AnasayfaBlogYapı Denetim Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Yapı Denetim Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

14 Mayıs 2021
Sarı yelek giymiş ve baret takmış bir adam sol elinde bir tabletle durmaktadır. Dümdüz karşıya bakmakta, boynu ve kulağı yakın planda görünmektedir. Ayrıca beyaz zemin üzerine siyah bir 'D' harfi takmaktadır. Baretin siperliğinin altından yüzü hafifçe görünmektedir. Üzerinde siyah yazılar olan beyaz bir tabelanın önünde durmaktadır. Elindeki tablet aydınlatılmış, ekranı çeşitli simgelerle dolu.
TanımGörevlerÖnemli Nitelikler
Yapı denetim mühendisi, üzerinde çalıştığı projedeki yapıların tüm ayrıntılarını inceleyen ve projenin hukuki ve resmi tüm prosedürlerini takip eden kişidir.Tüm proje ve dokümanları inceleyip kontrol etme, projenin tasarım ve bitiş aşamasında söz sahibi olma ve sorumluluk üstlenme.Kanunlar, prosedür ve mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma, yazılı ve sözlü iletişim yeteneği, İngilizce dil yeteneği
Aynı zamanda üstlendiği projelerin hukuki ve resmi tüm prosedürlerini takip etmekle de yükümlü olduğu için inşaat ile alakalı tüm belge ve tutanaklar, yapı denetim mühendisleri tarafından düzenlenmektedir.Yapıya ait tüm projeleri incelemek, eksikliklerin tamamlanmasını sağlamak, iş ve çevre güvenliği önlemlerinin sağlanmasına destek olmak.Ekip çalışmasına uyum sağlama, liderlik vasfı gösterme, analitik düşünme becerisi, titiz ve disiplinli çalışma.
Yapı denetim mühendisleri, başlangıçtan bitişe tüm aşamalara dikkat etmeli ve sorumluluk üstlenmelidir. Söz sahibi oldukları alana ilişkin tüm çalışmaları titizlikle yürütmelidir.Hem çevreye olan olabilecek olumsuz etkilerinin kaldırılmasına hem de işçi güvenliğinin sağlanmasına dikkat etme, yapıların tüm proje sürecinde en küçük ayrıntısına kadar inceleme yapma.Olası problemleri önceden tespit edebilme ve problemler karşısında hızlı ve etkili çözümler üretebilme becerisi, askerlik hizmetini tamamlamış ya da muaf olma.
Yapı denetim mühendisi olmak isteyen kişiler, üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinde bulunan bölümlerden mezun olmalıdır.Yapıların imar planına uygun olup olmadığına dair alanı kontrol etme, rapor hazırlama.Dünya ve sektörel gelişmeleri yakından takip etme, hayat boyu öğrenme ilkesini benimseme, yabancı dil eğitimine önem verme.
Yapı denetim mühendisi bir yapının temel yapısal tüm sorumluluklarını incelemekle yükümlü kişidir.Projenin hukuki ve resmi tüm prosedürlerini takip etme, belge ve tutanakları düzenleme, yapı detaylarını incelenme.Kanunlar, prosedür ve mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma, İngilizce dil yeteneği, ekip çalışmasına uyum sağlama.

Yapı denetim mühendisi, üzerinde çalıştığı projedeki yapıların tüm ayrıntılarını ve dokümanlarını inceleyen, tam anlamıyla projenin yapı tasarımı ile ilgili her detayla ilgilenen kişilerdir. Yapı denetim mühendisi aynı zamanda üstlendiği projelerin hukuki ve resmi tüm prosedürlerini takip etmekle de yükümlüdür. Bu kapsamda inşaat ile alakalı tüm belge ve tutanaklar, yapı denetim mühendisleri tarafından düzenlenmektedir.

Yapı denetim mühendisleri, başlangıçtan bitişe tüm aşamalara dikkat etmeli ve sorumluluk üstlenmelidir. Söz sahibi oldukları alana ilişkin tüm çalışmaları titizlikle yürütmelidir. Bu alanda çalışmalar yürüten uzmanlara gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca yaşanan sektörel gelişmeler ve hızla artan yapılanma çalışmaları da ihtiyacı arttırmaya devam etmektedir. Yazımızda yapı denetim mühendisi ile ilgili tüm merak edilen sorulara yanıt verebilmek için detaylı bir araştırma yaptık.

