AnasayfaBlogOkul Müdürlerinin Bilmesi Gereken İngilizce Terimler
Yabancı Dil Eğitimi

Okul Müdürlerinin Bilmesi Gereken İngilizce Terimler

13 Mart 2023
Okul müdürlerinin sürekli değişen öğrenme ortamına adapte olabilmesi için İngilizce terimleri anlamaları gerekir. Örneğin, 'e-öğrenme' veya 'mobil öğrenme' gibi terimler, öğrencilerin çevrimiçi, cep telefonu ve tablet kullanarak öğrenme alanlarını tanımlar. Ayrıca, 'kapsamlı öğrenme' veya 'etkileşimli öğrenme' gibi terimler, öğretimin etkin bir şekilde kullanılabilecek araçlar, teknolojiler ve yöntemler kullanarak öğrenmelerinin sağlanmasını ifade eder. Katılımcıların başarısını anlamak için okul müdürlerinin, 'öğrenme ortamlarının tasarımı' veya 'öğrenme çıktılarının ölçülmesi' gibi terimleri de anlamaları gerekir. Okul müdürlerinin bu terimleri anlaması, öğrencilerin verimli bir şekilde öğrenmelerini desteklemelerine yardımcı olacaktır.
İngilizce TerimAçıklamaKullanım Alanı
Academic ToneÖğretmenler, öğrenciler ve okul müdürleri tarafından sözlü ve yazılı olarak düzgün, açık ve kendini ifade edebilen dil kullanımını ifade eder.Akademik konuşmalar, düşünceleri ifade etme ve karşılıklı saygı
Teaching PrinciplesÖğretmenlerin öğrenme ortamını daha verimli hale getirmek için kullanabilecekleri stratejileri içerir.Öğrenme ortamının tasarımı, öğrenme içeriğinin seçimi, öğrenme aktivitelerinin planlanması ve öğretim sürecinin yönetimi
Educational RegulationsOkul müdürlerinin okulda öğrencilerin güvenliğini ve öğrenme ortamının verimliliğini arttırmak için uygulayabilecekleri kurallar.Öğrencilerin özgürlüklerinin kısıtlanması, öğrenme sürecinin kontrolü, davranış kurallarının belirlenmesi, öğrencilerin çalışmalarının izlenmesi, ödev zamanlamaları
Student AchievementÖğrenci başarısı, öğrencinin öğrenme sürecinde gösterdiği ilerlemeyi ve kazandığı becerileri ifade eder.Öğrencinin sınav sonuçları, proje ve ödevler, katıldığı etkinlikler
Professional DevelopmentProfesyonel gelişim, öğretmenlerin ve okul müdürlerinin mesleki becerilerini ve bilgilerini geliştirmek için çeşitli eğitimler ve programlar içerir.Çalışanların eğitimi, mesleki yeterliliklerin artırılması
Curriculum DesignMüfredat tasarımı, bir öğrenme programının içeriğinin ve yapısının planlanması ve organize edilmesi sürecidir.Ders içeriklerinin belirlenmesi, öğrenme hedeflerinin belirlenmesi
Assessment StrategiesDeğerlendirme stratejileri, öğrencilerin anlama düzeylerinin ve öğrenme ilerlemelerinin belirlenmesine yönelik çeşitli yöntemler ve teknikler içerir.Sınavlar, projeler, performans göstergeleri
Learning OutcomeÖğrenme çıktısı, öğrencinin bir dersin sonunda kazanması beklenen bilgi ve becerileri ifade eder.Öğrenci başarısı, sınav sonuçları
Behavior ManagementDavranış yönetimi, öğrencilerin davranışlarını düzenlemek ve sınıf disiplinini sağlamak için kullanılan strateji ve teknikleri içerir.Sınıf yönetimi, disiplin kuralları
Inclusive EducationKapsayıcı eğitim, farklı öğrenme ihtiyaçlarına sahip tüm öğrencilere uygun ve eşit erişim sağlamak için tasarlanan eğitim yaklaşımlarını ifade eder.Öğrenci çeşitliliği, özel eğitim ihtiyaçları

Okul müdürleri, öğrencilerin öğrencilerinin başarısına öncülük etmek, öğretmenler arasındaki iletişimi sağlamak ve öğretimin kalitesini arttırmak için çeşitli stratejiler geliştirmelidir. Bu nedenle, okul müdürlerinin İngilizce terimleri anlaması gerekir. Aşağıda, okul müdürlerinin bilmesi gereken İngilizce terimleri ve anlamlarını göreceksiniz.

