AnasayfaBlogİç Denetim Müdürü Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

İç Denetim Müdürü Nedir? Ne İş Yapar?

13 Temmuz 2021
Bu görüntü, elinde kalem ve hesap makinesi tutan bir kişiyi göstermektedir. Kişi yüzü öne dönük ve doğrudan kameraya bakıyor. Hesap makinesi sağ elinde, kalem ise sol elindedir. Kalem siyah veya koyu mavi bir kalem, hesap makinesi ise siyah kasalı basit bir hesap makinesidir. Kişi açık mavi bir gömlek giymektedir ve yüzü saçları tarafından kısmen gizlenmiştir. Arka planda bir belgenin üzerinde bir büyüteç vardır ve ön planda kişinin elinin bulanık bir görüntüsü görülebilir. Arka planda bir kağıdın yakın çekimi de görülebiliyor. Kişi önündeki kaleme ve hesap makinesine odaklanmıştır ve arka plan hafifçe odak dışıdır.
İç Denetim Müdürüne İlişkin BölümlerAçıklamalarÖrnekler
GörevleriKurumların operasyonel, finansal faaliyetleri ve iç kontrollerini denetleme, risk bazlı bir denetim planı uygulama, denetim ekibinin denetimlerinin etkinliğini kontrol etme.Departmanların risk değerlendirmelerini koordine etmek, şirket faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uygunluğunu kontrol etmek.
Gerekli EğitimDört yıllık eğitim veren üniversitelerde yer alan İktisat, İşletme, Mühendislik ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma.Uluslararası İç Denetim Enstitüsü tarafından verilen Sertifikalı İç Denetçi (CIA) sertifikasyonu.
Maaş Bilgileriİç denetim müdürü maaşı tecrübe, eğitim ve bilgi düzeyi ile doğru orantılı olduğundan bu maaşlar farklılık gösterir.Yeni başlayan bir iç denetim müdürü 9.000 TL, tecrübeli bir iç denetim müdürü ortalama 11.500 TL ve uzun yıllar tecrübeli bir iç denetim müdürü 16.000 TL kazanabilir.
İş İmkanlarıKalite yönetim sistemleri uygulamaları, denetim süreçleri ve müdürler için iş imkanlarının genişlemesini sağlar.Özellikle büyük kentlerde, sanayi bölgelerinde veya şirket merkezlerinin daha yoğun olduğu şehirlerde iş imkanları daha fazladır.
İç Denetim Müdürü Olma Süreciİç denetim müdürü olmak için belli bir kariyer ve tecrübe sahibi olma gerekliliği vardır. Belli bir süre iç denetim uzmanlığı veya iç denetçilik görevinde bulunmuş olmak.
İç Denetim Müdürünün Analiz SüreçleriYıllık risk temelli denetim planının geliştirilmesi için kuruluşun stratejik hedefleri ve finansal etkisini analiz etmek.Risk değerlendirme süreçlerinin koordinasyonunu sağlama.
Denetim FaaliyetleriFinansal, operasyonel ve bilgi sistemi denetimleri gerçekleştirme ve denetim raporları hazırlama.Kurum içinde meydana gelen sahtekarlık vakalarını incelemek ve raporlamak.
Eğitim ProgramlarıDenetim personeli için eğitim programları planlama.Yönetim birimlerinin düzeltici faaliyet planlarını kontrol etmek.
Bulgular ve RaporlamaDenetim neticesinde ortaya çıkan bulguları rapor olarak hazırlayıp, denetim kurulu ya da üst yönetime sunmak.Yıllık iç denetim planı
Yönetim BecerileriDenetim ekibini yönetme ve faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürümesini sağlama.Dış kaynaklı denetim faaliyetlerinin aktif gözetimini sağlama.

İç denetim müdürü, kurumların kendi içlerinde yaptıkları denetim, tespit ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan kişilere verilen addır. İç denetim müdürü aynı zamanda denetim yöneticisi ya da iç denetim bölüm başkanı olarak da anılabilir. İç denetim müdürü olmadan önce aynı kurum ya da farklı kurumlarda iç denetim uzmanlığı veya iç denetçilik yapmak gerekir.

İç denetim müdürünün en temel görevi şirketin iç denetim faaliyetlerinin şirket yapısı içindeki yerinin belirlenmesi ve iç denetim stratejilerinin hazırlanmasıdır. Bu hazırlıklar iç denetimin diğer süreçlerinin daha etkin ve sorunsuz bir şekilde yürümesini sağlar. İç denetim müdürünün en temel görevlerinden biri de denetim ekibini yönetmektir.

Yazımızda iç denetim müdürü ile ilgili merak edilen soruları sizler için araştırdık. İç denetim müdürü nedir? İç denetim müdürü ne iş yapar? İç denetim müdürü maaşları ne kadar? Birlikte inceleyelim.

