AnasayfaBlogGirişimciler İçin Kolay ve Hızlı İş Planı Hazırlama
Girişimcilik

Girişimciler İçin Kolay ve Hızlı İş Planı Hazırlama

19 Aralık 2019
Bir kişi etrafı kitaplarla çevrili bir masada oturuyor. Siyah metinli açık bir kitaba odaklanmıştır ve önünde çıkartmalarla süslenmiş bir dizüstü bilgisayar vardır. Masanın üzerinde, bir kişinin okuduğu bir kitabın yanında bir kutunun yakın çekimi yer almaktadır. Ayrıca, ekranı kırık bir cep telefonu ve şimşek tutan bir el de resimde görülebiliyor. Arka planda masanın üzerinde bir kitap ve bir klavyenin yakın çekimi yer alıyor.
İş Planı Hazırlama AşamasıDetaylarÖnemli Notlar
Faaliyet Gösterilecek Pazarın AnaliziÜrün veya hizmetin kimler tarafından talep göreceğinin incelenmesi.Demografik özellikler ve potansiyel pazar payı üzerine detaylı araştırmalar önemlidir.
Ürün İle İlgili Detaylara UlaşmakÜrünle ilgili detaylı bilgilere ulaşmak ve rakip analizi yapmak.Rakiplerden daha farklı stratejiler geliştirme ve üstün rekabet avantajı oluşturma amacı güdülmelidir.
Altyapının OluşturulmasıFirmanın temel amacı, ürün ve hizmet stratejileri, farklılaştırıcı özelliklerin belirlenmesi.Yatırımcıları ikna edebilmek için firmanın diğerlerinden niçin farklı olduğunun açıklanması önemlidir.
Firmanın Tasarlanmasıİşgücünün organizasyonu, yönetim birimlerinin ve rollerin belirlenmesi.Büyüme ve genişleme hedeflerinin belirtilmesi, yatırımcılara firmanın gelecek vizyonunu yansıtacaktır.
Mali Planlamanın YapılmasıGelir ve gider tahminlerinin yapılması, finansman ihtiyaçlarının belirlenmesi.İyi bir mali planlamayla, finansal kaynak yaratma ve sermayeye ulaşma şansı artacaktır.
Ürün ve Hizmetlerin Lanse EdilmesiÜrün ve hizmetlerin avantajları ve müşteriye sunacağı faydaların belirtilmesi.Ürün ve hizmetlerin rekabetçi avantajları, planın etkili olmasını sağlar.
Risk Analizinin YapılmasıÖngörülen zorlukların ve risklerin belirtilmesi.Karşılaşılabilecek olası risklere karşı önlem planının olması, planın güvenilirliğini artırır.
Hedef Pazar Stratejisinin BelirlenmesiBelirlenen hedef kitleye nasıl ulaşılacağının stratejisinin belirlenmesi.Hedef pazar stratejisi, ürün ve hizmetlerin başarılı bir şekilde pazarlanmasını sağlar.
Operasyon Planının Hazırlanmasıİşletmenin günlük operasyonları ve süreçlerinin planlanması.Effektif bir operasyon planı, işletmenin verimli ve karlı bir şekilde faaliyet göstermesine yardımcı olur.
Yönetim ve Organizasyon Planının HazırlanmasıYönetim yapısının belirlenmesi ve insan kaynakları hakkında bilgi verilmesi.Yatırımcılar, bir işletmenin iyi bir liderlik ve yönetim yapısına sahip olmasını ararlar.

Yeni kurulacak işler için ya da bir işin sürekliliğinin ve başarısının sağlanabilmesi için hazırlanan planlara iş planı denir. Çoğunlukla standart bir çalışma olarak düşünülmesine rağmen girişimcilik için oldukça önemli olan bir süreçtir. İş planı, işletmenin faaliyet alanında olan ürün, hizmet ve finansal kaynakların dikkate alınmasıyla hazırlanır.

