AnasayfaBlogPsikolog Nedir? Ne İş Yapar? Ne Kadar Maaş Alır?
Meslekler

Psikolog Nedir? Ne İş Yapar? Ne Kadar Maaş Alır?

30 Haziran 2021
Genç bir kadın önünde bir defterle masada oturuyor. Sağ elinde bir kalem tutmakta ve deftere bir şeyler yazmaktadır. Defter spiral ciltlidir ve kadının yazdığı sayfanın üst kısmında siyah beyaz bir logo vardır. Logo siyah bir daire ile beyaz bir daire ve içinde beyaz bir 'O' harfinden oluşmaktadır. Sayfanın ilerisinde, üzerinde metin bulunan siyah beyaz bir tabelanın yakın çekimi yer alıyor. Kadın işine konsantre olmuştur ve kameranın farkında değildir.
TanımİşlevlerMaaş Bilgileri
Psikolog, kişilerin duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlarını dinleyerek anlamaya, farkındalık oluşturmaya çalışan lisans mezunu kişidir.Duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunları dinler ve anlar.Maaşları ise performansa, tecrübeye ve işin gerektirdiği özelliklere göre değişiklik gösterir. Detaylı bilgi verilemez.
Psikoloji, bir sosyal bilimdir ve aynı zamanda doğa bilimleri olarak da değerlendirilmektedir.Beyin biyolojisi bilgisini kullanır ve geliştirir. Organizmaların hem doğrudan gözlemlenen davranışları, hem de zihinde canlandırma, düşünme, hatırlama ve hayal etme gibi durumları inceler.Maaşları genellikle lisans seviyesi, tecrübe, işin gereksinimleri ve konum gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Tam bir miktar belirtilemez.
Psikologlar, kişilerin duygusal ve zihinsel durumlarını iyileştirmeye yardımcı olma çabası içerisindedir.Kişilerin psikolojik durumlarını değerlendirir, ilgili tedavi veya müdahaleleri önerir ve uygular.Maaşları genellikle deneyim, konum ve özelleştirilmiş alanlara göre değişir.
Psikologlar, insan beyni ve davranışı ile ilgili bilimsel araştırmalar yaparlar.Bireyler, gruplar ve organizasyonlar üzerinde araştırmalar yaparlar. Araştırmalarının sonuçlarını kullanarak davranışsal ve zihinsel süreçleri daha iyi anlamaya çalışırlar.Araştırma psikologları, akademik veya endüstriyel çevrelerde çalışabilirler ve başlangıç maaşları genellikle diğer psikologlara göre daha düşük olabilir.
Psikologlar aynı zamanda eğitim kurumlarında öğretmen veya eğitim danışmanı olarak çalışabilirler.Hem bireylerle hem de eğitim kurumlarıyla çalışarak, öğrenci başarısını ve eğitimsel başarıyı artırmak için stratejiler geliştirir ve uygular.Eğitim psikologlarının maaşları genellikle, tecrübe, konum ve özelleştirilmiş alanlarına göre değişir.

Psikoloji bilimi bir sosyal bilimdir fakat aynı zamanda doğa bilimleri olarak da değerlendirilmektedir. Beyin biyolojisi bilgisini sık sık kullanır ve geliştirir. Bununla beraber organizmaların hem doğrudan gözlemlenen davranışları hem de zihinde canlandırma, düşünme, hatırlama ve aynı zamanda hayal etme gibi direkt gözlemlenemeyen karmaşık zihinsel durumlar psikolojinin inceleme kapsamına girmektedir. Psikolog, kendisine başvuruda bulunan kişilerin duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlarını dinleyerek anlayarak, farkındalık oluşturmaya çalışan lisans mezunu kişidir. Bu çalışmamızda psikologlara verdik.

Psikolog Nedir?

Psikolog, Antik Yunancada zihin ya da ruh anlamında kullanılan "psyche" ve çalışma anlamına gelen "logia" ifadelerinin bir araya gelmesiyle türemiştir. Psikoloji ya da ruh bilimi, zihni ve davranışı inceleyen bir bilimdir. Bilinçli ve bilinçsiz olaylarla beraber düşünce ve duyguların incelemesini içeren psikoloji, oldukça geniş kapsamlı bir bilimsel alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Psikolog, kendisine başvuruda bulunan kişilerin duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlarını dinleyerek anlayarak, farkındalık oluşturmaya çalışan lisans mezunu kişidir. Psikologlar, beynin göstermiş olduğu özelliklerini ve bu ortaya çıkan özelliklerle bağlantılı bütün fenomenleri tam olarak anlamlandırmaya çalışır ve bu açıdan daha geniş nöro-bilimsel araştırmacı grubuna dahil olmuş olur.

