AnasayfaBlogİngilizce Dil Seviyeleri Nelerdir?
Yabancı Dil Eğitimi

İngilizce Dil Seviyeleri Nelerdir?

10 Eylül 2019
İngilizce Dil Seviyeleri

Dünyanın ortak dili haline gelen İngilizce, seviye bakımından farklılık göstermektedir. Her dil seviyesi farklı özelliklere sahiptir. Bu seviyeler Avrupa dil portföyü tarafından belirlenmektedir. A1, A2, B1, B2 İngilizce seviye grupları konuşma için yeterlidir. Bu seviyeleri öğrenen kişiler seviyelerini yükseltmek için bir sonraki seviyeleri tercih etmektedir.

C1 ve C2 seviyeleri ise uzman seviyeleri olarak kabul edilir. Kişiler bu seviyelere ulaştıklarını kanıtlamak için genellikle sınava girerler. Sınavların IELTS, TOEFL ve Cambridge English gibi farklı isimleri vardır. Bu sınavlardan birini geçtikten sonra kişilere seviyelerini gösteren bir sertifika verilir. Süreç tüm seviyeler için benzerdir; ancak seviye arttıkça sınavların zorluğu da artar.

Sonuç olarak, İngilizcenin farklı seviyeleri vardır ve her seviye farklı özelliklere sahiptir. İngilizce öğrenmede başarılı olmak için bu özellikleri göz önünde bulundurmak gerekir.

Aşağıdaki tablo, İngilizce dil yeterlilik seviyelerini ve her seviyenin ne anlama geldiğini göstermektedir:

LevelTanım
Acemi seviyesi, İngilizce öğrenmeye yeni başlayan bireyler içindir. Bu seviyede, öğrenciler çok temel ifadeleri ve cümleleri anlayabilir ve kullanabilirler. Karşılarındaki kişi sabırlı ve yardım etmeye istekli olduğu sürece basit bir şekilde iletişim kurabilirler.Novice
IntermediateOrta seviye, temel İngilizce anlayışına sahip ancak henüz yetkin olmayan bireyler içindir. Bu seviyede öğrenciler basit cümlelerle iletişim kurabilir ancak dil bilgisi, kelime bilgisi ve telaffuzda hatalar yapabilirler. Temel yönergeleri anlayabilir ve basit konuşmaları yapabilirler
Advancedİleri seviye, İngilizce'de yetkin olan bireyler içindir. Bu seviyede öğrenciler akıcı ve doğru bir şekilde iletişim kurabilirler. Karmaşık kavramları anlayabilir ve ayrıntılı diyalogları yürütebilirler.
ExpertUzman seviyesi, anadili İngilizce olan veya anadiline yakın İngilizce bilen bireyler içindir. Bu seviyede öğrenciler zahmetsizce ve doğru bir şekilde iletişim kurabilirler. Deyimsel ifadeler ve konuşma dili de dahil olmak üzere dilin tüm yönlerini anlayabilir ve kullanabilirler.

İngilizce seviyeleri nelerdir?

İngilizce öğrenenler, İngilizce yeterliliklerine uygun olarak yedi farklı seviyeden birine dahil edilir. Bu İngilizce seviye grupları A1, A2, B1, B2, C1, C2 ve D'dir. Her İngilizce seviye grubunun kendine özgü İngilizce öğrenme hedefleri vardır.

Örneğin, A1 İngilizce seviyesi başlangıç seviyesidir. Bu aşamada, İngilizce öğrenenler temel dilbilgisi ve cümle kalıplarıyla tanışacaklardır. Ayrıca sözlük kullanmayı ve kelime ezberlemeyi de öğrenirler. Günlük konuşma dersleri de İngilizce A1 seviyesinin bir parçasıdır. Bir sonraki İngilizce seviye grubuna geçmek için, İngilizce öğrencilerinin mevcut İngilizce seviye gruplarının tüm hedeflerini tamamlamaları gerekir.

Bir sonraki İngilizce seviye grubu İngilizce A2 seviyesidir. En yüksek İngilizce seviye grubu olan C2 seviyesine ulaşmak için, İngilizce öğrencilerinin önce her bir alt İngilizce seviye grubunun tüm yeterliliklerini tamamlamaları gerekir.

Bu nedenle, A1, A2, B1, B2, İngilizce seviye gruplarını tamamlamak, İngilizce'de rahatça konuşabilmek için gereklidir. Ancak, hedeflediğiniz şey ileri seviye İngilizce dil seviyesiyse, tercih edilen kurslar C1 ve C2'dir.

Bu iki yüksek İngilizce seviye grubu, ileri düzey okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinizi geliştirecektir.

