AnasayfaBlogBiyomedikal Mühendisliği (T.C. Vatandaşları)
Bölümler

Biyomedikal Mühendisliği (T.C. Vatandaşları)

11 Ağustos 2020
Bir kadın, üzerinde DNA molekülü bulunan bir bilgisayar ekranına dikkatle bakmaktadır. Ellerini önündeki masanın üzerine koymuştur. Arka planda, elinde test tüpü tutan bir kişinin yakın çekimi görülüyor. Sağda bir mikroskop ve bir lam, ön planda bir arabanın yakın çekimi. Ortada bir mikroskobun yakın çekimi ve siyah daireleri olan beyaz ve siyah bir robot. Ekranın alt kısmında ise bir yığın mavi hap yer alıyor. Sahne, yan yana duran bilgisayar ve mikroskopla teknoloji ve bilimin bir birleşimidir. Görüntü, bilgisayar teknolojisinin sert çizgileri ile mikroskop ve organik malzemenin yumuşak kıvrımları arasındaki kontrast üzerine bir çalışmadır.
Biyomedikal Mühendisliği TanımıBiyomedikal Mühendisliği Aranan NiteliklerBiyomedikal Mühendisliği İş Olanakları
Tıpta tanı ve tedavide kullanılan cihazların kullanımı, yazılımları, onarımı, bakımı, ayar ve kalibrasyonuna dair problemleri çözen mühendislik dalıdır.Bilgisayarlı tomografi, görüntüleme sistemleri, manyetik rezonans, nükleer tıp, lazer cihazları, optik ve akustik, nanoteknoloji, robotik cerrahi ve benzeri tıbba hizmet eden son teknolojik sistemlere hakim olmalıdır.Kamu hastanelerinin biyomedikal ya da klinik mühendislik bölümleri, Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu, Özel hastane ya da sağlık kuruluşları, Kalibrasyon hizmeti veren firmalar
Sağlık endüstrisinde ihtiyaç duyulan tasarım, uygulama, araştırma geliştirme çalışmalarına analitik bakış açısıyla katılım sağlar.İnsan bedeninin işlevsel sorunlarına çare olacak cihaz ve sistemleri geliştirebilmesi için insan fizyolojisini anlamalıdır.Tıbbi cihaz üretimi, satışı, bakım ve onarımı yapan firmalar, Görüntüleme merkezleri, İlaç endüstrisi
Tıbbi ve teknolojiyi mühendislik yöntemleriyle harmanlar.Yaşam boyu öğrenme prensibine sahip ve takım çalışmasına yatkın olmalıdır.Üniversiteler, Araştırma ve geliştirme merkezleri, Medikal ekipman tasarım ve üretim şirketleri
Biyomedikal mühendisliği bölümü, elektrik, elektronik, makine, bilgisayar mühendisliği, tıp, biyoloji, fizik gibi birçok disiplini birleştirerek sağlık hizmetleri için cihaz, sistem, prosedür, algoritma geliştirip tasarlayabilen mühendisler yetiştiren mühendislik dalıdır.Teknolojik gelişmeleri takip etmeli, meraklı ve gelişime açık olmalıdır.Biyoteknoloji şirketleri, Tıbbi cihaz ve ekipman üreticileri, Kalite kontrol ve sertifikasyon kurumları
Biyomedikal mühendisi, günümüzde sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçasıdır.Biyomalzemeler ile insan bedeninde kullanılacak yeni materyallerin geliştirilmesi, Yapay zekânın klinik karar verme yöntemlerinde tasarımı ve kullanımıSpor ekipmanı tasarımı ve mühendisliği, Fizik tedavi rehabilitasyon cihazları tasarımı, geliştirilmesi, Yapay zekâ ve robotik uygulamalar alanı
Sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu hızlı, etkin, ekonomik çözümleri geliştirir.Yapay organ, protez, kalp pili gibi yardımcı parça ya da cihazlar geliştirilmesi, Tıbbi cihazların test ve kalibrasyonlarının yapılmasıKan analiz sensörlerinin tasarımı ve üretimi, Tıbbi cihaz bakım ve onarımlarının yapılması, Tıbbi cihazı kullanacak sağlık personeline eğitim verilmesi
İnsanların daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için tıp dünyasında ihtiyaç duyulan prosedür, malzeme ve cihazları mühendislik yöntemleri ile geliştirebilen mezunlar yetiştirir.Biyomedikal mühendisler, tıp ve teknoloji dünyasında kaydedilen gelişmeler eşliğinde medikal alanında tasarım, üretim, yazılım, araştırma, geliştirme gibi çok geniş yelpazede çalışma ve uzmanlaşma potansiyeline sahiptir.Yapay zekâ ve robotik uygulamalar alanında faaliyet gösteren şirketler, Medikal ve cerrahi ekipman üretim şirketleri, Tıbbi ürün tasarım ve danışmanlık hizmetleri veren şirketler
Tıbbi cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonlarının yapılması, görüntüleme sistemlerinde sinyal işlemeleri, cihaz işletim sistemlerinin geliştirilmesi, yazılımların hazırlanması, yapay zekanın tedavi süreçlerine entegre edilmesi gibi konularda eğitim sağlar.Doğal ya da yapay malzemelerle kayıp doku ve uzuvların yerine kullanılabilecek çözümler geliştirme yeteneğine sahip olmalıdır.Tıbbi cihazların tasarımı ve geliştirilmesi için şirketler, Tedavi süreçlerine uygun teknolojik çözümler geliştiren şirketler, Biyomedikal cihazların bakım ve onarımı ile ilgili hizmetler veren şirketler
Biyomedikal mühendisleri, tıp ve teknoloji dünyasında kaydedilen gelişmeler eşliğinde medikal alanında tasarım, üretim, yazılım, araştırma, geliştirme gibi çok geniş yelpazede çalışma ve uzmanlaşma potansiyeline sahiptir.Biyomalzemelerin ve implantların tasarım ve üretimi, Tıbbi görüntüleme sistemlerinin tasarım ve analizi, Biyomekanik tasarım ve analiz yeteneğine sahip olmalıdır.Tıbbi cihazlarının tasarımı, geliştirilmesi, bakımı ve onarımı ile ilgili hizmetler veren şirketler, Tıbbi araştırma laboratuvarları, Üniversitelerin biyomedikal mühendislik bölümleri