İç Denetim Müdürü Nedir?

İç denetim müdürü, kurumların operasyonel ve finansal faaliyetleri ile iç kontrollerini iyileştirmek üzere çalışmalar sürdüren kişidir. Risk bazlı bir denetim planının uygulanmasından sorumlu olan meslek mensubudur. Denetim ekibinin yaptığı denetimlerin etkinliğinin kontrol etmek, gerekli iyileştirilmelerin yapılmasını sağlamak da iç denetim müdürünün sorumluluklarından bazılardır. Denetim neticesinde ortaya çıkan bulgulardan şirketin taşıdığı riskleri rapor olarak hazırlayıp, denetim kurulu ya da üst yönetime sunmak da iç denetim müdürünün temel görevleri arasında yer alır.

İç denetim müdürü olmak isteyen kişilerin dört yıllık eğitim veren üniversitelerde yer alan İktisat, İşletme, Mühendislik ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmaları gerekir. Bunun yanında Uluslararası İç Denetim Enstitüsü tarafından, Sertifikalı İç Denetçi (CIA) sertifikasyonu da verilmektedir. İç denetim müdürü olarak çalışacak kişilerin mesleğin gerektirdiği özellikleri de taşıması gerekir.

İç Denetim Müdürü Ne İş Yapar?

İç denetim müdürünün temel görev ve sorumluluğu kurum çapındaki iş ve finansal operasyonların sektörel standartlara uygun olmasını sağlayacak bilgi ve birikimi kullanmaktır. Bu alanda çalışacak profesyonellerin diğer önemli görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 • Şirket bünyesinde finansal, operasyonel ve bilgi sistemi denetimleri gerçekleştirmeleri gerekir.

 • Departmanların risk değerlendirmesini koordine etmeleri gerekir.

 • Yıllık iç denetim planı geliştirmeleri gerekir.

 • Yıllık olarak risk temelli denetim planının geliştirilmesi için kuruluşun stratejik hedefleri ve finansal etkisini analiz etmeleri gerekir. 

 • Tüm eksikliklerin ortadan kaldırıldığından emin olmak için yönetim birimlerinin düzeltici faaliyet planlarını kontrol etmeleri gerekir.

 • Kurum içinde meydana gelen sahtekarlık vakalarını incelemeleri ve raporlamaları gerekir.

 • Dış kaynaklı denetim faaliyetlerinin aktif gözetimini sağlamaları gerekir.

 • Denetim personelini bilgilendirmek üzere eğitim programları planlamaları gerekir.

 • Şirket faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığını kontrol etmeleri gerekir.

 • Denetim raporları hazırlamalı ve yönetim departmanına sunmalıdır.

İç Denetim Müdürü Maaşları

Pek çok kurum farklı alanlarda kalite yönetim sistemi uygulamaları yapmaktadır. Kalite yönetiminin en temel unsurlarından biri denetim aşamasıdır. Denetlenmeyen bir sürecin kalitesinden bahsetmek de anlamsız olur. Bu sebeple yerli ya da yabancı kaynaklı pek çok firma denetim mekanizması kurmayı tercih eder. Bu da denetim müdürleri için iş imkanlarının genişlemesini sağlar. İç denetim müdürü için iş imkanları özellikle büyük kentlerde ve sanayi bölgelerinde ya da şirket merkezlerinin daha yoğun olduğu şehirlerde daha fazladır. İç denetim müdürü olarak anılmak için kişilerin ancak belli bir kariyer sahibi olmaları gerekir. Bu sebeple iç denetim müdürü olan kişiler büyük bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır.

İç denetim müdürü maaşı kurumların maaş politikasına uygun olacak şekilde en üst seviyelerde değerlendirilir. İç denetim faaliyetlerinden yararlanmayan firmalar ile denetimi sadece kağıt üzerinde yapan firmalar iç denetim müdürü adıyla bir pozisyon açmak yerine denetim faaliyetlerini uzmanlık seviyesinde yürütmeyi tercih eder. Bu sebeple iç denetim müdürü pozisyonu açan firmaların gerçek anlamda bir denetim süreci yöneticisine ihtiyacı olduğu anlamı çıkarılabilir. İç denetim müdürü maaşı kişinin tecrübe, eğitim ve bilgisi ile de doğru orantılıdır. Bir iç denetim müdürü ne kadar kazanır, inceleyelim.

 • İç denetim müdürü olarak yeni başlayan bir kişi en düşük 9.000 TL maaş alır.

 • Tecrübesi gelişmiş bir iç denetim müdürü ortalama 11.500 TL kazanabilmektedir.

 • Uzun yıllar tecrübe ve birikime sahip bir iç denetim müdürünün en yüksek kazanacağı rakam 16.000 TL’yi bulmaktadır.

İç Denetim Müdürü Nasıl Olunur?

