AnasayfaBlogPerformans Nedir? 360 Derece Performans Değerlendirme Nedir?
Performans Değerlendirme

Performans Nedir? 360 Derece Performans Değerlendirme Nedir?

10 Ocak 2020
Bir adam sol elinde bir tablet cihaz tutarken diğer eliyle büyük, dairesel bir oku işaret ediyor. Ok kırmızı ve sarı renklidir ve dairenin merkezi beyaz bir çarpı ile işaretlenmiştir. Mavi bir gömlek ve siyah pantolon giyen adamın sol elinde üzerinde kontrol işaretleri bulunan bir pano var. Ayrıca panonun yanında, içinde beyaz metin bulunan bir konuşma balonu vardır. Adamın sağında mavi arka planlı bir ampul ve en sağda bir çizelgenin yakın çekimi yer alıyor. Görüntünün üst kısmında beyaz rakamlar içeren mavi bir işaret, alt kısmında ise ortasında beyaz bir daire bulunan mavi bir kare yer alıyor. Adamın yüzünde ciddi bir ifade var ve genel sahne, dairesel okun bir geri dönüşüm sembolü olduğu şeklinde yorumlanabilir.
KonuAçıklamaÖnemi
PerformansBir işi yapan kişinin ya da grubun çalıştığı iş üzerinde amaca ve hedefe ulaşabilmesi için gösterdiği emek, çaba, maksimum enerji, bilgi ve yeterlilik.Çalışanın işe verdiği değeri ve ne kadar başarılı olduğunu belirlemek işletmelerin genel başarısını etkiler.
Performans DeğerlendirmeÇalışanların yetkinlikler ve hedefler doğrultusunda belirlenen amaca ulaşıp ulaşmadıklarının değerlendirme süreci.Çalışanların verimliliğini ve iş başarısını ölçmek, personel yönetim süreçlerini etkin kılar.
360 Derece Performans DeğerlendirmeDeğerlendirmeye astı, üstü, müşterileri yani çalışan kişiyle iletişimde olan tüm kişilerin katılımıyla adil bir değerlendirme süreci.Klasik değerlendirmelere göre, personelin farklı açılardan değerlendirilmesi sağlar.
Eğitim ProgramlarıPerformans değerlendirme sonucunda çalışanın ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirecek eğitimlerin düzenlenmesi.Çalışanın verimliliğini ve yeteneklerini artırmak, işletmenin genel başarısını doğrudan etkiler.
Online EğitimlerGelişen teknoloji ile birlikte çalışanların istedikleri zaman ve yerde katılabileceği eğitimler.Hem işletmenin işleyişi aksamaz, hem de zamandan tasarruf edilir.
Performansın İçerikleriEmek, çaba, enerji, bilgi, yeterlilik ve iş doyumu performansın içerikleridir.Bu özellikler çalışanın işe olan bağlılığı, işten aldığı memnuniyet ve işe verdiği değeri belirler.
Performans Değerlendirmesinin İçeriğiÇalışanın iş alışkanlıkları, davranışlar, yetenekler ve potansiyellerin sistemli şekilde değerlendirilmesi.Çalışanın hangi alanlarda gelişim gösterebileceğinin tespit edilmesi, iş verimliliğini artırır.
360 Derece Performans DeğerlendirmesiÇalışanın farklı kişiler tarafından değerlendirilmesi ve objektif bir geri bildirim alması.İşini her açıdan değerlendirme ve geliştirmesine yardımcı olur.
İleri Excel Eğitimiİleri excel bilgisi eksik olan personel için düzenlenen bir eğitim şekli.Çalışanın belirli bir yetenekteki eksikliğinin giderilmesi ve iş performansının artırılmasını sağlar.
Online Eğitimlerin FaydalarıÇalışanın her yerde ve zamanında eğitim alabilmesi ve iş süreçlerinin aksamaması.Çalışanın zamanını verimli kullanabilmesi ve iş verimliliğini koruması.

Performans, bir işi yapan kişinin ya da grubun çalıştığı iş üzerinde amaca ve hedefe ulaşabilmesi için gösterdiği emek, çaba, maksimum enerji, bilgi, yeterlilik ve işten aldığı doyuma performans denir. Aynı zamanda hedeflenen bir görevin, önceden belirlenmiş standartlara uygun olarak, beklenen amaçlara ulaşma derecesi olarak da tanımlanabilir.