Biyomedikal Mühendisliği, tıpta tanı ve tedavide kullanılan cihazların kullanımı, yazılımları, onarımı, bakımı, ayar ve kalibrasyonuna dair problemleri çözen, yeni yöntemler için fikirler geliştiren mühendislik dalıdır. Tıbbı ve teknolojiyi mühendislik yöntemleriyle harmanlar. Sağlık endüstrisinde ihtiyaç duyulan tasarım, uygulama, araştırma geliştirme çalışmalarına analitik bakış açısıyla katılım sağlar. 

Biyomedikal mühendisliği bölümü, yapısında elektronik, makine, bilgisayar mühendisliği ile fizyoloji, anatomi, tıp bölümlerini de barındırır. Teknoloji geliştikçe inovasyon yapma şansı da genişleyen, değişime, ilerlemeye son derece açık bir bölümdür. Birçok farklı mühendislik ve bilim dalını içeren multidisipliner bir yapıda olması ve insanla etkileşimli olması, bölümü diğer mühendislik bölümlerinden ayırır.

Biyomedikal mühendisi, günümüzde sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu hızlı, etkin, ekonomik çözümleri geliştirir. Bunun için biyomedikal mühendisi;

 • Bilgisayarlı tomografi, görüntüleme sistemleri, manyetik rezonans, nükleer tıp, lazer cihazları, optik ve akustik, nanoteknoloji, robotik cerrahi ve benzeri tıbba hizmet eden son teknolojik sistemlere hakim olmalı, 

 • İnsan bedeninin işlevsel sorunlarına çare olacak cihaz ve sistemleri geliştirebilmesi için insan fizyolojisini anlamalı,

 • Yaşam boyu öğrenme prensibine sahip ve takım çalışmasına yatkın olmalı,

 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeli, meraklı ve gelişime açık olmalıdır.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Nedir?

Biyomedikal mühendisliği bölümü, elektrik, elektronik, makine, bilgisayar mühendisliği, tıp, biyoloji, fizik gibi birçok disiplini birleştirerek sağlık hizmetleri için cihaz, sistem, prosedür, algoritma geliştirip tasarlayabilen mühendisler yetiştiren mühendislik dalıdır. 

Ülkemizde daha önceki dönemlerde biyomedikal konusu, elektrik-elektronik mühendisliğinin çatısı altında bir branş olan değerlendiriliyordu. 2001 yılında biyomedikal mühendisliği bölümü, ilk kez bağımsız bir mühendislik bölümü olarak öğrenim dünyasında yerini aldı.