Girişimcilik faaliyetinde bulunacak kişilerin, kuracakları işin etkinlik göstereceği alana olabildiğince hakim olarak planlama yapması gerekir. Girişimcinin yapacağı işin sürdürülebilir bir başarıya ulaşması ve bu süreç içerisinde karşılaşılacak zorluklara karşı atılacak adımlar konusunda bir rehber oluşturması açısından önemlidir.

Kendi işini kurarak girişimcilik alanında bulunmak isteyen kişilerin sermaye bulmaları gerekir. Bunun için bankaların da dahil olduğu tüm yatırımcılara ulaşarak onları ikna etmek önemlidir. Hem girişimin sağlam temeller üzerinde yapılması hem de girişim için finansal kaynak yaratmak açısından iyi ve ikna edici bir iş fikri oluşturmak ve  başarılı olmak için önemlidir. kurulacak işletme türleri farklı olsa da iş planının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken temel konular standarttır. bu nedenle girişimcilik alanında iş planı hazırlama aşamalarını görerek kendi işletmenize ait kolay ve hızlı iş planları hazırlamanız mümkündür.

İş Planı Hazırlama Aşamaları

Başarılı bir iş planı hazırlayabilmek için uygulanması gereken aşamalar vardır. Bu aşamalara dikkat ederek her açıdan düşünülmüş bir iş planı oluşturulabilir. Girişimcilik, adımların dikkatle atılması gereken bir alandır. Sermayeye ulaşabilmek ve işi geliştirebilmek, iyi bir iş planının hazırlanması ile başlar.

  • Faaliyet Gösterilecek Pazarın Analiz Edilmesi: Girişimcinin satmak istediği ürünlerin ya da hizmetlerin kimler tarafından talep göreceğini analiz etmesi gerekir. Bunun için geniş kapsamlı araştırma yapılmalıdır. Hedef kitleyi belirlemek için ürünleri talep edebilecek insanların demografik özellikleri belirlenmelidir. Ürünler hangi yaş aralığına hitap ediyor? Ürünleri hangi cinsiyet daha fazla kullanabilir? Ürünleri talep edebilecek kişilerin maddi durumları ne? İdeal müşterilerin yaşadığı bölgeler neler? Bu tarz sorulara verilecek cevaplar ile müşterilerin demografik özelliklerini belirleyerek hedef kitle yaratılabilir. Hedef kitle oluşturulduktan sonra bu kitlenin sahip olduğu potansiyel pazar payı tahmin edilebilir. Bu sayede girişimcilik faaliyetinin pazarlama kapsamı belirlenir.

  • Ürün ile İlgili Tüm Detaylara Ulaşmak: Girişimcinin satacağı ürün ile ilgili kendisini tüketici yerine koyarak gerekli araştırmaları yapması gerekir. Müşterilere ürün ve hizmetler hakkında detaylı ve faydalı bilgileri verebilmek için öncelikle gerekli detayları biliyor olmak önemlidir. Bu nedenle ürüne yönelik uzun ve detaylı araştırmaların yapılması gerekir. Ürünlerle ilgili olumlu bilgilere ulaşıldıkça girişimcinin cesareti de artar. Ayrıca satılması düşünülen ürünler diğer rakipler tarafından hali hazırda pazarlanıyor olabilir. Böyle bir durumda olumsuz düşünmeden rakiplerden daha farklı stratejiler geliştirilmelidir. Pazarı rakiplerden daha iyi bilerek yeni değerler oluşturulmalıdır. Bu noktada kişiler, girişimcilik alanında rekabet avantajı sağlayacak konular üzerinde yoğunlaşmalıdır.

  • Altyapının Oluşturulması: Firmanın tanımlanması bu aşamada önemlidir. Firmanın temel amacı ve neden var olacağı iyi bilinmelidir. Hangi ürünlerin hangi yollarla satılacağı ve diğer firmalardan farklı yönleri belirlenmelidir. Yatırımcılar için bu konuların net şekilde ortaya konulması önemlidir. Ürün ve hizmetleriniz insanlara hangi avantajları sunacak? Daha ucuz ve kaliteli ürünler sunulabilecek mi? Bu gibi sorulara yanıt olacak şekilde, müşterilere hangi ürünün hangi faydalarla sunulacağı yazılmalıdır. Müşterilere sunulacak faydalar ürünlerin tercih edilme oranını arttıracaktır. İş planını okuyan yatırımcılar da bu faydaları göz önünde bulundururlar.