Psikoloji bilimi bir sosyal bilimdir fakat aynı zamanda doğa bilimleri olarak da değerlendirilmektedir. Beyin biyolojisi bilgisini sık sık kullanır ve geliştirir. Bununla beraber organizmaların hem doğrudan gözlemlenen davranışları hem de zihinde canlandırma, düşünme, hatırlama ve aynı zamanda hayal etme gibi direkt gözlemlenemeyen karmaşık zihinsel durumlar psikolojinin inceleme kapsamına girmektedir. Bir taraftan dikkat, algı, duygu, zeka, motivasyon, kişilik benzeri içsel süreçler; diğer bir taraftan kişiler arası ilişki durumlarını (örneğin anne ve çocuk arasındaki bağlanma, aşk, evlilikte uyum ve çatışma vb.), guruplar arası grup içi ilişki süreçlerini psikoloji biliminin ağırlıklı olarak çalıştığı konular arasında gösterilmektedir.

Psikoloji bilimi kapsamında hem insanların, hem de hayvanların davranışlarıyla uğraşılabilir. Bütün bu özellikleriyle psikoloji, hem tıp ve fen bilimleriyle hem de sosyal bilimlerle ilişkilidir. Psikolojinin nihai hedefinde, zihinsel durumları ve davranışları ortaya çıkartarak, nasıl ve neden oluşturduklarını ifade etmek, ilerleyen süreçlerde nasıl bir değişim ve gelişim göstereceklerini göz önünde bulundurarak ve bu süreçleri doğal olarak kontrol etmektedir.

Psikolog Ne İş Yapar?

Psikolog, görev yapmış olduğu kurumun politika ve hedefleri doğrultusunda görevlerini yerine getirmeye çalışır. Diğer görevleri şöyledir;

 • Uzman doktor beraber koordineli ve işbirliği kapsamında çalışır.

 • Gerek duyulduğunda hasta yakınlarıyla, hasta konusunda görüşür.

 • Ayakta ve yatarak tedavi olan hastaların muayene ve kontrollerine müdahil olur.

 • Uzman doktorun ortaya koyabileceği tanıya yardımcı olmak amacıyla, kişilik, zeka gibi gerek duyulan testlerle psikoanalitik, mülakat benzeri usül ve teknikleri yapar.

 • Yapılan mesleki teknik ve usullerin testlerinin yorumunu gerçekleştirir.

 • Uzman doktor tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler ışığında gerek duyulan tedavi ve teknikleri belirleyerek, tedaviyi hasta ile beraber meslek etiğini de göz önünde bulundurarak gerçekleştirir.

 • Psikolojik rehberlik, danışmanlık, yardım, şahsi ve grup terapisi hizmetlerini vermek

 • Psikoteknik değerlendirmelerde bulunmak

 • Görev yapmış olduğu sağlık tesisinde ilgili personelin ihtiyaç duyduğu psikolojik yardımı vermek.

 • Mesleğin ve hizmetin gerek duyduğu ya da yasal mevzuatın öngördüğü form veya raporları hazırlamak ve yazışmaları gerçekleştirmek.

 • Kişinin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımasına, çevresinde yer alan insalarla daha etkin ve etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak.

 • Kendisine başvuruda bulunan kişilerle ön görüşme yaparak ve gerek duyulduğunda bazı psikolojik testler uygulamasını gerçekleştirmek.

 • Görev alanına giren konular kapsamında kendisine verilen görevleri tüzük, kanun, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında yürütmek.

 • Amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

Psikolog Maaşları

Psikologların maaş alımları özel ve kamu kurumları olarak iki farklı sektör kapsamında değerlendirebiliriz. Kamu kurumlarındaki maaş alımları kurumun mevcut statüsü, mesleki kıdem yılı, evli ve çocuk sahibi olması gibi kriterlere dayanmaktadır. Ortalama maaş alımları 4.700 TL, en düşük 4.000 TL en yüksek ise 7.500 TL kadar çıkmaktadır. Maşların bu denli değişken olmasının en temel nedeni ise mesleki tecrübe yılı, kurumun statüsü (bakanlık veya taşra devlet kurumları olması) farklı olmasıdır. Örneğin bakanlıkta veya dengi durumunda olabilecek bir kurumda, 4 yıllık bir hizmet geçmişiyle görev alan bir psikoloğun alabileceği maaş 7.000 TL seviyelerindedir.

