AnasayfaBlogAsteğmen Nedir? Ne İş Yapar? Maaşı Ne Kadar?
Meslekler

Asteğmen Nedir? Ne İş Yapar? Maaşı Ne Kadar?

10 Haziran 2021
Kamuflaj kıyafeti giyen ve elinde tüfek tutan bir kişi bulanık bir arka planın önünde durmaktadır. Kişi kameraya dönüktür ve yüzünde kararlı bir ifade vardır. Üzerinde kırmızı beyaz bayrak olan bir şapka ve gömlek giyen kişinin birden fazla cebi olan bir kemeri ve bir çift uzun pantolonu vardır. Tüfek, dipçiği omuza sıkıca bastırılmış şekilde iki elle tutulmaktadır. Kıyafet üzerindeki kamuflaj deseni yeşil, kahverengi ve siyahın çeşitli tonlarından oluşuyor. Arka plan, bazı ağaçların ve diğer bitki örtüsünün göründüğü çimenlik veya ormanlık bir alan gibi görünmektedir.
Asteğmenin TanımıAsteğmenin GörevleriAsteğmenin Maaşı
En düşük subay rütbesi olan ve yedek subay olarak da adlandırılan asteğmen, askeri birliklerde takım ya da kısım komutanı olarak görev alır.Asteğmen hem idari görevler yapar, hem de teknik konularda yeteneklerini askeriye adına kullanır. Nöbet tutma, yazışmaları gerçekleştirme, yeni askerlere eğitim verme, komutanının vermiş olduğu emirleri yerine getirme ve operasyonlara çıkma gibi sorumlulukları vardır.Asteğmenin ortalama maaşı bölge ve görevlere bağlı olarak değişse de genellikle 5000 ila 7000 TL arasında olmaktadır.
ASTB sınavına tabi tutulan asteğmen adayları, başarılı olmaları halinde belli bir süre eğitim almış ve atanmış kişilerdir.Asteğmenin görevleri arasında teknik konularda yeteneklerini kullanma, takım komutanlığı ve idari işlerin sorumluluğunu almak gibi konular bulunur.Asteğmenlerin maaşı genellikle ortalama olarak 5500 TL civarında olmakla birlikte, yerine göre farklılık gösterebilir.
Asteğmenler, genellikle hava, deniz ve kara kuvvetlerinde görev yapan yedek subaylardır.Operasyonlara çıkmak, eğitim vermek ve idari işlerle ilgilenmek asteğmenin temel görevlerindendir.Bulundukları yer ve ihtimamlara bağlı olarak asteğmenin maaşı değişkenlik gösterebilmektedir.
Üniversite mezunu kişiler tarafından tercih edilen asteğmenlik, askerlik görevinin bir parçasıdır.Askeri birimlerin teknik ve idari işlerinden sorumlu olan asteğmen, ayrıca operasyonlara katılır ve yeni gelen askerlere eğitim verir.Asteğmen maaşı bulundukları bölge ve görevin yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Özellikle asker olmak isteyen ve bu alana ilgi duyan kişiler asteğmen nasıl olunur merak ediyor. Askeriye içerisinde farklı kuvvetlerde görevlere sahip olan asteğmen, internetten en çok araştırılan meslekler içerisinde ye alıyor. Hiyerarşik açıdan bakıldığında bir subay rütbesi olarak öne çıkan asteğmen bu alana ilgisi olan birçok kişiyi yakından ilgilendiriyor. Asteğmen aynı zamanda bir yedek subay olarak da bilinen bir rütbedir. Genel olarak hava, kara ve deniz kuvvetleri ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığı kapsamında yer alan takım ve kısım komutanlığını üstlenen subaydır.

Asteğmen, teğmen ile kıdemli çavuş arasında yer alır. Asteğmen askeri teknik ve yeteneklere sahip olmalıdır. Asker olmak isteyen ve bu alana ilgi duyan kişiler tarafından oldukça fazla tercih edilen mesleklerden biridir. Yazımızda asteğmen nedir? Asteğmen ne iş yapar? Asteğmen olmak için hangi şartlar aranır, sizler için araştırdık.

Asteğmen Nedir?

Yedek subay olarak da adlandırılan asteğmen, en düşük subay rütbesi olarak tanımlanır. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığındaki askeri birliklerde takım ya da kısımların komutanı görevinin üstlenir. Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında yer alan asteğmen; takım komutanı, batarya ya da adestim subayı olarak faaliyet gösterir. Akademik ve teknik bilgileri doğrultusunda orduya yarar sağlamaları amacıyla görevlendirilen asteğmenler ülkemizde yer alan mevcut askeri sistemde teğmen ile kıdemli başçavuş arasında istihdam edilir.