Performans Fransızca kökenli bir kelimedir. Sözcük anlamı herhangi bir işi, eseri, görevi başarma, yerine getirmedir. Performans sadece bireyin değil, grubun belirlenen zaman içerisinde istenen hedeflere ne kadar ulaşabildiğini, ölçmek için yapılır. Çalışanlardan belirli bir zaman dilimi içerisinde, kendilerinden belirli oranda iş beklendiği ve elde edilen sonuçla beklentinin ölçülmesidir. Bu ölçülme neticesinde birey veya grubun performansına ulaşılır. Verilen görevlerin yerine getirilmesi ve hedefe ulaşılması halinde yüksek performans, hedefe ulaşılmadığı durumda da düşük performans olarak yorumlanır.

Bir çalışanın bir işin üstesinden gelmesi için gösterdiği kapasite, işini yapabilmesi için verilen imkan çalışandan beklenen istek ve çaba performansla doğru orantılıdır. Bu şartlardan birinin eksik olması durumunda çalışandan iyi performans beklenmesi mümkün değildir. Personel yönetim süreçleri açısından performans ölçümü çok önemli bir yere sahiptir. Şirketlerin genel başarısı sahip oldukları insan gücünü nasıl yönettiklerine bağlıdır. Başarılı ve güçlü şirketlerin, başarılı ve mutlu çalışanları vardır.

Performans Değerlendirme Nedir?

Performans değerlendirme, çalışanların bilgi ve becerilerini ortaya koyarak, yetkinlikler ve hedefler doğrultusunda belirlenen amaca ulaşıp ulaşmadıklarının değerlendirme sürecidir. Çalışan personelin iş alışkanlıklarını, davranışlarını, yeteneklerini, potansiyelini, diğer personellerle karşılaştırarak yapılan sistematik ölçümler bütünüdür. İş yerinde verimi arttırmak için bütün kurumların yapması gereken bir yöntemdir.

Performans değerlendirme süreci şirketlerde insan kaynakları departmanları tarafından yapılır. Performans değerlendirme düzenli olarak, adaletli bir şekilde titizlikle yapılması gereken bir işlemdir. Bu sayede çalışanların işini ne kadar iyi yaptığına dair bilgi elde edilir. Çalışanın verimliliğini ölçmek ve işlerini belirlenen hedefler doğrultusunda yapıp yapmadığının ölçülmesidir.

Performans değerlendirmesi, çalışanların işteki verimliliğinin, işin gerektirdiği standartlarda, ne derece karşıladığını belirlemeye yönelik analizlerle tanımlanır. Bu değerlendirme ile çalışanın başarısı sitemli olarak değerlendirilebilir. Çalışanın işindeki karakter özellikleri, tutumu, başarı değerlendirmesi, yetkinlik ölçümü, verimliliği genel olarak değerlendirilip iş hayatı siciline yansıtılır. Bu şekilde şirketlerde dengeli ücret politikasının belirlenmesine, eğitim ihtiyaçlarının zamanlamasına, terfi ve rotasyon değişimlerine adil bir şekilde karar verilebilir.

360 Derece Performans Değerlendirme Nedir?

Günümüzde birçok şirket tarafından kullanılan bu değerlendirme şekli insan kaynakları yöneticilerinin favori değerlendirmesi olup, adil ve objektif bilgi vermektedir. 360 derece performans değerlendirme ile çalışanın performans değerlendirilmesi sadece astına kalmıyor. Değerlendirmeye astı, üstü, müşterileri yani çalışan kişiyle iletişimde olan tüm kişiler katılarak adil bir değerlendirme sağlanıyor.

Çalışan, bu değerlendirme sisteminde 4 farklı kişi tarafından değerlendirilir. Her bir kişi 90 dereceye karşılık gelerek toplamda 360 derecelik bir açıyla çalışanı her açıdan değerlendirildiğini gösterir. Tek kişinin değerlendirme yaptığı sistemlerde, anlaşmazlıklar, çalışana torpil, objektif olmama, çalışan hakkında yeterli bilgi sahibi olmama gibi olumsuz nedenlerle sıklıkla karşılaşılmaktaydı. 360 derecelik performans değerlendirilme 4 kişi tarafından sistemli bir şekilde daha doğru değerlendirildiğinden bu sistem giderek yaygınlaşmıştır.

