Close
Mobil Menu Bars

Girişimciler İçin Kolay ve Hızlı İş Planı Hazırlama

19 Aralık 2019, 2584 defa okundu.
Girişimciler İçin Kolay ve Hızlı İş Planı Hazırlama
girişimcilik, girişimcilik kursu, iş planı, iş planı hazırlama, girişimci,

Yeni kurulacak işler için ya da bir işin sürekliliğinin ve başarısının sağlanabilmesi için hazırlanan planlara iş planı denir. Çoğunlukla standart bir çalışma olarak düşünülmesine rağmen girişimcilik için oldukça önemli olan bir süreçtir. İş planı, işletmenin faaliyet alanında olan ürün, hizmet ve finansal kaynakların dikkate alınmasıyla hazırlanır.

Girişimcilik faaliyetinde bulunacak kişilerin, kuracakları işin etkinlik göstereceği alana olabildiğince hakim olarak planlama yapması gerekir. Girişimcinin yapacağı işin sürdürülebilir bir başarıya ulaşması ve bu süreç içerisinde karşılaşılacak zorluklara karşı atılacak adımlar konusunda bir rehber oluşturması açısından önemlidir.

Kendi işini kurarak girişimcilik alanında bulunmak isteyen kişilerin sermaye bulmaları gerekir. Bunun için bankaların da dahil olduğu tüm yatırımcılara ulaşarak onları ikna etmek önemlidir. Hem girişimin sağlam temeller üzerinde yapılması hem de girişim için finansal kaynak yaratmak açısından iyi ve ikna edici bir iş fikri oluşturmak ve  başarılı olmak için önemlidir. Kurulacak işletme türleri farklı olsa da iş planının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken temel konular standarttır. Bu nedenle girişimcilik alanında iş planı hazırlama aşamalarını görerek kendi işletmenize ait kolay ve hızlı iş planları hazırlamanız mümkündür.

girişimcilik, girişimcilik kursu, iş planı, iş planı hazırlama, girişimci,

İş Planı Hazırlama Aşamaları

Başarılı bir iş planı hazırlayabilmek için uygulanması gereken aşamalar vardır. Bu aşamalara dikkat ederek her açıdan düşünülmüş bir iş planı oluşturulabilir. Girişimcilik, adımların dikkatle atılması gereken bir alandır. Sermayeye ulaşabilmek ve işi geliştirebilmek, iyi bir iş planının hazırlanması ile başlar.

  • Faaliyet Gösterilecek Pazarın Analiz Edilmesi: Girişimcinin satmak istediği ürünlerin ya da hizmetlerin kimler tarafından talep göreceğini analiz etmesi gerekir. Bunun için geniş kapsamlı araştırma yapılmalıdır. Hedef kitleyi belirlemek için ürünleri talep edebilecek insanların demografik özellikleri belirlenmelidir. Ürünler hangi yaş aralığına hitap ediyor? Ürünleri hangi cinsiyet daha fazla kullanabilir? Ürünleri talep edebilecek kişilerin maddi durumları ne? İdeal müşterilerin yaşadığı bölgeler neler? Bu tarz sorulara verilecek cevaplar ile müşterilerin demografik özelliklerini belirleyerek hedef kitle yaratılabilir. Hedef kitle oluşturulduktan sonra bu kitlenin sahip olduğu potansiyel pazar payı tahmin edilebilir. Bu sayede girişimcilik faaliyetinin pazarlama kapsamı belirlenir.
  • Ürün ile İlgili Tüm Detaylara Ulaşmak: Girişimcinin satacağı ürün ile ilgili kendisini tüketici yerine koyarak gerekli araştırmaları yapması gerekir. Müşterilere ürün ve hizmetler hakkında detaylı ve faydalı bilgileri verebilmek için öncelikle gerekli detayları biliyor olmak önemlidir. Bu nedenle ürüne yönelik uzun ve detaylı araştırmaların yapılması gerekir. Ürünlerle ilgili olumlu bilgilere ulaşıldıkça girişimcinin cesareti de artar. Ayrıca satılması düşünülen ürünler diğer rakipler tarafından hali hazırda pazarlanıyor olabilir. Böyle bir durumda olumsuz düşünmeden rakiplerden daha farklı stratejiler geliştirilmelidir. Pazarı rakiplerden daha iyi bilerek yeni değerler oluşturulmalıdır. Bu noktada kişiler, girişimcilik alanında rekabet avantajı sağlayacak konular üzerinde yoğunlaşmalıdır.
  • Altyapının Oluşturulması: Firmanın tanımlanması bu aşamada önemlidir. Firmanın temel amacı ve neden var olacağı iyi bilinmelidir. Hangi ürünlerin hangi yollarla satılacağı ve diğer firmalardan farklı yönleri belirlenmelidir. Yatırımcılar için bu konuların net şekilde ortaya konulması önemlidir. Ürün ve hizmetleriniz insanlara hangi avantajları sunacak? Daha ucuz ve kaliteli ürünler sunulabilecek mi? Bu gibi sorulara yanıt olacak şekilde, müşterilere hangi ürünün hangi faydalarla sunulacağı yazılmalıdır. Müşterilere sunulacak faydalar ürünlerin tercih edilme oranını arttıracaktır. İş planını okuyan yatırımcılar da bu faydaları göz önünde bulundururlar.

