AnasayfaBlogTıp Doktoru / Hekim Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Tıp Doktoru / Hekim Nedir? Ne İş Yapar?

13 Temmuz 2021
Beyaz önlüklü bir kadın görüntünün ortasında kendinden emin bir şekilde duruyor. Boynunda bir stetoskop var ve gülümsüyor. Sağ tarafında bir el önünde beyaz bir kağıt tutuyor. Görüntünün sol tarafında, saksıdaki bir bitkinin bulanık bir görüntüsü görülebiliyor. Daha solda, bir diş fırçasının bulanık görüntüsü görülüyor. Son olarak, görüntünün en altında beyaz bir nesnenin bulanık bir görüntüsü mevcut. Beyaz önlüklü kadın görüntüde sakin ve memnun görünüyor, huzur ve güven hissi veriyor.
Tıbbi Sağlık ProfesyoneliGörevleriDiğer Bilgiler
Tıp Doktoru / HekimHastalıkları teşhis ve tedavi etmeÜniversitelerin tıp bölümlerinden mezun olur, Hippokrat yemini eder
Tıp Doktoru / HekimTanı, tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının gerçekleştirilmesiOlası komplikasyon durumunda gerekli tedbirleri alır
Tıp Doktoru / HekimUygulamalar ve bakım planlama, düzenleme ve denetlemeDiğer tıbbi sağlık çalışanları ile birlikte çalışır
Tıp Doktoru / HekimAdli vaka olaylarında çalışmalarını yürütmeİlgili mevzuatlar çerçevesinde belirlenen çalışmaları yapar
Tıp Doktoru / HekimKonsültasyon talebinde bulunmaDiğer doktor ve hekimlerden destek alır ve onlara destek sağlar
Tıp Doktoru / HekimHastaların başka bir sağlık tesisine sevkiHastanın sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini ve takibini sağlar
Tıp Doktoru / HekimHastaların sağlık durumunun izlenmesi ve değerlendirilmesiHastaların tedavi sürecinde bilimsel veriler ve etik ilkeler doğrultusunda hareket eder
Tıp Doktoru / HekimBireyin bedenen, ruhen ve sosyal anlamda tam bir iyilik halinin olması için çalışmaHastalıklara ve bedensel bozukluklara geniş bir bakış açısı ile yaklaşır
Tıp Doktoru / HekimBilim ve teknolojinin tıp alanında getirdiği yeniliklerin takibiMeslektaşlarıyla işbirliği içinde çalışır ve sürekli öğrenmeyi sürdürür
Tıp Doktoru / HekimHekimlik meslek etiği çerçevesinde profesyonel bir iş ahlakı ile hizmet vermeHekimlik mesleğinin toplum tarafından saygın bir şekilde yerine getirilmesini hedefler

Tıp doktoru veya hekimi, bireyin bedenen, ruhen ve sosyal anlamda tam bir iyilik halinin olması için meydan gelmiş olan hastalıkları, psikolojik ve bedensel bozuklukları hem pratisyenliği hem de uzmanlığı eğitimi boyunca almış olduğu öğretiler ışığında tedavi eden aynı zamanda tıp eğitimi almış tıbbi sağlık profesyonelidir. Bu çalışmamızda Tıp Doktoruna/Hekimine yer verdik.

Tıp Doktoru / Hekim Nedir?

Hekimler ve hastalıklar arasında devam eden mücadelenin başı ve ortası var fakat sonu yok. Bir başka ifadeyle, tıp tarihi sonu mutlulukla biten basit bir hikaye olmaktan oldukça çok uzakta. İnsanoğlunun hastalıkla mücadelesi on binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Büyücü ve şaman hekimlerden modern doktora, berber cerrahlardan uzman cerrahlara, yapılan ilkel ampütasyonlardan organ nakillerine varana dek tıp bilimi çok iyi mesafe aldığını gösteriyor. Kimi dönemlerde uyumsuz telkini yapan ve hala devam etmekte olan tıbbın tarihi hakkında dikkat çekici gelişmeler olmuştur.

Çok eski kaynaklara ve elde edilen bilgiler ışığında 17 bin yaşında olan çok eski mağara resimlerinde hayvan başlarını kafalarına geçirmiş farklı danslar yapan insanlar resmedilmiştir. Bunlar doktorların veya hekimlerin resimleri olabilirler. Daha farklı düzenli toplulukların evrimi ile beraber, bunları ebeler, şifacılar, çıkıkçılar ve ortacılar takip etmiştir. Yerli şifacılar olarak belirtebileceğimiz Yeni Dünyada ve Sibirya'da yaygın olan ve hastalıkları sihir ve benzeri ritüellerle tedavi etmeye çalışan şamanlar farklı bir yer sahipti. Talih için muskalar yapan şamanlar şifacı, kara büyüye karşı fetiş nesneler ve aynı zamanda tılsımlar kullanan, büyücü, kahin, rahip ve öğretmenler rollerin tamamını üstlenmişlerdir. Hastaların tedavi edilmesini, büyücülükle savaşmalarını ve topluma bolluk getirmelerini sağlayan fizik ötesi ruhsal güçlere sahip olduklarını belirtiyorlardı.

