AnasayfaBlogTarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Bölümler

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

01 Kasım 2020
Bu görüntü bir tarladaki karmaşık bir sulama sistemini göstermektedir. Yeşil tarlanın ortasında, çok sayıda küçük fıskiyeyle çevrili büyük siyah bir makine var. Ön planda, beyaz bir metnin yakın çekimi görülmektedir. Görüntünün sol üst köşesinde, arkasında mavi bir arka plan bulunan beyaz bir 'O' harfi var. Bunun sağında, gri bir yüzey üzerinde başka bir beyaz harf var. Görüntüde ayrıca tarlaya yayılmış bir su fıskiye sistemi ve sağ üst köşede bulanık bir bayrak görüntüsü yer alıyor. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek bir tarlaya kurulmuş karmaşık bir sistemin büyüleyici ve ayrıntılı bir görüntüsünü oluşturuyor.
KonuTanımDetaylar
Tarımsal Yapılar ve Sulama BölümüZiraat mühendisliğinin uzmanlık dallarından biriToprak ve suyun en verimli biçimde kullanılması ve korunması amaçlanıyor.
EğitimBu alandaki eğitim genellikle üniversitelerin Ziraat Fakülteleri tarafından verilir.Tarımsal yapılar, su kaynakları ve sulama teknikleri eğitimin ana konularını oluşturur.
SulamaBitkilere suyun zamanında ve uygun yöntemlerle verilmesiTarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü bu konuda bilinçlenmek için iyi bir kaynak olabilir.
Tarıma ve Sulamaya İlişkin SorunlarYanlış sulama ve tarım teknikleri başta olmak üzere bir dizi sorunBunların çözümü, tarım ve sulama eğitiminin ve uygulamanın doğru yönetilmesi ile mümkün olabilir.
Tarımsal Yapılar ve Sulama İş İmkanlarıBölümden mezun olanlar çeşitli sektör ve kuruluşlarda iş bulabilirler.Özel sektör, kamu kuruluşları ve danışmanlık şirketleri mezunları istihdam edebilir.
Özel Sektör İş İmkanlarıTarım endüstrisi, bilişim sistemleri ve danışmanlık şirketleriKendi işletmesini veya firmasını kurma imkanı da vardır.
Kamu Kuruluşları İş İmkanlarıBakanlıklar, genel müdürlükler ve il özel idareleriGıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öne çıkan kuruluşlardır.
ÖğrenimTarımsal Yapılar ve Sulama bölümü, lisans seviyesinde bir eğitim programıdır.Öğrenciler, tarımsal üretimin aşamalarında görev alabilecek donanımda yetiştirilirler.
Ziraat Mühendisi unvanıTarımsal yapılar ve sulama bölümünü bitirenler 'Ziraat Mühendisi' unvanını alır.Tarımla ilgili araştırma, plan, proje ve kontrol yapma yetkisine sahip olurlar.
Çölleşme ve ErozyonBilinçsiz sulama ve yanlış tarım teknikleri sonucu oluşan çevresel sorunlarBölüm, bu konuları araştırır ve çözümler geliştirir.

Toprak ve su sadece insanlar için değil dünya üzerindeki bütün canlılar için hayat kaynağıdır. Suyun kıymetini de ancak susuzluğu çekenler bilir. İnsanoğlunun geleceğe bırakacağı en güzel miraslardan biri de toprak ve su kaynakları kabul edilebilir. Kaynakları koruyabilmenin yolu da suyu fazla fazla kullanmamaktan geçer. Suyun ihtiyaç duyulandan fazla kullanıldığı alanlardan biri de tarımdır. 

Dünyada özellikle ülkemizde yeraltı sularının bilinçsiz kullanımı sebebiyle pek çok su kaynağı kurudu, kuruma noktasına geldi. Şöyle bir hafızamı yokladığımda aklımda yer eden haberlerden biri, “Dünyanın nazar boncuğu olarak bilinen Meke Gölü, kuraklık ve bilinçsiz sulama sebebiyle kurudu.”

