AnasayfaBlogHuzurevinde Çalışmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?
İş Hayatı

Huzurevinde Çalışmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

29 Ağustos 2021
Huzurevinde çalışmak için gerekli şartlar, yaşlıların psiko-sosyal düşünülerek değişkenlik göstermektedir. Farklı meslek gruplarından hangileri olduğunu ele aldık.
Kalınan PozisyonGerekli ŞartlarGörevler
Sorumlu MüdürTıp, psikoloji, sosyal hizmet, fizyoterapi, hemşirelik gibi bölümlerden lisans eğitimiHuzurevinin tüm işlerinin yerine getirilmesi ve yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması
Sosyal ÇalışmacıSosyal hizmet bölümünden dört yıllık lisans eğitimiYaşlıların kuruluşa kabulü, dosyasının tutulması, adaptasyonunun sağlanması ve problemlerine çözüm önerilerinin getirilmesi
PsikologPsikoloji bölümünden lisans eğitimiYaşlıların psikolojik sağlığının korunması ve gerektiğinde psikolojik desteğin sağlanması
DoktorTıp fakültesi mezunu olmak ve üzerine alanında uzmanlaşmakYaşlıların genel sağlık durumlarını kontrol etmek ve gerektiğinde tedavi uygulamak
FizyoterapistFizyoterapi bölümünden lisans eğitimiYaşlıların bedensel aktivitelerinin ve kas iskelet sisteminin düzenli olarak kontrolünü yapmak ve gerektiğinde fizyoterapi uygulamaları yapmak
DiyetisyenDiyetisyenlik bölümünden lisans eğitimiYaşlıların beslenme programını düzenlemek ve sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için gerekli diyet programlarını oluşturmak
HemşireHemşirelik bölümünden lisans veya önlisans eğitimiYaşlıların sağlık durumlarını kontrol etmek, doktorun verdiği ilaçları uygulamak ve genel sağlık hizmetlerini yerine getirmek
Yaşlı BakıcısıEn az lise mezunu olmak, bazı durumlarda sertifikalı eğitim gerekmektedirYaşlıların günlük bakımını üstlenmek, beslenmelerini sağlamak, kişisel bakımlarını düzenlemek
Diğer PersonelPozisyona ve huzurevinin belirlediği kriterlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilirHuzurevi işleyişi için gerekli çeşitli görevleri yerine getirmek

Huzurevleri yaşlıları daha konforlu ve huzurlu bir ortamda korumak ve onların ihtiyaçlarını gidermek için kurulmuş yatılı bakım merkezleridir. 7/24 hizmet veren huzurevleri yaşlıların evi gibi hissedecekleri, yabancılık çekmeden tüm imkanlardan diledikleri gibi faydalanabilecekleri ortak yaşam alanlarıdır.

Kamu ya da özel huzurevleri bulunduğu yer ve alana göre farklı kişi kapasitelerine sahiptir. Bu huzurevlerinde hem sağlıklı yaşlılar hem de özel bakıma ihtiyacı olan yaşlıların kalması mümkündür. Tabii bu insanların yaşamlarını kolaylaştıracak gerek fiziki gerek sosyal gerekse psikolojik olarak onlara destek olacak nitelikte birtakım meslek grupları da huzurevlerinde görev almaktadır. Bu yazımda sizlere huzurevlerinde çalışan kişilerin sahip olması gereken özellikleri, huzurevinde çalışmak için hangi şartların arandığını ve huzurevinde hangi mesleklerin nasıl bir role sahip olduğunu aktaracağım.

Huzurevinde Çalışmak İçin Gereken Şartlar

Öncelikle huzurevi açmak ve huzurevinde çalışmak ile ilgili Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün, Özel huzurevleri ile huzurevi yaşlı bakım merkezleri yönetmeliğinin incelenmesini tavsiye ediyorum.

Huzurevinde kalan yaşlı bireylerin bütün bakım, beslenme, sağlık, sosyal aktivite ve konaklama ihtiyaçları kurum tarafından karşılanır. Böyle bir hizmet sunabilmek için de uzman ve tecrübeli bir ekip ile çalışmak önem arz eder. Huzurevinde çalışmak isteyen kişilerde aranan şartları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • TC vatandaşı olmalı

 • 18 yaşını doldurmuş reşit bir birey olmalı,

 • İş hayatını engelleyecek herhangi bir hastalığa veya sakatlığa sahip olmamalı,

 • Madde ve alkol bağımlılığı olmamalı,

 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya tecilli olmak gerekir.