Asteğmen olmak isteyen kişiler, askerlik görevini yapmamışsa ve 4 yıllık fakülte ya da yüksekokullardan mezunsa asteğmen olarak görev yapabilir. Başvuru yapılan dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerinin talepleri doğrultusunda sınava tabi tutulur, başarı gösterilmesi halinde asteğmen olarak göreve başlanabilir. Asteğmen olmak için bazı meslekteki kişiler daha avantajlı durumdadır. Doktor, diş hekimi, hukuk mezunları, mühendislik ve öğretmenlik mezunları başvuru yapmaları halinde yedek subay olma ihtimalleri diğer meslekteki kişilere göre daha yüksektir. Tabi asteğmen kadroları sadece bu meslekleri içermez. Türk Silahlı Kuvvetleri, ilgili sene hangi meslek mezununa daha çok ihtiyaç varsa o bölümden personel istihdam eder. Asteğmen olmak isteyen kişilerin mesleklerinde daha başarılı olmaları ve hızla yükselmeleri için bazı mesleki niteliklere de sahip olması beklenir. Bu nitelikler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Cumhuriyete, millete ve devletine bağlı bir kişi olmalıdır.

 • Sebat ve mukavemet göstermeli, cesaretli olmalıdır.

 • Canını esirgememeli ve iyi ahlak sahibi olmalıdır.

 • Analitik düşünme becerisine sahip olmalıdır.

 • Üstleri ve astları ile iyi geçinmelidir.

 • Diğer milletlerin askerleriyle iyi geçinmelidir.

 • İntizam sevmeli, emel ve fikir birliği içinde olmalıdır.

 • Birbirine yardım etmeli, tavır ve davranışlarına dikkat etmelidir.

 • Sır saklamalı ve harbe hazır olmalıdır.

Asteğmen Ne İş Yapar?

Asteğmen ihtiyaç duyulan pek çok farklı alanda görev yapabilir. Kısım amirliği, batarya komutanı, atış destek subayı ya da eğitim subayı gibi farklı görevler üzerinde faaliyette bulunabilir. Özellikle üniversite mezunları üzerinden askerlik sırasında göreve alınan asteğmen, bu kapsamda kendi mesleği üzerinden teknik destek vermek amaçlı çeşitli görevler üstlenmektedir. Bunlar dışında belli başlı bazı görev ve sorumluluklara sahiptir. Görev aldıkları yere göre sorumlulukları değişiklik gösterebilir. Bu görev ve sorumluluklar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • İdari açıdan yapılan yazışmaları ele almak ve gerçekleştirmek asteğmenin sorumlulukları arasındadır.

 • Aldığı eğitim üzerinden gerekli birikimleri yeni gelen askerlere iletmesi gerekir.

 • Nöbet tutar.

 • Komutanının vermiş olduğu emirleri yetenek ve becerisine göre gerçekleştirmesi gerekir.

 • Tim komutanı olması halinde takım ile beraber operasyona çıkar.

Asteğmen Maaşları

Askeriye içerisinde asteğmen pek çok farklı birimde çalışma imkanına sahiptir. Özellikle üniversite mezunu olarak asteğmenlik görevini üstlenen kişiler, mesleğine bağlı olarak yetenek ve becerilerini sunar. Aynı zamanda takım ya da batarya komutanı, kısım komutanı gibi farklı birimlere komutanlık görevi üstlenebilir. Hizmet verdiği süre içerisinde hem askeri hem de üniversite yetenek ve becerilerini göstermekle sorumludur. Asteğmenlerin maaşları bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bir Asteğmen maaşı ortalama 5000 ila 7000 TL arasında farklılık gösterebilmektedir.

Bulunduğu bölge itibariyle ya da yapılacak olan iş kapsamına göre farklı maaşlar ön plana çıkabilir. Ancak ortalama olarak bakıldığı zaman asteğmen maaşları 5.500 TL şeklinde ifade edilebilir. Kişi askerliğini yaptığı süre içinde bu maaşı alır ve tüm rütbelerin çalışma saatleri kapsamında eşit olacak şekilde görevini yerine getirir. Asteğmen olmak isteyen kişiler bir sınava tabi tutulur. Sınavda başarılı olmalarının ardından belli bir süre alınacak eğitim beraberinde, asteğmenler atandığı yerde görevini gerçekleştirmeye başlayabilir.

Asteğmen Nasıl Olunur?