Rekabette firmaya avantaj sağlayacak unsurlar belirlendikten sonra bu amaçlara ulaşmak için gereken strateji belirlenmelidir. Strateji belirlenirken de odaklanılması gereken ilk nokta, ürün ya da hizmetlerin rekabet avantajlarını sağlamaktır. Strateji diğer firmalarda bulunmayan özellikler üzerinde oluşturulmalıdır. Daha hızlı ürün teslimatı, daha uygun fiyatlar, müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi unsurlar iş planınızı güçlendirecektir.

  • Firmanın Tasarlanması: Firmanın işgücünü oluşturacak insanların nasıl belirleneceği ve düzenleneceği tespit edilmelidir. Bu aşamada iş konseptine uygun olarak planlama yapmak gerekir. Personellerin yönetilmesi ve müşteri taleplerinin karşılanması için oluşturulacak departmanlar ve bu departmanlarda görev alacak yöneticiler iş konseptine uygun olarak belirlenmelidir. Firmanın büyüme ve genişleme hedefleri iş planında yazılmalıdır. Böylece yatırımcılar firmanın hedefleri ile ilgili bilgi sahibi olabilirler. Firmanın omurgasını oluşturacak yönetim birimleri ve rolleri belirlenmelidir. Belirlenen birimler iş planında tanımlanmalıdır. Yatırımcılar firmanın temel yapısı ile ilgili konuların hepsini görmek isterler.

girişimcilik, girişimcilik kursu, iş planı, iş planı hazırlama,

Girişimci, kuracağı firmada nasıl bir lider olacağını belirlemelidir. Girişimci olmak için tutarlı davranmak önemlidir. Kendi işinin patronu olmak ile ilgili sorumlulukları ve davranış biçimlerini belirlemek firmanın yönetim tarzı için gereklidir. Firmanın öncelikli ihtiyaçlarının belirlenmesi ve iş planında yazılması gerekir. İşe başlamak için gereken malzemeler, gerekli personel sayısı gibi maddi ihtiyaçlar veya ürün için pazar araştırması yaparak potansiyel müşterileri belirlemek gibi ihtiyaçlar olabilir.

  • Finansman Kaynaklarının Hedeflenmesi: İyi ve ikna edici bir iş planının hazırlanması finansal destek alabilmek için çok önemlidir. Finansmanın nereden bulunacağı firmanın büyüklüğüne, sektörün durumuna, işin yeni bir iş mi yoksa devam ettirilen bir iş mi olduğuna göre değişmektedir. Tüm bu konuların, iş planının finansman kaynağı listesinde yazılması gerekir. Böylece kredi alınacak kurumlar hangi işe yatırım yapacaklarını görerek ikna olabilirler. İş planında finansal verilerin tam olarak ne istenildiğini anlatacak şekilde net, şeffaf ve gerçekçi olarak yer alması gereklidir.
  • Girişimcinin Kendini Tanıtması: Girişimcinin kendisini başarılı kılan yeteneklerini, deneyimlerini ve işe olan tutkusunu göstermesi önemlidir. Bu nedenle iş planında girişimcinin yeteneklerine göre nitelikler ve vaatler yer almalıdır. Girişimcinin öz geçmişi iş planında bulunmalı ve yatırımcılar için ikna edici özellikler ön plana çıkartılmalıdır.
  • Pazarlama ve Satış: Girişimcilik için en önemli konulardan biri pazarlama ve satış planlaması ile stratejilerinin doğru belirlenebilmesidir. Satışı yapılacak ürünün nasıl bir pazarlama planıyla sunulacağı önceden belirlenmeli ve iş planında yer verilmelidir. Böylece ürünün rakiplere göre hangi faydalarının ön plana çıkarılacağı, müşterilere ulaşmakta izlenecek yöntem, dinamik satış planlamaları gibi konular iş planına dahil edilebilir. Firma hedeflenen pazarda konumlandırılarak faaliyet alanı net bir şekilde belirlenebilir. Bu konumlandırma sayesinde yatırımcılar firmanın sunacağı hizmet stratejisini doğru anlayarak girişime destek olabilirler.