Rekabette firmaya avantaj sağlayacak unsurlar belirlendikten sonra bu amaçlara ulaşmak için gereken strateji belirlenmelidir. Strateji belirlenirken de odaklanılması gereken ilk nokta, ürün ya da hizmetlerin rekabet avantajlarını sağlamaktır. Strateji diğer firmalarda bulunmayan özellikler üzerinde oluşturulmalıdır. Daha hızlı ürün teslimatı, daha uygun fiyatlar, müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi unsurlar iş planınızı güçlendirecektir.

  • Firmanın Tasarlanması: Firmanın işgücünü oluşturacak insanların nasıl belirleneceği ve düzenleneceği tespit edilmelidir. Bu aşamada iş konseptine uygun olarak planlama yapmak gerekir. Personellerin yönetilmesi ve müşteri taleplerinin karşılanması için oluşturulacak departmanlar ve bu departmanlarda görev alacak yöneticiler iş konseptine uygun olarak belirlenmelidir. Firmanın büyüme ve genişleme hedefleri iş planında yazılmalıdır. Böylece yatırımcılar firmanın hedefleri ile ilgili bilgi sahibi olabilirler. Firmanın omurgasını oluşturacak yönetim birimleri ve rolleri belirlenmelidir. Belirlenen birimler iş planında tanımlanmalıdır. Yatırımcılar firmanın temel yapısı ile ilgili konuların hepsini görmek isterler.

Girişimci, kuracağı firmada nasıl bir lider olacağını belirlemelidir. Girişimci olmak için tutarlı davranmak önemlidir. Kendi işinin patronu olmak ile ilgili sorumlulukları ve davranış biçimlerini belirlemek firmanın yönetim tarzı için gereklidir. Firmanın öncelikli ihtiyaçlarının belirlenmesi ve iş planında yazılması gerekir. İşe başlamak için gereken malzemeler, gerekli personel sayısı gibi maddi ihtiyaçlar veya ürün için pazar araştırması yaparak potansiyel müşterileri belirlemek gibi ihtiyaçlar olabilir.

  • Finansman Kaynaklarının Hedeflenmesi: İyi ve ikna edici bir iş planının hazırlanması finansal destek alabilmek için çok önemlidir. Finansmanın nereden bulunacağı firmanın büyüklüğüne, sektörün durumuna, işin yeni bir iş mi yoksa devam ettirilen bir iş mi olduğuna göre değişmektedir. Tüm bu konuların, iş planının finansman kaynağı listesinde yazılması gerekir. Böylece kredi alınacak kurumlar hangi işe yatırım yapacaklarını görerek ikna olabilirler. İş planında finansal verilerin tam olarak ne istenildiğini anlatacak şekilde net, şeffaf ve gerçekçi olarak yer alması gereklidir.

  • Girişimcinin Kendini Tanıtması: Girişimcinin kendisini başarılı kılan yeteneklerini, deneyimlerini ve işe olan tutkusunu göstermesi önemlidir. Bu nedenle iş planında girişimcinin yeteneklerine göre nitelikler ve vaatler yer almalıdır. Girişimcinin öz geçmişi iş planında bulunmalı ve yatırımcılar için ikna edici özellikler ön plana çıkartılmalıdır.