Bu performans değerlendirmesinin klasik değerlendirmelere göre en iyi tarafı, personelin farklı açılardan bütün olarak değerlendirilmesidir. Kişisel duygulara yer verilmeden objektif olarak yapıldığından çok verimlidir. Kötü tarafı ise, detaylı veri toplama geri bildirim süreçlerinin çok zaman almasından dolayı ciddi bir emek ve zaman gerektirmesidir. Bu değerlendirme neticesinde objektif olarak değerlendirilen çalışan için birtakım düzenlemeler yapılır.

Çalışandan, en üst verimi alabilmek adına insan kaynakları çeşitli eğitimler planlar. Departmanlara göre kişisel veya grup olarak online eğitim veya şahsen katılım yoluyla eğitim programı planlar. Günümüz teknolojisinde gelişen sistemler sayesinde artık işletmeler çalışanlarına online eğitimler aldırıyorlar. Birçok eğitim firmasının bu şekilde hizmeti bulunmaktadır. Bu sayede hem işletmenin işleyişi aksamıyor hem de zamandan tasarruf ediliyor. Çalışan da istediği zaman, istediği yer de bu eğitimi alabiliyor.

Örneğin ileri excel bilgisi eksik olan personel için, bu eğitim şirketlerinden biriyle anlaşılarak ileri excel eğitimi alması sağlanıyor. Bu konuda en iyi kurumlardan olan Enstitü online eğitimlerine katılan çalışan eğitim sonunda yapılacak sınava giriyor. Sınavı geçtiğinde her zaman için cv sine ekleyeceği sertifika sahibi oluyor. Çalışanın iş hayatında ve sertifikalar da her zaman öncelikli olmasını sağlayacaktır. Diksiyon eğitiminden, yabancı dil eğitimleri ne her alanda eğitim imkanı online olarak alınabilmektedir. Bu şekilde şirketler çalışanına yatırım yaparken, çalışanda kendi gelişimine yatırım yapmaktadır.

360 Derece Performans Değerlendirme Yönteminin Amacı Nedir?

Şirketler, çalışan verimliliğini değerlendirmek için belli dönemlerde çalışan değerlendirmesi yaparlar. Bu değerlendirmeye göre terfi, maaş artışı, rotasyon, işten çıkarma ödül gibi çalışanları etkileyen birtakım kararlar alınır. Bu kararların adil olarak verilebilmesi için performans değerlendirme kriterlerinin objektif olarak yapılması önem kazanır. Bu değerlendirmeyi adil bir şekilde sonuçlandırmanın en güvenilir yolu, 360 derecelik performans değerlendirmeleridir. Farklı açılardan, 4 farklı kişi tarafından değerlendirme yapıldığından doğru bir şekilde değerlendirilir. Değerlendirme sonucu çalışanla paylaşıldığında, çalışan yeterlilik durumunu, performansını, geliştirmesi gerekli yönlerini doğru bir şekilde öğrenir.

360 derecelik performans sistemiyle adil ve çözüm odaklı değerlendirme sağlanabiliyor. Bu değerlendirme ile:

  • Çalışan eksik yönlerini bilerek kendini geliştirmeye başlar.

  • Eğitime ihtiyacı olan çalışanlara, hangi alanda eğitim verilmesinin belirlenmesi tespit edilir.

  • Doğru planlama ile personelin kendini geliştirmesine imkan sağlayacak eğitim organizasyonları yapılır.

  • Birbirini değerlendiren çalışanlar nerede eksiklik olduğunu daha iyi bildiklerinden, kısa sürede verimli çalışmalar yapılmasını sağlıyor.

  • Yalnızca çalışan değil departmanlar için de detaylı raporlar oluşturulmasını ve eksikliklerin giderilmesini sağlıyor.

  • Çalışan personelin özlük haklarının, terfi süreçlerinin zamanında ve adil bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlıyor.

360 Derece Performans Değerlendirmesi Hangi Alanlarda Yapılır?

Çalışanın farklı birçok alandaki yeterliliklerinin değerlendirilmesine olanak veren 360 derece performans değerlendirilmesi Mesleki, Bireysel Davranışsal Yeterlilik olarak yapılabilir. Çalışanın iş bilgisi, verimlilik, sorumluluk, problem çözme, açısından mesleki alandaki yeterlilikleri değerlendirilir.

