AnasayfaBlogKişisel Gelişim Üzerine Düşünceler
Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim Üzerine Düşünceler

08 Mayıs 2018
Bu resim bir sıra ampulü tasvir etmektedir. Ampullerin iç kısmı beyazdır ve siyah bir dış yüzeyle çevrilidir. Sıranın solunda beyaz harfli beyaz bir balon, sağında ise siyah arka planlı beyaz bir balon bulunmaktadır. Ayrıca, sıranın en sağında beyaz köşeli beyaz bir daire yer almaktadır. Arka planda bir ampulün yakın çekimi, gökyüzünde beyaz bir balon ve metin içeren bir grup balon var. Ampuller düzgün bir sıra halinde dizilmiş ve balonlar görüntüye renkli bir vurgu katıyor.
Tarihi ve TanımıKişisel Gelişim ve NedenleriKişisel Gelişimin Yararları ve Zararları
Kişisel gelişim açısı, 1800’lü yıllarda ‘’SELF-HELP’’ olarak ortaya çıkmıştır. Kendi karar ve irademizle başa çıkmak olarak nitelendirilebilir. Değişen dünyada sonsuz stres ve yaşam kaygısına boğulan insanlar, kendinde belli sistematik değişimler yaparak mutlu yaşama erişebilmek için kişisel gelişime yönelmiştir. Çalışılan işin sevilmemesi, maddiyat gereksinimleri ve yoğun yaşam şartları bunun başlıca nedenleridir.Uygulama ve eğitimler doğru uygulandığında yararı görülür. Her bireyin kendine göre bir kişisel gelişim süreci olmalıdır, bu sebeple genelleme yapmak zordur ve yanıltıcı olabilir. Her zaman bir uzmana danışmak faydalı olacaktır.
Bir zamanlar, kişisel gelişim, mutlu yaşamak ve kendine yardım etmek olarak tanımlanıyordu.Günümüzde hızla artan maddi ve psikolojik problemler sebebiyle kişisel gelişime olan ihtiyaç daha da yoğunlaşmıştır.Kişisel gelişim, kendi kültür ve yaşam tarzınıza uygun olduğunda zararları söz konusu bile olmayabilir. Ancak, herkes için aynı yöntemin işe yaramayacağı unutulmamalıdır.
Kişisel gelişim, bireyin kendisini daha iyi tanıması ve kendi potansiyelini en iyi şekilde kullanabilmesi için geliştirmesi gereken alanları belirlemesi anlamına gelir.İnsanların mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürmek istemeleri, kişisel gelişimin en önemli sebeplerinden biridir.Kişisel gelişim, bireyin kendi özgüvenini kazanmasına, başarılarına ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Ancak, kişisel gelişim aşırıya kaçarsa ve birey kendi gerçekliğini unutursa zararlı olabilir.
Kişisel gelişim, başkalarının deneyimlerinde öğrenmek ve bunları kendi hayatınıza uygulamak anlamına gelir.Çoğu insan, kişisel ve kariyer gelişimlerini hızlandırmak ve daha tatminkar bir yaşam sürmek için kişisel gelişime yönelir.Kişisel gelişim, bireyin kendini daha iyi tanımasına, hedeflerini belirlemesine ve kendisini daha iyi bir şekilde ifade etmesine yardımcı olur. Ancak, aşırıya kaçarsa ve kişi kendi gerçekliğini gözden kaçırırsa, zararlı olabilir.