Bugün itibariyle antropologlar, toplumsal ve tıbbi açıdan yararlı yeteneklere sahip olduklarını öne sürerek şamanlardan ve onlar gibi halk şifacılardan hayırla söz ediyorlar. Günümüzde bahsi geçen ilgili konuları hastalıkların ortadan kaldırılması ile ilgili bir aracı olarak bilim penceresinden bakılarak değerlendirilebilir. Fakat tıbbi tedavilerde yapılacak çalışmalar bilim, akıl ve mantık süzgecinden geçirilmesi gerekmektedir. Bunun için bilime insanoğlu yatırım yapmış yapmaya da devam etmektedir. İlgili yatırımlar; hastaneler açmış, teknoloji tıbbi hizmetlerde ikame edilmiş, nitelikli personel yetiştirilmesi için bilim yuvaları kurulmuş ve tıbbi sağlık çalışanları yetiştirilmektedir. Tıbbi sağlık çalışanlarından biri de tıp doktoru veya diğer bir adı hekim olarak ifade edilmektedir. Tıp doktoru / hekim, üniversitelerin tıp bölümlerin başarıyla mezun olan, hastaları bilimsel veriler ışığında meslek etik ve ilkeleri doğrultusunda, hipokrat yeminine bağlı kalarak tedavi eden tıbbi sağlık personeli olarak tanımlanabilir.

Tıp Doktoru / Hekim Ne İş Yapar?

Tıp doktoru veya hekimi, bireyin bedenen, ruhen ve sosyal anlamda tam bir iyilik halinin olması için meydan gelmiş olan hastalıkları, psikolojik ve bedensel bozuklukları hem pratisyenliği hem de uzmanlığı eğitimi boyunca almış olduğu öğretiler ışığında tedavi eden aynı zamanda tıp eğitimi almış tıbbi sağlık profesyonelidir. Böyle bir uzmanın görev yetki ve sorumluluklarını şöyle ifade edebiliriz.

  • Lisans ve uzmanlık eğitimi boyunca elde etmiş olduğu tutum, bilgi ve beceriler kapsamında, tıbbi ilke ve yöntemleri uygulayan bu doğrultuda ortaya çıkan sağlık sorunlarından, hastalıklardan ve aynı zamanda yaralanmaları teşhis ve tedavi eder.

  • Tanı, tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarını gerçekleştirir. Ortaya çıkabilecek olası bir komplikasyon durumunda gerekli her türlü tedbiri alır. Hastayı bir başka hastaneye sevk edilmesi bekleniyorsa, bu işlemi gerçekleştirir.

  • Tıp ve uzmanlık eğitimi boyunca elde etmiş olduğu öğretilerle beraber alanında meydan gelen mesleki değişimlerinde sağlanan öğretileri ve kazanımları elde etmeye çalışır.

  • Birlikte çalışmış olduğu diğer tıbbi sağlık çalışanları ile yapılan tıbbi uygulama ve bakımlarını izleyerek planlamalar düzenler ve denetler.

  • Adli vaka olaylarında ilgili mevzuatlar çerçevesinde tanımlanan çalışmaları yapar.

  • Bakımını yapmış olduğu hastanın durumu ile ilgili diğer doktor ve hekimlerden konsültasyon talebinde bulunur. Bu hekimler bu talebi yerine getirmeye çalışır. Aynı durum diğer hekim ve doktorların konsültasyon talebinde bulunmalarına istinaden, bu talebe cevap verir.

  • Sorumluluğu altında bulunan hastanın, başka bir sağlık tesisine sevki gerekiyorsa, bunun sağlıklı bir şekilde yerine getirir ve takibini yapar.

Yukarıda yer alan görevler doktor/ hekim görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında değerlendirilmelidir.

Tıp Doktoru / Hekim Maaşları

Tıp doktoru / hekim maaşlarını çok farklı değişkenlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu değişkenlerinin en başında kamu ve özel sağlık tesisleri olarak ikiye ayırmamız gerekir. Kamu sağlık tesislerindeki maaş alımları, mesleki tecrübe yılı, pratisyen veya uzman olması, uzmanlık alanının türü, gerçekleştirdiği ameliyat sayısı, mesai saatleri dışında, kurum tarafından hastaneye çağrılması, hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, bakılan hasta sayısına gibi kriterlere göre değişmektedir. En düşük maaş alımları 7.000 TL den başlayarak 30.000 TL kadar çıkmaktadır. Kamu sağlık tesislerindeki maaş alımları ortalama 9.000 TL seviyelerindedir.

