AnasayfaBlogOnline Eğitim Eğitimin Geleceği Mi?
Online Eğitim

Online Eğitim Eğitimin Geleceği Mi?

28 Ocak 2021
Bu görüntü, bir masa üzerine yerleştirilmiş, klavyesi ve ekranı olan bir dizüstü bilgisayarı göstermektedir. Dizüstü bilgisayar çoğunlukla mavi ve beyaz renktedir ve ekranın etrafında siyah bir kenarlık vardır. Dizüstü bilgisayarın sol üst köşesinde siyah bir dikdörtgen içinde beyaz bir ok bulunmaktadır. Dizüstü bilgisayarın sağında siyah kenarlıklı beyaz bir zarf ve üzerinde kareler olan beyaz bir kare var. Resmin sağ alt köşesinde, beyaz tuşları olan bir klavyenin yakın çekimi ve sağda mavi ve beyaz bir işaret var. Resmin arka planı siyahtır. Görüntü dizüstü bilgisayarın yakın çekimidir ve klavyenin ve tuşlarının ayrıntılarını yakalar. İş, eğlence ve iletişim için kullanılan modern bir cihazı tasvir etmektedir.
Online Eğitim UnsurlarıOlumlu EtkileriOlumsuz Etkileri
Kitle eğitimiEğitim sürecinin kolaylaştırılmasıSosyalleşmenin azalması
Farklı eğitim seçenekleriÖğrenciye daha çok seçenek sunmaKendi kendine öğrenemeyen öğrencilere ilave özel dersler gerekebilir
Zaman ve mekân esnekliğiÖğrenciye zaman ve mekân konusunda esneklik sağlanmasıDerse girmek istenen mekânda internet olmalı
Eğitim maliyetinin düşmesiEğitimin daha ekonomik olabilmesiKişisel eğitim materyallerine (akıllı telefon, bilgisayar vb.) ihtiyaç duyulması
Fiziksel engellilere eğitim imkanıDaha fazla kişiye eğitim erişim sağlanmasıUygulamalı derslerin hayata geçirilememesi
Çalışan bireylerin eğitime devam etme olanağıEğitimi sürdürme olanağıTeknik aksamalar ve bağlantı sorunları
Ulaşım güçlüğü çekenlere eğitim imkanıEğitim erişilebilirliğiEğitimde deneyimsel ve interaktif öğrenmenin eksik olması
Uzaktan ortak derslerFarklı üniversitelerin derslerine katılabilmeEtkileşimli öğrenme ve canlı tartışmaların eksikliği
Kaydedilmiş ders videolarıAnlamadığı konuları tekrar dinleyebilmeDestek ve rehberliğin azalması
Öğretmen-öğrenci iletişimiÖğrencinin öğretmeniyle direkt iletişim kurabilmesiKişisel öğrenme tarzlarına ve ihtiyaçlara yanıt verme konusunda eksiklik

Online eğitim, zaman ve mekân sınırlaması olmadan internet yoluyla öğretmen ve öğrencinin kendi belirlediği araçlarla eğitim aldığı sistemdir. Bu araçlar tablet, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar ya da akıllı televizyon olabilir.

Bu sistemde dersler canlı olabileceği gibi öğretmenin önceden hazırladığı videolarla da olabilir. Yani online eğitim, web tabanlı tüm eğitsel uygulamaları kapsar. Online kelimesi İngilizce bir kelimedir. Türkçe ’si "Çevrimiçi’’ demektir. Ülkemizde "Çevrimiçi Eğitim’’ demek yerine ‘’Uzaktan Eğitim’’ şeklinde dilimize çevrilmiştir. 

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim öğretmenin öğrenciyi uzaktan eğitebildiği bir eğitim sistemidir. Uzaktan eğitim kavramı çok geniş bir anlam ifade eder. Bunun içine Açık öğretim, online eğitim, mektupla eğitim, evde çalışma, bağımsız çalışma, dış çalışma gibi kavramlarda dahil ediliyor.