Kişisel gelişim, her bireyin kendisinin, yeteneklerinin, doğal becerilerinin ve aspirasyonlarının farkına varması için gerekli olan süreçtir.Sıhhatli bir zihin ve bedene sahip olmak, yaşam kalitesini yükseltmek, mutlu ve tatmin olmak için kişisel gelişime ihtiyaç duyulmaktadır.Kişisel gelişim, bireyin kararlarının doğruluğunu ve hayatını yönlendirmesine yardımcı olur. Ancak, yanlış uygulamalar ya da abartılı beklentiler zarara sebep olabilir.
Kişisel gelişim, her bireyin çabalarının ve deneyimlerinin sonucu olan bir süreçtir.Bireyler, kendi potansiyelini en iyi şekilde kullanabilmek ve hayatta başarılı olmak için kişisel gelişim sürecine ihtiyaç duyarlar.Kişisel gelişim, bireyin yaşam kalitesini artırmasına, öz farkındalığını geliştirmesine ve kendisini daha iyi ifade etmesine yardımcı olur. Ancak, hedeflere ulaşma baskısı, gereksiz strese veya hayal kırıklığına neden olabilir.
Kişisel gelişim, bireyin kendi potansiyelini anlama ve kullanma yeteneğini geliştiren önemli bir süreçtir.Kişinin, kendi kapasitesini ve yeteneklerini anlamak ve geliştirmek adına kişisel gelişime ihtiyaç duymaktadır.Kişisel gelişim, bireye kendi yeteneklerini ve kapasitesini tanıma ve kullanma konusunda yardımcı olur. Amaç, farkındalığı artırmak ve kişinin yaşam kalitesini iyileştirmektir. Bununla birlikte, kişisel gelişim sürecinin stresli ve zorlu olabileceği de bilinmelidir.
Kişisel gelişim süreci, bireyin kendine özgü güçlü yönlerini ve zayıf yönlerini anlama ve bu yönler üzerinde çalışma kabiliyetini geliştirir.Kişisel gelişime duyulan ihtiyaç, bireyin kendi yaşamının kontrolünü elinde tutma ve hayatını kendi yönlendirebilme ihtiyacından kaynaklanmaktadır.Kişisel gelişim süreci, bireye yaşamının kontrolünü elinde tutma yeteneği kazandırır. Ancak, bu süreç, zorlu ve zaman alıcı olabilir ve bu nedenle sürecin sonucunda stres ve hayal kırıklığı yaşama riski de vardır.
Her bireyin yaşamı boyunca kendi yeteneklerini, yeteneklerini ve potansiyelini keşfetme ve geliştirme sürecine kişisel gelişim denir.Bireyler genellikle daha tatmin edici bir yaşam sürmek, öz saygılarını artırmak ve kendilerini daha iyi ifade etmek için kişisel gelişime yönelirler.Kişisel gelişim, bireylere hayatlarında olumlu değişiklikler yapma, öz saygılarını artırma ve kendilerini daha iyi ifade etme yeteneği kazandırır. Ancak, bu süreç zaman alıcı olabilir ve bazen bireyleri stres ve huzursuzluğa sürükleyebilir.
Kişisel gelişim, genellikle ömür boyu devam eden bir süreçtir ve bireyin kendi yeteneklerini, yeteneklerini ve potansiyelini keşfetmesine ve geliştirmesine olanak sağlar.Bireyler, kendi yeteneklerini ve potansiyellerini en iyi şekilde kullanabilmek, hayatlarını kendi tercihlerine göre şekillendirebilmek ve daha başarılı ve tatmin edici bir yaşam sürdürebilmek için kişisel gelişime ihtiyaç duyarlar.Kişisel gelişim, bireyin kendine özgü yeteneklerini, yeteneklerini ve kapasitelerini anlamasına ve geliştirmesine olanak sağlar. Ancak, bu süreç zaman alıcı, zor ve bazen de stresli olabilir.

