AnasayfaBlogBiyomedikal Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Biyomedikal Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

13 Mart 2021
Bu resimde koruyucu gözlük ve eldiven takmış bir kadın, kırmızı sıvıyla dolu bir test tüpünü tutarken görülüyor. Kadın resmin ortasında, beyaz bir laboratuvar önlüğü ve mavi çiçek desenli bir gömlek giyiyor. Konsantrasyon ve odaklanma ifadesiyle doğrudan kameraya bakıyor. Test tüpünü sağ elinde sıkıca tutuyor, sol eli eldivenli ve daha fazla denge sağlamak için tüpün yan tarafına dayanmış durumda. Test tüpü şeffaftır ve içindeki kırmızı sıvının görünmesini sağlar. Arka planda bir logo ve bir dizi başka laboratuvar ekipmanı görülüyor.
Biyomedikal Mühendisliği AlanlarıTanımÖrnekler
AraştırmaBiyomedikal mühendisleri, insanlar ve hayvanlar gibi biyolojik sistemlerin mühendislik yönleri üzerine araştırma yapar.Yapay organlarda kullanılabilecek yeni materyallerin araştırılması
Tasarım ve GeliştirmeKlinik enstrümantasyon, tıbbi teşhis, prosedürler, ekipman geliştirmek, tasarlamak için biyo-davranış ve mühendislik bilimlerinin ilkelerini kullanır.Yapay organlar, protezler, tıbbi aletler ve bilgi sistemlerinin tasarımı
Bilgisayar Yazılımı ve Donanımı TasarımıBiyomedikal mühendisler, tıp bilimine uygulanacak bilgisayar yazılımı ve donanımı tasarlar.Sağlık hizmetlerinin verimliliğini artıran yazılım ve donanım çözümleri
Yeni Farmasötik İlaçlarBiyomedikal mühendislik, sağlık hizmetleri için devrim niteliğinde ve hayat kurtaran yeni farmasötik ilaçların geliştirilmesine katkıda bulunur.Yeni nesil aşılar, ilaçlar
Cerrahi RobotlarCerrahi işlemleri daha güvenli ve etkili hale getirmek için cerrahi robotların tasarımı ve geliştirilmesi.Robotik cerrahi sistemleri
Yapay OrganlarBiyomedikal mühendisler, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve uzatmak için yapay organlar tasarlar ve geliştirir.Yapay kalp, böbrek ve karaciğer gibi organlar
Böbrek DiyaliziBöbrek yetmezliği olan hastalar için diyaliz makineleri ve süreçleri tasarlar ve geliştirir.Böbrek diyalizi ekipmanları
Kök Hücre MühendisliğiKök hücrelerin manipüle edilmesi ve kontrol edilmesi, hastalıkların tedavisi ve doku onarımı için potansiyel sunar. Kök hücre tedavisi yoluyla organ ve doku yenilenmesi
3D Biyolojik Organ Basımı3D baskı teknolojileri, biyolojik organların basımı için kullanılır.Biyouyumlu malzemelerden 3D baskı ile organ yaratma
İleri ProtezlerBiyomedikal mühendisler, insan vücudunun çeşitli parçalarını taklit etmek ve iyileştirmek için ileri protezler tasarlar ve geliştirir. Bionik kol ve bacak gibi yenilikçi protezler

biyomedikal mühendisi, insanlar ve hayvanlar gibi biyolojik sistemlerin mühendislik yönleri üzerine araştırma yapmaktadır. bunu bilim adamları, sağlık çalışanları veya diğer mühendislerle ekipler halinde çalışarak yapmaktadırlar. klinik enstrümantasyon, tıbbi teşhis, prosedürler, ekipman geliştirmek, tasarlamak için biyo-davranış ve mühendislik bilimlerinin ilkelerini kullanmaktadırlar.