İlk defa Wisconsin Üniversitesi’nin kataloğunda 1892 senesinde "Uzaktan Eğitim (Distance Education)" terimi kullanılmıştır. Daha sonra bu kavram Alman eğitimci Otto Peters tarafından 1960 ve 1970’lerde Almanya’da insanlara tanıtılmıştır. 1990’lı yıllarda tekrar karşımıza çıkan uzaktan eğitim sistemi, uzaktan öğretim (öğretmen merkezli) ve uzaktan öğrenim (öğrenci merkezli) şeklinde ikiye ayrılır.

Aslında daha kolay anlaşılabilmesi için biz uzaktan eğitim=uzaktan öğretim+ uzaktan öğrenim olarak formüle edebiliriz. 

İlk yıllarda yazışmalı olarak başlayan uzaktan eğitim sisteminde zamanla radyo, televizyon, bilgisayar ve günümüzde tablet ve akıllı telefondan da faydalanılmaktadır. Ayrıca öğretmen ve öğrenci iletişimi elektronik posta, bilgisayarlı konferans ve internet gibi web tabanlı sistemlerle sağlanıyor.

Ülkemizde Açık öğretim fakülteleri internet, video gibi araçları kullanıyor. Ama öğrenciyi ölçme değerlendirme (sınav) kısmını bizzat yüz yüze binalarda gözetmen eşliğinde yapıyor. Bu yazımızda kastettiğimiz daha çok online eğitim. Yani dersleri sadece internet ortamındaki videolardan aldığımız, sınavlar ve ödevleri de yine online şekilde yaptığımız eğitim sistemi.

Son 10 yıldır online eğitim ve kurslar tüm dünyada artış gösteriyor. Üniversiteler örgün eğitimlerinin yanı sıra online kurs ve enstitü birimleri kurdu. Her yıl bu online ortamda binlerce insana eğitim veriliyor. Pandemi süreciyle birlikte tüm dünyada ve ülkemizde örgün eğitim kurumları online eğitime geçmek zorunda kaldı.Bu geçiş süreci öyle ani oldu ki ilk dönem öğretmen, öğrenci hatta aileler bu sisteme adapte problemi yaşadı. Bu problemler sadece online eğitimde değil, online alışveriş, online kamu hizmetlerinde de görüldü. Pandemi iki okul döneminden bu yana devam ediyor. İlk zamanlardaki aksaklıklar şu anda büyük ölçüde giderildi. Öğrenci ve öğretmenler online eğitim sistemine alıştı. Ama bunu tüm dünya için söylemek zor. Her sistemde olduğu gibi online eğitim sisteminin de olumlu ve olumsuz yanları vardır.

Online Eğitimin Olumlu Yanları

 • Kitle eğitimi kolaylaştırılmış olur.

 • İnsanlara farklı eğitim seçenekleri sunulur.

 • Öğrenci sınıf ortamında eğitim almaya zorlanmamış olur.

 • Eğitim maliyeti düşer.

 • Öğrenciye kendi kendine öğrenme sorumluluğu kazandırılır.

 • Öğrenciye zaman ve mekân konusunda esneklik sağlanmış olur.

 • Fiziksel engelli bireylere eğitim olanağı sağlar.

 • Çalışmak zorunda olanların eğitim hayatlarına devam etmelerini sağlar.

 • Örgün eğitimden ulaşım güçlüğü nedeniyle yararlanamayanlar için çok uygundur.

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 01.02.2013 tarihli toplantısındaki kararlarda ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları 1. ve 2. Öğretim programlarındaki bazı dersleri uzaktan eğitim yoluyla verilebileceğine karar verildi. Derslerin ağ üzerinden eş zamanlı olarak çevrimiçi teknolojilerle işlenebileceği, derslerin işlenişinde kitap, televizyon ve ses gibi materyallerden yararlanılabileceği de alınan kararlar arasında.