Günümüzün en popüler mesleklerinden biri olan bu program biyoloji, fizik, kimya, yazılım, tıp, eczacılık ve çeşitli mühendislik dalları ile işbirliği yapar. İlgili olduğu disiplinler eşliğinde tıp ile teknoloji arasındaki köprüyü oluşturur. İnsanların daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için tıp dünyasında ihtiyaç duyulan prosedür, malzeme ve cihazları mühendislik yöntemleri ile geliştirebilen mezunlar yetiştirir. 

Biyomedikal mühendisi, insan vücudunun karmaşık yapısı içinde ortaya çıkan problemlerin, kusurların tanısında ve tedavisinde kullanılan tıbbi cihazları inceler. Yeni cihaz geliştirilmesi, mevcutların iyileştirilmesi, sürdürülebilir cihaz teknolojilerinin idamesi için sağlam, sürdürülebilir, ekonomik çözümler üretir. 

Biyomedikal mühendisliği bölümü, tıbbi cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonlarının yapılması, görüntüleme sistemlerinde sinyal işlemeleri, cihaz işletim sistemlerinin geliştirilmesi, yazılımların hazırlanması, yapay zekanın tedavi süreçlerine entegre edilmesi gibi konularda da gerekli eğitimleri sağlar. Bu bölüm mezunları, doğal ya da yapay malzemelerle kayıp doku ve uzuvların yerine kullanılabilecek çözümler geliştirme konusunda da çalışabilir. Biyomedikal mühendisleri, tıp ve teknoloji dünyasında kaydedilen gelişmeler eşliğinde medikal alanında tasarım, üretim, yazılım, araştırma, geliştirme gibi çok geniş yelpazede çalışma ve uzmanlaşma potansiyeline sahiptir. 

Biyomedikal Mühendisliği İş İmkânları Nelerdir?

Biyomedikal mühendisliği bölümü mezunları, uzmanlaşmak istedikleri alanlara göre kamuda ya da özel sektörde çalışıp tecrübe kazanabilir. İş bulma imkanı bulabilecekleri bazı çalışma alanları: 

 • Kamu hastanelerinin biyomedikal ya da klinik mühendislik bölümleri,

 • Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu,

 • Kamu Hastaneleri Kurumu gibi devlet kurumları, 

 • Özel hastane ya da sağlık kuruluşları, 

 • Kalibrasyon hizmeti veren firmalar,

 • Tıbbi cihaz üretimi, satışı, bakım ve onarımı yapan firmalar,

 • Görüntüleme merkezleri,

 • İlaç endüstrisi,

 • Üniversiteler.

Biyomedikal Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

Biyomedikal mühendisliği bölümü mezunları çalıştıkları kurum ve alana bağlı olarak farklı konularda uzmanlaşabilir. Bazı örnekler şöyle sıralanabilir:

 • Fizyolojik modelleme, simülasyon gibi mühendislik sistem analizlerinin biyolojik problemlere uygulanması,

 • Biyomalzemeler ile insan bedeninde kullanılacak yeni materyallerin geliştirilmesi,

 • Fizik tedavi rehabilitasyon cihazları tasarımı, geliştirilmesi,

 • Bedensel işlev bozukluklarında yapay organ, protez, kalp pili gibi yardımcı parça ya da cihazlar geliştirilmesi,

 • Yapay zekânın klinik karar verme yöntemlerinde tasarımı ve kullanımı,

 • Tıbbi cihazların test ve kalibrasyonlarının yapılması,

 • Spor ekipmanı tasarımı ve mühendisliği,

 • Tıbbi cihaz bakım ve onarımlarının yapılması,

 • Tıbbi cihazı kullanacak sağlık personeline eğitim verilmesi,

 • Kan analiz sensörlerinin tasarlanması ve üretimi,

 • Görüntüleme sistemleri tasarımı, üretimi, güvenli kullanımı, 

 • Her tür biyomedikal sistemin verimli, güvenli kullanımının sağlanması,

 • Biyomedikal veri analizi yapma,

 • Hastalıkların simülasyonu ve modellenmesi,

 • Tıbbi cihazlarda ve enstrümantasyonda her tür araştırma ve geliştirme yapılması.

Biyomedikal Mühendisliği Dersleri Nelerdir?

