AnasayfaBlogToplumsal Yapı ve Sinema
Kişisel Gelişim

Toplumsal Yapı ve Sinema

07 Ocak 2021
Bir grup mutlu kadın, patlamış mısır dolu kırmızı beyaz çizgili büyük bir kovanın etrafında toplanmış. Bir kadın elini yüzüne götürmüş genişçe gülümserken, diğer kadınlar yemek yerken gülüyorlar. Ön planda, yakın plan bir kadının gülümseyen yüzünü ortaya çıkarıyor, gözleri sevinçle parıldıyor. Arka planda bir kişinin yüzünün bulanık bir görüntüsü görülüyor. Hepsi birlikte eğlenceli ve rahat bir anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor.
Konu BaşlığıAçıklamaÖrnek
Toplumsal Yapı ve SinemaSinema toplumsal yaşamın bir yansımasıdır ve toplumların kültür özelliklerine ayna tutar.Bir ülkenin benzersiz yaşam tarzı ve değerleri, sinemasında belirgin şekilde gözlemlenebilir.
Toplumların Sinemaya EtkisiToplumların kültürleri ve değerleri, sinemada çeşitli yollarla ifade edilir.Bir filmin çekildiği sahneler, diyaloglar ve genel tema toplumsal değer ve inançları yansıtır.
Sinemanın Topluma EtkisiSinema, toplumların kolektif bilincini ve toplumsal yapıyı etkiler.Bir film, toplumun bir duruma karşı tavrını ve bakış açısını değiştirebilir.
Propaganda ve SinemaSinema, etkili bir propaganda aracı olarak kullanılabilir.Goebbels, Nazi Almanyası'ında sinemayı propaganda yapmak amacıyla etkin bir şekilde kullanmıştır.
Savaş ve SinemaSavaşın getirdiği toplumsal değişimler ve etkiler, sinemaya yansır.II. Dünya Savaşı, sinema anlayışını ve üslubunu büyük ölçüde değiştirmiştir.
Yeni Gerçekçilik AkımıSavaşın gerçeklerini daha açık bir şekilde ifade etmek için sinemada yeni bir akım başlamıştır.Yeni Gerçekçilik, sinemacıları daha gerçekçi ve doğal bir anlatım tarzına yönlendirmiştir.
Hollywood KültürüHollywood sineması zamanla değişmiş ve yeni yaklaşımlar benimsemiştir.Melodramlar ve abartılı diyaloglar kullanılmazken, doğal ışıklar ve gerçekçi hikayeler öne çıkmıştır.
Sinema ve KültürSinema, bireyin içinde büyüdüğü kültür üzerinden filmleri anlamlandırmasını sağlar.Bireyin izlediği filme olan bakış açısı, kişinin içinde yaşadığı toplumsal yapı hakkında bilgi verir.
Sinema ve Toplumsal Yapı EtkileşimiSinema ve toplumsal yapı sürekli etkileşim halindedir ve birbirlerinden beslenirler.Değişen toplumsal yapı, sinemada belirgin hale gelir.
Sinemanın EtkisiSinema, toplumları ve bireyleri hem etkiler hem de toplumsal yapıları yansıtır.Sinema eserleri, toplumsal değişimleri ve gelişmeleri yansıtırken, aynı zamanda toplumları etkileme gücüne de sahiptir.

Her toplum, içinde kendine ait bir kültürel yapı barındırır. Bazı toplumlar birbirlerine yakın bir kültür içerseler de tamamen aynıdır demek mümkün olmaz. Gerekli analizler ve gözlemler sonucu toplumlar için gereken yargıya varabiliriz.

Toplumsal yapı dediğimiz olgu, geniş bir yelpazeye sahiptir. Sinema da bu yelpazenin içindedir. Hatta onun için toplumların kültür özelliklerine ayna tutan bir yapıdır demek doğru bir cümle olur.

Bir toplumun filmlerinden yola çıkarak sosyolojik analizlerde bulunmak bizi yanlış bir çıkarıma sürüklemez fakat sadece sinemayı ya da belli bir filmi ele alıp sosyolojik çıkarımlarda bulunmak bizlere toplumsal yapı hakkında yeterli ve kesin sonuçlar da vermez. Bunun için her bir öğeyle ilgilenmek gerekebilir.

Toplumsal Yapının Sinema Üzerindeki Etkileri

Toplumlar, kültürlerini hayatlarının çoğu anına dahil ettiği gibi sinemada da kültürel öğelerini sıklıkla kullanırlar. Bu öğeler toplumsal yapı ile de bağlantılıdır. Bir film bize çekildiği ülkenin yaşam tarzı, hayata bakış açısı hakkında bilgi verebilir. Kronolojik bir şekilde incelediğimizde ise toplumların geçmiş dinamikleri hakkında rahatça fikir sahibi olabiliriz.