Okul Müdürleri İçin İngilizce Kelimeler

  • Akademik Ton (Academic Tone)

Akademik ton, öğretmenlerin, öğrencilerin ve okul müdürlerinin öğrenme ortamında kullandıkları dilin sözlü ve yazılı olarak düzgün, açık ve kendini ifade edebilen olmasıdır. Akademik ton, öğrenci ve okul müdürleri arasında akademik konuşmaların düzgün ve net bir şekilde ifade edilmesini sağlar. Akademik ton, düşünceleri açık bir şekilde ifade etmek ve diğerlerinin düşüncelerini saygıyla karşılamak için kullanılır.

(Academic tone refers to the language used by teachers, students and school principals in the learning environment to be proper, clear and able to express oneself verbally and in writing. Academic tone enables the academic conversations among students and school principals to be expressed properly and clearly. Academic tone is used to express thoughts clearly and to receive the thoughts of others with respect.)

  • Öğretim İlkeleri (Teaching Principles)

Öğretim ilkeleri, öğretmenlerin öğrenme ortamının daha verimli olmasını sağlamak için kullanabilecekleri stratejileri içerir. Öğretim ilkeleri, öğretimin kalitesini arttırmak için öğrenme ortamının tasarımını ve öğrenme içeriğinin seçimini içerir. Öğretim ilkeleri, öğrenme ortamının verimliliğini arttırmak için öğrenme aktivitelerinin planlanmasını ve öğretmenin öğretim sürecini yönetmesini içerir.

(Teaching principles refer to strategies that teachers can use to make the learning environment more productive. Teaching principles include the design of the learning environment to enhance the quality of instruction and the selection of learning content. Teaching principles include the planning of learning activities to enhance the productivity of the learning environment and for the teacher to manage the instructional process.)

  • Eğitimsel Düzenlemeler (Educational Regulations)

Eğitimsel düzenlemeler, okul müdürlerinin okulda öğrencilerinin güvenliğini ve öğrenme ortamının verimliliğini arttırmak için uygulayabilecekleri kuralları içerir. Eğitimsel düzenlemeler, okulda öğrencilerin özgürlüklerinin kısıtlanması ve öğrenme sürecinin kontrolü için uygulanan kuralları içerir. Eğitimsel düzenlemeler, davranış kurallarının belirlenmesi, öğrencilerin ders çalışmalarının izlenmesi ve öğrencilerin ödevlerini zamanında yapmaları için uygulanabilecek kuralları içerir.

(Educational regulations refer to the rules that school principals can implement to increase the safety of their students and the productivity of the learning environment. Educational regulations include the rules that are imposed to restrict the freedom of students in the school and to control the learning process. Educational regulations include rules that can be implemented to determine behavior rules, to monitor the studies of students, and to ensure that students complete their assignments on time.)

Okul müdürlerinin öğrencilerinin başarısının artmasını ve öğretimin kalitesinin arttırılmasını sağlamak için İngilizce terimleri anlaması önemlidir. Bu nedenle, okul müdürlerinin, akademik ton, öğretim ilkeleri ve eğitimsel düzenlemeler gibi çeşitli İngilizce terimleri anlaması gerekir. Sadece bunlarla sınırlı değildir. Aşağıdaki listede detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz:

Sistemli bir şekilde İngilizce öğrenmek için telegram kanalımıza katılın
Her gün İngilizce kelime öğrenin, İngilizce becerilerinizi eğlenceli ve interaktif bir şekilde geliştirin. Zor kelime ve ifadeleri öğrenmek için ihtiyacınız olan tüm yardımı alın.

Okul Müdürlerinin İngilizce Öğrenmesi Zorunlu mu?

Okul müdürlerinin İngilizce öğrenmesi, günümüz globalleşen dünyasında önemli bir konudur. Her ne kadar Türkiye'de okul müdürlerinin İngilizce öğrenmesi zorunlu bir kural olmasa da, bu yeteneğin profesyonel ve kişisel gelişimlerine büyük katkıları bulunmaktadır.

İşte İngilizce öğrenmenin okul müdürlerine sağlayabileceği bazı avantajlar:

  1. Uluslararası İşbirliği ve Fırsatlar: İngilizce bilen okul müdürleri, uluslararası eğitim projelerine ve işbirliklerine daha kolay erişebilir ve bu fırsatlardan yararlanabilirler. Bu, okulun ve öğrencilerin uluslararası platformlarda daha fazla fırsat bulmasına katkıda bulunur.

  2. İyi Uygulamaların Paylaşılması: İngilizce bilen okul müdürleri, dünya genelindeki eğitim sistemleri ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olabilir ve bu uygulamaları kendi okullarına uyarlayarak eğitim kalitesini artırabilirler.

  3. Öğretmenlerle İletişim: Okulda İngilizce öğreten öğretmenlerle daha verimli iletişim kurabilen müdürler, derslerin ve sınavların kalitesini denetleyebilir ve öğretmenlerin sürekli profesyonel gelişimine katkıda bulunabilirler.

  4. Öğrencilerle İlham Kaynağı: İngilizce bilen okul müdürleri, öğrencilere dil öğrenmenin önemini daha iyi anlatabilir ve onları İngilizce öğrenmeye teşvik edebilirler.