İş Planı Yazılırken Nelere Dikkat Edilir?

Tüm araştırmaları ve planlamaları gerçekleştirdikten ve gerekli bilgileri topladıktan sonra girişimcilik için önemli olan iş planı yazım aşamasına geçebilirsiniz. İlk adım olarak iş planının taslağı yazılmalıdır. Taslak hazırlanırken fikirler ve araştırmalardan elde edilen bilgiler doğru şekilde aktarılmalıdır. Verimli bir iş planında olması gereken her şey taslakta yazılmalıdır. İş planının taslağı tamamlandıktan sonra iş planında bulunan başlıklara göre uygun bilgiler yazılarak gerçek iş planı oluşturulmalıdır.

Plan yazıldıktan sonra düzeltmeler yapabilmek için tekrar inceleme yapılmalıdır. Yazım yanlışları, mantık hataları gibi sorunlar oluşmuşsa bunlar düzeltilmelidir. İyi bir belgede bu tür hataların bulunmaması gerekir. İş planını inceleyen yatırımcılar açısından da bu konu önemlidir. Girişimci için yorumlarına önem verilen kişiler tarafından iş planının okunarak fikir alınması sağlanabilir.

girişimcilik, girişimcilik kursu, iş planı,

Girişimcilik Kursu ile Tüm Süreçlere Hakim Olun

Girişimcilik sadece tek bir açıdan düşünülerek gerçekleştirilebilecek bir iş değildir. Doğru yatırımları doğru sektörler üzerinde yapabilmek için fikir üretme süreçlerini bilmek gerekir. Girişimcilik alanında eğitimler alarak, temel girişimcilik becerileri kazanmak ve daha yaratıcı iş modelleri geliştirmek mümkündür.

Günümüzde bu alanda başarılı olabilmek için sadece ürünlerin daha ucuza ve kaliteli olarak satılması yeterli olmamaktadır. Ortaya koyulan ürünün müşteriler için anlamlı bir değer yaratması gerekmektedir. Bu değer yaratma süreçleri ile beraber girişimcilik alanında da yenilikçi değişimler gerçekleşmektedir.

Bu değişimlerin mümkün olduğunca içerisinde bulunabilmek için günümüze uygun girişimcilik eğitimlerine katılmak gerekmektedir. Böyle bir eğitimi Enstitü sayfasında yer alan online eğitimler içerisinde bulabilirsiniz. Girişimcilik kursu alarak bu alanın sahip olduğu süreçlere dahil olabilirsiniz. Böylece, yeni fikirlerinizi nasıl geliştirebileceğinizi ve bu fikirler yardımıyla ürünlerinizle yeni değerler yaratmayı öğrenebilirsiniz.

İş Planı Nedir?

İş planı, girişimcilik için gerekli olan süreçlerin belirlenerek yazılı bir rapor haline dönüştürülmesidir. Faaliyet gösterilecek sektör belirlenerek planlanır. Ürün ve hizmetlerin bu sektöre uygun olarak pazarlanması gerekir.

İş Planı Neden Gereklidir?

İş planı, girişimcilik faaliyeti yürütülecek alanda atılacak adımların doğru ve planlı bir şekilde atılabilmesi için gereklidir. Ayrıca iş planı sayesinde yatırımcılara gerekli bilgiler verilerek finansman sağlanır. İş planının doğru ve ikna edici olması girişimciye olumlu katkıda bulunur.

Girişimcilik Eğitimi Süresi Nedir?

Eğitimde yılda 3 dönem canlı dersler yapılmaktadır. Eğitime kayıt olan kişiler yılda bir kez canlı derslere katılabilirler. 1 yıl boyunca ders videolarına ulaşma imkanı vardır.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldum. Eğitimime devam ederken, bir televizyon kanalında canlı yayın kameramanı olarak görev yaptım. Çeşitli kısa film projelerinde farklı görevlerde bulundum. Enstitü’den aldığım online içerik editörlüğü eğitiminden sonra yazarlık yapmaya başladım.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!