Sadece kültürel öğeler bağlamında değil çekilen sahnelerden tutun da yazılan diyaloglara kadar kültürün etkisini görmek mümkündür. Kültür, kendini yenileyebilen ve zamanla değişen bir yapıya sahip olduğu için sinema filmleri de değişen kültür ile beraber yenilenir. Toplumsal yapı değişimleri ve kültürel değişimler sinemanın her anına dahil edilir. Bu bağlamda sinema, sanatçılar için kendi toplumunun kültürlerini yansıttıkları bir araçtır.

Sinemanın Toplumsal Yapıya Etkileri

Sinema, toplumun değerlerini, mevcut inançlarını, gelenek göreneklerini yansıtan, insanların duygularını harekete geçiren bir sanat dalı olmuştur. Sadece bireysel olanla ilgilenmekle kalmaz, toplumların da duygularına hitap eder. Bu yönü için sinemanın kolektif bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz.

Toplumların ortak noktada buluştukları kültür, insanları birbirine bağlar. Bu kültür sayesinde sinemanın toplumlarla iletişime geçmesi kolaylaşır. Toplumsal yapı sinemanın etkisiyle değişebilir, şekillenebilir, güçlenebilir.

Sinemanın toplumların kolektif bilinci ve toplumsal yapı üzerinde olan bu etkisine en iyi örnek Goebbels' in yaptığı propagandalardır. Goebbels, Nazi Almanyası'nda propagandalarını sinema üzerinden yapar hale gelmişti. Toplumun üzerinde hakimiyet kurmanın yolunun kitle iletişim araçlarından faydalanmak olduğunu biliyordu ve özellikle sinemanın kitleler üzerinde çok fazla bir etkisinin olduğunu düşünüyordu. Düşüncesinde haksız değildi ve düşüncesini gerçekleştirmek için kitleleri harekete geçiren medya gücünü eline aldı.

İkinci Dünya Savaşı Etkilerinde Sinema

Savaş gibi büyük toplumsal ve küresel olayların etkileri, hayatın her anında değişimlere yol açabilmektedir. Savaşla beraber mevcut toplumsal yapı da değişikliklere uğrar ve bu değişmekte olan toplumsal yapı bireylerin bakış açılarına da yenilikler getirir. II. Dünya Savaşı gibi bütün toplumları etkileyen bir olayın sinema üzerindeki sonuçları da yadsınamayacak kadar büyük olmuştur.

Savaşın sinemaya etkileri sonucunda, "kamerayı sokağa taşımak anlayışı" yeni bir kültür haline gelmiştir. Bu anlayış bağlamında sanatçılar daha gerçekçi bir düşünce yapısına sahip olmuşlardır. Savaşın tüm çarpıcı gerçekçiliği yeni sinema akımlarının çıkmasına öncülük etmiştir. İtalya da başlayıp, tüm dünyaya yayılan "Yeni Gerçekçilik" akımı başlamıştır.

Hollywood ile hayatımıza giren stüdyo ışıkları, melodramlar, abartılı diyaloglar artık kullanılmamaya başlanmıştır. Hollywood'da çıkan bu kültür, yerini doğal ışıklara, savaş sonrası halkın durumunu ele almaya, doğaçlamaya bırakmıştır.

Sinema, kendi toplumuna açılan bir kapıdır. Bireyin içinde büyüdüğü kültür, filmleri anlamlandırmada etkilidir ve bireyin izlediği filme olan bakış açısı, yorumu bizlere kişinin şu an içinde yaşadığı toplumsal yapı hakkında bilgi verir. Toplumsal yapı ve sinema birbirleriyle etkileşim halindedir ve birbirlerinden beslenmektedirler. Sürekli kendine yenilikler katarak ilerleyen bu kültür hala toplumları etkisi altına almakta ve hala toplumların yapılarını izleyicilere yansıtmaktadır.