Bu genel şartların haricinde huzurevlerinin aradığı kriterlere göre değişkenlik gösterebilen bazı özel şartlar da vardır.

 • Vardiyalı çalışma konusunda engeli olmamalı,

 • Etkili iletişim kurma becerisine sahip olmalı,

 • İnsanlara karşı anlayışlı ve farklı fikirlere karşı hoşgörülü olmalı,

 • Empati yapabilmelidir,

 • Sevecen, şefkatli ve güler yüzlü olmalı,

 • İşini profesyonel yapmalı ve kurumda kalan kişilerle duygusal bağ geliştirmemeli,

 • Çalışacağı pozisyona uygun bir lisans ya da ön lisans diplomasına sahip olmalı,

 • Görev alacağı meslekte gereken ya da çalıştığı kurumun istediği birtakım sertifikalara, uygulayıcılık belgelerine sahip olmalı,

 • Kurumun bulunduğu şehirde ikamet etmeli,

 • İşini severek yapabilmeli,

 • Aldığı sorumlulukları eksiksiz yerine getirmesi gerektiği için sorumluluk sahibi olabilmeli,

 • İş ahlakına sahip olmalı,

 • Disiplinli çalışmalı,

 • Aranan kriterlerden biri olan yaş aralığında veya uygun cinsiyette olduğundan emin olmalıdır.

Huzurevinde Kimler Çalışabilir?Gerek özel gerekse devlet huzurevlerinde pek çok farklı meslek grubu çalışmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde açılacak huzurevlerinin kuruluş ve işleyiş esasları hakkındaki yönetmelikte huzurevinde çalışacak olan meslekler; sorumlu Müdür, sosyal çalışmacı, psikolog, doktor, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, yaşlı bakıcısı ve diğer personeller olmak üzere sıralanabilir. Gelin birlikte bu mesleklerin huzurevinde hangi görevleri yapmakla yükümlü olduklarına bakalım.

Sorumlu Müdür

Sorumlu müdür huzurevinin başta idari ve mali olmak üzere tüm işlerini uygun bir şekilde yerine getirmekle sorumlu kişidir. Kuruluşta kalan yaşlıların bakımı ve korunması noktası gereken sosyal, psikolojik ve fiziksel bütün ihtiyaçların yeterli bir şekilde karşılandığından emin olmalıdır. Kuruluşun bünyesinde çalışan diğer meslek elemanları arasındaki iş koordinasyonunu sağlayarak teknik işlerin de yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesinden sorumludur.

Kimler sorumlu müdür olabilir?

Devlet ya da özel üniversitelerin lisans programlarından tıp, psikoloji, sosyal hizmet, fizyoterapi ve hemşirelik gibi bölümlerinden başarıyla mezun olanlar huzurevlerinde sorumlu müdür olabilirler.

Bunun dışında bu bölümlerden mezun olup yaşlılarla ilgili alanlardan yüksek lisans eğitimi alanlar, yine bu lisans bölümlerinden mezun olduktan sonra Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nde en az üç yıl süren bir yöneticilik görevini yerine getirmiş olanlar ve yaşlılık alanında hizmet veren özel ya da kamu kurum veya kuruluşlarında üç yıl yöneticilik yapmış olan kişiler sorumlu müdür olarak görev yapabilmektedir.

Sosyal Çalışmacı

Sosyal çalışmacı, sosyal hizmet bölümünden dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış olan kişilerdir. Sosyal hizmet uzmanları ya da sosyal çalışmacı olarak da bilinen bu kişiler huzurevlerinde kalan yaşlılar için psiko-sosyal süreçlerin incelenmesi konusunda önemli bir role sahiptir.

 • Yaşlıların kuruluşa kabulü, dosyasının tutulması, adaptasyonunun sağlanması, problemlerine ya da eksikliklerine çözüm önerilerinin getirilmesini sağlar

 • Yaşlıların bireysel ve grup olarak tüm psiko-sosyal süreçlerini gözlemler ve düzenli raporlarını tutar.