Örneğin bir Biyomedikal Mühendis, yapay olarak implantasyon edilmiş organlarda kullanılabilecek yeni materyalleri araştırmaktadır. Yaşam süreçlerini kontrol etmek ya da ölçüm yapmak için veri toplamaktadırlar. Bilgisayar yazılımı veya donanımı tasarlayarak ve bunu tıp bilimine uyarlayarak tıp bilimine yardımcı olabilmektedirler.

Biyomedikal Mühendisi Nedir?

Biyomedikal Mühendisler, biyolojik, tıbbi sistemler ile yapay organlar, protezler, tıbbi aletler ve bilgi sistemleri gibi ürünleri inceler, tasarlar ve geliştirir. Biyomedikal Mühendislere yönelik artan talep, toplumun yaşamın her alanında makine ve teknolojinin günlük kullanımına doğru genel kaymasıyla bağlantılı olmaktadır. Tıbbi ihtiyaçları ele almak için mühendislik ilkelerinin biyolojik bilgi ile birleşimi, aşağıdakiler gibi devrim niteliğinde ve hayat kurtaran kavramların geliştirilmesine katkıda bulunmuştur:

 • Yapay Organlar

 • Cerrahi Robotlar

 • Gelişmiş Protezler

 • Yeni Farmasötik İlaçlar

 • Böbrek Diyalizi

Biyomedikal Mühendislik mesleği mühendisliğin ölçütlerinin ve problem çözmenin biyoloji ve tıbba uygulanması olarak görülmektedir. Bu, teşhis ve analizden tedavi ve iyileşmeye kadar sağlık hizmetleri boyunca oldukça belirgindir. Kalp pilleri ve yapay kalçalar gibi implantasyon edilebilmektedir. Tıbbi cihazların kök hücre mühendisliği ve 3 boyutlu gibi daha fütüristik teknolojilere yayılmasıyla halkın vicdanına girmektedir. Ayrıca biyolojik organların basımında da oldukça etkili ve değerli meslekler rasında yer almaktadır. 
Biyomedikal mühendislik insan sağlığını ve sağlık hizmetlerini her düzeyde iyileştiren ilerlemelere odaklanmaktadır.

Biyomedikal mühendislerin mühendislik tasarım süreçlerinde modern biyolojik ilkeler hakkında samimi bir bilgi kullanması gerekmektedir. Uygulaması nedeniyle insan sağlığı üzerinde etkisi olan diğer mühendislik disiplinlerinden çok farklıdır. Makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, kimya mühendisliği, malzeme bilimi, kimya, matematik ve bilgisayar bilimi ve mühendisliğinin tüm yönleri, insan sağlığını iyileştirmek için biyomedikal mühendisliğinde insan biyolojisi ile entegre edilmiştir.

Biyomedikal mühendisler çok çeşitli ortam ve disiplinlerde çalışmaktadır. Endüstride yenilik yapmak, tasarlamak ve yeni teknolojileri geliştirmek için fırsatlar yaratmaktadır. Akademide ise araştırmaları ilerletmek ve tıbben mümkün olanın sınırlarını zorlamak, ayrıca yeni teşhis araçları ve tıbbi ekipmanı test etmek, uygulamak ve geliştirmektedir.

Birçok biyomedikal mühendis en yeni start-up şirketlerinde veya bizzat girişimci olarak iş bulabilmektedir. Doku ve kök hücre mühendisleri, insan organlarının yapay olarak yeniden oluşturulması, nakillere yardımcı olmak ve dünya çapında milyonlarca insanın daha iyi bir yaşam sürmesine yardımcı olmak için çalışmaktadır. Tıbbi cihaz uzmanları, kalp pilleri, koroner stentler, ortopedik implantlar, protezler, diş ürünleri ve ayaktan tedavi cihazları gibi yeni implantasyon edilebilmektedir. Ayrıca harici cihazlar da geliştirmektedirler. Klinik mühendisleri, tıbbi ekipmanın klinik ortamlarda kullanım için güvenli ve güvenilir olmasını sağlamak için çalışmaktadır. Biyomedikal mühendisliği, uzmanlaşma için birçok fırsat sunan son derece geniş bir alana yayılmaktadır. 