Kuruyan ya da kuruma aşamasına gelen sadece Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü değildi. Ülkemizin çölleşmesinin sebeplerine bakıldığında da, yanlış sulama teknikleri ve tarımda yanlış arazi kullanımı ilk sıralarda sayılır. Peki bunun önüne geçilebilir mi? Ya da bir başka soruyla daha fazla su kaynağının kuruması önlenebilir mi? Ülkemiz çölleşmesin, su kaynakları kurumasın diye neler yapılabilir?

Sorulara verilecek cevaplardan bazıları da hem tarımın hem de sulamanın bilinçli yapılması olur. Bunun yolarından biri de eğitimdir. Bilimsel veriler ışığında yapılacak tarım ve sulama ülkemizin doğal zenginlikleri olan toprak ve suyun korunmasını sağlayacaktır. Üniversitelerde bulunan “Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü” de bilinçli tarım ve sulama eğitimi için tercih edilebilir.

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Nedir?

Bitkiler doğal gelişimleri için suya ihtiyaç duyar. Ancak bazı durumlarda doğal yağışlar bitkilerin su ihtiyaçlarını gidermeye yetmez. Bu noktada sulama devreye girer. Sulama; bitkilere suyun zamanında ve uygun yöntemlerle verilmesi olarak tanımlanabilir. Sulamanın doğru yapılması önemlidir. Çünkü yanlış sulama toprağın ve suyun israfına neden olur, çölleşmenin sebepleri arasındadır.

Ülkemizde tarım konusunda öğrenim 1840’li yıllarda başlamıştır. Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümü, “Tarımsal İnşaat Mühendisliği” adıyla da anılabilir. Ziraat mühendisliğinin uzmanlık dallarından biridir. Toprak ve suyun en verimli biçimde kullanılması, korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi bölümün amaçlarındandır. Eğitim, tarımsal yapılar ve su kaynakları olmak üzere iki grupta toplanır. Bölümün incelediği, araştırdığı konulardan bazıları şunlardır: 

 • Seralar, 

 • Tarım depolarının yapımı, 

 • Sulama suyunun kalitesi, 

 • Damla ve yağmurlama su sistemleri, 

 • Toprağın doğru kullanımı, 

 • Su kaynaklarının etkin kullanımı, 

 • Su kaynaklarının iyileştirilmesine yönelik analizler.

 • Arazi Islahı, 

Tarımsal yapılar ve sulama bölümü, daha çok üniversitelerin Ziraat Fakülteleri çatısı altında eğitim verir. Lisans bölümüdür. Bölümde öğrenciler, tarımsal üretimin aşamalarında görev alabilecek donanımda yetiştirilirler. Tarım için gerekli tesislerin projelendirilmesi, yapılması, tarımsal işletmelerin geliştirilmesi de bölümün konuları arasındadır.

Tarımda su kullanımıyla ilgili, suyun depolanması, dağıtımı, arazi ıslahı, sulama sitemleri, su-toprak ve bitki ilişkilerinin yanı sıra proje geliştirilmesi ve uygulanması konusunda da eğitim verilir. Bölümün amaçlarından biri de tarım ve sulamayla ilgili sorunlara çözümler üretebilecek mühendisler yetiştirmektir.

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Tarımsal yapılar ve sulama bölümü mezunlarının iş imkanlarından biri özel sektördür. Bölümden mezun olan ziraat mühendisleri, tarım endüstrisi, tarım ve sulamayla ilgili bilişim sistemleri üreten şirketlerde çalışabilirler. Çevre ve doğal kaynaklar konusunda çalışan danışmanlık işletmeleri de çalışabilecekleri yerler arasındadır. Kendi işletmesini ya da firmasını kurmak bir başka özel çalışma alanıdır.

Bölüm mezunlarının çalışabilecekleri bir başka alan da bakanlıkların da aralarında bulunduğu kamu kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar şöyle sıralanabilir.

