AnasayfaBlogİyi Bir Yönetim İçin Kurumsal Risk Yönetimi
Risk Yönetimi

İyi Bir Yönetim İçin Kurumsal Risk Yönetimi

19 Ağustos 2019
İyi Bir Yönetim İçin Kurumsal Risk Yönetimi

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan ekonomik dalgalanma, teknolojik değişim, yasal düzenleme, siyasal, sosyal ve kültürel değişim, uzaklığı ne olursa olsun tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Günümüzde özel sektör ve kamu kurumları da bu değişimler nedeniyle çeşitli belirsizlikler ve riskler ile karşı karşıya kalmış karşılaşılan bu risklerin yönetilmesi kurumlar için bir ihtiyaç olmaktan çıkarak bir gereklilik haline gelmiştir.

Kurumlar görevlerini yerine getirirken karşılaşabilecekleri muhtemel riskleri bilmek, önlemek için gerekli tedbirleri almak, risklere karşı mücadele etmek, fırsatları değerlendirmek, gelişmeleri izlemek yani kurumsal risk yönetimi unsurunu etkin yönetim anlayışının bir bölümü olarak benimsemek ve uygulamak durumunda kalmıştır.

Riski Oluşturan Olaylar

En kapsamlı sınıflandırma risk yönetimi çerçevesi sunan Commitee of Sponsoring Organizations (COSO) tarafından yapılmıştır. 

Risk olaylarını etkileyen iç ve dış faktörler nelerdir?

Dış faktörler ekonomik olaylar, doğal çevre olayları, siyasi olaylar, sosyal olaylar, teknolojik olaylar, iç faktörler ise altyapı ile ilgili olaylar, personel ile ilgili olaylar, süreç ile ilgili olaylar, teknoloji ile ilgili olaylar.

Kurumların riskin kaynağını oluşturan olayları önceden belirlemesi hem bu olayların yaratacağı olumsuz etkilere karşı hazırlıklı olunmasına hem de oluşabilecek fırsatların değerlendirilmesine yardımcı olacaktır. İç faktörlerden kaynaklanan risk olayları kurumlar tarafından kontrol altına alınabilecek nitelikte olup, ortaya çıktıklarında kurumları doğrudan etkilemektedir. Ancak, dış faktörlerden kaynaklanan risk olayları kurumları dolaylı yoldan etkilemektedir.

Kurumsal Risk Yönetiminin Unsurları

2017 yılında COSO Kurumsal Risk Yönetimi-Riskin Strateji ve Performansla Uyumlaştırılması başlığı ile 5 unsur olarak en güncel düzenleme yapılmıştır. 

Kurumsal risk yönetimi neleri kapsar?

Kurumun etik değerleri çalışanların yetenekleri ve gelişimi, yönetimin riski yönetme anlayışı ve yönetimin çalışanlarına sorumlulukları nasıl verdiği, insan kaynakları politikaları ve yönetimi dahil olmak üzere birçok konuyu içinde barındırır.

Strateji Ve Hedef Belirleme

Yönetim, başarılarını etkileyecek olayları tanımlamadan önce hedeflerini belirlemesi gerekir. Bu unsur, sonraki aşamalarda yapılacak olan çalışmalara zemin hazırlayacaktır. Kurumlar, iş hedeflerini oluştururken stratejiyle uyumlu ve onu destekleyecek şekilde, çeşitli seviyelerdeki riskleri dikkate alır. 

Performans

Kurum strateji ve iş hedeflerinin yerine getirilmesini etkileyen riskleri belirler. Yönetim riskleri öncelik haline getirir. Kurumun hedeflerine engel olacak muhtemel risklerin gerçekleşme ihtimalinin, gerçekleşmesi halinde olası etkilerinin önceden tahmin ve tespit edilmesinin ve yönetimin bu riskleri göze alma düzeyinin belirler. Yönetim olayların gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkisine göre değerlendirmede bulunarak kontrol önlemlerine yer verir. 

Riskin en iyi nasıl yönetileceğine karar verirken riskin transferi, riskin azaltılması, riskten kaçınılması ve riskin kabul edilmesi yöntemlerinden biri seçilir. Riskleri karşılamak için tercih edilen metotların hemen ardından yönetimin bir uygulama planı hazırlaması gerekir. Bu uygulama planının en önemli kısmı kontrol faaliyetlerinin riske verilecek cevaba etkili şekilde uygulanmasının sağlanmasıdır.

Gözden Geçirme Ve Düzeltme

Kurumsal risk yönetimi sisteminin etkin olup olmadığını gözden geçirerek izleme sürecini yürütür. Değişiklikler varsa göz önünde bulundurur. Etkili bir iletişim kurulması amacıyla bütün kurum içinde yatay ve dikey iletişim gerçekleşmelidir. Kurum, bilgi ve veriyi tutmak, işlemek ve yönetmek için bilgi sistemlerinden yararlanır ve kurum içerisinde çeşitli seviyelerde, risk, kültür ve performans hakkında raporlama yapar. İşletmelerde risk yönetimi anlayışı yönetimden çalışanlara kadar organizasyon sürecine dahil olan tüm kesimler için önem taşımaktadır. Daha etkili, iyi bir yönetim için riski yönetmek her zaman elinizde.

Risk yönetimi üzerine bir eğitim var mı?

İstanbul İşletme Enstitüsü ücretsiz online eğitimler kapsamında Risk Tabanlı Düşünme Tekniği eğitimi veriyor. Bu eğitimde riskleri belirlerken nelere dikkat etmeniz gerektiği, olası öncelik seviyelerinin hesaplanması ve değerlendirilmesini öğrenebilirsiniz.

Yazar: Rabia C.

kurum yönetim kurumsal risk yönetimi risk strateji hedef belirleme performans
Konuk Yazar
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
Serhat CanSerhat Can
550209
Yetenek Yönetimi Eğitimi
4.6
(7)

Yetenek Yönetimi Eğitimi

7 Konu4 Saat
Selin TezelSelin Tezel
855209