Son dönemlerde artan kişisel gelişim kitabı furyası, bu konunun uzmanlarının ve kişisel gelişime olan ilginin artmasıyla alakalı alakasız her yerde kişisel gelişim ile karşılaşmaktayız.

Peki, nedir bu kişisel gelişim?

Hızla gelişen ve değişen dünyamızda değişen ekonomik sistemin bize bir getirisi olan stresli, yoğun ve yorucu yaşamımızda insanlarda oluşan sosyal, psikolojik ve ekonomik sorunlarla kendi başımıza kendi karar ve irademizle başa çıkmak olarak nitelendirilebilir. Bu tabir ilk olarak bin sekizyüzlü yıllarda ‘’SELF-HELP’’ olarak ortaya çıkmıştır. Ki zaten bu yıllardan önce de kişisel gelişim mutlu yaşamak ve kendine yardım etmek olarak tanımlanıyordu ya da daha doğrusu direk olarak bu şekilde ifade ediliyordu.

Günümüzde de bu ifadenin pek değiştiği söylenemez. Çünkü değişen dünyada sonsuz stres ve yaşam kaygısına boğulan insanoğlu kendine bir kurtuluş yolu ve mutlu yaşam sırları aramaya başladı. Ve böylece kendinde belli sistematik değişimler yapan ve de olağan yaşamın sıkıntılarından kendini kurtaran ve mutlu yaşama erişen insanların deneyimlerini başarılarını paylaşmasıyla birlikte birçok insanda kişisel gelişimle ilgilenmeye ve paylaşılan deneyimleri denemeye veya kendi yollarını oluşturmaya başladı

Kişisel gelişime olan ilginin artmasıyla konunun uzmanları da ortaya çıkmaya başladı. Kişisel gelişimle ilgili kitaplar yazılmaya ve seminerler verilmeye başlandı. Günümüz kapitalist modern dünyası kişisel gelişime de bir elini uzatıp konuyla alakası dahi olmayan insanlarında kişisel gelişim kitabı yazmasına sebep oldu.

Hatta başkalarının deneyimlerinden yararlanmak isteyen insanların bu kitapların arasında kararsız kalmalarına bazılarınınsa bu karışıklıkta kararsızlığın stresine girmektense vazgeçmelerine sebep oluyor. Neyse ki konunun uzmanlarının kendilerini kanıtlamasıyla bu durumda ortadan kalkıyor.

Peki ya insanlar neden kişisel gelişime ihtiyaç duyuyor? Neden mutlu yaşamak istiyorlar? Ve neden mutlu değiller?

Bu soruların hepsinin cevabı hemen hemen aynı aslında. Yorulduk. Kendimize vakit ayıramamaktan, kendimize ve ailemize dair mutlulukları kaçırmaktan -listeyi uzatmak mümkün- yorulduk. İnsanların yapmakta oldukları işlerde kazandıkları paralarda insanları mutlu etmedi. Çünkü birçok kişi çalıştıkları işi severek tercih etmedi.

Aslında bu noktada gidip sevdikleri işi yapabilirlerdi demek mümkün. Ama bulunduğumuz zaman da zorlaşan yaşam şartları ve maddiyat gereksinimleri insanları sevdikleri meslekler yerine para kazanabilecekleri işlere yöneltiyor. E tabi daha sonra işin verdiği streste eklenince gelen mutsuzluklar, katlanılamayan yorgunluklara da bir hoş geldin diyoruz.

Daha sonra artık kaldıramayacağımızı anlayınca bir çıkar yol aramaya başlıyoruz. Burada da şu sıralar çok duyduğumuz ve hemen hemen her yerde karşılaştığımız kişisel gelişim devreye giriyor.

Peki, sıkça duyar olduğumuz ve paylaşılan deneyimleri kendi hayatımızda uyguladığımız kişisel gelişim yararlı mı zararlı mı?

Bu sorunun cevabı genelleme yapılacak nitelikte değil maalesef. Elbette kişisel gelişim uygulamaları ya da eğitimleri doğru uygulandığı takdirde yararlarını görürüz. Ve şu da unutulmamalı ki yararları olduğu kadar zararları da vardır. Ama yararlarının yadsınamayacak derece fazla oluşu zararlarını göz önünde bulundurmuyor diyebiliriz.

