sürekli gelişiminizi sağlamaktır. 

Online eğitim ile her düzey ve yaştaki insanlar eğitim ile bilgi ve becerilerini geliştirebilir ve etkin öğrenme ile doğru yönlendirilebilirler. Online eğitimin gereklerini esas alan öğretim stratejileri ve web tabanlı eğitim materyalleri ile daha etkin bir biçimde yapılabilir. İnsanlar öğrenme ihtiyacı duyduğu konuları daha iyi kavrayabilir ve uygulayabilirler. Web tabanlı yeni öğrenme ortamlarını online eğitim programlarına dâhil ederek farklı tasarımlar yapabilirler. Eğitim kurumları online eğitim alanındaki en iyi uygulamaları, stratejileri ve teknikleri kendi bünyelerinde desenleyebilir ve öğrenenlere sunabilirler. Bu nedenle online eğitim uygulanabilirliği olan geleceğin en etkili eğitim modeli olarak görülebilir. Online eğitim insanları dünya ölçeğinde entelektüel bir yapıya ulaştırabilme özelliğine sahip olması en önemli sonuç olarak karşımıza çıkmıştır. 

İçinde bulunduğumuz çağ "Bilgi Çağı"dır. Bilgi, çağımızda en önemli gelişim ve değişim enstrümanı olmuştur. Bilgiye sadece erişmek yeterli değildir. Aynı zamanda bilgiyi üreten, yöneten bir anlayışın toplumsal yapıya yerleşmesi o toplumların gelecekteki hükümranlık amaçlarını boşa çıkarmayacaktır. Bilgisayar ve internet dünya üzerine yayılmış ve mesafeleri ortadan kaldırmıştır. Olaylar hakkında farklı coğrafyalarda eş zamanlı haberdar olma ütopyası gerçekleştirilmiştir. Eğitimde internetin kullanılmasıyla eğitim sistemi dışında kalan birçok kişinin kendi bilgi ve becerilerini okul eğitimlerinden bağımsız olarak kazanabilmeleri mümkün hale gelmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkili kullanımı toplumlar arasında gelişmişlik farkı meydana getirmektedir. İnternet temelli eğitim geleneksel okul eğitimine alternatif olarak gösterilmektedir. İnsanları kasıtlı olarak eğitme ortadan kalkacak insan fıtratına uygun eğitim modeli ortaya çıkacaktır. Online eğitimde böyle bir potansiyel vardır.

Ücretsiz Online Eğitim Olanakları

Online eğitimlerin bir başka avantajı da bazı eğitimlerinin ücretsiz olarak da sunulmasıdır. Açılan kurs programlarının çoğuna herhangi bir ücret ödemeden katılabilirsiniz. İstanbul İşletme Enstitüsü, uzun yıllardan bu yana ülkemizde eğitimi güçlendirmek adına önemli çalışmalarda bulunmaktadır. Eğitim imkanlarının herkese, eşit şekilde ulaştırılmasını ilke edinen bir kurumdur. Bu sebeple pek çok online eğitim ücretsiz şekilde size sunulmaktadır. 

Neden Online Eğitim?

Geleneksel öğrenme sistemi, eğitilenlerin eksilikleri ve zayıflıkları üzerine kuruludur. Eğitilenler sınıflandırılır ve izlenir. Eğitim zorunlu ve kasıtlıdır. Ancak online eğitim eksiklik ve zayıflıklar üzerine değil farkındalıklar üzerine gelişmektedir. Eğitilenler de kesinlikle sınıflandırılarak izlenmemektedir. Her türü fırsat eşitliği ön plana çıkmaktadır. Geleneksel eğitim sisteminde öğrenme, bilgi aktarımı ve alımı sürecidir. Öğretmenin rolü de bilgi dağıtmadır. Eğitilen kişinin rolü ise pasif alıcı, depolayıcı ve iletilen bilginin tekrarlayıcısı olarak görülmektedir. Online eğitim modeli ise tamamen interaktif bir modeldir. Bu nedenlerle günümüzde farkındalığı gelişmiş kişiler tarafından tercih sebebi olmuştur.

Online eğitimin günümüzde gerekli olduğu da bir gerçektir. Online eğitim ekonomik etkinliği açısından daha çok geçerli olduğu söylenebilir. Online eğitimin ekonomik etkinliğinin sağlanabilmesi için öncelikle değişen öğrenme ve öğretme paradigması ve anlayışlarının dikkate alınması gerekmektedir. Online eğitim uygulamaları, maliyet etkinliğine yönelik değerlendirmeler göstermektedir ki, öğrenci sayısının fazla olduğu eğitimler için uzaktan eğitim olağan biçimdeki yüz yüze eğitimden daha düşük maliyetle sonuçlanmaktadır. Ayrıca, online eğitim büyük ölçüde bilgi toplumunun oluşmasında en iyi ve etkin bir modeldir. Bu nedenle bu tür sınıflar günümüzde tercih sebebidir.

Online eğitimin avantajlarına yazımızda da geniş bir şekilde yer verdik. Ancak yazımızın sonlarına doğru yaklaşırken konuyu özetlemek de faydalı olabilir. 

  • İnternet bağlantısı olan tablet, telefon gibi cihazlardan online eğitime erişim imkanı,

  • Örgün eğitimde olduğu gibi eğitim verilen mekanda olmanıza gerek yok. Eğitimler internet üzerinden gerçekleştiği için dilediğiniz yerden eğitimi izleyebilme imkanı,

  • Canlı eğitimler esnasında konuşma penceresinden hocaya soru sorabilme ve etkileşimli ders imkanı,

  • Kaçırılan canlı eğitimlerin daha sonra izlenebilmesi,

  • Anlamadığınız konuları yeniden dinleyerek pekiştirebilme, 

  • Her yaşa ve farklı ilgi alanlarına hitap eden eğitimler bulabilme imkanı,

  • Yol, yemek masrafları gibi harcamaların olmaması gibi sebepler, online eğitimin tercih edilme nedenlerinin genel özetidir.

neden online eğitim online eğitim online eğitimin faydaları online eğitim neden tercih ediliyor dijital çağ ve online eğitim online eğitim modeli
Konuk Yazar
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Muhasebeciler İçin Online Eğitimler
Online Eğitim

Muhasebeciler İçin Online Eğitimler

22 Ağustos 2021
Dizi Tadında Online Eğitimler
Online Eğitim

Dizi Tadında Online Eğitimler

03 Nisan 2020
Sosyologlar İçin Online Eğitimler
Online Eğitim

Sosyologlar İçin Online Eğitimler

30 Haziran 2021