İngilizce A1 Seviyesi

İngilizce A1, İngilizce dil yeterliliğinin ilk aşamasıdır. Bu seviyede öğrenciler kısa ve basit metinleri okuyup anlayabilirler. Ayrıca basit konuşma dilinde yazı yazmaya da başlayabilirler. Ayrıca, konuşma diyaloglarında ne söylendiğini anlayabileceklerdir. Bu seviye önemlidir çünkü daha ileri İngilizce dil çalışmalarının temelini oluşturur. Bu aşamayı bitiren kursiyerler, temel İngilizce kavramlarını iyi bir şekilde öğrenir ve sonraki İngilizce derslerde bu bilgilerin üzerine bir şeyler inşa edebilirler.

A1 ve A2 dil seviyeleri, yazılanların okunması için yeterlidir. Ayrıca söylenenleri de rahatlıkla yazabilir. Saat, yazılar ve zaman terimleri. 

İngilizce A1 seviyesinde şunları yapabilirsiniz:

 • Bildiğiniz günlük ifadeleri ve çok temel kalıpları anlayabilir ve kullanabilirsiniz.

 • Kendinizi ve başkalarını tanıtabilirsiniz.

 • Nerede yaşadığınız, tanıdığınız insanlar ve sahip olduğunuz şeyler gibi kişisel detaylar hakkında basit sorular sorabilir ve cevaplayabilirsiniz.

 • Basit bir şekilde iletişim kurabilirsiniz.

İngilizce A1 konu başlıkları

İngilizce A1, İngilizce A1 Seviyesi için ders konularıdır. İngilizce A1'de yer alan konular dilbilgisi, okuduğunu anlama, yazma ve konuşmadır. İngilizce A1, öğrencilerin İngilizce dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kurs konuları dört modüle ayrılmıştır: dilbilgisi, okuduğunu anlama, yazma ve konuşma.

Her modül çeşitli aktivite ve alıştırmalardan oluşmaktadır. Dilbilgisi, konuşmanın öğeleri ve cümle yapısı gibi İngilizce dilbilgisinin temellerini kapsar. Okuduğunu anlama, İngilizce metinleri anlamaya odaklanır. Yazma, kompozisyon yazma ve mektup yazma gibi yazılı İngilizcenin farklı yönlerini kapsar. Konuşma, telaffuz ve tonlama gibi sözlü İngilizce becerilerini kapsar.

İlgili eğitim: İngilizce Eğitimi (A1-A2)

İngilizce A2 Seviyesi

İngilizce A2 Seviyesi, günlük dilde tasarlanmış metinleri anlama becerisi ile karakterize edilir. Saat, tarih ve benzeri bilgilendirmelerin okunması bu seviyede öğrenilir. Basit günlük metinlerden oluşan iş, yön ve benzeri işaretler okunabilir. Benzer basit metinler de sorunsuzca okunabilir. Bu seviye, İngilizce konuşulan bir ortamda eğitim almak veya çalışmak isteyenler için oldukça önemlidir. İngilizce A2 SEVİYESİ dünya çapında tanınmaktadır.

İngilizce A2 seviyesi kursiyerleri diyalog kurabilirler. Basit ve günlük diyaloglar kurabilmektedirler. Ancak, İngilizce B1 seviyesindeki benzerleri genellikle daha karmaşık konuşmalar yapabilir ve daha yüksek doğruluk derecesine sahip metinler üretebilirler.

Sonuç olarak, İngilizce B1 seviyesindeki kursiyerler, İngilizce konuşulan bir ülkede günlük yaşamın zorluklarıyla başa çıkmak için daha donanımlı olmalıdır. Bununla birlikte, hem İngilizce A2 hem de İngilizce B1 seviyesindeki kursiyerler dil becerilerinde önemli ilerleme kaydetmiş ve akıcı İngilizce konuşan kişiler olma yolunda ilerlemektedir.

İngilizce A2 seviyesinde şunları yapabilirsiniz:

 • Kişisel ilgi alanlarınızla ilgili ifadeleri ve en sık kullanılan kelimeleri anlayabilirsiniz (örn. çok temel kişisel bilgiler veya iş).

 • Bildik ve rutin konularda basit ve doğrudan bilgi alışverişi gerektiren basit ve rutin işlerde iletişim kurabilirsiniz.

 • Geçmişinizi, yakın çevrenizi ve acil ihtiyaç alanlarındaki konuları basit terimlerle tanımlayabilirsiniz.