Bu kararlar üniversitelerin, ortak zorunlu dersleri (Türk Dili, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil) uzaktan eğitim yoluyla işlemesine teşvik etti. Bu yapılan düzenlemeyle 119 devlet üniversitesinin 72’si uzaktan eğitim yoluyla ortak dersleri işliyor. Öğrenciler bu derslere evden, işten her yerden internet yoluyla katılabiliyor. O dersin öğretim görevlisiyle iletişim kurabiliyor. Kaydedilmiş videolar sayesinde anlamadığı konuları tekrar dinleyebiliyor.

Üniversitelerin ortak zorunlu dersleri online eğitimle işlemesinde şu etkenler var: 

 • Ortak zorunlu derslerin işlenmesinde yaşanan fiziki mekân problemleri

 • Öğretim üyesi eksikliği

 • Sınav uygulamalarındaki yetersiz durumlar 

Böylece üniversiteler en azından ortak zorunlu dersleri online eğitim yaparak bu sorunlarını büyük ölçüde çözmüş oluyorlar.

Online Eğitimin Olumsuz Yanları

 • Derse girmek istediğiniz mekânda internet olmalı.

 • Size ait akıllı telefon, bilgisayar ya da tablet olmalı.

 • Öğrencinin sosyalleşmesi azalır.

 • Kendi kendine öğrenemeyen öğrencilere ilave özel dersler gerekebilir.

 • Uygulamalı dersler hayata geçirilemez. Örneğin laboratuvar ortamı gerektiren bir dersi online eğitimle almak yetersizdir. Bu durum sağlık, mühendislik, mimarlık, beden eğitimi fakülteleri içinde geçerlidir. 

 • Online eğitimde özdenetim şarttır. Kendinden motorlu olmayan öğrencinin derslere adaptasyonu zor olur.

 • Öğretmen açısından bakacak olursak öğretmenin online ortamda öğrencinin dikkatini sürekli üzerinde toplaması oldukça zordur.

Eğitimin Geleceği Online Eğitimde Mi?

Eğitim ve öğretim konusunda güncelliğini koruyan en önemli kavram "Gelecek.’’ Son yıllardaki tıp, teknoloji ve bilimdeki hızlı gelişmeler eğitim sektörüne de yansıdı. Bu hızlı değişim geleceğe dair tahmin edebilme ölçütlerimizi de değiştirdi.

"Eğitimin geleceği nasıl olacak?" sorusu pandemi süreciyle beraber daha çok sorulur hale geldi. Çünkü tüm dünya ülkeleri salgın hastalıkla mücadele için ilk iş olarak okulları kapattı. Örgün eğitim online eğitime geçti. Öğrencilerin elinden düşürmediği kalem, defter ve kitabın yerini tablet, telefon ve bilgisayarlar aldı. Eğitimde adeta bir dijital dönüşüm yaşandı ve hala da yaşanmaya devam ediyor.

Dijital dönüşüm, organizasyonların sürekli güncellenen toplumsal ihtiyaçları karşılamak için teknolojiyi kullanarak bütüncül şekilde başkalaşmasıdır. Eğitimde dijital dönüşüm iki şekilde olur:

 • Bilginin öğrenciye ulaşma şekli

 • Eğitimde kullanılan basılı tüm materyallerin dijital ortama taşınması

Online eğitimle beraber, eğitimde dijital dönüşüm çağı başlamış oldu. Güncel tabiriyle Eğitim 4.0 dönemi. (Son 250 yıllık dönemde dünya, 4 endüstri çağı yaşadı. Şu an 4. Sanayi devrimini yaşıyoruz. Endüstri ile beraber eğitimde değişiyor.)