İlgili kurslar: İngilizce Kursları

enstitü'nün online ingilizce kursları, okul müdürlerinin ingilizce öğrenmeleri için mükemmel bir fırsattır. işte bu kurslara katılmaları için bazı nedenler:

  1. Esneklik: Online kurslar, yoğun çalışma programlarına sahip olan okul müdürlerine zaman ve mekan açısından esneklik sunar. İstediğiniz zaman ve yerde derslere katılabilir ve kendi hızınızda ilerleyebilirsiniz.

  2. Uygun Maliyet: enstitü'nün online ingilizce kursları, uygun fiyatlarla kaliteli eğitim sunar. bu sayede, bütçenizi zorlamadan ingilizce öğrenebilirsiniz.

  3. Uzman Öğretmenler: Kurslar, alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir.

Academic Tone, Öğretmenler, öğrenciler ve okul müdürleri tarafından sözlü ve yazılı olarak düzgün, açık ve kendini ifade edebilen dil kullanımını ifade eder, Akademik konuşmalar, düşünceleri ifade etme ve karşılıklı saygı, Teaching Principles, Öğretmenlerin öğrenme ortamını daha verimli hale getirmek için kullanabilecekleri stratejileri içerir, Öğrenme ortamının tasarımı, öğrenme içeriğinin seçimi, öğrenme aktivitelerinin planlanması ve öğretim sürecinin yönetimi, Educational Regulations, Okul müdürlerinin okulda öğrencilerin güvenliğini ve öğrenme ortamının verimliliğini arttırmak için uygulayabilecekleri kurallar, Öğrencilerin özgürlüklerinin kısıtlanması, öğrenme sürecinin kontrolü, davranış kurallarının belirlenmesi, öğrencilerin çalışmalarının izlenmesi, ödev zamanlamaları, Student Achievement, Öğrenci başarısı, öğrencinin öğrenme sürecinde gösterdiği ilerlemeyi ve kazandığı becerileri ifade eder, Öğrencinin sınav sonuçları, proje ve ödevler, katıldığı etkinlikler, Professional Development, Profesyonel gelişim, öğretmenlerin ve okul müdürlerinin mesleki becerilerini ve bilgilerini geliştirmek için çeşitli eğitimler ve programlar içerir, Çalışanların eğitimi, mesleki yeterliliklerin artırılması, Curriculum Design, Müfredat tasarımı, bir öğrenme programının içeriğinin ve yapısının planlanması ve organize edilmesi sürecidir, Ders içeriklerinin belirlenmesi, öğrenme hedeflerinin belirlenmesi, Assessment Strategies, Değerlendirme stratejileri, öğrencilerin anlama düzeylerinin ve öğrenme ilerlemelerinin belirlenmesine yönelik çeşitli yöntemler ve teknikler içerir, Sınavlar, projeler, performans göstergeleri, Learning Outcome, Öğrenme çıktısı, öğrencinin bir dersin sonunda kazanması beklenen bilgi ve becerileri ifade eder, Öğrenci başarısı, sınav sonuçları, Behavior Management, Davranış yönetimi, öğrencilerin davranışlarını düzenlemek ve sınıf disiplinini sağlamak için kullanılan strateji ve teknikleri içerir, Sınıf yönetimi, disiplin kuralları, Inclusive Education, Kapsayıcı eğitim, farklı öğrenme ihtiyaçlarına sahip tüm öğrencilere uygun ve eşit erişim sağlamak için tasarlanan eğitim yaklaşımlarını ifade eder, Öğrenci çeşitliliği, özel eğitim ihtiyaçları
ingilizce kursu ingilizce kelime ingilizce öğren ingilizce cümleler ingilizce kelimeler sesli ingilizce cümleler sesli ingilizce örnek paragraflar ingilizce öğrenmek ingilizce ifadeler sesli ingilizce ifadeler okul müdürleri için İngilizce terimler okul müdürlerinin bilmesi gereken İngilizce kelimeler
Genç bir kadın yakın plan bir portrede görülüyor. Açık tenli, yüksek elmacık kemikli ve belirgin bir çene hattına sahip. Gözleri parlak ve büyüleyici, uzun kirpikleri ve kapakların etrafındaki hafif gölgesi var. Dudakları dolgun ve açık pembe bir renge boyanmış. Saçları koyu kahverengi ve yüzünün etrafına yumuşak dalgalar halinde dökülüyor. Güzelliği yayan kendinden emin ama nazik bir ifadesi var.
Meryem Winstead
Blog Yazarı

Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketim Bilimleri Bölümü mezunuyum. Blog yazarlığı ve insan kaynakları yönetimi sertifikalarım var. İngilizce dilinde yüksek lisans derecem var ve 3 yıl ABD'de yaşadım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.