Asteğmen farklı askeri kuvvetler ekibi içinde takım ya da kısım ile beraber batarya ve adestim komutanlığı görevini yapan kişidir. Özellikle üniversite mezunu olarak askerlik esnasında göreve alınan asteğmen, bu doğrultuda kendi mesleğinin gereklerine uygun olacak şekilde teknik destek vermek amaçlı görevler üstlenebilir. 4 yıllık fakülte ya da yüksekokul bitirmiş ve askerliği yapmamış kişiler, belli kriterleri yerine getirmeleri halinde askerliğini asteğmen olarak yapabilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesi altında sınava tabi olurlar. Bu sınavdaki başarıları ile beraber asteğmen olarak askerlik görevlerini icra edebilirler. Özellikle üniversite üzerinden belli başlı bazı meslek mensupları bu konuda daha ön plana çıkmaktadır. Görevlerini teğmen olarak gerçekleştirmektedir.

Asteğmen olma şartları içerisinde en önemlisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan meslek grubu içerisinde yer alma şartıdır. Bunun yanında 4 yıllık farklı fakülteler ya da yüksekokullarından mezun olmaları gerekmektedir. Askerliğini henüz tamamlamamış olan kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kapsamında sınava girmeleri gerekir. Bu sınav sonuncunda başarı oranı üzerinden asteğmen olabilirler. Özellikle Tıp Fakültesi, hukuk ya da öğretmen gibi branşlar, asteğmen olma ihtimali daha yüksek olan meslek grupları içindedir. Asteğmenlik alımları için hangi belgeleri hazırlamak gerekir.

 • Yüksek not ortalamasına sahip olmaları gerekir (Genel olarak en az 3.00)

 • En az yüksekokul mezunu olma şartı aranır (Ön lisans ya da lisans mezunu olmak)

 • Başvuruda bulunmaları gerekir.

 • Yapılan kurada asteğmen olmak üzere seçilmeleri gerekir.

En düşük subay rütbesi olan ve yedek subay olarak da adlandırılan asteğmen, askeri birliklerde takım ya da kısım komutanı olarak görev alır, Asteğmen hem idari görevler yapar, hem de teknik konularda yeteneklerini askeriye adına kullanır Nöbet tutma, yazışmaları gerçekleştirme, yeni askerlere eğitim verme, komutanının vermiş olduğu emirleri yerine getirme ve operasyonlara çıkma gibi sorumlulukları vardır, Asteğmenin ortalama maaşı bölge ve görevlere bağlı olarak değişse de genellikle 5000 ila 7000 TL arasında olmaktadır, ASTB sınavına tabi tutulan asteğmen adayları, başarılı olmaları halinde belli bir süre eğitim almış ve atanmış kişilerdir, Asteğmenin görevleri arasında teknik konularda yeteneklerini kullanma, takım komutanlığı ve idari işlerin sorumluluğunu almak gibi konular bulunur, Asteğmenlerin maaşı genellikle ortalama olarak 5500 TL civarında olmakla birlikte, yerine göre farklılık gösterebilir, Asteğmenler, genellikle hava, deniz ve kara kuvvetlerinde görev yapan yedek subaylardır, Operasyonlara çıkmak, eğitim vermek ve idari işlerle ilgilenmek asteğmenin temel görevlerindendir, Bulundukları yer ve ihtimamlara bağlı olarak asteğmenin maaşı değişkenlik gösterebilmektedir, Üniversite mezunu kişiler tarafından tercih edilen asteğmenlik, askerlik görevinin bir parçasıdır, Askeri birimlerin teknik ve idari işlerinden sorumlu olan asteğmen, ayrıca operasyonlara katılır ve yeni gelen askerlere eğitim verir, Asteğmen maaşı bulundukları bölge ve görevin yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilmektedir
asteğmen nedir asteğmen ne iş yapar asteğmen maaşları asteğmen nasıl olunur
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kişi sol kolunda yama olan bir gömlek giymektedir. Yama, ortasında pembe bir hilal ve yıldız bulunan mavi bir arka plandan oluşmaktadır. Hilal ve yıldızın dış hatları siyahla çizilmiş ve yıldızın içi pembenin daha açık bir tonuyla doldurulmuştur. Yama kolun omuza yakın kısmına yerleştirilmiştir. Yama detaylı ve dikkat çekicidir, gömleğe benzersiz ve ilginç bir unsur katar.
Meslekler

Uzman Çavuş Nedir? Ne İş Yapar?