Karar verebilme, işe bağlılık, düzenli ve planlı çalışma açısından Bireysel yetkinlikleri değerlendirilir. İnsan ilişkileri, takım çalışması, iletişim, liderlik açısından da Davranışsal Yeterlilik alanında değerlendirmeleri yapılabilir. Detaylı ve profesyonel alanda yapılan 360 derece performans değerlendirmesi sonucunda işletmeler personel ve departmanlarındaki tespit ettikleri eksiklikleri giderebilirler. Bu sayede güçlü ve başarılı bir işletme olarak ilerlemeye devam ederler.

İlgili eğitim: Liderlik Kursu

Performans değerlendirmesinin işletmeler için önemi nedir?

Doğru işte, doğru çalışanın olduğunu anlamak, çalışanın gösterdiği performansın şirketin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek açısından önemlidir. Performans değerlendirmesi ile çalışana adil ücret artışı yapılır. Çalışanın kariyer ve terfi planlaması da değerlendirilir.

Performans değerlendirmesinin yönetsel faydaları nelerdir?

Performans değerlendirmesinin yönetsel faydası olarak; çalışan personelin olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirilerek, olumsuzlukların giderilmesi gösterilir. Çalışanla güçlü iletişim ilişkileri kurulur. Organizasyon ve kontrol alanında daha etkili olur.

Performans değerlendirmenin bireysel faydaları nelerdir?

Performans değerlendirmenin bireysel faydaları olarak; çalışanın geliştirmesi gereken ve güçlü yönlerini bilmesi gösterilir. Çalışan kişi yapılan değerlendirme sonucunda olumlu geri bildirimle onore olur. İşverenin kendisinden neler beklediğini öğrenir.

Performans, Bir işi yapan kişinin ya da grubun çalıştığı iş üzerinde amaca ve hedefe ulaşabilmesi için gösterdiği emek, çaba, maksimum enerji, bilgi ve yeterlilik, Çalışanın işe verdiği değeri ve ne kadar başarılı olduğunu belirlemek işletmelerin genel başarısını etkiler, Performans Değerlendirme, Çalışanların yetkinlikler ve hedefler doğrultusunda belirlenen amaca ulaşıp ulaşmadıklarının değerlendirme süreci, Çalışanların verimliliğini ve iş başarısını ölçmek, personel yönetim süreçlerini etkin kılar, 360 Derece Performans Değerlendirme, Değerlendirmeye astı, üstü, müşterileri yani çalışan kişiyle iletişimde olan tüm kişilerin katılımıyla adil bir değerlendirme süreci, Klasik değerlendirmelere göre, personelin farklı açılardan değerlendirilmesi sağlar, Eğitim Programları, Performans değerlendirme sonucunda çalışanın ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirecek eğitimlerin düzenlenmesi, Çalışanın verimliliğini ve yeteneklerini artırmak, işletmenin genel başarısını doğrudan etkiler, Online Eğitimler, Gelişen teknoloji ile birlikte çalışanların istedikleri zaman ve yerde katılabileceği eğitimler, Hem işletmenin işleyişi aksamaz, hem de zamandan tasarruf edilir, Performansın İçerikleri, Emek, çaba, enerji, bilgi, yeterlilik ve iş doyumu performansın içerikleridir, Bu özellikler çalışanın işe olan bağlılığı, işten aldığı memnuniyet ve işe verdiği değeri belirler, Performans Değerlendirmesinin İçeriği, Çalışanın iş alışkanlıkları, davranışlar, yetenekler ve potansiyellerin sistemli şekilde değerlendirilmesi, Çalışanın hangi alanlarda gelişim gösterebileceğinin tespit edilmesi, iş verimliliğini artırır, 360 Derece Performans Değerlendirmesi, Çalışanın farklı kişiler tarafından değerlendirilmesi ve objektif bir geri bildirim alması, İşini her açıdan değerlendirme ve geliştirmesine yardımcı olur, İleri Excel Eğitimi, İleri excel bilgisi eksik olan personel için düzenlenen bir eğitim şekli, Çalışanın belirli bir yetenekteki eksikliğinin giderilmesi ve iş performansının artırılmasını sağlar, Online Eğitimlerin Faydaları, Çalışanın her yerde ve zamanında eğitim alabilmesi ve iş süreçlerinin aksamaması, Çalışanın zamanını verimli kullanabilmesi ve iş verimliliğini koruması
performans performans değerlendirme360 derece performans değerlendirme online eğitim
Uzun, siyah saçlı genç bir kadın mavi ve beyaz çizgili bir gömleğin önünde duruyor. Açık mavi renkteki gömleğin üzerinde hem yatay hem de dikey olarak uzanan beyaz çizgiler var. Saçları başının arkasında topuz yapılmış ve yüzü sol taraftan gelen sıcak bir ışıkla aydınlatılmış. Yüzünde sıcak ve huzurlu bir ifadeyle yana doğru bakıyor. Kollarını göğsünün önünde kavuşturmuş, kendinden emin ve güçlü bir duruş sergiliyor. Yirmili yaşlarının başında gibi görünüyor.
Şule Mikdan
Blog Yazarı