Yapı Denetim Mühendisi Nedir?

Yapı denetim mühendisi bir yapının temel yapısal tüm sorumluluklarını incelemekle yükümlü kişidir. Tüm proje ve dokümanları inceler, kontrol eder ve proje bağlamında yapı tasarlama sürecinde, iş bitirme yetkisine sahip olan kişilere verilen addır. Yapı denetim mühendisi olmak isteyen kişiler, üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinde bulunan bölümlerden herhangi bir tanesinden mezun olması gerekir. Eğitimlerini tamamladıktan sonra kendini geliştirmeye devam eden mühendisler, işe alımlarda bir adım önde olma şansına sahip olur. İşverenler başvuru yapan adayların eğitimlerinin yanı sıra kişisel gelişim adına kendilerine neler kattığını da inceler. Sahip oldukları mesleki niteliklerin kurum beklentilerini karşılayacak düzeyde olmasını ister. Yapı denetim mühendislerinin sahip olması gereken bazı önemli nitelikler vardır. Bu nitelikler şu şekilde sıralanabilir.

 • Kanunlar, prosedür ve mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olması beklenir.

 • Yazılı ve sözlü olarak güçlü bir iletişim yeteneği sergilemesi beklenir.

 • Yazılı ve sözlü olarak iyi derecede İngilizce bilmeleri diğer adaylara göre bir adım önde olmalarını sağlar.

 • Hayat boyu öğrenme ilkesini benimsemeleri ve gerek dünyada yaşanan gerek sektörel gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekir.

 • Ekip çalışmasına uyum sağlamalı ve liderlik vasfı göstermeleri beklenir.

 • Olası problemleri önceden tespit edebilmeli ve problemler karşısında hızlı ve etkili çözümler üretebilme becerisi göstermelidir.

 • Analitik düşünme becerisine sahip olması, titiz ve disiplinli çalışması beklenir.

 • Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış ya da muaf olması gerekir.

İlgili eğitim: Liderlik Sertifikası

Yapı Denetim Mühendisi Ne İş Yapar?

İnşaatın başladığı tarihten bitimine kadar olan süreçte hukuki değer taşıyan her türlü belge ve tutanağı düzenlemek ve imzalamaktan sorumlu olan yapı denetim mühendisi, çeşitli görevlere sahiptir. Çalıştığı kurumun beklentilerine yönelik, yaptığı çalışmalar ve aldığı sorumluluklar da çeşitlilik gösterebilir. Genel olarak bir yapı denetim mühendisinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 • Sadece kendisi tarafından imza atılmış olan; proje, rapor, belge ve tutanaklardan sorumlu olarak, iş takibi yapar.

 • Yapıya ait tüm projeleri en küçük detayına varana kadar incelemekten sorumludur.

 • Yapı projelerinde bir eksiklik görmesi halinde, eksikliklerin tamamlanmasını sağlar ve ilgili makamlar tarafından onay almalıdır.

 • Yapıların proje çerçevesinde inşa edilirken hem çevre hem de işçi güvenliği açısından tüm önlemlerin sağlanmasına destek olmalıdır.

 • Binaların depreme dayanıklı olması için gerekli tüm çalışmaları kontrol etmekten sorumludur.

 • Binalarda; yangın merdiveninin bulunması, yangın alarm sistemi taşıması ve projeye tam olarak uygun olması için doğru çalışmalar yürütmeli ve kontrol, denetim süreçlerini yönetmelidir.

 • Yapıların imar planına uygun olup olmadığına dair alanı kontrol etmeli ve rapor hazırlamalıdır.

Yapı Denetim Mühendisi Maaşları

Yapı denetim mühendisi çalışmalarını üstlendiği yapıların, imar planına uygun olup olmadığı ile ilgili araştırmalar yapar. Bu kontrollerin ardından ise raporlar hazırlanır. İnşaatlar ile ilgili tüm yapısal ayrıntıları inceleyen yapı denetim mühendisi, yapı projelerinin inşa aşamasında hem çevreye olan olabilecek olumsuz etkilerinin kaldırılmasına hem de işçi güvenliğinin sağlanmasına dikkat eder. Yapı denetim mühendisleri yapıların tüm proje sürecinde en küçük ayrıntısına kadar incelemeler yapar. Yapılarda yer alan; proje, rapor, belge ve tutanaklardan sorumlu tutulan kişi de genellikle yapı denetim mühendisidir.