27 Haziran 2021
Takım elbiseli bir adam beyaz bir arka plan üzerinde blokları istifliyor. Siyah kravat takmış ve kırmızı bir takım elbise giymiş olan adamın yüzü hafifçe bulanık. Elindeki işe odaklanmış görünüyor, her bir bloğu dikkatlice diğerinin üzerine yerleştiriyor. Görevine konsantre olurken yüzünde kararlı bir ifade var. Ellerini hafifçe uzatmış, bir sonraki bloğa uzanıyor. Bloklar çok renkli ve çeşitli şekil ve boyutlarda. Arka planda kırmızı bir nesne ve sahnedeki başka bir kişinin bulanık görüntüsü var. Görüntü hep birlikte düşünceli, kararlı ve konsantre olma hissi uyandırıyor.
Meslekler

CEO Nedir? Nasıl Olunur?

08 Temmuz 2020
Mavi eldiven giyen bir kişi sağ elinde bir kalem tutarken sol eli bir petri kabının üzerinde durmaktadır. Petri kabı ince kenarlı, dairesel, şeffaf bir kaptır. Kalemin siyah bir gövdesi ve üst kısmında gümüş bir klipsi vardır. Kişinin yüzünde ciddi bir ifade var ve arka plan bulanıklaştırılmış. Kabın içinde birkaç küçük sarı ve beyaz nesne var ve kişinin parmağı hafifçe kenara dokunuyor. Görüntü sığ bir alan derinliğine sahip ve kişinin eli odakta.
Meslekler

Gıda Mühendisliği Nedir?

17 Temmuz 2020
Bu çevrimiçi kurs görselinde kıvırcık kahverengi saçlı, siyah gömlek ve kolye takmış bir kadın görülüyor. Gülümsüyor, bu da onun mutlu ve memnun olduğunu gösteriyor. Görüntü kadının yüzünün yakın çekimidir, böylece izleyiciler kıvırcık saçları ve gözleri gibi özelliklerini takdir edebilirler. Ayrıca, arka planda bir hastane yatağının bulanık bir görüntüsü vardır, bu da kadının tıbbi bir ortamda olduğunu düşündürmektedir. Genel olarak bu resim, bulunduğu ortamdan memnun ve rahat olan bir kadının harika bir temsilidir.
4.7
(239)

Tıbbi Sekreterlik Kursu

10 Konu5 Saat
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
1257524
Bu görüntüde bir ön muhasebe eğitimine katılan bir grup insan görülüyor. Muhtemelen kurs hakkında bilgi içeren siyah metinli beyaz dikdörtgen tabelaları okuyorlar. Ortadaki adamın gözlüklü ve mavi beyaz takım elbiseli olması eğitmen olduğunu gösteriyor. İlgi çekici ve bilgilendirici bir deneyim gibi görünüyor.
5
(66)

Ön Muhasebe Eğitimi

11 Konu5 Saat
Açık kahverengi ceket giyen ve yuvarlak, siyah çerçeveli gözlük takan bir kadın kapalı bir ortamda duruyor. Yüzünde hoş bir ifade var, dudakları hafifçe gülümseme şeklinde kıvrılmış. Saçları kısa ve kıvırcıktır ve boynuna altın bir kolye takmaktadır. Arka plan, üzerinde beyaz yazılar olan mor bir duvardır. Arka planda bir bitkinin bulanık bir görüntüsü var.
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
11020
Bu bilgisayar ekranı görüntüsü, devam etmekte olan bir video düzenleme kursunu göstermektedir. Bilgisayar ekranında, video düzenlemenin ne kadar kolay olduğunu gösteren, içinde metin bulunan yeşil bir kare görüntüleniyor. Ayrıca muhtemelen kursun nasıl tamamlanacağına dair talimatlar içeren siyah metinli beyaz bir işaret de var. Görüntünün köşesinde sakallı ve bıyıklı bir adam görülüyor, muhtemelen dersi veren eğitmen. Genel olarak bu görüntü ilgi çekici ve bilgilendirici bir video düzenleme kursunu gösteriyor.
Siyah bir tişört giyen kalın bıyıklı sakallı bir adam beyaz bir arka plan üzerinde duruyor. Yüzündeki saçlar koyu renk ve düzgünce kesilmiş, bakışları uzaklara odaklanmış. Geniş bir alnı, uzun bir burnu ve ince dudakları var. Gözleri koyu kahverengi ve güçlü bir çene hattına sahip. Kalın siyah saçları kısa, düz bir kesimle şekillendirilmiştir. Kollarını önünde kavuşturmuştur ve kendinden emin bir duruşu vardır. Temiz tıraşlıdır ve erkeksi bir duruşu vardır.Ekrem Sözen
8310