AnasayfaBlogİş Hayatında Cinsiyet Ayrımcılığı
İş Hayatı

İş Hayatında Cinsiyet Ayrımcılığı

24 Haziran 2019
Üzerinde çeşitli semboller bulunan beyaz bir bloğu tutan bir elin yakın çekimi. Bloğun sol üst kısmında sağa bakan bir ok ile mavi bir sembol bulunurken, sol orta kısımda beyaz arka planlı kırmızı bir sembol yer alıyor. Bloğun sağ tarafında kare desenli sarı bir kağıt bulunmaktadır. Bloğun alt kısmında sarı zeminli kırmızı bir kadın sembolü yer alıyor. Daha yukarıda, beyaz bir metnin yakın çekimi görülebilir. Sağ tarafta ise bir kumaşın yakın çekimi görülmektedir. Görüntünün tamamı, ön planda tuttuğu blokla birlikte bir kişinin eline aittir.
Cinsiyet Ayrımcılığı KonularıKonuyu Açıklamaİleri Adımlar
İş Tanımlarının Erkekle İlişkilendirilmesiBazı işler sadece erkeklerin yaptığı kabul edilir ve kadınların bu işlerde kendini kanıtlaması zor olur.İş tanımları ve gereklilikleri cinsiyetle ilişkilendirilmemeli ve herkese eşit derecede ulaşılabilir olmalıdır.
Farklı Ücret OranlarıErkeklerle etkin bir şekilde aynı işi yapan kadınlar genellikle daha az ücret alırlar.Eşit işe eşit ücret politikası uygulanmalıdır.
Evlilik ve Çocuk PlanlamaKadınların evlilik ve çocuk sahibi olma planları işe alınma ya da işten çıkarılma durumları üzerinde etkili olabilir.Kadınların kişisel yaşamlarına odaklanmak yerine, yeteneklerini ve profesyonel becerilerini değerlendirmeye odaklanma.
İşten ÇıkarmaEkonominin düşüş dönemlerinde kadınların genellikle öncelikli olarak işten çıkarılabildiği görülürİşten çıkarmaların cinsiyetten bağımsız olarak performansa dayalı olması.
Fikirlerin Göz Ardı EdilmesiKadınların fikirleri genellikle duygusal oldukları gerekçesiyle dikkate alınmaz.Herkesin fikrine objektif ve göz ardı etmeden değer verilmeli.
Tacizİş yerinde kadınlar tacize uğrayabilir, bu genellikle örtbas edilir.Taciz olasılığına karşı önlem alınmalı ve bildirilen durumlar ciddiye alınmalı.
Başarıların KüçümsenmesiKadınların başarıları, yeteneklerinden ve becerilerinden ziyade başka faktörlerle ilişkilendirilebilir.Herkesin başarıları adil ve objektif bir şekilde kabul edilmeli.
Dış Görünüşün ÖnemiKadınların işe alınmasında veya işte kalmasında dış görünüşün aşırı bir öneme sahip olması.Profesyonel yetenekler ve uygunluk yerine dış görünüşe odaklanmanın önlenmesi.
Cinsiyet Ayrımcılığı İçin Zorunlu GörevlerKadınlar genellikle işle ilgisi olmayan ev işlerini veya bakım işlerini yapmak zorunda bırakılırlar.Görev dağılımının cinsiyete dayalı olmaması.
Kişisel Yaşamla İş Yaşamı Arasındaki Dengenin EksikliğiKadınların iş ve kişisel yaşamları arasında denge kurmak konusunda daha fazla sorunla karşılaştıkları görülüyor.İş yerinde iş-yaşam dengesi politikalarının teşvik edilmesi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği erkek ile kadının yaşamın her alanında eşit haklara sahip olma durumudur. Cinsiyet hangi haklara sahip olacağımızın bir göstergesi olamaz. Her birey cinsiyetine bakılmaksızın eşit haklara sahip olmalıdır. 

Cinsiyet Ayrımcılığı

İş hayatında cinsiyet ayrımcılığı toplumların gelişmesinin önünde duran en önemli sorunların başında yer alır. Bu eşitsizlik durumu sanılanın aksine gelişmiş ya da uygar diye tanımlanan ülkelerin de en büyük sorunlarından birisi. İş dünyasında kadın olmak zor mu? Evet, zor. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı en nesnel olarak iş hayatında görülür. Teknolojik gelişmeler arttıkça iş kolları genişlemiş ve buna bağlı olarak kadınların iş hayatına katılımı doğru orantılı olarak artmıştır. Fakat bu artış kadınların lehine bir durum oluşturmamış tam tersine toplumsal cinsiyet kodlamasına iş hayatı da eklenerek yeni bir boyut getirmiştir.