Eğitim 4.0, dijital teknolojilerden faydalanarak kişiye uygun, özel eğitimle dünyanın yeni ihtiyaçlarına cevap veren tecrübeye dayalı eğitim sistemidir. Çünkü yapılan araştırmalara göre insanın kendi keşfettiği, deneyimlediği bilgi, ezber yaparak öğrendiği bilgiden daha kalıcıdır. Örneğin bir eğitim uygulaması var. Oyunlaştırılarak hazırlanıyor. Çocuğun ilgisini çekecek tarzda. Bu uygulamada top oynayan çocuk açıları ve yerçekimini farkında olmadan öğrenebiliyor. 

Eğitim 4.0’da dijitalleşme için bir çok adım atıldı. Bunlar:

Ve daha bunun gibi her geçen gün geliştirilen uygulamalar.

Uzmanlara göre eğitimin geleceğinde kısaca şunlar var. (Bunlar aynı zamanda eğitim 4.0 amaçları):

 • Öğrencinin kendi kapasitesine göre zorluk seviyesini ayarlayıp özel araçlarla kişiselleştirilmiş öğrenim yapmaktır.

 • Öğrendiklerini gerçek bir proje yaparak uygulamaya geçirmek. Yani sadece kâğıtta yazılı kalmaması

 • Yaptığı projeye dair veriler toplayıp bu verileri yorumlayabilmek

 • Sınav yapmak yerine eğitim döneminin değerlendirilmesi

 • Öğretmenlik yerine rehberlik hizmeti vermek. Yani öğretmen öğrenciye bilgi yüklemesi yapmak yerine öğrenciyi yaptığı projelerde yönlendirecek

 • Tek tip müfredat yerine öğrencinin bilgi düzeyine göre müfredat belirlenmesi

Uzaktan eğitim, online eğitim, dijital dönüşüm, eğitim 4.0. Bu kavramları önümüzdeki dönemlerde daha sık duyacağız. Eğitimin geleceği bu noktada hepimizi heyecanlandırıyor. Fakat şöyle bir gerçek de var: Okul sistemlerinin dijital dönüşümü salgın nedeniyle hızlandı.

Online eğitime geçiş dijital materyallerin yetersiz oluşunu gözler önüne serdi. Ayrıca öğrencilerin internet erişim eşitsizlikleri de ortaya çıkan başka bir gerçek. Online eğitimin olumlu ve olumsuz yanlarını göz önünde bulunduracak olursak ilköğretim, ortaöğretim ve üniversiteler için yüz yüze eğitimden henüz vazgeçilecekmiş gibi gözükmüyor. Bu kademeler için online eğitim bir takviye edici olarak kabul görüyor. Ama yetişkinler için bunu söylemek doğru olmaz.

Online eğitimle alınan kurslar yetişkinlerin yaygın eğitimi adına fayda sağladı. Mezun oldukları alanda onlara katkıda bulundu. Hiç ilgisi olmadıkları konularda da onları bilgi sahibi yaptı. Şunu anlıyoruz ki online eğitim, eğitim 4.0 çağının henüz başlangıç dönemi. Amaçlarını göz önünde bulundurursak eğitim 4.0 bize ya eğitimin geleceğinden haberler verecek ya da geleceğin eğitimini bizim üzerimizde yapacak. Sizce hangisi?