  • Pazarlama ve Satış: Girişimcilik için en önemli konulardan biri pazarlama ve satış planlaması ile stratejilerinin doğru belirlenebilmesidir. Satışı yapılacak ürünün nasıl bir pazarlama planıyla sunulacağı önceden belirlenmeli ve iş planında yer verilmelidir. Böylece ürünün rakiplere göre hangi faydalarının ön plana çıkarılacağı, müşterilere ulaşmakta izlenecek yöntem, dinamik satış planlamaları gibi konular iş planına dahil edilebilir. Firma hedeflenen pazarda konumlandırılarak faaliyet alanı net bir şekilde belirlenebilir. Bu konumlandırma sayesinde yatırımcılar firmanın sunacağı hizmet stratejisini doğru anlayarak girişime destek olabilirler.

İş Planı Yazılırken Nelere Dikkat Edilir?

Tüm araştırmaları ve planlamaları gerçekleştirdikten ve gerekli bilgileri topladıktan sonra girişimcilik için önemli olan iş planı yazım aşamasına geçebilirsiniz. İlk adım olarak iş planının taslağı yazılmalıdır. Taslak hazırlanırken fikirler ve araştırmalardan elde edilen bilgiler doğru şekilde aktarılmalıdır. Verimli bir iş planında olması gereken her şey taslakta yazılmalıdır. İş planının taslağı tamamlandıktan sonra iş planında bulunan başlıklara göre uygun bilgiler yazılarak gerçek iş planı oluşturulmalıdır.

Plan yazıldıktan sonra düzeltmeler yapabilmek için tekrar inceleme yapılmalıdır. Yazım yanlışları, mantık hataları gibi sorunlar oluşmuşsa bunlar düzeltilmelidir. İyi bir belgede bu tür hataların bulunmaması gerekir. İş planını inceleyen yatırımcılar açısından da bu konu önemlidir. Girişimci için yorumlarına önem verilen kişiler tarafından iş planının okunarak fikir alınması sağlanabilir.

Girişimcilik Kursu ile Tüm Süreçlere Hakim Olun

Girişimcilik sadece tek bir açıdan düşünülerek gerçekleştirilebilecek bir iş değildir. Doğru yatırımları doğru sektörler üzerinde yapabilmek için fikir üretme süreçlerini bilmek gerekir. Girişimcilik alanında eğitimler alarak, temel girişimcilik becerileri kazanmak ve daha yaratıcı iş modelleri geliştirmek mümkündür.

Günümüzde bu alanda başarılı olabilmek için sadece ürünlerin daha ucuza ve kaliteli olarak satılması yeterli olmamaktadır. Ortaya koyulan ürünün müşteriler için anlamlı bir değer yaratması gerekmektedir. Bu değer yaratma süreçleri ile beraber girişimcilik alanında da yenilikçi değişimler gerçekleşmektedir.

Bu değişimlerin mümkün olduğunca içerisinde bulunabilmek için günümüze uygun girişimcilik eğitimlerine katılmak gerekmektedir. Böyle bir eğitimi Enstitü sayfasında yer alan online eğitimler içerisinde bulabilirsiniz. Girişimcilik kursu alarak bu alanın sahip olduğu süreçlere dahil olabilirsiniz. Böylece, yeni fikirlerinizi nasıl geliştirebileceğinizi ve bu fikirler yardımıyla ürünlerinizle yeni değerler yaratmayı öğrenebilirsiniz.