Hele ki konunun uzmanlarının hazırlamış olduğu kişisel gelişim eğitimleri kişinin yaşadığı toplum ve kültüre uygun hazırlanmışsa o eğitimin zararları söz konusu bile olamaz. mutlu olmak, başarılı olmak gibi isteklerle başvurduğumuz kişisel gelişim de ilk adım bu uygulamalardan ve kitaplardan faydalanmak olmamalı. i̇lk önce kendimizi tanımalıyız. kendimizi tanımalıyız ki bizim için en uygun ve en doğru yol ve de bizi ‘’ne’’ daha mutlu ve hayata karşı pozitif bir insan yapar bilmeliyiz.

Bunları bilmeden uyguladığımız yol bize yarardan çok zarar sağlar. Ayrıca kolay ulaşılabilir kaynak niteliğindeki kişisel gelişim kitaplarına da değişim en kolay yolu olarak bakmak yerine kendimizi tanımamıza, kendimizi bulmamıza ve sergilemiş olduğumuz davranışlarımızı anlamamıza yol gösterici olabilir. Benim naçizane düşüncem ise bu gibi kişisel gelişim kitaplarından yardım alarak kendimizi tanıdığımızda geriye kalan yol çok basittir artık. Ve bu yolu da kendimiz çizebiliriz. İstersek ve ihtiyaç duyarsak tabi ki konunun uzmanları mevcut. Ancak kendimizi tanıdıktan sonra zaten bizim neye ihtiyacımızın olduğunu az çok saptayabiliriz. Bu yolda kendimizi neyin mutlu edeceğini ve nasıl bir başarı istediğimizi de belirleyebiliriz.

Uzun lafın kısası diyelim artık. Her şeyden önce, bu kendimizi tanıma yolunda attığımız adımlarda olabilir, okuduğumuz kişisel gelişim kitapları ya da aldığımız eğitimler, yardımlar hangisi olursa olsun ilk önce kendimizi sevmeliyiz, kendimize değer vermeliyiz ki kendimizi bilelim ve yaşamımızda nasıl mutlu olacaksak ona göre adımlar atabilelim.

Buna küçük bir örnek verelim. Bizler bir anneysek eğer çocuğumuzu sever, onunla ilgilenir ve onun istediklerine ve gelişimine dikkat ederiz değil mi? Kendimize de aynen bu şekilde yaklaşmalıyız. Bir anne şefkatiyle. Ve o anne şefkatinin bedenimize ve ruhumuza ilaç gibi geldiğine kendimiz şahit olacağız.

Yine de bu kaynaklardan yararlanmayın dediğimi düşünmeyin. Bu kaynaklar bize yardımcı olabilecek en güzel yoldur.

Ve son olarak hayata bir not:

Tanrı kendilerine yardım edenlere yardım eder.