Bölümde okutulan derler üniversitelere göre değişiklik gösterse de biyomedikal mühendisliğinde okutulan bazı mesleki dersler şunlardır: 

 • Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş 

 • Biyomedikal Mühendisliğine Giriş 

 • Programlamaya Giriş 

 • Organik Kimya 

 • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş 

 • Mantık Tasarımına Giriş 

 • Elektrik Devreleri 

 • Biyomekanik ve Kinematikoloji

 • İnsan Biyolojisi ve Biyoteknolojisi 

 • Mühendislik için Matematiksel Metotlar 

 • İşaretler ve Sistemler 

 • Biyomedikal Sinyal işleme

 • Elektromanyetik 

 • Biyomateryaller 

 • Elektronik 

 • Biyomedikal Enstrümantasyon 

 • Olasılık ve İstatistiksel Metodlar 

 • Hücresel ve Moleküler Fizyoloji 

 • Sayısal İşaret İşleme 

 • Klinik Mühendisliği

 • Biyomedikal Görüntüleme 

 • Mühendislik Ekonomisinin Esasları 

 • Ekonominin Temelleri 

 • Radyoloji Fiziği

 • Anatomi ve Fizyoloji

 • Biyoistatistik

 • Medikal İngilizce

 • Endüstriyel Yönetim 

 • Sistem Biyolojisi 

 • Mühendislik Etiği 

Biyomedikal Mühendisliği (T.C. Vatandaşları) Taban Puanları ve Sıralama

Biyomedikal mühendisliği bölümü, ülkemizde 2020 yılı itibariyle 28 ayrı üniversitede öğrenci alımına devam ediyor. Bunların hangi üniversiteler olduğu YÖK Atlas sitesinde görülebilir. Bu üniversitelerin dışında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) iki üniversitede daha bu program bulunuyor.

Gazimağusa şehrinde kurulu Doğu Akdeniz Üniversitesinde sadece T.C. uyruklu adayların yerleşebileceği bir biyomedikal mühendisliği bölümü bulunuyor. Bölüm 2019 yılında öğrenci alımına başladı. Ayrıca yine KKTC’de Lefkoşa şehrinde kurulu Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 2008 yılında öğrenci alımına başlayan biyomedikal mühendisliği bölümü bulunuyor.

İki program da burslu, yani yerleşen öğrenciler öğrenim ücretinin tamamından muaf oluyor. Mühendislik programlarına yerleşebilmek için sayısal puan türünde ilk 300 bin kişi arasında olmak gerekiyor. Her iki üniversitenin biyomedikal mühendisliği bölümü de İngilizce dilinde eğitim veriyor. Programa kayıt yaptıran öğrencilerin en geç iki yıl içerisinde İngilizce hazırlık sınıfını başarıyla geçmeleri gerekiyor. Aksi takdirde programdan ilişikleri kesiliyor. 

KKTC üniversitelerinde öğrenim görmek isteyen T.C. uyruklu öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu desteklerinden yararlanabiliyor. Öğrencilerin KKTC’ye giriş yaparken pasaport ve öğrenci ikamet izni almaları gerekiyor. Üniversiteye kayıt olmak için sağlık raporu alma zorunluluğu bulunuyor. 

2020 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 7 kişi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü ise 4 kişi tarafından tercih edilmiş ancak herhangi bir yerleştirme yapılamamıştır.

4 Yıllık Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (T.C. Vatandaşları) Puanları 2020

Üniversite  Bölüm  Taban Puan  SıralamaKKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi  Biyomedikal Mühendisliği  Dolmadı DolmadıKKTC Yakın Doğu Üniversitesi  Biyomedikal Mühendisliği Dolmadı Dolmadı

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Nedir?

Biyomedikal mühendisliği bölümü elektronik, makine, bilgisayar mühendisliği, yazılım, tıp, biyoloji, fizik gibi birçok disiplini mühendislik yöntemleriyle birleştiren bir mühendislik bölümüdür. Sağlık hizmetleri için gereken her tür cihaz, sistem, prosedür veya algoritmanın tasarımı, geliştirilmesi, bakımı, onarımı için yetkin mühendisler yetiştirir. İnsan vücudunun karmaşık yapısı içinde ortaya çıkan problemlerin, kusurların tanısında ve tedavisinde kullanılan tıbbi cihazları inceler. 

Biyomedikal Mühendisliği İş İmkanları Nelerdir?

Biyomedikal mühendisliği bölümü mezunları, uzmanlaşmak istedikleri alanlara göre kamu kurumlarında ya da özel sektörde çalışıp tecrübe kazanabilir. Kamu hastanelerinde, özel hastane ya da sağlık kuruluşlarında çalışabilir. Tıbbi cihaz satış, onarım, bakım yapan firmalar da başka bir alternatif olabilir. 