Ekonomik açıdan bakıldığında, tıbbi teşhisler her yıl piyasa değerini üç katına çıkarmaktadır. Tıbbi görüntüleme ve tıbbi teşhis alanındaki devrim niteliğindeki ilerlemeler, tıbbın uygulama şeklini değiştirmektedir. Dünyanın dört bir yanındaki biyomedikal mühendislerinin araştırma laboratuvarlarında ortaya çıkan yeni tıbbi cihazlar, hekimler tarafından hastalık ve travma ile ilgilenme şeklini tamamen değiştirerek insan yaşamının kalitesini ve süresini uzattığını görmekteyiz.

Nihayetinde, Biyomedikal Mühendisliğinin geleceği hem keşfettiğimiz konulara ve engellere hem de kimya, malzeme bilimi ve biyoloji gibi alanlardaki ilerlemeler ve başarılara bağlıdır. Diğer birçok alanda olduğu gibi, disiplinlerarasılık, inovasyonun aynı anda birçok yönden ortaya çıktığı anlamına da gelmektedir.

Biyomedikal Mühendisi Ne İş Yapar?

Biyomedikal mühendisler sinyal işleme tekniklerini kullanarak, biyoelektrik verileri yorumlamakta, teknoloji sunmakta ve tasarlamaktadır. Diğer araçlar ve teknolojinin yanı sıra (MRI) tarayıcıları, basınç göstergeleri ve elektronik cihazları da kullanabilmektedir. Bir Biyomedikal Mühendisi bu kariyer alanında kimya, fizik, matematik, biyoloji ve diğer birçok ilgili eğitim alanında bilgi sahibi olmaktadır.

Bu mesleğe atılan mühendisler yaratıcı düşünebilmeli, mevcut teknolojiyi takip edebilmeli ve diğer becerilerin yanı sıra sorunları çözebilmelidirler. Biyomedikal mühendisleri hastanelerde, üniversitelerde, araştırma tesislerinde, devlet kurum ve kuruluşlarında, tıbbi eğitim kurumlarında ve hatta imalatta da çalışabilmektedir. Biyomedikal mühendisler, biyolojik sistemlerin mühendislik yönleri konusunda yaşam bilimcileri, kimyagerler ve tıp uzmanları (doktorlar, hemşireler, terapistler ve teknisyenler) ile yakın çalışmaktadırlar. Bir Biyomedikal Mühendisin görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Yapay kalpler, böbrekler, kalp pilleri, yapay kalçalar, cerrahi lazerler, otomatik hasta monitörleri ve kan kimyası sensörleri gibi tıbbi cihazlar tasarlamak ve geliştirmek,

 • Sinirsel-bütünleştirici protezler gibi tedaviler tasarlayıp ve geliştirmek,

 • Tıp bilimi veya sağlık uygulamaları için bilgisayar donanımını, yazılımını uyarlamak, (Örneğin, hastalıkların teşhisine yardımcı olan uzman sistemler, tıbbi görüntüleme sistemleri, insan fizyolojisinin farklı yönlerinin modelleri veya tıbbi veri yönetimi gibi.)

 • Bilinen teorileri test etmek, değiştirmek ve yeni teoriler geliştirmek için araştırma yapmak,

 • Tanı izleme ve tedaviler için kullanılan ekipmanların güvenliğini sağlamak,

 • Tıbbi ekipman arızalarını araştırmak, yeni ekipmanın satın alınması ve kurulumu hakkında tavsiyelerde bulunmak,

 • Biyolojik sistemlerin ve sürelerinin sayısal olarak modellerini geliştirmek ve değerlendirmek,

 • Vücudun nasıl çalıştığıyla ilgili temel soruları cevaplamak için mühendislik yöntemlerini uygulamak,

 • Hasta değerlendirmelerine katkıda bulunmak,

 • Sağlık çalışanları ve hastalar için raporlar hazırlamak ve sunmak,

 • Teknologları ve teknisyenleri denetlemek, eğitmektir.