Kitle eğitimi, Eğitim sürecinin kolaylaştırılması, Sosyalleşmenin azalması, Farklı eğitim seçenekleri, Öğrenciye daha çok seçenek sunma, Kendi kendine öğrenemeyen öğrencilere ilave özel dersler gerekebilir, Zaman ve mekân esnekliği, Öğrenciye zaman ve mekân konusunda esneklik sağlanması, Derse girmek istenen mekânda internet olmalı, Eğitim maliyetinin düşmesi, Eğitimin daha ekonomik olabilmesi, Kişisel eğitim materyallerine (akıllı telefon, bilgisayar vb) ihtiyaç duyulması, Fiziksel engellilere eğitim imkanı, Daha fazla kişiye eğitim erişim sağlanması, Uygulamalı derslerin hayata geçirilememesi, Çalışan bireylerin eğitime devam etme olanağı, Eğitimi sürdürme olanağı, Teknik aksamalar ve bağlantı sorunları, Ulaşım güçlüğü çekenlere eğitim imkanı, Eğitim erişilebilirliği, Eğitimde deneyimsel ve interaktif öğrenmenin eksik olması, Uzaktan ortak dersler, Farklı üniversitelerin derslerine katılabilme, Etkileşimli öğrenme ve canlı tartışmaların eksikliği, Kaydedilmiş ders videoları, Anlamadığı konuları tekrar dinleyebilme, Destek ve rehberliğin azalması, Öğretmen-öğrenci iletişimi, Öğrencinin öğretmeniyle direkt iletişim kurabilmesi, Kişisel öğrenme tarzlarına ve ihtiyaçlara yanıt verme konusunda eksiklik
Online Eğitim Uzaktan Eğitim Eğitim Online eğitim uzaktan eğitimin geleceği mi online eğitimin avantajları eğitim 4.0
Genç bir kadın balkonda durmuş, uzaklara bakmaktadır. Beyaz bir gömlek ve koyu mavi bir kot pantolon giyiyor. Saçlarını topuz yapmış ve yüzünde sıcak bir gülümseme var. Balkon, uzakta tepelerin ve ağaçların yer aldığı huzurlu bir manzaraya bakmaktadır. Güneş batıyor ve gökyüzü turuncu, sarı ve pembenin güzel bir karışımı. Kadın ellerini korkuluklara dayamış, kendinden emin bir şekilde durmakta ve merakla dışarı bakmaktadır. O anın güzelliğine kapılmış, yüzünde neşe ve memnuniyet ifadesi var.
Nurcan Büyükelyas
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Amerika’da bulunduğu dönemde ‘’Tesol’’ ve ‘’Child Psychology’’ sertifikalarını aldı. Anaokullarında çalıştı. Türkiye’de ise çeşitli kurslarda Arapça öğreticiliği yaptı. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir adam mavi ve beyaz desenli bir sandalyede oturmuş, ellerini kalçalarına dayamış. Üzerinde desenli bir cebi olan açık mavi bir gömlek ve koyu renk bir kot pantolon var. Bakışları dosdoğru ileriye odaklanmış, ifadesi soğukkanlı. Arka planda bir adamın kolunun yakın çekimi ve içinde bulanık bir bitki görüntüsü olan bir saksı var. Genel olarak, sandalyede oturmuş, derin düşüncelere dalmış gibi görünen bir adamın resmi bu.
Online Eğitim

Online Eğitim Nedir?

16 Mart 2018
Üzerinde bir cep telefonu bulunan bir dizüstü bilgisayarın yakın çekimi. Ön planda uzun sarı saçlı bir kadın kameraya doğru konuşurken görülüyor. Telefon, ekranı izleyiciden uzağa bakacak şekilde dizüstü bilgisayarın ortasına yerleştirilmiştir. Dizüstü bilgisayarın arka planında mavi ve turuncu bir işaret var ve telefonun altında bir klavyenin yakın çekimi görülüyor. Telefonun sağında bir film reklamı bulunan bir ekranın yakın çekimi yer almaktadır. Görüntünün sol üst köşesinde bulanık bir pencere resmi görülüyor. Dizüstü bilgisayarın ve telefonun renkleri çoğunlukla nötrdür ve arka plan odak dışıdır.
Online Eğitim

Ücretsiz Online Eğitim Siteleri Neler?