 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,

 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 • Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, 

 • Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 

 • Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, 

 • Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü,

 • Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü,

 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 

 • Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu,

 • Tarım Kredi Kooperatifleri, 

 • İl Özel İdareleri, 

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Tarımsal yapılar ve sulama bölümünden mezun olanlara “Ziraat Mühendisi” unvanı verilir. Bölümde yüksek lisans yapanlara verilen unvan ise yüksek mühendistir. Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük’ün tarımsal yapılar ve sulama bölümünü bitirmiş ziraat mühendisleri için ek maddesi bulunur. Buna göre, tarımla ilgili araştırma, plan, proje ve kontrol yapmaya yetkileri vardır. Ayrıca, erozyonla mücadele kapsamında toprak ve suyu koruyacak tesisler, sulama göletleri, sulama tesisleri yapmaya da yetkileri vardır. 

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Dersleri Nelerdir?

Tarımsal yapılar ve sulama bölümü ziraat fakülteleri bünyesindedir. Bölümde okutulan dersler fakültenin diğer dersleriyle benzerlik gösterir. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde Tarımsal yapılar ve sulama bölümü Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi çatısı altında eğitim verir. Matematik, Biyoloji, Kimya, Fizik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi temel derslerin yanı sıra bölümde okutulan derslerden bazıları şunlardır:

 • Meteoroloji,

 • Ekoloji, 

 • Tarım Makinaları,

 • Diferansiyel Denklemler, 

 • Hayvan Yetiştirme ve Besleme,

 • Biyometri, 

 • Toprak Bilimi, 

 • Bahçe Bitkileri, 

 • Tarla bitkileri,

 • Su Ürünleri,

 • Mühendislikte Ölçme Bilgisi, 

 • Tarım Ekonomisi ve İşletme, 

 • Hidroloji, 

 • İnşaat Malzeme Bilgisi, 

 • Tarımsal İnşaat,

 • sistem mühendisliği

 • Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk,

 • Sulama ve Drenaj, 

 • Süt Teknolojisi, 

 • İklim Değişikliği ve Kuraklık

 • Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

 • Atık Su Yönetimi

 • Topraksız Yetiştiricilik

 • Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynakları

 • Damla ve Yağmurlama Sulama Sistemlerinin Tasarımı

 • Drenaj Sistemlerinin Tasarımı,

 • Sulama Sistemlerinin Tasarımı,

 • Seraların Tasarımı,

 • Kırsal Yerleşim Tekniği, 

 • Çevresel Etki Değerlendirmesi,

 • Su Hasadı Teknikleri, 

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından düzenlenen YKS’ye (TYT-AYT) giren öğrenciler tarımsal yapılar ve sulama bölümünü “Sayısal” puan türüne göre tercih edebilirler. YÖK tarafından paylaşılan güncel verilere göre bölümün taban puan, kontenjan ve sıralaması şöyledir:

ÜniversiteBölümKontenjanTaban PuanSıralama
Ege ÜniversitesiTarımsal Yapılar ve Sulama25246,62847455.637
Akdeniz ÜniversitesiTarımsal Yapılar ve Sulama20231,80939435.971
Ankara ÜniversitesiTarımsal Yapılar ve Sulama30DolmadıDolmadı
Selçuk ÜniversitesiTarımsal Yapılar ve Sulama15DolmadıDolmadı
Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiTarımsal Yapılar ve Sulama11DolmadıDolmadı

Tarımsal yapılar ve sulama bölümüyle ilgili Dikey Geçiş Sınavı’ndan (DGS) da bahsetmek gerekir. Laboratuvar Teknolojisi, Organik Tarım, Sulama Teknolojisi, Tarım, Tarım Makineleri, Tarımsal Laboratuvar, Tarımsal Sulama Yönetimi ve Tarımsal Sulama bölümlerinde 2 yıllık ön lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler DGS ile bu bölüme geçiş yapabilirler. Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi DGS ile öğrenci kabul eden üniversitelerdir.