Kadınlarda Cinsiyet Kodlaması Yaratan Durumlar

İş hayatında kadına uygulanan cinsiyet ayrımcılığı en fazla aşağıda belirtilen konularda ortaya çıkmaktadır:

  • Çoğu iş alanında işlerin tanımlarının erkek olma durumuyla ilişkilendirilmesi yani belli işlerin sadece erkeklerin tekelinde olması. Bunun sonucu olarak kadının bu işlerde kendini ispat etmek için çok daha fazla çaba sarf etmek zorunda kalması.

  • Erkekle aynı işi yapan kadına daha az ücret ödenmesi.

  • İş hayatında kadın ve anne olmak mücadele gerektirir. Kadınların evlilik ve çocuk planları doğrultusunda işe alınması ya da işten çıkarılması durumu. Hayatın akışındaki bu doğal sürecin kadınların iş hayatından ayrılması için normal bir gerekçe olarak görülmesi.

  • Ekonomik kriz ya da iş yeri politikaları gereği işten çıkartılma yapılacağında erkeklerin aile reisi olarak kabul edilmesi nedeniyle performansa bakılmaksızın ilk önce kadınların işten çıkarılması.

  • Kadınların fikirlerinin yapılarının daha duygusal olduğu öne sürülerek çoğu zaman dikkate alınmaması ve önerilerinin objektif olarak değerlendirilmemesi.

  • Her tarzda tacizin kadın çalışanlara erkekler tarafından açıkça ya da gizli bir şekilde yapılması ve çoğu zaman buna göz yumulması ve örtbas edilmesi.

  • Terfi almış ya da başarı elde etmiş kadınların bu başarılarının onun bilgi ve becerisinden değilse başka türlü yöntemler ile elde ettiğinin düşünülmesi ve dile getirilmesi.

  • İşe alım ve ya işe devam sürecinde öncelikle kadının dış görünüşü ve fiziksel özellikleri ile yargılanması.

Yukarıdaki maddeler iş hayatında cinsiyet ayrımcılığı örneklerinden sadece küçük bir kısmıdır. Bu konudaki liste daha da uzatılıp detaylandırılabilir. Yasalar önünde her birey eşit haklara sahipken uygulamada tam tersidir.

Cinsiyet Ayrımcılığı Kadınları Yoruyor

İş hayatında kadın olmanın ağırlığı fark edilmelidir. Ama kadınlar sürekli erkek egemen bir toplumda kendini inşa etmeye çalışmakta. İş hayatında kadınlar sürekli olarak kendilerini kanıtlamak zorunda bırakılıyor. Erkeklerle aynı uzmanlığa sahip olsalar bile yetkinlikleri ve becerileri ön yargılı bir şekilde sorgulanıyor. Terfi almaları ve maaşları hiçbir zaman erkeklerle eşit olmuyor.

İş yerinde kadınlara görevi olmayan ama cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle kadının yapması gerektiği düşünülen tali işler yükleniyor. Mesela ofis görevlisi yoksa kadınsal işler olarak algılanan çay-kahve ikramı veya ofis düzeni gibi işlerin kadınlar tarafından yapılması bekleniyor. Toplumsal cinsiyetçilik açısından da sadece anne-eş olarak tanımlanma problemiyle başa çıkmak zorunda bırakılıyor. Ev işleri, çocuk bakımı sadece kadının görevi olarak görülmeye devam ediliyor. Bu şartlarda kadının savaşacağı cepheler de katlanarak artıyor.

Cinsiyet Ayrımcılığı Nasıl Ortadan Kalkar?

İş hayatındaki cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmak için toplumsal bir bilinç oluşturulması gerekmektedir. Ana problem toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir. Toplumda kadına ve erkeğe kalıplaşmış tanımlarla bakmanın önüne geçilebilirse kadın özgürleşir ve her alanda eşit katılımcı hale gelir. Her alanda kadın ve erkeğe eşit eğitim ve kariyer olanağı sunulmalıdır. Bir ülkenin dilini kullanma şekli o ülkenin kimliğini ve bilinç seviyesini oluşturur.