Toplumsal Yapı ve Sinema, Sinema toplumsal yaşamın bir yansımasıdır ve toplumların kültür özelliklerine ayna tutar, Bir ülkenin benzersiz yaşam tarzı ve değerleri, sinemasında belirgin şekilde gözlemlenebilir, Toplumların Sinemaya Etkisi, Toplumların kültürleri ve değerleri, sinemada çeşitli yollarla ifade edilir, Bir filmin çekildiği sahneler, diyaloglar ve genel tema toplumsal değer ve inançları yansıtır, Sinemanın Topluma Etkisi, Sinema, toplumların kolektif bilincini ve toplumsal yapıyı etkiler, Bir film, toplumun bir duruma karşı tavrını ve bakış açısını değiştirebilir, Propaganda ve Sinema, Sinema, etkili bir propaganda aracı olarak kullanılabilir, Goebbels, Nazi Almanyası'ında sinemayı propaganda yapmak amacıyla etkin bir şekilde kullanmıştır, Savaş ve Sinema, Savaşın getirdiği toplumsal değişimler ve etkiler, sinemaya yansır, II Dünya Savaşı, sinema anlayışını ve üslubunu büyük ölçüde değiştirmiştir, Yeni Gerçekçilik Akımı, Savaşın gerçeklerini daha açık bir şekilde ifade etmek için sinemada yeni bir akım başlamıştır, Yeni Gerçekçilik, sinemacıları daha gerçekçi ve doğal bir anlatım tarzına yönlendirmiştir, Hollywood Kültürü, Hollywood sineması zamanla değişmiş ve yeni yaklaşımlar benimsemiştir, Melodramlar ve abartılı diyaloglar kullanılmazken, doğal ışıklar ve gerçekçi hikayeler öne çıkmıştır, Sinema ve Kültür, Sinema, bireyin içinde büyüdüğü kültür üzerinden filmleri anlamlandırmasını sağlar, Bireyin izlediği filme olan bakış açısı, kişinin içinde yaşadığı toplumsal yapı hakkında bilgi verir, Sinema ve Toplumsal Yapı Etkileşimi, Sinema ve toplumsal yapı sürekli etkileşim halindedir ve birbirlerinden beslenirler, Değişen toplumsal yapı, sinemada belirgin hale gelir, Sinemanın Etkisi, Sinema, toplumları ve bireyleri hem etkiler hem de toplumsal yapıları yansıtır, Sinema eserleri, toplumsal değişimleri ve gelişmeleri yansıtırken, aynı zamanda toplumları etkileme gücüne de sahiptir
Toplumsal yapı ve sinema sinemanın toplumsal yapıya etkileri sinema kültür toplum
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Arka planda bulanık bir figürün yer aldığı bir dünya haritasının önünde şırınga tutan bir el görülüyor. Figür kollarını uzatmış ve uzun kollu bir gömlek giymiş. Haritanın solunda kalem tutan bir el vardır. Sağ tarafta, kolunu uzatmış, uzun kollu bir gömlek giyen bulanık bir figür vardır. Şırınga haritanın üzerinde tutuluyor ve haritayı işaret eden bir termometre var. Arka plan mavi bir renk tonuna sahip ve harita yeşil, sarı ve kahverenginin çeşitli tonlarına sahip. Görüntü hafif bulanıktır.
Nedir?

Toplumsal Yapı Nedir?

12 Ocak 2021
Kırmızı, beyaz ve mavi işaretli bir film klaketi gösterilmektedir. Tahtadan yapılmış olan el çırpma tahtasının her iki yanında iki el çırpma çubuğu bulunmaktadır. Tahtanın üzerinde kalın siyah harflerle yazılmış Aksiyon! kelimesi yer almaktadır. Kırmızı, beyaz ve mavi işaret tahtanın ortasına yerleştirilir ve renkler üç farklı bölüme ayrılır. En üst bölüm kırmızı ve beyaz harflerle Take One yazmaktadır. Orta bölüm beyaz ve mavi harflerle Sahne 15 yazmaktadır. Alt bölüm mavi ve beyaz harflerle Roll 5 yazmaktadır. Tabela siyah bir kenarlıkla çerçevelenmiş ve pano beyaz bir arka plana yerleştirilmiştir.
Nedir?

Fransız Yeni Dalga Akımı

27 Mart 2021
Resimde biri kız diğeri erkek iki çocuk baloncuk üflerken görülüyor. Kız çocuğu pembe bir bluz giyiyor ve uzun kahverengi saçları var. Yüzünde kararlı bir ifadeyle baloncuk üflüyor. Mavi bir tişört giyen erkek çocuk da heyecanlı bir ifadeyle baloncuk üflüyor. Arka planda, bulanık ve flu olmasına rağmen bir kişinin yüzünün yakın çekimi görülebiliyor. Görüntünün sağ alt köşesinde de bir kişinin karnının yakın çekimi görülüyor. Tüm çocuklar güzel bir gökyüzü ve yemyeşil ağaçlarla çevrili aydınlık bir açık hava ortamındadır. O anın neşesi hissediliyor ve görüntü çocukluğun masumiyetinin büyülü hissini yakalıyor.
Kişisel Gelişim

Macidi Filmlerinde Çocuk

30 Mayıs 2021