Faaliyet Gösterilecek Pazarın Analizi, Ürün veya hizmetin kimler tarafından talep göreceğinin incelenmesi, Demografik özellikler ve potansiyel pazar payı üzerine detaylı araştırmalar önemlidir, Ürün İle İlgili Detaylara Ulaşmak, Ürünle ilgili detaylı bilgilere ulaşmak ve rakip analizi yapmak, Rakiplerden daha farklı stratejiler geliştirme ve üstün rekabet avantajı oluşturma amacı güdülmelidir, Altyapının Oluşturulması, Firmanın temel amacı, ürün ve hizmet stratejileri, farklılaştırıcı özelliklerin belirlenmesi, Yatırımcıları ikna edebilmek için firmanın diğerlerinden niçin farklı olduğunun açıklanması önemlidir, Firmanın Tasarlanması, İşgücünün organizasyonu, yönetim birimlerinin ve rollerin belirlenmesi, Büyüme ve genişleme hedeflerinin belirtilmesi, yatırımcılara firmanın gelecek vizyonunu yansıtacaktır, Mali Planlamanın Yapılması, Gelir ve gider tahminlerinin yapılması, finansman ihtiyaçlarının belirlenmesi, İyi bir mali planlamayla, finansal kaynak yaratma ve sermayeye ulaşma şansı artacaktır, Ürün ve Hizmetlerin Lanse Edilmesi, Ürün ve hizmetlerin avantajları ve müşteriye sunacağı faydaların belirtilmesi, Ürün ve hizmetlerin rekabetçi avantajları, planın etkili olmasını sağlar, Risk Analizinin Yapılması, Öngörülen zorlukların ve risklerin belirtilmesi, Karşılaşılabilecek olası risklere karşı önlem planının olması, planın güvenilirliğini artırır, Hedef Pazar Stratejisinin Belirlenmesi, Belirlenen hedef kitleye nasıl ulaşılacağının stratejisinin belirlenmesi, Hedef pazar stratejisi, ürün ve hizmetlerin başarılı bir şekilde pazarlanmasını sağlar, Operasyon Planının Hazırlanması, İşletmenin günlük operasyonları ve süreçlerinin planlanması, Effektif bir operasyon planı, işletmenin verimli ve karlı bir şekilde faaliyet göstermesine yardımcı olur, Yönetim ve Organizasyon Planının Hazırlanması, Yönetim yapısının belirlenmesi ve insan kaynakları hakkında bilgi verilmesi, Yatırımcılar, bir işletmenin iyi bir liderlik ve yönetim yapısına sahip olmasını ararlar
girişimcilik girişimcilik kursu iş planı iş planı hazırlama girişimci
Resimdeki adam şeffaf camlı bir çift dikdörtgen gözlük takıyor. Kısa, koyu renk saçları ve sakalı var. Başını hafifçe sağa eğmiş ve yana doğru bakıyor. Yakalı siyah bir gömlek giymiş, beyaz ve gri desenli bir kravat takmış. Elleri ceplerinde. Yüz ifadesi ciddi ve odaklanmış. Güçlü bir çene çizgisi ve belirgin kaşları vardır. Gözlükleri keskin ve profesyonel bir görünüm veriyor.
Cem Taşdöğen
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldum. Eğitimime devam ederken, bir televizyon kanalında canlı yayın kameramanı olarak görev yaptım. Çeşitli kısa film projelerinde farklı görevlerde bulundum. Enstitü’den aldığım online içerik editörlüğü eğitiminden sonra yazarlık yapmaya başladım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Beyaz gömlekli bir kadının yakın çekimi. Yana doğru bakmaktadır ve saçları arkaya toplanmıştır. Sağ eli beline dolanmış kahverengi bir kemer tutmaktadır. Yüzü kısmen görünüyor ve dudakları hafifçe ayrılmış. Gözleri görünmeyen bir şeye odaklanmış ve ifadesi nötr. Arka plan bulanık ve odak dışı. Kadın parlak, doğal bir ışıkta duruyor ve gömleği aydınlanmış. Gömleğinin kumaşı kırışmış ve yakası hafifçe yamuk. Vücudu ince ve duruşu rahat. Fotoğraf beyaz gömlekli bir kadının net bir temsili ve kadının kendine has özellikleri ve giysileri onu öne çıkarıyor.
Girişimcilik

Girişimcilik İçin 6 Fikir

26 Kasım 2019
Siyah şapkalı ve mavi kot pantolonlu bir kadın dizüstü bilgisayarının önünde oturuyor, gözleri dikkatle ekrana bakıyor. Elinde bir çift beyaz kulaklık var, kablosu dizüstü bilgisayarına doğru uzanıyor. Yüzü, arkadan at kuyruğu şeklinde bağladığı siyah saçlarıyla çerçevelenmiş. İnce parmakları tuşlara hızlı ve doğru bir şekilde dokunarak yazıyor gibi görünüyor. Odaklanmış ve kararlı görünüyor, yüz ifadesi bir konsantrasyon ifadesi. Bir koltuğa oturmuş, çalışırken vücudu dizüstü bilgisayarına doğru eğilmiş.
Bölümler

Girişimcilik Bölümü Nedir?