Adam gibi, iş adamı, bilim adamı, erkek sözü gibi kelimeler toplumun kadına ve erkeğe bakış açısını ayna gibi göstermektedir. Bu bakış açısını değiştirmek için dilin kullanımına da özen gösterilmeli ve bu konuda da ciddi çalışmalar yapılmalıdır. İnsana kadın erkek olarak değil de sadece insan gözüyle bakılmadığı sürece iş hayatında da toplum hayatında da cinsiyet ayrımcılığı devam edecektir.

İş Tanımlarının Erkekle İlişkilendirilmesi, Bazı işler sadece erkeklerin yaptığı kabul edilir ve kadınların bu işlerde kendini kanıtlaması zor olur, İş tanımları ve gereklilikleri cinsiyetle ilişkilendirilmemeli ve herkese eşit derecede ulaşılabilir olmalıdır, Farklı Ücret Oranları, Erkeklerle etkin bir şekilde aynı işi yapan kadınlar genellikle daha az ücret alırlar, Eşit işe eşit ücret politikası uygulanmalıdır, Evlilik ve Çocuk Planlama, Kadınların evlilik ve çocuk sahibi olma planları işe alınma ya da işten çıkarılma durumları üzerinde etkili olabilir, Kadınların kişisel yaşamlarına odaklanmak yerine, yeteneklerini ve profesyonel becerilerini değerlendirmeye odaklanma, İşten Çıkarma, Ekonominin düşüş dönemlerinde kadınların genellikle öncelikli olarak işten çıkarılabildiği görülür, İşten çıkarmaların cinsiyetten bağımsız olarak performansa dayalı olması, Fikirlerin Göz Ardı Edilmesi, Kadınların fikirleri genellikle duygusal oldukları gerekçesiyle dikkate alınmaz, Herkesin fikrine objektif ve göz ardı etmeden değer verilmeli, Taciz, İş yerinde kadınlar tacize uğrayabilir, bu genellikle örtbas edilir, Taciz olasılığına karşı önlem alınmalı ve bildirilen durumlar ciddiye alınmalı, Başarıların Küçümsenmesi, Kadınların başarıları, yeteneklerinden ve becerilerinden ziyade başka faktörlerle ilişkilendirilebilir, Herkesin başarıları adil ve objektif bir şekilde kabul edilmeli, Dış Görünüşün Önemi, Kadınların işe alınmasında veya işte kalmasında dış görünüşün aşırı bir öneme sahip olması, Profesyonel yetenekler ve uygunluk yerine dış görünüşe odaklanmanın önlenmesi, Cinsiyet Ayrımcılığı İçin Zorunlu Görevler, Kadınlar genellikle işle ilgisi olmayan ev işlerini veya bakım işlerini yapmak zorunda bırakılırlar, Görev dağılımının cinsiyete dayalı olmaması, Kişisel Yaşamla İş Yaşamı Arasındaki Dengenin Eksikliği, Kadınların iş ve kişisel yaşamları arasında denge kurmak konusunda daha fazla sorunla karşılaştıkları görülüyor, İş yerinde iş-yaşam dengesi politikalarının teşvik edilmesi
cinsiyet ayrımcılığı iş hayatı iş hayatında cinsiyet ayrımı
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resim bir masanın etrafında oturan bir grup insanı gösteriyor. Ön planda her ikisi de gülümseyen iki kişi var. Biri ellerini birleştirmiş bir kadın, diğeri ise bir erkek. Arka planda, yakın planda yüzüyle gülümseyen başka bir kadın var. Masanın ortasında, yakın planda beyaz bir kupa var. Ayrıca köşede bir kişinin yüzünün bulanık bir görüntüsü var. Görüntüdeki tüm insanlar rahat giyinmiş ve rahat ve mutlu görünüyorlar. Atmosfer samimi ve davetkâr.
İş Hayatında Kadınlar

Kadının İş Hayatında Var Olması

07 Ocak 2019
Bu resimde bir fotoğraf için poz veren bir grup kadın görülüyor. Ortadaki kadın kollarını kavuşturmuş, sağındaki kadın ise elinde bir dosya tutuyor. Arkadaki kadın siyah bir takım elbise giyiyor ve öndeki kadın da bir takım elbise giyiyor. Arkadaki kadın da kolunu uzatıyor ve sağ alt köşede kırmızı bir sandalyenin yakın çekimi görülüyor. Kadın grubu yarım daire şeklinde duruyor ve her kadının kendine özgü bir ifadesi var. Görüntü, her bir kadının yüzündeki detayların ve duyguların görülmesini sağlayan yakın bir açıdan çekilmiştir. Görüntüdeki renkler sessiz ve nötr, kırmızı sandalye ise parlak bir kontrast noktası.
İş Hayatında Kadınlar