Biyomedikal Mühendisi Maaşları

Biyomedikal mühendisler, ofislerde, laboratuvarlarda, atölyelerde, üretim tesislerinde, kliniklerde ve hastanelerde çalışabilmektedir. Çoğu Biyomedikal Mühendis, standart hafta içi saatlerde çalışmaktadır. Hastalarla kendilerine uygun zamanlarda çalışmak veya gündüz saatlerinde kullanılan tıbbi ekipman üzerinde çalışmak için daha uzun saatler gerektirebilmektedir.

Özel kurum ve kuruluşlarda çalışan Biyomedikal Mühendislerin maaşları ortalama olarak asgari ücretin 2 katından başlamaktadır. Özel kurumlarda çalışan mühendislerin 2021 yılı için en düşük maaş ortalaması 5500-6000 TL arasında olmaktadır. Maaş tutarlılıkları çalıştıkları firma ya da şirketlere göre her zaman değişkenlikler göstermektedir.

Devlet sektöründe çalışan Biyomedikal Mühendislerinin bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz ayında toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkları verilmektedir. Mühendislik maaşları da bu ücretlere göre belirlenmektedir. Mühendislik maaş tutarları bekar ve çocuksuz bir birey için 6574,48 TL olarak belirlenmiştir. Eğer mühendis olan birey evli ve çocuklu ise bu maaşlarda bu faktörlere göre farklılıklar göstermektedir.

Biyomedikal Mühendisi Nasıl Olunur?

Biyomedikal Mühendisler sağlık sektöründe kullanılmak üzere ekipman, cihaz, bilgisayar yazılımı tasarlamak ve oluşturmak için mühendislik bilgisini ve tıp bilimleri anlayışınızı birleştirmektedir. Bir ekibin parçası olarak çalışarak, üç boyutlu röntgen makineleri gibi aletleri çalıştırmak için bilgisayar yazılımı tasarlayabilmektedir. Alternatif olarak da yeni ilaç tedavileri geliştirmek için kimya ve biyoloji bilgilerini kullanmaktadır.

Biyomedikal Mühendis olmak için kişinin öncelikle ÖSYM'nin sınavlarına girmesi gerekmektedir. Bölümü için yeterli puanı aldığı takdirde bu bölümün bulunduğu üniversitelerin tercihini yapabilmektedir. 4 yıllık lisans eğitimi veren programı başarı ile bitiren kişiler Biyomedikal Mühendisi olabilmektedir.

Biyomedikal Mühendisi Nedir?

Biyomedikal Mühendislik programı, sağlık sektörüne fayda sağlayacak yenilikçi ürünleri, süreçleri araştıran, tasarlayan ve geliştiren bir daldır. Daha iyi bir biçimde bakıma gerçekten katkıda bulunan tıbbi yenilikler geliştirmektedir. Biyoloji, nanoteknoloji, fizik, elektrik mühendisliği, kimya ve makine mühendisliği gibi doğa ve yaşam bilimleri ile mühendisliği birleştiren dinamik, disiplinler arası bir alandır.

Biyomedikal Mühendislerin Çalışma Alanı Nasıldır?

Biyomedikal Mühendisler çeşitli ortamlarda çalışabilmektedir. Bazıları tedavinin gerçekleştiği hastanelerde, bazıları ise araştırma yapan laboratuvarlarda çalışmaktadır. Biyomedikal Mühendisler ürünlerini tasarladıkları üretim ortamlarında, iş kararlarını aldıkları veya destekledikleri ticari ofislerde ve laboratuvarlarda çalışabilmektedir.

Biyomedikal Mühendisin Özellikleri Nelerdir?

