AnasayfaBlogPandemi Sonrası Yeni Dünyada Geleceğin Becerileri
Kişisel Gelişim

Pandemi Sonrası Yeni Dünyada Geleceğin Becerileri

30 Aralık 2020
Pandemi Sonrası Yeni Dünyada Geleceğin Becerileri

Covid-19 pandemisi, dünyada kuvvetli bir fırtına gibi esmiştir ve bu fırtına hayatımızda birçok değişime neden olmuştur. Bir fırtına olarak nitelendirdiğimiz pandemi bazı şeylerin sonunu getireceği gibi, yeni başlangıçlara da ev sahipliği yapabilir.

Yeni başlangıçlardan bahsetmişken, hayatımızın bir parçası haline gelen dijitalleşmenin, pandemi sürecinde daha çok arttığını görüyoruz. Artık dijital bir evrenin içindeyiz bile denilebilir.

Dijitalleşen global dünyada önemli olarak görülen yeni özellikler karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri de beceriler. Bu becerilerin ülkelerin gelecekte rekabet edecekleri piyasalardaki yerlerinde de belirleyici bir etken olduğu düşünülüyor. 

Geleceğin Becerileri

Uzmanlar gelecekte üniversite bitirmenin bir işe yaramayacağına, iş hayatında beceri gelişimlerinin önem kazanacağına dikkat çekiyor. Bu beceriler; eleştirel düşünme, duygusal zeka, inovasyon, yaratıcılık ve problem çözme olarak karşımıza çıkıyor. 

Bu becerilerin pandemi sırasında etkileri nasıl olmuş? Gelecek için neden önemli? Tek tek becerileri ele alalım.

  • Eleştirel Düşünme

Bunlardan ilki eleştirel düşünme. Eleştirel düşünme; doğru çıkarımlar yapma, akıl yürütme, analiz etme ve bunları değerlendirme gibi süreçlerden meydana gelen bir düşünme biçimine denir. 

Hepimizin bildiği gibi pandemi döneminde sahte haberler oldukça artmıştır. Özellikle sosyal medyada paylaşılan bilgilerin doğru veya yanlış olduğunu ayırt etmek oldukça zorlaşmıştır. Bunlarda sürecin seyrinde olumlu ve olumsuz birçok sonuç doğurmuştur.

Eleştirel düşünebilen kişiler duyuların tümünden, sözlü ve yazılı ifadelerden, gözlem ve akıl yürütmeden elde ettiklerini bir araya getirir ve doğru çözümlemeler yaparlar.

Doğru çözümlemeler yapan insanlar olumsuz sonuç doğurabilecek olayların yaşanmasına engel olabilirler. Aynı zamanda toplum yapısının sağlam kalması da bu beceriye sahip olan insanlar sayesinde olacaktır. Bu yüzden pandemi sonrası dünyada, neyin güvenilir olduğunu belirleyebilen, bilgileri objektif olarak değerlendirebilen ve eleştirel düşünebilen insanlara daha çok ihtiyaç duyulacaktır. 

  • Duygusal Zeka (EQ)

Yeni çağın koşullarında doğru planlama yapabilmek ve ileriyi öngörebilmek, ayrıca duygusal olarak insanlarla bağlantı kurabilmek çok önemlidir. 

Duygusal zeka insanın kendi duygularının farkında olması, bunları ifade edebilmesi, yönetebilmesi ve başkalarının duygularının da farkında olmasıdır. Ayrıca bireyin sağlam ilişkiler kurmasında ve başarılı kariyer adımları atmasında yardımcı olur. 

Araştırmacı McKinsey’in yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre: ABD’de ki endüstri kuruluşlarının duygusal beceriye sahip olan insan taleplerinin 2016 ve 2030 yıllarında %26 artacağı tahmin ediliyor. Yani işverenlerin ileriki yıllarda duygusal zekaya sahip çalışanlara duyacağı ihtiyaç artacaktır. Bu da duygusal zeka becerisine sahip bireyler olmanın önemini bize gösteriyor.

  • İnovasyon ve Yaratıcılık

Yeni dünya düzeninde insanların hizmetlere daha kolay ulaşması ve ihtiyaçlarına göre yeni ürünler geliştirilmesi için büyük şirketlerin yenilikçi olması gerekiyor. Bu yüzden de şirketler yeni araçları ve yeni yöntemleri icat etmek için insanların yaratıcılığına ve hayal gücüne ihtiyaç duyuyor.

İnovasyon, yenilikçilik ve yenilikçi düşünce anlamında kullanır. Yaratıcı düşüncelerin ve buluşların ekonomik, toplumsal, kültürel alanlarda uygun şekle getirilip uygulanmasıdır. Yaratıcılık ise yeni bir şey oluşturma girişimi veya bireyin kendini anlatmasının çeşitli yollarından biri olarak tanımlanabilir. 

Bilim insanlarına göre, içinde bulunduğumuz çağ bir yaratıcılık çağıdır. Gelecekte günümüzden daha da önemli hale gelecek olan, neyi yaptığımız değil bunu nasıl farklı yaptığımız olacaktır. Bunun içinde yaratıcı düşünme beceresine sahip kişiler ileride daha da ön plana çıkacaktır.

  • Problem Çözme

Çeşitli araştırmalara göre problem çözerken etkili yolları kullanabilen bireylerin stres, kaygı gibi duyguları daha az hissettikleri sonucuna varılmıştır. Bu nedenle etkili problem çözme stratejileri hayati öneme sahip denebilir.

Problem çözme, bir çözüm bulunamadığında sorunun çözümlenmesi ve hedefe ulaşılması için gerekli olan zihinsel basamaklara denir. Bu beceriye sahip bireyler yenilikçi yollarla çözüme ulaşır ve farklı bakış açılarına sahiptir. 

Gittikçe karmaşıklaşan toplum yapısı, teknolojik gelişmeler, siyasi, sosyal ve ekonomik değişimler bireylerin problemlerini artırıyor. Bu nedenle her alanda çağın değişen dinamiklerinin farkında olan, sorgulayan, düşünen, tartışan, problem çözme becerisine sahip, liderlik özelliği olan bireylere ihtiyaç duyuluyor ve gittikçe de bu ihtiyacın artacağı öngörülüyor.

Geleceğin becerileri eleştirel düşünme problem çözme inovasyon duygusal zeka pandemi
Konuk Yazar
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.