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Ziraat mühendisliğinin uzmanlık dallarından biri, Toprak ve suyun en verimli biçimde kullanılması ve korunması amaçlanıyor, Eğitim, Bu alandaki eğitim genellikle üniversitelerin Ziraat Fakülteleri tarafından verilir, Tarımsal yapılar, su kaynakları ve sulama teknikleri eğitimin ana konularını oluşturur, Sulama, Bitkilere suyun zamanında ve uygun yöntemlerle verilmesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü bu konuda bilinçlenmek için iyi bir kaynak olabilir, Tarıma ve Sulamaya İlişkin Sorunlar, Yanlış sulama ve tarım teknikleri başta olmak üzere bir dizi sorun, Bunların çözümü, tarım ve sulama eğitiminin ve uygulamanın doğru yönetilmesi ile mümkün olabilir, Tarımsal Yapılar ve Sulama İş İmkanları, Bölümden mezun olanlar çeşitli sektör ve kuruluşlarda iş bulabilirler, Özel sektör, kamu kuruluşları ve danışmanlık şirketleri mezunları istihdam edebilir, Özel Sektör İş İmkanları, Tarım endüstrisi, bilişim sistemleri ve danışmanlık şirketleri, Kendi işletmesini veya firmasını kurma imkanı da vardır, Kamu Kuruluşları İş İmkanları, Bakanlıklar, genel müdürlükler ve il özel idareleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öne çıkan kuruluşlardır, Öğrenim, Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümü, lisans seviyesinde bir eğitim programıdır, Öğrenciler, tarımsal üretimin aşamalarında görev alabilecek donanımda yetiştirilirler, Ziraat Mühendisi unvanı, Tarımsal yapılar ve sulama bölümünü bitirenler 'Ziraat Mühendisi' unvanını alır, Tarımla ilgili araştırma, plan, proje ve kontrol yapma yetkisine sahip olurlar, Çölleşme ve Erozyon, Bilinçsiz sulama ve yanlış tarım teknikleri sonucu oluşan çevresel sorunlar, Bölüm, bu konuları araştırır ve çözümler geliştirir
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Tarım Sulama Üniversite Ziraat Fakültesi Lisans Su
Boynuna parlak kırmızı bir başörtüsü bağlamış bir kadın kameraya bakıyor. Koyu renk gözleri uzun siyah kirpikleriyle çerçevelenmiş ve yüzünde ciddi bir ifade var. Hafif bir kumaştan yapılmış olan eşarp omuzlarından ve göğsünden aşağıya yumuşak bir şekilde düşüyor. Saçları yüzünden geriye doğru toplanmış ve kollarını önünde kavuşturmuş bir şekilde duruyor. Kendinden emin ve kararlı görünüyor, karşısına ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır.
Neşe Polat
Blog Yazarı

Bayburt'ta doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Medya sektöründe çalıştı. Yayınevlerinde editörlük yaptı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü, birkaç farklı türde bitki örtüsüne sahip yeşil bir bitki tarlasını tasvir etmektedir. Ön planda, canlı yeşil yaprakları ve büyük bir gövdesi olan bir bitkinin yakın çekimi var. Arka plan, bazılarının yaprakları ve gövdeleri arasında farklı desenler bulunan diğer yeşil bitkilerle doludur. Arka planda ayrıca bulutlar ve dağlarla dolu mavi bir gökyüzü var. Ayrıca bir logonun yakın çekimi ve sağ alt köşede bulanık bir çiçek görüntüsü var. Bu görüntü, çarpıcı bir atmosfer yaratan çeşitli renk ve dokulara sahip güzel bir manzaradır.
Bölümler

Bahçe Tarımı Bölümü (MYO)

07 Ağustos 2020
Bu görüntü, içinde çeşitli bitkilerin yetiştiği bir serayı gösteriyor. Bitkiler yeşil yapraklar ve beyaz çiçeklerin bir karışımı gibi görünüyor. Seranın ortasından toprak bir yol geçiyor ve yeşilliklerin arasına serpiştirilmiş birkaç küçük siyah harf ve daire var. Ön plan beyaz çadırların yakın çekimiyle doluyken, arka planda içinde bitkilerin yetiştiği yemyeşil bir alan var. Görüntünün renkleri canlı ve parlak, ışıklandırma ise doğal. Genel olarak görüntü, doğanın güzelliğini ve bitkilerle dolu bir seranın huzurunu yakalıyor.
Bölümler

Seracılık Bölümü (MYO)

23 Kasım 2020