İngilizce B1 Seviyesi

Bu aşamada basit metinlerden daha karmaşık metinlere geçiyoruz. Öğrenci kendi özgeçmişini yazabilir. Dilekçe, resmi yazılar, makaleler ve mektuplar B1 ve B2 dil seviyeleri kategorisindedir. Öğrenciler haber ve benzeri konuları okurken sorun yaşamazlar. Ancak, deyimsel ifadeleri veya aşina olmadıkları kelimeleri anlamakta zorlanabilirler.

Okuduğunu anlama, akademik veya profesyonel bir ortamda başarılı olmak isteyen herkes için çok önemli bir beceridir. Neyse ki, kişinin okuduğunu anlama becerilerini geliştirmenin çeşitli yolları var. En etkili yöntemlerden biri yüksek sesle okumaktır; okuyucular metni görmenin yanı sıra duyarak okuduklarını daha iyi işleyebilir ve hatırlayabilirler.

İngilizce B1 seviyesinde, günlük hayattan alınmış basit metinleri, günlük konuşmaları ve benzer diyalogları okuyabilmelisiniz. Ayrıca basit görev metinlerini okuyabilmeli ve makale, gazete ve kitap metinlerindeki önemli noktaları anlayabilmelisiniz. Ayrıca, gazete ve mektup gibi belgelerdeki metnin bir kısmını anlayabilmelisiniz. Ayrıca kişisel bir mektup da yazabilmelisiniz. Son olarak, kullanım kılavuzlarını okuyabilmelisiniz.

B1 online eğitim alan kursiyerler bu aşamada etkili çözüm üretmektedir. Hikaye okuma ve gazete okuma bu aşamada başlar. Ayrıca öğrenci radyo ve TV’de konuşulanları anlamaya başlar. Hangi konuda konuşulduğunu anlayabilir.

İngilizce B1 seviyesinde şunları yapabilirsiniz:

 • Dilin konuşulduğu bir bölgede seyahat ederken ortaya çıkabilecek çoğu durumla başa çıkabilirsiniz.

 • Tanıdık, kişisel ilgi alanınıza giren veya günlük yaşamla ilgili konularda (örneğin aile, hobiler, iş, seyahat ve güncel olaylar) hazırlıksız olarak konuşmaya başlayabilirsiniz.

 • Kişisel ilgi alanına giren konularda basit bağlantılı metinler üretebilir.

 • Deneyimleri ve olayları, hayalleri, umutları ve hırsları tanımlayabilir ve fikirler ve planlar için kısaca nedenler ve açıklamalar verebilir.

İlgili eğitim: İngilizce Eğitimi (B1-B2)

İngilizce B2 Seviyesi

Kursiyer bu kategoride karmaşık olmayan ve akademik seviyenin altında kalan metinleri okuyabilir. Kendi ilgi alanına giren konuları ihtiva eden metinleri rahatlıkla analiz edebilir. Gramer kurallarını kullanarak mantıklı çözümler yapabilir. B2 online eğitim aşamasında, uzmanı olmadığı alanla ilgili yazıları sözlük kullanarak kolaylıkla okuyabilir. Farklı kaynaklardan elde edilen bilgileri derleme ve bunları okuma, bu seviyenin diğer özellikleri arasında yer alıyor.Radyo ve tv dinleme, film seyretme gibi konularda kursiyer sorun yaşamıyor.

Bu aşamada kursiyer ilgi alanı ile ilgili yazıları sorunsuz bir şekilde okuyabilir. Ayrıca Sözlük kullanarak teknik terim içeren yazılar okunabilir. Metin okuma kategorisi bu aşamada biraz daha gelişiyor. Öğrenci metin okumak suretiyle anlatılmak isteneni anlayabilir. Sözlük kullanmadan metnin hangi konuda yazıldığını anlayabilir. İşinizle veya günlük yaşantınızla ilgili diyaloglar kurulabilir. Metin ve hikaye dinlerken, sözlük kullanılmadan konu anlaşılabilir.

İngilizce B2 seviyesinde şunları yapabilirsiniz:

 • Her iki tarafı da zorlamadan anadili İngilizce olan kişilerle düzenli etkileşimi mümkün kılacak derecede akıcılık ve doğallıkla etkileşim kurabilir.

 • Uzmanlık alanındaki teknik tartışmalar da dahil olmak üzere hem somut hem de soyut konulardaki karmaşık metinlerin ana fikirlerini anlayabilir.

 • İfade arayışına girmeden kendini akıcı ve spontane bir şekilde ifade edebilir.

 • Dili sosyal, akademik ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir.

 • Geniş bir konu yelpazesinde açık, ayrıntılı metinler üretebilir ve çeşitli olasılıkların avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyarak güncel bir konu hakkındaki görüşünü açıklayabilir.