Kişisel gelişim açısı, 1800’lü yıllarda ‘’SELF-HELP’’ olarak ortaya çıkmıştır Kendi karar ve irademizle başa çıkmak olarak nitelendirilebilir , Değişen dünyada sonsuz stres ve yaşam kaygısına boğulan insanlar, kendinde belli sistematik değişimler yaparak mutlu yaşama erişebilmek için kişisel gelişime yönelmiştir Çalışılan işin sevilmemesi, maddiyat gereksinimleri ve yoğun yaşam şartları bunun başlıca nedenleridir, Uygulama ve eğitimler doğru uygulandığında yararı görülür Her bireyin kendine göre bir kişisel gelişim süreci olmalıdır, bu sebeple genelleme yapmak zordur ve yanıltıcı olabilir Her zaman bir uzmana danışmak faydalı olacaktır, Bir zamanlar, kişisel gelişim, mutlu yaşamak ve kendine yardım etmek olarak tanımlanıyordu, Günümüzde hızla artan maddi ve psikolojik problemler sebebiyle kişisel gelişime olan ihtiyaç daha da yoğunlaşmıştır, Kişisel gelişim, kendi kültür ve yaşam tarzınıza uygun olduğunda zararları söz konusu bile olmayabilir Ancak, herkes için aynı yöntemin işe yaramayacağı unutulmamalıdır, Kişisel gelişim, bireyin kendisini daha iyi tanıması ve kendi potansiyelini en iyi şekilde kullanabilmesi için geliştirmesi gereken alanları belirlemesi anlamına gelir, İnsanların mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürmek istemeleri, kişisel gelişimin en önemli sebeplerinden biridir, Kişisel gelişim, bireyin kendi özgüvenini kazanmasına, başarılarına ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur Ancak, kişisel gelişim aşırıya kaçarsa ve birey kendi gerçekliğini unutursa zararlı olabilir, Kişisel gelişim, başkalarının deneyimlerinde öğrenmek ve bunları kendi hayatınıza uygulamak anlamına gelir, Çoğu insan, kişisel ve kariyer gelişimlerini hızlandırmak ve daha tatminkar bir yaşam sürmek için kişisel gelişime yönelir, Kişisel gelişim, bireyin kendini daha iyi tanımasına, hedeflerini belirlemesine ve kendisini daha iyi bir şekilde ifade etmesine yardımcı olur Ancak, aşırıya kaçarsa ve kişi kendi gerçekliğini gözden kaçırırsa, zararlı olabilir, Kişisel gelişim, her bireyin kendisinin, yeteneklerinin, doğal becerilerinin ve aspirasyonlarının farkına varması için gerekli olan süreçtir, Sıhhatli bir zihin ve bedene sahip olmak, yaşam kalitesini yükseltmek, mutlu ve tatmin olmak için kişisel gelişime ihtiyaç duyulmaktadır, Kişisel gelişim, bireyin kararlarının doğruluğunu ve hayatını yönlendirmesine yardımcı olur Ancak, yanlış uygulamalar ya da abartılı beklentiler zarara sebep olabilir, Kişisel gelişim, her bireyin çabalarının ve deneyimlerinin sonucu olan bir süreçtir, Bireyler, kendi potansiyelini en iyi şekilde kullanabilmek ve hayatta başarılı olmak için kişisel gelişim sürecine ihtiyaç duyarlar, Kişisel gelişim, bireyin yaşam kalitesini artırmasına, öz farkındalığını geliştirmesine ve kendisini daha iyi ifade etmesine yardımcı olur Ancak, hedeflere ulaşma baskısı, gereksiz strese veya hayal kırıklığına neden olabilir, Kişisel gelişim, bireyin kendi potansiyelini anlama ve kullanma yeteneğini geliştiren önemli bir süreçtir, Kişinin, kendi kapasitesini ve yeteneklerini anlamak ve geliştirmek adına kişisel gelişime ihtiyaç duymaktadır, Kişisel gelişim, bireye kendi yeteneklerini ve kapasitesini tanıma ve kullanma konusunda yardımcı olur Amaç, farkındalığı artırmak ve kişinin yaşam kalitesini iyileştirmektir Bununla birlikte, kişisel gelişim sürecinin stresli ve zorlu olabileceği de bilinmelidir, Kişisel gelişim süreci, bireyin kendine özgü güçlü yönlerini ve zayıf yönlerini anlama ve bu yönler üzerinde çalışma kabiliyetini geliştirir, Kişisel gelişime duyulan ihtiyaç, bireyin kendi yaşamının kontrolünü elinde tutma ve hayatını kendi yönlendirebilme ihtiyacından kaynaklanmaktadır, Kişisel gelişim süreci, bireye yaşamının kontrolünü elinde tutma yeteneği kazandırır Ancak, bu süreç, zorlu ve zaman alıcı olabilir ve bu nedenle sürecin sonucunda stres ve hayal kırıklığı yaşama riski de vardır, Her bireyin yaşamı boyunca kendi yeteneklerini, yeteneklerini ve potansiyelini keşfetme ve geliştirme sürecine kişisel gelişim denir, Bireyler genellikle daha tatmin edici bir yaşam sürmek, öz saygılarını artırmak ve kendilerini daha iyi ifade etmek için kişisel gelişime yönelirler, Kişisel gelişim, bireylere hayatlarında olumlu değişiklikler yapma, öz saygılarını artırma ve kendilerini daha iyi ifade etme yeteneği kazandırır Ancak, bu süreç zaman alıcı olabilir ve bazen bireyleri stres ve huzursuzluğa sürükleyebilir, Kişisel gelişim, genellikle ömür boyu devam eden bir süreçtir ve bireyin kendi yeteneklerini, yeteneklerini ve potansiyelini keşfetmesine ve geliştirmesine olanak sağlar, Bireyler, kendi yeteneklerini ve potansiyellerini en iyi şekilde kullanabilmek, hayatlarını kendi tercihlerine göre şekillendirebilmek ve daha başarılı ve tatmin edici bir yaşam sürdürebilmek için kişisel gelişime ihtiyaç duyarlar, Kişisel gelişim, bireyin kendine özgü yeteneklerini, yeteneklerini ve kapasitelerini anlamasına ve geliştirmesine olanak sağlar Ancak, bu süreç zaman alıcı, zor ve bazen de stresli olabilir
kişisel gelişim eğitimleri kişisel gelişim kursları kişisel gelişim nedir kişisel gelişim planlama kişisel gelişim üzerine düşünceler
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Gri gömlekli bir kadın sağ kolunu uzatmış, parmağıyla gökyüzünü işaret ediyor. Sırtından aşağı dökülen uzun siyah saçları var ve gözleri yukarı bakıyor. Yüzünde ciddi bir ifade var ve ağzı hafifçe açık. Üstündeki göklerden süzülen parlak güneş ışığıyla aydınlanıyor. Sol kolu bükülmüş ve eli dinlenme pozunda kalçasına dayanmış. Kıyafeti rahat, duruşu güçlü ve kendinden emin.
Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim Neleri Kapsar?