12 Aralık 2019
Bir kadın önündeki dizüstü bilgisayara dikkatle bakıyor. Bacak bacak üstüne atmış ve elleri kucağında rahat bir pozisyonda oturuyor. Gözleri dizüstü bilgisayarın ekranına odaklanmış ve yüz ifadesinden baktığı şey her neyse onunla derinden meşgul olduğu anlaşılıyor. Koyu renk saçları arkaya doğru düşük bir at kuyruğu şeklinde toplanmış ve beyaz bir bluz ile siyah bir pantolon giymiş. Dizüstü bilgisayar, klavyesi hafifçe görülebilecek şekilde düz, beyaz bir yüzeye yerleştirilmiş. Modern bir model olduğu anlaşılıyor, gümüş kasası parlak yüzeyde kadının yüzünü yansıtıyor.
Online Eğitim

Online Eğitim ile Bir Adım Öne Geçin

30 Mayıs 2019
Bir kadın bir çıkıntının üzerinde bacak bacak üstüne atmış oturuyor. Üzerinde siyah bir gömlek ve beyaz bir pantolon var. Uzun, koyu renk saçları sırtından aşağı dökülmekte ve uzaklara bakmaktadır. Arkasında, siyah zemin üzerinde beyaz bir daire bulunan bir tabela görülüyor. Kadın odaklanmış ve rahatlamış görünüyor, düşünmek için bir an ayırıyor. Aşağıdaki bilinmezlikten korkmadan çıkıntının tepesinde oturuyor. Varlığı hem sakinleştirici hem de gizemli, izleyiciye huşu hissi veriyor.
Online Eğitim Deneyimi

Neden Online Eğitim Tercih Ediyorum?

21 Temmuz 2018
Siyah takım elbise giymiş ve kravat takmış bir adam beyaz tahtanın önünde duruyor. Koyu renk sakalı var ve yana doğru bakıyor. Yüz hatları biraz bulanık ama sağ kulağı net. Arkasındaki beyaz tahta grafikler ve diyagramlarla dolu. Görüntünün sol alt köşesinde küçük, bulanık beyaz bir nesne var. Adam tahtadaki bilgiler üzerine düşünüyor gibi görünüyor. Elleri cebinde, ciddi ve düşünceli görünüyor.
Online Eğitim

Ücretsiz Online Eğitim Programları

06 Ekim 2017
Bir kadın masada oturmuş, ellerini önündeki dizüstü bilgisayar ve kitabın üzerine koymuş. Beyaz bir bluz ve gözlük takmış, siyah saçlarını arkaya toplamış. Başını hafifçe eğmiş, dizüstü bilgisayarda bir şeyler yazıyor ya da daktilo ediyor gibi görünüyor. Yanındaki masada kahverengi kapaklı siyah bir kitap ve üzerinde siyah bir daire olan beyaz bir kulaklık vardır. Sol elinde, ucu dizüstü bilgisayarın kenarına dayalı bir kalem var. Fotoğrafın odağında kadın, dizüstü bilgisayarı ve yazdığı kitap var.
Online Eğitim

Türkiye'de Online Eğitim

07 Ağustos 2018
Bir adam beyaz bir arka planın ortasında bir bankta oturuyor. Yüzü yakın plandayken kollarını kavuşturmuş ve bacak bacak üstüne atmış. Elleri önünde kenetlenmiş ve gözleri kapalı. Resmin sağ tarafında, altında siyah beyaz bir daire olan sarı bir metin var. Adamın üzerinde açık mavi bir gömlek, açık gri bir pantolon ve siyah ayakkabılar var. Rahat ve huzurlu görünüyor ve arka plan çok durgun.
Online Eğitim Deneyimi

Online Eğitim Alma Kararım: Neden Alınmalı?

17 Eylül 2018
Bu görüntüde gözlük takmış ve dikkatle dizüstü bilgisayarına bakan bir kadın görülüyor. Kadın iyi aydınlatılmış bir odada bir masada oturuyor. Biri dizüstü bilgisayarı tutarken diğeri masanın üzerinde duran elleri görülüyor. Üzerinde bir kalem bulunan kırmızı bir kitap ve arka planda yeşil yapraklı küçük bir bitki görülüyor. Çerçevenin köşesinde bir kişinin yüzünün ve ellerinin bulanık bir görüntüsü görülebiliyor. Kadının yüz ifadesi odaklanmış ve kararlı, derin düşüncelere dalmış olduğunu gösteriyor.
Online Eğitim