İngilizce C1 Seviyesi

İngilizce yazışmaların anlaşılması bu seviyede biraz daha kolaylaşıyor. Sözlük kullanmadan bütün yazışmalar kolaylıkla anlaşılabilir. C1 seviyesinde, yazışmaların yanı sıra kılavuz okuma konusunda da kursiyer kendini geliştiriyor. Sözlük kullanmadan kursiyer kılavuz okuma işlemini sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriyor. Sözlük kullanmadan yazı yazılabilir. Sertifika c1 eğitim programında, dinleme, konuşma ve yazma konusunda öğrenci en üst seviyeye çıkar. Bütün konularda yazma ve konuşma işlemi gerçekleşebilir.

İngilizce C1 seviyesinde şunları yapabilirsiniz:

 • Geniş bir yelpazedeki zorlu ve uzun metinleri anlayabilir ve örtük anlamları fark edebilir.

 • Uygun ifadeler bulmak için fazla araştırma yapmak zorunda kalmadan kendini akıcı ve spontane bir şekilde ifade edebilir.

 • Dili sosyal, akademik ve profesyonel amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir.

 • Karmaşık konularda açık, iyi yapılandırılmış, ayrıntılı metinler üretebilir, organizasyon kalıplarını, bağlaçları ve iletişim araçlarını kontrollü bir şekilde kullanabilir.

İlgili: İngilizce Eğitimi (C1-C2)

İngilizce C2 Seviyesi

Bu aşamada soyut kavramlar, bilimsel terimler ve edebi yazılar okunabilir ve anlaşılabilir. Münazara ve tartışmalara girilebilir. Sözlük kullanmadan kendini ifade etme ve karşıdakini anlama bu seviyede maksimuma çıkıyor. Sertifika C2 seviyesinde, rapor yazma, metin tercüme etme ve siyasi konularda tartışma, bu aşamada kolaylıkla yapılabilir. Siyasi tartışmalar, ilmi tartışmalar dinlenebilir ve anlaşılabilir. Bu konularda görüş beyan edilebilir. Öğrenci ve öğretmen bu aşamada bütün konular hakkında sohbet edebilir.

İngilizce C2 seviyesinde şunları yapabilirsiniz:

 • Duyduğu veya okuduğu hemen hemen her şeyi kolaylıkla anlayabilir.

 • Kendini spontane, çok akıcı ve kesin bir şekilde ifade edebilir, en karmaşık durumlarda bile anlamın ince tonlarını ayırt edebilir.

 • Dili sosyal, akademik ve profesyonel amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir.

 • Karmaşık konularda, alt temaları bütünleştiren, belirli noktaları geliştiren ve uygun bir sonuçla tamamlayan açık, iyi yapılandırılmış ve ayrıntılı metinler üretir.

ingilizce İngilizce eğitimi seviye eğitim ingilizce dil seviyeleri İngilizce seviyeler
Sezin Gök - Blogger
Sezin Gök
Blog Yazarı

Akdeniz Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. Üniversiteden fakülte derecesi ile mezun olmuştur. Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi ile çevresine katkıda bulunmuştur. Gönüllü olarak sosyal sorumluluk projesini devam ettirmektedir. İşletme ve alanları ile ilgili yazılar yazmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
İngilizce Öğrenme Teknikleri
Yabancı Dil Eğitimi

İngilizce Öğrenme Teknikleri

23 Aralık 2019
İngilizce Öğrenmek İçin En İyi Film Önerileri
Yabancı Dil Eğitimi

İngilizce Öğrenmek İçin En İyi Film Önerileri

24 Şubat 2020
Hızlı İngilizce Öğrenme Yöntemlerini Kullanın
Yabancı Dil Eğitimi

Hızlı İngilizce Öğrenme Yöntemlerini Kullanın

04 Aralık 2019
İngilizce Nasıl Öğrenilir?
Kişisel Gelişim

İngilizce Nasıl Öğrenilir?

28 Eylül 2021
İngilizce A1-A2 Eğitimi, İngilizce dil becerilerini geliştirmek isteyenler için mükemmel bir kurstur.
4.7
(424)

İngilizce Eğitimi (A1-A2)

23 Konu5 Saat
Dr. Mustafa CeylanDr. Mustafa Ceylan
299179
İngilizce becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, B1-B2 kursumuza bugün göz atın!
4.9
(261)

İngilizce Eğitimi (B1-B2)

6 Konu5 Saat
Dr. Mustafa CeylanDr. Mustafa Ceylan
390209
İngilizce Eğitimi (C1-C2)
5
(152)

İngilizce Eğitimi (C1-C2)

6 Konu5 Saat
Esra AydınEsra Aydın
410239