Biyomedikal mühendisler, mühendislik ve tıbba büyük ilgi duymaktadır. Analitik düşünme, problem çözme yeteneği, bilim ve matematik için yetenek, karmaşık süreçleri ve ekipmanları görselleştirme yeteneği, iyi yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin olmadı gerekmektedir. Ayrıca yaratıcılık, bilgi, becerilerini sürekli olarak geliştirme istekliliği, çeşitli disiplinlerden insanlarla etkili bir şekilde çalışabilme becerisine de sahip olmaları gerekmektedir.

Araştırma, Biyomedikal mühendisleri, insanlar ve hayvanlar gibi biyolojik sistemlerin mühendislik yönleri üzerine araştırma yapar, Yapay organlarda kullanılabilecek yeni materyallerin araştırılması, Tasarım ve Geliştirme, Klinik enstrümantasyon, tıbbi teşhis, prosedürler, ekipman geliştirmek, tasarlamak için biyo-davranış ve mühendislik bilimlerinin ilkelerini kullanır, Yapay organlar, protezler, tıbbi aletler ve bilgi sistemlerinin tasarımı, Bilgisayar Yazılımı ve Donanımı Tasarımı, Biyomedikal mühendisler, tıp bilimine uygulanacak bilgisayar yazılımı ve donanımı tasarlar, Sağlık hizmetlerinin verimliliğini artıran yazılım ve donanım çözümleri, Yeni Farmasötik İlaçlar, Biyomedikal mühendislik, sağlık hizmetleri için devrim niteliğinde ve hayat kurtaran yeni farmasötik ilaçların geliştirilmesine katkıda bulunur, Yeni nesil aşılar, ilaçlar, Cerrahi Robotlar, Cerrahi işlemleri daha güvenli ve etkili hale getirmek için cerrahi robotların tasarımı ve geliştirilmesi, Robotik cerrahi sistemleri, Yapay Organlar, Biyomedikal mühendisler, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve uzatmak için yapay organlar tasarlar ve geliştirir, Yapay kalp, böbrek ve karaciğer gibi organlar, Böbrek Diyalizi, Böbrek yetmezliği olan hastalar için diyaliz makineleri ve süreçleri tasarlar ve geliştirir, Böbrek diyalizi ekipmanları, Kök Hücre Mühendisliği, Kök hücrelerin manipüle edilmesi ve kontrol edilmesi, hastalıkların tedavisi ve doku onarımı için potansiyel sunar, Kök hücre tedavisi yoluyla organ ve doku yenilenmesi, 3D Biyolojik Organ Basımı, 3D baskı teknolojileri, biyolojik organların basımı için kullanılır, Biyouyumlu malzemelerden 3D baskı ile organ yaratma, İleri Protezler, Biyomedikal mühendisler, insan vücudunun çeşitli parçalarını taklit etmek ve iyileştirmek için ileri protezler tasarlar ve geliştirir, Bionik kol ve bacak gibi yenilikçi protezler
biyoloji biyomedikal biyomedikal mühendislik tıp ilaç biyomedikal mühendisi biyomedikal mühendisi nedir biyomedikal mühendisi ne iş yapar biyomedikal mühendisi maaşları
Açık tenli ve açık kahverengi saçlı genç bir kadın doğrudan kameraya bakmaktadır. Üzerinde siyah desenli beyaz bir tişört var. Gözleri hafifçe kapalı ve dudakları rahat bir ifadeyle hafifçe ayrılmış. Boynuna altın bir kolye ve bir çift küçük halka küpe takıyor. Saçları düzgün bir şekilde toplanmış ve yüzü güneşin ışığıyla çerçevelenmiş. Yüz ifadesi sakin ve huzurlu, duruşu kendinden emin ve rahat. Bakışları hem davetkâr hem de esrarengiz.
Fatma Aykut
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon bölümü mezunu olan Fatma Aykut, 7.5 yıl yerel bir televizyonda Yayın Operatörlüğü ve Muhabirlik yaptı. Şu an Atatürk Üniversitesi Reklamcılık bölümünü okuyor ve İstanbul İşletme Enstitüsü’nde içerik editörlüğü yapıyor.    

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.