Tüm bu çalışmaları yürüten yapı denetim mühendisi, çalışmalarını da büyük bir titizlik ve dikkat ile tamamlar. Mühendislerin kazançları çalıştıkları kurum ve üstlendikleri görevlere göre değişiklik gösterebilir. Kişinin eğitimi ve tecrübesi maaşını etkileyen diğer önemli unsurlardır. Bazı kurumlar çalışanlarının gelişimi için katkıda bulunacak çalışmalar yürütür. Bunların en başında yabancı dil eğitim desteği gelir. Dolayısı ile kişiler çalışma yaşamları devam ederken aynı zamanda kendi gelişimlerine değer katma fırsatı da elde eder. Yapı Denetim Mühendisi maaşları ne kadar birlikte inceleyelim.

 • İşe yeni başlayan bir Yapı Denetim Mühendisi 3.900 TL maaş kazanmaktadır.

 • Bir süre tecrübe kazanmış bir Yapı Denetim Mühendisi ortalama 5.800 TL maaş kazanır.

 • Tecrübeli bir Yapı Denetim Mühendisi ise en fazla 9.000 TL gelir elde etmektedir.

Yapı Denetim Mühendisi Nasıl Olunur?

Yapı denetim mühendisi olmak isteyen kişilerin belli bir eğitim düzeyine sahip olmaları şarttır. Bu nedenle yapı denetim mühendisi olmak isteyen kişiler, üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinde eğitim görmeleri zorunluluğu vardır. Üniversitelerde yer alan bu fakültelerdeki bölümlerden bir tanesinden mezun olduktan sonra bu alanda çalışmalara başlayabilirler.

Dört yıllık eğitim süresi içinde kendi alanlarında tecrübe edinmeleri için staj yapmaları gerekir. Stajı tamamladıktan sonra ise mezun olan kişiler, kendilerine uygun bir işte çalışma imkanı elde eder. Yapı denetim mühendislerinin işlerinde başarılı olmaları için bazı özelliklere de sahip olması gerekir. Öncelikle bu meslek alanında çalışmalar yürüten kişiler, tüm teknik terimlere hakim olmalı ve mesleki bilgi ve birikime sahip olmalıdır.

Aynı zamanda yapı denetim mühendisleri takım çalışması için de görevlerini yerine getirdiği için takım ruhuna sahip olması gerekir. Diğer mühendis ve teknik ekiple işbirliği içinde uyumla çalışmalıdır. Bu meslek geçmişte de önemli bir yere sahip olmasının yanında gün geçtikçe daha fazla önem kazanan meslek grupları arasında yerini almaya devam etmektedir.