23 Ekim 2018
Görüntünün ortasında duran ahşap bir tabela, okuyla yan tarafı işaret ediyor. Tabela açık kahverengi renkte ve ok parlak kırmızıya boyanmış. Ön planda, üzerinde kırmızı bir 'E' harfi bulunan beyaz bir yüzey var. Bunun sağında bulanık bir yol görüntüsü, solunda ise bir insan yüzünün yakın çekimi yer alıyor. Arka planda bir tabelanın yakın çekimi, ön planda ise ortasında bir ağaç kütüğü bulunan bir ağaç gövdesinin yakın çekimi yer alıyor. Ağaç gövdesi koyu kahverengi, ağaç kütüğü ise açık kahverengidir. Sağ üst köşede beyaz bir yüzey üzerinde tek bir 'E' harfinin yakın çekimi yer alıyor.
Kişisel Gelişim

Kişisel mi Gelişmeliyiz?

07 Eylül 2018
Parlak sarı kazaklı bir kadın yumrukları havada duruyor. Yüzü kameraya dönük, doğrudan kameraya bakıyor. Kolları dirseklerinden bükülmüş, yumrukları kararlı bir duruşla sıkılmış. Yüz ifadesi sert ve duruşu kendinden emin. Saçları kısa ve koyu renktir ve siyah pantolon giymektedir. Beton bir zemin üzerinde, loş bir alanda duruyor gibi görünüyor. Sarı kazağı karanlık arka planla keskin bir kontrast oluşturuyor ve varlığı hükmedici ve güçlü. Güçlü ve kararlı görünüyor, önündeki her türlü zorluğun üstesinden gelmeye hazır.
Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim ve Blog

01 Mayıs 2018