İç denetim müdürü olmak için zorunlu bir eğitimden bahsedilmez. Ancak denetim müdürü şirketin kalite standartlarını koruyacak ve geliştirecek bir anlayışa sahip olacak kişiler arasından seçilir. Bu nedenle bir iç denetim müdürünün uluslararası tüm iç denetim standartlarına hakim ve güncel denetim yöntemleri hakkında kapsamlı bilgilere sahip olması beklenir. Kurumların işe alım sürecinde eğitim kriterlerinde genellikle; İktisat, İşletme, Maliye, İşletme ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olan kişiler yer alır.

İç denetim müdürü büyük bir mesleki bilgi ve birikimine sahip olmalıdır. Bu sayede kurumu için her alanında yenilikçi çözümler üretebilir. Özellikle finans, hukuk ve üretim konularında tecrübe sahibi olması ve bilgili olması çok önemlidir. İç denetim müdürü olmadan önce aynı şirket ya da farklı şirketler bünyesinde iç denetim uzmanlığı yapmış olması veya iç denetçilik yapmış olması önemlidir. Kişinin bu alanda başarı gösterebilmesi için bazı nitelikleri de taşıması beklenir. Bu nitelikler nelerdir, inceleyelim.

 • Detay odaklı çalışmalar sergilemelidir.

 • İş kanunu, vergi kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

 • Ekip yönetiminde başarı göstermeli ve motivasyonunu sağlayabilmelidir.

 • Raporlama ve sunum yapabilmelidir.

 • İş ve zaman yönetimini gerçekleştirebilmelidir.

 • Yabancı dil bilmesi özellikle kendini çok iyi şekilde ifade edecek iyi derecede İngilizce bilmesi önemlidir.

 • Proaktif bir tutum sergileyebilmeli aynı zamanda inisiyatif alabilmelidir.

 • Öz disipline sahip olması beklenir.

 • İyi derecede sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemelidir.

 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğünün bulunmaması gerekir.

İlgili eğitim: Zaman Yönetimi Eğitimi

Görevleri, Kurumların operasyonel, finansal faaliyetleri ve iç kontrollerini denetleme, risk bazlı bir denetim planı uygulama, denetim ekibinin denetimlerinin etkinliğini kontrol etme, Departmanların risk değerlendirmelerini koordine etmek, şirket faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uygunluğunu kontrol etmek, Gerekli Eğitim, Dört yıllık eğitim veren üniversitelerde yer alan İktisat, İşletme, Mühendislik ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma, Uluslararası İç Denetim Enstitüsü tarafından verilen Sertifikalı İç Denetçi (CIA) sertifikasyonu, Maaş Bilgileri, İç denetim müdürü maaşı tecrübe, eğitim ve bilgi düzeyi ile doğru orantılı olduğundan bu maaşlar farklılık gösterir, Yeni başlayan bir iç denetim müdürü 9000 TL, tecrübeli bir iç denetim müdürü ortalama 11500 TL ve uzun yıllar tecrübeli bir iç denetim müdürü 16000 TL kazanabilir, İş İmkanları, Kalite yönetim sistemleri uygulamaları, denetim süreçleri ve müdürler için iş imkanlarının genişlemesini sağlar, Özellikle büyük kentlerde, sanayi bölgelerinde veya şirket merkezlerinin daha yoğun olduğu şehirlerde iş imkanları daha fazladır, İç Denetim Müdürü Olma Süreci, İç denetim müdürü olmak için belli bir kariyer ve tecrübe sahibi olma gerekliliği vardır , Belli bir süre iç denetim uzmanlığı veya iç denetçilik görevinde bulunmuş olmak, İç Denetim Müdürünün Analiz Süreçleri, Yıllık risk temelli denetim planının geliştirilmesi için kuruluşun stratejik hedefleri ve finansal etkisini analiz etmek, Risk değerlendirme süreçlerinin koordinasyonunu sağlama, Denetim Faaliyetleri, Finansal, operasyonel ve bilgi sistemi denetimleri gerçekleştirme ve denetim raporları hazırlama, Kurum içinde meydana gelen sahtekarlık vakalarını incelemek ve raporlamak, Eğitim Programları, Denetim personeli için eğitim programları planlama, Yönetim birimlerinin düzeltici faaliyet planlarını kontrol etmek, Bulgular ve Raporlama, Denetim neticesinde ortaya çıkan bulguları rapor olarak hazırlayıp, denetim kurulu ya da üst yönetime sunmak, Yıllık iç denetim planı, Yönetim Becerileri, Denetim ekibini yönetme ve faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürümesini sağlama, Dış kaynaklı denetim faaliyetlerinin aktif gözetimini sağlama
İç Denetim Müdürü İç Denetim Müdürü nedir İç Denetim Müdürü ne iş yapar İç Denetim Müdürü maaşları İç Denetim Müdürü nasıl olunur
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.