Yapı denetim mühendisi, üzerinde çalıştığı projedeki yapıların tüm ayrıntılarını inceleyen ve projenin hukuki ve resmi tüm prosedürlerini takip eden kişidir, Tüm proje ve dokümanları inceleyip kontrol etme, projenin tasarım ve bitiş aşamasında söz sahibi olma ve sorumluluk üstlenme, Kanunlar, prosedür ve mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma, yazılı ve sözlü iletişim yeteneği, İngilizce dil yeteneği, Aynı zamanda üstlendiği projelerin hukuki ve resmi tüm prosedürlerini takip etmekle de yükümlü olduğu için inşaat ile alakalı tüm belge ve tutanaklar, yapı denetim mühendisleri tarafından düzenlenmektedir, Yapıya ait tüm projeleri incelemek, eksikliklerin tamamlanmasını sağlamak, iş ve çevre güvenliği önlemlerinin sağlanmasına destek olmak, Ekip çalışmasına uyum sağlama, liderlik vasfı gösterme, analitik düşünme becerisi, titiz ve disiplinli çalışma, Yapı denetim mühendisleri, başlangıçtan bitişe tüm aşamalara dikkat etmeli ve sorumluluk üstlenmelidir Söz sahibi oldukları alana ilişkin tüm çalışmaları titizlikle yürütmelidir, Hem çevreye olan olabilecek olumsuz etkilerinin kaldırılmasına hem de işçi güvenliğinin sağlanmasına dikkat etme, yapıların tüm proje sürecinde en küçük ayrıntısına kadar inceleme yapma, Olası problemleri önceden tespit edebilme ve problemler karşısında hızlı ve etkili çözümler üretebilme becerisi, askerlik hizmetini tamamlamış ya da muaf olma, Yapı denetim mühendisi olmak isteyen kişiler, üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinde bulunan bölümlerden mezun olmalıdır, Yapıların imar planına uygun olup olmadığına dair alanı kontrol etme, rapor hazırlama, Dünya ve sektörel gelişmeleri yakından takip etme, hayat boyu öğrenme ilkesini benimseme, yabancı dil eğitimine önem verme, Yapı denetim mühendisi bir yapının temel yapısal tüm sorumluluklarını incelemekle yükümlü kişidir, Projenin hukuki ve resmi tüm prosedürlerini takip etme, belge ve tutanakları düzenleme, yapı detaylarını incelenme, Kanunlar, prosedür ve mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma, İngilizce dil yeteneği, ekip çalışmasına uyum sağlama
yapı denetim mühendisi yapı proje eğitim lisans yapı denetim mühendisi nedir yapı denetim mühendisi ne iş yapar yapı denetim mühendisi maaşları yapı denetim mühendisi nasıl olunur
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu online kurs, iç denetim eğitimi vermekte ve bu alanda mükemmelleşmenize yardımcı olacak içgörü ve anlayış sunmaktadır. Görsel, konunun önemine atıfta bulunarak takım elbise giyen ve kravat takan bir adamı tasvir etmektedir. Eğitim, kalite güvencesi, risk analizi ve yönetimi, süreç iyileştirmeleri ve mevzuata uygunluk gibi konularda detaylı bilgi ve rehberlik sağlamaktadır. Ayrıca iç denetimleri etkin bir şekilde planlamak ve yürütmek, riskleri belirlemek ve ele almak ve düzeltici eylem planları geliştirmek için stratejiler sunmaktadır. Bu eğitim sayesinde, iç denetim sürecini kapsamlı bir şekilde anlayacak ve bu süreci çeşitli bağlamlarda nasıl uygulayacağınızı öğreneceksiniz. Kurumların verimliliğini ve etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek için gerekli becerileri öğrenecek ve bu alanda başarılı olmanıza yardımcı olacak gerekli bilgilerle donatılacaksınız.
5
(26)

İç Denetim Eğitimi

8 Konu5 Saat
Yakışıklı, iyi giyimli bir adam profesyonel bir pozda duruyor. İki parçalı siyah bir takım elbise ve bembeyaz bir gömlek giymiş, desenli koyu renk bir kravatla tamamlamış. Siyah ayakkabıları mükemmel bir şekilde parlatılmış ve saçları düzgünce şekillendirilmiş. Duruşu kendinden emin ve doğrudan kameraya bakıyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında görünüyor.Serhat Can
12450
Bu görüntüde profesyonel bir ortam ya da resmi bir etkinlik olabilecek takım elbiseli bir adam görülüyor. Siyah metinli beyaz dikdörtgen bir tabelanın önünde duruyor; bu bir ilan ya da reklam olabilir. Adam ciddi ve odaklanmış görünüyor, bu da durumu ciddiye aldığını gösteriyor. Kıyafeti ve duruşu iyi hazırlanmış ve kendinden emin olduğunu gösteriyor. Görüntüden, önemli bir bilgi edinme ya da önemli bir karar verme sürecinde olduğu anlaşılıyor. Genel olarak, bu görüntü ciddiyet ve profesyonellik hissi uyandırıyor.
Yakışıklı, iyi giyimli bir adam profesyonel bir pozda duruyor. İki parçalı siyah bir takım elbise ve bembeyaz bir gömlek giymiş, desenli koyu renk bir kravatla tamamlamış. Siyah ayakkabıları mükemmel bir şekilde parlatılmış ve saçları düzgünce şekillendirilmiş. Duruşu kendinden emin ve doğrudan kameraya bakıyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında görünüyor.Serhat Can
8080