Özel bir şirkette, finans sektöründe 14 yıl boyunca Kıdemli Şef olarak çalıştım. Sermaye Piyasaları ile ilgili her türlü takas ve operasyon işlemleri yaptım. Kendimi geliştirmek adına İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından aldığım "İçerik Editörlüğü" eğitimi ile hobi olarak başladığım yazma tutkumu geliştirdim. Ardından Enstitü bünyesinde İçerik Yazarı olarak çalışmaya başladım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Yukarıya doğru bakan sarı bir ok tutan bir elin yakın çekimi. El siyah bir eldiven giymiştir ve ok işaret ve orta parmaklar arasında tutulmaktadır. Arka planda, sol üst köşesinde üç beyaz rakamın yazılı olduğu siyah bir yüzey var. İlk sayı 8, ikincisi 0 ve üçüncüsü 4. Sarı ok parlak ve canlı, ucunda keskin bir nokta var. El, bir amaç ve kararlılık duygusunu gösterecek şekilde sıkıca kavranmıştır. Arka plan koyu ve sayılar öne çıkarak görüntüyü belirginleştiriyor.
Performans Değerlendirme

360 Derece Performans Değerlendirme İçin Öneriler

20 Temmuz 2016
Beyaz gömlekli ve siyah kravatlı takım elbiseli bir adam ayakta durmaktadır. Yüzünün üst kısmını kaplayan siyah beyaz desenli bir yüz maskesi var. Maske, üzerinde küçük daireler ve kareleri andıran desenler bulunan kumaştan yapılmıştır. Ahşap tabanlı bir ampulün önünde durmaktadır, ampulün tabanı daireseldir ve ampul hafifçe kavislidir. Ampul parlak sarı bir ışık yaymaktadır. Adam elleri cebinde ayakta duruyor ve dümdüz karşıya bakıyor. Yüzünde ciddi bir ifade vardır.
Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Yöntemleri - 360° Örneği

10 Şubat 2015
Koyu renk takım elbiseli bir grup adam bir masanın etrafında toplanmış, bir yığın kâğıda bakmaktadır. Çizgili gömlekli ve kravatlı bir adam öne doğru eğilmiş, elini çenesine dayamış düşünmektedir. Takım elbiseli ve kravatlı bir başka adam masanın karşı tarafından diğer adama bakmaktadır. Bir adamın kravatının yakın çekiminde, kravatın düğümü odakta olmak üzere desenli bir kumaş görülüyor. Kravatın bir başka yakın çekiminde çizgili ve daireli bir desen görülüyor. Arka planda bir yığın beyaz kağıt görülüyor.
Performans Değerlendirme

360 Performans Değerlendirme Nedir? Yararları ve Etkisi

01 Nisan 2022
Takım elbise giyen bir adam beyaz bir arka planın önünde durmuş cep telefonuyla konuşuyor. Yüzü biraz bulanık ama gözlükleri görünüyor. Serbest eliyle bir şeyler işaret ediyor. Ön planda, bir kağıt parçası üzerinde bir kalp çizimi ve siyah mürekkeple yazılmış bir sayı var. Arkasında, beyaz yüzey üzerinde siyah bir nesne görülüyor. Adam telefonla konuşurken derin bir konsantrasyon içinde görünüyor.
Performans Değerlendirme

360 Performans Değerlendirme Yararları ve Zararları

10 Ağustos 2016