Özel sektörde maaş alımları daha da yüksek olabilmekte veya daha düşük olabilmektedir. Fakat ortalama alabildikleri maaş 4.800 TL’dir. En yüksek 13.000 TL, en düşük ise 3.800 TL’dir. Özel sektördeki maaş alımları daha çok mesleki tecrübe yılı ve toplum tarafında gösterilen ilgiye bağlıdır. Bir başka önemli husus ise sağlık tesisinin kurumsal kimliğidir. Bu değerler ışında maaşlar çok yüksek olabilirken yeni başlayanların maaş alımları da oldukça düşük olabilmektedir. İlgili rakamların tamamı 2021 yılına aittir.

Psikolog Nasıl Olunur?

Psikolog olabilmek için iyi bir eğitim geçmişine sahip olmak gerekiyor. Bu eğitim geçmişinin temelleri lise eğitimine dayanmaktadır. Liselerin eşit ağılık bölümlerinden mezun olunmalıdır. Tercihen Fen, Anadolu veya dengi durumda olabilecek bir lise olmalıdır. Lise eğitimi sonrasında Yükseköğretim Kurumunun (YÖK) her yıl düzenlemiş olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girilmeli ve iyi bir puan elde edilmelidir. Bu sınavdan hemen sonra aynı yıl yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girilmeli ve bu sınavdan da iyi bir puan elde edilmelidir. Her iki sınavdan da elde edilen iyi birer puan sonrasında ise üniversitelerin psikoloji bölümleri tercih edilmelidir. Toplamda dört yıl devam edecek olan eğitimde hem teori hem de pratik eğitimler verilmektedir.

Lisans eğitimi sonrasında ise psikolog meslek unvanı elde edilebilmektedir. Kamu sektöründe çalışmak için KPSS/Lisans ilgili puan türünden sınava girerek iyi bir puan elde edilmelidir. Puan sonrasında adaylar tercihlerini yaparak mesleklerine başlayabilirler. Fakat özel sektörde çalışmak için herhangi bir sınav bulunmamakla beraber mülakatların yapıldığı bilgisini paylaşabiliriz.

Psikologların Kamu Kurumlarındaki Maaşları Nasıldır?

Kamu kurumlarındaki maaş alımları kurumun mevcut statüsü, mesleki kıdem yılı, evli ve çocuk sahibi olması gibi kriterlere dayanmaktadır. Ortalama maaş alımları 4.700 TL, en düşük 4.000 TL en yüksek ise 7.500 TL kadar çıkmaktadır. Maşların bu denli değişken olmasının en temel nedeni ise mesleki tecrübe yılı, kurumun statüsü (bakanlık veya taşra devlet kurumları olması) farklı olmasıdır. Örneğin bakanlıkta veya dengi durumunda olabilecek bir kurumda, 4 yıllık bir hizmet geçmişiyle görev alan bir psikoloğun alabileceği maaş 7.000 TL seviyelerindedir.

Psikologun En Önemli Görevleri Nelerdir?

Mesleğin ve hizmetin gerek duyduğu ya da yasal mevzuatın öngördüğü form veya raporları hazırlamak ve yazışmaları gerçekleştirmek. Kişinin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımasına, çevresinde yer alan insanlarla daha etkin ve etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak. Kendisine başvuruda bulunan kişilerle ön görüşme yaparak ve gerek duyulduğunda bazı psikolojik testler uygulamasını gerçekleştirmek. 

Psikolog Olmak İçin Hangi Sınavlara Girilmelidir?

Lise eğitimi sonrasında Yükseköğretim Kurumunun (YÖK) her yıl düzenlemiş olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girilmeli ve iyi bir puan elde edilmelidir. Bu sınavdan hemen sonra aynı yıl yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girilmeli ve bu sınavdan da iyi bir puan elde edilmelidir. Lisans eğitimi sonrasında ise psikolog meslek unvanı elde edilebilmektedir. Kamu sektöründe çalışmak için KPSS/Lisans ilgili puan türünden sınava girerek iyi bir puan elde edilmelidir. Puan sonrasında adaylar tercihlerini yaparak mesleklerine başlayabilirler.