 • Çok çeşitli konularda etkinlikler düzenleyerek kurumda kalan yaşlıların sosyal ve kültürel becerilerinin canlı tutulmasını sağlar.

 • Sosyal çalışması kurumdaki diğer meslek grubu çalışanları ile iş birliği içerisinde çalışır ve gerektiği durumlarda diğer kurumlar ile de arabuluculuk görevini üstlenir.

Psikolog

Psikolog, psikoloji alanında en az dört yıllık bir lisans eğitimini tamamlamış olmalıdır. Huzurevinde çalışacak psikologlar, merkeze kabul edilen yaşlıların psikolojik incelemelerini yaparak gerekli müdahaleleri yapmak üzere plan oluşturur.  Gerektiğinde hastane, psikiyatri kinikleri ve diğer meslek gruplarıyla da iş birliği içerisinde çalışarak en iyi hizmeti sunmaya çalışır.

Doktor

Huzurevlerinde çalışan doktorlar yaşlıların tıbbi değerlendirmelerini yapmak, koruyucu önleyici ve tedavi edici önlemler almak gibi bazı görevlere sahiptir. Kuruluşta doktorun bulunması acil bir şekilde müdahale, tedavi ya da ilaç desteğinin sağlanması durumlarında önem arz eder. Doktorlar sağlık hizmetlerini gerçekleştirirken diğer sağlık personelleriyle de iş birliği içinde çalışmalıdır.  

Fizyoterapist

Fizyoterapist, yaşlılara doktor tarafından tespit edilen ve uygulanması istenilen fizik tedaviyi yapan ve süreci izlemekten sorumlu kişidir. Her huzurevi için 1 fizyoterapist görevlendirilir.

Diyetisyen

Diyetisyen, huzurevinde konaklayan yaşlıların her birine ayrı olarak bir beslenme düzeni planlar. İlaçlarına, hastalıklarına ve yaşam tarzın uygun olacak besinleri öğünlere göre tüketmesini organize eder ve sürecin daha sağlıklı bir şekilde devam etmesinde etkin rol oynar.

Hemşire

Hemşire, kurumda kalan yaşlıları muayeneye hazırlayan, tansiyon, nabız, ateş ve solunum değerlerinin takibini ve kontrollerini yapan sağlık personelidir. Huzurevlerinin bünyesinde yer alması gereken meslekler arasında yer alan hemşireler yaşlıların düzenli almaları gereken ilaçları unutmaları ihtimaline karşılık ilaç takibini de yapan kişilerdir.

Huzurevinde Çalışanların Maaşları

Huzurevlerinde çalışan meslek grupları haricinde hasta ve yaşlı bakım elemanları yer alır. Bu kişiler yatarak bakıma ihtiyaç duyan yaşlılara, kronik hastalığı olan ve tedavi olan yaşlıların bakımında ihtiyaç duydukları hizmeti sağlayan kişilerdir. Hasta ve yaşlı bakım elemanı olabilmek için ilköğretim mezunu olma şartı vardır. Aylık ortalama maaşları 3.300 TL’dir.

Bunun dışında yukarıda yer alan huzurevinde çalışan personellerin maaşları çalıştıkları huzurevinin imkanlarına, devlet ya da özel bir kurum olmasına, o meslekteki çalışan kişi sayısına göre şekillenmektedir.