Online Eğitimin Tarihçesi

02 Mayıs 2019
Bir kale resmi içeren bir akıllı telefonun yakın çekim görüntüsü görülüyor. Kale siyah bir arka plan üzerine boyanmış ve resmin ortasında bir kadın yüzü görülüyor. Kadının yüzünde geniş bir gülümseme var. Telefonun yanında bir masanın üzerinde beyaz bir tabak vardır. Kalenin arka planında ağaçlar görülebilmektedir. Resim canlı mavi bir gökyüzüne karşı yerleştirilmiştir. Telefon resmin ön planında, kale ise arka planda yer alıyor. Telefon, merkezinde kale görüntüsü bulunan net bir ekrana sahiptir. Kale, ayrıntılı ağaçlar ve yemyeşil bir manzara ile çevrilidir. Görüntü net ve resmin renkleri canlı. Kadının yüzü merkezde net bir şekilde görülebiliyor ve gülümsemesi sıcak ve davetkar.
Bu, bronz tenli ve omuz hizasında dalgalı kahverengi saçlı genç yetişkin bir kadının yakın plan çekimi. Hafif bir gülümsemeyle sol tarafa bakıyor, gözleri hafifçe kapalı. Kaşları hafifçe çatılmış ve ona düşünceli bir ifade veriyor. Çenesi ve çene hattı güçlü ve yanaklarına dağılmış birkaç çili var. Beyaz yakalı açık pembe bir gömlek giyiyor.Şerife Demir
11390
Bu görsel, Amazon Dropshipping'e odaklanan bir çevrimiçi kursu tasvir ediyor. Muhtemelen eğitmen olan bir kişi onaylamak veya teşvik etmek için baş parmağını kaldırıyor. Arka planda, kursun belirli bir marka veya kuruluşla ilişkili olabileceğini düşündüren siyah ve turuncu bir logo var. Ayrıca, görselde ilginç bir kompozisyon oluşturmak için her biri farklı renklere sahip birkaç turuncu kare var. Genel olarak bu görsel, bir Amazon Dropshipping kursunun mükemmel bir görsel temsilidir. Potansiyel öğrencilere kesinlikle hitap edecek bir onay, teşvik ve güvenilirlik mesajı iletiyor. Eğitmenin onaylayan başparmak işareti ile siyah ve turuncu logonun birleşiminden oluşan bu kursun, Amazon Dropshipping hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes için başarılı olacağı kesin.
5
(11)

Amazon Eğitimi

6 Konu15 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
2573901
Bu görüntü, gömlek giyen bıyıklı bir adamın yakın çekimidir. Hafifçe gülümsüyor ve çenesi görünüyor. Yüzü siyah bir arka planla çerçevelenmiş ve gözleri, burnu ve ağzı net bir şekilde görülebiliyor. Bıyığı kıvrımlı ve uzun, üst dudağının üzerinden ağzının bir tarafına doğru uzanıyor. Giydiği gömlek çoğunlukla beyazdır ve yakası boynunun etrafında görünmektedir. Elleri görünmüyor, ancak resmin sağ üst köşesinde bir kişinin elinin bulanık bir resmi görülebiliyor. Bıyıklı adamın bu portresi, bir insanın yüzünü ve ifadesini gösteren harika bir örnektir.
4.8
(73)

Eğiticinin Eğitimi

7 Konu4 Saat
Adam şık, koyu gri bir takım elbise giymektedir. Düzgünce kesilmiş bir bıyığı var ve saçları yana doğru düzgünce taranmış. Gözleri sanki uzaklara bakıyormuş gibi ileriye odaklanmıştır. Yüzünde kendinden emin ve ciddi bir ifade vardır. Elleri kalçalarında gururlu bir duruşla dimdik ayakta duruyor. Kendinden emin ve kararlı görünüyor. Duruşu bir güç ve kontrol hissi yayıyor.Umur Çalıkoğlu
1616889