Psikolog, kişilerin duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlarını dinleyerek anlamaya, farkındalık oluşturmaya çalışan lisans mezunu kişidir, Duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunları dinler ve anlar, Maaşları ise performansa, tecrübeye ve işin gerektirdiği özelliklere göre değişiklik gösterir Detaylı bilgi verilemez, Psikoloji, bir sosyal bilimdir ve aynı zamanda doğa bilimleri olarak da değerlendirilmektedir, Beyin biyolojisi bilgisini kullanır ve geliştirir Organizmaların hem doğrudan gözlemlenen davranışları, hem de zihinde canlandırma, düşünme, hatırlama ve hayal etme gibi durumları inceler, Maaşları genellikle lisans seviyesi, tecrübe, işin gereksinimleri ve konum gibi faktörlere bağlı olarak değişir Tam bir miktar belirtilemez, Psikologlar, kişilerin duygusal ve zihinsel durumlarını iyileştirmeye yardımcı olma çabası içerisindedir, Kişilerin psikolojik durumlarını değerlendirir, ilgili tedavi veya müdahaleleri önerir ve uygular, Maaşları genellikle deneyim, konum ve özelleştirilmiş alanlara göre değişir, Psikologlar, insan beyni ve davranışı ile ilgili bilimsel araştırmalar yaparlar, Bireyler, gruplar ve organizasyonlar üzerinde araştırmalar yaparlar Araştırmalarının sonuçlarını kullanarak davranışsal ve zihinsel süreçleri daha iyi anlamaya çalışırlar, Araştırma psikologları, akademik veya endüstriyel çevrelerde çalışabilirler ve başlangıç maaşları genellikle diğer psikologlara göre daha düşük olabilir, Psikologlar aynı zamanda eğitim kurumlarında öğretmen veya eğitim danışmanı olarak çalışabilirler, Hem bireylerle hem de eğitim kurumlarıyla çalışarak, öğrenci başarısını ve eğitimsel başarıyı artırmak için stratejiler geliştirir ve uygular, Eğitim psikologlarının maaşları genellikle, tecrübe, konum ve özelleştirilmiş alanlarına göre değişir
Psikolog Psikolog nedir Psikolog ne iş yapar Psikolog maaşları Psikolog nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntüde bir ön muhasebe eğitimine katılan bir grup insan görülüyor. Muhtemelen kurs hakkında bilgi içeren siyah metinli beyaz dikdörtgen tabelaları okuyorlar. Ortadaki adamın gözlüklü ve mavi beyaz takım elbiseli olması eğitmen olduğunu gösteriyor. İlgi çekici ve bilgilendirici bir deneyim gibi görünüyor.
5
(66)

Ön Muhasebe Eğitimi

11 Konu5 Saat
Bu çevrimiçi kurs görselinde kıvırcık kahverengi saçlı, siyah gömlek ve kolye takmış bir kadın görülüyor. Gülümsüyor, bu da onun mutlu ve memnun olduğunu gösteriyor. Görüntü kadının yüzünün yakın çekimidir, böylece izleyiciler kıvırcık saçları ve gözleri gibi özelliklerini takdir edebilirler. Ayrıca, arka planda bir hastane yatağının bulanık bir görüntüsü vardır, bu da kadının tıbbi bir ortamda olduğunu düşündürmektedir. Genel olarak bu resim, bulunduğu ortamdan memnun ve rahat olan bir kadının harika bir temsilidir.
4.7
(239)

Tıbbi Sekreterlik Kursu

10 Konu5 Saat
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
1257524
Bu resim, ellerini havaya kaldırmış genç bir kadının kolajını tasvir etmektedir. Açık tenli, sarı saçlı ve pembe bir ruj sürüyor. Gömleği açık renk. Resmin alt köşesinde ellerini kavuşturmuş ikinci bir kadın görülüyor. Onun sağında, üçüncü bir kadın ellerini yukarı kaldırmış bir şekilde duruyor. Daha sağda, ellerini kaldırmış dördüncü bir kadın ve daha sağda ellerini kaldırmış beşinci bir kadın görülüyor. Sağ üst köşede, bir kişinin ellerinin bulanık bir görüntüsü görülebiliyor. Kolajın solunda, elleri havada altıncı bir kadın görülüyor. Son olarak, sol üst köşede, bir kişinin pantolonunun bulanık bir görüntüsü görülebiliyor. Kolajdaki tüm kadınların yüzünde doğal bir ifade var.
4.7
(223)

İşaret Dili Eğitimi

4 Konu5 Saat