Özel sağlık tesislerindeki maaş alım ise mesleki tecrübe yılı, uzman veya pratisyen olunması, uzmanlık dalı, hastanenin kurumsal kimliği, gerçekleştirilen ameliyat sayılarına göre değişmektedir. Özel sağlık tesislerindeki en düşük maaş alımları en düşük 7.500 TL, en yüksek 35.000 TL, ortalama maaş alımları 10.000 TL civarındadır.

Tıp Doktoru / Hekim Nasıl Olunur?

Tıp doktoru veya hekimi olabilmek için iyi bir eğitim geçmişine sahip olmak gerekir. Bu eğitim geçmişi liselerin sayısal bölümlerinden itibaren başlamaktadır. Lise eğitimi sonrasında Yükseköğretim Kurumunun (YÖK) her yıl yapmış olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girerek iyi bir puan elde edilmelidir. Bu sınavın hemen sonrasın aynı yıl yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girerek buradan da iyi bir puan elde ettikten sonra üniversitelerin tıp bölümlerini tercih etmeleri ve başarıyla mezun olmaları beklenmektedir.

Lisans eğitim sonrasında pratisyen hekim olarak görev başlanılabilir. Uzman hekim olunmak isteniyorsa Tıpta Uzmanlık (TUS) sınavına girilmelidir. Bu sınavdan alınabilecek iyi bir puan sonrasında uzmanlık tercihinde bulunarak eğitime başlanılabilir. Uzmanlık eğitimi sonrasında uzman doktor veya uzman hekim olarak göreve başlanılabilir. Özel sağlık tesislerinde ilgili eğitimler tamamlandıktan sonra göreve başlanılabilir. Doktorluk/hekimlik mesleğini elde etmek için bir ömür boyu eğitim almak gerekmektedir. Nitekim lisans eğitimi 6 yıl, uzmanlık eğitimi 4 ile 5 yıl, kimi uzmanlıkların yandal uzmanlık şeklinde devam edip 3 yıllık bir eğitimi de değerlendirdiğimizde, toplamda 14 yıllık yoğun tempoda devam edecek bir eğitim sürecinin varlığından söz edebiliriz.

Tıp Doktoru / Hekim, Hastalıkları teşhis ve tedavi etme, Üniversitelerin tıp bölümlerinden mezun olur, Hippokrat yemini eder, Tıp Doktoru / Hekim, Tanı, tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının gerçekleştirilmesi, Olası komplikasyon durumunda gerekli tedbirleri alır, Tıp Doktoru / Hekim, Uygulamalar ve bakım planlama, düzenleme ve denetleme, Diğer tıbbi sağlık çalışanları ile birlikte çalışır, Tıp Doktoru / Hekim, Adli vaka olaylarında çalışmalarını yürütme, İlgili mevzuatlar çerçevesinde belirlenen çalışmaları yapar, Tıp Doktoru / Hekim, Konsültasyon talebinde bulunma, Diğer doktor ve hekimlerden destek alır ve onlara destek sağlar, Tıp Doktoru / Hekim, Hastaların başka bir sağlık tesisine sevki, Hastanın sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini ve takibini sağlar, Tıp Doktoru / Hekim, Hastaların sağlık durumunun izlenmesi ve değerlendirilmesi, Hastaların tedavi sürecinde bilimsel veriler ve etik ilkeler doğrultusunda hareket eder, Tıp Doktoru / Hekim, Bireyin bedenen, ruhen ve sosyal anlamda tam bir iyilik halinin olması için çalışma, Hastalıklara ve bedensel bozukluklara geniş bir bakış açısı ile yaklaşır, Tıp Doktoru / Hekim, Bilim ve teknolojinin tıp alanında getirdiği yeniliklerin takibi, Meslektaşlarıyla işbirliği içinde çalışır ve sürekli öğrenmeyi sürdürür, Tıp Doktoru / Hekim, Hekimlik meslek etiği çerçevesinde profesyonel bir iş ahlakı ile hizmet verme, Hekimlik mesleğinin toplum tarafından saygın bir şekilde yerine getirilmesini hedefler
Tıp Doktoru / Hekim Tıp Doktoru / Hekim nedir Tıp Doktoru / Hekim ne iş yapar Tıp Doktoru / Hekim maaşları Tıp Doktoru / Hekim nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.