AnasayfaBlogPandemi Sonrası Yeni Dünyada Geleceğin Becerileri
Kişisel Gelişim

Pandemi Sonrası Yeni Dünyada Geleceğin Becerileri

30 Aralık 2020
Ekranda birden fazla renkli simgenin görüntülendiği dijital dokunmatik ekrana dokunan bir elin yakın çekimi. El işaret parmağıyla ekrana bastırıyor ve görüntünün sağ alt köşesinde mavi bir arka plan üzerinde beyaz bir ok var. Simgeler çoğunlukla içlerinde çeşitli renk ve semboller bulunan yuvarlak şekillerdir. Renkler maviden yeşile, sarıdan kırmızıya kadar değişir ve semboller kalp, yıldız ve harf gibi çeşitli öğeleri temsil eder. El, işaret parmağı simgelerin ortasında olacak şekilde dikkatlice ekrana yerleştirilmiştir, bu da kişinin menüden bir şey seçtiğini düşündürmektedir.
Geleceğin BecerileriTanımıNeden Önemli?
Eleştirel DüşünmeDoğru çıkarımlar yapma, akıl yürütme, analiz etme ve bunları değerlendirme yetisiBilgileri objektif olarak değerlendirebilme, neyin güvenilir olduğunu belirleyebilme ve olumsuz sonuçları engelleyebilme yeteneği kazandırır
Duygusal Zeka (EQ)Kendi duygularının ve başkalarının duygularının farkında olma, ifade edebilme ve yönetebilme yetisiSağlam ilişkiler kurabilme ve başarılı kariyer adımları atabilme yeteneği kazandırır
İnovasyon ve YaratıcılıkYenilikçi düşünce ile yeni araçlar ve yöntemler icat etme yetisiİçinde bulunduğumuz çağı bir 'yaratıcılık çağı' olarak ifade ediyor bilim insanları, farklı yaptığımız şeyin önemli olacağına işaret ediyorlar
Problem ÇözmeBir çözüm bulunamadığında sorunun çözümlenmesi ve hedefe ulaşılması için gerekli olan zihinsel basamakları kullanabilme yetisiEtkili problem çözme stratejileri kullanabilen bireylerin stres ve kaygı duygularını daha az hissettikleri, aynı zamanda çağın değişen dinamiklerinin farkında olan, sorgulayan, düşünen, tartışan, problem çözme becerisine sahip, liderlik özelliği olan bireylere ihtiyaç duyulacak
Sosyal Becerilerİletişim kurma, işbirliği yapma ve etkili bir şekilde ekip içerisinde çalışma yetisiGittikçe karmaşıklaşan toplum yapısı ve iş yerlerinde ekip çalışmalarının öneminin artması sebebiyle bu beceriye sahip olmak gerekmektedir
Dijital OkuryazarlıkDijital platformları ve teknolojileri etkin ve verimli bir şekilde kullanabilme yetisiDijitalleşen dünyada, dijital becerilere sahip olmak, bireylere ve şirketlere rekabet avantajı sağlar
LiderlikKarar verme, delegasyon, işbirliği ve teşvik etme yeteneğiLiderlik, ekipleri, organizasyonları ve projeleri yönetmek için hayati bir beceridir
ProaktiflikÖnceden harekete geçme ve girişimde bulunma yeteneğiBireylerin ve organizasyonların hedeflerine ulaşabilmek için proaktif olmaları gerekmektedir
Öğrenme YeteneğiYeni becerileri ve bilgileri öğrenme ve mevcut bilgi ve becerileri genişletme yeteneğiHızla değişen dünya, bireylerden sürekli öğrenme ve gelişim becerisini gerektirir
Çoklu Görev YeteneğiBirden fazla görevi aynı anda etkin bir şekilde yerine getirebilme yeteneğiZaman yönetiminin önem kazandığı günümüzde, bu beceriye sahip olmak verimliliği artırır

Covid-19 pandemisi, dünyada kuvvetli bir fırtına gibi esmiştir ve bu fırtına hayatımızda birçok değişime neden olmuştur. Bir fırtına olarak nitelendirdiğimiz pandemi bazı şeylerin sonunu getireceği gibi, yeni başlangıçlara da ev sahipliği yapabilir.

Yeni başlangıçlardan bahsetmişken, hayatımızın bir parçası haline gelen dijitalleşmenin, pandemi sürecinde daha çok arttığını görüyoruz. Artık dijital bir evrenin içindeyiz bile denilebilir.

Dijitalleşen global dünyada önemli olarak görülen yeni özellikler karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri de beceriler. Bu becerilerin ülkelerin gelecekte rekabet edecekleri piyasalardaki yerlerinde de belirleyici bir etken olduğu düşünülüyor. 