Sorumlu Müdür, Tıp, psikoloji, sosyal hizmet, fizyoterapi, hemşirelik gibi bölümlerden lisans eğitimi, Huzurevinin tüm işlerinin yerine getirilmesi ve yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlanması, Sosyal Çalışmacı, Sosyal hizmet bölümünden dört yıllık lisans eğitimi, Yaşlıların kuruluşa kabulü, dosyasının tutulması, adaptasyonunun sağlanması ve problemlerine çözüm önerilerinin getirilmesi, Psikolog, Psikoloji bölümünden lisans eğitimi, Yaşlıların psikolojik sağlığının korunması ve gerektiğinde psikolojik desteğin sağlanması, Doktor, Tıp fakültesi mezunu olmak ve üzerine alanında uzmanlaşmak, Yaşlıların genel sağlık durumlarını kontrol etmek ve gerektiğinde tedavi uygulamak, Fizyoterapist, Fizyoterapi bölümünden lisans eğitimi, Yaşlıların bedensel aktivitelerinin ve kas iskelet sisteminin düzenli olarak kontrolünü yapmak ve gerektiğinde fizyoterapi uygulamaları yapmak, Diyetisyen, Diyetisyenlik bölümünden lisans eğitimi, Yaşlıların beslenme programını düzenlemek ve sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için gerekli diyet programlarını oluşturmak, Hemşire, Hemşirelik bölümünden lisans veya önlisans eğitimi, Yaşlıların sağlık durumlarını kontrol etmek, doktorun verdiği ilaçları uygulamak ve genel sağlık hizmetlerini yerine getirmek, Yaşlı Bakıcısı, En az lise mezunu olmak, bazı durumlarda sertifikalı eğitim gerekmektedir, Yaşlıların günlük bakımını üstlenmek, beslenmelerini sağlamak, kişisel bakımlarını düzenlemek, Diğer Personel, Pozisyona ve huzurevinin belirlediği kriterlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir, Huzurevi işleyişi için gerekli çeşitli görevleri yerine getirmek
hasta bakıcı huzurevi huzurevinde çalışmak huzur evinde çalışmak için gerekenler
Bu görüntüde gündelik kıyafetiyle dışarıda duran bir kadın görülüyor. Elinde bir el çantası var ve koyu renk pantolonla beyaz bir üst giymiş. Saçları kısa bir bob şeklinde şekillendirilmiş ve yüzü hafifçe kameraya dönük. Kameradan uzağa bakıyor gibi görünüyor, ifadesi nötr ve dudakları hafifçe ayrılmış. Açık alanda tek başına dururken düşüncelere dalmış gibi görünüyor.
Zeyneb Kürkcü
Blog Yazarı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. sınıf öğrenci. 7 ay boyunca bir içerik ajansında e-ticaret üzerine içerik yazarlığı yaptı. Kitap-dizi-film ve motivasyon üzerine kendi instagram bloğunu yaklaşık 3 yıldır aktif bir şekilde kullanıyor ve takipçilerine içerik üretiyor. 

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bastonlu bir kişi, parlak renklerle çevrili bir ortamda, görüntünün merkezinde durmaktadır. Baston koyu kırmızı renktedir ve canlı yeşil ve mavi arka planlara karşı öne çıkmaktadır. Kişi bastonu kendinden emin bir şekilde tutmaktadır ve baston uzun ve incedir. Kişinin yüzü görünmüyor ama kıyafetinden açık renk bir gömlek ve koyu renk bir pantolon giydiği anlaşılıyor. Duruşu hafif kavisli ve ayakları yere sağlam basıyor. Arka planda kapı çerçevesi olan bir oda ya da koridorda duruyor gibi görünüyor. Parlak renkler ve baston bu görüntüyü çarpıcı ve akılda kalıcı kılıyor.
Meslekler

Gerontolog Nedir? Ne İş Yapar?

08 Mayıs 2021
Bir kişi aydınlık ve havadar bir odada duruyor, ellerini önünde birleştirmiş. Yüzünde yumuşak bir ifade var ve gözleri uzaktaki bir şeye odaklanmış. Saçları orta kahverengi ve üzerinde düz beyaz bir gömlek var. Odanın duvarları açık sarı renkte ve köşede bol miktarda doğal ışık alan bir pencere var. Kişi sakin ve rahat görünüyor, sanki düşünmek için bir an ayırıyormuş gibi.
Bölümler

Gerontoloji Bölümü Nedir?

30 Mart 2020
Kollarını iki yana açmış bir kişi elleriyle bir kalp şekli oluşturuyor. Kişinin kolları kalbin kenarlarını oluştururken parmakları iç içe geçmiştir. Kişi düz beyaz bir arka planın önünde durmaktadır. Kişinin yüzünde sıcak, samimi bir gülümseme vardır ve gözleri kapalıdır. Beyaz bir üst ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Kişinin saçları açık kahverengidir ve yana doğru taranmıştır. Güneş pırıl pırıl parlıyor ve gökyüzü masmavi. Kişinin ellerinin oluşturduğu kalp şekli mükemmeldir ve jestleri sevgi ve ilgiye dairdir.
Bölümler

Yaşlı Bakımı Bölümü (MYO)

16 Aralık 2020