19 Ekim 2020
Bu online eğitim, zihin haritaları konusunda kapsamlı bir eğitim sunmaktadır. Bu eğitim size fikirlerin, kavramların ve görevlerin görsel temsillerini nasıl oluşturacağınızı öğretecektir. Düşüncelerinizi yapılandırmak ve düzenlemek için diyagramları ve grafik öğeleri nasıl kullanacağınızı ve fikirlerinizi hayata geçirmek için renkleri, sembolleri ve görüntüleri nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Ayrıca verilerinizdeki kalıpları nasıl belirleyeceğinizi ve fikirleriniz arasındaki ilişkileri nasıl tanıyıp kullanacağınızı da öğreneceksiniz. Bu eğitimle, düşüncelerinizi ve fikirlerinizi daha iyi organize etmenize ve iletmenize yardımcı olacak etkili zihin haritaları oluşturma becerilerine sahip olacaksınız. Bu eğitim size zihin haritalarınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmak ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Dolgun sakallı ve yuvarlak gözlüklü olgun bir adam doğrudan kameraya bakmaktadır. Üzerinde gri, uzun kollu bir gömlek ve koyu renkli bir kot pantolon var. Saçları alnından geriye doğru taranmış ve birkaç tutam alnına düşmüş. Gözleri tetikte ve ağzı düşünceli bir ifadeyle hafifçe kıvrılmış. Adam otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüz hatları belirgin. Sakalı düzgünce kesilmiş ve gözlükleri yüzünü gurur verici bir şekilde çerçeveliyor. Kendinden emin ve dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Salim Akkök
7350
Bu resim bir Oryantasyon Hazırlık Kursunu tasvir etmektedir. Yeşil gömlek giyen bir kadını gösteriyor ve bunun ciddi bir öğrenme ortamı olduğunu gösteriyor. Arka planda, öğrenmenin karmaşıklığını ve rehberlik ihtiyacını gösteren noktalı ve çizgili siyah bir ağaç bulunmaktadır. Bu görsel, her zaman öğrenilecek bir şeyler olduğunu ve hazırlık kursunun sürecin ilk adımı olduğunu hatırlatmaktadır. Yeşil gömlek kurs sırasında edinilecek bilgi ve becerileri sembolize ederken, siyah ağaç öğrencilerin ihtiyaç duydukları becerileri kazanmalarına yardımcı olmak için destekleyici bir ortamın ve deneyimli eğitmenlerin hazır bulunmasının önemini vurgulamaktadır. Oryantasyon Hazırlık Kursu, belirli bir konuda bilgi ve anlayışlarını geliştirmek isteyenler için harika bir fırsattır. Kişinin uzman olma yolculuğuna başlaması için mükemmel bir yerdir.
Bu, profesyonel iş kıyafeti giyen genç bir kadının fotoğrafı. Mavi duvarlı ve kahverengi halılı iyi aydınlatılmış bir odada duruyor. Kadının elleri cebinde ve duruşu kendinden emin ve dengeli. Koyu renk saçları düzgün bir şekilde toplanmış ve yüzü hafifçe makyajlanmış. Lacivert bir takım elbise ceketi, altında beyaz bir bluz ve lacivert bir pantolon giyiyor. Siyah ayakkabıları cilalı ve ona sofistike bir görünüm veriyor. Gururlu ve kendinden emin görünüyor ve ifadesi sakin ve odaklanmış.Selin Tezel
4640
Barista Eğitimi eğitmeninin online ders anlatımı, kahve bardağı düzenleme ve kahvenin nasıl hazırlandığı anlatılıyor.
4.2
(11)

Barista Eğitimi

10 Konu10 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
55463402