Geleceğin Becerileri

Uzmanlar gelecekte üniversite bitirmenin bir işe yaramayacağına, iş hayatında beceri gelişimlerinin önem kazanacağına dikkat çekiyor. bu beceriler; eleştirel düşünme, duygusal zeka, inovasyon, yaratıcılık ve problem çözme olarak karşımıza çıkıyor. 

Bu becerilerin pandemi sırasında etkileri nasıl olmuş? Gelecek için neden önemli? Tek tek becerileri ele alalım.

  • Eleştirel Düşünme

Bunlardan ilki eleştirel düşünme. Eleştirel düşünme; doğru çıkarımlar yapma, akıl yürütme, analiz etme ve bunları değerlendirme gibi süreçlerden meydana gelen bir düşünme biçimine denir. 

Hepimizin bildiği gibi pandemi döneminde sahte haberler oldukça artmıştır. Özellikle sosyal medyada paylaşılan bilgilerin doğru veya yanlış olduğunu ayırt etmek oldukça zorlaşmıştır. Bunlarda sürecin seyrinde olumlu ve olumsuz birçok sonuç doğurmuştur.

Eleştirel düşünebilen kişiler duyuların tümünden, sözlü ve yazılı ifadelerden, gözlem ve akıl yürütmeden elde ettiklerini bir araya getirir ve doğru çözümlemeler yaparlar.

Doğru çözümlemeler yapan insanlar olumsuz sonuç doğurabilecek olayların yaşanmasına engel olabilirler. Aynı zamanda toplum yapısının sağlam kalması da bu beceriye sahip olan insanlar sayesinde olacaktır. Bu yüzden pandemi sonrası dünyada, neyin güvenilir olduğunu belirleyebilen, bilgileri objektif olarak değerlendirebilen ve eleştirel düşünebilen insanlara daha çok ihtiyaç duyulacaktır. 

  • Duygusal Zeka (EQ)

Yeni çağın koşullarında doğru planlama yapabilmek ve ileriyi öngörebilmek, ayrıca duygusal olarak insanlarla bağlantı kurabilmek çok önemlidir. 

Duygusal zeka insanın kendi duygularının farkında olması, bunları ifade edebilmesi, yönetebilmesi ve başkalarının duygularının da farkında olmasıdır. Ayrıca bireyin sağlam ilişkiler kurmasında ve başarılı kariyer adımları atmasında yardımcı olur. 

Araştırmacı McKinsey’in yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre: ABD’de ki endüstri kuruluşlarının duygusal beceriye sahip olan insan taleplerinin 2016 ve 2030 yıllarında %26 artacağı tahmin ediliyor. Yani işverenlerin ileriki yıllarda duygusal zekaya sahip çalışanlara duyacağı ihtiyaç artacaktır. Bu da duygusal zeka becerisine sahip bireyler olmanın önemini bize gösteriyor.

  • İnovasyon ve Yaratıcılık

Yeni dünya düzeninde insanların hizmetlere daha kolay ulaşması ve ihtiyaçlarına göre yeni ürünler geliştirilmesi için büyük şirketlerin yenilikçi olması gerekiyor. Bu yüzden de şirketler yeni araçları ve yeni yöntemleri icat etmek için insanların yaratıcılığına ve hayal gücüne ihtiyaç duyuyor.

İnovasyon, yenilikçilik ve yenilikçi düşünce anlamında kullanır. Yaratıcı düşüncelerin ve buluşların ekonomik, toplumsal, kültürel alanlarda uygun şekle getirilip uygulanmasıdır. Yaratıcılık ise yeni bir şey oluşturma girişimi veya bireyin kendini anlatmasının çeşitli yollarından biri olarak tanımlanabilir. 

Bilim insanlarına göre, içinde bulunduğumuz çağ bir yaratıcılık çağıdır. Gelecekte günümüzden daha da önemli hale gelecek olan, neyi yaptığımız değil bunu nasıl farklı yaptığımız olacaktır. Bunun içinde yaratıcı düşünme beceresine sahip kişiler ileride daha da ön plana çıkacaktır.

  • Problem Çözme

Çeşitli araştırmalara göre problem çözerken etkili yolları kullanabilen bireylerin stres, kaygı gibi duyguları daha az hissettikleri sonucuna varılmıştır. Bu nedenle etkili problem çözme stratejileri hayati öneme sahip denebilir.

Problem çözme, bir çözüm bulunamadığında sorunun çözümlenmesi ve hedefe ulaşılması için gerekli olan zihinsel basamaklara denir. Bu beceriye sahip bireyler yenilikçi yollarla çözüme ulaşır ve farklı bakış açılarına sahiptir. 