İş Hayatında Kadının Var Olma Çabası

28 Haziran 2019
Parlak sarı bir başörtüsü takmış genç bir kadın beyaz bir duvarın önünde duruyor. Eşarp başının etrafına bağlanmış, saçlarını örtüyor ve yüzünü çerçeveliyor. Ciddi bir ifadeyle yana doğru bakıyor. Koyu kahverengi teni gibi açık kahverengi gözleri de görülebiliyor. Dudakları hafifçe ayrılmış ve yanakları hafifçe kızarmış. Eşarbı, görüntüye doku ve detay katan beyaz ve siyah işlemelerle süslenmiş. Kendinden emin bir şekilde duruyor, kolları iki yanında ve çenesi hafifçe yukarı eğik. Resim, yüz hatlarını ve ifadesini vurgulayacak şekilde sıkıca çerçevelenmiş.
İş Hayatında Kadınlar

Kadına Karşı Ayrımcılık Yapan Ülkeler Daha Fakir

15 Mayıs 2016
Bu çevrimiçi kurs görüntüsü uzun saçlı, mutlu bir şekilde gülümseyen bir kadını gösteriyor. İtalyanca kursundan (A1) keyif alıyor gibi görünüyor. Saçları uzun ve dalgalanıyor ve yüzünde parlak, neşeli bir ifade var. Görünüşe göre bir süredir İtalyanca öğreniyor ve artık becerilerini sergileyecek kadar kendine güveniyor. Kendini dil öğrenme yolculuğuna adamış biri için harika bir örnek. Bunu yaparak başarısını hak etti ve İtalyanca A1 kursunun mükemmel bir temsili.
5
(3)

İtalyanca Kursu (A1)

30 Konu5 Saat
Uzun siyah saçlı güzel bir kadın, beyaz bir bluz giymiş ve yüzünde parlak bir gülümsemeyle kameranın önünde duruyor. Gözleri sevinçle parlıyor ve dudakları hafifçe ayrılmış, neşeli ve memnun görünüyor. Ellerini vücudundan hafifçe uzakta tutarak ayakta duruyor ve ince vücudunu sergiliyor. Bakışları davetkâr ve kendinden emin, ifadesi ise hayat ve enerji dolu. Bu resim onun mutlu ve kaygısız tavrını yansıtıyor ve neşeli ifadesinin ona bakan herkesi gülümseteceği kesin.Duygu Çetin
11750
Bu görselde, bilgisayar ekranı olan bir çalışma masasının önünde duran bir kadın görülmektedir. Kadın kamera tarafına doğru bakmakta ve sade beyaz bir tişört giymektedir. Saçları açık kahverengi, omuzlarından biraz aşağı uzanır şekildedir ve yüzü ciddi bir ifade taşımaktadır. Görselin sol tarafında, masanın üstünde çeşitli ev bitkileri ve kırtasiye malzemeleri vardır. Duvarın açık mavi renkte olduğu ve çerçeveli bazı tablolar asılı olduğu görülüyor. Görselin sağ tarafında, masanın üzerinde daha fazla bitki ve çerçeveli bir fotoğraf yer almakta. Görselin alt kısmında turuncu ve beyaz renkte, "KORECE EĞİTİMİ" yazısı bulunmaktadır. Bu metin, bir tür eğitim veya kurs reklamı olduğunu düşündürebilir. Genel olarak görsel, düzenli ve profesyonel bir çalışma ortamını yansıtmaktadır.
5
(35)

Korece Eğitimi

7 Konu5 Saat
Resimdeki kadının omuzlarına dökülen uzun, siyah saçları var. Yakalı ve kolları üç çeyrek uzunlukta beyaz bir gömlek giyiyor. Yüz ifadesi nötrdür. Beyaz bir duvarın önünde durmaktadır. Doğrudan kameraya bakıyor, gözleri konsantrasyon içinde hafifçe kısılmış. Dudakları hafifçe ayrılmış ve kaşları hafifçe kalkmıştır. Elleri önündedir, avuç içleri yukarı bakmaktadır. Kendinden emin ve sakin görünüyor. Duruşu rahat ve kendinden emin. Yüz hatları belirgin ve cilt tonu açık bronz.Asuhan Turhal
11020