Biyomedikal Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

Biyomedikal mühendisliği mezunları, çalıştıkları sağlık kurumlarında ya da firmalarında tıbbi cihazların test ve kalibrasyonları ile bakım ve onarımlarını yapar. Tıbbi cihaz tasarımı, iyileştirmesi, güncelleştirmesi yapar. Görüntüleme sistemleri tasarımı, üretimi yapar, bu sistemlerin güvenli çalışma ortamını kontrol eder.

Tıpta tanı ve tedavide kullanılan cihazların kullanımı, yazılımları, onarımı, bakımı, ayar ve kalibrasyonuna dair problemleri çözen mühendislik dalıdır, Bilgisayarlı tomografi, görüntüleme sistemleri, manyetik rezonans, nükleer tıp, lazer cihazları, optik ve akustik, nanoteknoloji, robotik cerrahi ve benzeri tıbba hizmet eden son teknolojik sistemlere hakim olmalıdır, Kamu hastanelerinin biyomedikal ya da klinik mühendislik bölümleri, Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu, Özel hastane ya da sağlık kuruluşları, Kalibrasyon hizmeti veren firmalar, Sağlık endüstrisinde ihtiyaç duyulan tasarım, uygulama, araştırma geliştirme çalışmalarına analitik bakış açısıyla katılım sağlar, İnsan bedeninin işlevsel sorunlarına çare olacak cihaz ve sistemleri geliştirebilmesi için insan fizyolojisini anlamalıdır, Tıbbi cihaz üretimi, satışı, bakım ve onarımı yapan firmalar, Görüntüleme merkezleri, İlaç endüstrisi, Tıbbi ve teknolojiyi mühendislik yöntemleriyle harmanlar, Yaşam boyu öğrenme prensibine sahip ve takım çalışmasına yatkın olmalıdır, Üniversiteler, Araştırma ve geliştirme merkezleri, Medikal ekipman tasarım ve üretim şirketleri, Biyomedikal mühendisliği bölümü, elektrik, elektronik, makine, bilgisayar mühendisliği, tıp, biyoloji, fizik gibi birçok disiplini birleştirerek sağlık hizmetleri için cihaz, sistem, prosedür, algoritma geliştirip tasarlayabilen mühendisler yetiştiren mühendislik dalıdır, Teknolojik gelişmeleri takip etmeli, meraklı ve gelişime açık olmalıdır, Biyoteknoloji şirketleri, Tıbbi cihaz ve ekipman üreticileri, Kalite kontrol ve sertifikasyon kurumları, Biyomedikal mühendisi, günümüzde sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçasıdır, Biyomalzemeler ile insan bedeninde kullanılacak yeni materyallerin geliştirilmesi, Yapay zekânın klinik karar verme yöntemlerinde tasarımı ve kullanımı, Spor ekipmanı tasarımı ve mühendisliği, Fizik tedavi rehabilitasyon cihazları tasarımı, geliştirilmesi, Yapay zekâ ve robotik uygulamalar alanı, Sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu hızlı, etkin, ekonomik çözümleri geliştirir, Yapay organ, protez, kalp pili gibi yardımcı parça ya da cihazlar geliştirilmesi, Tıbbi cihazların test ve kalibrasyonlarının yapılması, Kan analiz sensörlerinin tasarımı ve üretimi, Tıbbi cihaz bakım ve onarımlarının yapılması, Tıbbi cihazı kullanacak sağlık personeline eğitim verilmesi, İnsanların daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için tıp dünyasında ihtiyaç duyulan prosedür, malzeme ve cihazları mühendislik yöntemleri ile geliştirebilen mezunlar yetiştirir, Biyomedikal mühendisler, tıp ve teknoloji dünyasında kaydedilen gelişmeler eşliğinde medikal alanında tasarım, üretim, yazılım, araştırma, geliştirme gibi çok geniş yelpazede çalışma ve uzmanlaşma potansiyeline sahiptir, Yapay zekâ ve robotik uygulamalar alanında faaliyet gösteren şirketler, Medikal ve cerrahi ekipman üretim şirketleri, Tıbbi ürün tasarım ve danışmanlık hizmetleri veren şirketler, Tıbbi cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonlarının yapılması, görüntüleme sistemlerinde sinyal işlemeleri, cihaz işletim sistemlerinin geliştirilmesi, yazılımların hazırlanması, yapay zekanın tedavi süreçlerine entegre edilmesi gibi konularda eğitim sağlar, Doğal ya da yapay malzemelerle kayıp doku ve uzuvların yerine kullanılabilecek çözümler geliştirme yeteneğine sahip olmalıdır, Tıbbi cihazların tasarımı ve geliştirilmesi için şirketler, Tedavi süreçlerine uygun teknolojik çözümler geliştiren şirketler, Biyomedikal cihazların bakım ve onarımı ile ilgili hizmetler veren şirketler, Biyomedikal mühendisleri, tıp ve teknoloji dünyasında kaydedilen gelişmeler eşliğinde medikal alanında tasarım, üretim, yazılım, araştırma, geliştirme gibi çok geniş yelpazede çalışma ve uzmanlaşma potansiyeline sahiptir, Biyomalzemelerin ve implantların tasarım ve üretimi, Tıbbi görüntüleme sistemlerinin tasarım ve analizi, Biyomekanik tasarım ve analiz yeteneğine sahip olmalıdır, Tıbbi cihazlarının tasarımı, geliştirilmesi, bakımı ve onarımı ile ilgili hizmetler veren şirketler, Tıbbi araştırma laboratuvarları, Üniversitelerin biyomedikal mühendislik bölümleri
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü biyomedikal mühendisliği (T.C. vatandaşları) biyomedikal mühendisliği bölümü nedir biyomedikal mühendisliği iş imkanları
Bu fotoğrafta canlı bir gülümsemeye sahip genç bir kadın görülüyor. Kendinden emin ve dostça bir ifade ile doğrudan kameraya bakıyor gibi görünüyor. Omuz hizasında kahverengi saçları kulaklarının arkasına toplanmış. Beyaz bir gömlek ve koyu renk kot pantolonuyla güzel bir uyum sağlayan kahverengi bir deri ceket giyiyor. Cilt tonu sıcak, açık kahverengidir ve yüz hatları güzel bir şekilde simetriktir. Gözleri derin, koyu kahverengi ve dişleri mükemmel derecede beyaz ve düz. Mutlu ve rahat görünüyor, neşesi resimden yayılıyor.
Gökben Biler
Blog Yazarı