Gittikçe karmaşıklaşan toplum yapısı, teknolojik gelişmeler, siyasi, sosyal ve ekonomik değişimler bireylerin problemlerini artırıyor. Bu nedenle her alanda çağın değişen dinamiklerinin farkında olan, sorgulayan, düşünen, tartışan, problem çözme becerisine sahip, liderlik özelliği olan bireylere ihtiyaç duyuluyor ve gittikçe de bu ihtiyacın artacağı öngörülüyor.

İlgili eğitim: Liderlik Kursu

Eleştirel Düşünme, Doğru çıkarımlar yapma, akıl yürütme, analiz etme ve bunları değerlendirme yetisi, Bilgileri objektif olarak değerlendirebilme, neyin güvenilir olduğunu belirleyebilme ve olumsuz sonuçları engelleyebilme yeteneği kazandırır, Duygusal Zeka (EQ), Kendi duygularının ve başkalarının duygularının farkında olma, ifade edebilme ve yönetebilme yetisi, Sağlam ilişkiler kurabilme ve başarılı kariyer adımları atabilme yeteneği kazandırır, İnovasyon ve Yaratıcılık, Yenilikçi düşünce ile yeni araçlar ve yöntemler icat etme yetisi, İçinde bulunduğumuz çağı bir 'yaratıcılık çağı' olarak ifade ediyor bilim insanları, farklı yaptığımız şeyin önemli olacağına işaret ediyorlar, Problem Çözme, Bir çözüm bulunamadığında sorunun çözümlenmesi ve hedefe ulaşılması için gerekli olan zihinsel basamakları kullanabilme yetisi, Etkili problem çözme stratejileri kullanabilen bireylerin stres ve kaygı duygularını daha az hissettikleri, aynı zamanda çağın değişen dinamiklerinin farkında olan, sorgulayan, düşünen, tartışan, problem çözme becerisine sahip, liderlik özelliği olan bireylere ihtiyaç duyulacak, Sosyal Beceriler, İletişim kurma, işbirliği yapma ve etkili bir şekilde ekip içerisinde çalışma yetisi, Gittikçe karmaşıklaşan toplum yapısı ve iş yerlerinde ekip çalışmalarının öneminin artması sebebiyle bu beceriye sahip olmak gerekmektedir, Dijital Okuryazarlık, Dijital platformları ve teknolojileri etkin ve verimli bir şekilde kullanabilme yetisi, Dijitalleşen dünyada, dijital becerilere sahip olmak, bireylere ve şirketlere rekabet avantajı sağlar, Liderlik, Karar verme, delegasyon, işbirliği ve teşvik etme yeteneği, Liderlik, ekipleri, organizasyonları ve projeleri yönetmek için hayati bir beceridir, Proaktiflik, Önceden harekete geçme ve girişimde bulunma yeteneği, Bireylerin ve organizasyonların hedeflerine ulaşabilmek için proaktif olmaları gerekmektedir, Öğrenme Yeteneği, Yeni becerileri ve bilgileri öğrenme ve mevcut bilgi ve becerileri genişletme yeteneği, Hızla değişen dünya, bireylerden sürekli öğrenme ve gelişim becerisini gerektirir, Çoklu Görev Yeteneği, Birden fazla görevi aynı anda etkin bir şekilde yerine getirebilme yeteneği, Zaman yönetiminin önem kazandığı günümüzde, bu beceriye sahip olmak verimliliği artırır
Geleceğin becerileri eleştirel düşünme problem çözme inovasyon duygusal zeka pandemi
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Resimde muhtemelen bir CV görüşmesine hazırlanan takım elbiseli bir adam görülüyor. Gözlüklü, sakallı ve düğmeli gömleğiyle kendinden emin ve iyi giyimli görünüyor. Arka planda metal bir kutunun yakın çekimi, bir saat ve bir kol görülebiliyor. Bu görüntü, bir CV görüşmesine nasıl hazırlanılması gerektiğine dair mükemmel bir örnektir.
4.6
(50)

CV Hazırlama Eğitimi

6 Konu3 Saat
Bir kadın çerçevenin ortasındaki büyük beyaz bir beynin önünde duruyor. Açık renkli bir bluz ve koyu renk bir pantolon giymiş olan kadın ellerini göğsünün önünde kavuşturmuş. Geniş gülümsemesi ve parlak gözleri rahat ve mutlu olduğunu gösteriyor. Uzun siyah saçları yüzünden geriye doğru toplanmış ve siyah bir fonun önünde duruyor. Beyin beyaz ve ebruli bir dokuya sahip. Çerçevenin büyük bir kısmını kaplıyor ve ince siyah bir kenarlıkla çevreleniyor. Beynin detayları çok net ve kadın ön planda hayranlık dolu bir bakışla duruyor.
4.9
(73)

Duygusal Zeka Eğitimi

36 Konu5 Saat