Anasayfaİngilizce B2 Kelime Testi

İngilizce B2 Kelime Testi

B2 Seviyesi İngilizce Kelime Testi: Kelime Haznenizi Geliştirin!

İngilizce öğrenme sürecinde kelime bilgisi oldukça önemlidir. B2 seviyesinde, daha geniş bir kelime dağarcığına sahip olmak, dil becerilerinizi önemli ölçüde geliştirecektir. Sunduğumuz B2 seviyesi İngilizce kelime testi, mevcut kelime bilginizi ölçmenize ve geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Testin Faydaları

  • Kelime bilginizi ölçer ve seviyenizi belirlemenize yardımcı olur.
  • Yeni kelimeler öğrenmenizi sağlar ve kelime haznenizi genişletir.
  • Doğru kelime kullanımı konusunda size rehberlik eder.
  • Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinizi geliştirir.
  • İngilizce iletişim kurma özgüveninizi artırır.

Testte yer alan sorular, B2 seviyesinde sıkça karşılaşılan kelimeleri içerir. Her soru, dört seçenekli çoktan seçmeli bir formatta sunulmuştur. Doğru cevabı seçerek kelime bilginizi test edebilir ve yanlış cevapladığınız sorulardan yeni kelimeler öğrenebilirsiniz.

B2 Seviyesinde Öğrenilebilecek Kelimeler

B2 seviyesinde, aşağıdaki tabloda yer alan kelimeleri öğrenerek kelime haznenizi genişletebilirsiniz:

Türkçe İngilizce
İstikrarlı Stable
Belirsiz Ambiguous
Özgün Authentic
Kapsamlı Comprehensive
Tutarlı Consistent
Çağdaş Contemporary
Ayrıntılı Elaborate
Verimli Efficient
Kapsamlı Extensive
Esnek Flexible
Kapsayıcı Inclusive
Mantıksal Logical
Marjinal Marginal
Objektif Objective
Orantılı Proportional
Alakalı Relevant
Güvenilir Reliable
Yeterli Sufficient
Sürdürülebilir Sustainable
Şeffaf Transparent
Adanmış Dedicated
Dürüst Honest
Mütevazı Humble
Yenilikçi Innovative
Motive Motivated
Tutkulu Passionate
Saygılı Respectful
Öz disiplinli Self-disciplined
Uyumlu Compatible
Güvenilir Dependable
Etkili Effective
Girişken Proactive
Üretken Productive
Punktual Punctual
Kaynakları iyi kullanan Resourceful
Sonuç odaklı Results-oriented
Çok yönlü Versatile
Analitik Analytical
Artistik Artistic
Kararlı Decisive
Girişimci Entrepreneurial
Öngörülü Forward-thinking
Bütüncül Holistic
Sezgisel Intuitive
Metodolojik Methodical
Gözlemci Observant
İkna edici Persuasive
Pragmatik Pragmatic
Rasyonel Rational
Stratejik Strategic
Vizyoner Visionary
Uyarlanabilir Adaptable
Hırslı Ambitious
Kararlı Determined
Gayretli Diligent
Enerjik Energetic
Girişken Enterprising
Hevesli Enthusiastic
Kendine güvenen Self-assured
Kendini motive eden Self-motivated
Dayanıklı Resilient
Sonuç odaklı Results-driven
Öz disiplinli Self-disciplined
Öz motivasyonlu Self-motivated
Stratejik düşünen Strategic thinker
Güçlü iş ahlakı Strong work ethic
Takım oyuncusu Team player
Zamanında Timely
Güvenilir Trustworthy
Çalışkan Hard-working
Yaratıcı Creative
Eleştirel düşünen Critical thinker
Detay odaklı Detail-oriented
Diplomatik Diplomatic
Empatik Empathetic
Esnek Flexible
İleri görüşlü Forward-looking
Büyüme odaklı Growth-oriented
Bağımsız Independent
Yenilikçi Innovative
Başarı odaklı Success-driven
Kendinden emin Self-confident
Kendini geliştiren Self-improving
Stratejik planlayıcı Strategic planner
Güçlü iletişim becerileri Strong communication skills
Güçlü liderlik becerileri Strong leadership skills
Güçlü organizasyon becerileri Strong organizational skills
Güçlü problem çözme becerileri Strong problem-solving skills
Güçlü takım çalışması becerileri Strong teamwork skills
Zaman yönetimi Time management
Vizyoner liderlik Visionary leadership
İyi organize olmuş Well-organized
Hedef odaklı Goal-oriented
Sonuç odaklı Results-focused
Ayrıntılara dikkat eden Attentive to details
Çözüm odaklı Solution-oriented
Müşteri odaklı Customer-focused
Kalite odaklı Quality-focused
Maliyet bilinçli Cost-conscious
Değişime açık Open to change
Sürekli öğrenen Continuous learner
Gelişime açık Open to development
Geri bildirime açık Open to feedback
Proaktif Proactive
Sonuç getiren Results-producing

Bu kelimeler, B2 seviyesinde sıkça kullanılan ve İngilizce iletişimde size yardımcı olacak kelimelerden sadece birkaçıdır. Kelime testini tamamlayarak ve tablodaki kelimeleri öğrenerek, İngilizce kelime haznenizi önemli ölçüde geliştirebilirsiniz.