Lisans ve lisansüstü öğrenimini Gazi Üniversitesi “Endüstri Mühendisliği” bölümünde tamamladı. Anadolu Üniversitesi bünyesindeki ikinci üniversite programını ise “Marka İletişimi” bölümünde tamamladı. Çalışma hayatına kamu sektöründe devam etmektedir. İstanbul İşletme Enstitüsü blog bölümünde içerik üretmektedir. İletişim, motivasyon, iş hayatı, kişisel gelişim, hobiler, tasarım, endüstri, kalite yönetimi, reklamcılık alanlarında yazılar yazmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü bir fotoğraf için gülümseyen bir adamı gösteriyor. Takım elbise giyiyor ve profesyonel bir ortamda olduğu anlaşılıyor. Boynunun ve yüzünün yakın çekimi neşeli ifadesini gösteriyor ve sakalı ona seçkin bir görünüm veriyor. Ayrıca siyah zemin üzerinde beyaz bir metin var, muhtemelen üretim yönetimi kursuyla ilgili. Genel olarak, bu görüntü kursun önemini aktarıyor ve konuyla ilgili bir güven ve gurur duygusu veriyor.
4.9
(16)

Üretim Yönetimi Eğitimi

24 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12870
Bu, siyah ve yeşil metinli bir bayrağın önünde gülümseyen takım elbiseli bir adamın görüntüsüdür. Bu görsel bir Japon online eğitim kursunun parçasıdır. Resimdeki adam, kursun öğrencileri hazırlayacağı profesyonel tipine bir örnektir. Bu kursun yardımıyla öğrenciler profesyonel dünyaya girmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanabilirler. Arka plandaki bayrak, kursun Japon kültürü ve değerlerine odaklandığını göstermektedir. Siyah ve yeşil metin muhtemelen çevrimiçi kursun logosudur. Kursun güvenilir ve iyi bir üne sahip olduğunu gösterir. Bu kursu almak, öğrencilerin başarılı olmak için gerekli becerileri kazanmalarını sağlayacaktır. Onlara herhangi bir işyeri için bir varlık haline getirecek bilgiyi verecektir.
5
(35)

Japonca Eğitimi

16 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12450